Linia frontu

Linia frontu, etap 2.

Od 20 września, 2021, 06:00 CEST (UTC+2) do 27 września, 2021, 03:00 CEST (UTC+2)

Daty rozpoczęcia i zakończenia pozostałych nadchodzących etapów Linii frontu 2021 zostaną dodane w późniejszym terminie, więc zachowajcie czujność!

  Początek Koniec
Etap 1 16 sierpnia, 2021 od 06:00 CEST (UTC+2) 23 sierpnia, 2021 do 03:00 CEST (UTC+2)
Etap 2. 20 września, 2021 od 06:00 CEST (UTC+2) 20 września, 2021 do 06:00 CEST (UTC+2)
Etap 3. 18 października, 2021 od 06:00 CEST (UTC+2) 25 października, 2021 do 03:00 CEST (UTC+2)
Etap 4 Listopad Listopad

Linia frontu to jeden z najbardziej wciągających trybów w World of Tanks, dostępny wyłącznie podczas jej sezonów. W Linii frontu można walczyć tylko w pojazdach poziomów VIII i IX. Dołączcie do ogromnych bitew 30 na 30, by spożytkować rezerwy bojowe, wypróbować mechanikę odradzania się i wykorzystać koła odnawiania!

Aby przełączyć się na tryb Linii frontu, kliknijcie menu wyboru trybu na prawo od przycisku Bitwa! i wybierzcie Linia frontu. Ikona Linii frontu pojawi się w garażu.

Czas trwania sezonu

Linia frontu składa się z czterech tygodniowych etapów i trwa od sierpnia do listopada 2021 roku. Między etapami tryb nie jest dostępny.

Linia frontu ma okresy zawieszenia broni między 02:00 a 05:00 (UTC+2), podczas których tryb jest niedostępny w ramach bieżącego etapu.

Terminy każdego etapu zostaną ogłoszone w wiadomościach na naszym portalu.

Zarys ogólny

 • Format bitew: 30 na 30.
 • Pojazdy: wyłącznie pojazdy poziomów VIII i IX. Jednak na początku do bitwy można wejść tylko pojazdami VIII poziomu. Pojazdy IX poziomu stają się dostępne dla obu drużyn, gdy dowolna baza drugiej linii zostaje zdobyta.
 • Cele: pięć dział wysokiego kalibru na tyłach terytorium drużyny broniącej. Drużyna atakująca musi zniszczyć trzy z nich. Obrońcy muszą chronić te cele, odpierając ataki do końca bitwy.
 • Mapy: Normandia i Kraftwerk.

Zasady trybu

W bitwach Linii frontu obowiązują specjalne zasady, różne od tych obowiązujących w bitwach losowych. Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje o przepływie bitew i kluczowych mechanikach trybu.

Przepływ bitew i główne założenia

Walki toczone są na dwóch mapach: Normandia i Kraftwerk. Powierzchnia całkowita każdej mapy to 9 kilometrów kwadratowych. Każda mapa ma trzy poziome linie:

 • Pierwsza linia (sektory A, B oraz C). Tutaj rozlokowane są obie drużyny na początku bitwy. Drużyny są równo rozstawione na linii: w każdym sektorze znajduje się po 10 pojazdów każdej drużyny.
 • Druga linia (sektory D, E i F). Bitwa przenosi się do drugiej linii, gdy drużyna atakująca zdobędzie co najmniej jedną bazę w pierwszej linii.
 • Trzecia linia (nie podzielona na sektory). Tutaj znajdują się główne cele, działa dużego kalibru. Aby dotrzeć do tej linii, atakujący muszą zdobyć dowolny sektor drugiej linii.

 • Normandia
 • Kraftwerk
 
 
 
 
 
 
 
Bunkier

Na mapie znajduje się 5 bunkrów. Kiedy tylko atakujący zajmą przynajmniej jeden sektor w drugiej linii obrony, mogą przystąpić do swojej głównej misji i zniszczyć bunkry z działami dalekiego zasięgu: każde ma własną pulą PW. Bunkry są chronione kopułami pancernymi, które są praktycznie nie do przebicia od przodu. Należy celować w ich tył, gdzie pancerz jest zdecydowanie cieńszy. Drużyna atakująca wygrywa, kiedy tylko zniszczy 3 bunkry.

Obrona
Aktywna
Zniszczona
Atak
Aktywny
Zniszczony
Punkt uzupełniania

W aktywnym obszarze walki są rozmieszczone specjalne punkty, w których można odzyskać PW, naprawić moduły oraz uzupełnić amunicję i materiały eksploatacyjne.

Strefy napraw i uzupełniania posiadają czas przygotowania. Po naprawieniu pojazdu do 100% musisz odczekać 120 sekund, zanim ponownie użyjesz punktu. Jeśli zostaniesz trafiony, kiedy znajdujesz się w strefie naprawy i uzupełniania, musisz poczekać dodatkowe 5 minut, aby móc uzupełnić amunicję i dokończyć naprawy pojazdu.

Strefa zajmowania

Obszar na mapie, gdzie drużyna atakująca może przejąć kontrolę nad określonym frontem. Stosuje się standardową mechanikę zajmowania bazy: kiedy atakujące pojazdy wjadą do okręgu, front zaczyna być zajmowany. Kiedy atakujący zajmą bazę, przejmują kontrolę nad całą strefą, a następna (pionowo) strefa staje się dostępna do zajmowania.

Zdobyta
Niezdobyta
Strefa zajmowania

Obszar na mapie, gdzie drużyna atakująca może przejąć kontrolę nad określonym frontem. Stosuje się standardową mechanikę zajmowania bazy: kiedy atakujące pojazdy wjadą do okręgu, front zaczyna być zajmowany. Kiedy atakujący zajmą bazę, przejmują kontrolę nad całą strefą, a następna (pionowo) strefa staje się dostępna do zajmowania.

Zdobyta
Niezdobyta
Bunkier

Na mapie znajduje się 5 bunkrów. Kiedy tylko atakujący zajmą przynajmniej jeden sektor w drugiej linii obrony, mogą przystąpić do swojej głównej misji i zniszczyć bunkry z działami dalekiego zasięgu: każde ma własną pulą PW. Bunkry są chronione kopułami pancernymi, które są praktycznie nie do przebicia od przodu. Należy celować w ich tył, gdzie pancerz jest zdecydowanie cieńszy. Drużyna atakująca wygrywa, kiedy tylko zniszczy 3 bunkry.

Obrona
Aktywna
Zniszczona
Atak
Aktywny
Zniszczony
Bunkier

Na mapie znajduje się 5 bunkrów. Kiedy tylko atakujący zajmą przynajmniej jeden sektor w drugiej linii obrony, mogą przystąpić do swojej głównej misji i zniszczyć bunkry z działami dalekiego zasięgu: każde ma własną pulą PW. Bunkry są chronione kopułami pancernymi, które są praktycznie nie do przebicia od przodu. Należy celować w ich tył, gdzie pancerz jest zdecydowanie cieńszy. Drużyna atakująca wygrywa, kiedy tylko zniszczy 3 bunkry.

