Pluton jest jednostką złożona z kilku graczy, którzy wchodzą do bitwy w tej samej drużynie. Możecie grać w plutonie w następujących trybach:

 • Bitwy losowe (bitwa standardowa, natarcie, bitwa spotkaniowa, wielka bitwa)
 • Linia frontu
 • Stalowy łowca
 • W niektórych trybach specjalnych dla wydarzeń w grze

Musicie wybrać tryb, zanim stworzycie pluton.

Liczba graczy w plutonie zależy od wybranego trybu.

Tryb Bitwa losowa Linia frontu Stalowy łowca
Liczba graczy 2–3 2–3 3

Członkowie Waszego plutonu widzą Waszą prawdziwą nazwę gracza nawet, jeśli zaznaczyliście opcję Zanonimizuj swoją nazwę gracza w bitwie w ustawieniach gry.

Gra w plutonie zapewnia dodatkowe premie za bitwę.

 +15% PD

Za grę w plutonie, niezależnie od poziomu pojazdu, wyników bitwy i konta premium

 +15% kredytów

Jeśli macie konto premium WoT

 +10% kredytów

Jeśli nie macie konta premium WoT, ale posiada je przynajmniej jeden członek Waszego plutonu

Te premie nie dotyczą plutonów dynamicznych.

Tworzenie plutonu

Aby grać w plutonie, można utworzyć nową jednostkę i zaprosić do niego znajomych, albo wybrać funkcję Znajdź graczy, aby system wylosował obsadę członków plutonu.

Aby stworzyć nowy pluton:

 1. Kliknijcie Stwórz pluton po lewej stronie przycisku Bitwa!.
 2. W rozwijanym menu kliknijcie Nowy pluton. Pojawi się okno plutonu.

Na tym etapie będziecie jego jedynym członkiem. Aby utworzyć pluton, zaproście swoich znajomych lub poszukajcie losowych graczy.

Możecie też zawiązać pluton z którymś ze swoich znajomych, używając zakładki Kontaktów w lewym dolnym rogu garażu. Aby to zrobić, kliknijcie PPM nazwę gracza na liście kontaktów i wybierzcie Stwórz pluton. Po przyjęciu zaproszenia dołączy on do plutonu i pojawi się w dedykowanym mu oknie.

Wyszukiwanie graczy

Automatyczne wyszukiwanie pozwala znaleźć graczy, którzy chcą grać w plutonie i mają podobny do Was poziom mistrzostwa oraz spełniają kryteria wyszukiwania.

Automatyczne wyszukiwanie bierze pod uwagę następujące kryteria:

 • Klasyfikacja World of Tanks (WTR). Członkowie plutonu powinni mieć zbliżony współczynnik WTR.
 • Liczba bitew dla każdego poziomu pojazdów. System porównuje liczbę rozegranych przez każdego gracza bitew na określonym poziomie. Brane pod uwagę są tylko pojazdy znajdujące się w garażu gracza i gotowe do bitwy. Do tego samego plutonu wybierani są gracze, którzy rozegrali podobną liczbę bitew na każdym dostępnym poziomie pojazdów.
 • Serwer. Wyszukiwanie jest wykonywane w obrębie tylko jednego serwera.
 • Dostępne pojazdy. Gracze są łączeni zgodnie z liczbą pojazdów każdego poziomu posiadanych w garażu. Brane pod uwagę są tylko pojazdy w gotowości do bitwy.
  Wybrany pojazd nie wpływa na wyniki wyszukiwania. Przed wejściem do bitwy w plutonie możecie wybrać inny pojazd.
 • Gracze z tego samego klanu. Członkowie Waszego klanu mają większą szansę na znalezienie się w Waszym plutonie.

