Przepustka bitewna

 
 

Przepustka bitewna to sezonowe wydarzenie w grze, w którym zdobywa się punkty i przechodzi etapy. W miarę kończenia etapów zdobywa się cenne nagrody, takie jak unikalni członkowie załogi, style 2D i progresywne, naklejki, dni konta premium WoT i wiele więcej. Każdy sezon trwa trzy miesiące i czasami zawiera rozdziały specjalne.

Więcej szczegółowych informacji o bieżącym sezonie Przepustki bitewnej można znaleźć w tym artykule.

Główne zasady

Przepustka bitewna składa się z trzech głównych rozdziałów, a w każdym jest po 50 etapów. Aby wybrać rozdział, należy kliknąć ikonę Przepustki bitewnej w garażu. Aby przejść do kolejnego etapu, należy zdobyć 50 punktów. Po osiągnięciu niektórych etapów postępy nie mogą zostać zresetowane i nie można powrócić do poprzedniego etapu. Po ukończeniu każdego etapu otrzymuje się wartościowe nagrody.

Postępy w danym rozdziale można zatrzymać i przełączyć się na inny rozdział (w tym specjalny, jeśli jest dostępny) nieograniczoną liczbę razy. Postępy w zatrzymanym rozdziale nie zostaną zresetowane. Można je wznowić w dowolnym momencie, począwszy od ostatnio osiągniętego etapu.

Kończenie etapów i zdobywanie nagród jest możliwe dopiero po wybraniu rozdziału. Dlatego zalecane jest aktywowanie jednego z trzech rozdziałów zaraz po rozpoczęciu sezonu. Gdy rozdział został aktywowany, jego bieżący etap jest wyświetlany w ikonie Przepustki bitewnej w garażu.

Uwaga: rozdziały nie aktywują się automatycznie. Po zakończeniu jednego z rozdziałów należy samodzielnie wybrać kolejny.

Istnieje też możliwość kupienia etapów dla dowolnego rozdziału. Dzięki temu nie trzeba zdobywać punktów. Jednak etapy można kupować tylko, gdy posiada się ulepszoną przepustkę.

Punkty Przepustki bitewnej

Punkty Przepustki bitewnej to waluta umożliwiająca robienie postępów poprzez kończenie kolejnych etapów. Punkty można zdobywać na różne sposoby:

 • we wszystkich rodzajach bitew losowych (z wyjątkiem wielkich bitew),
 • w trybach Linia frontu i Natarcie, jeśli są dostępne,
 • za wypełnianie misji dziennych.

Dodatkowe punkty można zdobyć nawet po osiągnięciu maksymalnej liczby punktów dla wybranego pojazdu.

Punkty przepustki bitewnej zbierane są dalej nawet po ukończeniu wszystkich etapów. Po ukończeniu wszystkich głównych rozdziałów, punkty można wydać na przedmioty specjalne.

 • Bitwa losowa
 • Linia frontu
 • Natarcie
 • Misje dzienne

Aby otrzymać punkty w bitwach losowych, należy grać pojazdami z poziomów IV–X.

Liczba punktów zdobytych po każdej bitwie zależy od miejsca zajętego w drużynie pod względem zdobytych PD. Punkty przepustki bitewnej otrzymuje się nawet w przypadku remisu czy przegranej. Zasady przydzielania punktów dla pojazdów podstawowych sezonu różnią się od tych dla pojazdów standardowych.

W trybie Lina frontu można zdobyć więcej punktów za bitwę niż w innych. Liczba punktów zależy od wyniku bitwy i pozycji gracza w jego drużynie pod względem zdobytych PD.

MIEJSCE W DRUŻYNIE WG ZDOBYTYCH PD Punkty za zwycięstwo Punkty za porażkę lub remis
Pierwsza 5 25 10
Pierwsza 20 10 5

Oprócz zdobywania punktów za bitwę otrzymuje się również 20 punktów Przepustki bitewnej za osiągnięcie każdego poziomu Linii frontu.

W Natarciu punkty są przyznawane w oparciu o wyniki bitwy. Więcej można się dowiedzieć z tego przewodnika.
 

Punkty można otrzymać za wypełnianie misji dziennych. Należy pamiętać, że misje dzienne można wypełniać pojazdem dowolnego poziomu.

Im trudniejsza misja, tym więcej punktów będzie do zdobycia.

Misja Zdobyte punkty
Poziom I (łatwy) 10
Poziom II (średni) 15
Poziom III (trudny) 20
Misja bonusowa 25

Za każde ukończone 45 misji dziennych otrzymuje się dodatkowe 50 punktów Przepustki bitewnej.

