Przepustka bitewna

Przepustka bitewna to sezonowe wydarzenie w grze, podczas którego gracze zdobywają punkty postępu w bitwach losowych i przechodzą przez kolejne etapy. Osiągnięcie każdego nowego etapu zapewnia cenne nagrody takie jak fragmenty schematów, wyposażenie z nagród, unikalnego członka załogi i specjalne style 3D dla pojazdów.

Kluczowe definicje

Rozwiń

Sezon: trzymiesięczny okres, w którym rozgrywana jest Przepustka bitewna. Zasady i nagrody mogą się zmieniać pomiędzy sezonami.

Postęp: ciąg etapów w Przepustce bitewnej. Aby ukończyć etapy, trzeba zdobywać punkty postępu. System postępów składa się z dwóch części: głównej i elitarnej.

Główny postęp: część postępu składająca się z 45 etapów. Po ukończeniu wszystkich etapów głównego postępu otrzymacie główną nagrodę sezonu.

Elitarny postęp: część postępu odblokowywana po ukończeniu głównego postępu. Elitarny postęp składa się ze 100 etapów.

Etap głównego postępu: element głównego postępu. Aby ukończyć etap, trzeba zdobyć 50 punktów. Za każdy ukończony etap otrzymujecie nagrody. Z Ulepszoną przepustką otrzymujecie także dodatkowe nagrody za etapy głównego postępu. Możecie kupić etapy głównego postępu za złoto. Te etapy zostaną uznane za zakończone i otrzymacie za nie nagrody bez zdobywania punktów.

Etap elitarnego postępu: element elitarnego postępu. Podobnie jak w głównym postępie zdobywacie punkty postępu, aby wypełniać etapy i otrzymywać nagrody za każdy etap. Różnica polega na tym, że nie można kupić etapów elitarnego postępu.

Punkty postępu: elementy postępu zdobywane w bitwach w celu wypełniania etapów. Aby zdobyć punkty postępu, trzeba się znaleźć wśród najlepszych 3 lub najlepszych 10 graczy w swojej drużynie pod względem zdobytego doświadczenia. Najlepszych 3 graczy otrzymuje więcej punktów. Aby przejść do następnego etapu, trzeba zdobyć określoną liczbę punktów. Zdobytych punktów postępu nie można utracić.

Limit punktów: maksymalna liczba punktów, którą można zdobyć w określonym pojeździe w czasie sezonu. Po osiągnięciu limitu nie można więcej zdobywać punktów w tym pojeździe podczas aktualnego sezonu.

Pojazdy podstawowe: dwa pojazdy, dla których obowiązują specjalne zasady zdobywania punktów postępu, a także posiadające zwiększone limity punktów. Pojazdy podstawowe zmieniają się pomiędzy sezonami.

Podstawowa nagroda: nagroda otrzymywana za ukończenie każdego etapu głównego postępu.

Ulepszona nagroda: nagroda otrzymywana za ukończenie każdego etapu głównego postępu z Ulepszoną przepustką.

Ulepszona przepustka: możliwość otrzymywania dodatkowych nagród za ukończenie etapów głównego postępu. Ulepszoną przepustkę można kupić za złoto w dowolnym momencie sezonu Przepustki bitewnej. Po wykupieniu otrzymacie wszystkie ulepszone nagrody za już ukończone etapy.

Zwiń

Cechy sezonu

Podstawowe informacje o 3. sezonie Przepustki bitewnej:

 • Czas: od 17 września, godz. 15:00 UTC+2 do 7 grudnia, godz. 02:00 UTC+2
 • Poziomy pojazdów: w Przepustce bitewnej można walczyć w pojazdach z poziomów VI–X, w tym w pojazdach wypożyczonych.
 • Tryby bitew: punkty postępu zdobywa się we wszystkich rodzajach bitew losowych z wyjątkiem wielkiej bitwy.

Pojazdy podstawowe

W każdym sezonie Przepustki bitewnej niektóre pojazdy otrzymują specjalny status.