Obrona
Aktywna
Zniszczona
Atak
Aktywny
Zniszczony
Bunkier

Na mapie znajduje się 5 bunkrów. Kiedy tylko atakujący zajmą przynajmniej jeden sektor w drugiej linii obrony, mogą przystąpić do swojej głównej misji i zniszczyć bunkry z działami dalekiego zasięgu: każde ma własną pulą PW. Bunkry są chronione kopułami pancernymi, które są praktycznie nie do przebicia od przodu. Należy celować w ich tył, gdzie pancerz jest zdecydowanie cieńszy. Drużyna atakująca wygrywa, kiedy tylko zniszczy 3 bunkry.

Obrona
Aktywna
Zniszczona
Atak
Aktywny
Zniszczony
Bunkier

Na mapie znajduje się 5 bunkrów. Kiedy tylko atakujący zajmą przynajmniej jeden sektor w drugiej linii obrony, mogą przystąpić do swojej głównej misji i zniszczyć bunkry z działami dalekiego zasięgu: każde ma własną pulą PW. Bunkry są chronione kopułami pancernymi, które są praktycznie nie do przebicia od przodu. Należy celować w ich tył, gdzie pancerz jest zdecydowanie cieńszy. Drużyna atakująca wygrywa, kiedy tylko zniszczy 3 bunkry.

Obrona
Aktywna
Zniszczona
Atak
Aktywny
Zniszczony
Punkt uzupełniania

W aktywnym obszarze walki są rozmieszczone specjalne punkty, w których można odzyskać PW, naprawić moduły oraz uzupełnić amunicję i materiały eksploatacyjne.

Strefy napraw i uzupełniania posiadają czas przygotowania. Po naprawieniu pojazdu do 100% musisz odczekać 120 sekund, zanim ponownie użyjesz punktu. Jeśli zostaniesz trafiony, kiedy znajdujesz się w strefie naprawy i uzupełniania, musisz poczekać dodatkowe 5 minut, aby móc uzupełnić amunicję i dokończyć naprawy pojazdu.

Punkt uzupełniania

W aktywnym obszarze walki są rozmieszczone specjalne punkty, w których można odzyskać PW, naprawić moduły oraz uzupełnić amunicję i materiały eksploatacyjne.

Strefy napraw i uzupełniania posiadają czas przygotowania. Po naprawieniu pojazdu do 100% musisz odczekać 120 sekund, zanim ponownie użyjesz punktu. Jeśli zostaniesz trafiony, kiedy znajdujesz się w strefie naprawy i uzupełniania, musisz poczekać dodatkowe 5 minut, aby móc uzupełnić amunicję i dokończyć naprawy pojazdu.

Punkt uzupełniania

W aktywnym obszarze walki są rozmieszczone specjalne punkty, w których można odzyskać PW, naprawić moduły oraz uzupełnić amunicję i materiały eksploatacyjne.

Strefy napraw i uzupełniania posiadają czas przygotowania. Po naprawieniu pojazdu do 100% musisz odczekać 120 sekund, zanim ponownie użyjesz punktu. Jeśli zostaniesz trafiony, kiedy znajdujesz się w strefie naprawy i uzupełniania, musisz poczekać dodatkowe 5 minut, aby móc uzupełnić amunicję i dokończyć naprawy pojazdu.

Punkt uzupełniania

W aktywnym obszarze walki są rozmieszczone specjalne punkty, w których można odzyskać PW, naprawić moduły oraz uzupełnić amunicję i materiały eksploatacyjne.

Strefy napraw i uzupełniania posiadają czas przygotowania. Po naprawieniu pojazdu do 100% musisz odczekać 120 sekund, zanim ponownie użyjesz punktu. Jeśli zostaniesz trafiony, kiedy znajdujesz się w strefie naprawy i uzupełniania, musisz poczekać dodatkowe 5 minut, aby móc uzupełnić amunicję i dokończyć naprawy pojazdu.

Punkt uzupełniania

W aktywnym obszarze walki są rozmieszczone specjalne punkty, w których można odzyskać PW, naprawić moduły oraz uzupełnić amunicję i materiały eksploatacyjne.

Strefy napraw i uzupełniania posiadają czas przygotowania. Po naprawieniu pojazdu do 100% musisz odczekać 120 sekund, zanim ponownie użyjesz punktu. Jeśli zostaniesz trafiony, kiedy znajdujesz się w strefie naprawy i uzupełniania, musisz poczekać dodatkowe 5 minut, aby móc uzupełnić amunicję i dokończyć naprawy pojazdu.

Punkt uzupełniania

W aktywnym obszarze walki są rozmieszczone specjalne punkty, w których można odzyskać PW, naprawić moduły oraz uzupełnić amunicję i materiały eksploatacyjne.

Strefy napraw i uzupełniania posiadają czas przygotowania. Po naprawieniu pojazdu do 100% musisz odczekać 120 sekund, zanim ponownie użyjesz punktu. Jeśli zostaniesz trafiony, kiedy znajdujesz się w strefie naprawy i uzupełniania, musisz poczekać dodatkowe 5 minut, aby móc uzupełnić amunicję i dokończyć naprawy pojazdu.

Strefa zajmowania

Obszar na mapie, gdzie drużyna atakująca może przejąć kontrolę nad określonym frontem. Stosuje się standardową mechanikę zajmowania bazy: kiedy atakujące pojazdy wjadą do okręgu, front zaczyna być zajmowany. Kiedy atakujący zajmą bazę, przejmują kontrolę nad całą strefą, a następna (pionowo) strefa staje się dostępna do zajmowania.

Zdobyta
Niezdobyta
Punkt uzupełniania

W aktywnym obszarze walki są rozmieszczone specjalne punkty, w których można odzyskać PW, naprawić moduły oraz uzupełnić amunicję i materiały eksploatacyjne.

Strefy napraw i uzupełniania posiadają czas przygotowania. Po naprawieniu pojazdu do 100% musisz odczekać 120 sekund, zanim ponownie użyjesz punktu. Jeśli zostaniesz trafiony, kiedy znajdujesz się w strefie naprawy i uzupełniania, musisz poczekać dodatkowe 5 minut, aby móc uzupełnić amunicję i dokończyć naprawy pojazdu.

Punkt uzupełniania

W aktywnym obszarze walki są rozmieszczone specjalne punkty, w których można odzyskać PW, naprawić moduły oraz uzupełnić amunicję i materiały eksploatacyjne.

Strefy napraw i uzupełniania posiadają czas przygotowania. Po naprawieniu pojazdu do 100% musisz odczekać 120 sekund, zanim ponownie użyjesz punktu. Jeśli zostaniesz trafiony, kiedy znajdujesz się w strefie naprawy i uzupełniania, musisz poczekać dodatkowe 5 minut, aby móc uzupełnić amunicję i dokończyć naprawy pojazdu.

Punkt uzupełniania

W aktywnym obszarze walki są rozmieszczone specjalne punkty, w których można odzyskać PW, naprawić moduły oraz uzupełnić amunicję i materiały eksploatacyjne.

Strefy napraw i uzupełniania posiadają czas przygotowania. Po naprawieniu pojazdu do 100% musisz odczekać 120 sekund, zanim ponownie użyjesz punktu. Jeśli zostaniesz trafiony, kiedy znajdujesz się w strefie naprawy i uzupełniania, musisz poczekać dodatkowe 5 minut, aby móc uzupełnić amunicję i dokończyć naprawy pojazdu.

