Szkolenie załogi

Załoga to kluczowy element łączący gracza i pojazd. Każdy członek załogi ma swoją kwalifikację: dowódca, kierowca, celowniczy, ładowniczy i radiooperator. Ulepszając główną kwalifikację i szkoląc dodatkowe atuty, załoganci stają się bardziej efektywni, co znacząco poprawia skuteczność bojową pojazdu.

Główna kwalifikacja

Poziom głównej kwalifikacji określa charakterystyki skuteczności pojazdu. Po wyszkoleniu załoganta do 100% w jego głównej kwalifikacji, dostępne stają się atuty, które podnoszą Twoje zdolności bojowe.

Szkolenie dowódcy to bardzo ważna sprawa. Każde 10% umiejętności bojowych dowódcy daje 1% premii dla całej załogi. Na przykład, jeśli dowódca jest wyszkolony w 50%, to załoga dostaje dodatkowe 5% premii do poziomu głównej kwalifikacji. Jeśli dowódca jest wyszkolony w 100%, to załoga otrzyma 10%. Premia dowódcy nie ma zastosowania do samego dowódcy.

Osiągnięcie mistrzostwa w głównej kwalifikacji jest uwarunkowane dwoma aspektami:

 • Poziom kwalifikacji. Poziom głównej kwalifikacji czołgisty.
 • Mistrzostwo kontroli nad pojazdem. Członkowie załogi mogą w pełni wykorzystać swoje umiejętności tylko w pojeździe, do którego są aktualnie wyszkoleni lub w pojazdach premium tego samego typu i z tego samego kraju.

Szkolenie głównej kwalifikacji

Przy rekrutowaniu nowego członka załogi można wybrać jeden z trzech poziomów kwalifikacji:

 1. Kursy przyśpieszone. Kursy są darmowe, ale czołgista zostaje wyszkolony tylko w 50%. Ten poziom wyszkolenia jest domyślny przy rekrutowaniu nowego członka załogi.
 2. Szkoła pułkowa. Czołgista zostaje wyszkolony w 75% za 20 000.
 3. Akademia pancerna. Czołgista zostaje wyszkolony w 100% za 200.

Rekruci na czogistów w pojazdach I poziomu, pojazdach premium oraz pojazdach-nagrodach są domyślnie wyszkoleni w 100%.

Najpopularniejszym sposobem podniesienia kwalifikacji głównej załogi do 100% jest zdobywanie doświadczenia w bitwach. Każdy czołgista otrzymuje tę samą ilość doświadczenia za bitwę co pojazd. Im większa ich efektywność w bitwie, tym szybciej postępuje szkolenie załogi.

Jednakże wyszkolenie czołgisty do 100% wyłącznie drogą zdobywania doświadczenia bojowego może długo potrwać.
Aby przyspieszyć szkolenie w kwalifikacji, można:

 • Wyszkolić zrekrutowanego już czołgistę w Szkole pułkowej lub Akademii pancernej za walutę w grze.
 • Użyć rezerw osobistych, by zdobyć dodatkowe doświadczenie załogi.
 • Aktywować opcję Przyspiesz szkolenie załogi na pojazdach elitarnych.
 • Kupić konto premium WoT, by zyskać 50% więcej doświadczenia załogi za bitwę.

Przyspieszanie szkolenia za walutę w grze

Jeśli posiadasz czołgistów już wyszkolonych do poziomu poniżej 75%, możesz wysłać ich w dowolnym momencie do Szkoły pułkowej lub Akademii pancernej. Aby wyszkolić swojego członka załogi:

 1. Wybierz pojazd w garażu i czołgistę, którego poziom chcesz podnieść.
 2. Wybierz z menu Akta osobowe. W zakładce Szkolenie wybierz Akademia pancerna lub Szkoła pułkowa.

Istnieje też możliwość wyszkolenia od razu wszystkich członków załogi. Kliknij (Zarządzenie załogą), a w sekcji Przekwalifikuj załogę wybierz Przekwalifikuj. Wybierz poziom szkolenia (Szkoła pułkowa lub Akademia pancerna) w oknie Przekwalifikuj załogę i kliknij Przekwalifikuj. Przeszkoleni będą tylko ci załoganci, których poziom jest niższy niż 75%.

