Przepustka bitewna

Przepustka bitewna to sezonowe wydarzenie w grze, w którym zdobywa się punkty i przechodzi przez etapy. Za ukończenie etapów Przepustki bitewnej otrzymuje się wartościowe nagrody, takie jak unikalni członkowie załogi, style 2D i progresywne, naklejki, napisy, emblematy, dni konta premium WoT, obligacje, kredyty, rezerwy osobiste, dyrektywy, narodowe i uniwersalne fragmenty, podręczniki dla załogi, miejsca w garażu, żetony, standardowe wyposażenie oraz wyposażenie z nagród.

Podstawowe definicje

Rozwiń

Sezon: trzymiesięczny okres, w którym odbywa się Przepustka bitewna. Zasady i nagrody mogą się różnić w poszczególnych sezonach.

Postępy: sekwencja rozdziałów i etapów. Sezon Przepustki bitewnej składa się z trzech rozdziałów, a każdy z nich ma 50 etapów. Aby ukończyć etapy, należy aktywować jeden z rozdziałów i zdobywać punkty Przepustki bitewnej.

Rozdział: element postępów Przepustki bitewnej. Za ukończenie każdego głównego rozdziału zdobywa się kluczowe nagrody: członka załogi i progresywny styl IV poziomu. Rozdziały Przepustki bitewnej można kończyć w dowolnej kolejności. Można też nieograniczoną liczbę razy zatrzymać postępy w bieżącym rozdziale i przełączyć się na inny.

Etap postępu: element postępów Przepustki bitewnej. Postępy w etapie można robić tylko po wybraniu rozdziału. Za każdy ukończony etap otrzymuje się nagrody. Posiadacze ulepszonej przepustki otrzymają dodatkowe nagrody za ukończenie etapów. Etapy można kupować za złoto, jeśli ma się ulepszoną przepustkę. Takie etapy zostaną uznane za ukończone.

Punkty przepustki bitewnej: punkty wymagane do postępu w etapie. Aby przejść do kolejnego etapu głównego rozdziału, należy zdobyć 50 punktów. Zdobytych punktów nie można stracić. Punkty można zdobywać w następujących trybach: bitwy losowe, Misja zwiadowcza, Stalowy łowca i Linia frontu. Po każdej bitwie w tych trybach otrzymuje się punkty w liczbie zależnej od miejsca zajętego w drużynie pod względem zdobytych PD. Oprócz walk w tych trybach, punkty można również zdobyć, wypełniając misje dzienne.

Limit punktów: maksymalna liczba punktów, które można zdobyć konkretnym pojazdem w bitwach losowych i Misji zwiadowczej w trakcie sezonu. Limit punktów jest wspólny dla tych trybów. Oznacza to, że można go osiągnąć, grając w jednym trybie, lub w obu.

Pojazdy podstawowe: pojazdy, do których odnoszą się specjalne zasady zdobywania punktów przepustki bitewnej, w tym powiększone limity punktów. Pojazdy podstawowe zmieniają się co sezon.

Nagrody podstawowe: nagrody, które otrzymuje się zawsze po zakończeniu etapu.

Nagrody ulepszone: nagrody, które otrzymuje się za ukończenie etapu, gdy posiada się ulepszoną przepustkę. Nagrody ulepszone otrzymuje się razem z podstawowymi.

Ulepszona przepustka: przedmiot w grze, umożliwiający otrzymywanie dodatkowych nagród za wypełnienie etapów. Ulepszoną przepustkę można kupić w dowolnym momencie sezonu Przepustki bitewnej. Ulepszoną przepustkę można kupić na konkretny rozdział, za złoto, lub na wszystkie trzy główne rozdziały, za prawdziwe pieniądze. Kupno ulepszonej przepustki na wszystkie trzy główne rozdziały za prawdziwe pieniądze może być dużą oszczędnością w porównaniu do jej zakupu dla każdego rozdziału osobno za złoto.

Żeton: unikalna nagroda Przepustki bitewnej. Żetony można wymienić na wartościowe przedmioty w specjalnym dziale sklepu w grze.

Przedmioty za punkty: przedmioty, które można kupić za punkty przepustki bitewnej po ukończeniu trzech głównych rozdziałów.

Zwiń

Charakterystyka sezonu

Główne cechy VIII sezonu Przepustki bitewnej:

 • Okres sezonu: Od 1 czerwca o 05:30 CEST do 31 sierpnia o 02:30 CEST (UTC+2).
 • Tryby bitew: Punkty postępu można zdobywać w bitwach losowych (z wyłączeniem wielkiej bitwy), Misji zwiadowczej, Stalowym łowcy i na Linii frontu, a także wypełniając misje dzienne.
 • Poziomy pojazdów: W bitwach losowych punkty przepustki bitewnej można zdobywać, walcząc pojazdami z poziomów VI–X, w tym pojazdami wypożyczonymi. Misje dzienne można jednak wypełniać pojazdami dowolnego poziomu.
 • Postępy: Przepustka bitewna składa się z trzech głównych rozdziałów. Każdy z nich zawiera 50 etapów. Główne rozdziały można wypełniać w dowolnej kolejności i przełączać się między nimi w dowolnym czasie. Kończenie etapów i zdobywanie nagród jest możliwe dopiero po wybraniu rozdziału.
 • Ulepszona przepustka: W tym sezonie ulepszoną przepustkę można kupić na konkretny rozdział za złoto lub na wszystkie trzy główne rozdziały za prawdziwe pieniądze. Etapy można kupować tylko w przypadku posiadania ulepszonej przepustki.
 • Przedmioty za żetony: Za wypełnienie określonych etapów otrzymuje się żetony, które można wymienić na unikalne pojazdy IX poziomu i inne przedmioty w specjalnym dziale sklepu w grze. Czołg Cobra zasługuje na szczególną uwagę – zakończył się jego rozwój i jego charakterystyki techniczne zostały sfinalizowane. A więc, w tym sezonie, mając wystarczająco dużo żetonów, można otrzymać ten czołg i wypróbować go w grze.
 • Najbardziej wartościowe nagrody: pojazdy IX poziomu, wśród nich dwa nowe czołgi, które można otrzymać w zamian za żetony oraz style progresywne, wyposażenie z nagród i członkowie załogi, których kwalifikację można wybrać.
 • Przedmioty za punkty: specjalne przedmioty za punkty przepustki bitewnej, które można kupić w sklepie w grze. Wśród nich można znaleźć nagrody z poprzednich sezonów i zestawy z obligacjami. W sklepie w grze można przeglądać wszystkie dostępne przedmioty w dowolnym momencie podczas trwania sezonu. Ich zakup jednak będzie możliwy tylko po ukończeniu trzech głównych rozdziałów i do końca bieżącego sezonu.