Strefa zajmowania

Obszar na mapie, gdzie drużyna atakująca może przejąć kontrolę nad określonym frontem. Stosuje się standardową mechanikę zajmowania bazy: kiedy atakujące pojazdy wjadą do okręgu, front zaczyna być zajmowany. Kiedy atakujący zajmą bazę, przejmują kontrolę nad całą strefą, a następna (pionowo) strefa staje się dostępna do zajmowania.

Zdobyta
Niezdobyta
Punkt uzupełniania

W aktywnym obszarze walki są rozmieszczone specjalne punkty, w których można odzyskać PW, naprawić moduły oraz uzupełnić amunicję i materiały eksploatacyjne.

Strefy napraw i uzupełniania posiadają czas przygotowania. Po naprawieniu pojazdu do 100% musisz odczekać 120 sekund, zanim ponownie użyjesz punktu. Jeśli zostaniesz trafiony, kiedy znajdujesz się w strefie naprawy i uzupełniania, musisz poczekać dodatkowe 5 minut, aby móc uzupełnić amunicję i dokończyć naprawy pojazdu.

Strefa zajmowania

Obszar na mapie, gdzie drużyna atakująca może przejąć kontrolę nad określonym frontem. Stosuje się standardową mechanikę zajmowania bazy: kiedy atakujące pojazdy wjadą do okręgu, front zaczyna być zajmowany. Kiedy atakujący zajmą bazę, przejmują kontrolę nad całą strefą, a następna (pionowo) strefa staje się dostępna do zajmowania.

Zdobyta
Niezdobyta
Strefa zajmowania

Obszar na mapie, gdzie drużyna atakująca może przejąć kontrolę nad określonym frontem. Stosuje się standardową mechanikę zajmowania bazy: kiedy atakujące pojazdy wjadą do okręgu, front zaczyna być zajmowany. Kiedy atakujący zajmą bazę, przejmują kontrolę nad całą strefą, a następna (pionowo) strefa staje się dostępna do zajmowania.

Zdobyta
Niezdobyta
 
 
 
 
 
 
 
Bunkier

Na mapie znajduje się 5 bunkrów. Kiedy tylko atakujący zajmą przynajmniej jeden sektor w drugiej linii obrony, mogą przystąpić do swojej głównej misji i zniszczyć bunkry z działami dalekiego zasięgu: każde ma własną pulą PW. Bunkry są chronione kopułami pancernymi, które są praktycznie nie do przebicia od przodu. Należy celować w ich tył, gdzie pancerz jest zdecydowanie cieńszy. Drużyna atakująca wygrywa, kiedy tylko zniszczy 3 bunkry.

Obrona
Aktywna
Zniszczona
Atak
Aktywny
Zniszczony
Strefa zajmowania

Obszar na mapie, gdzie drużyna atakująca może przejąć kontrolę nad określonym frontem. Stosuje się standardową mechanikę zajmowania bazy: kiedy atakujące pojazdy wjadą do okręgu, front zaczyna być zajmowany. Kiedy atakujący zajmą bazę, przejmują kontrolę nad całą strefą, a następna (pionowo) strefa staje się dostępna do zajmowania.

Zdobyta
Niezdobyta
Punkt uzupełniania

W aktywnym obszarze walki są rozmieszczone specjalne punkty, w których można odzyskać PW, naprawić moduły oraz uzupełnić amunicję i materiały eksploatacyjne.

Strefy napraw i uzupełniania posiadają czas przygotowania. Po naprawieniu pojazdu do 100% musisz odczekać 120 sekund, zanim ponownie użyjesz punktu. Jeśli zostaniesz trafiony, kiedy znajdujesz się w strefie naprawy i uzupełniania, musisz poczekać dodatkowe 5 minut, aby móc uzupełnić amunicję i dokończyć naprawy pojazdu.

Strefa zajmowania

Obszar na mapie, gdzie drużyna atakująca może przejąć kontrolę nad określonym frontem. Stosuje się standardową mechanikę zajmowania bazy: kiedy atakujące pojazdy wjadą do okręgu, front zaczyna być zajmowany. Kiedy atakujący zajmą bazę, przejmują kontrolę nad całą strefą, a następna (pionowo) strefa staje się dostępna do zajmowania.

Zdobyta
Niezdobyta
Punkt uzupełniania

W aktywnym obszarze walki są rozmieszczone specjalne punkty, w których można odzyskać PW, naprawić moduły oraz uzupełnić amunicję i materiały eksploatacyjne.

Strefy napraw i uzupełniania posiadają czas przygotowania. Po naprawieniu pojazdu do 100% musisz odczekać 120 sekund, zanim ponownie użyjesz punktu. Jeśli zostaniesz trafiony, kiedy znajdujesz się w strefie naprawy i uzupełniania, musisz poczekać dodatkowe 5 minut, aby móc uzupełnić amunicję i dokończyć naprawy pojazdu.

Punkt uzupełniania

W aktywnym obszarze walki są rozmieszczone specjalne punkty, w których można odzyskać PW, naprawić moduły oraz uzupełnić amunicję i materiały eksploatacyjne.

Strefy napraw i uzupełniania posiadają czas przygotowania. Po naprawieniu pojazdu do 100% musisz odczekać 120 sekund, zanim ponownie użyjesz punktu. Jeśli zostaniesz trafiony, kiedy znajdujesz się w strefie naprawy i uzupełniania, musisz poczekać dodatkowe 5 minut, aby móc uzupełnić amunicję i dokończyć naprawy pojazdu.

Punkt uzupełniania

W aktywnym obszarze walki są rozmieszczone specjalne punkty, w których można odzyskać PW, naprawić moduły oraz uzupełnić amunicję i materiały eksploatacyjne.

Strefy napraw i uzupełniania posiadają czas przygotowania. Po naprawieniu pojazdu do 100% musisz odczekać 120 sekund, zanim ponownie użyjesz punktu. Jeśli zostaniesz trafiony, kiedy znajdujesz się w strefie naprawy i uzupełniania, musisz poczekać dodatkowe 5 minut, aby móc uzupełnić amunicję i dokończyć naprawy pojazdu.

Punkt uzupełniania

W aktywnym obszarze walki są rozmieszczone specjalne punkty, w których można odzyskać PW, naprawić moduły oraz uzupełnić amunicję i materiały eksploatacyjne.

Strefy napraw i uzupełniania posiadają czas przygotowania. Po naprawieniu pojazdu do 100% musisz odczekać 120 sekund, zanim ponownie użyjesz punktu. Jeśli zostaniesz trafiony, kiedy znajdujesz się w strefie naprawy i uzupełniania, musisz poczekać dodatkowe 5 minut, aby móc uzupełnić amunicję i dokończyć naprawy pojazdu.

Bunkier

Na mapie znajduje się 5 bunkrów. Kiedy tylko atakujący zajmą przynajmniej jeden sektor w drugiej linii obrony, mogą przystąpić do swojej głównej misji i zniszczyć bunkry z działami dalekiego zasięgu: każde ma własną pulą PW. Bunkry są chronione kopułami pancernymi, które są praktycznie nie do przebicia od przodu. Należy celować w ich tył, gdzie pancerz jest zdecydowanie cieńszy. Drużyna atakująca wygrywa, kiedy tylko zniszczy 3 bunkry.

