Zmiany w wersji 9.18

Funkcje gry

Cechy nowego mechanizmu losującego:

 • Mechanizm losujący oparty na wzorcach. Nowy mechanizm losujący dla bitew losowych oparty na określonych z góry wzorcach. Wzorzec jest złożeniem cech drużyny, obejmującym liczbę pojazdów na szczycie / w środku / na dole stawki, liczbę plutonów, liczbę czołgów lekkich/średnich/ciężkich, dział samobieżnych i niszczycieli czołgów. Drużyny są zawsze tworzone zgodnie z następującą zasadą: liczba pojazdów na dole stawki powinna przewyższać liczbę pojazdów w środku lub na szczycie stawki. Głównym wzorcem dla bitew trzypoziomowych jest 3-5-7; wzorzec dla bitew dwupoziomowych to 5-10. Bitwy jednopoziomowe są dopuszczalne, kiedy inne wzorce są nieosiągalne.
 • Dozwolone są tylko plutony tego samego poziomu.
 • Liczba dział samobieżnych w drużynie nie powinna przekroczyć trzech pojazdów.
 • Dodano ograniczenie używania dział samobieżnych w plutonach. Wybór dział samobieżnych w oknie plutonu jest wyłączony. To ograniczenie dotyczy zarówno plutonów składających się tylko z dział samobieżnych, jak i plutonów zawierających inne typy pojazdów.
 • Mechanizm losujący bierze pod uwagę liczbę czołgów lekkich i niszczycieli czołgów.
 • Różnica w liczbie plutonów nie powinna przekroczyć jednego pełnego plutonu (trzech graczy).
 • Pierwszeństwo umieszczenia gracza na szczycie lub w środku stawki, jeśli kilka poprzednich bitew rozegrał na dole listy.
 • Usprawnienia w wyborze map zmniejszające szansę gry na tych samych mapach w jednej sesji gry.

Nowy sposób gry działami samobieżnymi:

 • Mechanika ogłuszania. Ogłuszenie tymczasowo zmniejsza charakterystyki techniczne pojazdów przeciwnika w promieniu rażenia i zapewnia doświadczenie oraz kredyty, kiedy sojusznicy zadadzą uszkodzenia ogłuszonym przeciwnikom.
  • Działa samobieżne mogą teraz ogłuszać załogę.
  • Ogłuszone pojazdy mają zmniejszoną siłę ognia i mobilność.
  • Licznik wskaźnika ogłuszenia jest wyświetlany wszystkim graczom, którzy widzą ogłuszony pojazd.
  • Efekt ogłuszenia można usunąć, używając apteczki, nawet jeśli żaden z członków załogi nie jest ranny.
  • Uszkodzenia zadane ogłuszonym przeciwnikom są nagradzane analogicznie do mechaniki uszkodzeń po wykryciu.
 • Zmniejszono uszkodzenia od pocisków dział samobieżnych.
 • Poprawiono rozrzut i celowanie.
 • Zmniejszono czas celowania.
 • Zwiększono promień rażenia.
 • Ogólnie dostosowano zasięg widzenia dział samobieżnych.
 • Wszystkie pociski niemające promienia rażenia (przeciwpancerne, APCR i HEAT) usunięto ze wszystkich dział samobieżnych dostępnych do zbadania.
 • Dodano efekt ogłuszenia do wszystkich dział wyposażonych w działa o kalibrze większym od 150 mm.
 • Alternatywny „widok trajektorii” przy celowaniu artylerią. Domyślnie przełączanie pomiędzy trybami jest przypisane do klawisza G. Ten celownik artyleryjski pokazuje pole bitwy pod kątem trajektorii pocisku, pozwalając graczom na celowanie analogiczne do widoku snajperskiego.
 • Znacznik obszaru celowania pokazuje sojusznikom, że gracz grający działem samobieżnym obserwuje tę część mapy (domyślnie klawisz T). Każdy celownik artyleryjski umożliwia poinformowanie sojuszników (poprzez naciśnięcie odpowiedniego klawisza) o punkcie celowania, wybranym celu i gotowości do strzału. Te informacje są wyświetlane jednocześnie w środowisku 3D, na minimapie i w czacie bitwy.

