Szkolenie załogi

Załoga to kluczowy element łączący gracza z pojazdem. Każdy członek załogi posiada swoją kwalifikację: dowódca, kierowca, celowniczy, ładowniczy bądź radiooperator. Mistrzostwo kontroli pojazdu oraz dodatkowe umiejętności i atuty znacząco poprawiają efektywność bojową pojazdu.

Główna kwalifikacja

Poziom głównej kwalifikacji określa parametry efektywności pojazdu. Po wyszkoleniu swojej załogi do 100% w jej głównej kwalifikacji, stają się dostępne umiejętności i atuty umożliwiające zdobycie dodatkowej przewagi w bitwach.

Szkolenie dowódcy jest najważniejsze. Każde 10% umiejętności bojowych dowódcy daje 1% premii całej załodze. Przykładowo, jeśli dowódca jest wyszkolony w 50%, to załoga jest wyszkolona w 55%; jeśli dowódca jest wyszkolony w 100%, to załoga jest wyszkolona w 110% i tak dalej.

Osiągnięcie mistrzostwa w głównej kwalifikacji jest uwarunkowane dwoma aspektami:

 • Poziom kwalifikacji. Poziom głównej kwalifikacji czołgisty.
 • Mistrzostwo kontroli nad pojazdem. Członkowie załogi mogą w pełni wykorzystać swoje umiejętności tylko w pojeździe, do którego są aktualnie wyszkoleni lub w pojazdach premium tego samego typu i z tego samego kraju.

Szkolenie głównej kwalifikacji

Przy rekrutowaniu nowego członka załogi można wybrać jeden z trzech poziomów kwalifikacji:

 1. Kursy przyśpieszone. Kursy są darmowe, ale czołgista zostaje wyszkolony tylko w 50%. Ten poziom wyszkolenia jest domyślny przy rekrutowaniu nowego członka załogi.
 2. Szkoła pułkowa. Czołgista zostaje wyszkolony w 75% za 20 000 kredytów.
 3. Akademia pancerna. Czołgista zostaje wyszkolony w 100% za 200 szt. złota.

Rekruci na czogistów w pojazdach I poziomu, pojazdach premium oraz pojazdach-nagrodach są domyślnie wyszkoleni w 100%.

Najpopularniejszym sposobem podniesienia kwalifikacji głównej załogi do 100% jest zdobywanie doświadczenia w bitwach. Każdy czołgista otrzymuje tę samą ilość doświadczenia za bitwę co pojazd. Im większa ich efektywność w bitwie, tym szybciej postępuje szkolenie załogi.

Wyszkolenie czołgisty do 100% poprzez zdobycie doświadczenia bitewnego może być jednak dość długotrwałe. Aby przyspieszyć szkolenie, można:

 • Wyszkolić zrekrutowanego czołgistę w Szkole pułkowej bądź Akademii pancernej za walutę w grze.
 • Wykorzystać rezerwy osobiste, by zdobyć dodatkowe doświadczenie załogi.
 • Aktywować opcję Przyspieszone szkolenie załogi na pojazdach elitarnych.

Przyspieszanie szkolenia za walutę w grze

Jeśli posiadasz czołgistów już wyszkolonych do poziomu poniżej 75%, możesz wysłać ich w dowolnym momencie do Szkoły pułkowej lub Akademii pancernej. Aby wyszkolić swojego członka załogi:

 1. Wybierz pojazd w garażu i czołgistę, którego poziom chcesz podnieść.
 2. Wybierz z menu Akta osobowe. W zakładce Szkolenie wybierz Akademia pancerna lub Szkoła pułkowa.

Istnieje też możliwość wyszkolenia od razu wszystkich członków załogi. Kliknij (Zarządzenie załogą), a w sekcji Przekwalifikuj załogę wybierz Przekwalifikuj. Wybierz poziom szkolenia (Szkoła pułkowa lub Akademia pancerna) w oknie Przekwalifikuj załogę i kliknij Przekwalifikuj. Przeszkoleni będą tylko ci załoganci, których poziom jest niższy niż 75%.

