Załoga pojazdu

Załoga pojazdów w World of Tanks jest reprezentowana przez wirtualnych czołgistów. Żaden pojazd nie może działać bez pełnej załogi. Poziom wyszkolenia załogi decyduje o efektywności pojazdu na polu bitwy.

Pozycje i funkcje załogi

W zależności od typu pojazdu, jego załoga może się składać z od 2 do 6 członków. Każdy czołgista ma główną kwalifikację, która wpływa na odpowiednie parametry pojazdu:

 • Dowódca. Główny członek załogi w każdym pojeździe. Stopień jego wyszkolenia wpływa na zasięg widzenia pojazdu i ogólną efektywność załogi.
 • Celowniczy. Ma wpływ na prędkość obrotu działa, czas celowania i celność działa.
 • Kierowca. Ma wpływ na zwrotność pojazdu.
 • Radiooperator. Ma wpływ na zasięg widzenia i sygnału pojazdu, który decyduje o odległości, w jakiej pojazdy przeciwnika są wyświetlane na minimapie.
 • Ładowniczy. Ma wpływ na prędkość ładowania działa i przełączanie typów pocisków.

Czołgiści mogą pełnić kilka funkcji. Na przykład dowódca w MS-1 wypełnia funkcje celowniczego, ładowniczego i radiooperatora. Wpływ załogi na charakterystykę techniczną zwiększa się wraz z poziomami głównej kwalifikacji i atutów.

Jeśli jeden lub więcej członków załogi zostanie rannych, charakterystyki techniczne pojazdu zostaną zmniejszone do czasu ich wyleczenia. Uderzenie artylerii ogłusza załogę pojazdu na określony czas, a efektywność pojazdu jest na ten czas zmniejszana. Użyj apteczki, aby wyleczyć rannego lub ogłuszonego członka załogi. Jeśli wszyscy członkowie załogi zostaną ranni, pojazd będzie traktowany jak zniszczony.

Obrazek interaktywny. Kliknijcie na czołgiście lub czołgistach, aby ich zranić. Aby dodać efekt ogłuszenia, kliknijcie ZASTOSUJ OGŁUSZENIE. Użyjcie apteczki, aby wyleczyć członka załogi.

 
 
Załoga ogłuszona
8s
Siła ognia
 
 
Żywotność
 
 
Mobilność
 
 
Maskowanie
 
 
Wykrywanie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZASTOSUJ OGŁUSZENIE
ZASTOSUJ

Prosimy zauważyć, że charakterystyki techniczne pojazdu są przybliżone i podane dla załogi wyszkolonej w 50% (nie licząc premii dowódcy).

Przydzielanie członków załogi do pojazdu

Na początku gry pojazdy I poziomu mają przydzieloną załogę. Podczas kupowania pojazdu, domyślnie jest do niego automatycznie werbowana załoga.

Jeśli podczas kupowania pojazdu zaznaczono opcję Kup bez załogi, można:

 • Zwerbuj załogę do pojazdu, który już masz w garażu.
 • Przenieś załogę z innego pojazdu używając Koszar.

Aby zwerbować członka załogi w garażu:

 1. Kliknij na miejsce na członka załogi w panelu członków załogi w lewym górnym rogu ekranu.
 2. Wybierz Werbuj czołgistę w menu.
 3. Wybierz poziom głównej kwalifikacji w oknie Zwerbuj czołgistę i kliknij Zwerbuj.

Możesz wybrać jeden z trzech poziomów wyszkolenia:

 1. Kursy przyśpieszone. Te kursy są darmowe, ale czołgista zostaje wyszkolony tylko w 50%.
 2. Szkoła pułkowa. Czołgista zostaje wyszkolony w 75% za 20 000.
 3. Akademia pancerna. Czołgista zostaje wyszkolony w 100% za 200.

