Osiągnięcia

Za wyjątkowe akcje w bitwach gracze są nagradzani odznaczeniami. Medale i tytuły widnieją w indywidualnych statystykach graczy, jak również są przyporządkowane do poszczególnych pojazdów i załóg. Jeśli chcecie przyjrzeć się swoim osiągnięciom, po prostu otwórzcie zakładkę Profil, a w pasku na górze znajdziecie wszystkie swoje medale i tytuły. Na stronie profilu możecie też wybrać konkretny czołg, aby przyjrzeć się jego statystykom oraz przypisanym do niego osiągnięciom. Aby zobaczyć medale zdobyte przez innego gracza, wystarczy że klikniecie PPM jego nazwę i wybierzecie „statystyki”, a Waszym oczom ukaże się jego medalowy dorobek.

Bohaterowie bitwy

Specjalista

Zniszcz więcej pojazdów przeciwnika (przynajmniej 6, lub 9 w Wielkich bitwach) niż jakikolwiek inny gracz. Jeśli dwóch lub więcej graczy zniszczyło taką samą liczbę wrogich maszyn, osiągnięcie jest zapisywane na koncie tej osoby, która zdobyła w tym boju najwięcej doświadczenia, wliczając w to dodatkowe doświadczenie wynikające z posiadania konta premium. W przypadku, gdyby również ilość doświadczenia okazała się taka sama, osiągnięcie nie zostanie przyznane. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Nagroda za zdobycie medalu: Poziomy IV–IX: 1; poziom X: 3


Obrońca

Zredukuj liczbę punktów przejęcia własnej bazy o 70 lub więcej. Jeśli dwóch lub więcej graczy zredukuję tę samą liczbę punktów, wówczas osiągnięcie przyznawane jest temu, który zdobył więcej PD w bitwie (wlicza się doświadczenie dodatkowe użytkowników konta premium). W przypadku, gdyby również ilość doświadczenia okazała się taka sama, osiągnięcie nie zostanie przyznane. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Nagroda za zdobycie medalu: Poziomy IV–VII: 1; poziomy VIII–IX: 3; poziom X: 5


Okupant

Zdobądź największą liczbę punktów (ale nie mniej niż 80) przejęcia bazy przeciwnika. Osiągnięcie jest przyznawane po skutecznym zajęciu bazy, a wliczane są tylko te punkty, które doprowadziły do jej zdobycia. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Nagroda za zdobycie medalu: Poziomy IV–VII: 1; poziomy VIII–IX: 3; poziom X: 5


Stalowa ściana

Przyjmij największą liczbę potencjalnych uszkodzeń spośród uczestników bitwy (co najmniej 1000 PW) i przetrwaj bitwę. Przyjmij co najmniej 11 trafień. Jeśli dwóch lub więcej graczy otrzymało równą liczbę potencjalnych punktów uszkodzeń, to osiągnięcie jest przyznawane temu graczowi, który otrzymał najwięcej trafień. Jeśli dwóch lub więcej graczy otrzymało taką samą liczbę trafień i ilość potencjalnych uszkodzeń, to osiągnięcie jest zapisywane na koncie tej osoby, która zdobyła więcej doświadczenia, wliczając w to dodatkowe doświadczenie wynikające z posiadania konta premium. W przypadku, gdyby również ilość doświadczenia okazała się taka sama, osiągnięcie nie zostanie przyznane. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Nagroda za zdobycie medalu: Poziomy IV–IX: 1; Poziom X: 2


Wsparcie

Zadaj uszkodzenia większej liczbie pojazdów przeciwnika niż dowolny inny uczestnik bitwy (co najmniej 6). Uszkodzone pojazdy muszą później zostać zniszczone przez innego gracza (lub same się zniszczyć). Trafienia, które uszkodzą gąsienice i/lub inne moduły bez utraty PW liczą się, ale rykoszety i trafienia bez penetracji już nie. Jeśli dwóch lub więcej graczy uzyska tę samą liczbę powodujących uszkodzenia trafień, wówczas osiągnięcie przyznawane jest temu, który zdobył więcej PD w bitwie, wliczając w to bonus za posiadanie konta premium. W przypadku, gdyby również ilość doświadczenia okazała się taka sama, osiągnięcie nie zostanie przyznane. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Nagroda za zdobycie medalu: Poziomy IV–IX: 1; Poziom X: 2


Zwiadowca

Wykryj więcej czołgów i dział samobieżnych przeciwnika niż ktokolwiek inny z Twojej drużyny (co najmniej dziewięć). Nagroda przyznawana jest tylko członkowi zwycięskiego zespołu. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Nagroda za zdobycie medalu: Poziomy IV–VII: 1; poziomy VIII–IX: 3; poziom X: 5


Służba patrolowa

Pomóż swojej drużynie uszkodzić przynajmniej 6 pojazdów nieprzyjaciela poprzez ich wykrycie. Musisz być jedynym, który wykrywał te pojazdy w momencie, gdy zostały uszkodzone. Jeśli dwóch lub więcej graczy uzyska tę samą liczbę wykrytych i zniszczonych pojazdów, lub jeśli dwóch lub więcej graczy wykryje ten sam pojazd, wówczas osiągnięcie przyznawane jest temu, który zdobył więcej PD w bitwie. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Nagroda za zdobycie medalu: Poziomy IV–VII: 1; poziomy VIII–IX: 3; poziom X: 5


Duży kaliber

Przyznane jest graczowi, który zadał największą ilość uszkodzeń w bitwie. Zadane uszkodzenia muszą przekroczyć 20% całkowitej liczby PW przeciwnej drużyny i wynosić co najmniej 1000 punktów. Aby otrzymać to osiągnięcie, nie można bezpośrednio trafić żadnego ze swoich sojuszników. Jeśli dwóch lub więcej graczy zadało taką samą liczbę uszkodzeń, osiągnięcie jest zapisywane na koncie tej osoby, która zdobyła w bitwie więcej doświadczenia, wliczając w to dodatkowe doświadczenie wynikające z posiadania konta premium. W przypadku, gdyby również ilość doświadczenia okazała się taka sama, osiągnięcie nie zostanie przyznane. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Nagroda za zdobycie medalu: Poziomy IV–IX: 1; Poziom X: 2


Czołgista-snajper

Przyznane jest graczowi, który zadał największą ilość uszkodzeń z co najmniej 300 metrów co najmniej 8 celnymi strzałami. Co najmniej 80% trafień musi zadać uszkodzenia lub być trafieniami krytycznymi. Ogólna celność musi być nie mniejsza niż 85%. Gracz musi zadać więcej punktów uszkodzeń, niż wynosi wytrzymałość jego czołgu i nie mniej niż 1000 PW. Aby otrzymać to osiągnięcie, nie można bezpośrednio trafić żadnego ze swoich sojuszników. Jeśli dwóch lub więcej graczy zadało taką samą liczbę uszkodzeń, osiągnięcie jest zapisywane na koncie tej osoby, która zdobyła w bitwie więcej doświadczenia, wliczając w to dodatkowe doświadczenie wynikające z posiadania konta premium. W przypadku, gdyby również ilość doświadczenia okazała się taka sama, osiągnięcie nie zostanie przyznane. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Nagroda za zdobycie medalu: poziomy IV–IX: 1; Poziom X: 3


Wilk w owczej skórze

Nagroda dla gracza, który zadał najwięcej uszkodzeń w 100 bitwach. Liczba ta kumuluje się z biegiem czasu. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach drużynowych.