Przyspieszanie szkolenia załogi na pojazdach elitarnych

Opcja Przyspieszone szkolenie załogi jest dostępna na pojazdach elitarnych. Po jej aktywowaniu całe zdobyte doświadczenie jest przekazywane na szkolenie załogi. Najmniej doświadczony członek załogi jest szkolony dwa razy szybciej i jest oznaczony przez .

Aby przyspieszyć szkolenie załogi na pojazdach elitarnych:

 1. Wybierz pojazd w garażu.
 2. Zaznacz opcję Przyspieszone szkolenie załogi powyżej panelu z członkami załogi w lewym górnym rogu garażu.
Po aktywowaniu tej opcji całe doświadczenie bitewne zdobyte na tym pojeździe będzie zużywane na szkolenie czołgistów. Doświadczenie już zdobyte na tym pojeździe nie jest usuwane.

Umiejętności i atuty załogi

Po wyszkoleniu w 100% głównych kwalifikacji swojej załogi stają się dostępne dodatkowe atuty i umiejętności.

Atuty i umiejętności mogą być uniwersalne lub indywidualne. Uniwersalne atuty i umiejętności są dostępne dla wszystkich członków załogi, indywidualne – dla określonych kwalifikacji. W przypadkach, gdy czołgista pełni kilka funkcji w pojeździe, może on szkolić atuty i umiejętności dostępne dla każdej z nich.

Efekty atutów i umiejętności są różne:

 • Umiejętności są aktywowane po rozpoczęciu szkolenia. Ich efekt wzrasta wraz z poziomem umiejętności.
 • Atuty zaczynają działać po osiągnięciu 100%.

 • Ogólne atuty i umiejętności
 • Dowódca
 • Kierowca-mechanik
 • Celowniczy
 • Ładowniczy
 • Radiooperator
Naprawa

Przyspiesza naprawę uszkodzonych modułów. Liczy się średni poziom całej załogi. Umiejętność jest bardziej efektywna, jeśli połączy się ją ze Skrzynką z narzędziami i Dużym zestawem naprawczym.

Maskowanie

Zmniejsza widoczność pojazdu. Ten efekt łączy się z Kamuflażem (dla odpowiadającego mu typu map), Siatką maskującą i Naturalnym maskowaniem.

Gaszenie pożaru

Umiejętność zwiększa szansę ugaszenia pożaru. Liczy się średni poziom całej załogi. Ta umiejętność łączy się z efektami Doświadczonych strażaków.

Braterstwo broni

Poprawia główne kwalifikacje i wszystkie umiejętności całej załogi. Ten atut sumuje się z efektami Ulepszonej wentylacji, Systemu wentylacji, Dodatkowych racji bojowych oraz Czyszczenia wentylacji. Zaczyna działać dopiero po osiągnięciu 100% przez wszystkich członków załogi.

Mentor

Daje dodatkowe doświadczenie wszystkim członkom załogi oprócz dowódcy.

Zwiad

Zwiększa maksymalny zasięg widzenia. Umiejętność ta działa lepiej, jeśli uszkodzone są narzędzia obserwacyjne lub w połączeniu z Rozeznaniem w sytuacji, Powłoką antyrefleksyjną, Eksperymentalną optyką lub Lornetą polową.

Wszechstronność

Pozwala Dowódcy na osiągnięcie mistrzostwa w każdej kwalifikacji i zastępowanie rannych czołgistów. Możliwa zmiana tylko głównych umiejętności. Efekt zastąpienia spada wraz z każdym kolejnym rannym czołgistą.

Orle oko

Pozwala Dowódcy zidentyfikować krytycznie uszkodzone moduły na wskazywanych pojazdach przeciwnika będących w zasięgu widzenia. Skuteczny zarówno w przypadku ostrzału pośredniego jak i bezpośredniego.

Szósty zmysł

Pozwala dowódcy na określenie, czy jego pojazd został wykryty przez przeciwnika. Ten atut sumuje się z efektami Zwiększonego skupienia.

Kontrolowane uderzenie

Zmniejsza własne uszkodzenia i zwiększa uszkodzenia przeciwnika przy taranowaniu. Umiejętność działa, gdy pojazd jest w ruchu. Umiejętność nie liczy się przy zderzeniach z pojazdami sojuszników.