Zdobytych punktów nie można stracić.

Limit punktów

Każdy pojazd ma limit punktów, który można osiągnąć, grając w bitwach losowych lub w Natarciu. Im wyższy poziom pojazdu, tym wyższy limit.

Punkty otrzymane w misjach dziennych i na Linii frontu nie liczą się do limitu punktów, co oznacza, że punkty w misjach dziennych i na Linii frontu można zdobywać nawet po osiągnięciu limitu punktów.

Po zdobyciu maksymalnej liczby punktów dla danego pojazdu otrzymuje się punkty dodatkowe. Liczba dodatkowych punktów jest zależna od poziomu pojazdu.

Uwaga: Liczba punktów dodatkowych dla pojazdów podstawowych nie zależy od ich poziomu.

Poziom pojazdu Limit punktów Punkty dodatkowe
IV 70 15
V 85 15
VI 100 15
VII 250 20
VIII 400 25
IX 550 30
X 700 35
Pojazdy podstawowe 1000 35

Więcej informacji na temat mechaniki limitu punktów

Rozwiń

Przykład:

W czołgu IS-3 z VIII poziomu można zdobyć maksymalnie 400 punktów. Po osiągnięciu limitu punktów otrzymuje się dodatkowe 25 punktów ponad limit. Łącznie jest to 425 punktów.

Limit punktów jest brany pod uwagę tylko dla punktów zdobywanych w bitach losowych i Natarciu.

Punkty zdobywa się również pojazdami wypożyczonymi poziomów IV–X. Jeśli wypożyczyło się pojazd, a następnie kupiło go na stałe, punkty zdobyte tym pojazdem w okresie wypożyczenia zostaną zachowane.

Przykład:

Wypożyczono pojazd VIII poziomu 50TP Prototyp zapewniający maksymalnie 400 punktów. Podczas okresu wypożyczenia czołgiem zdobyto 100 punktów. Później kupiono ten czołg na stałe. Po zakupie można zdobyć kolejne 300 punktów na 50TP prototyp przed osiągnięciem limitu punktów i zdobyciem dodatkowych 25 punktów.

Domyślnie na panelu pojazdów w garażu automatycznie wyświetlane są wszystkie pojazdy. Można wyszukać pojazdy, które mogą przynieść punkty, klikając (Filtr parametrów), a następnie wybierając (Pojazdy Przepustki bitewnej).

W panelu pojazdów wszystkie pojazdy, których można użyć w Przepustce bitewnej, są oznaczone specjalnym znacznikiem pokazującym liczbę punktów zgromadzonych przez dany pojazd, a także jego limit punktów. Pojazdy, które osiągnęły już swój limit punktów, nie będą wyświetlane po zastosowaniu tego filtra.

Zwiń

Przedmioty Przepustki bitewnej

Przedmioty Przepustki bitewnej można znaleźć w dziale (Nagrody wydarzenia) w Sklepie w grze. Wszystkie przedmioty są podzielone na dwie kategorie: te, które można kupić za żetony, i te, które można kupić za punkty. Przedmioty za punkty można kupować dopiero po ukończeniu trzech głównych rozdziałów.

Przedmioty za żetony

Ukończenie określonych etapów daje żetony, które można wymienić na wartościowe przedmioty w Sklepie w grze.

Podczas sezonu można zdobyć do 24 żetonów: 15 w ramach nagród podstawowych i 9 w ramach nagród ulepszonych. Te żetony można wymienić na cenne zasoby w grze i unikalne pojazdy IX poziomu.

Żetony można zbierać przez wszystkie sezony Przepustki bitewnej danego roku. Przedmioty za żetony można kupić do określonej daty w okolicach końca roku. Po tym terminie zostaną one wymienione na rekompensatę w wysokości 100 obligacji za każdy niewydany żeton.

Przedmioty za punkty

Punkty zdobyte w ramach postępu przez rozdziały i po ich ukończeniu można wydać na specjalne przedmioty, takie jak główne nagrody z poprzednich sezonów czy zestawy z obligacjami. Wszystkie dostępne przedmioty będzie można zobaczyć po rozpoczęciu sezonu. Jednak ich zakup będzie możliwy dopiero po ukończeniu trzech głównych rozdziałów i do końca bieżącego sezonu. Aby kupić przedmioty za punkty w kolejnym sezonie, trzeba ponownie ukończyć wszystkie jego główne rozdziały.

Uwaga: Nagród za przedmioty otrzymane w poprzednich sezonach nie można kupić za punkty Przepustki bitewnej.

