Szkolenie załogi

 
 

Załoga to kluczowy element łączący gracza z pojazdem. Każdy członek załogi – dowódca, kierowca, celowniczy, ładowniczy i radiooperator – ma swój własny parametr skuteczność załogi, który zawsze na początku wynosi 100%. Po zwiększeniu skuteczności załogi członka załogi i wyszkoleniu dodatkowych atutów, staje się on bardziej efektywny, co znacząco poprawia skuteczność bojową pojazdu.

Skuteczność załogi

Skuteczność załogi to parametr, który określa efektywność załogi w bitwie. Jest on ustawiony na 100% dla wszystkich członków załogi. Tę wartość można zwiększyć dzięki konkretnym atutom, materiałom eksploatacyjnym, wyposażeniu i premii dowódcy.

Atuty załogi

Po zwerbowaniu członka załogi ze 100% skutecznością załogi, można wybrać pierwszy atut.

Atuty mogą być grupowe lub indywidualne. Atuty grupowe są dostępne dla wszystkich załogantów, a indywidualne – tylko dla określonych kwalifikacji. Jeśli czołgista ma kilka kwalifikacji, może wyszkolić wszystkie atuty dostępne dla każdej z nich.

Szósty zmysł – specjalna cecha dowódcy

Uwaga: wszyscy dowódcy mają dostępną specjalną cechę, która pozwala im stwierdzić, czy ich pojazd został wykryty przez przeciwnika.

Główne cechy atutów załogi:

 • Skuteczność atutu określa skuteczność wyuczonych atutów i domyślnie wynosi 100%.
  • Operacja przeszkolenia przeprowadzona za darmo lub za kredyty zmniejszy skuteczność atutu poniżej 100%, negatywnie wpływając na skuteczność wszystkich wyuczonych atutów. Skuteczność atutu na poziomie 50% oznacza, że wyszkolone atuty mają połowę skuteczności.
  • Obniżona wartość może być liniowo zwiększana dzięki PD załogi do maksymalnej wartości 100 000, więc podniesienie skuteczności atutu o 1% odpowiada zebraniu 1000 PD załogi.
 • Atuty zaczynają działać przy wyszkoleniu do przynajmniej 1%, a ich skuteczność rośnie wraz z dalszym szkoleniem.
 • Niektóre atuty mają działanie sytuacyjne, wyzwalane przez określone okoliczności w bitwie, a inne działają przez cały czas trwania bitwy.
 • Dla atutów grupowych stosuje się średni poziom wyszkolenia u wszystkich członków załogi.
 • Każdy punkt procentowy powyżej 100% skuteczności załogi wzmacnia efekt wszystkich atutów (z wyjątkiem Braterstwa broni).

 • Atuty grupowe
 • Dowódca
 • Kierowca
 • Celowniczy
 • Ładowniczy
 • Radiooperator
Naprawa

Przy wyszkoleniu u wszystkich członków załogi zwiększa szybkość napraw modułów pojazdu o 80%.
Brany pod uwagę jest średni poziom wyszkolenia u wszystkich członków załogi. Ten atut łączy się z działaniem elementów wyposażenia Zmieniona konfiguracja i Ulepszone wzmocnienie, a także materiału eksploatacyjnego Duży zestaw naprawczy i dyrektywy Przegląd przed bitwą.


Maskowanie

Przy wyszkoleniu u wszystkich członków załogi zmniejsza widoczność pojazdu o 80%.
Brany pod uwagę jest średni poziom wyszkolenia u wszystkich członków załogi. Ten atut łączy się z działaniem kamuflażu (dla odpowiednich typów map), elementów wyposażenia Siatka maskująca i Cichy układ wydechowy, a także dyrektywy Naturalne maskowanie.


Gaszenie pożaru

Przy wyszkoleniu u wszystkich członków załogi przyspiesza gaszenie pożarów o 80%.
Brany pod uwagę jest średni poziom wyszkolenia u wszystkich członków załogi. Ten atut łączy się z działaniem dyrektywy Doświadczeni strażacy.