Pojazdy podstawowe

W VIII sezonie Przepustki bitewnej status pojazdów podstawowych otrzymały trzy pojazdy.

Cechy pojazdów podstawowych:

 • Powiększony limit punktów: walcząc pojazdami podstawowymi, można zdobyć o 300 punktów więcej niż innymi pojazdami tego samego poziomu.
 • Specjalne zasady zdobywania punktów: walcząc pojazdami podstawowymi w bitwach losowych i Misji zwiadowczej, można zdobyć więcej punktów za bitwę, niż innymi pojazdami.

Podstawowe pojazdy VIII sezonu

Style progresywne

Style progresywne to style 3D z kilkoma poziomami. Każdy nowy poziom to nowe elementy dostosowania wyglądu.

W tym sezonie można otrzymać trzy style progresywne – po jednym dla każdego z pojazdów podstawowych. Po wybraniu jednego z głównych rozdziałów otrzymuje się styl progresywny I poziomu. Wraz z postępami przez etapy styl jest ulepszany. Maksymalny, IV poziom jest przyznawany na końcu rozdziału.

Każdy styl progresywny może być zastosowany tylko na odpowiadającym mu pojeździe.

Po wybraniu stylu progresywnego można go zobaczyć na ekranie Wygląd danego pojazdu. W przypadku, gdy nie ma odpowiedniego pojazdu w garażu, styl jest przechowywany w magazynie.

Jeśli podczas sezonu Przepustki bitewnej nie ulepszono stylu do maksymalnego poziomu, po jego zakończeniu poziomy stylu będzie można kupić na ekranie Wygląd. Uwaga: nie można kupić stylu progresywnego I poziomu. Można będzie kupić brakujące poziomy, tylko posiadając już poziom I.

Przykład:

Gracz wybiera rozdział Wszystko zgnije, otrzymuje styl progresywny dla Object 430U i wypełnia 25 etapów w trakcie sezonu Przepustki bitewnej. A zatem po ukończeniu 10. etapu otrzymał II poziom stylu progresywnego dla Object 430U, ale nie otrzymał poziomów III ani IV. Te poziomy może kupić.

Nie może kupić poziomów stylów progresywnych dla czołgów E 100 i STB-1, bo nie otrzymał tych stylów w trakcie sezonu.

 • Styl progresywny dla E 100
 • Styl progresywny dla Object 430U
 • Styl progresywny dla STB-1

System postępów

Przepustka bitewna składa się z trzech głównych rozdziałów, z których każdy ma 50 etapów. Aby przejść od jednego etapu do kolejnego, należy zdobyć 50 punktów.

Etapy można też kupić. W ten sposób nie trzeba zdobywać punktów. Etapy można kupować tylko gdy posiada się ulepszoną przepustkę.

Rozdziały i etapy

Można wybierać kolejność kończenia rozdziałów. Można też nieograniczoną liczbę razy zatrzymać postępy w bieżącym rozdziale i przełączyć się na inny. Postępy w zatrzymanym rozdziale nie są zerowane. Można zatem powrócić do rozdziału i kontynuować postępy od etapu, na którym się przerwało. Aby wybrać rozdział, należy kliknąć ikonę Przepustki bitewnej w garażu.

Rozdziały Przepustki bitewnej podzielone są na etapy. Aby przejść do kolejnego etapu, należy zebrać określoną liczbę punktów. Po ukończeniu etapu nie można powrócić do poprzedniego. Za każdy ukończony etap otrzymuje się nagrody.

Kończenie etapów i zdobywanie nagród jest możliwe dopiero po wybraniu rozdziału. Dlatego też zaleca się aktywowanie rozdziału od razu po rozpoczęciu sezonu.
Uwaga: rozdziały nie są aktywowane automatycznie. Po zakończeniu jednego z rozdziałów należy samodzielnie wybrać kolejny.

Po wybraniu rozdziału bieżący etap wyświetlany jest w garażu.

Jeśli nie wybierze się rozdziału na początku sezonu, zdobyte punkty przepustki bitewnej są zbierane na koncie. Po aktywowaniu jednego z rozdziałów, zdobyte punkty Przepustki bitewnej zostaną zaliczone na poczet jego postępu.

Po zakończeniu sezonu niewydane punkty są zabierane bez rekompensaty.

Punkty przepustki bitewnej

Punkty Przepustki bitewnej można zdobywać na następujące sposoby:

 • We wszystkich rodzajach bitew losowych (z wyjątkiem wielkiej bitwy)
 • W Misji zwiadowczej
 • W Stalowym łowcy
 • Na Linii frontu
 • Za wypełnienie misji dziennych

Dodatkowe punkty otrzymuje się również, gdy osiągnięta zostanie maksymalna liczba punktów dla wybranego pojazdu.

Zdobytych punktów nie można stracić.
 • Bitwy losowe i Misja zwiadowcza
 • Stalowy łowca
 • Linia frontu
 • Misje dzienne

Punkty można otrzymać tylko grając pojazdami z poziomów VI–X w bitwach losowych lub pojazdami z poziomów VIII–X w Misji zwiadowczej.