Geniusz wojenny

Nagroda dla gracza, który zdobył najwięcej punktów doświadczenia w 100 zwycięskich bitwach. Liczba ta kumuluje się z biegiem czasu. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach drużynowych.


Rambo

W pojedynkę zadaj przynajmniej 10 000 uszkodzeń pojazdom przeciwnika i jednocześnie zniszcz przynajmniej 5 pojazdów nieprzyjaciela i 3 flagi podczas trwania bitwy. Liczą się również uszkodzenia zadane za pomocą Rezerw bojowych. Osiągnięcie dostępne tylko w trybie Rozwałka: Tylko Stalowe łowy.


Kolor

Grając w plutonie, dostarcz przynajmniej 4 flagi do bazy. Liczy się tylko osobiste dostarczenie flag. Osiągnięcie dostępne tylko w trybie Rozwałka: Tylko Stalowe łowy.


Niezłomny

Nie możesz stracić żadnego pojazdu i jednocześnie musisz zadać 10 000 uszkodzeń oraz zniszczyć 5 pojazdów przeciwnika podczas jednej bitwy. Liczą się również uszkodzenia zadane za pomocą Rezerw bojowych. Osiągnięcie dostępne tylko w trybie Rozwałka: Tylko w Dominacji.

Medale epickie

Medal Gore'a

Grając artylerią, zadaj dziesięciokrotnie więcej punktów uszkodzeń, niż wynosi pula wytrzymałości Twojego pojazdu. Nie wolno zniszczyć żadnego sojuszniczego pojazdu. Trafienia w pojazdy sojusznicze nie są uwzględniane. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Brytyjski pułkownik Adrian Clements Gore dowodził oddziałem, który bronił przełęczy Kasserine w Tunezji 20 lutego 1943 r. Jego siły składały się ze szwadronu czołgów, kompanii piechoty i baterii artylerii. Stawiły niezłomny opór siłom Wermachtu z Africa Korps, składającym się z pięciu batalionów piechoty i jednego batalionu czołgów. Siły niemieckie w boju straciły 11 czołgów.

Nagroda za zdobycie medalu: Poziomy IV–VII: 3; poziomy VIII–IX: 5; poziom X: 7


Medal Starka

Grając artylerią, zniszcz przynajmniej 2 nieprzyjacielskie pojazdy i zostań trafiony przynajmniej dwa razy przez przeciwnika. Trafienia mają spowodować uszkodzenia lub zostać zablokowane przez twój pancerz. Przetrwaj bitwę. Łączna suma uszkodzeń otrzymanych i zablokowanych przez Twój pancerz musi być równa przynajmniej 2/3 puli punktów wytrzymałości Twojego pojazdu. Trafienia w pojazdy sojusznicze nie są uwzględniane. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Pułkownik Alexander Stark dowodził połączonymi siłami francusko-amerykańskimi, których zadaniem była obrona przełęczy Kasserine w Tunezji. 19 lutego 1943 r. siły Starka rozpoczęły ostrzał artyleryjski ze wzniesień otaczających przełęcz i opóźniły przemarsz batalionu czołgów i dwóch batalionów piechoty Africa Korps, zmuszając je do wezwania posiłków.

Nagroda za zdobycie medalu: Poziomy IV–VII: 3; poziomy VIII–IX: 5; poziom X: 7


Medal Orlika

Przyznawany za zniszczenie czołgiem lekkim co najmniej dwóch czołgów lub niszczycieli czołgów nieprzyjaciela (działa samobieżne się nie liczą). Cele muszą być przynajmniej o jeden poziom wyżej niż maszyna gracza. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Roman Edmund Orlik – sierżant Wojska Polskiego i bohater walk pancernych. We wrześniu 1939 roku 13 niemieckich czołgów padło łupem jego tankietki TKS.

Nagroda za zdobycie medalu: Poziomy IV–VII: 1; poziomy VIII–IX: 3


Medal Oskina

Przyznawany za zniszczenie czołgiem średnim co najmniej trzech nieprzyjacielskich czołgów lub niszczycieli czołgów (działa samobieżne się nie liczą). Cele muszą być przynajmniej o jeden poziom wyżej niż maszyna gracza. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Aleksander Oskin, Bohater Związku Radzieckiego, był dowódcą czołgu T-34, który 11 sierpnia 1944 roku podczas operacji zwiadowczej w rejonie Oględowa zniszczył trzy Tygrysy królewskie.

Nagroda za zdobycie medalu: Poziomy IV–VII: 3; poziomy VIII–IX: 5


Medal Kołobanowa

Przyznawany jest graczowi, który pozostanie w bitwie jako ostatni ze swojej drużyny z co najmniej pięcioma przeciwnikami i odniesie zwycięstwo. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Pułkownik Zinowij Kołobanow był radzieckim asem pancernym, który 19 sierpnia 1941 roku wziął udział w bitwie swoim KW-1 i zniszczył 22 niemieckie czołgi, 2 działa oraz 2 transportery opancerzone.

Nagroda za zdobycie medalu: Poziomy IV–VII: 5; poziomy VIII–IX: 7; poziom X: 10


Medal Halonena

Przyznawany za zniszczenie niszczycielem czołgów co najmniej dwóch nieprzyjacielskich czołgów lub niszczycieli czołgów (działa samobieżne się nie liczą). Cele muszą być przynajmniej o dwa poziomy wyżej niż maszyna gracza. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Erkki Halonen, sierżant armii fińskiej i as pancerny, w bitwach stoczonych w czerwcu i lipcu 1944 roku zniszczył w swoim StuG III trzy T-34, dwa KW-1 oraz dwa ISU-152.

Nagroda za zdobycie medalu: Poziomy IV–VII: 3; poziomy VIII–IX: 5


Medal Fadina

Przyznawany za zniszczenie w bitwie ostatniego pojazdu nieprzyjaciela przy użyciu ostatniego pocisku, jaki pozostał w pojeździe gracza. Liczą się pojazdy zniszczone w wyniku pożaru spowodowanego ostatnim pociskiem. Magazyn amunicji musi być w pełni załadowany na początku bitwy. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Bohater Związku Radzieckiego, Aleksander Fadin był dowódcą czołgu T-34. Mając do dyspozycji swój czołg oraz wsparcie jednego plutonu piechoty, Fadin zdołał zająć i przez 5 godzin utrzymać wieś Daszukówka. Zniszczył w tym czasie 3 czołgi, 1 transporter opancerzony, 2 moździerze i 12 stanowisk broni maszynowej. Jego załodze udało się nawet zestrzelić nieprzyjacielski samolot z karabinu maszynowego.