Cechy pojazdów podstawowych:

 • Zwiększony limit punktów. W pojazdach podstawowych możecie zdobyć o 300 punktów więcej niż w innych pojazdach tego samego poziomu.
 • Specjalne zasady otrzymywania punktów postępu. W pojazdach podstawowych możecie zdobyć więcej punktów za bitwę niż w innych pojazdach.

Pojazdy podstawowe 3. sezonu

 

X T110E5  

Grając T110E5, możesz zdobyć o 3 punkty więcej, niż innymi pojazdami, gdy znajdziesz się wśród 3 najlepszych graczy w swojej drużynie pod względem liczby zdobytych PD.

X IS-4  

Wchodząc do bitwy w IS-4, możesz zdobyć o 1 punkt więcej, niż innymi pojazdami, gdy znajdziesz się wśród 10 najlepszych graczy w swojej drużynie pod względem liczby zdobytych PD.

Darmowe wypożyczenie pojazdów

Jeśli nie masz wystarczającej liczby pojazdów z poziomów VI–X, by ukończyć pierwsze 10 etapów głównego postępu, możesz za darmo wypożyczyć następujące pojazdy:

Możesz wypożyczyć wszystkie trzy pojazdy jednocześnie lub każdy z osobna. Wraz z wypożyczonymi pojazdami otrzymujesz tymczasowe miejsca w garażu i załogi wyszkolone w 100%.

Jeśli masz już któryś z tych pojazdów w garażu, nie będzie on dostępny do wypożyczenia.

Aby wypożyczyć pojazd:

 1. Kliknij ikonę Przepustka bitewna w swoim garażu.
 2. Na ekranie Przepustki bitewnej kliknij Jak otrzymać pojazdy?.
 3. Na ekranie z opcjami na otrzymanie pojazdów kliknij Wypożycz za darmo.
 4. Kliknij obszar z wybranym pojazdem.
 5. Kliknij Odbierz!
 6. Kliknij Potwierdź, by wypożyczyć pojazd.

Okres wyposażenia każdego pojazdu wynosi jeden miesiąc. Jeśli nie uda Ci się wypełnić pierwszych 10 etapów głównego postępu i brakuje Ci do tego pojazdów, możesz przedłużyć ten okres o następny miesiąc.

Nie jest możliwe przedłużenie okresu wypożyczenia, jeśli osiągnięto limit punktów dla pojazdu.

Pod koniec sezonu Przepustki bitewnej wypożyczone pojazdy stają się niedostępne do użycia w bitwach, nawet jeśli wypożyczono je mniej niż miesiąc wcześniej.

System postępów

System postępów Przepustki bitewnej składa się z dwóch części: głównej i elitarnej.

 • Główny postęp. Składa się z 45 etapów. Aby przejść do kolejnego etapu, potrzebujecie zdobyć 50 punktów.
 • Elitarny postęp. Składa się ze 100 etapów. Im bliżej ostatniego etapu jesteście, tym więcej punktów musicie zdobyć, aby przejść do następnego etapu.

Jeśli ukończycie etap, nie możecie powrócić do poprzedniego. Otrzymujecie nagrody za ukończenie każdego etapu.

Punkty postępu

Punkty postępu można zdobywać w bitwach losowych z wyjątkiem wielkiej bitwy. Liczba zdobytych punktów postępu zależy od Waszego miejsca w drużynie pod względem zdobytych PD. Nawet jeśli Wasza drużyna przegra lub zremisuje, i tak otrzymacie punkty postępu.

Wasze miejsce w drużynie pod względem zdobytych PD Punkty za zwycięstwo Punkty za porażkę lub remis
Pojazdy poziomów VI–X T110E5 IS-4 Pojazdy poziomów VI–X T110E5 IS-4
Najlepsza 3 10 
Najlepsza 10
Jeśli nie znajdziecie się wśród najlepszych 10 graczy w swojej drużynie pod względem zdobytych PD, nie otrzymacie punktów, ale również ich nie stracicie.

Limit punktów

Każdy pojazd ma limit punktów, które można zdobyć, grając nim. Im wyższy poziom pojazdu, tym wyższy limit. Po osiągnięciu limitu możecie nadal grać tym pojazdem, ale nie możecie nim już zdobywać punktów postępu. Będziecie więc musieli wybrać innych pojazd, jeśli chcecie nadal zdobywać punkty.