Liczba punktów zdobytych po każdej bitwie zależy od miejsca gracza w drużynie pod względem zdobytych PD. Nawet przy przegranej lub remisie, nadal otrzymuje się punkty Przepustki bitewnej.

Miejsce w drużynie wg zdobytych PD Punkty za zwycięstwo Punkty za przegraną lub remis
E 100 Object 430U STB-1 Inne pojazdy E 100 Object 430U STB-1 Inne pojazdy
Najlepsza 3 9 8 10 7 7 6 8 5
Najlepsza 5 7 6 5 5 5 4 3 3
Najlepsza 10 5 6 5 5 3 4 3 3

Liczba punktów zdobytych w Stalowym łowcy zależy od miejsca w wynikach bitwy.

Miejsce przy grze solo Miejsce przy grze w plutonie Liczba punktów
1–3 1 7
4–8 2–4 5
9–13 5–7 3

W trybie Lina frontu można zdobyć więcej punktów za bitwę niż w innych trybach. Liczba zdobytych punktów zależy od wyników bitwy oraz miejsca zajętego w wynikach drużyny pod względem zdobytych PD.

Miejsce w drużynie wg zdobytych PD Punkty za zwycięstwo Punkty za przegraną lub remis
Najlepsza 5 25 10
Najlepsza 20 10 5
Oprócz zdobywania punktów za bitwę otrzymuje się również 20 punktów przepustki bitewnej za osiągnięcie każdego poziomu Linii frontu.

Punkty można otrzymać za wypełnianie misji dziennych. Należy pamiętać, że misje dzienne można wypełniać pojazdem dowolnego poziomu.

Im trudniejsza misja, tym więcej punktów się zdobywa.

Misja Liczba punktów
Poziom I (łatwy) 10
Poziom II (średni) 15
Poziom III (trudny) 20
Misja bonusowa 25
Za każde ukończone 45 misji dziennych otrzymuje się dodatkowe 50 punktów przepustki bitewnej.

Punkty przepustki bitewnej zbierane są dalej nawet po ukończeniu wszystkich etapów. Po ukończeniu wszystkich głównych rozdziałów, punkty można wydać na przedmioty specjalne.

Limit punktów

Każdy pojazd ma limit punktów, który można osiągnąć grając w bitwach losowych i Misji zwiadowczej. Im wyższy poziom pojazdu, tym wyższy limit.

Punkty zdobyte w trybach Linia frontu i Stalowy łowca oraz za misje dzienne nie wpływają na limit punktów. W trybach Linia frontu i Stalowy łowca oraz za misje dzienne można zdobywać punkty nawet po osiągnięciu limitu.

Obrazek interaktywny. Sprawdź maksymalne etapy Przepustki bitewnej dla pojazdów w swoim garażu. Po prostu skorzystaj zBattle Pass rewardorazBattle Pass reward, aby określić liczbę pojazdów z określonego poziomu. Punkty Przepustki bitewnej można także zdobywać, wypełniając misje dzienne. E 100, Object 430U i STB-1 mają wyższe limity punktów w porównaniu z innymi pojazdami X poziomu. Limit każdego z tych pojazdów został zwiększony o 300 punktów.

 

Podaj liczbę pojazdów każdego poziomu
 
 
 
 
VI
+
Maksymalna liczba punktów, które można zdobyć pojazdem VI poziomu wynosi 100. Po ich zdobyciu otrzymujesz jednorazowy bonus w wysokości 15 punktów. Potem ten pojazd nie będzie już zdobywać punktów w tym sezonie.
VII
+
Maksymalna liczba punktów, które można zdobyć pojazdem VII poziomu wynosi 250. Po ich zdobyciu otrzymujesz jednorazowy bonus w wysokości 20 punktów. Potem ten pojazd nie będzie już zdobywać punktów w tym sezonie.
VIII
+
Maksymalna liczba punktów, które można zdobyć pojazdem VIII poziomu wynosi 400. Po ich zdobyciu otrzymujesz jednorazowy bonus w wysokości 25 punktów. Potem ten pojazd nie będzie już zdobywać punktów w tym sezonie.
IX
+
Maksymalna liczba punktów, które można zdobyć pojazdem IX poziomu wynosi 550. Po ich zdobyciu otrzymujesz jednorazowy bonus w wysokości 30 punktów. Potem ten pojazd nie będzie już zdobywać punktów w tym sezonie.
X
+
Maksymalna liczba punktów, które można zdobyć pojazdem X poziomu wynosi 700. Po ich zdobyciu otrzymujesz jednorazowy bonus w wysokości 35 punktów. Potem ten pojazd nie będzie już zdobywać punktów w tym sezonie.
Wybierz posiadane pojazdy
Battle Pass Points
Maksymalna liczba punktów, którą można zdobyć pojazdem E 100 to 1000. Po ich zdobyciu otrzymujesz jednorazowy bonus w wysokości 35 punktów. Potem ten pojazd nie będzie już zdobywać punktów w tym sezonie.
Battle Pass Points Battle Pass Points
X
E 100
Battle Pass Points
Maksymalna liczba punktów, którą można zdobyć pojazdem Object 430U to 1000. Po ich zdobyciu otrzymujesz jednorazowy bonus w wysokości 35 punktów. Potem ten pojazd nie będzie już zdobywać punktów w tym sezonie.
Battle Pass Points Battle Pass Points
X
Object 430U
Battle Pass Points
Maksymalna liczba punktów, którą można zdobyć pojazdem STB-1 to 1000. Po ich zdobyciu otrzymujesz jednorazowy bonus w wysokości 35 punktów. Potem ten pojazd nie będzie już zdobywać punktów w tym sezonie.
Battle Pass Points Battle Pass Points
X
STB-1
PODAJ LICZBĘ UKOŃCZONYCH MISJI DZIENNYCH
+
Poziom I (łatwy)
Te misje są dostępne tylko w bitwach losowych w pojazdach dowolnego poziomu. Niektóre z misji trzeba ukończyć w jednej bitwie, a inne można wypełniać w wielu. Jedną z trzech misji można zmienić co 4 godziny. Misje są aktualizowane o 04:00 (UTC). Podczas sezonu gracz może zdobyć 910 punktów, wypełniając misje łatwe.
+
Poziom II (średni)
Te misje są dostępne tylko w bitwach losowych w pojazdach dowolnego poziomu. Niektóre z misji trzeba ukończyć w jednej bitwie, a inne można wypełniać w wielu. Jedną z trzech misji można zmienić co 4 godziny. Misje są aktualizowane o 04:00 (UTC). Podczas sezonu gracz może zdobyć 1365 punktów, wypełniając misje średnie.
+
Poziom III (trudny)
Te misje są dostępne tylko w bitwach losowych w pojazdach dowolnego poziomu. Niektóre z misji trzeba ukończyć w jednej bitwie, a inne można wypełniać w wielu. Jedną z trzech misji można zmienić co 4 godziny. Misje są aktualizowane o 04:00 (UTC). Podczas sezonu gracz może zdobyć 1820 punktów, wypełniając misje trudne.
+
Premia
Te misje są dostępne tylko w bitwach losowych w pojazdach dowolnego poziomu. Niektóre z misji trzeba ukończyć w jednej bitwie, a inne można wypełniać w wielu. Po wypełnieniu trzech standardowych misji o różnych stopniach trudności zyskujesz dostęp do misji bonusowej. Misje są aktualizowane o 04:00 (UTC). Podczas sezonu, wypełniając misje bonusowe, gracz może zdobyć 2275 punktów.
Epicka nagroda
Każda wypełniona misja daje jeden punkt. Po zdobyciu 45 punktów otrzymuje się epicką nagrodę. Podczas sezonu, otrzymując epickie nagrody, gracz może zdobyć 400 punktów.
Maksymalna liczba punktów:
0
0
0
Maksymalny etap postępów
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Przedmioty za punkty
Wyzeruj