Nagroda za zdobycie medalu: Poziomy IV–VII: 5; poziomy VIII–IX: 7; poziom X: 10


Medal Burdy

Przyznawany za zniszczenie co najmniej trzech nieprzyjacielskich dział samobieżnych za pomocą czołgu lub niszczyciela czołgów. Pojazdy przeciwnika muszą być co najmniej o jeden poziom wyżej. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Pułkownik gwardii Aleksander Burda był radzieckim asem pancernym oraz bohaterem Związku Radzieckiego. 4 października 1941 roku Burda zorganizował zasadzkę i zniszczył całą kolumnę pancerną wroga, w tym 10 czołgów średnich i lekkich, 2 ciężarówki z działami przeciwpancernymi oraz 5 pojazdów piechoty.

Nagroda za zdobycie medalu: Poziomy IV–VII: 5; poziomy VIII–IX: 10


Medal Billotte'a

Przyznawany graczom, którzy zniszczą co najmniej dwa pojazdy nieprzyjaciela i przetrwają zwycięską bitwę, pomimo otrzymania przynajmniej pięciu różnych trafień i utraty ponad 80% punktów wytrzymałości. Zaliczone zostają tylko pojazdy przeciwnika, które zniszczono po otrzymaniu wymaganej liczby trafień i punktów uszkodzeń. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Pierre Billotte był kapitanem francuskiej armii, który 16 maja 1940 r. zniszczył dwa czołgi Pz.Kpfw. IV, 11 czołgów Pz.Kpfw. III oraz dwa działa swoim Char B1bis.

Nagroda za zdobycie medalu: Poziomy IV–VII: 5; poziomy VIII–IX: 10


Medal Bohaterów Rosieni

Medal przyznawany jest graczowi, który zdoła zniszczyć co najmniej 14 pojazdów (21 w Wielkich bitwach) przeciwnika w jednej bitwie. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

W czerwcu 1941 roku w pobliżu litewskiego miasta Rosienie 20 czołgów KV należących do radzieckiego 3. Korpusu Zmechanizowanego napotkało około 100 niemieckich pojazdów należących do 6 Dywizji Pancernej. Samotny czołg KV-2 był w stanie powstrzymać niemieckie natarcie przez cały dzień mimo ciągłego ostrzału przez różnego rodzaju broń przeciwpancerną. Ostatecznie KV-2 zużył cały swój zapas amunicji i został w końcu zniszczony.

Nagroda za zdobycie medalu: Poziomy IV–VII: 5; poziomy VIII–IX: 10; poziom X: 15


Medal De Langlande'a

Jest przyznawany graczowi, który w trakcie jednej bitwy zniszczy cztery pojazdy nieprzyjaciela w obrębie bazy w czasie, gdy jest ona przez nie zajmowana. Pojazdy nieprzyjaciela mogą próbować przejąć bazę jednocześnie lub po kolei.

Nagroda za zdobycie medalu: Poziomy IV–VII: 5; poziomy VIII–IX: 10


Medal Tamady Yoshio

Jest przyznawany graczowi, który czołgiem lekkim zniszczy co najmniej dwa działa samobieżne w trakcie jednej bitwy. Cele muszą być przynajmniej o jeden poziom wyżej niż maszyna gracza. Aby otrzymać odznaczenie, należy przetrwać bitwę.

Nagroda za zdobycie medalu: Poziomy IV–VII: 3; poziomy VIII–IX: 5


Medal Bruna

Przyznawany graczom, którzy zniszczą trzy lub cztery pojazdy nieprzyjaciela i przetrwają zwycięską bitwę, pomimo otrzymania przynajmniej pięciu trafień i utraty ponad 80% punktów wytrzymałości. Zaliczone zostają tylko pojazdy przeciwnika, które zniszczono po otrzymaniu uszkodzeń. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Pietro Bruno był włoskim asem pancernym. Za nadzwyczajną odwagę w obliczu wroga otrzymał Złoty Medal za Waleczność (Medaglio d'oro al Valore Militare), najwyższe odznaczenie włoskie.

Nagroda za zdobycie medalu: Poziomy IV–VII: 5; poziomy VIII–IX: 10


Nagroda Dumitru

Przyznawany za zniszczenie trzech dział samobieżnych w jednej bitwie z użyciem czołgu lub niszczyciela czołgów. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Ion S. Dumitru był rumuńskim asem pancernym. Podczas II wojny światowej walczył tylko przez 25 dni – pięć z nich po stronie niemieckiej, a po zmianie stron przez Rumunię, kolejnych dwadzieścia dni przeciwko Niemcom. 6 marca 1945 roku Dumitru przyczynił się do zniszczenia sześciu wrogich niszczycieli czołgów oraz przejęcia baterii dział 150 mm.

Nagroda za zdobycie medalu: Poziomy IV–VII: 3; poziomy VIII–IX: 5; poziom X: 7


Medal Lehväslaiho

Przyznawany graczom, którzy zniszczą co najmniej dwa czołgi lub niszczyciele czołgów przy użyciu średniego czołgu. Pojazdy przeciwnika muszą być co najmniej o jeden poziom wyżej. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Reino Lehväslaiho był fińskim asem pancernym, który zniszczył siedem czołgów i niszczycieli czołgów.

Nagroda za zdobycie medalu: Poziomy IV–IX: 1


Medal Nikolsa

Przyznawany za zniszczenie co najmniej czterech czołgów lub niszczycieli czołgów przy użyciu średniego czołgu. Pojazdy przeciwnika muszą być co najmniej o jeden poziom wyżej. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Alfie Nicols był brytyjskim celowniczym. Podczas bitwy pod El Alamein zniszczył czternaście wrogich maszyn.

Nagroda za zdobycie medalu: Poziomy IV–VII: 5; poziomy VIII–IX: 7


Medal Pascucciego

Przyznawany za zniszczenie dwóch dział samobieżnych w jednej bitwie z użyciem czołgu lub niszczyciela czołgów. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Podporucznik Luigi Arbib Pascucci był włoskim dowódcą czołgu podczas II wojny światowej. Walczył w Afryce Północnej w Dywizji Pancernej Ariete. Pascucci brał udział w drugiej bitwie pod El Alamein, w której przypłacił życiem swój brawurowy atak frontalny, dzięki któremu jego kompania mogła uciec z okrążenia.

Nagroda za zdobycie medalu: Poziomy IV–IX: 1; Poziom X: 3


Medal Poola

Przyznawany graczowi, który w jednej bitwie w pojeździe przynajmniej V poziomu zniszczy 10-13 (13-20 w Wielkich bitwach) pojazdów przeciwnika. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Lafayette G. Pool jest szeroko uznawany za największego amerykańskiego asa pancernego. W przebiegu służby miał potwierdzonych 12 zniszczeń czołgów, a łącznie 258 pojazdów opancerzonych i dział samobieżnych.

Nagroda za zdobycie medalu: Poziomy IV–VII: 5; poziomy VIII–IX: 10


Medal Radley'a-Waltersa

Przyznawany graczowi, który w jednej bitwie w pojeździe przynajmniej V poziomu zniszczy 8-9 (10-12 w Wielkich bitwach) pojazdów przeciwnika. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Sydney Valpy Radley-Walters był kanadyjskim asem pancernym z 27 Regimentu Pancernego. W latach 1944–45 w swoim czołgu Sherman Firefly zniszczył 18 niemieckich czołgów.

