Przepustka bitewna

Przepustka bitewna to sezonowe wydarzenie w grze, w którym zdobywa się punkty i przechodzi przez etapy. Za ukończenie etapu w Przepustce bitewnej otrzymuje się wartościowe nagrody, takie jak unikalni członkowie załogi, style 2D i progresywne, naklejki, dni konta premium WoT, obligacje, kredyty, rezerwy osobiste, dyrektywy, fragmenty schematów, podręczniki dla załogi, miejsca w garażu, żetony, wyposażenie standardowe i wyposażenie z nagród.

Podstawowe definicje

Rozwiń

Sezon: trzymiesięczny okres, w którym odbywa się Przepustka bitewna. Zasady i nagrody mogą się zmieniać między sezonami.

Postępy: sekwencja rozdziałów i etapów. Sezon Przepustki bitewnej składa się z trzech rozdziałów, a każdy ma po 50 etapów. Aby ukończyć etap, należy zdobywać punkty przepustki bitewnej.

Rozdział sezonu: element postępów Przepustki bitewnej. Za ukończenie każdego rozdziału zdobywa się nagrody kluczowe: członka załogi i progresywny styl IV poziomu.

Etap postępu: element postępów Przepustki bitewnej. Aby ukończyć etap, należy zdobyć 50 punktów. Po zakończeniu każdego etapu otrzymuje się nagrody. Posiadając ulepszoną przepustkę, za ukończenie etapów otrzymuje się dodatkowe nagrody. Etapy można kupować za złoto, jeśli posiada się ulepszoną przepustkę. Nabyte etapy zostaną uznane za ukończone.

Punkty przepustki bitewnej: punkty wymagane do postępu przez etapy. Punkty można zdobywać w bitwach losowych, rankingowych, Linii frontu, Stalowym łowcy i za wypełnianie misji dziennych. Aby zdobyć punkty przepustki bitewnej w bitwach losowych i rankingowych, trzeba być wśród najlepszych 3 lub 10 graczy swojej drużyny pod względem zdobytego doświadczenia. Trzej najlepsi gracze otrzymują więcej punktów niż pozostali w najlepszej dziesiątce. Aby zdobyć punkty Przepustki bitewnej w Stalowym łowcy, w wynikach bitwy trzeba być wśród najlepszych 10 graczy (walcząc samemu) lub wśród najlepszych 5 graczy (walcząc w plutonie). Punkty można również zdobyć, wypełniając dwie specjalne misje w Stalowym łowcy. Aby przejść do kolejnego etapu, należy zdobyć 50 punktów. Zdobytych punktów nie można stracić.

Limit punktów: maksymalna liczba punktów, które można zdobyć w konkretnym pojeździe w bitwach losowych i rankingowych w trakcie sezonu. Limit punktów jest wspólny dla tych trybów. To oznacza, że można go osiągnąć, grając w jednym trybie, lub grając w nich obu. Pojazdy trybu Stalowy łowca nie mają limitu punktów.

Pojazdy podstawowe: pojazdy, do których odnoszą się specjalne zasady zdobywania punktów Przepustki bitewnej, w tym powiększone limity punktów. Pojazdy podstawowe zmieniają się co sezon.

Nagroda podstawowa: nagroda, którą zawsze otrzymuje się po zakończeniu etapu.

Nagroda ulepszona: nagroda, którą otrzymuje się za ukończenie etapu, posiadając ulepszoną przepustkę. Nagrody ulepszone otrzymuje się jednocześnie z podstawowymi.

Ulepszona przepustka: przedmiot w grze, umożliwiający otrzymywanie dodatkowych nagród za wypełnienie etapów. Ulepszoną przepustkę można kupić w dowolnym momencie sezonu Przepustki bitewnej. Ulepszoną przepustkę na konkretny rozdział można kupić za złoto lub na wszystkie trzy rozdziały za rzeczywiste pieniądze. Kupno ulepszonej przepustki na wszystkie trzy rozdziały za rzeczywiste pieniądze może być dużą oszczędnością w porównaniu do jej zakupu dla każdego rozdziału osobno za złoto.

