Ekonomia w World of Tanks

W World of Tanks istnieją cztery rodzaje zasobów i waluty w grze.

Doświadczenie jest zasobem w grze zdobywanym w bitwach. Istnieje doświadczenie bojowe, wolne doświadczenie i doświadczenie załogi. Doświadczenie bojowe obejmuje doświadczenie zdobyte w pojazdach możliwych do zbadania  i elitarnych . Doświadczenie bojowe zdobywa się oddzielnie w każdym pojeździe. Doświadczenia bojowego zdobytego w pojeździe możliwym do zbadania można użyć do zbadania jego modułów i następujących po nim pojazdów. Pojazdy premium i pojazdy ze zbadanymi wszystkimi modułami i następującymi po nich pojazdami mają status elitarnych. Doświadczenia bojowego zdobytego w pojazdach elitarnych można użyć do przyspieszenia szkolenia załogi, albo wymienić je na wolne doświadczenie . Doświadczenie załogi jest używane do szkolenia załogi.

 

Kredyty to główna waluta w grze. Kredytów używa się do kupowania pojazdów możliwych do zbadania, modułów, materiałów eksploatacyjnych i wyposażania, a także do naprawy pojazdów i szkolenia załóg.

 

Złoto to waluta w grze przyspieszająca postępy. Złota używa się do kupowania pojazdów premium i konta premium, wymiany doświadczenia bojowego na wolne doświadczenie i wielu innych rzeczy.

 

Obligacje to specjalna waluta w grze, którą zdobywa się w specjalnych trybach bitew i niektórych aktywnościach w grze. Obligacji używa się do kupowania pojazdów, ulepszonego wyposażenia i dyrektyw na wyposażenie w sklepie w grze w dziale   (Przedmioty za obligacje).

Możesz zobaczyć swoje zasoby i walutę w prawym górnym rogu ekranu.

Zasoby i waluta

Głównym sposobem zdobywania doświadczenia, kredytów i obligacji jest udział w bitwach. Złoto można kupić w Sklepie premium lub zdobyć je, uczestnicząc w wojnach klanów na mapie globalnej.

Interaktywny obraz. Wybierz zakładkę z zasobem lub walutą, aby zobaczyć sposoby jej otrzymania i użycia.