Nagroda za zdobycie medalu: Poziomy IV–VII: 3; poziomy VIII–IX: 5; poziom X: 7


Medal Tarczaya

Przyznawany graczom, którzy zniszczą 5 wrogich pojazdów i dotrwają do końca zwycięskiej bitwy mimo otrzymania pięciu różnych trafień i utraty co najmniej 80% punktów wytrzymałości. Zaliczone zostają tylko pojazdy przeciwnika, które zniszczono po otrzymaniu uszkodzeń. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Ervin Tarczay był węgierskim asem pancernym. Walczył w węgierskiej 2. Dywizji Pancernej i zniszczył co najmniej dziesięć pojazdów przeciwnika.

Nagroda za zdobycie medalu: Poziomy IV–VII: 5; poziomy VIII–IX: 10


Medal Najdina

Nagroda dla gracza, który zniszczył w bitwie wszystkie czołgi lekkie przeciwnika (przeciwnik musi mieć ich co najmniej 3). Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.

Sierżant Grigorij Nikołajewicz Najdin był dowódcą czołgu BT-7 i bohaterem Związku Radzieckiego. W trakcie walk w pobliżu miejscowości Rudziszki (obecnie Litwa) 25 lipca 1941 r. zniszczył on kolumnę nieprzyjacielskich pojazdów pancernych, w której skład wchodziło 15 czołgów i 10 dział z 19 Brygady Czołgów Wehrmachtu. Atak zatrzymał siły niemieckie na dwa dni, dzięki czemu wojska radzieckie zyskały czas na ufortyfikowanie Wilna.

Nagroda za zdobycie medalu: Poziomy IV–VII: 3; poziomy VIII–IX: 5; poziom X: 7


Pole bitwy: operacja Wiosenne przebudzenie

Wygraj przynajmniej jedną bitwę po każdej z walczących stron i w każdym pojeździe, który walczył w prawdziwej bitwie. Może być otrzymany tylko w bitwach historycznych.


Pole bitwy: Bitwa na Łuku Kurskim

Wygraj przynajmniej jedną bitwę po każdej z walczących stron i w każdym pojeździe, który walczył w prawdziwej bitwie. Może być otrzymany tylko w bitwach historycznych.


Pole bitwy: Ofensywa w Ardenach

Wygraj przynajmniej jedną bitwę po każdej z walczących stron i w każdym pojeździe, który walczył w prawdziwej bitwie. Może być otrzymany tylko w bitwach historycznych.

Stopnie honorowe

Duch zwycięzcy

Walcz samotnie przeciwko przynajmniej trzem pojazdom wroga i wygraj bitwę. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach drużynowych.


Obiecujący wojownik

W 100 zwycięskich bitwach znajdź się na liście trzech najlepszych graczy pod względem zdobytego doświadczenia podstawowego. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach drużynowych.


Ciężki ostrzał

W 100 zwycięskich bitwach znajdź się na liście trzech najlepszych graczy pod względem zadanych uszkodzeń. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach drużynowych.


Rozpoznanie bojem

W 50 zwycięskich bitwach znajdź się na liście trzech najlepszych graczy pod względem zadanych uszkodzeń i wykryj przynajmniej dwa pojazdy przeciwnika. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach drużynowych.


Ogień i stal

Przetrwaj 25 zwycięskich bitew, podczas których otrzymasz maksymalną ilość uszkodzeń otrzymanych i odbitych przez pancerz. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach drużynowych.


Decydujący strzał

W 20 zwycięskich bitwach zniszcz ostatni pojazd przeciwnika. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach drużynowych.


Łowca

Uszkodź lub zniszcz 10 razy pojazd dla Ciebie niewidoczny. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach drużynowych.


Piroman

Podpal 10 pojazdów przeciwnika. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach drużynowych.


Zdobywca fortec

Przejmij centrum dowodzenia przeciwnika podczas atakowania twierdz. Osiągnięcie dostępne tylko w trybie Twierdz.


Odwet

Przejmij centrum dowodzenia przeciwnika podczas obrony swojej twierdzy. Osiągnięcie dostępne tylko w trybie Twierdz.


Za ostrzał przeciwartyleryjski

Zniszcz wszystkie działa samobieżne przeciwnika (co najmniej 2) podczas bitwy przy użyciu działa samobieżnego. Nie wolno zniszczyć żadnego sojuszniczego pojazdu. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.


Zimna krew

Artylerią co najmniej IV poziomu zniszcz przynajmniej 2 czołgi lekkie przeciwnika z odległości nie większej niż 100 metrów. Nie możesz zniszczyć pojazdu sojuszniczego. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.


Kuloodporny

Łączne uszkodzenia zablokowane przez pancerz muszą przekroczyć wytrzymałość twojego pojazdu. Musisz przetrwać bitwę. Tylko bitwy losowe.


Kolega z wojska

W ciągu 50 bitew ani razu nie uszkodź sojusznika. Trafienia w moduły bez uszkodzenia samych modułów, rykoszety i trafienia bez przebicia nie są brane pod uwagę, więc nie mogą przerwać serii. Seria może być kontynuowana w innym pojeździe. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.


Zwiadowca

Wykryj pojazdy przeciwnika i pozwól swoim sojusznikom zadać dzięki temu przynajmniej 1000 punktów uszkodzeń w zwycięskiej bitwie. Nieprzerwana seria zostaje przedłużona co każde 1000 uszkodzeń zadanych wykrytem przez Ciebie przeciwnikom i tylko najdłuższa jest liczona. Dla każdego pojazdu seria liczy się osobno. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.


Skuteczny ogień

Zadaj więcej uszkodzeń pojazdom przeciwnika niż liczba PW Twojego pojazdu w ciągu jednej bitwy. Uszkodzenia spowodowane taranowaniem lub podpaleniem pojazdu przeciwnika również są wliczane. Pojazdy samobieżne nie mogą zdobyć tego odznaczenia. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.


Wojownik

Zniszcz 4–5 pojazdów przeciwnika w ciągu jednej bitwy. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.


Pojedynkowicz

Zniszcz przynajmniej 2 wrogie pojazdy, które zadały uszkodzenia Twojemu pojazdowi podczas bitwy. Uszkodzenia modułów są brane pod uwagę, lecz rykoszety i trafienia bez przebicia się nie liczą. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.


Brutalna siła

Zniszcz 10 pojazdów przeciwnika przez taranowanie. Nowo zdobyte osiągnięcia się sumują. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach drużynowych.


Partyzant

Pozostań niewykryty przez całą bitwę i zniszcz co najmniej 10 pojazdów przeciwnika. Przeciwnicy muszą znajdować się w zasięgu widzenia Twojego pojazdu. Nowo zdobyte osiągnięcia się sumują. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach drużynowych.