Żeton: unikalna nagroda Przepustki bitewnej. Zdobyte żetony można wymienić na wartościowe przedmioty w specjalnym dziale sklepu w grze.

Zwiń

Fakty na temat sezonu

Główne fakty na temat IV sezonu Przepustki bitewnej:

 • Czas trwania: 15 marca, 5:00 UTC+2 do 23 czerwca, 02:30 UTC+2.
 • Tryby bitew: punkty można zdobywać w bitwach losowych (z wyłączeniem wielkiej bitwy), bitwach rankingowych, Linii frontu oraz Stalowym łowcy, a także wypełniając misje dzienne.
 • Poziomy pojazdów: W bitwach losowych punkty przepustki bitewnej można zdobywać, walcząc pojazdami z poziomów VI–X, w tym pojazdami wypożyczonymi. Misje dzienne można jednak wypełniać pojazdem dowolnego poziomu.
 • Postępy: postępy w Przepustce bitewnej są podzielone na trzy rozdziały, po 50 etapów każdy.
 • Ulepszona przepustka: w tym sezonie ulepszoną przepustkę można kupić na konkretny rozdział za złoto lub na wszystkie trzy rozdziały za rzeczywiste pieniądze. Etapy można kupować tylko gdy posiada się przepustkę.
 • Przedmioty za żetony: Za wypełnienie niektórych etapów otrzymuje się żetony, które w specjalnym dziale sklepu w grze można wymienić na unikalne pojazdy IX poziomu i inne przedmioty.
 • Najbardziej wartościowe nagrody: pojazdy IX poziomu (do zdobycia w zamian za żetony), style progresywne, nowe wyposażenie z nagród oraz członkowie załogi, którym można wybrać nację i kwalifikację.

Pojazdy podstawowe

W IV sezonie Przepustki bitewnej status pojazdów podstawowych otrzymały trzy pojazdy.

Cechy pojazdów podstawowych:

 • Powiększony limit punktów: pojazdami podstawowymi można zdobyć 300 punktów więcej niż innymi pojazdami tego samego poziomu.
 • Specjalne zasady zdobywania punktów: walcząc pojazdami podstawowymi, można zdobyć więcej punktów za bitwę niż innymi pojazdami.

Podstawowe pojazdy sezonu IV

 

X Object 705A   

W porównaniu do innych pojazdów ten zdobywa 1 dodatkowy punkt, kiedy znajdzie się w pierwszej 10 pod względem zdobytego doświadczenia.

X 121  

W porównaniu do innych pojazdów ten zdobywa 2 dodatkowe punkty, kiedy znajdzie się w pierwszej 5 pod względem zdobytego doświadczenia.

X T110E3  

W porównaniu do innych pojazdów ten zdobywa 3 dodatkowe punkty, kiedy znajdzie się w pierwszej 3 pod względem zdobytego doświadczenia.

Style progresywne

Style progresywne to style 3D z kilkoma poziomami. Każdy nowy poziom to nowe elementy personalizacji.

W tym sezonie można otrzymać trzy style progresywne, po jednym dla każdego z pojazdów podstawowych. Na początku każdego rozdziału należy wybrać jeden ze stylów i natychmiast otrzymuje się go na I poziomie. Wraz z postępami przez etapy styl jest ulepszany. Maksymalny, IV poziom jest przyznawany pod koniec rozdziału.

Każdy styl progresywny może być zastosowany tylko na odpowiadającym mu pojeździe.

Po wybraniu stylu progresywnego można go zobaczyć na ekranie Wygląd zewnętrzny danego pojazdu. Jeśli nie posiada się odpowiedniego pojazdu w garażu, styl jest przechowywany w magazynie.

Jeśli podczas sezonu Przepustki bitewnej nie ulepszyło się stylu do maksymalnego poziomu, po zakończeniu sezonu poziomy będzie można kupić na ekranie Wygląd. Uwaga. Nie można kupić stylu progresywnego I poziomu. Brakujące poziomy można dokupić tylko wtedy, gdy otrzymało się poziom I.