Na koniec sezonu niewydane punkty zostaną usunięte bez rekompensaty.

Pojazdy podstawowe

W każdym sezonie Przepustki bitewnej występują trzy nowe pojazdy podstawowe.

Cechy pojazdów podstawowych:

 • Powiększony limit punktów: Za walkę pojazdami podstawowymi można zdobyć o 300 punktów więcej niż innymi pojazdami tego samego poziomu.
 • Specjalne zasady otrzymywania punktów: Pojazdy podstawowe zdobywają w bitwach losowych i w Natarciu więcej punktów niż inne pojazdy.

Nagrody

Ukończenie etapów daje wartościowe nagrody. Dzielą się one na nagrody podstawowe i nagrody ulepszone. Nagrody ulepszone otrzymuje się wyłącznie, gdy posiada się ulepszoną przepustkę. Każdy główny rozdział zapewnia członka załogi, naklejkę, nowy styl 2D, styl progresywny i jeszcze więcej zasobów niż kiedykolwiek wcześniej.

Więcej informacji o dostępnych nagrodach znajduje się w dziale Przepustka bitewna na portalu. Jednak niektóre nagrody zasługują na specjalne wyróżnienie.

 • Style progresywne
 • Style 2D
 • Członkowie załogi
 • Naklejki
 • Wyposażenie

Style progresywne to style 3D, które mają kilka różnych poziomów. Każdy nowy poziom to nowe elementy dostosowania wyglądu.

Zazwyczaj w danym sezonie można zdobyć trzy style progresywne – po jednym dla każdego pojazdu podstawowego. Po wybraniu jednego z głównych rozdziałów otrzymuje się styl progresywny I poziomu. Wraz z postępami przez etapy styl będzie ulepszany. Maksymalnym poziomem jest poziom IV przyznawany na koniec rozdziału.

Każdy styl progresywny może być zastosowany tylko na odpowiadającym mu pojeździe.

Po wybraniu stylu progresywnego można go zobaczyć na ekranie Wygląd danego pojazdu. Jeśli nie macie odpowiedniego pojazdu w garażu, styl jest przechowywany w magazynie.

Jeśli podczas sezonu Przepustki bitewnej nie wystarczyło czasu, by ulepszyć styl do maksymalnego poziomu, po zakończeniu sezonu poziomy stylu będzie można kupić na ekranie Wygląd. Uwaga: Nie można kupić stylu progresywnego I poziomu. Brakujące poziomy można dokupić tylko wtedy, gdy ma się już poziom I.

Jako nagrodę podstawową za ukończenie pierwszego etapu każdego głównego rozdziału otrzymuje się jeden z trzech stylów 2D. Te style są wielosezonowe i niehistoryczne. Można je zastosować na pojazdach dowolnego poziomu.

Po ukończeniu finałowego etapu każdego głównego rozdziału otrzymuje się członka załogi z atutem Braterstwo broni wyszkolonym w 100%, a także liczbą PD wystarczającą do wyszkolenia dwóch dodatkowych atutów.

Otrzymanego członka załogi można zwerbować przez nieograniczony czas w dziale Rekruci w koszarach.

Dla każdego członka załogi można też wybrać kwalifikację. Nie można jednak zmienić ich nacji ani danych osobowych, takich jak imię, nazwisko i wygląd. Ci członkowie załogi nie mają unikalnych podkładów głosowych.

Naklejki są przyznawane jako nagrody ulepszone za ukończenie 30. etapu każdego rozdziału. Naklejki są niehistoryczne i można je zastosować na dowolnym pojeździe.

Po ukończeniu określonych etapów można jako nagrodę wybrać element wyposażenia. W czasie Przepustki bitewnej można otrzymać nie tylko wyposażenie standardowe, lecz także wyposażenie z nagród i eksperymentalne.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat wyposażenia w grze, zajrzyjcie do naszego przewodnika.


Wybór nagród

Po ukończeniu niektórych etapów otrzymuje się nagrody do wyboru. Wśród nich znajdują się fragmenty narodowe, podręczniki dla załogi, wyposażenie i dyrektywy. Nie trzeba wybierać nagrody, aby przejść do kolejnych etapów i rozdziałów. Otrzymane nagrody można odebrać w dowolnym momencie w sezonu. Aby to zrobić, należy kliknąć ODBIERZ NAGRODĘ na ekranie Przepustki bitewnej.

Jeśli nie odbierzecie swoich nagród przed końcem sezonu, otrzymacie domyślne nagrody przy pierwszym zalogowaniu do gry po zakończeniu sezonu.