Interaktywny obraz. Znajdź swój maksymalny etap Przepustki bitewnej dla pojazdów, które masz w garażu. Po prostu użyj battle pass reward oraz battle pass reward, aby podać liczbę swoich pojazdów należących do określonego poziomu.

 

Podaj liczbę pojazdów dla każdego poziomu
 
 
 
 
VI
+
Maksymalna liczba punktów, którą można zdobyć w jednym pojeździe VI poziomu, wynosi 100. Po ich zdobyciu otrzymasz jednorazowy bonus wynoszący 15 punktów. Z chwilą, gdy to nastąpi, ten pojazd nie będzie już mógł zdobywać punktów w tym sezonie.
VII
+
Maksymalna liczba punktów, którą można zdobyć w jednym pojeździe VII poziomu, wynosi 250. Po ich zdobyciu otrzymasz jednorazowy bonus wynoszący 20 punktów. Z chwilą, gdy to nastąpi, ten pojazd nie będzie już mógł zdobywać punktów w tym sezonie.
VIII
+
Maksymalna liczba punktów, którą można zdobyć w jednym pojeździe VIII poziomu, wynosi 400. Po ich zdobyciu otrzymasz jednorazowy bonus wynoszący 25 punktów. Z chwilą, gdy to nastąpi, ten pojazd nie będzie już mógł zdobywać punktów w tym sezonie.
IX
+
Maksymalna liczba punktów, którą można zdobyć w jednym pojeździe IX poziomu, wynosi 550. Po ich zdobyciu otrzymasz jednorazowy bonus wynoszący 30 punktów. Z chwilą, gdy to nastąpi, ten pojazd nie będzie już mógł zdobywać punktów w tym sezonie.
X
+
Maksymalna liczba punktów, którą można zdobyć w jednym pojeździe X poziomu, wynosi 700. Po ich zdobyciu otrzymasz jednorazowy bonus wynoszący 35 punktów. Z chwilą, gdy to nastąpi, ten pojazd nie będzie już mógł zdobywać punktów w tym sezonie.
Wybierz pojazdy, jeśli jakieś posiadasz
Czołgi T110E5 i IS-4 mają wyższy limit punktów w porównaniu do innych pojazdów X poziomu. Limit dla tych pojazdów jest wyższy o 300 punktów.
battle pass points
Maksymalna liczba punktów, którą można zdobyć w czołgu T110E5, wynosi 1000. Po ich zdobyciu otrzymasz jednorazowy bonus wynoszący 35 punktów. Z chwilą, gdy to nastąpi, ten pojazd nie będzie już mógł zdobywać punktów w tym sezonie.
battle pass points battle pass points
X
T110E5
battle pass points
Maksymalna liczba punktów, którą można zdobyć w czołgu IS-4, wynosi 1000. Po ich zdobyciu otrzymasz jednorazowy bonus wynoszący 35 punktów. Z chwilą, gdy to nastąpi, ten pojazd nie będzie już mógł zdobywać punktów w tym sezonie.
battle pass points battle pass points
X
IS-4
Maksymalna liczba punktów:
0
0
0
Maksymalny etap głównego postępu
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

Wyzeruj

Po zdobyciu maksymalnej liczby punktów w wybranym pojeździe otrzymujecie dodatkowe punkty postępu. Liczba dodatkowych punktów postępu zależy od poziomu pojazdu. Uwaga: liczba dodatkowych punktów nie zależy od poziomu dla pojazdów podstawowych.

Oprócz pojazdów podstawowych limit punktów jest zwiększony także dla VII King Tiger (zdobyczny).
Poziom pojazdu Limit punktów Dodatkowe punkty
VI 100  15 
VII 250  20 
VIII 400  25 
IX 550  30 
X 700  35 
King Tiger (zdobyczny) 700  20 
Pojazdy podstawowe 1000  35 

Na przykład:

Grając czołgiem IS-3 VIII poziomu, możecie zdobyć maksymalnie 400 punktów. Po zdobyciu maksymalnej liczby punktów dostajecie dodatkowe 25 punktów ponad limit. Całkowita suma to 425 punktów. Zdobycie większej liczby punktów w tym pojeździe jest niemożliwe.