Przyspieszanie szkolenia załogi na pojazdach elitarnych

Opcja Przyspieszone szkolenie załogi jest dostępna na pojazdach elitarnych. Po jej aktywowaniu całe zdobyte doświadczenie jest przekazywane na szkolenie załogi. Najmniej doświadczony członek załogi jest szkolony dwa razy szybciej i jest oznaczony przez  .

Pojazdy elitarne obejmują pojazdy możliwe do zbadania, których wszystkie moduły i następujące pojazdy już zbadano, a także pojazdy premium i pojazdy-nagrody.

Aby przyspieszyć szkolenie załogi na pojazdach elitarnych:

 1. Wybierz pojazd w garażu.
 2. Zaznacz opcję Przyspieszone szkolenie załogi powyżej panelu z członkami załogi w lewym górnym rogu garażu.
Po aktywowaniu tej opcji całe doświadczenie bitewne zdobyte na tym pojeździe będzie zużywane na szkolenie czołgistów. Doświadczenie już zdobyte na tym pojeździe nie jest usuwane.

Atuty załogi

Po wyszkoleniu w 100% głównych kwalifikacji swojej załogi stają się dostępne dodatkowe atuty i umiejętności.

Po wyszkoleniu załoganta do 100% w jego głównej kwalifikacji, dostępne stają się atuty.

Atuty mogą być grupowe lub indywidualne. Atuty grupowe są dostępne dla wszystkich załogantów, a indywidualne – tylko dla określonych kwalifikacji. Jeśli czołgista ma kilka kwalifikacji, może wyszkolić wszystkie atuty dostępne dla każdej z nich.

Szósty zmysł: specjalna cecha dowódcy

Uwaga: wszyscy dowódcy mają dostępną specjalną cechę, która pozwala im stwierdzić, czy ich pojazd został wykryty przez przeciwnika.

Główne cechy atutów załogi:

 • Atuty zaczynają działać, gdy są wyszkolone przynajmniej w 1% i po dalszym szkoleniu stają się stopniowo bardziej skuteczne.
 • Niektóre atuty mają działanie sytuacyjne, wyzwalane przez określone okoliczności w bitwie, a inne działają przez cały czas trwania bitwy.
 • Dla atutów grupowych stosuje się średni poziom wyszkolenia u wszystkich członków załogi.
 • Każdy procent powyżej 100% wyszkolenia głównej kwalifikacji wzmacnia działanie wszystkich atutów z wyjątkiem Braterstwa broni.

 • Atuty grupowe
 • Dowódca
 • Kierowca-mechanik
 • Celowniczy
 • Ładowniczy
 • Radiooperator
Naprawa

Przy wyszkoleniu u wszystkich członków załogi zwiększa szybkość napraw modułów pojazdu o 80%.
Brany pod uwagę jest średni poziom wyszkolenia u wszystkich członków załogi. Ten atut łączy się z działaniem wyposażenia zmieniona konfiguracja i ulepszone wzmocnienie, materiału eksploatacyjnego duży zestaw naprawczy i dyrektywy Przegląd przed bitwą.


Maskowanie

Przy wyszkoleniu u wszystkich członków załogi zmniejsza widoczność pojazdu o 80%.
Brany pod uwagę jest średni poziom wyszkolenia u wszystkich członków załogi. Ten atut łączy się z działaniem kamuflażu (dla odpowiednich typów map), wyposażenia siatka maskująca i cichy układ wydechowy, a także dyrektywy Naturalne maskowanie.


Gaszenie pożaru

Przy wyszkoleniu u wszystkich członków załogi przyspiesza gaszenie pożarów o 80%.
Brany pod uwagę jest średni poziom wyszkolenia u wszystkich członków załogi. Ten atut łączy się z działaniem dyrektywy Doświadczeni strażacy.