Ulepszona przepustka

Jeśli kupicie ulepszoną przepustkę, będziecie mogli odebrać zarówno podstawowe, jak i ulepszone nagrody.

Ulepszoną przepustkę można kupić za złoto dla określonego rozdziału albo za prawdziwe pieniądze dla wszystkich trzy rozdziałów głównych naraz.

Ulepszona przepustka na wszystkie rozdziały główne

Dostępne są dwa zestawy zawierające ulepszoną przepustkę na wszystkie rozdziały. Można kupić jeden z nich:

 • Przepustka bitewna: Pełen dostęp: Zestaw zawiera ulepszoną przepustkę na wszystkie trzy rozdziały sezonu.
 • Przepustka bitewna: Dzienne złoto: Zestaw zawiera ulepszoną przepustkę na wszystkie trzy rozdziały sezonu i pozwala uzyskać 250 codziennie przez 30 dni. Aby zdobyć te fundusze, trzeba codziennie rozegrać przynajmniej jedną bitwę losową. Jeśli któregoś dnia nie rozegracie bitwy losowej, nie otrzymacie złota za ten dzień.

Zestawy z ulepszoną przepustką będą niedostępne po kupieniu ulepszonej przepustki na jeden lub więcej rozdziałów przy użyciu złota.

Po nabyciu zestawu otrzymuje się ulepszone nagrody za wszystkie dotychczas ukończone etapy. Nagrody przysługujące za ukończenie etapów – zarówno podstawowe, jak i ulepszone – otrzymuje się aż do końca sezonu.

Zestawy z Przepustką bitewną znajdują się w Sklepie premium w dziale (Najlepsze).

Ulepszona przepustka dla wybranego rozdziału

W dowolnym momencie w trakcie sezonu możecie użyć złota, aby kupić ulepszoną przepustkę dla określonego rozdziału.

Od razu po kupieniu ulepszonej przepustki dla rozdziału otrzymacie wszystkie ulepszone nagrody za ukończone już etapy tego rozdziału.

Przykład:

Kończycie rozdział „Na ostrzu noża” i rozpoczynacie rozdział „Lot jaskółki”. Następnie decydujecie się na zakup ulepszonej przepustki dla drugiego rozdziału. Po jej zakupie od razu otrzymujecie ulepszone nagrody za wszystkie ukończone etapy rozdziału Lot jaskółki. Później za każdy ukończony etap tego rozdziału otrzymacie zarówno podstawowe, jak i ulepszone nagrody. Aby otrzymać ulepszone nagrody za rozdział Na ostrzu noża, będziecie musieli kupić ulepszoną przepustkę również dla tego rozdziału.

Aby kupić ulepszoną przepustkę dla rozdziału, wykonajcie poniższe kroki:

 1. Kliknijcie ikonę Przepustka bitewna w garażu.
 2. Na ekranie Przepustka bitewna kliknijcie Kup ulepszoną przepustkę.
 3. Wybierzcie rozdział, na który chcecie kupić przepustkę.
 4. Kliknijcie Kup, by potwierdzić zakup. Koszt ulepszonej przepustki dla jednego rozdziału zostanie pobrany z konta: 2 500.

Kupowanie etapów

Po nabyciu ulepszonej przepustki będziecie mogli kupić dowolną liczbę etapów – ale tylko w rozdziale objętym tą ulepszoną przepustką.

Natychmiast otrzymujecie wszystkie podstawowe i ulepszone nagrody za kupione etapy, a same etapy będą uważane za ukończone. Jeden etap kosztuje 250. Etapy możecie kupować na ekranie Przepustki bitewnej.

Możecie kupić tyle etapów, ile potrzebujecie, aż do ukończenia rozdziału.


Koniec sezonu

Oto czego możecie się spodziewać na koniec tego sezonu Przepustki bitewnej:

 • Wszystkie zebrane postępy zostaną zresetowane. Zdobyte punkty i osiągnięte etapy zostaną wyzerowane.

 • Ulepszona przepustka i etapy postępu nie będą dostępne do kupna.

 • Przedmioty za punkty nie będą dostępne do kupna.

 • Członków załogi będzie można wciąż zwerbować, bez ograniczeń czasowych.

 • Jeśli aktywowaliście rozdział i ukończyliście etapy, ale w trakcie sezonu nie odebraliście nagród, przy pierwszym logowaniu do gry po zakończeniu etapu otrzymacie domyślne nagrody za ukończone etapy. Jeśli kupiliście ulepszoną przepustkę, zostaną Wam przyznane zarówno podstawowe, jak i ulepszone nagrody.

Zamknij