Obrona
Aktywna
Zniszczona
Atak
Aktywny
Zniszczony
Bunkier

Na mapie znajduje się 5 bunkrów. Kiedy tylko atakujący zajmą przynajmniej jeden sektor w drugiej linii obrony, mogą przystąpić do swojej głównej misji i zniszczyć bunkry z działami dalekiego zasięgu: każde ma własną pulą PW. Bunkry są chronione kopułami pancernymi, które są praktycznie nie do przebicia od przodu. Należy celować w ich tył, gdzie pancerz jest zdecydowanie cieńszy. Drużyna atakująca wygrywa, kiedy tylko zniszczy 3 bunkry.

Obrona
Aktywna
Zniszczona
Atak
Aktywny
Zniszczony
Bunkier

Na mapie znajduje się 5 bunkrów. Kiedy tylko atakujący zajmą przynajmniej jeden sektor w drugiej linii obrony, mogą przystąpić do swojej głównej misji i zniszczyć bunkry z działami dalekiego zasięgu: każde ma własną pulą PW. Bunkry są chronione kopułami pancernymi, które są praktycznie nie do przebicia od przodu. Należy celować w ich tył, gdzie pancerz jest zdecydowanie cieńszy. Drużyna atakująca wygrywa, kiedy tylko zniszczy 3 bunkry.

Obrona
Aktywna
Zniszczona
Atak
Aktywny
Zniszczony
Bunkier

Na mapie znajduje się 5 bunkrów. Kiedy tylko atakujący zajmą przynajmniej jeden sektor w drugiej linii obrony, mogą przystąpić do swojej głównej misji i zniszczyć bunkry z działami dalekiego zasięgu: każde ma własną pulą PW. Bunkry są chronione kopułami pancernymi, które są praktycznie nie do przebicia od przodu. Należy celować w ich tył, gdzie pancerz jest zdecydowanie cieńszy. Drużyna atakująca wygrywa, kiedy tylko zniszczy 3 bunkry.

Obrona
Aktywna
Zniszczona
Atak
Aktywny
Zniszczony
Punkt uzupełniania

W aktywnym obszarze walki są rozmieszczone specjalne punkty, w których można odzyskać PW, naprawić moduły oraz uzupełnić amunicję i materiały eksploatacyjne.

Strefy napraw i uzupełniania posiadają czas przygotowania. Po naprawieniu pojazdu do 100% musisz odczekać 120 sekund, zanim ponownie użyjesz punktu. Jeśli zostaniesz trafiony, kiedy znajdujesz się w strefie naprawy i uzupełniania, musisz poczekać dodatkowe 5 minut, aby móc uzupełnić amunicję i dokończyć naprawy pojazdu.

Punkt uzupełniania

W aktywnym obszarze walki są rozmieszczone specjalne punkty, w których można odzyskać PW, naprawić moduły oraz uzupełnić amunicję i materiały eksploatacyjne.

Strefy napraw i uzupełniania posiadają czas przygotowania. Po naprawieniu pojazdu do 100% musisz odczekać 120 sekund, zanim ponownie użyjesz punktu. Jeśli zostaniesz trafiony, kiedy znajdujesz się w strefie naprawy i uzupełniania, musisz poczekać dodatkowe 5 minut, aby móc uzupełnić amunicję i dokończyć naprawy pojazdu.

Punkt uzupełniania

W aktywnym obszarze walki są rozmieszczone specjalne punkty, w których można odzyskać PW, naprawić moduły oraz uzupełnić amunicję i materiały eksploatacyjne.

Strefy napraw i uzupełniania posiadają czas przygotowania. Po naprawieniu pojazdu do 100% musisz odczekać 120 sekund, zanim ponownie użyjesz punktu. Jeśli zostaniesz trafiony, kiedy znajdujesz się w strefie naprawy i uzupełniania, musisz poczekać dodatkowe 5 minut, aby móc uzupełnić amunicję i dokończyć naprawy pojazdu.

Strefa zajmowania

Obszar na mapie, gdzie drużyna atakująca może przejąć kontrolę nad określonym frontem. Stosuje się standardową mechanikę zajmowania bazy: kiedy atakujące pojazdy wjadą do okręgu, front zaczyna być zajmowany. Kiedy atakujący zajmą bazę, przejmują kontrolę nad całą strefą, a następna (pionowo) strefa staje się dostępna do zajmowania.

Zdobyta
Niezdobyta
Strefa zajmowania

Obszar na mapie, gdzie drużyna atakująca może przejąć kontrolę nad określonym frontem. Stosuje się standardową mechanikę zajmowania bazy: kiedy atakujące pojazdy wjadą do okręgu, front zaczyna być zajmowany. Kiedy atakujący zajmą bazę, przejmują kontrolę nad całą strefą, a następna (pionowo) strefa staje się dostępna do zajmowania.

Zdobyta
Niezdobyta
Punkt uzupełniania

W aktywnym obszarze walki są rozmieszczone specjalne punkty, w których można odzyskać PW, naprawić moduły oraz uzupełnić amunicję i materiały eksploatacyjne.

Strefy napraw i uzupełniania posiadają czas przygotowania. Po naprawieniu pojazdu do 100% musisz odczekać 120 sekund, zanim ponownie użyjesz punktu. Jeśli zostaniesz trafiony, kiedy znajdujesz się w strefie naprawy i uzupełniania, musisz poczekać dodatkowe 5 minut, aby móc uzupełnić amunicję i dokończyć naprawy pojazdu.

Punkt uzupełniania

W aktywnym obszarze walki są rozmieszczone specjalne punkty, w których można odzyskać PW, naprawić moduły oraz uzupełnić amunicję i materiały eksploatacyjne.

Strefy napraw i uzupełniania posiadają czas przygotowania. Po naprawieniu pojazdu do 100% musisz odczekać 120 sekund, zanim ponownie użyjesz punktu. Jeśli zostaniesz trafiony, kiedy znajdujesz się w strefie naprawy i uzupełniania, musisz poczekać dodatkowe 5 minut, aby móc uzupełnić amunicję i dokończyć naprawy pojazdu.

Strefa zajmowania

Obszar na mapie, gdzie drużyna atakująca może przejąć kontrolę nad określonym frontem. Stosuje się standardową mechanikę zajmowania bazy: kiedy atakujące pojazdy wjadą do okręgu, front zaczyna być zajmowany. Kiedy atakujący zajmą bazę, przejmują kontrolę nad całą strefą, a następna (pionowo) strefa staje się dostępna do zajmowania.

Zdobyta
Niezdobyta
Strefa zajmowania

Obszar na mapie, gdzie drużyna atakująca może przejąć kontrolę nad określonym frontem. Stosuje się standardową mechanikę zajmowania bazy: kiedy atakujące pojazdy wjadą do okręgu, front zaczyna być zajmowany. Kiedy atakujący zajmą bazę, przejmują kontrolę nad całą strefą, a następna (pionowo) strefa staje się dostępna do zajmowania.