Oprócz głównych kryteriów możecie ustawić własne preferencje wyszukiwania:

 • Poziomy pojazdów. Wybierzcie poziomy pojazdów dla członków plutonu, a system wyszuka wyłącznie graczy posiadających pojazdy odpowiednich poziomów. 
 • Czat głosowy. Zaznaczcie tę opcję, jeśli chcecie używać czatu głosowego do komunikacji z członkami swojego plutonu. Ta opcja jest niedostępna, jeśli wyłączyliście czat głosowy w ustawieniach gry.

Możecie użyć menu plutonu w swoim garażu, aby wyszukać graczy przed stworzeniem plutonu. W tym przypadku pluton zostanie utworzony automatycznie, a jego członkami będziecie Wy i wyszukani gracze.

Jeśli już zawiązaliście pluton, a ma on wolne miejsca, możecie aktywować wyszukiwanie graczy w oknie plutonu. Uwaga: rozpoczęcie automatycznego wyszukiwania anuluje wszystkie wysłane zaproszenia, na które nie udzielono odpowiedzi.

Na przykład:

Wysłaliście zaproszenie do znajomego, a następnie zdecydowaliście się użyć automatycznego wyszukiwania. Po rozpoczęciu wyszukiwania Wasz znajomy nie będzie już mógł przyjąć zaproszenia.

 • Wyszukiwanie z garażu
 • Wyszukiwanie z okna plutonu

Aby ustalić preferencje wyszukiwania i znaleźć odpowiednich graczy:

 1. Kliknijcie Stwórz pluton po lewej stronie przycisku Bitwa!.
 2. W rozwijanym menu kliknijcie (Ustaw preferencje wyszukiwania) i wybierzcie pożądane parametry.
 3. Kliknijcie Znajdź graczy. Rozpoczyna się wyszukiwanie graczy.

Tylko dowódca plutonu może wyszukiwać graczy z okna plutonu.

Aby ustalić preferencje wyszukiwania i znaleźć odpowiednich graczy:

 1. W oknie plutonu kliknijcie (Ustaw preferencje wyszukiwania) i wybierzcie pożądane parametry.
 2. Kliknijcie Znajdź graczy. Rozpoczyna się wyszukiwanie graczy.

Jeśli nie ma graczy posiadających pojazdy wybranych poziomów, system będzie kontynuować wyszukiwanie graczy z innymi poziomami pojazdów.


Dowódca plutonu jest oznaczony specjalną ikoną . W następujących przypadkach gracz z najwyższym współczynnikiem WTR zostaje dowódcą plutonu:

 • Jeśli wyszukiwanie zostanie wykonane przed stworzeniem plutonu
 • Jeśli wyszukiwanie zostanie wykonane z okna plutonu i w plutonie jest tylko jeden gracz
Współczynnik WTR każdego członka plutonu jest pokazywany pod jego nazwą gracza.

Dowódca nie zmieni się, jeśli pluton ma już dwóch członków.

Na przykład:

Utworzyliście pluton i zaprosiliście do niego znajomego. Wasz znajomy przyjął zaproszenie. Następnie zdecydowaliście się użyć automatycznego wyszukiwania, aby znaleźć jeszcze jednego gracza do swojego plutonu. Współczynnik WTR wyszukanego gracza jest wyższy od Waszego, ale i tak pozostaniecie dowódcą plutonu.

Dowódca plutonu może przekazać swoje uprawnienia innemu graczowi. Aby to zrobić, kliknijcie PPM na wybranym graczu w oknie plutonu i wybierzcie Przekaż uprawnienia dowódcy.

Zapraszanie graczy

Jeśli stworzycie pluton i będą w nim wolne miejsca, możliwe jest zaproszenie do niego innych graczy. Zaproszenia mogą być wysłane do kilku graczy, ale ponieważ liczba miejsc w plutonie jest ograniczona dołączą do niego tylko ci, którzy najszybciej przyjmą zaproszenie.

Tylko dowódca plutonu może zapraszać do niego nowych graczy.