Braterstwo broni

Przy wyszkoleniu u wszystkich członków załogi poprawia główne kwalifikacje całej załogi o 5%. Brany pod uwagę jest średni poziom wyszkolenia u wszystkich członków załogi. Atut działa nawet przy wyszkoleniu tylko u części załogi (np. jeśli tylko jeden członek pięcioosobowej załogi ma wyszkolone Braterstwo broni, premia do głównych kwalifikacji całej załogi wynosi 1%).
Ten atut łączy się z działaniem elementów wyposażenia Ulepszona wentylacja, Wentylacja z nagród i System wentylacyjny, materiałów eksploatacyjnych takich jak Dodatkowe racje bojowe i dyrektywy Czyszczenie wentylacji.

Mentor

Zwiększa o 10% liczbę PD zdobywanych przez wszystkich członków załogi.


Wykrywanie dźwiękiem

Wywołuje ostrzeżenie o strzale z działa samobieżnego przeciwnika z opóźnieniem 0,1 s i wskazuje kierunek, z którego wystrzelono pocisk. Aktywuje się w momencie wystrzału.


Zwiad

Zwiększa maksymalny zasięg widzenia o 2%. Jeśli urządzenia obserwacyjne są uszkodzone, działanie zwiększa się do 20%.
Ten atut łączy się z atutem Rozeznanie w sytuacji, elementami wyposażenia Powłoka antyrefleksyjna, Eksperymentalna optyka, Lorneta polowa i Optyka z nagród, a także z dyrektywą Kalibracja optyczna.


Wszechstronność

Pozwala dowódcy zastąpić nieprzytomnych członków załogi z 50% skuteczności.
Można zastąpić tylko główne kwalifikacje. Efekt zastąpienia zmniejsza się z każdym nieprzytomnym członkiem załogi.


Orle oko

Identyfikuje krytycznie uszkodzone moduły celu z opóźnieniem 0,5 s. Działa w bezpośrednim i pośrednim trybie ostrzału.

Kontrolowane uderzenie

Zwiększa uszkodzenia pojazdów przeciwnika od taranowania o 15% i zmniejsza uszkodzenia własnego pojazdu od taranowania o 15%.
Atut działa tylko wtedy, gdy Twój pojazd jest w ruchu. Atut nie działa przy zderzeniu dwóch sojuszniczych pojazdów.


Jazda terenowa

Zmniejsza utratę prędkości o 10% podczas jazdy po miękkim terenie i o 2,5% podczas jazdy po umiarkowanie miękkim terenie.
Atut łączy się z działaniem elementu wyposażenia Dodatkowe ostrogi.


Gładka jazda

Zwiększa celność przy strzelaniu w ruchu o 4%. Nie wpływa na celność stacjonarnego pojazdu ani na celność podczas obrotu kadłuba.
Ten atut łączy się z działaniem elementów wyposażenia Stabilizator pionowy, Ulepszony mechanizm obracania i ich odpowiedników, a także dyrektyw Smarowanie skrzyni biegów i Smarowanie stabilizatora.


Czystość i porządek

Zmniejsza szansę pożaru silnika o 25%.
Ten atut łączy się z działaniem elementu wyposażenia Zmieniona konfiguracja i materiału eksploatacyjnego Automatyczny system gaśniczy.


Hamowanie sprzęgłem

Zwiększa prędkość obrotu pojazdu o 5%.
Ten atut łączy się z działaniem elementów wyposażenia Turbosprężarka, Dodatkowe ostrogi, Ulepszony mechanizm obracania i Mechanizm obracania z nagród, dyrektywy Szkolenie bojowe, materiałów eksploatacyjnych Ropa z Lend-Lease’u, Ropa wysokiej jakości, Usunięcie regulatora obrotów, 100-oktanowa benzyna i 105-oktanowa benzyna, a także Ulepszenia polowego.

Wyznaczony cel

Wydłuża o 2 s czas, po upływie którego pojazd przeciwnika przestaje być widoczny w obszarze widzenia celowniczego. Atut działa w bezpośrednim i pośrednim trybie ostrzału.
Jeśli dwóch celowniczych ma ten atut, liczy się tylko wyższa wartość. Ten atut łączy się z działaniem elementu wyposażenia Ulepszone radio i dyrektywy Skupienie na celu.


Zbrojmistrz

Zwiększa celność uszkodzonego działa o 20%.
Jeśli dwóch celowniczych ma ten atut, liczy się tylko wyższa wartość. Ten atut łączy się z działaniem elementów wyposażenia Stabilizator pionowy, Ulepszony mechanizm obracania, Stabilizator z nagród, Mechanizm obracania z nagród i System wyposażenia stabilizującego, a także dyrektywy Smarowanie stabilizatora.