Braterstwo broni

Przy wyszkoleniu u wszystkich członków załogi poprawia główne kwalifikacje całej załogi o 5%. Brany pod uwagę jest średni poziom wyszkolenia u wszystkich członków załogi. Atut działa nawet przy wyszkoleniu tylko u części załogi: przykładowo, jeśli tylko jeden członek pięcioosobowej załogi ma wyszkolone Braterstwo broni, premia do głównych kwalifikacji całej załogi wynosi 1%.
Ten atut łączy się z działaniem wyposażenia ulepszona wentylacja, wentylacja z nagród i system wentylacyjny, materiałów eksploatacyjnych takich jak dodatkowe racje bojowe i dyrektywy Czyszczenie wentylacji.

Mentor

Zwiększa o 10% liczbę PD zdobywanych przez wszystkich członków załogi.


Wykrywanie dźwiękiem

Wywołuje ostrzeżenie o strzale z działa samobieżnego przeciwnika z opóźnieniem 0,1 s i wskazuje kierunek, z którego wystrzelono pocisk. Aktywuje się w momencie wystrzału.


Zwiad

Zwiększa maksymalny zasięg widzenia o 2%. Jeśli urządzenia obserwacyjne są uszkodzone, działanie zwiększa się do 20%.
Ten atut łączy się z atutem rozeznanie w sytuacji, wyposażeniem powłoka antyrefleksyjna, eksperymentalna optyka, lorneta polowa i optyka z nagród oraz z dyrektywą Kalibracja optyczna.


Wszechstronność

Pozwala dowódcy zastąpić nieprzytomnych członków załogi z 50% skutecznością.
Można zastąpić tylko główne kwalifikacje. Efekt zastąpienia zmniejsza się z każdym nieprzytomnym członkiem załogi.


Orle oko

Identyfikuje krytycznie uszkodzone moduły celu z opóźnieniem 0,5 s. Działa w bezpośrednim i pośrednim trybie ostrzału.

Kontrolowane uderzenie

Zwiększa uszkodzenia pojazdów przeciwnika od taranowania o 15% i zmniejsza uszkodzenia własnego pojazdu od taranowania o 15%.
Atut działa tylko, jeśli Wasz własny pojazd jest w ruchu. Atut nie działa przy zderzeniu dwóch sojuszniczych pojazdów.


Jazda terenowa

Zmniejsza utratę prędkości o 10% podczas jazdy po miękkim terenie i o 2,5% podczas jazdy po umiarkowanie miękkim terenie.
Atut łączy się z działaniem wyposażenia dodatkowe ostrogi.


Gładka jazda

Zwiększa celność przy strzelaniu w ruchu o 4%. Nie wpływa na celność stacjonarnego pojazdu i celność podczas obrotu kadłuba.
Ten atut łączy się z działaniem wyposażenia stabilizator pionowy i ulepszony mechanizm obracania oraz ich odpowiedników, a także dyrektyw Smarowanie skrzyni biegów i Smarowanie stabilizatora.


Czystość i porządek

Zmniejsza szansę pożaru silnika o 25%.
Ten atut łączy się z działaniem wyposażenia zmieniona konfiguracja i materiału eksploatacyjnego automatyczny system gaśniczy.


Hamowanie sprzęgłem

Zwiększa prędkość obrotu pojazdu o 5%.
Ten atut łączy się z działaniem wyposażenia turbosprężarka, dodatkowe ostrogi, ulepszony mechanizm obracania i mechanizm obracania z nagród dyrektywy Szkolenie bojowe, materiałów eksploatacyjnych ropa z Lend-Lease'u, ropa wysokiej jakości, usunięcie regulatora obrotów, 100-oktanowa benzyna i 105-oktanowa benzyna, a także Ulepszenia polowego.

Wyznaczony cel

Wydłuża o 2 s czas, po upływie którego pojazd przeciwnika przestaje być widoczny w obszarze widzenia celowniczego. Atut działa w w bezpośrednim i pośrednim trybie ostrzału.
Jeśli dwóch celowniczych ma ten atut, liczy się tylko wyższa wartość. Ten atut łączy się z działaniem wyposażenia ulepszone radio i dyrektywy Skupienie na celu.


