Schematy pojazdów

Schematy pojazdów to specjalne przedmioty dające zniżki na badanie pojazdów poziomów II–X.

Każdy schemat składa się z fragmentów, które można zdobyć na kilka sposobów:

 • Wypełniając misje dzienne
 • Wypełniając specjalne misje z zestawów Prime Gaming
 • Kończąc etapy w Przepustce bitewnej
 • Uczestnicząc w różnych wydarzeniach w grze

Każdy fragment schematu daje konkretny procent zniżki na badania, a z kompletnym schematem możecie zbadać pojazd, nie wydając żadnego doświadczenia.

Zniżkę stosuje się do kosztu zbadania pojazdu, ale nie jego modułów. Aby zbadać pojazd ze zniżką, najpierw należy zbadać wszystkie pojazdy poprzedzające go w gałęzi oraz wszystkie niezbędne moduły.

Wszystkie operacje dotyczące schematów są dostępne w DRZEWIE TECHNOLOGICZNYM poniżej przycisku Bitwa! w garażu. Aby przełączyć się w tryb obsługi schematów, kliknijcie w lewym górnym rogu ekranu drzewa technologicznego.

Rodzaje fragmentów schematów

W grze są trzy rodzaje fragmentów schematów:

 

Fragmenty schematów pojazdów, odpowiadające konkretnym pojazdom i stosowane automatycznie, powodujące natychmiastowe obniżenie kosztu badań pojazdu.

 

Fragmenty narodowe, wykorzystywane do tworzenia fragmentów schematów pojazdów z danego kraju.

 

Fragmenty uniwersalne, wykorzystywane do tworzenia fragmentów schematów pojazdów z dowolnego kraju.

Duplikaty już złożonych schematów pojazdów są automatycznie zamieniane na fragmenty narodowe lub uniwersalne. Nie ma możliwości ręcznej zamiany fragmentu, który nie jest duplikatem innego posiadanego fragmentu, na fragment narodowy lub uniwersalny.

Fragmenty narodowe i uniwersalne nie dają zniżek, dopóki nie zostaną zamienione na fragment schematu konkretnego pojazdu.

Aby to zrobić, wymagana jest konkretna liczba fragmentów każdego rodzaju:

 • Poziomy II–IV: 1 narodowy + 4 uniwersalne
 • Poziomy V–VI: 2 narodowe + 6 uniwersalnych
 • Poziom VII: 3 narodowe + 8 uniwersalnych
 • Poziom VIII: 3 narodowe + 10 uniwersalnych
 • Poziom IX: 3 narodowe + 12 uniwersalnych
 • Poziom X: 4 narodowe + 12 uniwersalnych

Obrazek interaktywny. Złóż schemat i zdobądź do 100% zniżki na badania pojazdu. Użyj klawiszy lub aby zastosować różne typy fragmentów schematu. Aby zbadać pojazd, kliknij (Badania).
W magazynie:
16
20
Fragment schematu pojazdu
Odpowiada konkretnemu pojazdowi i jest dokładany automatycznie, od razu zmniejszając koszt badania tego pojazdu.
1
+
Fragment uniwersalny
Można go wykorzystać do stworzenia fragmentu schematu dla pojazdu z dowolnego kraju. Duplikaty fragmentów pojazdów są automatycznie zamieniane na fragmenty uniwersalne lub narodowe.
0
+
Fragment narodowy
Można go wykorzystać do stworzenia fragmentu schematu pojazdu z konkretnego kraju. Duplikaty fragmentów pojazdów są automatycznie zamieniane na fragmenty uniwersalne lub narodowe.
0
+
 
IV
 
1/4
3120
 
V
0/6
 
VI
0/6
 
Schemat
IV P26/40
Fragmenty schematu:
Zebrano:
1 / 4
 
Zniżka na badanie:
25%
lub 1040
Badaj bez wydawania doświadczenia
Jak złożyć:
Zdobądź jako nagrodę za ukończenie misji dziennych.
Następujące fragmenty tego schematu będą automatycznie zamienione:
Uniwersalny
Narodowe
lub
4
+
1
=
Fragment schematu
Schemat jest częściowo złożony
Schemat złożony
IV P26/40
Zbadałeś ten pojazd!
Zniżka na badania: 25%
Wydane doświadczenie: 3120
Od początku

Fragmenty schematów wszystkich typów są przechowywane w Magazynie, w dziale Schematy niezbadanych pojazdów.
Fragmenty pojazdów dostępnych do zbadania są oznaczone specjalną ikoną  .

Aby obejrzeć tylko te schematy, do których można dorobić dodatkowe fragmenty, należy wybrać Dostępne do stworzenia fragmentu.

Składanie schematu

Jeśli macie wystarczającą liczbę narodowych i uniwersalnych fragmentów, wykorzystajcie je do stworzenia brakujących fragmentów schematu pojazdu.

Aby stworzyć fragment schematu pojazdu:

 1. Przejdźcie w garażu do zakładki DRZEWO TECHNOLOGICZNE i kliknijcie   w lewej górnej części ekranu.
 2. Pojazdy, dla których możecie stworzyć fragment schematu, są oznaczone specjalną ikoną . Wybierzcie pojazd i kliknijcie Schemat na jego ekranie badań.
 3. Na ekranie, który się pojawi, kliknijcie dowolne dostępne miejsce na fragment schematu i kliknijcie Stwórz. Zostanie pobrana wymagana liczba narodowych i uniwersalnych fragmentów.
  Jeśli macie dużo fragmentów narodowych i uniwersalnych, kliknijcie Stwórz maks. w prawej dolnej części ekranu. Zostanie stworzona maksymalna możliwa liczba fragmentów dla wybranego pojazdu.

Gotowe! Jeśli macie chociaż jeden fragment schematu dla pojazdu, dostępna jest zniżka na jego badanie. Pojazdy z taką zniżką są oznaczone w drzewie technologicznym specjalną ikoną  icon in the Tech Tree.

Możecie wykorzystać zniżkę na badanie pojazdu na dowolnym etapie kompletowania schematu, jeśli zbadaliście wszystkie poprzednie pojazdy i wymagane moduły w danej gałęzi.

Aby śledzić postęp składania schematu, należy przełączyć się w drzewie technologicznym w tryb schematów i najechać myszą na ikonę pojazdu.

W wyświetlonym okienku zawarte będą wszystkie niezbędne informacje:

 1. Aktualny stan schematu.
 2. Aktualna zniżka na badanie.
 3. Kurs wymiany: liczba narodowych i uniwersalnych fragmentów wymaganych do stworzenia fragmentu dla tego pojazdu.

Ikony pojazdów w drzewie technologicznym mają specjalny, niebieski pasek postępu, który wypełnia się w miarę kompletowania schematu. Wszystkie zbadane pojazdy w drzewie technologicznym są oznaczone ikoną  icon.

Nowa funkcjonalność związana ze schematami jest ciągle ulepszana, więc śledźcie wiadomości na portalu World of Tanks, by trzymać rękę na pulsie zmian!
Zamknij