Interaktywny obrazek powyżej nie uwzględnia punktów przepustki bitewnej, które można zdobyć w trybach Linia frontu i Stalowy łowca.

Po zdobyciu maksymalnej liczby punktów dla danego pojazdu otrzymuje się punkty dodatkowe. Liczba dodatkowych punktów jest zależna od poziomu pojazdu. Uwaga: Liczba punktów dodatkowych dla pojazdów podstawowych nie zależy od ich poziomu.

Poziom pojazdu Limit punktów Punkty dodatkowe
VI 100 15
VII 250 20
VIII 400 25
IX 550 30
X 700 35
Pojazdy podstawowe 1000 35

Przykład:

Czołgiem VIII poziomu IS-3 można zdobyć maksymalnie 400 punktów. Po osiągnięciu maksymalnego limitu punktów otrzymuje się dodatkowe 25 punktów ponad limit. Łącznie jest to 425 punktów.

Ten limit dotyczy tylko punktów zdobywanych w bitwach losowych i w Misji zwiadowczej. Limit jest wspólny dla obu trybów bitew.

Przykład:

Gracz gra czołgiem Super Conqueror X poziomu i zdobywa 400 punktów w bitwach losowych oraz 300 punktów w Misji zwiadowczej. Oznacza to, że osiągnął on limit 700 punktów i otrzyma dodatkowe 35 punktów ponad limit. Po osiągnięciu limitu możne on dalej walczyć w Super Conqueror, ale punkty otrzyma tylko za wypełnianie misji dziennych.

Punkty zdobywa się również pojazdami wypożyczonymi z poziomów VI–X. Jeśli najpierw wypożyczyło się pojazd, a następnie go kupiło, zdobyte na nim punkty są zachowane.

Przykład:

Gracz wypożyczył czołg 50TP prototyp VIII poziomu, którym można zdobyć maksymalnie 400 punktów. Podczas okresu wypożyczenia zdobył tym czołgiem 100 punktów. Później zdecydował się kupić ten czołg. Po zakupie gracz może zdobyć kolejne 300 punktów na 50TP prototyp przed osiągnięciem limitu i odebraniem dodatkowych 25 punktów.

Panel pojazdów w garażu domyślnie wyświetla wszystkie posiadane pojazdy. Aby zobaczyć pojazdy, którymi można zdobywać punkty, należy kliknąć Filtr parametrów, a następnie wybrać Pojazdy Przepustki bitewnej.

W panelu pojazdów wszystkie pojazdy odpowiednie dla Przepustki bitewnej są oznaczone specjalnym znacznikiem, pokazującym liczbę punktów zgromadzonych przez dany pojazd oraz jego limit punktów. Jeśli osiągnięto już limit punktów pojazdu, po zastosowaniu filtra pojazd przestanie być wyświetlany w panelu.

Ulepszona przepustka

Po ukończeniu każdego etapu otrzymuje się wartościowe nagrody. Dzielą się one na nagrody podstawowe i nagrody ulepszone. Nagrody ulepszone otrzymuje się wyłącznie posiadając ulepszoną przepustkę.

Ulepszoną przepustkę można kupić na konkretny rozdział, za złoto, lub na wszystkie trzy główne rozdziały, za prawdziwe pieniądze.

Ulepszona przepustka na wszystkie główne rozdziały

Ulepszoną przepustkę na wszystkie trzy główne rozdziały można kupić za prawdziwe pieniądze w jednym z dostępnych zestawów. Zakup zestawu to oszczędność do 30% w porównaniu z kupnem ulepszonej przepustki dla każdego rozdziału osobno.

