Informacje o aktualizacji 1.21.1

Główne zmiany

Bitwy rankingowe

Wyłączono tryb Bitew rankingowych.

Linia frontu

 • Dodano nowy scenariusz Zakręty losu.
 • Zmieniono czas zajmowania stref w pierwszej linii.
 • Zwiększono żywotność wieżyczek z działami dużego kalibru.
 • Dodano czwarty poziom rezerw bojowych.
 • Zmieniono system przygotowania rezerw bojowych. Ich czas przygotowania nie zmienia się po zniszczeniu pojazdu gracza.
 • Wprowadzono pewne zmiany interfejsu na ekranie zakupu rezerw bojowych.
 • Naprawiono niektóre usterki techniczne.

Przygniatający ogień

Dodano zasoby do wydarzenia Przygniatający ogień.

Przepustka bitewna

Dodano nowy, ograniczony czasowo rozdział.

Stalowy łowca

 • Tryb będzie dostępny w klasycznym formacie.
 • Dodano postępy z nagrodami.
 • Dokonano zbalansowania pojazdów i zdolności bojowych.

Zmieniono charakterystyki techniczne następujących pojazdów:

Niemcy

Do testów dla graczy supertestu dodano następujący pojazd: KJPZ TIII Jäger

USA

Do testów dla graczy supertestu dodano następujący pojazd: XM66F

Znane problemy

 • Małej apteczki można użyć na niezranionym członku załogi.
 • Po najechaniu kursorem na niektóre ikony modułów w panelu uszkodzeń nie są wyświetlane podpowiedzi.
 • W pewnych przypadkach ciąg zdarzeń w dzienniku może być nieprawidłowy.
 • W pewnych przypadkach powalone drzewa spadają poprzez teren.
 • Po udanym zakończeniu misji „Alianci-14” w operacji „Chimera”, po bitwie wyświetlana jest ikona nieudanej misji.
 • Na ekranie wyników bitwy brakuje wpisu o ukończeniu ostatniej misji w serii.
 • Brak powiadomienia głosowego przy zniszczeniu pojazdu przeciwnika.
 • Podczas przełączania w tryb snajperski przy wysokich ustawieniach grafiki i przybliżaniu na listowie może spaść liczba klatek na sekundę.
 • Nad pojazdami zniszczonymi poza zasięgiem rysowania jest ciągle wyświetlana ikona wybuchu magazynu amunicji, kiedy takie pojazdy znajdą się w promieniu rysowania gracza.
 • Po zamontowaniu wyposażenia Eksperymentalna optyka zasięg widzenia jest zaokrąglany w dół.
 • Przy oglądaniu powtórek pojazdy nie wydają dźwięków silnika ani gąsienic.
 • Przy przenoszeniu celownika artyleryjskiego nad pojazd przeciwnika umieszczony poza kołem rysowania gracza i po zniszczeniu tego pojazdu wyświetlana jest detonacja eksplozji magazynu amunicji.
 • Przy włączonym antyaliasingu w grafice standardowej sylwetka pojazdu gracza czasami robi się zielona.
 • Na mapach trybu Linia frontu możliwe jest wjechanie do struktur przy ich podstawach.
 • Przy najechaniu na kartę pojazdu dostępnego do odzyskania w dziale Garaż w zakładce Magazyn na przycisku wyświetlany jest tekst „Sprzedaj”.

Naprawione błędy i dodane usprawnienia

 • Naprawiono błąd powodujący zawieszenie się klienta gry z powodu braku pamięci RAM w niektórych przypadkach (obserwowany nawet częściej przez graczy z systemami 32-bitowymi i z Windows 7). Teraz, niekrytyczne aspekty gry (na przykład komponent dźwiękowy) będą wyłączane, aby zwolnić pamięć i zapobiec zawieszeniu gry w trakcie bitwy.
 • Naprawiono błąd stopnia honorowego „Geniusz taktyczny” wyświetlanego w zakładce Przebieg służby jako nieosiągnięty.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający graczom stworzenie klanu przy włączonej kontroli rodzicielskiej.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że wyskakujące okienko nie było wyświetlane po najechaniu kursorem na przycisk Zmień kraj dla pojazdów wielonarodowych.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że w magazynie były wyświetlane materiały eksploatacyjne niedostępne na sprzedaż.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że gracze mogli przerwać animację otrzymywania nagrody za Linię frontu i pozostać na ekranie wyboru nagród.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że na liście nagród Linii frontu nie było dyrektyw i wyposażenia eksperymentalnego do wyboru.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że ikona Usunięcia regulatora obrotów zmieniała pozycję w interfejsie bitwy, kiedy pojazdy w nie wyposażone odradzały się w bitwach Linii frontu.
 • Naprawiono błąd, który powodował, zniekształcenie wyświetlanego obszaru rezerwy bojowej Zasłona dymna podczas przesuwania / używania rezerwy obok granicy mapy.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że odznaki przysłaniały nazwy graczy w oknie Oddziału specjalnego w trybie Twierdza: bitwy.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że ikony nagród przestawały być wyświetlane w zakładce Wynik indywidualny przy przełączaniu pomiędzy zakładkami Wyników bitwy.
 • Naprawiono błąd wizualnej zmiany wartości maskowania w panelu technicznych parametrów w oknie podglądu pojazdu podczas montowania modułów, które nie wpływają na ten parametr.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre pojazdy mogły widzieć przez budynki w trybie snajperskim.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że naniesione naklejki nie były wyświetlane na Type 59 i AMX 13 F3 AM.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że wałki wspierające czołgu Churchill VII przechodziły przez gąsienice przy wysokich ustawieniach grafiki.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że gąsienice czołgu STB-1 z zastosowanym stylem 3D Zimowy lotos były niepoprawnie wyświetlane w trybie snajperskim.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że odznaki biegłości były wyświetlane niepoprawnie na czołgu 60TP Lewandowskiego z zastosowanym stylem 3D Bernard.
 • Na mapie Fatamorgana w trybie Linii frontu, dostosowano obszary terenu i obiekty, w których pojazdy graczy mogły utknąć lub zyskać przewagę.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że gracze w drużynie atakującej czasami odradzali się w niezajętych strefach na mapie Fatamorgana w trybie Linii frontu.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że niektórzy gracze nie mieli dostępu do Akademii Pancernej, mimo spełnienia wymagań.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że zdobyte punkty Przepustki bitewnej i limity punktów przestawały być wyświetlane w panelu pojazdów przy przełączaniu pomiędzy pojazdami w garażu.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że wyposażenie należące do różnych typów, ale zapewniające taką samą premię, miało różny wpływ na wyświetlanie charakterystyk technicznych.
 • Naprawiono błędy związane z lokalizacją.
Zamknij