Jazda terenowa

Zmniejsza opór gruntu podczas jazdy po terenie miękkim i umiarkowanie miękkim. Niższe opory gruntu sprawiają, że rośnie przyspieszenie i manewrowość pojazdu. Efekt jest spotęgowany, jeśli połączy się umiejętność z Dodatkowymi ostrogami.

Gładka jazda

Umiejętność zwiększa celność podczas strzelania w ruchu. Umiejętność nie jest efektywna, jeśli pojazd stoi lub się obraca. Ta umiejętność łączy się z efektami Stabilizatora pionowego i Smarowania skrzyni biegów.

Czystość i porządek

Atut zmniejsza szansę na zapalenie się silnika dzięki zmniejszeniu prawdopodobieństwa wycieku benzyny lub ropy. Jest on bardziej efektywny, jeśli połączy się go z Automatycznym systemem gaśniczym.

Hamowanie sprzęgłem

Zwiększa prędkość obrotu pojazdu. Efekt jest spotęgowany, jeśli połączy się umiejętność z Dodatkowymi ostrogami, Olejem z Lend-Lease'u, Olejem wysokiej jakości, Podkręconym regulatorem silnika, 100-oktanową i 105-oktanową benzyną oraz Szkoleniem bojowym.

Wyznaczony cel

Sprawia, że pojazdy przeciwnika są widoczne przez dwie sekundy dłużej. Atut działa zarówno podczas ognia pośredniego i bezpośredniego. Jeśli ma go dwóch celowniczych, efekt nie ulega kumulacji. Ta umiejętność łączy się z efektami Skupienia na celu.

Zbrojmistrz

Umiejętność poprawia celność uszkodzonego działa. Jeśli posiada ją dwóch celowniczych, brana pod uwagę jest tylko ta o wyższym poziomie. Umiejętność jest bardziej efektywna, jeśli połączy się ją ze Stabilizatorem pionowym.

Snajper

Zwiększa szansę na uszkodzenie modułu lub zranienie załogi przeciwnika. Działa wyłącznie dla pocisków PP, PK i K. Jeśli dwóch celowniczych posiada ten atut, efekt nie kumuluje się.

Strzał z biodra

Umiejętność zwiększa celność podczas obrotu wieży. Jeśli posiada ją dwóch celowniczych, brana pod uwagę jest tylko ta o wyższym poziomie. Ta umiejętność łączy się z efektami Stabilizatora pionowego lub Pewnej ręki.

Intuicja

Podczas przełączania się między rodzajami pocisków zwiększa szansę na to, że właściwy pocisk jest już załadowany. Załadowanie działa nowym pociskiem jest wznawiane od chwili przerwania tej czynności. Jeśli dwóch ładowniczych posiada ten atut, efekt kumuluje się.

Desperat

Przyspiesza ładowanie działa, jeśli pojazd ma mniej niż 10% wytrzymałości. Jeśli dwóch ładowniczych posiada ten atut, efekt nie ulega kumulacji. Efekt jest spotęgowany, jeśli połączy się atut z Mechanizmem dosyłającym.

Bezpieczne magazynowanie

Atut zwiększa odporność magazynu amunicyjnego: pociski nie stykają się ze sobą. Jeśli posiada go dwóch ładowniczych, efekt nie kumuluje się. Ten atut sumuje się z efektami Mokrego magazynu amunicyjnego lub Organizacji pocisków.

Rozeznanie w sytuacji

Zwiększa zasięg widzenia. Jeśli dwaj radiooperatorzy posiadają tę umiejętność, działa wyłącznie wyższa z nich. Umiejętność łączy się z efektami Zwiadu, Powłoki antyrefleksyjnej, Eksperymentalnej optyki i Lornety polowej.

Żądza zemsty

Jeśli radiooperator przeżył zniszczenie swojego pojazdu, atut pozwala mu na zgłaszanie pozycji przeciwnika przez dwie sekundy dłużej. Jeśli dwaj radiooperatorzy posiadają ten atut, efekt nie ulega kumulacji. Ten atut sumuje się z efektami Obowiązku przede wszystkim.