Jeśli postanowisz wyszkolić członka załogi za darmo lub za kredyty, możesz wyszkolić jego główną kwalifikację do 100% w Akademii pancernej za złoto w dowolnym późniejszym momencie.

Przenoszenie załogi

Aby zmaksymalizować efektywność bojową nowego pojazdu kupionego bez załogi, możesz przenieść doświadczonych członków załogi z innego pojazdu w garażu lub ze sprzedanego pojazdu.

Podczas przenoszenia załogi, weź pod uwagę:

 • Kraj pojazdu. Czołgiści mogą kontrolować tylko pojazdy ze swojego kraju. Na przykład, nie jest możliwe przeszkolenie amerykańskiego celowniczego do niemieckiego czołgu.
 • Typ pojazdu. Jeśli przeniesiono czołgistę do pojazdu tego samego typu, poziom głównej kwalifikacji zmniejszy się o 25%, a jeśli przeniesiono członka załogi do pojazdu innego typu, poziom głównej kwalifikacji zmniejszy się o 50%. Aby uniknąć tego zmniejszenia, należy przekwalifikować członków załogi do nowego pojazdu. Po przeniesieniu załogi do innego pojazdu bez przekwalifikowania otrzyma ona również o 50% mniej doświadczenia.

Poziom kwalifikacji nie zmniejsza się, gdy załoganci są przenoszeni pomiędzy pojazdami premium (lub pojazdami specjalnymi) tego samego typu lub z pojazdów standardowych do pojazdów premium (lub specjalnych).

Aby przenieść czołgistę do innego pojazdu:

 1. W garażu kliknij na pojeździe, z którego chcesz przenieść czołgistę.
 2. Kliknij PPM na czołgiście w panelu członków załogi i kliknij Wyślij do koszar.
 3. Wybierz w garażu pojazd, do którego chcesz przenieść czołgistę.
 4. Kliknij na wolnym miejscu na czołgistę w panelu kontrolnym członków załogi i wybierz pożądanego czołgistę z menu.

Jeśli chcesz przenieść wszystkich członków załogi, możesz wysłać całą załogę do koszar. Kliknij (Zarządzanie załogą) nad panelem członków załogi, a w dziale Wyślij załogę do koszar kliknij Wyślij. Załoga zostanie wysłana do koszar.

Jeśli w koszarach brakuje łóżka dla choćby jednego członka załogi, to nie będzie można wysłać załogi do koszar.

Przekwalifikowanie załogi

Po przeniesieniu do nieznanego pojazdu, poziom głównej kwalifikacji czołgisty zmniejsza się. Przenosząc załogę do innego pojazdu, pamiętaj, że będzie ona nieskuteczna bez przekwalifikowania.

Aby przekwalifikować czołgistę do nowego pojazdu:

 1. W garażu wybierz pojazd, do którego został przeniesiony członek załogi.
 2. W panelu członków załogi kliknij PPM na czołgiście, którego chcesz przekwalifikować i wybierz Akta osobowe.
 3. Przejdź do zakładki Szkolenie w oknie Akta osobowe i kliknij Obecny pojazd.
 4. Wybierz poziom wyszkolenia swojego czołgisty (Kursy przyśpieszone, Szkoła pułkowa lub Akademia pancerna) i kliknij Wyszkol.

Możesz również wyszkolić jednocześnie wszystkich członków załogi przeniesionych do nowego pojazdu. Kliknij (Zarządzanie załogą) w dziale Przekwalifikuj załogę i kliknij Przekwalifikuj. W oknie Przekwalifikuj załogę wybierz poziom przekwalifikowania i kliknij Przekwalifikuj. Wszyscy członkowie załogi niewyszkoleni do tego typu pojazdu zostaną przekwalifikowani.

