Sklep gry i magazyn

Sklep i magazyn w Waszych garażach pozwalają na szybkie i efektywne zarządzanie posiadanymi przedmiotami. Możecie kupować zaopatrzenie pojazdów i towary premium w sklepie lub przeglądać kupione przedmioty i sprzedać to, czego już nie potrzebujecie. Zakładki SKLEP i MAGAZYN znajdziecie poniżej przycisku Bitwa! w garażu.

Sklep

Sklep pozwala na zakup złota, materiałów eksploatacyjnych, konta premium WoT i różnych innych przedmiotów do wzbogacenia gry. Towary są podzielone na siedem działów:

Najlepsze

The most attractive specials, discounts, and recommended items for you in one place.

Złoto

Zakup złota za prawdziwe pieniądze bez wychodzenia z gry (więcej w Kupowaniu złota).

Konto premium WoT

Kupuj dni konta premium WoT za złoto albo osobno, albo w zestawach z innymi cennymi przedmiotami takimi jak rezerwy osobiste.

Pojazdy

Zakup pojazdów premium lub podstawowych ze zniżką (więcej w Kupowanie pojazdów).

Pojazdy kolekcjonerskie

Unikalne pojazdy, które można kupić za kredyty. Nie należą do drzewa technologicznego, ale mają możliwe do zbadania moduły. Pojazdy te można kupić tylko po spełnieniu określonych warunków.

Obsługa

Nabywanie wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, dyrektyw i rezerw osobistych, by zyskać przewagę na polu walki i zwiększyć zyski z bitwy (więcej w Obsłudze pojazdu).

Przedmioty za obligacje

Kupuj ulepszone wyposażenie, dyrektywy i rzadkie pojazdy za obligacje. Inne typy przedmiotów mogą być dostępne w tym dziale w przyszłości.

W czasie różnych wydarzeń, w sklepie mogą pojawiać się dodatkowe, tymczasowe, działy ze specjalnymi towarami i ofertami.

Kupowanie złota

Sekcja Złoto pozwala na zakup złota w dowolnych ilościach, jak i w pakietach, w określonych ilościach i cenach. Obecnie złoto jest jedynym produktem kupowanym za prawdziwe pieniądze poprzez płatności sieciowe.

Aby kupić złoto:

 1. Przejdź do zakładki SKLEP w swoim garażu.
 2. Kliknij   (Złoto) po lewej stronie ekranu. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne pakiety ze złotem.
 3. Kliknij pakiet, który chcesz kupić.
 4. Na ekranie, który się wyświetli, kliknij Kup.
 5. Wybierz metodę płatności. Zostaniesz automatycznie przeniesiony do strony płatności w przeglądarce internetowej.

  Aby uniknąć przełączania się do przeglądarki internetowej i ponownego wpisywania danych płatności podczas kolejnych zakupów, zaznacz opcję Zapisz szczegóły płatności. Możesz dodać alternatywne metody płatności do swojego konta. Zobacz Dodawanie metod płatności.
 6. Zakończ płatność zgodnie z metodą, którą wybrałeś.

Zakupione złoto zostanie przeniesione na Twoje konto.

Dodawanie metod płatności

Oprócz domyślnych metod płatności możecie dodać do swojego konta metodę alternatywną. Dostępne alternatywne metody płatności zależą od Waszego regionu.

Aby dodać metodę płatności:

 1. Kliknij Zmień opcje płatności poniżej metod domyślnych na ekranie Wybierz metodę płatności. Zostaniesz przeniesiony do strony Metody płatności w swojej przeglądarce internetowej.
 2. Wybierz metodę płatności, którą chcesz dodać i postępuj zgodnie z instrukcjami, by potwierdzić swoje dane.

Po udanym dodaniu metody płatności będzie ona dostępna podczas kolejnych zakupów.

Możecie użyć hasła lub mechanizmu autoryzacji mobilnej, by chronić swoje informacje do płatności. Pamiętajcie, że dane te powinny być podawane wyłącznie w przeglądarce internetowej na oficjalnej stronie. Nigdy nie podawajcie żadnych danych kart ani innych danych do płatności w kliencie gry lub na nieznanych stronach.

Kupowanie pojazdów

Sekcja Pojazdyс zawiera pojazdy premium dostępne indywidualnie lub w różnych pakietach, które można kupić za złoto. Znajdziecie tam też przecenione standardowe pojazdy, dostępne za kredyty.

Aby kupić pojazd w sklepie:

 1. Przejdź do zakładki SKLEP w garażu.
 2. Kliknij   (Pojazdy) w lewej części ekranu. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne pakiety i pojazdy. Użyj filtrów, by wyszukać interesującą Cię ofertę lub poszukaj pojazdu po jego nazwie.
 3. Wybierz przedmiot lub pakiet, który chcesz kupić. Wyświetli się ekran podglądu. Tutaj możesz obejrzeć charakterystyki techniczne pojazdu, informacje o jego załodze, modułach i dodatkowym wyposażeniu (jeśli jest częścią pakietu).
 4. Kliknij Kup w dolnej części ekranu. Przez zapłaceniem zostaniesz przeniesiony do ekranu konfiguracji, gdzie będziesz mógł wybrać poziom wyszkolenia załogi i, jeśli to potrzebne, załadować amunicję standardową i kupić dodatkowe miejsce w garażu.
 5. Kliknij Kup.