Po nabyciu zestawu z ulepszoną przepustką otrzymuje się ulepszone nagrody za wszystkie dotychczas ukończone etapy. Nagrody przysługujące za ukończenie etapów, zarówno podstawowe, jak i ulepszone, otrzymuje się aż do końca sezonu.

Zestawy z ulepszoną przepustką stają się niedostępne, gdy kupi się ją na jeden lub więcej rozdziałów za złoto.

Ulepszona przepustka dla wybranego rozdziału

Z użyciem złota można w dowolnym momencie sezonu kupić ulepszoną przepustkę na konkretny rozdział.

Natychmiast po zakupie ulepszonej przepustki na dany rozdział otrzymuje się ulepszone nagrody za wszystkie ukończone etapy tego rozdziału.

Przykład:

Gracz kończy rozdział Wszystko zgnije i zaczyna rozdział Odwaga i honor. Następnie decyduje się na zakup ulepszonej przepustki dla drugiego rozdziału. Po jej zakupie od razu otrzymuje ulepszone nagrody za wszystkie ukończone etapy rozdziału Odwaga i honor. Później za każdy ukończony etap tego rozdziału otrzyma zarówno podstawowe, jak i ulepszone nagrody. Aby otrzymać ulepszone nagrody za rozdział Wszystko zgnije, musi on kupić na niego ulepszoną przepustkę.

Aby kupić ulepszoną przepustkę na rozdział, należy wykonać następujące kroki:

 1. Kliknąć ikonę Przepustka bitewna w garażu.
 2. Na ekranie Przepustka bitewna kliknąć Kup ulepszoną przepustkę.
 3. Wybrać rozdział, na który chce się kupić ulepszoną przepustkę.
 4. Kliknąć Kup, by potwierdzić zakup. Koszt ulepszonej przepustki na jeden rozdział – 2 500 – zostanie pobrany z konta.

Kupowanie etapów

Posiadając ulepszoną przepustkę na dany rozdział, można kupić w nim dowolną liczbę etapów.

Natychmiast otrzymuje się wszystkie podstawowe i ulepszone nagrody za wszystkie kupione etapy, a same etapy są uważane za ukończone. Jeden etap kosztuje 250.

Etapy można kupować na ekranie Przepustki bitewnej. Etapy można kupować kilkakrotnie, aż do ukończenia rozdziału.

Przykład:

Gracz kupuje ulepszoną przepustkę dla rozdziału Czerwone som szypsze, kończy 25 etapów i kupuje 10. Następnie, kończy 8 etapów i kupuje 7, kończąc w ten sposób rozdział. W sumie dokonał dwóch zakupów na łącznie 17 etapów.

Zestawy Przepustki bitewnej

Zestawy Przepustki bitewnej są dostępne za prawdziwe pieniądze i pozwalają zdobywać podczas sezonu jeszcze więcej bonusów.

Wszystkie dostępne zestawy można znaleźć w dziale Najlepsze w sklepie gry.

Ten sezon ma trzy nowe zestawy.

Przepustka bitewna: Pełen dostęp

Ten zestaw zawiera ulepszoną przepustkę na wszystkie trzy główne rozdziały VIII sezonu.

Przepustka bitewna Warhammer: Złoto i chaos

Ten zestaw pozwala otrzymać 250 codziennie przez 30 dni. Aby otrzymać złoto, należy codziennie stoczyć jedną bitwę losową. Jeśli opuści się któryś dzień, nie otrzymuje się za niego złota.

Wraz z tym zestawem otrzymuje się również ulepszoną przepustkę na wszystkie trzy główne rozdziały VIII sezonu, naklejkę i członka załogi ze świata Warhammer 40,000. Szczegóły można sprawdzić tutaj:

Pieczęć chaosu

Ta naklejka nie jest historyczna i można ją zastosować na dowolnym radzieckim pojeździe, w którym możliwe jest wykorzystanie stylizacji.


Fecrustus Spute

Uważa się za jednego z ulubieńców Nurgla, ale prawdopodobnie ma o sobie zbyt wysokie mniemanie. Użyje wszelkich środków, w tym brutalnej siły, starając się udowodnić swoją lojalność wobec swojego boga-patrona, jeśli tylko uzna, że ułatwi mu to zdobywanie jego przychylności. Jego ambicja i fanatyczne pragnienie zdobycia aprobaty można by uznać za cechy negatywne, ale jak dotąd przynoszą mu one korzyści…


Przepustka bitewna: Próba ognia

Ten zestaw zawiera styl 2D, naklejkę i serię misji. Po ukończeniu ostatniej misji w serii, gracz otrzyma również nowy styl 3D dla Bat.-Châtillon 25 t i medal Mściwa dłoń Eklezjarchatu. Poza tym, można też otrzymać członka załogi z frakcji Adepta Sororitas, złoto i inne cenne nagrody.

Uwaga: te misje są dostępne tylko do końca sezonu i przez dodatkowy miesiąc po nim. Potem traci się wszystkie postępy.

Najważniejsze składniki tego zestawu można zobaczyć tutaj:

Styl 2D Oczyszczający płomień

Wielosezonowy styl inspirowany barwami Zakonu Naszej Umęczonej Pani z frakcji Adepta Sororitas ze świata Warhammer 40,000.

Siostra Łucja

Ta naklejka nie jest historyczna i można ją zastosować na dowolnym francuskim pojeździe, w którym możliwe jest wykorzystanie stylizacji.


Natalestra Aspais

Waleczna Siostra Bitwy. Od najmłodszych lat w pełni poświęcała się pobożnym obowiązkom, a gdy pobierała nauki w Scholi Progenium, odkryła w sobie powołanie, by walczyć w imieniu Imperatora. Lokalna Burza Spaczni niedawno opóźniła jej podróż na ostatnie pole bitwy, co przepełniło ją frustracją wynikającą z braku możliwości wypełniania woli Imperatora. W jej mniemaniu jest to brzemię wiecznej hańby. Zagorzała fanatyczka ze swym bolterem i maszyną wojenną szuka teraz zadośćuczynienia w każdej bitwie, w której zdecyduje się uczestniczyć jej zakon.