Przykład:

Na początku I rozdziału wybrano styl progresywny dla Object 705A i ukończono 25 etapów sezonu Przepustki bitewnej. Po ukończeniu 10 etapu otrzymano II poziom stylu progresywnego, ale nie otrzymano poziomów III ani IV. Te poziomy można kupić.

Nie można kupić poziomów stylów progresywnych dla 121 ani T110E3, bo nie otrzymano ich podczas sezonu.

 • Styl progresywny dla Object 705A
 • Styl progresywny dla 121
 • Styl progresywny dla T110E3

System postępów

Przepustka bitewna składa się z trzech rozdziałów, po 50 etapów każdy. Aby przejść do kolejnego etapu, należy zdobyć 50 punktów.

Można też kupować etapy, wtedy zbieranie punktów nie jest potrzebne. Etapy można kupować tylko gdy posiada się ulepszoną przepustkę.

Po ukończeniu etapu nie można powrócić do poprzedniego. Po zakończeniu każdego etapu otrzymuje się nagrody.

Bieżący etap jest wyświetlany w garażu.

Punkty przepustki bitewnej

Jest kilka sposobów na zdobycie punktów przepustki bitewnej:

 • we wszystkich rodzajach bitew losowych, z wyłączeniem wielkiej bitwy,
 • w bitwach rankingowych,
 • w Linii frontu,
 • w Stalowym łowcy,
 • za wypełnienie misji dziennych.
Zdobytych punktów nie można stracić.

Bitwy losowe i rankingowe

Liczba punktów zdobytych po każdej bitwie zależy od miejsca gracza w drużynie pod względem zdobytych PD. Nawet przy przegranej lub remisie, nadal otrzymuje się punkty przepustki bitewnej.

Miejsce w drużynie wg zdobytego PD Punkty za zwycięstwo Punkty za przegraną lub remis
Inne pojazdy Object 705A 121 T110E3 Inne pojazdy Object 705A 121 T110E3
Najlepsza 3 7 8 9 10 5 6 7 8
Najlepsza 5 5 6 7 5 3 4 5 3
Najlepsza 10 5 6 5 5 3 4 3 3
Punkty otrzymuje się tylko grając pojazdami poziomów VI–X w bitwach losowych i pojazdami X poziomu w bitwach rankingowych.

Po zdobyciu maksymalnej liczby punktów dla danego pojazdu otrzymuje się punkty dodatkowe.

Stalowy łowca

Liczba zdobytych punktów zależy od pozycji w wynikach bitwy.

Pozycja przy grze solo Pozycja przy grze w plutonie Liczba punktów
1 1 20
2–5 2–3 10
6–10 4–5 5

Punkty można również zdobyć, wypełniając misje w Stalowym łowcy.

Warunek misji Liczba misji dostępnych dziennie do wypełnienia Liczba punktów
Zadaj łącznie 8000 PW uszkodzeń w dowolnej liczbie bitew w Stalowym łowcy. 1 20
Zniszcz 4 pojazdy przeciwnika w dowolnej liczbie bitew w Stalowym łowcy. 1 20

Misje dzienne

Punkty można otrzymać za wypełnienie misji dziennych. Im trudniejsza misja, tym więcej punktów do zdobycia.

Poziom trudności Liczba punktów
I 7
II 10
III 15
Punkty nie są przyznawane za misję bonusową.

Limit punktów

Każdy pojazd ma limit punktów, który można osiągnąć, grając w bitwach rankingowych i losowych. Punkty zdobyte za misje dzienne nie mają wpływu na limit punktów. Punkty za misje dzienne można zdobywać nawet po osiągnięciu limitu.

Pojazdy trybu Stalowy łowca nie mają limitu punktów.

Im wyższy poziom pojazdu, tym wyższy limit.

Sprawdźcie maksymalne etapy Przepustki bitewnej dla pojazdów w Waszym garażu. Po prostu skorzystajcie z Nagroda Przepustki bitewnej oraz Nagroda Przepustki bitewnej, aby określić liczbę pojazdów z określonego poziomu. Punkty Przepustki bitewnej można także zdobywać, wypełniając misje dzienne.