Możecie również zdobywać punkty postępu w wypożyczonych pojazdach z poziomów IV–X. Jeśli wypożyczyliście pojazd, a następnie go kupiliście, punkty zdobyte podczas wypożyczenia są zachowane.

Na przykład:

Wypożyczyliście czołg 50TP prototyp VIII poziomu, w którym możecie zdobyć maksymalnie 400 punktów. Podczas tego wypożyczenia zdobyliście w nim 100 punktów, a następnie kupiliście go. Po zakupie możecie w 50TP prototyp zdobyć kolejne 300 punktów, zanim osiągniecie limit i otrzymacie dodatkowe 25 punktów.

Domyślnie panel pojazdów w garażu wyświetla wszystkie Wasze pojazdy. Użyjcie filtra, aby zobaczyć tylko pojazdy, w których możecie zdobywać punkty postępu: kliknijcie  Filtr parametrów i wybierzcie  Pojazdy Przepustki bitewnej.

Na panelu pojazdów wszystkie pojazdy odpowiednie do Przepustki bitewnej są zaznaczone specjalnym znacznikiem pokazującym, ile punktów już zdobyliście w danym pojeździe oraz pozostały limit punktów. Jeśli osiągnęliście już limit punktów w danym pojeździe, nie będzie on wyświetlany na panelu pojazdów po użyciu filtra.

Główny postęp

Po osiągnięciu każdego nowego etapu głównego postępu otrzymacie cenną nagrodę. Są dwa typu nagród – podstawowa i ulepszona. Aby otrzymać wszystkie podstawowe nagrody, ukończcie 45 etapów głównego postępu. Mając Ulepszoną przepustkę, otrzymujecie dodatkowo ulepszone nagrody.

Wasz aktualny etap jest wyświetlany na ekranie Przepustki bitewnej w garażu.

Ulepszona przepustka

Jeśli posiadasz w garażu wystarczającą liczbę pojazdów, by ukończyć pierwsze 10 etapów głównego postępu, w każdym momencie w trakcie dowolnego etapu w ciągu sezonu możesz kupić ulepszoną przepustkę.

W przeciwnym wypadku możesz za darmo wypożyczyć pojazdy, ukończyć 10 etapów i wtedy kupić ulepszoną przepustkę.

Po kupieniu ulepszonej przepustki otrzymasz ulepszone nagrody za wszystkie ukończone etapy.

Na przykład:

Ukończyliście 30 etapów głównego postępu, otrzymaliście za nie podstawowe nagrody i zdecydowaliście się na zakup Ulepszonej przepustki. Po jej kupieniu natychmiast otrzymacie ulepszone nagrody za wszystkie 30 etapów, które ukończyliście. W przyszłości otrzymacie zarówno podstawowe, jak i ulepszone nagrody za każdy ukończony etap głównego postępu.

Mając Ulepszoną przepustkę, otrzymujecie dwa style 3D zamiast jednego po ukończeniu wszystkich etapów głównego postępu.

Aby kupić Ulepszoną przepustkę:

 1. Kliknijcie ikonę Przepustka bitewna w swoim garażu.
 2. Na ekranie Przepustki bitewnej kliknijcie Kup ulepszoną przepustkę.
 3. Na wyświetlonym ekranie wybierzcie ULEPSZONA PRZEPUSTKA.
 4. Kliknijcie Kup, aby potwierdzić zakup. Z Waszego konta zostanie pobrane 6 500 za Ulepszoną przepustkę.

Możecie również kupić Ulepszoną przepustkę w sklepie w grze w dziale  (Najlepsze).