Styl 3D Ignis Purgatio dla Bat.-Châtillon 25 t

Medal Mściwa dłoń Eklezjarchatu

Można kupić tylko jeden z zestawów z ulepszoną przepustką: albo Przepustka bitewna: Pełen dostęp, albo Przepustka bitewna Warhammer: Złoto i chaos. Po kupieniu jednego z tych zestawów, drugi staje się niedostępny.
Jednak trzeci z nich można kupić w dowolnym momencie w czasie trwania sezonu.

Przedmioty Przepustki bitewnej

Przedmioty Przepustki bitewnej można znaleźć w dziale Nagrody wydarzenia w sklepie gry. Wszystkie przedmioty są podzielone na dwie kategorie: te, które można kupić za żetony i te, które można kupić za punkty. Przedmioty za punkty można kupować dopiero po ukończeniu głównych rozdziałów.

Przedmioty za żetony

Za ukończenie określonych etapów otrzymuje się żetony, które można wymienić na wartościowe przedmioty w sklepie w grze.

Podczas sezonu można zdobyć do 21 żetonów: 12 w ramach nagród podstawowych i 9 w ramach nagród ulepszonych.

Żetony można wymienić na wartościowe przedmioty w grze i unikalne pojazdy IX poziomu, w tym dwa nowe pojazdy: Cobra i Lorraine 50 t.

Oto przedmioty, które można kupić za żetony:


 

IX Cobra
Punkty wytrzymałości
1600 PW
Średnie uszkodzenia
360/490/515 PW
Średnia penetracja
268/210/120 mm
Pocisków w magazynie
4 pociski
Czas przeładowania jednego pocisku
1,5 sek.
Kąty opuszczenia / podniesienia lufy
–10/13 st.
Prędkość maksymalna / cofania
40/25 km/h
Pancerz wieży
130/80/40 mm
IX Lorraine 50 t
Punkty wytrzymałości
1750 PW
Średnie uszkodzenia
400/400/515 PW
Średnia penetracja
264/308/65 mm
Rozrzut na 100 m
0,33 m
Kąty opuszczenia / podniesienia lufy
–10/15 st.
Prędkość maksymalna / cofania
60/15 km/h
Moc na tonę
16,36 KM/t
Pancerz wieży
250/70/30 mm
IX Kunze Panzer
Punkty wytrzymałości
1600 PW
Średnie uszkodzenia
390/390/480 PW
Średnia penetracja
268/300/53 mm
Średnie uszkodzenia na minutę
2516 PW/min
Rozrzut na 100 m
0,42 m
Kąty opuszczenia / podniesienia lufy
–15/20 st.
Prędkość maksymalna / cofania
65/23 km/h
Zasięg widzenia
400 m
IX K-91-PT
Punkty wytrzymałości
1600 PW
Średnie uszkodzenia
390/390/530 PW
Średnia penetracja
258/315/68 mm
Rozrzut na 100 m
0,4 m
Czas pełnego przeładowania
8,6 sek.
Prędkość maksymalna / cofania
52/23 km/h
Moc na tonę
20,04 KM/t
Pancerz kadłuba
260/60/45 mm
IX Char Futur 4
Punkty wytrzymałości
1750 PW
Średnie uszkodzenia
390/390/480 PW
Średnia penetracja
264/330/53 mm
Pocisków w magazynie
4 pociski
Czas ładowania pomiędzy strzałami
4 sek.
Rozrzut na 100 m
0,34 m
Prędkość maksymalna / cofania
60/20 km/h
Moc na tonę
22,96 KM/t
IX Object 777 Version II
Punkty wytrzymałości
1850 PW
Średnie uszkodzenia
440/440/530 PW
Średnia penetracja
258/340/68 mm
Rozrzut na 100 m
0,42 m
Czas pełnego przeładowania
13,9 sek.
Prędkość maksymalna / cofania
40/15 km/h
Pancerz wieży
258/225/90 mm
Pancerz kadłuba
132/115/45 mm
IX AE Phase I
Punkty wytrzymałości
1800 PW
Średnie uszkodzenia
400/400/515 PW
Średnia penetracja
258/340/60 mm
Kąty opuszczenia / podniesienia lufy
–10/15 st.
Pancerz wieży
292/101/50 mm
Prędkość maksymalna / cofania
35/12 km/h
Moc na tonę
16,07 KM/t
Zasięg widzenia
390 m
   
IX
Cobra
IX
Lorraine 50 t
IX
Kunze Panzer
IX
K-91-PT
IX
Char Futur 4
IX
Obj. 777 II
IX
AE Phase I

Żetony można zbierać przez wszystkie sezony Przepustki bitewnej w 2022 roku. Przedmioty za żetony można kupować do 20 grudnia 2022 roku. Po tym terminie zostaną one wymienione na rekompensatę w wysokości 100 obligacji za każdy niewydany żeton.

Przedmioty za punkty

Punkty zdobyte w ramach postępu przez rozdziały i po ich ukończeniu można wydać na specjalne przedmioty, takie jak główne nagrody z poprzednich sezonów czy zestawy z obligacjami. Wszystkie dostępne przedmioty będzie można zobaczyć po rozpoczęciu sezonu. Jednak ich zakup będzie możliwy dopiero po ukończeniu trzech głównych rozdziałów i do końca bieżącego sezonu. W kolejnym sezonie, aby kupić przedmioty za punkty, będzie trzeba ponownie ukończyć wszystkie trzy główne rozdziały.

Wśród przedmiotów za punkty znajdują się style progresywne. Kupując styl progresywny, otrzymuje się jego maksymalny, IV poziom.