 

Określcie liczbę pojazdów każdego poziomu
 
 
 
 
VI
+
Maksymalna możliwa liczba punktów, które można zdobyć pojazdem VI poziomu to 100. Po ich zdobyciu otrzymacie jednorazową premię w wysokości 15 punktów. Ten pojazd nie będzie już zdobywać punktów w tym sezonie.
VII
+
Maksymalna możliwa liczba punktów, które można zdobyć pojazdem VII poziomu to 250. Po ich zdobyciu otrzymacie jednorazową premię w wysokości 20 punktów. Ten pojazd nie będzie już zdobywać punktów w tym sezonie.
VIII
+
Maksymalna możliwa liczba punktów, które można zdobyć pojazdem VIII poziomu to 400. Po ich zdobyciu otrzymacie jednorazową premię w wysokości 25 punktów. Ten pojazd nie będzie już zdobywać punktów w tym sezonie.
IX
+
Maksymalna możliwa liczba punktów, które można zdobyć pojazdem IX poziomu to 550. Po ich zdobyciu otrzymacie jednorazową premię w wysokości 30 punktów. Ten pojazd nie będzie już zdobywać punktów w tym sezonie.
X
+
Maksymalna możliwa liczba punktów, które można zdobyć pojazdem X poziomu to 700. Po ich zdobyciu otrzymacie jednorazową premię w wysokości 35 punktów. Ten pojazd nie będzie już zdobywać punktów w tym sezonie.
Wybierzcie pojazdy, jeśli jakieś posiadacie
Object 705A, 121 oraz T110E3 mają wyższy limit punktów od innych pojazdów X poziomu. Limit każdego z tych pojazdów jest zwiększony o 300 punktów.
Punkty Przepustki bitewnej
Maksymalna możliwa liczba punktów, którą można zdobyć pojazdem Object 705A wynosi 1000. Po ich zdobyciu otrzymacie jednorazową premię w wysokości 35 punktów. Ten pojazd nie będzie już zdobywać punktów w tym sezonie.
Punkty Przepustki bitewnej Punkty Przepustki bitewnej
X
Object 705A
Punkty Przepustki bitewnej
Maksymalna możliwa liczba punktów, którą można zdobyć pojazdem 121 wynosi 1000. Po ich zdobyciu otrzymacie jednorazową premię w wysokości 35 punktów. Ten pojazd nie będzie już zdobywać punktów w tym sezonie.
Punkty Przepustki bitewnej Punkty Przepustki bitewnej
X
121
Punkty Przepustki bitewnej
Maksymalna możliwa liczba punktów, którą można zdobyć pojazdem T110E3 wynosi 1000. Po ich zdobyciu otrzymacie jednorazową premię w wysokości 35 punktów. Ten pojazd nie będzie już zdobywać punktów w tym sezonie.
Punkty Przepustki bitewnej Punkty Przepustki bitewnej
X
T110E3
PODAJCIE LICZBĘ UKOŃCZONYCH MISJI DZIENNYCH
+
Łatwe
Misja jest dostępna do ukończenia tylko w bitwach losowych w pojazdach dowolnego poziomu. Niektóre misje trzeba ukończyć w jednej bitwie, a inne można wypełniać przez wiele bitew. Jedną z trzech misji można wylosować ponownie co 4 godziny. Misje są aktualizowane o 05:00 (UTC). Podczas sezonu gracz może zdobyć 651 punktów, wypełniając łatwe misje.
+
Średnie
Misja jest dostępna do ukończenia tylko w bitwach losowych w pojazdach dowolnego poziomu. Niektóre misje trzeba ukończyć w jednej bitwie, a inne można wypełniać przez wiele bitew. Jedną z trzech misji można wylosować ponownie co 4 godziny. Misje są aktualizowane o 05:00 (UTC). Podczas sezonu gracz może zdobyć 930 punktów, wypełniając średnie misje.
+
Trudne
Misja jest dostępna do ukończenia tylko w bitwach losowych w pojazdach dowolnego poziomu. Niektóre misje trzeba ukończyć w jednej bitwie, a inne można wypełniać przez wiele bitew. Jedną z trzech misji można wylosować ponownie co 4 godziny. Misje są aktualizowane o 05:00 (UTC). Podczas sezonu gracz może zdobyć 1395 punktów, wypełniając trudne misje.
Maksymalna liczba punktów:
0
0
0
Maksymalny etap postępów
Biała pustynia
Krok w nieznane
Powrót do akcji
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Wyzeruj