Doświadczenie bojowe
Doświadczenie bojowe
Wolne doświadczenie
Doświadczenie załogi
Kredyty
Złoto
Obligacje
Otrzymywanie doświadczenia bojowego
Bitwy
Zdobywaj doświadczenie bojowe w bitwach w pojazdach możliwych do zbadania.
Pojazdy premium
Otrzymuj nawet o 70% więcej doświadczenia bojowego w zależności od poziomu Twojego pojazdu premium.
Konto premium
Otrzymuj o 50% więcej doświadczenia bojowego za bitwę z kontem premium. Konto premium WoT zapewnia więcej doświadczenia za bitwę w danym dniu. Możesz zastosować tę premię do ostatniej bitwy losowej w wybranym pojeździe przez okno wyników bitwy. Możesz ją zastosować kilka razy dziennie.
Rezerwy osobiste
Aktywując rezerwę osobistą, otrzymujesz nawet o 100% więcej doświadczenia bojowego za bitwę na czas trwania rezerwy osobistej.
Pierwsze zwycięstwo dnia
Doświadczenie bojowe jest mnożone dla pierwszego zwycięstwa dnia.
Bonus plutonu
Gra w plutonie zapewnia o 15% więcej doświadczenia.
Wykorzystanie doświadczenia bojowego
Badania
Używaj doświadczenia bojowego zdobytego w możliwym do zbadania pojeździe do badania jego modułów i następujących po nim pojazdów.
Szkolenie załogi
Używaj doświadczenia bojowego zdobytego w pojeździe elitarnym do przyspieszenia szkolenia jego załogi.
Wymiana zasobów
Konwertuj doświadczenie bojowe zdobyte w pojazdach elitarnych na wolne doświadczenie do badania dowolnych pojazdów i modułów.
Ulepszenie polowe
Wydawaj doświadczenie bojowe na ulepszenie polowe elitarnych pojazdów.
Otrzymywanie wolnego doświadczenia
Bitwy
Zdobywaj wolne doświadczenie w każdej bitwie. 5% otrzymanego doświadczenia bojowego jest zamieniane na wolne doświadczenie.
Wymiana zasobów
Używaj złota do wymiany doświadczenia bojowego zdobytego w pojazdach elitarnych na wolne doświadczenie.
Misje
Otrzymuj wolne doświadczenie w nagrodę za wypełnienie misji dziennych.
Rezerwy osobiste
Aktywując rezerwę osobistą, otrzymujesz nawet o 300% więcej wolnego doświadczenia za bitwę przez czas trwania rezerwy osobistej.
Misje osobiste
Zdobądź wolne PD za ukończenie misji osobistych w różnych kampaniach.
Wykorzystanie wolnego doświadczenia
Badania
Używaj wolnego doświadczenia do badania dowolnych pojazdów lub modułów.
Szkolenie załogi
Przyspieszaj szkolenie atutów załóg dowolnych pojazdów.
Ulepszenie polowe
Wydawaj wolne doświadczenie na ulepszenie polowe elitarnych pojazdów.
Otrzymywanie doświadczenia załogi
Bitwy
Każdy członek załogi otrzymuje za bitwę taką samą ilość doświadczenia jak pojazd.
Podręczniki dla załogi
Członkowie załóg otrzymują dodatkowe doświadczenie za studiowanie podręczników dla załogi.
Rezerwy osobiste
Aktywując rezerwę osobistą, otrzymujesz nawet o 300% więcej doświadczenia załogi za bitwę przez czas trwania rezerwy osobistej.
Konto premium
Otrzymuj o 50% więcej doświadczenia załogi za bitwę z kontem premium.
WoT Plus
Z subskrypcją WoT Plus Twoja wybrana załoga otrzymuje dodatkowe doświadczenie załogi nawet, gdy nie jesteś w grze.
Wykorzystanie doświadczenia załogi
Szkolenie załogi
Używaj doświadczenia załogi do szkolenia głównych kwalifikacji i atutów.
Otrzymywanie kredytów
Bitwy
Zdobywaj kredyty, uczestnicząc w bitwach i za osiągnięcia w bitwach.
Misje
Otrzymuj kredyty w nagrodę za wypełnianie misji dziennych.
Sprzedaż przedmiotów
Zdobywaj kredyty, sprzedając pojazdy, moduły, wyposażenie, pociski, kredyty i naklejki. Ale pamiętaj, że cena, za którą je sprzedajesz, będzie niższa niż ich cena zakupu.
Wymiana waluty
Otrzymuj kredyty, wymieniając złoto.
Konto premium
Otrzymuj o 50% więcej kredytów za bitwę z kontem premium. Z kontem premium WoT, otrzymujesz 10% bonusu do kredytów, które uzupełniają Twój magazyn rezerw. Ponadto, jeśli chociaż jeden gracz w plutonie ma konto premium WoT, ten gracz zdobędzie o 15% więcej kredytów. Gracze bez konta premium WoT otrzymają o 10% więcej kredytów.
Rezerwy osobiste
Aktywując rezerwę osobistą, otrzymujesz do 50% więcej kredytów za bitwę przez czas trwania rezerwy osobistej.
Wykorzystanie kredytów
Badania
Używaj kredytów do kupowania możliwych do zbadania pojazdów i modułów.
Pociski
Używaj kredytów do kupowania różnych typów pocisków.
Naprawa
Naprawiaj swoje uszkodzone lub zniszczone pojazdy. Koszt naprawy zależy od typu i poziomu pojazdu. Nie możesz wejść do bitwy w uszkodzonym pojeździe.
Dyrektywy
Używaj kredytów do kupowania dyrektyw dla załogi.
Wyposażenie