Snajper

Zwiększa o 3% szansę na zadanie uszkodzeń modułom pojazdu przeciwnika i zranienie jego załogi.
Działa tylko z pociskami PP, pełnokalibrowymi z rdzeniem i kumulacyjnymi. Jeśli dwóch celowniczych ma ten atut, liczy się tylko wyższa wartość.


Strzał z biodra

Zwiększa celność podczas obrotu wieży o 7,5%.
Jeśli dwóch celowniczych ma ten atut, liczy się tylko wyższa wartość. Ten atut łączy się z działaniem elementów wyposażenia Stabilizator pionowy, Ulepszony mechanizm obracania, Stabilizator z nagród, Mechanizm obracania z nagród i System wyposażenia stabilizującego, a także dyrektyw Smarowanie stabilizatora i Pewna ręka.

Intuicja

Pozwala o 60% szybciej przełączać pomiędzy typami pocisków w naładowanym dziale. Aby aktywować ten atut, działo, dwulufowe działo lub magazynek muszą być w pełni załadowane. Jeśli dwóch ładowniczych ma ten sam atut, liczy się średnia wartość atutu. Minimalny czas zmiany typu pocisku to 1 s dla dział cyklicznych (standardowych) i 2,5 s dla dział dwulufowych i magazynków.


Desperat

Przyspiesza ładowanie działa o 9%, jeśli pojazdowi pozostało mniej niż 10% punktów wytrzymałości.
Jeśli dwóch ładowniczych ma ten atut, liczy się tylko wyższa wartość. Atut łączy się z działaniem elementów wyposażenia Mechanizm dosyłający i Innowacyjny system ładowania, a także dyrektywy Uporządkowany magazyn amunicji.


Bezpieczne magazynowanie

Zwiększa wytrzymałość magazynu amunicji o 12,5%.
Jeśli dwóch ładowniczych ma ten atut, liczy się tylko wyższa wartość. Ten atut łączy się z działaniem Zmienionej konfiguracji i dyrektywy Organizacja pocisków.

Rozeznanie w sytuacji

Zwiększa zasięg widzenia o 3%.
Jeśli dwóch radiooperatorów ma ten atut, liczy się tylko wyższa wartość. Ten atut łączy się z działaniem atutu Zwiad, elementów wyposażenia Powłoka antyrefleksyjna, Eksperymentalna optyka, Lorneta polowa i Optyka z nagród, a także dyrektywy Kalibracja optyczna.


Żądza zemsty

Pozwala radiooperatorowi, który przetrwał zniszczenie swojego pojazdu, zgłaszać pozycje przeciwnika przez jeszcze 2 s.
Jeśli dwóch radiooperatorów ma ten atut, liczy się tylko wyższa wartość. Atut łączy się z działaniem dyrektywy Obowiązek przede wszystkim.


Wzmacnianie sygnału

Zwiększa zasięg sygnału o 20%.
Jeśli dwóch radiooperatorów ma ten atut, liczy się tylko wyższa wartość.


Stacja przekaźnikowa

Zwiększa zasięg sygnału sojuszniczych pojazdów znajdujących się w zasięgu własnego radia o 10%. Nie wpływa na zasięg sygnału własnego pojazdu.
Jeśli dwóch radiooperatorów ma ten atut, liczy się tylko wyższa wartość

Wartości skuteczności są podane dla atutów na poziomie 100% u załogi ze 100% poziomem skuteczności załogi.

Po wyszkoleniu dodatkowego atutu do 100% czołgiści mogą rozpocząć szkolenie nowego. Aby wyszkolić kolejny atut, czołgista potrzebuje dwukrotnie więcej doświadczenia niż przy poprzednim.

Szkolenie atutów

Szkolenie atutów rozpoczyna się od 0%, a ich poziom wzrasta wraz ze zdobywanym doświadczeniem bojowym.

Atut zerowy to specjalny rodzaj atutu domyślnie dostępny dla załoganta. Taki atut jest w pełni wyszkolony, nie wymaga doświadczenia, a gracz nie może go zmienić. Załogantów z zerowymi atutami można zdobyć jako nagrody lub podczas wydarzeń (na przykład w Operacjach świątecznych). Atuty zerowe znacząco zmniejszają ilość doświadczenia wymaganą do dalszego szkolenia załogi.