Po zdobyciu maksymalnej liczby punktów dla danego pojazdu otrzymuje się punkty dodatkowe. Liczba dodatkowych punktów jest zależna od poziomu pojazdu. Uwaga: liczba punktów dodatkowych dla pojazdów podstawowych nie zależy od ich poziomu.

Poziom pojazdu Limit punktów Punkty dodatkowe
VI 100 15
VII 250 20
VIII 400 25
IX 550 30
X 700 35
Pojazdy podstawowe 1000 35

 

Przykład:

Czołgiem VIII poziomu IS-3 można zdobyć maksymalnie 400 punktów. Po osiągnięciu maksymalnego limitu punktów otrzymuje się dodatkowe 25 punktów ponad limit. Łącznie jest to 425 punktów.

Limit punktów ma znaczenie tylko dla punktów zdobywanych w bitach losowych i rankingowych. Limit jest wspólny dla obu trybów bitew.

Przykład:

Grając czołgiem X poziomu M60, zdobyto 500 punktów w bitwach losowych i 200 punktów w bitwach rankingowych. Oznacza to, że osiągnięto limit 700 punktów i otrzymano dodatkowe 35 punktów ponad limit. Po osiągnięciu limitu można dalej walczyć w M60, ale punkty otrzyma się tylko za wypełnianie misji dziennych.

Punkty zdobywa się również, grając pojazdami wypożyczonymi poziomów VI–X. Jeśli najpierw wypożyczyło się pojazd, a następnie go kupiło, zdobyte na nim punkty są zachowane.

Przykład:

Wypożyczono czołg VIII poziomu 50TP prototyp, którym można zdobyć maksymalnie 400 punktów. Podczas okresu wypożyczenia czołgiem zdobyto 100 punktów. Następnie czołg został odkupiony. Po zakupie można zdobyć kolejne 300 punktów na 50TP prototyp przed osiągnięciem limitu i odebraniem dodatkowych 25 punktów.

Domyślnie panel pojazdów w garażu wyświetla wszystkie pojazdy. Aby zobaczyć pojazdy, którymi można zdobywać punkty, należy: kliknąć Filtruj wg parametrów i wybrać Pojazdy Przepustki bitewnej.

W panelu pojazdów wszystkie pojazdy odpowiednie dla Przepustki bitewnej są oznaczone specjalnym znacznikiem, pokazującym liczbę punktów zgromadzonych przez dany pojazd i jego limit punktów. Jeśli osiągnięto już limit punktów pojazdu, po zastosowaniu filtra pojazd nie będzie wyświetlany w panelu.

Ulepszona przepustka

Po ukończeniu każdego etapu otrzymuje się wartościowe nagrody. Rozróżnia się nagrody podstawowe i nagrody ulepszone. Nagrody ulepszone otrzymuje się wyłącznie gdy posiada się ulepszoną przepustkę.

Ulepszoną przepustkę można kupić na wszystkie trzy rozdziały za rzeczywiste pieniądze lub na konkretny rozdział za złoto.

Ulepszona przepustka na wszystkie rozdziały

Dostępne są dwa zestawy zawierające ulepszoną przepustkę na wszystkie rozdziały. Można kupić jeden z nich:

 • Przepustka bitewna: pełen dostęp. Zestaw zawiera ulepszoną przepustkę na wszystkie trzy rozdziały IV sezonu.
 • Przepustka bitewna: dzienne złoto. Ten zestaw zawiera ulepszoną przepustkę na wszystkie trzy rozdziały IV sezonu i umożliwia zdobycie 250 każdego dnia przez 30 dni. Aby odebrać złoto, musisz stoczyć dziennie jedną bitwę losową. Jeśli przegapisz jeden dzień, nie otrzymasz za niego złota.