Używaj kredytów do kupowania wyposażenia, które ulepsza charakterystyki pojazdów. Możesz je kupić w sklepie w grze w dziale  (Obsługa).
Ulepszanie wyposażenia z nagród
Używaj kredytów do ulepszania swojego wyposażenia z nagród ze standardowego do ulepszonego.
Materiały eksploatacyjne
Używaj kredytów do kupowania materiałów eksploatacyjnych naprawiających uszkodzenia w czasie bitwy, poprawiających charakterystyki pojazdu lub zwiększających wydajność załogi.
Styl wypożyczany
Używaj kredytów do kupowania wypożyczanych stylów dla dowolnego pojazdu na określoną liczbę bitew. Możesz też aktywować automatyczne przedłużanie wypożyczanego stylu.
Szkolenie załogi
Używaj kredytów do szkolenia członków załogi w szkole pułkowej.
Podręczniki dla załogi
Używaj kredytów do kupowania podręczników szkoleniowych do przyspieszania szkolenia atutów.
Miejsca w garażu
Używaj kredytów do kupowania dodatkowych miejsc w garażu.
Pojazdy kolekcjonerskie
Używaj kredytów do kupowania pojazdów kolekcjonerskich w sklepie w grze w dziale  (Pojazdy kolekcjonerskie).
Odzyskiwanie pojazdów
Używaj kredytów do odzyskiwania pojazdów premium i pojazdów z nagród w ciągu 72 godzin od ich sprzedaży. Nieograniczone odzyskiwanie jest dostępne dla niektórych pojazdów premium. Aby odzyskiwanie się powiodło, w Twoim garażu musi być dostępne wolne miejsce.
Odzyskiwanie załogi
Używaj kredytów do odzyskiwania zwolnionych członków załogi.
Klan
Stwórz klan i zostań jego dowódcą.
Ulepszenie polowe
Używaj kredytów do kupowania dwojakich modyfikacji, aby poprawić charakterystyki Twojego pojazdu.
Złoto
Kupno
Kup złoto za prawdziwe pieniądze w sklepie w grze w dziale  (Złoto) lub w Sklepie premium.
Bitwy
Zdobywaj złoto, uczestnicząc w wojnach klanów na mapie globalnej i zajmując prowincje jako członek klanu.
Konkursy
Otrzymuj złoto za udział w różnych konkursach organizowanych przez twórców na oficjalnym portalu, w społeczności i mediach społecznościowych.
Wydarzenia
Zdobywaj złoto, uczestnicząc w wydarzeniach w grze.
WoT Plus
Zdobywaj złoto w bitwach z subskrypcją WoT Plus.
Wykorzystanie złota
Pojazdy premium
Używaj złota do kupowania pojazdów premium w sklepie w grze w dziale  (Pojazdy) lub przez zakładkę BADANIA pod przyciskiem Bitwa! w Twoim garażu.
Konto premium
Używaj złota do kupowania konta premium w sklepie w grze przez zakładkę  (Konto premium WoT).
Demontaż wyposażenia
Używaj złota do demontowania złożonego wyposażenia ze swoich pojazdów.
Powiększanie koszar
Używaj złota do kupowania dodatkowych łóżek dla członków swoich załóg w koszarach.
Szkolenie załogi
Używaj złota do szkolenia członków załóg w Akademii Pancernej lub jej przeszkolenia do innego pojazdu.
Zerowanie atutów
Używaj złota do zerowania atutów członków załogi, aby można je było wybrać na nowo.
Zmiana podstawowej kwalifikacji
Używaj złota do zmiany głównej kwalifikacji członków załogi.
Personalizacja pojazdu
Używaj złota do personalizacji swojego pojazdu: zastosowania farby, kamuflażu, emblematów, napisów, efektów stylów i naklejek.
Zmiana nazwy gracza
Używaj złota do zmiany swojej nazwy Wargaming.net (dostępne raz na 14 dni).
Wymiana waluty
Wymieniaj złoto na kredyty.
Wymiana zasobów
Używaj złota do wymiany doświadczenia bojowego zdobytego w pojazdach elitarnych na wolne doświadczenie.
Zmiana nazwy klanu
Używaj złota do zmiany nazwy swojego klanu, jego emblematu lub znacznika.
Rezerwy osobiste
Używaj złota do kupowania rezerw osobistych, aby przyspieszać swoje postępy w grze.
Otrzymywanie obligacji
Bitwy
Zdobywaj obligacje w wielkich bitwach lub bitwach losowych, używając pojazdów premium X poziomu oraz IX poziomu z aktywnym wskaźnikiem zdobywania obligacji.
Misje
Zdobywaj obligacje jako nagrodę za wypełnianie misji dziennych.
Bitwy
Zdobywaj obligacje do skarbca swojego klanu na mapie globalnej.
Program rekrutacyjny
Otrzymaj obligacje w nagrodę za ukończenie programu rekrutacyjnego.
Wykorzystanie obligacji
Wyposażenie
Używaj obligacji do kupowania ulepszonego wyposażenia, które poprawia charakterystyki Twojego pojazdu.
Demontaż wyposażenia
Używaj obligacji do demontażu ulepszonego wyposażenia z Twojego pojazdu.
Dyrektywy
Używaj obligacji do kupowania dyrektyw, które poprawiają skuteczność zamontowanego wyposażenia.
Kupowanie pojazdów
Używaj obligacji do kupowania pojazdów w sklepie w grze w dziale  (Przedmioty za obligacje).
Styl
Używaj obligacji, aby kupować style dla swoich pojazdów.

Zamknij