Po kupieniu Ulepszonej przepustki uzyskacie dostęp do jednego z następujących pakietów:

 • Stały pakiet zawierający do 20 etapów za 5 000 w ciągu pierwszych dwóch miesięcy sezonu (17 września 2020 - 9 listopada 2020). Im mniej etapów pozostaje do ukończenia głównego postępu, tym mniej etapów jest w pakiecie i tym mniejsza jest jego cena. Kupując pakiet, natychmiast otrzymujecie podstawowe i ulepszone nagrody za wszystkie kupione etapy, a etapy zostają uznane za ukończone. Pakiet składa się z całych etapów niezależnie od tego, czy otrzymaliście już punkty w trakcie etapu w momencie zakupu pakietu.

Na przykład:

Ukończyliście 40 etapów głównego postępu i zdobyliście jeszcze 25 punktów, więc jedynie 5 całych etapów pozostaje nieukończonych. Jeśli zdecydujecie się przyspieszyć postępy i kupicie pakiet specjalny, jego cena za pozostałe 5 etapów wyniesie  1 250, gdyż 25 punktów zdobytych w czasie etapu nie ma na nią wpływu.

 • Dowolna liczba etapów głównego postępu w trzecim miesiącu sezonu (9 listopada 2020 - 7 grudnia 2020). Jeden etap kosztuje 250. Etapy można kupować kilka razy po ukończeniu głównego postępu.

Na przykład:

Ukończyliście 25 etapów głównego postępu i kupiliście 10 etapów. Następnie ukończyliście jeszcze 3 etapy, kupiliście 7 etapów i ukończyliście główny postęp. Dokonaliście zatem łącznie 2 zakupów i kupiliście 17 etapów.

Podobnie jak z Ulepszoną przepustką, te pakiety można kupić na ekranie Przepustki bitewnej i w sklepie w grze w dziale  (Najlepsze).

Nagrody głównego postępu

Po osiągnięciu każdego nowego etapu głównego postępu otrzymacie cenną nagrodę.

Nagroda podstawowa
Nagroda ulepszona
0
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 

Niektóre z tych nagród zasługują na specjalne wyróżnienie.

Styl 2D Działania desantowe

Wielosezonowy styl przyznawany jako nagroda podstawowa za ukończenie 1. etapu głównego postępu. Styl można stosować na pojazdach każdego poziomu.

Styl 2D Pancerny beton

Wielosezonowy styl przyznawany jako nagroda podstawowa za ukończenie 10. etapu głównego postępu. Styl można stosować na pojazdach każdego poziomu.

Naklejki

Naklejki są przyznawane jako nagroda podstawowa za ukończenie 40. etapu głównego postępu. Naklejki nie są historyczne i można je stosować na każdym pojeździe.

Natalie

Mary Ann


Emblematy

Emblematy są przyznawane jako nagroda podstawowa za ukończenie 1. i 10. etapu głównego postępu. Emblematy można stosować na każdym pojeździe.

Morskie tygrysy

Pingwin szturmowy


Wyposażenie wybieralne

Po ukończeniu określonych etapów głównego postępu możesz wybrać element wyposażenia, który dostaniesz jako nagrodę. W Przepustce bitewnej możesz zdobyć zarówno wyposażenie standardowe, jak i z nagród.

Możesz wybrać wyposażenie standardowe po ukończeniu 20. etapu (nagroda podstawowa) oraz 40. (nagroda ulepszona) głównego postępu.

Podczas Przepustki bitewnej możesz otrzymać wyposażenie 1. klasy do zamontowania w pojazdach z poziomów VIII–X.

Jeśli kategoria wyposażenia odpowiada kategorii miejsca, w którym zostało umieszczone, wtedy wyposażenie ma większe oddziaływanie na zachowanie pojazdu. Jeśli kategorie nie pasują lub miejsce nie ma kategorii, wyposażenie będzie wywierało standardowy efekt.

Dostępne wyposażenie standardowe (pierwsza wartość − efekt standardowy, druga − efekt powiększony).