Uwaga: po otrzymaniu nagrody w poprzednich sezonach, nie można jej kupić za punkty przepustki bitewnej.

Przykład:

W sezonie V gracz otrzymał II poziom progresywnego stylu Lancelot dla FV217 Badger. Oznacza to, że nie może kupić brakujących poziomów za punkty w sklepie gry, ale nadal może je kupić za złoto na ekranie Wygląd.

Po zakończeniu sezonu niewydane punkty są zabierane bez rekompensaty.

Nagrody

Ukończenie etapów daje wartościowe nagrody. W każdym głównym rozdziale do zdobycia są nowe style 2D i progresywne, naklejka, napis, emblemat i członek załogi.

Informacje o nagrodach znajdują się w dziale Przepustka bitewna na portalu.

Odwaga i honor
Wszystko zgnije
Czerwone som szypsze
Nagrody podstawowe
Nagrody ulepszone
0
 
 
 
0
 
 
 
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
 

Jednak pewne nagrody zasługują na specjalną wzmiankę.

Style 2D

Jako nagrodę podstawową za ukończenie pierwszego etapu każdego głównego rozdziału otrzymuje się jeden z trzech stylów 2D. Każdy taki styl jest wielosezonowy i niehistoryczny. Można je zastosować na pojazdach dowolnego poziomu.

Syn Macragge

Ten styl jest przyznawany za rozdział Odwaga i honor. Jest inspirowany barwami zakonu Ultramarines, frakcji Adeptus Astartes ze świata Warhammer 40,000.

Muszylot

Ten styl jest przyznawany za rozdział Wszystko zgnije. Jest inspirowany barwami legionu Gwardii Śmierci Kosmicznych Marines Chaosu ze świata Warhammer 40,000.

Wiencej dakka!

Ten styl jest przyznawany za rozdział Czerwone som szypsze. Jest inspirowany barwami orczego klanu Wrednych Słońc ze świata Warhammer 40,000.

Napisy

Napisy są przyznawane jako nagrody podstawowe za ukończenie pierwszego etapu każdego głównego rozdziału.

Rozdział Odwaga i honor
Odwaga i honor

Rozdział Wszystko zgnije
Wszystko zgnije

Rozdział Czerwone som szypsze
WAAAGH!


Emblematy

Emblematy są przyznawane jako nagrody ulepszone za ukończenie pierwszego etapu każdego głównego rozdziału.

Rozdział Odwaga i honor
Ikona Ultramarines

Rozdział Wszystko zgnije
Ikona Nurgla

Rozdział Czerwone som szypsze
Ikona Wrednych Słońc


Naklejki

Naklejki są przyznawane jako nagrody ulepszone za ukończenie 30. etapu każdego głównego rozdziału.

Rozdział Odwaga i honor
Insygnia Ultramarines

Rozdział Wszystko zgnije
Ikona Rozpaczy Gwardii Śmierci

Rozdział Czerwone som szypsze
Orcze ustrojstwo


Członkowie załogi

Po ukończeniu finałowego etapu każdego głównego rozdziału otrzymuje się członka załogi z atutem Braterstwo broni wyszkolonym w 100%, a także wystarczającą ilością PD, by wyszkolić dwa dodatkowe atuty lub umiejętności.

Otrzymanego członka załogi można zwerbować przez nieograniczony czas w dziale Rekruci w koszarach.

Dla każdego członka załogi można wybrać kwalifikację. Nie można jednak zmienić ich nacji oraz danych osobowych, takich jak imię, nazwisko i wygląd. Członkowie załogi nie mają unikalnych podkładów głosowych.

Obrazek interaktywny. Aby przeczytać opis członka załogi, należy najechać na niego myszką.

Porucznik Thassius to kompetentny, rzetelny i opanowany oficer, który służy obecnie w 2. Kompanii Ultramarines. Przez dziesięciolecia prowadził do bitwy jednostki Impulsor, wprowadzając w życie zasady Kodeksu Astartes. Lata praktyki rozwinęły jego umiejętności taktyczne i opanował on do mistrzostwa przełamywanie linii obrony nieprzyjaciela.

Rozdział Odwaga i honor
Volusad Thassius

Czempion należący do jednej z elitarnych jednostek wchodzących w skład Gwardii Śmierci, znanej jako „Roznoszący Kiłę”. To nieprzejednany wojownik, który – gdy Nurgle pozwala – pławi się leniwie w darach swego dziadka. Zawsze staje na wysokości zadania, gdy pojawi się sposobność zepsucia starań jego lojalistycznych nieprzyjaciół. Kieruje nim czysta złośliwość i zawsze z powodzeniem wypełnia misje przeciwko Ultramarines. W pogoni za zwycięstwem nie waha się wykorzystywać najbardziej... niewyobrażalnych metod.

Rozdział Wszystko zgnije
Dolgoth Sepk

Awanturniczy Mekaniak, który chce tylko dwóch rzeczy: więcej prędkości i więcej dakka. Ma w zwyczaju ignorować wszystko, co nie przyczynia się do realizacji tych dwóch celów. Doskonale zna pojazdy wroga, które są dla niego nie tyle zagrożeniem, ile obiektami, które można splądrować, by zyskać więcej prędkości i więcej dakka.

Rozdział Czerwone som szypsze
Kroglin Młócitwarz


Nagrody do wyboru

Po ukończeniu określonych etapów będzie można wybrać nagrody do odebrania. Mogą to być fragmenty narodowe, podręczniki dla załogi lub wyposażenie. Nawet jeśli nie wybierze się nagrody, nadal można przechodzić do kolejnych etapów i rozdziałów. Otrzymane nagrody można odebrać w dowolnym momencie w trakcie sezonu. Aby to zrobić, należy kliknąć ODBIERZ NAGRODĘ na ekranie Przepustki bitewnej.