Zdobyta
Niezdobyta
Punkt uzupełniania

W aktywnym obszarze walki są rozmieszczone specjalne punkty, w których można odzyskać PW, naprawić moduły oraz uzupełnić amunicję i materiały eksploatacyjne.

Strefy napraw i uzupełniania posiadają czas przygotowania. Po naprawieniu pojazdu do 100% musisz odczekać 120 sekund, zanim ponownie użyjesz punktu. Jeśli zostaniesz trafiony, kiedy znajdujesz się w strefie naprawy i uzupełniania, musisz poczekać dodatkowe 5 minut, aby móc uzupełnić amunicję i dokończyć naprawy pojazdu.

Punkt uzupełniania

W aktywnym obszarze walki są rozmieszczone specjalne punkty, w których można odzyskać PW, naprawić moduły oraz uzupełnić amunicję i materiały eksploatacyjne.

Strefy napraw i uzupełniania posiadają czas przygotowania. Po naprawieniu pojazdu do 100% musisz odczekać 120 sekund, zanim ponownie użyjesz punktu. Jeśli zostaniesz trafiony, kiedy znajdujesz się w strefie naprawy i uzupełniania, musisz poczekać dodatkowe 5 minut, aby móc uzupełnić amunicję i dokończyć naprawy pojazdu.

Punkt uzupełniania

W aktywnym obszarze walki są rozmieszczone specjalne punkty, w których można odzyskać PW, naprawić moduły oraz uzupełnić amunicję i materiały eksploatacyjne.

Strefy napraw i uzupełniania posiadają czas przygotowania. Po naprawieniu pojazdu do 100% musisz odczekać 120 sekund, zanim ponownie użyjesz punktu. Jeśli zostaniesz trafiony, kiedy znajdujesz się w strefie naprawy i uzupełniania, musisz poczekać dodatkowe 5 minut, aby móc uzupełnić amunicję i dokończyć naprawy pojazdu.

Punkt uzupełniania

W aktywnym obszarze walki są rozmieszczone specjalne punkty, w których można odzyskać PW, naprawić moduły oraz uzupełnić amunicję i materiały eksploatacyjne.

Strefy napraw i uzupełniania posiadają czas przygotowania. Po naprawieniu pojazdu do 100% musisz odczekać 120 sekund, zanim ponownie użyjesz punktu. Jeśli zostaniesz trafiony, kiedy znajdujesz się w strefie naprawy i uzupełniania, musisz poczekać dodatkowe 5 minut, aby móc uzupełnić amunicję i dokończyć naprawy pojazdu.

Punkt uzupełniania

W aktywnym obszarze walki są rozmieszczone specjalne punkty, w których można odzyskać PW, naprawić moduły oraz uzupełnić amunicję i materiały eksploatacyjne.

Strefy napraw i uzupełniania posiadają czas przygotowania. Po naprawieniu pojazdu do 100% musisz odczekać 120 sekund, zanim ponownie użyjesz punktu. Jeśli zostaniesz trafiony, kiedy znajdujesz się w strefie naprawy i uzupełniania, musisz poczekać dodatkowe 5 minut, aby móc uzupełnić amunicję i dokończyć naprawy pojazdu.

Punkt uzupełniania

W aktywnym obszarze walki są rozmieszczone specjalne punkty, w których można odzyskać PW, naprawić moduły oraz uzupełnić amunicję i materiały eksploatacyjne.

Strefy napraw i uzupełniania posiadają czas przygotowania. Po naprawieniu pojazdu do 100% musisz odczekać 120 sekund, zanim ponownie użyjesz punktu. Jeśli zostaniesz trafiony, kiedy znajdujesz się w strefie naprawy i uzupełniania, musisz poczekać dodatkowe 5 minut, aby móc uzupełnić amunicję i dokończyć naprawy pojazdu.

Każdy sektor pierwszej i drugiej linii ma bazę. Kiedy atakujący zajmą bazę, przejmują kontrolę nad całą strefą i mogą rozpocząć atak na kolejną (pionowo) strefę.

Przykład:

Gdy baza w sektorze A została zdobyta, atakujący mogą rozpocząć akcje bojowe w sektorze D. Po zajęciu sektorów B i C zdobędą dostęp do sektorów, odpowiednio, E i F.

Specjalne zasady zdobywania baz w Linii frontu:

 • Zadanie uszkodzeń pojazdowi, który zajmuję bazę lub jego modułom nie zeruje punktów zajęcia, a tylko zatrzymuje postęp zdobycia tego pojazdu na 5 sekund.
 • Aby wyzerować punkty zajęcia pojazdu zdobywającego bazę, należy zniszczyć ten pojazd lub zmusić go do opuszczenia kręgu bazy.
 • Po osiągnięciu określonej liczby punktów zajęcia bazy nie zdobywa się już doświadczenia. Ograniczenie to jest wprowadzone, by zapobiegać potencjalnym nadużyciom mechaniki.

Zdobyte sektory nie mogą być odbite.

Gdy sektor został utracony, obrońcy mają 1 minutę na jej opuszczenie. Po upłynięciu tego czasu, wszystkie pojazdy obrońców w zdobytej strefie zostają zniszczone przez nalot.

Również pojazdy drużyny atakującej zostają zniszczone przez nalot w następujących przypadkach:

 • Jeśli wejdą do strefy w drugiej linii bez zdobycia poprzedniego sektora pierwszej linii.
 • Jeśli wejdą do strefy trzeciej linii bez zdobycia żadnego z sektorów drugiej linii.

Im więcej baz pierwszej linii zostanie zdobytych, tym mniej punktów potrzeba do zdobycia baz w drugiej linii.

Liczba baz zdobytych w pierwszej linii Liczba punktów zdobycia wymaganych do zdobycia bazy w drugiej linii
1 450
2 250
3 150

Charakterystyki celów

Gdy atakujący zdobędą przynajmniej jeden sektor w drugiej linii, mogą przejść do trzeciej linii i atakować główne cele – pięć wież działowych. Wszystkie cele mają te same charakterystyki:

 • Wytrzymałość: 3600 PW.
 • Pancerz dachu i przedni: nie można spenetrować ani uszkodzić pociskami odłamkowo-burzącymi
 • Pancerz boczny: 200 mm
 • Pancerz tylny: 90 mm
 • Czułe punkty: drzwi (70 mm) i wentylacja (25 mm)

Działa dużego kalibru nie obracają się ani nie poruszają, ale mogą wykrywać pojazdy przeciwnika. Ich maksymalny zasięg widzenia to 445 metrów. Mogą przesyłać informacje o pozycjach przeciwnika wszystkim sojusznikom, ponieważ ich zasięg sygnału jest nieograniczony.

Czas trwania bitwy

Podstawowy czas trwania bitwy w trybie Linii frontu wynosi 12 minut. Efektywne działania drużyny atakującej mogą ten czas wydłużyć. Zdobyta baza dodaje 2 minuty do czasu trwania bitwy. Zdobycie ostatniej bazy dodaje 4 minuty.