Wymagana kwota w walucie gry zostanie pobrana z Twojego konta, a kupiony pojazd będzie dostępny w garażu. Powodzenia w bitwach!

Obsługa pojazdu

Sekcja с Obsługa zawiera przedmioty podnoszące komfort gry, w tym wyposażenie, materiały eksploatacyjne, dyrektywy i rezerwy osobiste; wszystkie one mogą poprawić Wasze wyniki w bitwach. Przedmioty można kupować osobno lub w różnych pakietach.

Aby kupić towar w tej sekcji:

 1. Przejdź do zakładki SKLEP w garażu.
 2. Kliknij   (Obsługa) w lewej części ekranu.
 3. Przejdź do zakładki z poszukiwanym rodzajem towaru. Użyj filtrów, by wyszukać konkretne wyposażenie lub dyrektywy zgodnie z ich wpływem na charakterystyki techniczne, lub według kompatybilności z pojazdem.
 4. Kliknij przedmiot, który chcesz kupić.
 5. Na wyświetlonym ekranie kliknij Kup.

Wymagana suma kredytów lub obligacji zostanie pobrana z Twojego konta, a kupiony przedmiot zostanie umieszczony w magazynie.

Magazyn

Przedmioty, które posiadacie w grze, są trzymane w magazynie, począwszy od amunicji i modułów po rezerwy osobiste. Przeglądajcie swoje zapasy i zarządzajcie nimi tak, by zawsze mieć pewność, że jesteście gotowi do bitwy. Możecie tutaj również sprzedać niepotrzebne przedmioty i pojazdy.

W magazynie jest siedem działów:

Moduły i pociski na sprzedaż

Wyszczególnia wszystkie moduły i pociski, które nie są kompatybilne z Waszymi pojazdami i które można sprzedać za kredyty.

Zapasy

Wyświetla wszystkie posiadane moduły, pociski, wyposażenie i materiały eksploatacyjne, które nie są zamontowane w Twoich pojazdach. Ten dział zawiera również dyrektywy, Zestawy demontażowe i Podręczniki dla załogi.

Schematy niezbadanych pojazdów

Zawiera fragmenty schematu niezbadanych pojazdów jak również fragmenty uniwersalne i narodowe.

Pojazdy w garażu

Pokazuje pojazdy, które masz w garażu i wypożyczone pojazdy oraz sprzedane pojazdy, które można odzyskać za kredyty.

Rezerwy osobiste

Rezerwy, których możecie użyć, by zwiększyć zysk z bitwy. Możecie je aktywować bezpośrednio w magazynie lub przejść do sklepu i kupić je w sekcji Obsługa.

Wygląd

Zawiera style domyślne i elementy personalizacji, które są obecnie niekompatybilne z żadnym pojazdem w garażu.

Zaopatrzenie Ostatniej granicy

Pokazuje oferty specjalne otrzymane podczas wydarzeń w grze. Można wybrać jedną lub kilka nagród w każdej ofercie. Niektóre oferty specjalne mają termin ważności, a inne nie. Po upłynięciu terminu ważności oferty nie można już wybrać jej nagród. Ten dział jest pokazywany, jeśli macie do wybrania przynajmniej jedną nagrodę.

Sprzedawanie niepotrzebnych modułów i amunicji

Aby pozbyć się niekompatybilnych modułów i pocisków:

 1. Przejdź do zakładki MAGAZYN w garażu.
 2. Kliknij   (Moduły i pociski na sprzedaż) w lewej części ekranu. Domyślnie wszystkie przedmioty są wybrane do sprzedaży . Jeśli chcesz zatrzymać moduł lub amunicję z tej sekcji, odznacz odpowiednie okienko przed sprzedażą.
 3. Kliknij Sprzedaj w prawej górnej części ekranu.

Odpowiednia kwota kredytów zostanie przeniesiona na Twoje konto.

Sprzedawanie zapasów i pojazdów

Aby sprzedać przedmioty z Zapasów lub pojazdy:

 1. Przejdź do zakładki MAGAZYN w garażu.
 2. Kliknij   ](Zapasy) lub    (Pojazdy w garażu) w lewej części ekranu.
 3. Wybierz przedmiot lub pojazd do sprzedania. Wyświetli się okno Potwierdź sprzedaż.
 4. Podaj liczbę przedmiotów do sprzedania. Przy sprzedaży pojazdów określ co zrobić z załogą, wyposażeniem i amunicją, a następnie podaj ostateczną cenę w polu POTWIERDŹ SPRZEDAŻ.
 5. Kliknij Sprzedaj.

Odpowiednia suma kredytów zostanie przeniesiona na Twoje konto.

Zamknij