Jeśli nie odbierze się nagród przed końcem sezonu, otrzyma się je domyślnie przy pierwszym zalogowaniu do gry po zakończeniu sezonu.

Fragmenty narodowe i podręczniki dla załogi

We wszystkich głównych rozdziałach można zdobyć Fragmenty narodowe oraz podręczniki dla załogi. Podręczniki dla załogi można otrzymać zarówno jako podstawowe, jak i ulepszone nagrody, a fragmenty narodowe wyłącznie jako nagrody ulepszone.

Można wybrać kraj zarówno dla podręczników dla załogi, jak i fragmentów narodowych.

Wyposażenie

Po ukończeniu określonych etapów można jako nagrodę wybrać element wyposażenia. W trakcie Przepustki bitewnej można otrzymać zarówno standardowe wyposażenie, jak i wyposażenie z nagród.

Wybrane wyposażenie standardowe otrzymuje się jako nagrodę ulepszoną.

Wyposażenie standardowe można wybrać z następujących kategorii:

 • Mobilność i zwiad (po ukończeniu 39. etapu każdego głównego rozdziału)
 • Siła ognia i żywotność (po ukończeniu 49. etapu każdego głównego rozdziału)
Po ukończeniu powyższych etapów otrzymuje się jeden element standardowego wyposażenia.

Podczas Przepustki bitewnej można otrzymać wyposażenie 1. klasy do zamontowania na pojazdach z poziomów VIII–X.

Powyższe nie stosuje się do wyposażenia, które nie jest podzielone na klasy lub nie posiada klasy 1. Do wyboru jest również następujące wyposażenie:

 • Siatka maskująca (klasa 2)
 • Osłona przeciwodłamkowa (dostępna wersja: Bardzo duża osłona przeciwodłamkowa)
 • System obserwacji dowódcy
 • Ulepszone radio

Jeśli kategoria wyposażenia zgadza się z kategorią miejsca, w którym je zamontowano, wyposażenie to daje pojazdowi zwiększoną premię. Jeśli kategorie nie zgadzają się lub miejsce nie posiada kategorii, wyposażenie działa standardowo.

Po ukończeniu finałowego etapu każdego głównego rozdziału otrzymuje się jeden element wyposażenia z nagród.

Można wybrać dowolne wyposażenie z nagród istniejące w grze.

Pełna lista wyposażenia z nagród

Rozwiń
 • Turbosprężarka z nagród
 • Układ wydechowy z nagród
 • Mechanizm dosyłający z nagród
 • System naprowadzania z nagród
 • Wentylacja z nagród
 • Optyka z nagród
 • Stabilizator z nagród
 • Technologia ochrony z nagród
 • Mechanizm obracania z nagród
 • Celowanie z nagród
Zwiń

Podstawowe charakterystyki wyposażenia z nagród są takie same jak wyposażenia standardowego, ale można je ulepszyć za 3 000 000.

Wyposażenie standardowe i z nagród można zdemontować za 10 lub używając zestawu demontażowego.

Aby dowiedzieć się więcej na temat wyposażenia, warto zajrzeć do przewodnika po wyposażeniu.


Medal 40 000 powodów do zwycięstwa

Nagroda podstawowa za ukończenie trzech głównych rozdziałów.

Koniec sezonu

Oto, czego można się spodziewać po zakończeniu sezonu Przepustki bitewnej:

 • Wszystkie zgromadzone postępy są zerowane. Zdobyte punkty i osiągnięte etapy są zerowane.

 • Zakup ulepszonej przepustki i etapów postępu przestaje być dostępny.

 • Zakup przedmiotów za punkty przestaje być dostępny.

 • Członków załogi można wciąż zwerbować, bez ograniczeń czasowych.

 • Żetony można wymieniać na przedmioty do 20 grudnia 2022 r. Żetony niewymienione na przedmioty przed wymienioną wyżej datą zostaną zrekompensowane w formie 100 obligacji za każdy żeton.

 • Jeśli aktywowano rozdział i ukończono etapy, ale w trakcie sezonu nie odebrano nagród, przy pierwszym logowaniu do gry po zakończeniu etapu otrzymuje się domyślne nagrody za ukończone etapy.

Rozdział Domyślne nagrody
Odwaga i honor Fragmenty narodowe (Niemcy), książeczka szkoleniowa (Niemcy), przewodnik szkoleniowy (Niemcy), ulepszone wzmocnienie (klasa 1) za 39. etap, turbosprężarka (klasa 1) za 49. etap, turbosprężarka z nagród za etap 50.
Wszystko zgnije Fragmenty narodowe (ZSRR), książeczka szkoleniowa (ZSRR), przewodnik szkoleniowy (ZSRR), ulepszony mechanizm obracania (klasa 1) za 39. etap, mechanizm dosyłający (klasa 1) za 49. etap, mechanizm dosyłający z nagród za etap 50.
Czerwone som szypsze Fragmenty narodowe (Japonia), książeczka szkoleniowa (Japonia), przewodnik szkoleniowy (Japonia), ulepszone celowanie (klasa 1) za 39. etap, ulepszona wentylacja (klasa 1) za 49. etap, celowanie z nagród za etap 50.

Warhammer 40,000 © Copyright Games Workshop Limited 2022. GW, Games Workshop, Space Marine, 40K, Warhammer, Warhammer 40,000, 40,000, the ‘Aquila’ Double-headed Eagle logo, i wszystkie powiązane z nimi logo, ilustracje, obrazy, imiona, stworzenia, rasy, pojazdy, lokacje, uzbrojenie, postacie i ich wizerunki oraz powiązane elementy stanowią zastrzeżone znaki towarowe i objęte są prawami autorskimi przez Games Workshop Limited, różnorodnie zarejestrowanym na całym świecie i są wykorzystywane na podstawie licencji. Wszelkie prawa zastrzeżone dla poszczególnych właścicieli.

Zamknij