Zbrojmistrz

Zwiększa celność uszkodzonego działa o 20%.
Jeśli dwóch celowniczych ma ten atut, liczy się tylko wyższa wartość. Ten atut łączy się z działaniem stabilizatora pionowego, ulepszonego mechanizmu obracania, stabilizatora z nagród, mechanizmu obracania z nagród, systemu wyposażenia stabilizującego i dyrektywy Smarowanie stabilizatora.


Snajper

Zwiększa szansę na zadanie uszkodzeń modułom pojazdu przeciwnika i zranienie jego załogi o 3%.
Działa tylko z pociskami PP, pełnokalibrowymi z rdzeniem i kumulacyjnymi. Jeśli dwóch celowniczych ma ten atut, liczy się tylko wyższa wartość.


Strzał z biodra

Zwiększa celność podczas obrotu wieży o 7,5%.
Jeśli dwóch celowniczych ma ten atut, liczy się tylko wyższa wartość. Ten atut łączy się z działaniem stabilizatora pionowego, ulepszonego mechanizmu obracania, stabilizatora z nagród, mechanizmu obracania z nagród, systemu wyposażenia stabilizującego, a także dyrektyw Smarowanie stabilizatora i Pewna ręka.

Intuicja

Pozwala o 60% szybciej przełączać pomiędzy typami pocisków w naładowanym dziale. Aby aktywować ten atut, działo, dwulufowe działo lub magazynek muszą być w pełni załadowane. Jeśli dwóch ładowniczych ma ten sam atut, liczy się średnia wartość atutu. Minimalny czas zmiany typu pocisku to 1 s dla dział cyklicznych (standardowych) i 2,5 s dla dział dwulufowych i magazynków.


Desperat

Przyspiesza ładowanie działa o 9%, jeśli pojazdowi pozostało mniej niż 10% punktów wytrzymałości.
Jeśli dwóch ładowniczych ma ten atut, liczy się tylko wyższa wartość. Atut łączy się z działaniem wyposażenia mechanizm dosyłający lub innowacyjny system ładowania i dyrektywy Uporządkowany magazyn amunicji.


Bezpieczne magazynowanie

Zwiększa wytrzymałość magazynu amunicji o 12,5%.
Jeśli dwóch ładowniczych ma ten atut, liczy się tylko wyższa wartość. Ten atut łączy się z działaniem Zmienionej konfiguracji i Organizacji pocisków.

Rozeznanie w sytuacji

Zwiększa zasięg widzenia o 3%.
Jeśli dwóch radiooperatorów ma ten atut, liczy się tylko wyższa wartość. Ten atut łączy się z działaniem atutu zwiad, wyposażenia powłoka antyrefleksyjna, eksperymentalna optyka, lorneta polowa i optyka z nagród oraz dyrektywy Kalibracja optyczna.


Żądza zemsty

Pozwala radiooperatorowi, który przetrwał zniszczenie swojego pojazdu, zgłaszać pozycje przeciwnika przez jeszcze 2 s.
Jeśli dwóch radiooperatorów ma ten atut, liczy się tylko wyższa wartość. Atut łączy się z działaniem dyrektywy Obowiązek przede wszystkim.


Wzmacnianie sygnału

Zwiększa zasięg sygnału o 20%.
Jeśli dwóch radiooperatorów ma ten atut, liczy się tylko wyższa wartość.


Stacja przekaźnikowa

Zwiększa zasięg sygnału sojuszniczych pojazdów znajdujących się w zasięgu własnego radia o 10%. Nie wpływa na zasięg sygnału własnego pojazdu.
Jeśli dwóch radiooperatorów ma ten atut, liczy się tylko wyższa wartość

Wartości skuteczności są podane dla atutów wyszkolonych w 100% u załogi ze 100% głównym poziomem kwalifikacji.

Po wyszkoleniu dodatkowego atutu do 100% czołgiści mogą rozpocząć szkolenie nowego. Aby wyszkolić kolejny atut, czołgista potrzebuje dwukrotnie więcej doświadczenia niż przy poprzednim.