Szkolenie załogi można w dowolnym momencie przyspieszyć. Istnieje na to kilka sposobów:

 • Szkolenie za wolne doświadczenie. Po każdej bitwie 5% zdobytego doświadczenia bojowego jest zamieniane na wolne doświadczenie. Wolne doświadczenie możesz też zdobyć, wymieniając doświadczenie z pojazdów elitarnych za złoto.
 • Opcja Przyspieszone szkolenie załogi w pojazdach elitarnych.
 • Czytanie podręczników dla załogi.
 • Aktywowanie rezerw osobistych.
 • Zdobywanie większej ilości doświadczenia bojowego i doświadczenia załogi podczas gry z kontem premium WoT lub w pojazdach premium.

Aby przyspieszyć szkolenie atutu za wolne doświadczenie:

 1. Wybierz pojazd w garażu i czołgistę, którego poziom chcesz podnieść.
 2. Wybierz Profil w menu.
 3. Następnie kliknij Zwiększ.
 4. Wybierz wolne doświadczenie w oknie Szybki trening i dokończ proces szkolenia.

W dowolnym momencie można wyzerować istniejące atuty członka załogi, klikając przycisk Resetuj i wybierając jedną z czterech opcji:

 • Kursy przyśpieszone: Za darmo, ale całkowite doświadczenie atutów jest zmniejszane o 20%.
 • Szkoła pułkowa: Kosztuje 20 000, ale całkowite doświadczenie atutów jest zmniejszane o 10%.
 • Akademia pancerna: Kosztuje 200 i nie powoduje zmiany doświadczenia atutów.
 • Przekwalifikowanie: Wymaga rozkazu przekwalifikowania, ale pozostawia główną kwalifikację na niezmienionym poziomie.

Podręczniki dla załogi

Podręczniki dla załogi pozwalają przyspieszyć szkolenie jednego lub wszystkich członków załogi poprzez dodanie określonej liczby PD załogi.

Podręczniki dla załogi różnią się typem i wartością. Im wyższa wartość, tym więcej PD otrzyma członek załogi po przeczytaniu podręcznika. Istnieje siedem typów podręczników dla załogi różniących się metodą uzyskania i warunkami użycia.

 • Książeczka szkoleniowa
 • Przewodnik szkoleniowy
 • Podręcznik szkoleniowy
 • Książeczka uniwersalna
 • Przewodnik uniwersalny
 • Podręcznik uniwersalny
 • Osobisty podręcznik szkoleniowy

Stosuje się dla całej załogi. Po przeczytaniu zapewnia każdemu członkowi załogi 20 000 punktów doświadczenia.

Metoda uzyskania: Można zdobyć z nagród otrzymywanych za ukończone misje dzienne i za udział w różnych wydarzeniach w grze.

Warunki użycia:

 • Stosuje się dla załóg w pojazdach odpowiedniej nacji.
 • Poziom głównej kwalifikacji wszystkich członków załogi powinien wynosić przynajmniej 100% (nie wliczając premii z wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych).
 • Specjalizacja wszystkich członków załogi musi być zgodna z pojazdem.
 • Pojazd musi mieć pełną załogę.

Stosuje się dla całej załogi. Po przeczytaniu zapewnia każdemu członkowi załogi 100 000 punktów doświadczenia.

Metoda uzyskania: Jako nagroda w grze za wydarzenia.

Warunki użycia:

 • Stosuje się dla załóg w pojazdach odpowiedniej nacji.
 • Poziom głównej kwalifikacji wszystkich członków załogi powinien wynosić przynajmniej 100% (nie wliczając premii z wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych).
 • Specjalizacja wszystkich członków załogi musi być zgodna z pojazdem.
 • Pojazd musi mieć pełną załogę.

Stosuje się dla całej załogi. Po przeczytaniu zapewnia każdemu członkowi załogi 250 000 punktów doświadczenia.

Metoda uzyskania: Można kupić za 2 000 000.

Warunki użycia:

 • Stosuje się dla załóg w pojazdach odpowiedniej nacji.
 • Poziom głównej kwalifikacji wszystkich członków załogi powinien wynosić przynajmniej 100% (nie wliczając premii z wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych).
 • Specjalizacja wszystkich członków załogi musi być zgodna z pojazdem.
 • Pojazd musi mieć pełną załogę.