Sprzęt eksploatacyjny:

 • Wszystkie materiały eksploatacyjne (standardowe i premium), które trzeba aktywować (apteczka, zestaw naprawczy, gaśnica), są teraz wielokrotnego użytku.
 • Po użyciu materiału eksploatacyjnego staje się on znów dostępny po odnowieniu.
 • Odnowienie materiałów eksploatacyjnych zajmuje 90 sekund.
 • Czasy odnowienia są niezależne dla każdego materiału eksploatacyjnego i nie mają związku z innymi materiałami eksploatacyjnymi, w które wyposażony jest pojazd.
 • Jeśli materiał eksploatacyjny zostanie chociaż raz użyty w bitwie, trzeba będzie kupić nowy – tak samo jak do tej pory.
 • Jeśli materiał eksploatacyjny zostanie użyty kilka razy w ciągu bitwy, koszt pozostanie bez zmian.

Poprawione nagrody:

Wprowadzenie ulepszonego mechanizmu doboru spowodowało zmiany w wymaganiach co do składów drużyn. Z tego powodu niektóre nagrody zostały zmodyfikowane, by odzwierciedlać nowe warunki gry.

Nowe opisy i warunki dla poprawionych nagród:

Za ostrzał przeciwartyleryjski

Zniszcz wszystkie działa samobieżne przeciwnika (co najmniej 2) podczas bitwy przy użyciu działa samobieżnego.

 • Nie wolno zniszczyć żadnego sojuszniczego pojazdu.
 • Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Medal Nicolsa

W ciągu jednej bitwy zniszcz co najmniej 4 wrogie czołgi lub niszczyciele czołgów przy użyciu czołgu średniego.

 • Pojazdy przeciwnika muszą być co najmniej o 1 poziom wyżej.
 • Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Medal Oskina

Zniszcz 3 wrogie czołgi lub niszczyciele przy użyciu czołgu średniego.

 • Pojazdy przeciwnika muszą być co najmniej o 1 poziom wyżej.
 • Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Medal Lehväslaiho

Zniszcz 2 wrogie czołgi lub niszczyciele czołgów przy użyciu czołgu średniego.

 • Pojazdy przeciwnika muszą być co najmniej o 1 poziom wyżej.
 • Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Medal Burdy

Zniszcz 3 działa samobieżne przeciwnika w ciągu jednej bitwy.

 • Poprowadź czołg lub niszczyciel czołgów.
 • Pojazdy przeciwnika muszą być co najmniej o 1 poziom wyżej.
 • Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Nagroda Dumitru

Zniszcz 3 działa samobieżne przeciwnika w ciągu jednej bitwy.

 • Poprowadź czołg lub niszczyciel czołgów.
 • Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Medal Pascucciego

Zniszcz 2 działa samobieżne przeciwnika w ciągu jednej bitwy.

 • Poprowadź czołg lub niszczyciel czołgów.
 • Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Medal Orlika

W ciągu jednej bitwy zniszcz co najmniej 2 czołgi lub niszczyciele czołgów przeciwnika przy użyciu czołgu lekkiego.

 • Pojazdy przeciwnika muszą być co najmniej o 1 poziom wyżej.
 • Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Medal Tamady Yoshio

W ciągu jednej bitwy zniszcz co najmniej 2 działa samobieżne przeciwnika przy użyciu czołgu lekkiego.

 • Przetrwaj bitwę.
 • Pojazdy przeciwnika muszą być co najmniej o 2 poziomy wyżej.
 • Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Medal Halonena

W ciągu jednej bitwy zniszcz co najmniej 2 czołgi lub niszczyciele czołgów przeciwnika przy użyciu niszczyciela czołgów.

 • Pojazdy przeciwnika muszą być co najmniej o 2 poziomy wyżej.
 • Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Pojazdy

Zmiany poziomów:

 • Wprowadzono nowe czołgi lekkie logicznie rozszerzające gałęzie czołgów lekkich ZSRR, Niemiec, USA, Francji i Chin do X poziomu.
 • Niektóre istniejące czołgi lekkie zmieniły swoje poziomy.

Ogólne zmiany w drzewach technologicznych:

 • Do gry wprowadzono nowe czołgi lekkie – gałęzie czołgów lekkich rozszerzono do X poziomu.
 • W pewnych przypadkach dodano nowe pojazdy; w innych rozszerzono gałęzie, przenosząc istniejące pojazdy na wyższe poziomy.

Przerobiono następujące czołgi do jakości HD:

 • T7 Combat Car
 • Т92 HMC
 • T1E6
 • M40/M43
 • Sexton I
 • Ram II
 • FV 3805
 • AT 8
 • D2
 • Lorraine 155 mle. 50
 • Lorraine 155 mle. 51
 • NC-31
 • Renault Otsu
 • Pz.Kpfw. I
 • Pz.Kpfw. IV Ausf. A
 • WZ-132
 • BT-2
 • BT-SV
 • T-60
 • T-70
 • Т-50
 • T-54 ltwt.
 • A-44
 • SU-101
 • Object 430 Version II
 • Object 261
Zamknij