Przykład:

Atakujący zdobyli 5 baz (A, B, C, E i F). Z tego względu czas trwania bitwy wydłużył się o 10 minut i teraz wynosi 22 minuty. Zdobycie bazy D doda jeszcze 4 minuty do czasu trwania bitwy, co da łączny czas 26 minut.

Dogrywki

Dodatkowy czas jest włączany, gdy czas trwania bitwy dobiegł końca, a przynajmniej jeden pojazd drużyny atakującej zdobywa bazę.

Czas dogrywki nie może przekroczyć 90 sekund. Jeśli atakującym nie uda się zająć bazy w tym czasie, przegrywają.

Dogrywka kończy się wcześniej w następujących przypadkach:

 • Punkty zajęcia bazy spadają do zera.
 • Żaden z atakujących nie zajmuje bazy.

Pojazdy Linii frontu

Podczas sezonu w Linii frontu można walczyć pojazdami poziomów VIII i IX. Początkowo by wejść do bitwy można wybrać tylko pojazdy VIII poziomu, natomiast pojazdy IX poziomu mogą być przygotowane w garażu. Gdy atakujący zdobędą jakikolwiek sektor w drugiej linii (D, E, F), obie drużyny przy odradzaniu się mogą wybrać swoje pojazdy IX poziomu.

Aby wziąć udział w Linii frontu, trzeba mieć w garażu przynajmniej jeden pojazd VIII poziomu. Jednak by przyjemniej się grało, dobrze jest mieć więcej pojazdów VIII i IX poziomu. Mając kilka pojazdów obu poziomów, można szybko się odrodzić w bitwie po zniszczeniu pojazdu. Co więcej, na pojazdy IX poziomu można przełączyć się po zdobyciu bazy w drugiej linii.

Pojazdy do wypożyczenia

Jeśli nie macie wystarczającej liczby pojazdów VIII i IX poziomu, możecie je wypożyczyć w sklepie w grze w dziale  (Najlepsze).

Istnieją 2 rodzaje wypożyczenia pojazdów:

 • Wypożyczenie na etap. W tym wypadku wypożyczone pojazdy są dostępne do końca bieżącego etapu.
 • Oferta weekendowa. Jest dostępna dwa dni przed końcem etapu (sobota i niedziela). Pozwala wypożyczyć pojazd na pozostałe dwa dni i cały kolejny etap. W ten sposób okres wypożyczenia może wynieść 8 lub 9 dni.

Cena w obu wypadkach jest taka sama.

Poziom pojazdu Cena
VIII 240 000 
IX 320 000 

Pojazdy do wypożyczenia VIII poziomu:

Pojazdy do wypożyczenia IX poziomu:

Oprócz wypożyczania pojazdów za kredyty, można również otrzymać pojazdy do wypożyczenia IX poziomu za osiągnięcie niektórych poziomów Linii frontu:

Pojazdy do wypożyczenia otrzymane jako nagrody są dostępne do końca etapu.

Wszystkie pojazdy do wypożyczenia z powyższej listy są replikami odpowiadających im pojazdów do zbadania w ich najwyższych konfiguracjach. Można z nich korzystać tylko w Linii frontu. Pojazdy do wypożyczania są dostępne nawet, jeśli macie już oryginalną wersję wypożyczanego pojazdu. Możecie więc przykładowo mieć dwa identyczne czołgi w garażu – T-44 oraz T-44 FL.

Pojazdy do wypożyczenia są dostępne z tymczasowymi miejscami i załogą wyszkoloną w 75%. Do wypożyczonego pojazdu można przenieść załogę tej samej nacji i typu pojazdu za darmo i bez potrzeby przeszkalania.

Koniec okresu wypożyczenia

Gdy okres wypożyczenia dobiega końca, pojazd pozostaje w garażu, ale nie można nim walczyć.

Pojazd można usunąć z garażu. Aby to zrobić, należy kliknąć pojazd w panelu pojazdów i wybrać Usuń. Pojazd jest usuwany wraz z jego miejscem, wszelkie zamontowane wyposażenie wysyłane jest do magazynu a załoga przeniesiona do koszar. Zdobyte PD bojowego jest rozdzielane wśród pojazdów I poziomu tej samej nacji, co usuwany pojazd.

Rezerwy bojowe

W bitwach Linii frontu można używać różnych rezerw bojowych, dających różne premie.

Wszystkie rezerwy bojowe są podzielone na trzy kategorie:

Rezerwy szturmowe

Rezerwy zwiadowcze

Rezerwy taktyczne

 • Rezerwy szturmowe
 • Rezerwy zwiadowcze
 • Rezerwy taktyczne

Ostrzał artyleryjski

Nakazuje artylerii ostrzelać pociskami odłamkowo-burzącymi jeden wybrany obszar. Pojazdy w centrum miejsca uderzenia otrzymują znaczne uszkodzenia.

Nalot

Nakazuje samolotom szturmowym zrzucenie bomb w wybranym obszarze, ogłuszając i zadając uszkodzenia pojazdom przeciwnika. Pojazdy w centrum miejsca uderzenia otrzymują znaczne uszkodzenia.

Pole minowe

Na pewien czas rozkłada aktywne pole minowe w wybranym obszarze. Miny mogą zostać zniszczone strzałami lub eksplozją. Przeciwnicy mogą wykrywać miny z małej odległości lub przy pomocy rezerw bojowych Lot zwiadowczy i Stróż.


Lot zwiadowczy

Nakazuje samolotowi zwiadowczemu obserwację linii na dużym obszarze. Pojazdy w polu widzenia samolotu zostają wykryte i pozostają widoczne przez pewien czas. Wykrywa pola minowe.

Zasłona dymna

Stawia zasłonę dymną, która ukrywa sojusznicze czołgi. Pojazdy przeciwnika wewnątrz zasłony mają ograniczony zasięg widzenia.

Stróż

Zwiększa parametr maskowania pojazdu w 3 s po zatrzymaniu i zmniejsza maskowanie pojazdów przeciwnika – zarówno poruszających się, jak i kryjących za roślinnością. Zapewnia pasywną premię do zasięgu widzenia i wykrywa miny przeciwnika. Nie działa w czasie ruchu pojazdu.


Inspiracja

Poprawia wydajność załogi pojazdu i sojuszników w określonym promieniu, dodając premię % do głównej kwalifikacji każdego członka załogi. Gracz, który użyje tej rezerwy, odczuje jej zwiększony efekt.

Inżynieria

Daje premię do prędkości zajmowania lub blokowania zajmowania bazy. Dodatkowo skraca czas odświeżania kół odnawiania i przyspiesza uzupełnianie amunicji.

Naprawy polowe

Stopniowo przywraca pewien procent punktów wytrzymałości pojazdu. Gdy efekt ten jest aktywny, zmniejsza uszkodzenia od min i przyspiesza odrabianie PW pojazdów w kole odnawiania.


 • https://content-wg.gcdn.co/locdoc/general_guide/frontline/attack_32.png
 • https://content-wg.gcdn.co/locdoc/general_guide/frontline/recon_32.png
 • https://content-wg.gcdn.co/locdoc/general_guide/frontline/tactical_32.png

Rezerwę bojową można zamontować wyłącznie na miejscu odpowiedniej kategorii. Pojazdy wszystkich typów mają po jednym miejscu na kategorię. Jednak każdy pojazd ma odmienną konfigurację miejsc.