Infiltrator

Zdobądź co najmniej 1000 punktów przejęcia bazy przeciwnika. Brane są pod uwagę tylko punkty przejęcia, które doprowadziły do skutecznego zajęcia bazy. Nowo zdobyte osiągnięcia się sumują. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach drużynowych.


Pięta Achillesowa

Zniszczcie 10 pojazdów przeciwnika poprzez detonację ich magazynu amunicji. Nowo zdobyte osiągnięcia się sumują. Liczone są wszystkie przypadki zniszczenia przeciwnika poprzez eksplozję magazynu amunicji. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach drużynowych.


Stróż

Zdobądź co najmniej 1000 punktów obrony bazy. Liczą się tylko zwycięskie bitwy. Nowo zdobyte osiągnięcia się sumują. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach drużynowych.


Łowca czołgów

Zniszcz 100 niemieckich czołgów o nazwach z rodziny kotowatych. Wyniki traktowane są jako całość. Nowo zdobyte osiągnięcia się kumulują. Pełna lista pojazdów jest dostępna w kliencie gry.


Lew Synaju

Zniszcz co najmniej 100 czołgów z serii IS i czołgów opartych na zawieszeniu IS. Wyniki traktowane są jako całość. Nowo zdobyte osiągnięcia się kumulują. Pełna lista pojazdów jest dostępna w kliencie gry.


Strzelec wyborowy

Traf nieprzyjacielski pojazd co najmniej 10 razy z rzędu. Do serii liczone są również trafienia z kolejnej bitwy, o ile sekwencji nie przerwie żadne pudło.


Zagończyk

Przejmij samodzielnie nieprzyjacielską bazę i nie pozwól się wykryć przez całą bitwę. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.


Pułapka na Myszy

Zniszcz co najmniej 10 czołgów Pz.Kpfw. VIII Maus.


Weteran

Przetrwaj 20 bitew z rzędu, używając tego samego pojazdu. Pojazdy samobieżne nie mogą zdobyć tego odznaczenia. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.


Ekspert

Zniszcz przynajmniej jeden wrogi pojazd z każdego typu obecnie dostępnego w grze. To osiągnięcie nie zostanie odebrane, jeśli w grze pojawią się nowe pojazdy.


Ekspert (dla każdego państwa)

Zniszcz przynajmniej jeden wrogi pojazd każdego typu z drzewa technologicznego danego państwa. Możliwe jest uzyskanie medalu Ekspert dla każdej nacji w grze. To osiągnięcie nie zostanie odebrane, jeśli w drzewie technologicznym pojawią się nowe pojazdy.


Kamikaze

Zniszcz taranowaniem pojazd wyższego poziomu. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.


Starszy inżynier-mechanik

Zbadaj wszystkie pojazdy we wszystkich drzewach technologicznych. To osiągnięcie nie zostanie odebrane, jeśli w drzewach technologicznych pojawią się nowe pojazdy.


Inżynier-mechanik (dla każdego państwa)

Zbadaj wszystkie pojazdy w drzewie technologicznym danego państwa. W przypadku wprowadzenia nowych pojazdów to osiągnięcie zostaje odebrane, dopóki gracz nie opracuje nowo dodanych pojazdów w danym drzewie technologicznym.


Rozpruwacz

Zniszcz co najmniej trzy pojazdy wroga w jednej bitwie, jeden po drugim, używając jednego pocisku na każdy z nich. Osiągnięcie jest przyznawane po zakończeniu sekwencji. Może być ona też kontynuowana tym samym pojazdem w kolejnej bitwie. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.


Strzelec pancerny

Przynajmniej pięć razy z rzędu przebij pancerz wrogiego czołgu. Zaliczane są również trafienia z kolejnej bitwy w tym samym pojeździe, o ile sekwencja nie zostanie przerwana chybieniem, rykoszetem lub trafieniem, które nie przebije pancerza. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.


Nietykalny

Przetrwaj co najmniej 5 bitew bez otrzymania jakichkolwiek uszkodzeń (nie licząc bitew rozgrywanych działem samobieżnym). Używanie działa samobieżnego nie przerywa sekwencji, ale też nie wlicza się do niej.


Bombardier

Zniszcz przynajmniej 2 nieprzyjacielskie pojazdy jednym pociskiem. Wszystkie zniszczone pojazdy są liczone, niezależnie od ich typu. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.


Dolina Pattonów

Zniszcz 100 czołgów Patton, w tym: M46 Patton, M48A1 Patton III oraz M60. Wyniki traktowane są jako całość. Nowo zdobyte osiągnięcia się kumulują.


Geniusz taktyczny

Nagroda dla gracza, który wygrał przynajmniej 3 bitwy z rzędu, dowodząc tym samym pojazdem w składzie losowo dobranych drużyn. Seria jest liczona dla każdego pojazdu osobno – aby zdobyć to osiągnięcie, należy korzystać z tego samego pojazdu. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach drużynowych.


Marsz zwycięstwa

Wygraj 3 bitwy z rzędu w tej samej drużynie. Dostępne tylko w rankingowych bitwach drużynowych.


Przewaga taktyczna

Wygrajcie bitwę poprzez zniszczenie wszystkich pojazdów przeciwnika, tracąc tylko jeden pojazd o najniższym poziomie. Utracony pojazd może mieć co najwyżej VII poziom. Dostępne tylko w rankingowych bitwach drużynowych.


Lekcje historii: operacja Wiosenne przebudzenie

Nagroda dla gracza, który wygrał przynajmniej jedną bitwę po każdej z walczących stron w dowolnym pojeździe. Może być otrzymany tylko w bitwach historycznych.


Lekcje historii: Bitwa na Łuku Kurskim

Nagroda dla gracza, który wygrał przynajmniej jedną bitwę po każdej z walczących stron w dowolnym pojeździe. Może być otrzymany tylko w bitwach historycznych.


Lekcje historii: Ofensywa w Ardenach

Nagroda dla gracza, który wygrał przynajmniej jedną bitwę po każdej z walczących stron w dowolnym pojeździe. Może być otrzymany tylko w bitwach historycznych.


Niech żyje król!

Zdobądź największą liczbę punktów zwycięstwa w bitwie. Osiągnięcie dostępne tylko w trybie Rozwałka: Tylko w Dominacji.


Sam jeden!

W jednej bitwie w pojedynkę zadaj największą ilość uszkodzeń pojazdom przeciwnika (przynajmniej 10 000). Liczą się również uszkodzenia zadane za pomocą Rezerw bojowych. Osiągnięcie dostępne tylko w trybie Rozwałka: Tylko Stalowe łowy.


Efektywne wsparcie

Zadaj największą liczbę uszkodzeń pojazdów przeciwnika za pomocą Rezerw bojowych. Musisz zadać przynajmniej 2000 uszkodzeń. Osiągnięcie dostępne tylko w trybie Rozwałka: Stalowe łowy i Dominacja


Drapieżnik

Zniszcz co najmniej 5 pojazdów przeciwnika w ciągu jednej bitwy. Liczą się również przeciwnicy zniszczeni przy pomocy Rezerw bojowych. Osiągnięcie dostępne tylko w trybie Rozwałka: Tylko w Dominacji.