Ulepszone celowanie
−5% / −7% do rozmiaru koła celowania

Kategoria: siła ognia
Ulepszony mechanizm obracania
−10% / −12,5% do rozrzutu podczas ruchu i obrotu pojazdu oraz przy obrocie wieży
+10% / +12,5% do prędkości obrotu wieży lub prędkości obrotu działa dla pojazdów ze stacjonarną kabiną
+10% / +12,5% do prędkości obrotu pojazdu

Kategoria: siła ognia, mobilność
Cichy układ wydechowy
Zwiększa maskowanie pojazdu stacjonarnego i w ruchu:
+3% / +4%
+6% / +8%
+5% / +6%
 
Kategoria: wykrywanie
Turbosprężarka
+7,5% / +10% do mocy silnika
+4 km/h / +5 km/h do maksymalnej prędkości w przód
+2 km/h / +3 km/h do maksymalnej prędkości wstecz

Kategoria: mobilność
Zmieniona konfiguracja
Zapobiega jednemu pożarowi zbiornika paliwa, eksplozji magazynu amunicji oraz zniszczeniu silnika w jednej bitwie.
+100% / +150% do wytrzymałości magazynu amunicji, zbiornika paliwa i silnika
−50% / −65% do spowolnienia ładowania i utraty mocy silnika przy uszkodzeniu modułów
−50% / −65% do szansy na zapalenie się silnika
+25% / +35% do prędkości naprawy

Kategoria: żywotność
Ulepszone wzmocnienie
Całkowicie odnawia PW zawieszenia po naprawach.
+8% / +10% do punktów wytrzymałości pojazdu
+10% / +10% do nośności podwozia
+50% / +65% do wytrzymałości podwozia
−50% / −65% do uszkodzeń kadłuba spowodowanych uszkodzeniem zawieszenia przy uderzeniu
+15% / +20% do prędkości naprawy zawieszenia

Kategoria: żywotność
Ulepszone radio
+1,5 s / +2 s do czasu widoczności pojazdu przeciwnika
−1,5 s / −2 s do czasu widoczności Twojego pojazdu przez przeciwnika

Kategoria: wykrywanie
System obserwacji dowódcy
−10% / −12,5% do maskowania poruszających się pojazdów przeciwnika
−15% / −20% do maskowania pojazdów przeciwnika za roślinnością

Kategoria: wykrywanie

Wyposażenie z nagród możesz dostać po ukończeniu 20. etapu (ulepszona nagroda) oraz 30. etapu (nagroda podstawowa) głównego postępu. Podstawowe charakterystyki wyposażenia z nagród są takie same, jak wyposażenia standardowego, ale można je ulepszyć za 3 000 000.

Dostępne wyposażenie z nagród (pierwsza wartość − przed ulepszeniem, druga − po ulepszeniu).

Mechanizm dosyłający z nagród
−10% / −12,5% do czasu ładowania
System naprowadzania z nagród
+10% / +12,5% do szybkości celowania
Wentylacja z nagród
+5% / +7,5% do wszystkich umiejętności, atutów i głównej kwalifikacji załogi
Optyka z nagród
+10% / +12,5% do zasięgu widzenia (do 445 m)

Zwiększa zasięg widzenia Twojego pojazdu, pozwalając na wcześniejsze wykrywanie pojazdów przeciwnika.
Stabilizator z nagród
−20% / −25% do rozrzutu podczas ruchu i obrotu wieży

Poprawia celowanie, zmniejszając rozrzut podczas strzelania, obrotu wieży lub ruchu pojazdu.
Mechanizm obracania z nagród
−10% / −15% do rozrzutu podczas ruchu i obrotu pojazdu oraz przy obrocie wieży
+10% / +15% do prędkości obrotu kadłuba i wieży
Technologia ochrony z nagród
+100% / +150% do wytrzymałości magazynu amunicji, zbiornika paliwa i silnika
−50% / −70% do zmniejszenia szybkości ładowania i utraty mocy silnika przy uszkodzeniu modułów
−50% / −70% do szansy zapalenia się silnika
+25% / +40% do szybkości naprawy

 • Wybór wyposażenia standardowego
 • Wybór wyposażenia z nagród

Aby wybrać wyposażenie standardowe:

 1. Kliknij ikonę Przepustka bitewna w swoim garażu.
 2. Na ekranie Przepustki bitewnej kliknij WYBIERZ WYPOSAŻENIE STANDARDOWE.
 3. Kliknij obszar wyposażenia standardowego.
 4. Najedź na wybrane wyposażenie i kliknij Wybierz.
 5. Kliknij Potwierdź, by odebrać wyposażenie.