  Miejsce 1 Miejsce 2 Miejsce 3
Czołgi lekkie i działa samobieżne
Czołgi średnie
Czołgi ciężkie
Niszczyciele czołgów

Miejsca odblokowują się stopniowo podczas bitwy, w miarę osiągania nowych stopni: pierwsze miejsce jest dostępne od początku, drugie i trzecie po osiągnięciu, odpowiednio, stopnia sierżanta i porucznika.

Rezerwy można ulepszać w czasie bitwy. Rezerwa w pierwszym miejscu jest ulepszana po osiągnięciu stopni kapitana i majora, a rezerwa w drugim miejscu po osiągnięciu stopnia generała. Rezerwy w trzecim miejscu nie można ulepszyć. Jej efekt jest zawsze na pierwszym poziomie, bez względu na stopień.

Przykład:

Wchodzicie do bitwy z czołgiem lekkim HWK 12 z następującymi rezerwami bojowymi:

 • Zasłona dymna (rezerwa zwiadowcza, miejsce 1)
 • Inspiracja (rezerwa taktyczna, miejsce 2)
 • Ostrzał artyleryjski (rezerwa szturmowa, miejsce 3)

Na początku bitwy możecie użyć tylko zasłony dymnej. Inspiracja odblokuje się po osiągnięciu stopnia sierżanta, a ostrzał artyleryjski po osiągnięciu porucznika.

Zasłona dymna będzie ulepszona dwukrotnie: do drugiego poziomu, gdy osiągniecie stopień kapitana i do trzeciego, gdy osiągniecie stopień majora. Inspiracja będzie ulepszona do drugiego poziomu, gdy osiągniecie stopień generała. Ostrzał artyleryjski nie będzie ulepszony, bo jest zamontowany w trzecim miejscu.

Maksymalny poziom rezerwy względem rodzaju pojazdu

Aktywacja rezerw bojowych

Gdy rozpoczyna się etap Linii frontu, wszyscy gracze mają po jednej rezerwie z każdej kategorii:

 • Lot zwiadowczy
 • Inspiracja
 • Ostrzał artyleryjski

Aby zdobyć dostęp do innych rezerw, trzeba je aktywować, używając punktów rezerwy bojowej, które są przyznawane za osiągnięcie poziomów Linii frontu.

Aby aktywować rezerwę, należy:

 1. Kliknąć ikonę Linia frontu w garażu.
 2. Przejść do działu (Rezerwy bojowe).
 3. Wybrać rezerwę i kliknąć Aktywuj.

Rezerwy pozostają aktywne do końca bieżącego etapu. Aby użyć ich w następnym etapie, trzeba je ponownie aktywować.

Montowanie rezerw bojowych

Chcąc wykorzystać rezerwę bojową w bitwie, trzeba ją zamontować na miejscu przed rozpoczęciem bitwy.

Lot zwiadowczy, Inspiracja i Ostrzał artyleryjski są zamontowane domyślnie we wszystkich pojazdach IX poziomu. Można je jednak wymienić na inne rezerwy.

Aby zamontować rezerwę, należy:

 1. Kliknąć odpowiednie miejsce wybranego pojazdu.
 2. Wybrać rezerwę i kliknąć Zastosuj.

Montować można tylko aktywowane rezerwy.

Odradzanie się w bitwie

Jeśli w Linii frontu Wasz pojazd zostaje zniszczony, nie oznacza to dla Was końca bitwy. Możecie odrodzić się na polu bitewnym i walczyć dalej.

Gdy pojazd zostaje zniszczony, wyświetla się ekran odradzania, gdzie można wybrać nowy pojazd, którym powróci się do bitwy. Ten sam pojazd może być również wykorzystany, ale dopiero po 7 minutach od jego zniszczenia.

Gdy bitwa się rozpoczyna, w rezerwie pozostaje jeden pojazd do odradzania się. Co 5 minut dodawany jest jeden pojazd. W rezerwie mogą być maksymalnie 2 pojazdy. Jeśli pojazd zostanie zniszczony, a w rezerwie nie ma już innych pojazdów, trzeba poczekać, aż zostaną dostarczone nowe pojazdy. Po tym można wybrać pojazd i wrócić na pole bitwy.

Całkowita liczba odrodzeń jest nieograniczona.

Oprócz pojazdu, by powrócić do bitwy, trzeba również wybrać punkt odrodzenia. Jest kilka punktów do wyboru. Punkty odrodzenia, w których istnieje większe prawdopodobieństwo spotkania przeciwnika są oznaczone specjalną ikoną .

Nie można odrodzić się w sektorze, gdzie walczy już 12 innych sojuszników.

Grając działem samobieżnym, nie można odrodzić się w sektorze z innym sojuszniczym działem samobieżnym.

Mechanika odradzania pozwala na szybkie przeniesienie się do innego sektora, na przykład by wspierać sojuszników na przeciwnej flance. Aby przejść do ekranu odradzania, należy przytrzymać J przez 15 sekund. W takim wypadku pojazd ulega samozniszczeniu.

Koła odnawiania

Koła odnawiania są rozmieszczone na każdej linii. Można tam odnowić punkty wytrzymałości pojazdu, naprawić zepsute moduły, wyleczyć rannych załogantów i uzupełnić amunicję.

Koła odnawiania są wspólne dla wszystkich graczy. Jednocześnie w kole odnawiania może znajdować się kilka pojazdów.

Koło odnawiania staje się chwilowo niedostępne w jednym z następujących przypadków:

 • Po całkowitym odnowieniu pojazdu, nie można użyć tego samego koła odnawiania przez następne 2 minuty.
 • Pojazd otrzymuje uszkodzenia w kole odnawiania. W takim wypadku koło odnawiania staje się niedostępne na 5 minut.
Jeśli koło odnawiania staje się niedostępne dla jednego gracza, inni gracze nadal mogą z niego korzystać.

Po bitwie jesteście obciążani pełnymi kosztami przywróconych punktów wytrzymałości, ale nie więcej niż 100% wytrzymałości pojazdu. Tę zasadę stosuje się również do pojazdów zniszczonych.

Przykład:

Trzykrotnie w trakcie bitwy wykorzystaliście koło odnawiania i za każdym razem przywróciliście 20% punktów wytrzymałości. Zatem przywróciliście 60% PW swojego pojazdu i zapłaciliście za nie.

Wasz sojusznik przywrócił dwukrotnie 60% punktów wytrzymałości swojego pojazdu. Zapłacił jednak za 100% punktów wytrzymałości, a nie za 120%. A zatem naprawy ponad pełną wytrzymałość pojazdu są darmowe.

Płacicie za wszystkie pociski użyte w bitwie. Jeśli liczba użytych pocisków przekracza pojemność magazynu amunicji, koszt dodatkowych pocisków jest odejmowany od dochodów za bitwę.

Przykład:

W LT-432 pojemność magazynu amunicji wynosi 50 pocisków. Walcząc w tym czołgu uzupełniliście amunicję w kołach odnawiania i łącznie zużyliście 70 pocisków. Koszt 20 pocisków jest odejmowany od dochodu za bitwę, a koszt pozostałych 50 jest ponoszony podczas napraw.