Wzmacnianie sygnału

Zwiększa zasięg sygnału. Jeśli dwaj radiooperatorzy mają tę umiejętność, wykorzystywana jest tylko wyższa z nich.

Stacja przekaźnikowa

Zwiększa zasięg sygnału sojuszników będących w zasięgu komunikacji pojazdu. Nie wpływa na zasięg sygnału Twojego pojazdu. Jeśli dwaj radiooperatorzy posiadają tę umiejętność, działa tylko ta mająca wyższy poziom.

Po wyszkoleniu w 100% dodatkowej umiejętności lub atutu czołgista może rozpocząć dalsze szkolenie. Aby wyszkolić kolejną umiejętność lub atut, musi on zdobyć dwukrotnie więcej doświadczenia niż w poprzednim szkoleniu.

Szkolenie atutów i umiejętności

Szkolenie atutu lub umiejętności rozpoczyna się od 0%. Poziom wyszkolenia zwiększa się poprzez zdobywanie doświadczenia bitewnego.

Poziom szkolonego atutu czy umiejętności można podnieść w dowolnym momencie. Jest kilka sposobów na przyśpieszenie szkolenia atutu lub umiejętności:

 • Szkolenie za wolne doświadczenie. Po każdej bitwie 5% doświadczenia bitewnego jest konwertowane na wolne doświadczenie. Można je również zdobyć, wymieniając doświadczenie bitewne z pojazdów elitarnych za złoto.
 • Opcja Przyspiesz szkolenie załogi w pojazdach elitarnych.
 • Przeczytanie podręczników dla załogi.
 • Aktywowanie rezerw osobistych.

Aby przyspieszyć szkolenie atutów i umiejętności za wolne doświadczenie:

 1. Wybierz pojazd w garażu i czołgistę, którego poziom chcesz podnieść.
 2. Wybierz z menu Akta osobowe.
 3. W opcji Umiejętności wybierz Zwiększ.
 4. W oknie Szkolenie za wolne doświadczenie wybierz poziom szkolenia i kliknij Wymień.

Podręczniki dla załogi

Podręczniki dla załogi pozwalają na przyśpieszenie szkolenia jednego lub wszystkich członków załogi poprzez dodanie pewnej liczby PD załogi.

Podręczniki dla załogi różnią się typem i wartością. Im wyższa wartość, tym więcej PD otrzyma członek załogi po przeczytaniu podręcznika dla załogi. Jest pięć typów podręczników dla załogi różniących się sposobem zdobycia i warunkami użycia.

 • Książeczka szkoleniowa
 • Przewodnik szkoleniowy
 • Podręcznik szkoleniowy
 • Osobisty podręcznik szkoleniowy
 • Podręcznik uniwersalny

Ma zastosowanie dla całej załogi. Po przeczytaniu, książka daje każdemu załogantowi 20 000 doświadczenia.

Sposób zdobycia: w ramach nagród przyznawanych za ukończenie misji dziennych.

Warunki użycia:

 • Stosowane na załogach w pojazdach z odpowiedniego kraju.
 • Poziom głównej kwalifikacji wszystkich członków załogi musi wynosić przynajmniej 100% (nie licząc bonusów za wyposażenie i materiały eksploatacyjne.
 • Specjalizacja wszystkich członków załogi musi odpowiadać pojazdowi.
 • Pojazd musi mieć kompletną załogę.

Ma zastosowanie dla całej załogi. Po przeczytaniu, książka daje każdemu załogantowi 100 000 doświadczenia.

Sposób zdobycia: jako nagroda w wydarzeniu w grze.

Warunki użycia:

 • Stosowane na załogach w pojazdach z odpowiedniego kraju.
 • Poziom głównej kwalifikacji wszystkich członków załogi musi wynosić przynajmniej 100% (nie licząc bonusów za wyposażenie i materiały eksploatacyjne.
 • Specjalizacja wszystkich członków załogi musi odpowiadać pojazdowi.
 • Pojazd musi mieć kompletną załogę.

Ma zastosowanie dla całej załogi. Po przeczytaniu, książka daje każdemu załogantowi 250 000 doświadczenia.