Przywracanie załogi do pojazdu

Aby przywrócić załogę do pojazdu, z którego została przeniesiona:

 1. Wybierz pojazd w garażu.
 2. Kliknij (Zarządzanie załogą), a w dziale Odzyskaj załogę do pojazdu kliknij Przywróć.
Podczas przekwalifikowania członka załogi do innego pojazdu, traci on umiejętność kontrolowania poprzedniego pojazdu. Z tego względu, przywracając załogę do pojazdu, z którego została przeniesiona, musisz przekwalifikować jej członków.

Zmiana kwalifikacji załogi

Być może masz w koszarach doświadczonych członków załogi z nieprzydzielonymi kwalifikacjami pozostałych po sprzedaży pojazdu lub po przeniesieniu załogi do innego pojazdu. Możesz zmienić ich kwalifikacje, aby skutecznie używać ich jako członków innych załóg.

Aby zmienić główną kwalifikację członka załogi:

 1. Przejdź do zakładki KOSZARY pod przyciskiem Bitwa! w garażu.
 2. W oknie Koszary wybierz filtr W koszarach w panelu po lewej stronie.
 3. Kliknij PPM na portrecie czołgisty, który Cię interesuje. Przejdź do działu Główna specjalizacja w oknie Akta osobowe i kliknij Wymień.
 4. W oknie Zmień kwalifikację wybierz typ pojazdu, model pojazdu i nową kwalifikację, a następnie kliknij Zmień.

Poziom nowej kwalifikacji wynosi 100%. Wszystkie poprzednio wyszkolone atuty są resetowane za darmo, by można je było reorganizować. W zależności od nowej kwalifikacji, czołgista może szkolić konkretne atuty.

Przy zmianie kwalifikacji nie można zmienić nacji czołgisty.

Zmiana kwalifikacji kosztuje 500. Koszt jest zależny od trzech działań, które wykonuje się jednym kliknięciem: zmiany pojazdu, zmiany kwalifikacji i resetu atutów.

Koszary

Koszar używa się do przechowania, werbowania i zwalniania czołgistów. W Koszarach można znaleźć zarówno aktualnych, jak i nieprzydzielonych członków załogi. Zakładka KOSZARY znajduje się pod przyciskiem Bitwa! w garażu.

W koszarach możesz:

 • Przechowywać załogę po sprzedaży pojazdu lub podczas przenoszenia jej do innego pojazdu. W Koszarach powinno być wystarczająco dużo łóżek.
 • Zwolnić zbędnych czołgistów.
 • Werbować specjalnych członków załogi zwanych Rekrutami zdobywanych w specjalnych misjach, wydarzeniach i promocjach.
 • Powiększyć Koszary, aby przechować dodatkowych doświadczonych żołnierzy lub swobodnie przenosić załogi pomiędzy pojazdami.

Wysyłanie załogi do koszar podczas sprzedaży pojazdu

Podczas sprzedaży pojazdu zaleca się wysłać doświadczonych członków załogi do koszar i przekwalifikować ich do nowego pojazdu. Pole Wyślij do koszar jest domyślnie zaznaczone przy sprzedaży pojazdu.

Jeśli nie ma wolnych łóżek, możesz powiększyć Koszary za złoto lub zwolnić zbędnych czołgistów.

Zwalnianie członka załogi

Możnesz zwolnić nieprzydzielonych czołgistów. Ta opcja jest dostępna podczas sprzedaży pojazdu i w Koszarach.

Aby zwolnić załogę podczas sprzedaży pojazdu:

 1. W panelu pojazdów w garażu kliknij PPM na pojeździe, który chcesz sprzedać i wybierz Sprzedaj.
 2. W dziale Załoga wybierz opcję Zwolnij.
 3. Aby potwierdzić, wprowadź cenę sprzedaży, jeśli jest wymagana i kliknij Sprzedaj.

Tylko członkowie załogi, którzy posiadają doświadczenie pozwalające na wyszkolenie przynajmniej jednego atutu w 100% są uwzględniani w dziale Zwolnieni w Koszarach. Możesz odzyskać tych członków załogi przez okres 32 dni: za darmo – przez kolejne 2 dni po zwolnieniu lub za 60 000 – przez kolejne 30 dni po zwolnieniu.