Zakup zestawu to oszczędność do 30% w porównaniu z kupnem ulepszonej przepustki dla każdego rozdziału osobno.

PRZEJDŹ DO ZESTAWÓW

Zestawy stają się dostępne, gdy dokona się zakupu ulepszonej przepustki na jeden lub więcej rozdziałów za złoto.

Po zakupieniu zestawu otrzymuje się ulepszone nagrody za wszystkie dotychczas ukończone etapy. Do końca sezonu otrzymuje się zarówno podstawowe, jak i ulepszone nagrody przysługujące za ukończenie etapów.

Aby kupić zestaw, należy:

 1. Przejść do zakładki SKLEP w garażu.
 2. Kliknąć (Najlepsze) w lewej części ekranu.
 3. Wybrać zestaw i kliknąć Kup.
 4. Wybrać metodę płatności i dokończyć zakupu zgodnie z wybraną metodą.

Ulepszona przepustka na dany rozdział

Istnieje możliwość kupienia ulepszonej przepustki na każdy rozdział oddzielnie za złoto w grze. Ulepszona przepustka na dany rozdział jest dostępna tylko wtedy, gdy poprzedni rozdział został ukończony. Ulepszoną przepustkę można kupić na bieżący oraz na ukończone rozdziały w dowolnym momencie sezonu i na dowolnym etapie postępu.

Natychmiast po zakupie ulepszonej przepustki na dany rozdział, otrzyma się ulepszone nagrody za wszystkie ukończone etapy tego rozdziału.

Przykład:

Ukończono rozdział I i 30 etapów rozdziału II, a następnie postanowiono zakupić ulepszoną przepustkę. Po zakupie natychmiast otrzymano ulepszone nagrody za wszystkie 30 etapów ukończonych w rozdziale II. W przyszłości za ukończenie każdego etapu II rozdziału będą przyznawane zarówno podstawowe, jak i ulepszone nagrody. Aby otrzymać ulepszone nagrody za rozdział I, należy kupić ulepszoną przepustkę na rozdział I.

Aby kupić ulepszoną przepustkę na rozdział, należy:

 1. Kliknąć ikonę Przepustka bitewna w garażu.
 2. Na ekranie „Przepustka bitewna” kliknąć Kup ulepszoną przepustkę.
 3. Wybrać rozdział, dla którego chce się kupić przepustkę.
 4. Kliknąć Kup, by potwierdzić zakup. Za ulepszoną przepustkę z konta zostanie pobrane 2 500.

Ulepszoną przepustkę można również kupić w sklepie gry w dziale (Najlepsze).

Kupowanie etapów

Z ulepszoną przepustką można kupować dowolną liczbę etapów w rozdziale, dla którego jest przepustka.

Natychmiast otrzymuje się wszystkie podstawowe i ulepszone nagrody za wszystkie kupione etapy, a same etapy są uważane za ukończone. Jeden etap kosztuje 250.

Etapy można kupować kilkakrotnie aż do ukończenia rozdziału.

Przykład:

Zakupiono ulepszoną przepustkę na I rozdział, ukończono 25 etapów i zakupiono 10 etapów. Następnie ukończono kolejne 8 etapów i zakupiono 7 etapów, kończąc rozdział I. W sumie dokonano 2 zakupów, łącznie na 17 etapów.

Podobnie jak ulepszoną przepustkę, etapy można kupić na ekranie „Przepustka bitewna” i w sklepie w grze przez dział (Najlepsze).

Przedmioty za żetony

Za ukończenie niektórych etapów otrzymuje się żetony, które można wymienić na wartościowe przedmioty w sklepie w grze w dziale (Przedmioty za żetony).

Podczas sezonu można zdobyć do 18 żetonów: 9 to nagrody podstawowe i drugie 9 to nagrody ulepszone.

Żetony można wymienić na wartościowe przedmioty w grze i unikalne pojazdy IX poziomu: Kunze Panzer i K-91-PT.