Aby wybrać wyposażenie z nagród:

 1. Kliknij ikonę Przepustka bitewna w swoim garażu.
 2. Na ekranie Przepustki bitewnej kliknij WYBIERZ WYPOSAŻENIE Z NAGRÓD.
 3. Kliknij obszar wyposażenia z nagród.
 4. Najedź na wybrane wyposażenie i kliknij Wybierz.
 5. Kliknij Potwierdź, by odebrać wyposażenie.
Nawet po zakończeniu sezonu Przepustki bitewnej możesz wybrać wyposażenie w magazynie w dziale  (Zaopatrzenie Ostatniej granicy).

Wyposażenie standardowe i z nagród można zdemontować za 10 lub wykorzystując zestaw demontażowy. Zestawy demontażowe również można zdobyć jako nagrody w Przepustce bitewnej.

Aby dowiedzieć się więcej o wyposażeniu z nagród, zajrzyj do przewodnika Wyposażenie.

Nagrody za ostatni etap głównego postępu

Ostateczne i najcenniejsze nagrody otrzymacie po ukończeniu 45 etapu głównego postępu.

Medal Krok w dobrym kierunku

Wasza nagroda za ukończenie wszystkich etapów głównego postępu. Liczba na medalu odpowiada numerowi sezonu Przepustki bitewnej, za który jest przyznany medal.

Style 3D

Po ukończeniu ostatniego etapu głównego postępu możecie otrzymać jeden z dwóch unikalnych stylów 3D lub oba style z Ulepszoną przepustką. Te style są zaprojektowane specjalnie dla pojazdów podstawowych.

 • T110E5
 • IS-4

Członkowie załogi

Po ukończeniu głównego postępu możesz wybrać jednego z dwóch członków załogi z atutem „Braterstwo broni” wyszkolonym w 100% i wystarczającą ilością doświadczenia, by wyszkolić dwa dodatkowe atuty lub umiejętności. Możesz zrekrutować wybranego członka załogi w sekcji Rekruci  w swoich koszarach.

Nikołaj Samokin

Doświadczony, sprytny i rozważny oficer bojowy, przedkładający rozwiązania logiczne nad emocjonalnymi. Z łatwością dostosowuje się do każdej sytuacji i zawsze wypełnia rozkazy, bez względu na to, gdzie go zaprowadzą: czy to będzie garnizon za Kołem Polarnym, czy baza wojskowa pośród piasków Afryki Północnej. Lubi hokej i łowiectwo podwodne, ale coraz trudniej jest znaleźć na to czas.

Kraj: ZSRR

Jack Reed

Ludzie zawsze mnie pytają, czy znam Jacka Reeda. Zanim im odpowiem, zazwyczaj robię głęboki wdech i na chwilę zamykam oczy. Bycie jego dowódcą to nie jest żywot usłany różami. Reed to buntownik, któremu jakimś cudem udaje się wykonywać rozkazy i nie naruszać zasad wojskowych. Teraz siedzi w gorącym jak samo piekło czołgu. Ale gdzieś tam w duszy pędzi drogą na swoim motocyklu w kierunku Route 66 i czuje wiatr we włosach.

Kraj: USA

Aby zdobyć styl 3D i członka załogi, po ukończeniu 45 etapu głównego postępu wybierzcie nagrodę, która najbardziej Wam się podoba.

Posiadając Ulepszoną przepustkę, otrzymacie style 3D dla obu pojazdów, niezależnie od dokonanego wyboru, ale tylko jednego członka załogi.

Jeśli jeszcze nie posiadasz T110E5 ani IS-4, możecie je zbadać, używając fragmentów schematów otrzymanych w nagrodę podczas wydarzenia.