Mniej wyszkoleni członkowie załogi są zwalniani natychmiastowo, nawet jeśli danemu czołgiście brakuje zaledwie kilku procent do wyszkolenia atutu w 100%. Postępuj ze swoją załogą z rozwagą.

Rozmiar koszar

Rozmiar Twoich koszar określa liczbę czołgistów, których możesz zatrzymać po sprzedaniu pojazdów i możliwości swobodnego przenoszenia załogi z pojazdu do pojazdu. Domyślnie w koszarach jest 16 łóżek. Możesz powiększyć koszary dodając łóżka. Zauważ, że koszary można powiększyć o 16 łóżek za 300.

Aby powiększyć koszary:

 1. W garażu przejdź do zakładki KOSZARY w panelu pod przyciskiem Bitwa!.
 2. W górnej części okna Koszary kliknij Rozbuduj koszary.
 3. W oknie potwierdzenia kliknij Powiększ.

Twoje koszary zostaną powiększone o 16 dodatkowych łóżek za 300.

Rekruci

Rekruci to członkowie załogi zdobywani w misjach, wydarzeniach i promocjach. Wszyscy dostępni rekruci są wyświetleni w dziale Rekruci w Twoich koszarach.

Podczas werbowania można wybrać kraj swojego rekruta. Z zasady rekruci mają wystarczająco dużo doświadczenia, aby rozpocząć szkolenie atutu lub mają już wyszkolony atut zerowy. Co więcej, wśród rekrutów znajdują się unikalni członkowie załogi ze specjalnymi danymi osobowymi.

Dane osobowe załogi

Dane osobowe obejmują imię, nazwisko i portret członka załogi. Można je znaleźć w zakładce Dane osobowe swojego czołgisty w Aktach osobowych.

Imię, nazwisko i portret członka załogi są wybierane losowo podczas werbunku. Dane osobowe nie mają wpływu na efektywność czołgisty. Możesz spersonalizować dane osobowe swojego czołgisty w dowolnym momencie, zmieniając za darmo ich imię, nazwisko i portret.

Aby zmienić Dane osobowe członka załogi:

 1. Kliknij PPM na portrecie czołgisty w koszarach lub w garażu i wybierz Akta osobowe. W oknie Akta osobowe przejdź do zakładki Dane osobowe.
 2. Wybierz nowe imię, nazwisko i portret dla członka załogi. Zauważ, że wszystkie kraje mają swoje własne zestawy imion, nazwisk i portretów.
 3. Kliknij Zmień dane osobowe.

Nie można zmienić akt osobowych unikalnych załogantów otrzymanych podczas wydarzeń specjalnych lub wydarzeń w grze.

Wygląd załogi

Wygląd załogi to specjalne zestawy danych osobowych zawierające:

 • Unikalny portret
 • Unikalne imię i nazwisko
 • Krótki opis postaci

Teraz możesz zamienić swojego członka załogi na postać historyczną, współczesną, popularną lub niestandardową.

Każdy wygląd można usunąć i zastosować na innych członkach załogi. Wyglądy historyczne są unikalne dla każdego kraju, a niehistoryczne można stosować dla wszystkich nacji. Wszystkie nieużywane portrety są wyświetlane w Aktach osobowych.

Aby użyć wyglądu załogi:

 1. Otwórz Akta osobowe członka załogi i przejdź do zakładki Wygląd załogi.
 2. Wybierz wygląd załogi i kliknij Zastosuj.

Nie można zastosować skórki załogi u unikalnych załogantów otrzymanych podczas wydarzeń specjalnych lub wydarzeń w grze.

Wygląd jest stosowany za darmo. Zmienia on tylko wygląd czołgisty, natomiast doświadczenie, atuty i umiejętności pozostają niezmienione.

Zamknij