Przedmioty, które można kupić za żetony:

Element Koszt
IX Kunze Panzer   18
IX K-91-PT   12
IX Char Futur 4   9
IX AE Phase I   9
IX Object 777 Version II   9
100 obligacji 1
Rezerwa osobiste
(+50% do kredytów przez 2 godziny × 2)
1

Nagrody

Za ukończenie etapów otrzymuje się wartościowe nagrody. W każdym rozdziale są do zdobycia nowe style 2D i progresywne, naklejka oraz członek załogi.

Informacje o nagrodach znajdują się również w dziale „Przepustka bitewna” na portalu gry.

Przepustka bitewna. Sezon 4
Biała pustynia
Krok w nieznane
Powrót do akcji
Nagroda podstawowa
Nagroda ulepszona
0
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 

Niektóre nagrody zasługują na specjalną wzmiankę.

Fragmenty schematów i podręczniki dla załogi

W każdym rozdziale można otrzymać fragmenty schematów i podręczniki dla załogi. Podczas sezonu można otrzymać uniwersalne (nagrody podstawowe) i narodowe (nagrody ulepszone) fragmenty schematów.

Jest możliwość wyboru nacji dla podręczników dla załogi oraz narodowych fragmentów schematów.

Wyposażenie do wyboru

Po ukończeniu określonych etapów jako nagrodę można sobie wybrać element wyposażenia. W trakcie sezonu Przepustki bitewnej można otrzymać zarówno standardowe wyposażenie, jak i wyposażenie z nagród.

Wyposażenie standardowe do wyboru otrzymuje się jako nagrodę ulepszoną.

Standardowe wyposażenie można wybrać spośród następujących kategorii:

 • Mobilność i Zwiad (po ukończeniu etapów 39., 89. i 139.)
 • Siła ognia i Żywotność (po ukończeniu etapów 49., 99. i 149.)
Po ukończeniu każdego z powyższych etapów otrzymuje się jeden element standardowego wyposażenia.

Podczas Przepustki bitewnej można otrzymać wyposażenie 1. klasy do zamontowania na pojazdach poziomów VIII–X.

Wyjątkiem jest wyposażenie, które nie jest podzielone na klasy lub nie posiada klasy 1. Do wyboru jest również następujące wyposażenie:

 • Siatka maskująca (klasa 2)
 • Osłona przeciwodłamkowa (dostępna wersja: superciężka osłona przeciwodłamkowa)
 • System obserwacji dowódcy
 • Ulepszone radio

Jeśli kategoria wyposażenia zgadza się z kategorią miejsca, w którym je zamontowano, wyposażenie to daje pojazdowi zwiększoną premię. Jeśli kategorie nie zgadzają się lub miejsce nie posiada kategorii, wyposażenie ma standardowe działanie.

Po ukończeniu ostatniego etapy każdego rozdziału otrzymuje się jeden element wyposażenia z nagród.

W IV sezonie Przepustki bitewnej dodano nowe wyposażenie z nagród:

Celowanie z nagród

Efekt przed ulepszeniem: -5% do rozmiaru koła celowania
Efekt po ulepszeniu: -8% do rozmiaru koła celowania

Oprócz celowania z nagród można też wybrać każde inne wyposażenie z nagród dostępne w grze:

 • mechanizm dosyłający z nagród,
 • system naprowadzania z nagród,
 • wentylacja z nagród,
 • optyka z nagród,
 • stabilizator z nagród,
 • technologia ochrony z nagród,
 • mechanizm obracania z nagród.

Podstawowe charakterystyki wyposażenia z nagród są takie same jak wyposażenia standardowego, ale można je ulepszyć za 3 000 000.

Wyposażenie standardowe i z nagród można zdemontować za 10 lub używając zestawu demontażowego.

Pełna lista wyposażenia i więcej informacji na ten temat znajduje się w przewodniku po wyposażeniu.

Style 2D

W każdym rozdziale otrzymuje się jeden z trzech stylów 2D. Wszystkie style są wielosezonowe i niehistoryczne. Można je zastosować na pojazdach dowolnego poziomu.

Biała pustynia

Nagroda podstawowa za etap 1.

Lodowiec

Nagroda podstawowa za etap 51.

Powłoka lodowa

Nagroda podstawowa za etap 101.