Po zakończeniu sezonu wyniki zostaną zsumowane – pojazd wybrany przez większość zajmie pierwsze miejsce. Niezależnie od wybranego pojazdu gracze otrzymają fajny bonus – specjalną misję bitewną do wypełnienia w ciągu tygodnia:

 • Gracze, którzy wybrali pojazd, który wygrał głosowanie, otrzymają specjalną powtarzalną misję na 2× PD bojowego dla wszystkich pojazdów z poziomów IV–X w garażu.
 • Gracze, którzy wybrali pojazd z drugiego miejsca, otrzymają podobną powtarzalną misję, ale na 2× PD załogi dla wszystkich pojazdów z poziomów IV–X w garażu.

Elitarny postęp

Wasza podróż w Przepustce bitewnej nie kończy się po zakończeniu głównego postępu. Po ukończeniu 45 etapu uzyskujecie dostęp do elitarnego postępu. Tylko najbardziej zaangażowani gracze będą w stanie go ukończyć. Składa się ze 100 etapów, w których możecie dalej szlifować swoje umiejętności bojowe i zwycięsko ukończyć wydarzenie.

Podobnie jak w przypadku głównego postępu musicie zdobywać punkty, aby wypełniać etapy. Zasady zdobywania punktów są takie same, ale liczba punktów potrzebnych, aby przejść do kolejnego etapu, będzie się stopniowo zwiększać z etapu na etap. Elitarny postęp jest dostępny niezależnie od tego, czy wykupiliście Ulepszoną przepustkę.

Powiększcie swój arsenał w garażu: limity punktów osiągnięte dla pojazdów podczas sezonu nie są zerowane. Jeśli osiągnęliście limit w pojeździe w głównym postępie, nie będziecie mogli zdobywać punktów w tym samym pojeździe w elitarnym postępie.

Nagrody elitarnego postępu

Obligacje

Po osiągnięciu każdego nowego etapu elitarnego postępu zdobywacie specjalną walutę w grze – obligacje. Używajcie obligacji, aby kupować ulepszone wyposażenie, dyrektywy i niektóre typy pojazdów.

Odznaka dynamiczna „Elitarny szewron”

Waszą nagrodą za ukończenie pierwszego etapu elitarnego postępu jest ekskluzywna odznaka dynamiczna. Pokazuje ona aktualnie ukończony przez Was etap Przepustki bitewnej w elitarnym postępie. Ten numer rośnie automatycznie w miarę wypełniania przez Was etapów elitarnego postępu.

Po ukończeniu 100 etapu elitarnego postępu aktualnego sezonu Przepustki bitewnej odznaka dynamiczna wyświetla czołg zamiast numeru etapu.

Odznakę trzeba tylko raz użyć ręcznie – numer etapu zmienia się dynamicznie. W bitwie odznaka jest widoczna dla graczy z obu drużyn. Na koniec sezonu Przepustki bitewnej zostanie ona usunięta z Waszych kont.

Naklejki etapu

Po ukończeniu 20., 40., 60., 80. i 100 etapu elitarnego postępu otrzymasz nagrodę w postaci unikalnych naklejek (po 6 z każdej), które możesz zastosować na swoim pojeździe, by pokazać w bitwie swoje osiągnięcia innym graczom. Naklejki nie są usuwane po zakończeniu sezonu Przepustki bitewnej.

Koniec sezonu

Po zakończeniu sezonu Przepustki bitewnej:

 • Całe zgromadzone postępy są zerowane – zdobyte punkty postępu i osiągnięty etap są usuwane.
 • Nie można już kupić Ulepszonej przepustki i etapów postępu.
 • Jeśli ukończysz wymagane etapy, ale nie odbierzesz wyposażenia standardowego lub z nagród, będzie ono dostępne w magazynie przez nieograniczony czas.
 • Jeśli ukończysz główny postęp, ale nie odbierzesz swoich nagród przed końcem sezonu, automatycznie otrzymasz styl 3D IS-4 oraz Nikołaja Samokina przy następnym zalogowaniu się do gry w przeciągu roku od zakończenia sezonu.
 • Mając Ulepszoną przepustkę, otrzymacie również drugi styl 3D przy pierwszym logowaniu do gry w ciągu roku od zakończenia sezonu.
 • Członka załogi będzie można zwerbować przez nieograniczony czas.
Zamknij