Sposób zdobycia: można kupić za 2 000 000.

Warunki użycia:

 • Stosowane na załogach w pojazdach z odpowiedniego kraju.
 • Poziom głównej kwalifikacji wszystkich członków załogi musi wynosić przynajmniej 100% (nie licząc bonusów za wyposażenie i materiały eksploatacyjne.
 • Specjalizacja wszystkich członków załogi musi odpowiadać pojazdowi.
 • Pojazd musi mieć kompletną załogę.

Stosuje się go na wybranym załogancie. Po jego przeczytaniu ten podręcznik dla załogi daje mu 850 000 doświadczenia.

Sposób zdobycia: jako nagroda w wydarzeniu w grze.

Warunki użycia:

 • Stosowane na wybranym członku załogi w pojazdach z odpowiedniego kraju.
 • Poziom głównej kwalifikacji nie ma znaczenia.

Ma zastosowanie dla całej załogi. Po przeczytaniu, książka daje każdemu załogantowi 250 000 doświadczenia.

Sposób zdobycia: w ramach nagród przyznawanych za ukończenie misji dziennych.

Warunki użycia:

 • Poziom głównej kwalifikacji wszystkich członków załogi musi wynosić przynajmniej 100% (nie licząc bonusów za wyposażenie i materiały eksploatacyjne.
 • Specjalizacja wszystkich członków załogi musi odpowiadać pojazdowi.
 • Pojazd musi mieć kompletną załogę.

Kupno podręczników szkoleniowych

Aby kupić podręczniki szkoleniowe:

 1. W garażu wybierzcie pojazd z kraju, dla którego chcecie kupić podręczniki szkoleniowe.
 2. Kliknijcie (Zarządzanie załogą) powyżej Panelu załogi i kliknijcie Otwórz w dziale Podręczniki dla załogi.
 3. W oknie PODRĘCZNIKI DLA ZAŁOGI wybierzcie Podręcznik szkoleniowy i kliknijcie Kup.
 4. W oknie potwierdzenia ustawcie liczbę podręczników szkoleniowych i kliknijcie Kup. Jeden podręcznik szkoleniowy kosztuje 2 000 000. Po przeczytaniu podręcznik zapewnia członkowi załogi 250 000 doświadczenia.

Obrazek interaktywny. Użyj suwaka, by ustawić aktualną i docelową liczbę umiejętności i atutów załogi. Wyświetli się wymagana liczba podręczników szkoleniowych.
 
Aktualna liczba umiejętności i atutów załogi:
2
 
Docelowa liczba umiejętności i atutów załogi:
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Znak plus
 
wskazuje, że po zastosowaniu wymaganej liczby podręczników szkoleniowych załoga otrzyma więcej PD niż jest potrzebne dla docelowej liczby umiejętności i atutów.
Wymagana liczba podręczników szkoleniowych:
2

Aby użyć podręczników dla załogi:

 1. garażu wybierzcie pojazd załogi lub jej członka, których chcecie wyszkolić.
 2. Kliknijcie  (Zarządzanie załogą) powyżej Panelu załogi i kliknijcie Otwórz w dziale Podręczniki dla załogi.
 3. W oknie PODRĘCZNIKI DLA ZAŁOGI wybierzcie typ podręcznika dla załogi i kliknijcie Zastosuj.
 4. W oknie potwierdzenia kliknijcie Czytaj. Podręcznik dla załogi zostanie zużyty, a każdy lub wybrany członek załogi otrzyma doświadczenie zależne od typu przeczytanego podręcznika dla załogi.

Prosimy zauważyć, że otrzymane i kupione podręczniki dla załogi będą przechowywane w specjalnym dziale w Waszym magazynie.

Aby zobaczyć swoje podręczniki dla załogi:

 1. Przejdźcie do zakładki MAGAZYN pod przyciskiem Bitwa! w Waszym garażu.
 2. Kliknijcie  (Zapasy) po lewej stronie ekranu.
 3. Przejdźcie do zakładki Podręczniki dla załogi. Są tu pokazane dostępne podręczniki dla załogi. Użyjcie filtrów, aby znaleźć potrzebnych Wam podręczników dla załogi.

Zamknij