Nagrody za etap

Za operacje taktyczne

Przyznawane w jednej z czterech klas za łączną liczbę zwycięstw w bitwach drużynowych: klasa IV – 10 zwycięstw, klasa III – 100 zwycięstw, klasa II – 1000 zwycięstw, klasa I – 2500 zwycięstw.


Za decydujące bitwy

Przyznawane w jednej z czterech klas za zdobycie Rezerw przemysłowych w bitwach o twierdze: klasa IV – 100 Rezerw przemysłowych, klasa III – 500 Rezerw przemysłowych, klasa II – 1500 Rezerw przemysłowych, klasa I – 3000 Rezerw przemysłowych.


Potyczki

Przyznawane w jednej z czterech klas za zwycięstwa w bitwach o twierdze: klasa IV – 5 zwycięstw, klasa III – 50 zwycięstw, klasa II – 100 zwycięstw, klasa I – 200 zwycięstw.


Wzorowe osiągnięcia: Czołgi lekkie

Przyznawane w jednej z czterech klas za wypełnienie warunków dodatkowych w misjach osobistych dla czołgów lekkich: klasa IV – 15 dodatkowych warunków, klasa III – 30 dodatkowych warunków, klasa II – 45 dodatkowych warunków, klasa I – 60 dodatkowych warunków.


Wzorowe osiągnięcia: Czołgi średnie

Przyznawane w jednej z czterech klas za wypełnienie warunków dodatkowych w misjach osobistych dla czołgów średnich: klasa IV – 15 dodatkowych warunków, klasa III – 30 dodatkowych warunków, klasa II – 45 dodatkowych warunków, klasa I – 60 dodatkowych warunków.


Wzorowe osiągnięcia: Czołgi ciężkie

Przyznawane w jednej z czterech klas za wypełnienie warunków dodatkowych w misjach osobistych dla czołgów ciężkich: klasa IV – 15 dodatkowych warunków, klasa III – 30 dodatkowych warunków, klasa II – 45 dodatkowych warunków, klasa I – 60 dodatkowych warunków.


Wzorowe osiągnięcia: Niszczyciele czołgów

Przyznawane w jednej z czterech klas za wypełnienie warunków dodatkowych w misjach osobistych dla niszczycieli czołgów: klasa IV – 15 dodatkowych warunków, klasa III – 30 dodatkowych warunków, klasa II – 45 dodatkowych warunków, klasa I – 60 dodatkowych warunków.


Wzorowe osiągnięcia: Działa samobieżne

Przyznawane w jednej z czterech klas za wypełnienie warunków dodatkowych w misjach osobistych dla dział samobieżnych: klasa IV – 15 dodatkowych warunków, klasa III – 30 dodatkowych warunków, klasa II – 45 dodatkowych warunków, klasa I – 60 dodatkowych warunków.


Medal Abramsa (klasy IV–I)

Przyznawany w jednej z czterech klas za łączną liczbę zwycięstw drużynowych w bitwach, które graczowi udało się przetrwać: Klasa IV – 5 zwycięstw, klasa III – 50 zwycięstw, klasa II – 500 zwycięstw, klasa I – 5000 zwycięstw.

Generał Creighton Abrams dowodził amerykańskimi siłami pancernymi podczas II wojny światowej oraz wojny w Wietnamie, ciesząc się opinią agresywnego i skutecznego dowódcy.


Medal Ekinsa (klasy IV–I)

Przyznawany w czterech klasach za zniszczenie nieprzyjacielskich czołgów i dział samobieżnych 8, 9 lub 10 poziomu: Klasa IV – 3 pojazdy, klasa III – 30 pojazdów, klasa II – 300 pojazdów, klasa I – 3000 pojazdów.

Joe Ekins był szeregowcem brytyjskiej Armii Terytorialnej z jednostki Northamptonshire. Według różnych źródeł, to właśnie on miał być pogromcą Niemca Michaela Wittmanna, słynnego asa pancernego.


Medal Cariusa (klasy IV–I)

Przyznawany w czterech klasach za niszczenie nieprzyjacielskich czołgów i dział samobieżnych: Klasa IV – 10 pojazdów, klasa III – 100 pojazdów, klasa II – 1000 pojazdów, klasa I – 10 000 pojazdów.

Otto Carius był jednym z najskuteczniejszych asów pancernych okresu II wojny światowej. W trakcie swej imponującej kariery dowodził czołgami Pz.Kpfw. 38 (t), Pz.Kpfw. VI Tiger oraz niszczycielem czołgów Jagdtiger.


Medal Knispela (klasy IV–I)

Przyznawany w czterech klasach za ogólną liczbę zadanych i otrzymanych uszkodzeń: klasa IV – 10 000 PW, klasa III – 100 000 PW, klasa II – 1 000 000 PW, klasa I – 10 000 000 PW.

Kurt Knispel, niemiecki as pancerny okresu II Wojny Światowej, walczył zarówno na froncie wschodnim, jak i na zachodnim, dowodząc maszynami typu: Pz.Kpfw. II, Pz.Kpfw. III, Pz.Kpfw. IV, Pz.Kpfw. VI Tiger, oraz Pz.Kpfw. VI Ausf. B Tiger II. B Tiger II.


Medal Popiela (klasy IV–I)

Przyznawany w czterech klasach za wykryte we wszystkich bitwach czołgi i działa samobieżne nieprzyjaciela: klasa IV – 20 pojazdów, klasa III – 200 pojazdów, klasa II – 2000 pojazdów, klasa I – 20 000 pojazdów.

Mikołaj Popiel, generał porucznik sił pancernych, radziecki dowódca wojskowy i komisarz polityczny zasłynął tym, że podczas bitwy o Dubno latem 1944 r. wykorzystał zdobyte w boju pojazdy do przeprowadzenia rajdu na tyły nieprzyjaciela.


Medal Leclerca (klasy IV–I)

Przyznawany za ogólną liczbę punktów zdobytych podczas zajmowania nieprzyjacielskiej bazy. Punktacja za zredukowane lub nieudane przejmowanie bazy nie jest brana pod uwagę. Odznaczenie jest przyznawane w czterech klasach: klasa IV – 30 punktów, klasa III – 300 punktów, klasa II – 3000 punktów, klasa I – 30 000 punktów.

Philippe Leclerc był generałem sił Wolnej Francji oraz jednym z głównodowodzących podczas operacji wyzwolenia Paryża.


Medal Ławrinienki (klasa IV–I)

Przyznawany za ogólną liczbę zredukowanych punktów zdobycia własnej bazy. Medal ten jest przyznawany w czterech klasach: klasa IV – 30 punktów, klasa III – 300 punktów, klasa II – 3000 punktów, klasa I – 30 000 punktów.

Dmitrij Ławrinienko, Bohater Związku Radzieckiego, porucznik gwardii oraz as pancerny uznawany jest za jednego z najskuteczniejszych radzieckich czołgistów – zniszczył 52 pojazdy wroga w 28 bitwach i potrzebował na to zaledwie dwóch miesięcy.