Stosuje się dla całej załogi. Po przeczytaniu zapewnia każdemu członkowi załogi 20 000 punktów doświadczenia.

Metoda uzyskania: Można otrzymać z nagród przyznawanych za ukończone misje dzienne.

Warunki użycia:

 • Poziom głównej kwalifikacji wszystkich członków załogi powinien wynosić przynajmniej 100% (nie wliczając premii z wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych).
 • Specjalizacja wszystkich członków załogi musi być zgodna z pojazdem.
 • Pojazd musi mieć pełną załogę.

Stosuje się dla całej załogi. Po przeczytaniu zapewnia każdemu członkowi załogi 100 000 punktów doświadczenia.

Metoda uzyskania: Można otrzymać z nagród przyznawanych za ukończone misje dzienne.

Warunki użycia:

 • Poziom głównej kwalifikacji wszystkich członków załogi powinien wynosić przynajmniej 100% (nie wliczając premii z wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych).
 • Specjalizacja wszystkich członków załogi musi być zgodna z pojazdem.
 • Pojazd musi mieć pełną załogę.

Stosuje się dla całej załogi. Po przeczytaniu zapewnia każdemu członkowi załogi 250 000 punktów doświadczenia.

Metoda uzyskania: Można otrzymać z nagród przyznawanych za ukończone misje dzienne.

Warunki użycia:

 • Poziom głównej kwalifikacji wszystkich członków załogi powinien wynosić przynajmniej 100% (nie wliczając premii z wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych).
 • Specjalizacja wszystkich członków załogi musi być zgodna z pojazdem.
 • Pojazd musi mieć pełną załogę.

Stosuje się dla wybranego członka załogi. Po przeczytaniu zapewnia temu członkowi załogi 850 000 punktów doświadczenia.

Metoda uzyskania: Jako nagroda w wydarzeniach w grze lub nagroda specjalna otrzymywana za ukończone misje dzienne.

Warunki użycia:

 • Stosuje się dla wybranego członka załogi w pojazdach dowolnej nacji.
 • Poziom głównej kwalifikacji nie ma znaczenia.

Kupno i używanie podręczników szkoleniowych

Aby kupić podręczniki szkoleniowe:

 1. W garażu wybierz pojazd nacji, dla której chcesz kupić podręczniki szkoleniowe.
 2. Kliknij PPM wizerunek członka załogi, którego chcesz wyszkolić.
 3. Wybierz Szybki trening i kliknij na nim LPM.
 4. W nowym oknie wybierz podręcznik szkoleniowy i kliknij Kup.
 5. W oknie potwierdzenia ustaw liczbę podręczników szkoleniowych i kliknij Kup. Podręcznik szkoleniowy kosztuje 2 000 000. Po przeczytaniu zapewnia każdemu członkowi załogi 250 000 punktów doświadczenia.

W tym samym menu możesz szkolić wybranych członków załogi za wolne doświadczenie. To tutaj są przechowywane wszystkie typy podręczników dla załogi gotowe do natychmiastowego użycia. Wybierz członków załogi, których chcesz wyszkolić, i użyj dostępnych materiałów.

Obrazek interaktywny. Użyj suwaka, by ustawić bieżącą i pożądaną liczbę atutów załogi. Wyświetlona zostanie wymagana liczba podręczników szkoleniowych.
 
Obecna liczba atutów załogi:
2
 
Pożądana liczba atutów załogi:
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Znaczek plus
 
wskazuje, że po wykorzystaniu wymaganej liczby podręczników szkoleniowych załoga będzie miała więcej PD niż jest wymagane do osiągnięcia pożądanej liczby atutów.
Wymagana liczba podręczników szkoleniowych:
2

Pamiętaj, że otrzymane i kupione podręczniki dla załogi będą przechowywane w specjalnym dziale w Twoim magazynie.

Aby zobaczyć swoje podręczniki dla załogi:

 1. Przejdź do zakładki Magazyn pod przyciskiem Bitwa!garażu.
 2. Kliknij (Zapasy) po lewej stronie ekranu.
 3. Przejdź do zakładki Podręczniki. Są tu wyświetlane dostępne podręczniki dla załogi. Użyj filtrów, aby wyszukać potrzebne Ci podręczniki.

Zamknij