Naklejki

Naklejki są przyznawane jako nagrody ulepszone za ukończenie niektórych etapów każdego rozdziału. Naklejki nie są historyczne i można je zastosować na dowolnym pojeździe.

Rozdział I, etap 30

Ludmiła

Rozdział II, etap 80

Meili

Rozdział III, etap 130

Ellie


Członkowie załogi

Po ukończeniu ostatniego etapu każdego rozdziału otrzymuje się członka załogi z atutem „Braterstwo broni” wyszkolonym w 100% i wystarczającą ilością doświadczenia, by wyszkolić dwa dodatkowe atuty lub umiejętności.

Można zarekrutować wybranego członka załogi w dziale Rekruci w koszarach.

Dla każdego członka załogi można wybrać narodowość i kwalifikację. Nie można jednak zmienić jego danych osobowych (imienia, nazwiska i wyglądu). Członkowie załogi nie mają unikalnych głosów.

Rozdział I, etap 50

Wasilij Badajew

Towarzyszom Badajewa czasami wydaje się, że brakuje mu zmysłu samozachowawczego. Bez namysłu zgłasza się do wszystkich misji, jakie się przed nim pojawią. Mówi, że życie bez przygód jest niewyobrażalnie nudne i że trzeba mieć zasób historii do opowiadania swoim wnukom.

Rozdział II, etap 100

Shan Ling

Dowódca wyprawy do Antarktyki, zdyscyplinowany i dobrze wyszkolony żołnierz, którego jedynym priorytetem jest wypełnienie misji. Ale pod płaszczykiem wojskowego twardziela kryje się wyrozumiały człowiek dbający o swoich ludzi.

Rozdział III, etap 150

George Barton

Nieskazitelne wyszkolenie i dobre wychowanie zawsze pomagały Bartonowi utrzymać nerwy na wodzy, nawet jeśli jego największa „zadra w oku”, Badajew, był gdzieś w pobliżu. Tak czy inaczej, ci dwaj dowódcy zostali dobrymi towarzyszami i przyjaciółmi. Na wojnie nie wytrzymasz za długo, jeśli nie działasz w zespole.


Medal „Na południe”

Nagroda podstawowa za ukończenie 150. etapu.

Koniec sezonu

Wraz z końcem sezonu Przepustki bitewnej:

 • Wszystkie zgromadzone postępy są zerowane. Zdobyte punkty i osiągnięty etap są zerowane.

 • Nie można kupić ulepszonej przepustki ani etapów postępu.

 • Członków załogi można rekrutować dalej, bez ograniczeń.

 • Żetony można wymieniać na przedmioty do 19 grudnia 2021. Żetony niewymienione na przedmioty przed określonym terminem zostaną zrekompensowane w wysokości 100 obligacji za każdy żeton.

 • Jeśli gracz nie odbierze nagród w trakcie sezonu, przy pierwszym logowaniu po zakończeniu sezonu na jego konto zostaną przekazane domyślne nagrody za ukończone etapy.

Rozdział Domyślna nagroda
Rozdział I Styl progresywny dla Object 705A, fragmenty schematu (ZSRR), książeczka szkoleniowa (ZSRR), przewodnik szkoleniowy (ZSRR), System obserwacji dowódcy – dla etapu 39, Ulepszone wzmocnienie, klasa 1 – dla etapu 49, Celowanie z nagród – dla etapu 50.
Rozdział II Styl progresywny dla 121, fragmenty schematu (Chiny), książeczka szkoleniowa (Chiny), przewodnik szkoleniowy (Chiny), Turbosprężarka, klasa 1 – dla etapu 89, ulepszony mechanizm obracania, klasa 1 – dla etapu 99, mechanizm dosyłający z nagród – dla etapu 100.
Rozdział III Styl progresywny dla T110E3, fragmenty schematu (USA), książeczka szkoleniowa (USA), przewodnik szkoleniowy (USA), Ulepszone radio – dla etapu 139, stabilizator pionowy, klasa 1 – dla etapu 149, Wentylacja z nagród – dla etapu 150.
Zamknij