Medal Kaya (klasa IV–I)

Przyznawany w czterech klasach za zdobycie statusu Bohatera Bitwy: klasa IV – raz, klasa III – 10 razy, klasa II – 100 razy, klasa I – 1000 razy.

Douglas Kay, sierżant brytyjskiej armii, był celowniczym w czołgu Sherman Firefly. Brał udział w lądowaniu w Normandii i zasłynął jako popularyzator historii wojsk pancernych.


Sprawdzony w bitwie (klasa IV–I)

Przyznawany za zdobycie wymaganej liczby osiągnięć w bitwach drużynowych: klasa IV – 10 osiągnięć w bitwach drużynowych, klasa III – 100 osiągnięć w bitwach drużynowych, klasa II – 250 osiągnięć w bitwach drużynowych, klasa I – 500 osiągnięć w bitwach drużynowych.


Medal Rotmistrowa (klasa IV–I)

Przyznawany za osiągnięcie wymaganej liczby bitew rozegranych w Wojnach Klanów:

klasa IV – 3 bitwy w Wojnie klanów, klasa III – 30 bitew w Wojnie klanów, klasa II – 150 bitew w Wojnie klanów, klasa I – 300 osiągnięć w bitwach drużynowych.

Paweł Rotmistrow, Bohater Związku Radzieckiego, był dowódcą oddziałów pancernych podczas II wojny światowej. Później został mianowany głównym marszałkiem wojsk pancernych ZSRR.


Zdobywca (klasa IV–I)

Przyznawany za zdobycie wymaganej ilości surowców przemysłowych dzięki potyczkom w trybie Twierdze:

klasa IV – 100 rezerw przemysłowych, klasa III – 500 rezerw przemysłowych, klasa II – 1500 rezerw przemysłowych, klasa I – 3000 rezerw przemysłowych.

Liczy się tyko Twój osobisty udział.


Najemnik (klasa IV–I)

Przyznawany za osiągnięcie wymaganej liczby zwycięskich potyczek w trybie Twierdze:

klasa IV – 5 zwycięskich potyczek, klasa III – 250 zwycięskich potyczek, klasa II – 500 zwycięskich potyczek, klasa I – 1000 zwycięskich potyczek.

Osiągnięcie przyznawane jest wszystkim członkom klanu.


Za operacje strategiczne (klasa IV–I)

Przyznawany za całkowitą liczbę bitew wygranych w tej samej drużynie:

klasa IV – 10 zwycięstw, klasa III – 100 zwycięstw, klasa II – 1000 zwycięstw, klasa I – 2500 zwycięstw.

Dostępne tylko w rankingowych bitwach drużynowych.


Walkiria

Przyznawane w czterech klasach w zależności od liczby zniszczonych pojazdów za pomocą Rezerw bojowych:

Klasa IV – 10 pojazdów, klasa III – 100 pojazdów, klasa II – 500 pojazdów, klasa I – 1000 pojazdów.

Osiągnięcie dostępne tylko w trybie Rozwałka: Stalowe łowy i Dominacja


Zwycięstwo

Przyznawane w czterech klasach w zależności od liczby zdobytych punktów zwycięstwa:

Klasa IV – 1000 punktów, klasa III – 10 000 punktów, klasa II – 100 000 punktów, klasa I – 1 000 000 punktów.

Osiągnięcie dostępne tylko w trybie Rozwałka: Stalowe łowy i Dominacja

Pamiątkowe tokeny

Te medale mogą zostać przyznane kilku graczom w jednej bitwie.

Ziemia niczyja

Zakończ bitwę remisem. Obie drużyny muszą zostać całkowicie zniszczone. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach drużynowych.


Bóg wojny

W dziale samobieżnym wygraj bitwę i przetrwaj ją jako jedyny. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach drużynowych.


Twardy jak skała

W dziale samobieżnym zniszcz pojazd przeciwnika przez staranowanie i przetrwaj bitwę. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.


Kobiety na wojnie

Zrekrutuj 5 kobiet do załogi.


Pierwsza zasługa

Ukończ dowolną misję osobistą.


Spec od wybuchów

Zniszcz pojazd przeciwnika poprzez spowodowanie wybuchu amunicji. Nagroda jest przyznawana tylko jednemu graczowi na bitwę. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.


Podpalacz

Zniszcz pojazd przeciwnika, podpalając go. Nagroda jest przyznawana tylko jednemu graczowi na bitwę. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.


Brutal

Uszkodź moduł przeciwnika i/lub wyeliminuj członka jego załogi przynajmniej 5 razy podczas jednej bitwy. Liczą się również moduły zniszczone przez pożar. Nagroda jest przyznawana tylko jednemu graczowi na bitwę. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.


Ręka Boga

Przetrwaj i wygraj bitwę pomimo otrzymania uszkodzeń przynajmniej od czterech różnych przeciwników. Wliczane są tylko trafienia, które zadają uszkodzenia. Nagroda jest przyznawana tylko jednemu graczowi na bitwę. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.


Oko za oko

Jednocześnie zniszcz przeciwnika i zostań przez niego zniszczony. Liczą się zniszczenia przez podpalanie i taranowanie. Nagroda jest przyznawana tylko jednemu graczowi na bitwę. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.


Szczęściarz

Bądź świadkiem zniszczenia wrogiego pojazdu przez inny wrogi pojazd, musisz znajdować się nie dalej niż 10 metrów od zniszczonego pojazdu. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.


Opanowany

Przetrwaj co najmniej 10 wrogich rykoszetów i trafień niepowodujących obrażeń z rzędu. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.


Spartanin

Przetrwaj trafienie przeciwnika, gdy wystrzelony przez niego pocisk zrykoszetuje lub nie przebije pancerza. Twój pojazd musi mieć mniej niż 10% punktów wytrzymałości i musi przetrwać do końca bitwy. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach losowych.


Król wzgórza

Nagroda dla gracza, którego pojazd jako jedyny przetrwał bitwę. Gracz musi dowodzić czołgiem lub niszczycielem czołgów. Osiągnięcie dostępne tylko w bitwach drużynowych.


Upadłe flagi

W pojedynkę zniszcz więcej flag niż zostało dostarczonych przez plutony podczas jednej bitwy (co najmniej 4 flagi). Osiągnięcie dostępne tylko w trybie Rozwałka: Tylko Stalowe łowy.

Odznaczenia grupowe

Towarzysze broni

Każdy członek plutonu musi przetrwać bitwę i zniszczyć w niej przynajmniej 3 pojazdy przeciwnika. Nagroda dla wszystkich członków plutonu.


Ostateczne poświęcenie

Zniszczcie jako pluton co najmniej 12 pojazdów przeciwnika w jednej bitwie. Nagroda dla wszystkich członków plutonu.


Pancerna pięść

Nagrodę otrzymują wszyscy członkowie drużyny, którzy zniszczyli cała drużynę przeciwnika, nie tracąc najwyżej jeden pojazd ze swojej strony. Dostępna tylko w bitwach drużynowych.


Mistrzostwo taktyczne

Wygrajcie bitwę przez zniszczenie wszystkich pojazdów przeciwnika bez utraty żadnego pojazdu z własnej drużyny. Dostępne tylko w rankingowych bitwach drużynowych.