Szkolenie atutów

Szkolenie atutów rozpoczyna się od 0% oraz wzrasta wraz ze zdobywanym doświadczeniem bojowym.

Czasami załogant może mieć jeden lub kilka atutów zerowych. To specjalny rodzaj atutu domyślnie dostępny dla załoganta. Taki atut jest w pełni wyszkolony, nie wymaga doświadczenia, a gracz nie może go zmienić. Załogantów z zerowymi atutami można zdobyć jako nagrody lub podczas wydarzeń (na przykład w Operacjach świątecznych). Atuty zerowe znacząco zmniejszają ilość doświadczenia wymaganą do dalszego szkolenia załogi.

Szkolenie załogi można w dowolnym momencie przyspieszyć. Istnieje na to kilka sposobów:

 • Szkolenie za wolne doświadczenie. Po każdej bitwie 5% doświadczenia bitewnego jest konwertowane na wolne doświadczenie. Można je również zdobyć, wymieniając doświadczenie bitewne z pojazdów elitarnych za złoto.
 • Opcja Przyspiesz szkolenie załogi w pojazdach elitarnych.
 • Przeczytanie podręczników dla załogi.
 • Aktywowanie rezerw osobistych.
 • Zdobywaj więcej PD bojowego, jak i PD załogi, grając z kontem premium WoT lub w pojazdach premium.

Aby przyspieszyć szkolenie atutu za wolne doświadczenie:

 1. Wybierz pojazd w garażu i czołgistę, którego poziom chcesz podnieść.
 2. Wybierz Akta osobowe z menu.
 3. W dziale Atuty, kliknij Zwiększ.
 4. Wybierz poziom wyszkolenia w oknie Szkolenie za wolne doświadczenie i kliknij Wymień.

Za 200 możesz zresetować atuty załogantów, by móc wprowadzić zmiany w załodze.

Podręczniki dla załogi

Podręczniki dla załogi pozwalają na przyśpieszenie szkolenia jednego lub wszystkich członków załogi poprzez dodanie pewnej liczby PD załogi.

Podręczniki dla załogi różnią się typem i wartością. Im wyższa wartość, tym więcej PD otrzyma członek załogi po przeczytaniu podręcznika dla załogi. Jest pięć typów podręczników dla załogi różniących się sposobem zdobycia i warunkami użycia.

 • Książeczka szkoleniowa
 • Przewodnik szkoleniowy
 • Podręcznik szkoleniowy
 • Osobisty podręcznik szkoleniowy
 • Podręcznik uniwersalny

Ma zastosowanie dla całej załogi. Po przeczytaniu, książka daje każdemu załogantowi 20 000 doświadczenia.

Sposób zdobycia: można zdobyć z nagród otrzymanych za ukończone misje dzienne i za udział w różnych wydarzeniach w grze.

Warunki użycia:

 • Stosowane na załogach w pojazdach z odpowiedniego kraju.
 • Poziom głównej kwalifikacji wszystkich członków załogi musi wynosić przynajmniej 100% (nie licząc bonusów za wyposażenie i materiały eksploatacyjne.
 • Specjalizacja wszystkich członków załogi musi odpowiadać pojazdowi.
 • Pojazd musi mieć kompletną załogę.

Ma zastosowanie dla całej załogi. Po przeczytaniu, książka daje każdemu załogantowi 100 000 doświadczenia.

Sposób zdobycia: jako nagroda w wydarzeniu w grze.

Warunki użycia:

 • Stosowane na załogach w pojazdach z odpowiedniego kraju.
 • Poziom głównej kwalifikacji wszystkich członków załogi musi wynosić przynajmniej 100% (nie licząc bonusów za wyposażenie i materiały eksploatacyjne.
 • Specjalizacja wszystkich członków załogi musi odpowiadać pojazdowi.
 • Pojazd musi mieć kompletną załogę.

Ma zastosowanie dla całej załogi. Po przeczytaniu, książka daje każdemu załogantowi 250 000 doświadczenia.

Sposób zdobycia: można kupić za 2 000 000.