Koła odnawiania nie wpływają na materiały eksploatacyjne. Tak jak w bitwach losowych, są usuwane po bitwie, jeśli wykorzystano je chociaż raz.

Opcje ekonomii

Ponieważ zasady Linii frontu różnią się od tych dla bitew losowych, ekonomia w tym trybie ma też swoje unikalne cechy:

 • Koszt naprawy pojazdu nie zależy od tego, ile razy został zniszczony w bitwie. Jeśli pojazd został zniszczony kilkakrotnie, opłata za naprawę jest taka sama, jak gdyby został zniszczony tylko raz.
 • Kredyty zdobywa się zgodnie z zasadami bitew losowych. Ale w Linii frontu nie stosuje się mnożników liczby kredytów za zwycięstwo. Zamiast tego otrzymuje się dodatkowo 30 000 za zwycięstwo i 10 000 za porażkę.
 • W zależności od osiągniętego stopnia, stosuje się dodatkowe mnożniki doświadczenia. Tak jak w bitwach losowych, otrzymuje się 50% premię do bazowego doświadczenia w przypadku zwycięstwa. Ta premia nie wpływa na stopień i doświadczenie Linii frontu. Jest rozkładana na wszystkie użyte w bitwie pojazdy w zależności od efektywności osiągniętej na każdym z nich.

Wszystkie powyższe zasady mają zastosowanie tylko, gdy walczy się dla drużyny do końca bitwy. Jeśli opuścicie bitwę przed jej końcem, dodatkowe premie kredytów i doświadczenia nie są stosowane i ponosicie pełne koszty wszystkich napraw.

W przypadku problemów technicznych, macie 5 minut, by powrócić na pole bitwy i odebrać wszystkie dodatkowe premie wynikające z wyników bitwy.

W Linii frontu działają też rezerwy osobiste, rezerwa Zapłaty za bitwę i zwiększony dochód dla pojazdów premium.

Postęp w Linii frontu

W Linii frontu obowiązuje system sześciu stopni. Bitwę rozpoczyna się jako szeregowy i w jej trakcie awansuje na kolejne stopnie. Postęp w stopniach zależy od ilości zdobytego doświadczenia, które z kolei zależy od efektywności działań (zdobywania lub bronienia baz, niszczenia celów głównych). Liczy się całkowite doświadczenie zdobyte na wszystkich pojazdach użytych w bitwie.

Im więcej doświadczenia zdobędziecie, tym wyższy stopień otrzymacie. Stopień posiadany na koniec bitwy daje doświadczenie Linii frontu i premię do doświadczenia bojowego. Ta premia ma zastosowanie do całkowitego doświadczenia bazowego zdobytego na wszystkich pojazdach użytych w bitwie.

 
Szeregowy

Sierżant

Porucznik

Kapitan

Major

Generał
Doświadczenie Linii frontu 0 150 350 600 900 1200
Bonus do doświadczenia bojowego 0 +10% +25% +50% +100% +200%

Zdobywanie doświadczenia Linii frontu pozwala zwiększyć poziom w ramach bieżącego etapu. W Linii frontu jest 15 poziomów. Osiągnięcie nowego poziomu jest nagradzane.

Każdy etap rozpoczyna się na pierwszym poziomie.

Doświadczenie Linii frontu do osiągnięcia nowego poziomu

Rozwiń
Poziom Doświadczenie Linii frontu do osiągnięcia poziomu
1 0
2 400
3 500
4 600
5 700
6 800
7 1000
8 1100
9 1200
10 1300
11 1400
12 1500
13 1600
14 1700
15 2000
Zwiń

Punkty Przepustki bitewnej i inne nagrody

Walcząc w Linii frontu, zdobywa się różne nagrody nie tylko za osiąganie poziomów, ale również za skuteczność bojową.

Punkty Przepustki bitewnej

Podobnie jak w innych trybach, liczba punktów Przepustki bitewnej, które można zdobyć w Linii frontu, zależy od wyników bitwy i miejsca w drużynie pod względem zdobytych PD.

Miejsce w drużynie wg zdobytych PD Punkty za zwycięstwo Punkty za przegraną lub remis
Najlepsza 5 25 10
Najlepsza 20 10 5

Oprócz zdobywania punktów za wyniki bitwy, otrzymuje się również 20 punktów Przepustki bitewnej za osiągnięcie każdego poziomu Linii frontu.

Punkty zdobyte w Linii frontu nie wpływają na limit punktów pojazdu. Punkty Przepustki bitewnej w Linii frontu można zdobywać nawet po osiągnięciu limitu punktów.

Nagrody za poziomy Linii frontu

Oprócz punktów Przepustki bitewnej, za podniesienie poziomu Linii frontu otrzymuje się również dyrektywy i punkty rezerw bojowych.

Po osiągnięciu drugiego i piątego poziomu, otrzymuje się wypożyczenie odpowiednio M46 Patton FL i Conqueror FL.

Dyrektywy

W Linii frontu dostępne są następujące dyrektywy:

Czyszczenie wentylacji
Izolacja wydechu

Smarowanie stabilizatora
Zamiennik filtra paliwa

Uporządkowany magazyn amunicji
Polerowane soczewki

Punkty rezerw bojowych

Punkty rezerw bojowych wykorzystywane są do aktywowania rezerw bojowych. Liczba otrzymanych punktów rezerw bojowych zależy od osiągniętego poziomu:

 • Poziomy 5, 10 i 15: 3
 • Poziom 2: 2
 • Wszystkie pozostałe poziomy: 1

Odznaki

Odznaka jest przyznawana za osiągnięcie maksymalnego poziomu we wszystkich czterech etapach bieżącego sezonu.

Nagrody za skuteczność bojową

Za efektywność w bitwie można otrzymać następujące nagrody:

Mistrz uderzenia

Jako atakujący zdobądź łącznie 100 punktów zajęcia bazy lub zniszcz główny cel przeciwnika.

Żelazna tarcza

Jako obrońca zadaj 1800 PW uszkodzeń pojazdom w okręgach baz lub w odległości do 150 m od głównych celów.

Generał armii

Bądź graczem o największej liczbie PD na koniec bitwy i osiągnij stopień generała.

Mocne działo

Przyznawany graczom, którzy zadali lub asystowali w zadaniu największej ilości uszkodzeń w bitwie (przynajmniej 10 000).

Mała armia

Jako pluton zniszczcie ogółem co najmniej 20 pojazdów przeciwnika. Nagrodę otrzymuje każdy członek plutonu.

Wydajność w trybie

Linia frontu wymaga więcej zasobów systemowych niż bitwy losowe. Jest to związane z kilkoma elementami właściwymi dla Linii frontu, między innymi rozmiarem mapy, sporą liczbą obiektów i pojazdów, które się na niej znajdują, oraz z wykorzystaniem rezerw bojowych. Gracze z procesorami i kartami graficznymi niskiej wydajności mogą mieć problemy z wydajnością podczas rozgrywki w Linii frontu. By ich uniknąć i cieszyć się bezproblemową grą, zmieńcie ustawienia grafiki w kliencie gry zgodnie z możliwościami Waszego komputera.

Zamknij