Tajne operacje

Wygrajcie bitwę przez przejęcie nieprzyjacielskiej bazy przynajmniej dwoma pojazdami. Przeciwnik nie może wyzerować punktów przejęcia bazy. Wszystkie pojazdy uczestniczące w przejęciu bazy muszą przetrwać bitwę i zdobyć punkty za przejęcie. Dostępne tylko w rankingowych bitwach drużynowych.


W jedności siła

Grając w plutonie, zniszczcie przynajmniej 12 wrogich pojazdów i jednocześnie zadajcie przynajmniej 30 000 uszkodzeń. Liczą się również uszkodzenia zadane za pomocą Rezerw bojowych. Nagroda dla wszystkich członków plutonu dostępna tylko w trybie Rozwałka: Stalowe Łowy.

Specjalne

Operacja Nostalgia

Specjalny medal przyznawany za granie pojazdem Karl w 8-bitowe grze, która była dostępna w kwietniu 2014 r.


Operacja Winter

Specjalny medal przyznawany za udział w Winter Showdown, 8-bitowej grze dostępnej w styczniu i lutym 2015 r.


Zawodnik roku 2014

Specjalny medal przyznawany za udział w meczu piłkarskim – specjalnym trybie gry dostępnym w październiku 2014 r.


Racer 2014

Specjalny medal przyznawany za udział w wyścigach czołgów – specjalnym trybie gry dostępnym w czerwcu 2014 r.


Bohater Dominacji

Specjalny medal przyznawany za udział i wygranie przynajmniej jednej bitwy w wydarzeniu Dominacja w czerwcu 2015 r.


Snajper

Osiągnij celność 85% w serii dziesięciu strzałów, które mogły spowodować uszkodzenia w wysokości co najmniej 1000 PW. Liczą się trafienia nieprzebijające pancerza. Jeśli dwóch lub więcej graczy osiągnie ten sam współczynnik celności, osiągnięcie jest przyznawane osobie, która uzyskała największą liczbę trafień. Jeśli dwóch lub więcej graczy zadało tyle samo trafień i osiągnęło ten sam procent celności, to osiągnięcie przyznawane jest osobie, która zdobyła więcej doświadczenia, wliczając w to dodatkowe doświadczenie przysługujące posiadaczom konta premium. W przypadku, gdyby również ilość doświadczenia okazała się taka sama, osiągnięcie nie zostanie przyznane. Trafienia pojazdów sojuszników i kolizje z nimi dyskwalifikują z możliwości uzyskania odznaczenia w danej bitwie.


Łowca

Zniszcz wszystkie wrogie czołgi lekkie w bitwie (co najmniej trzy).

Zmieniono nazwę odznaczenia na Medal Najdina i przeniesiono je do grupy Medali epickich.


Medal Böltera

Przyznawany za zniszczenie w jednej bitwie przynajmniej siedmiu czołgów wroga lub dział samobieżnych za pomocą czołgu albo niszczyciela czołgów, lub zniszczenie przynajmniej 10 pojazdów wroga za pomocą artylerii. Cele muszą być przynajmniej poziomu IV. Medal ten nie jest przyznawany w bitwach klanowych. Hans Bölter był jednym z najskuteczniejszych niemieckich asów pancernych okresu II wojny światowej. Brał udział w atakach na Polskę, Francję, Grecję oraz Związek Radziecki, uczestniczył również w operacjach obronnych Wehrmachtu we Francji.


Samotny wilk

Specjalny medal dla każdego gracza, który samotnie uczestniczył przynajmniej w jednej zwycięskiej bitwie podczas wydarzenia Dominacja: Stalowe łowy w lipcu 2015 r.


Mentalność stada

Specjalny medal dla każdego gracza, który jako członek plutonu uczestniczył przynajmniej w jednej zwycięskiej bitwie w wydarzeniu Dominacja: Stalowe łowy w lipcu 2015 r.


Łowca stali

Specjalny medal dla każdego gracza, który uczestniczył przynajmniej w jednej bitwie w wydarzeniu Dominacja: Stalowe łowy w lipcu 2015 r.


Chwalebne zwycięstwo

Specjalny medal dla każdego gracza, który uczestniczył przynajmniej w jednej zwycięskiej bitwie w wydarzeniu Dominacja: Furia stali w lipcu w 2015 roku.


Zaprawiony w boju

Specjalny medal dla każdego gracza, który uczestniczył przynajmniej w jednej zwycięskiej bitwie w wydarzeniu Rozwałka we wrześniu 2015 r.


Strzał trikowy

Przyznawany wszystkim członkom zwycięskiej drużyny w wydarzeniu specjalnym „Księżycowa awantura”.

Odznaki mistrzowskie

Odznaki mistrzowskie: As pancerny

W pojedynczej bitwie zdobądź więcej doświadczenia podstawowego niż przeciętne doświadczenie zdobyte przez 99% graczy na tym samym czołgu w ciągu ostatnich 7 dni.


Odznaki mistrzowskie: I klasa

W pojedynczej bitwie zdobądź więcej doświadczenia podstawowego niż przeciętne doświadczenie zdobyte przez 95% graczy na tym samym czołgu w ciągu ostatnich 7 dni.


Odznaki mistrzowskie: II klasa

W pojedynczej bitwie zdobądź więcej doświadczenia podstawowego niż przeciętne doświadczenie zdobyte przez 80% graczy na tym samym czołgu w ciągu ostatnich 7 dni.


Odznaki mistrzowskie: III klasa

W pojedynczej bitwie zdobądź więcej doświadczenia podstawowego niż przeciętne doświadczenie zdobyte przez 50% graczy na tym samym czołgu w ciągu ostatnich 7 dni.

Odznaki biegłości

Odznaki biegłości to oznaczenia na lufie czołgów pokazujące, jak dobrze sobie radzicie z prowadzeniem danego pojazdu w porównaniu do innych graczy. Aby otrzymać odznakę, przeciętna ilość uszkodzeń zadanych przez gracza oraz przy jego pomocy (przez wykrywanie pojazdu przeciwnika oraz niszczenie gąsienic) musi być większa niż osiągnięta przez dany procent graczy wciągu ostatnich 14 dni na tym samym pojeździe.

Pierwsza odznaka biegłości

Zadane przez Ciebie uszkodzenia i uszkodzenia zadane przy Twojej pomocy muszą być większe niż uszkodzenia zadane przez 65% graczy na danym pojeździe w ciągu ostatnich 14 dni.

Druga odznaka biegłości

Zadane przez Ciebie uszkodzenia i uszkodzenia zadane przy Twojej pomocy muszą być większe niż uszkodzenia zadane przez 85% graczy na danym pojeździe w ciągu ostatnich 14 dni.

Trzecia odznaka biegłości

Zadane przez Ciebie uszkodzenia i uszkodzenia zadane przy Twojej pomocy muszą być większe niż uszkodzenia zadane przez 95% graczy na danym pojeździe w ciągu ostatnich 14 dni.

Zamknij