Warunki użycia:

 • Stosowane na załogach w pojazdach z odpowiedniego kraju.
 • Poziom głównej kwalifikacji wszystkich członków załogi musi wynosić przynajmniej 100% (nie licząc bonusów za wyposażenie i materiały eksploatacyjne.
 • Specjalizacja wszystkich członków załogi musi odpowiadać pojazdowi.
 • Pojazd musi mieć kompletną załogę.

Stosuje się go na wybranym załogancie. Po jego przeczytaniu ten podręcznik dla załogi daje mu 850 000 doświadczenia.

Sposób uzyskania: jako nagroda w wydarzeniach w grze lub jako nagroda specjalna otrzymywana za ukończenie misji dziennych.

Warunki użycia:

 • Stosowane na wybranym członku załogi w pojazdach z odpowiedniego kraju.
 • Poziom głównej kwalifikacji nie ma znaczenia.

Ma zastosowanie dla całej załogi. Po przeczytaniu, książka daje każdemu załogantowi 250 000 doświadczenia.

Sposób zdobycia: w ramach nagród przyznawanych za ukończenie misji dziennych.

Warunki użycia:

 • Poziom głównej kwalifikacji wszystkich członków załogi musi wynosić przynajmniej 100% (nie licząc bonusów za wyposażenie i materiały eksploatacyjne.
 • Specjalizacja wszystkich członków załogi musi odpowiadać pojazdowi.
 • Pojazd musi mieć kompletną załogę.

Kupno podręczników szkoleniowych

Aby kupić podręczniki szkoleniowe:

 1. W garażu wybierzcie pojazd z kraju, dla którego chcecie kupić podręczniki szkoleniowe.
 2. Kliknijcie (Zarządzanie załogą) powyżej Panelu załogi i kliknijcie Otwórz w dziale Podręczniki dla załogi.
 3. W oknie PODRĘCZNIKI DLA ZAŁOGI wybierzcie Podręcznik szkoleniowy i kliknijcie Kup.
 4. W oknie potwierdzenia ustawcie liczbę podręczników szkoleniowych i kliknijcie Kup. Jeden podręcznik szkoleniowy kosztuje 2 000 000. Po przeczytaniu podręcznik zapewnia członkowi załogi 250 000 doświadczenia.

Obrazek interaktywny. Użyj suwaka, by ustawić bieżącą i pożądaną liczbę atutów załogi. Wyświetlona zostanie wymagana liczba podręczników szkoleniowych.
 
Obecna liczba atutów załogi:
2
 
Pożądana liczba atutów załogi:
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Znaczek plus
 
wskazuje, że po wykorzystaniu wymaganej liczby podręczników szkoleniowych załoga będzie miała więcej PD niż jest wymagane do osiągnięcia pożądanej liczby atutów.
Wymagana liczba podręczników szkoleniowych:
2

Aby użyć podręczników dla załogi:

 1. garażu wybierzcie pojazd załogi lub jej członka, których chcecie wyszkolić.
 2. Kliknijcie  (Zarządzanie załogą) powyżej Panelu załogi i kliknijcie Otwórz w dziale Podręczniki dla załogi.
 3. W oknie PODRĘCZNIKI DLA ZAŁOGI wybierzcie typ podręcznika dla załogi i kliknijcie Zastosuj.
 4. W oknie potwierdzenia kliknijcie Czytaj. Podręcznik dla załogi zostanie zużyty, a każdy lub wybrany członek załogi otrzyma doświadczenie zależne od typu przeczytanego podręcznika dla załogi.

Prosimy zauważyć, że otrzymane i kupione podręczniki dla załogi będą przechowywane w specjalnym dziale w Waszym magazynie.

Aby zobaczyć swoje podręczniki dla załogi:

 1. Przejdźcie do zakładki MAGAZYN pod przyciskiem Bitwa! w Waszym garażu.
 2. Kliknijcie  (Zapasy) po lewej stronie ekranu.
 3. Przejdźcie do zakładki Podręczniki dla załogi. Są tu pokazane dostępne podręczniki dla załogi. Użyjcie filtrów, aby znaleźć potrzebnych Wam podręczników dla załogi.

Zamknij