Aby to zrobić:

 1. W oknie plutonu kliknijcie Zaproś graczy.
 2. W oknie Zaproś do jednostki taktycznej przeciągnijcie graczy ze swojej listy kontaktów do prawej części okna. W przypadku gdy jakiegoś gracza nie ma na Waszej liście kontaktów, kliknijcie Szukaj poza listą kontaktów.
 3. Jeśli chcecie, dodajcie wiadomość do swojego zaproszenia.
 4. Kliknijcie Zaproś. Zaproszenie zostanie wysłane do wybranych graczy. Zostaną oni dodani do plutonu od razu po przyjęciu zaproszenia.

Możecie też użyć Kontaktów w lewym dolnym rogu w garażu, aby zaprosić znajomego do swojego plutonu. Na liście kontaktów kliknijcie PPM na nazwie gracza i wybierzcie Zaproś do jednostki taktycznej.

Przyjmowanie zaproszenia

Jeśli zostaniecie zaproszeni do plutonu, w prawym dolnym rogu w Waszym garażu pojawi się specjalne powiadomienie. Pokazuje ono, kto wysłał Wam zaproszenie oraz wiadomość, jeśli ją załączono.

Aby przyjąć zaproszenie, kliknijcie Przyjmij. Pojawi się okno plutonu.

Ważność zaproszenia wygaśnie po pewnym czasie. Nie będziecie też mogli przyjąć zaproszenia, jeśli pluton będzie pełen lub zostanie rozwiązany.

Możecie zdecydować, od kogo chcecie otrzymywać zaproszenia do plutonu. W ustawieniach gry przejdźcie do zakładki Ogólne i wybierzcie Przyjmuj zaproszenia tylko od znajomych z listy kontaktowej w garażu. Zastosujcie zmiany.

Wykluczanie graczy

Dowódca plutonu może wykluczyć gracza z plutonu przed rozpoczęciem bitwy.

Aby wykluczyć gracza, kliknijcie PPM na jego nazwie w oknie plutonu i wybierzcie Wyklucz z jednostki taktycznej.

Jeśli następnie przystąpicie do wyszukiwania członków plutonu, wykluczony gracz nie pojawi się już w Waszym plutonie.

Na przykład:

Wykluczyliście gracza z plutonu, a następnie rozpoczęliście wyszukiwanie nowego na zwolnione miejsce. W tym przypadku wykluczony gracz nie pojawi się już w Waszym plutonie.

Ale jeśli opuścicie aktualny pluton i rozpoczniecie wyszukiwanie graczy do utworzenia nowego plutonu, możecie zostać połączeni z wykluczonym graczem.

Jeśli sami chcecie opuścić pluton, kliknijcie Opuść pluton w jego oknie.

Komunikacja w plutonie

Członkowie plutonu mogą wymieniać wiadomości tekstowe na czacie plutonu lub rozmawiać ze sobą za pośrednictwem czatu głosowego. Te czaty są dostępne zarówno w garażu, jak i podczas bitwy.

Czat plutonu

W garażu znajdziecie czat plutonu po prawej stronie okna plutonu.

W czasie bitwy dostępne są dwa tryby czatu: dla całej drużyny i dla członków Waszego plutonu. Naciśnijcie klawisz Tab, aby przełączać się pomiędzy tymi trybami.

Czat głosowy

Aby włączyć lub wyłączyć czat głosowy, kliknijcie w oknie plutonu lub naciśnijcie klawisz H w czasie bitwy.

Czat głosowy jest domyślnie wyłączony w plutonach dynamicznych.

Jeśli czat głosowy jest włączony, a chcecie coś powiedzieć do członków swojego plutonu, naciśnijcie i przytrzymajcie klawisz Q. Puśćcie ten klawisz, kiedy już skończycie mówić.

Możecie wyłączyć czat głosowy z określonymi użytkownikami w bitwie lub w garażu. Kliknijcie PPM na nazwie gracza w formacji lub na liście sojuszników i zaznaczcie opcję Wyłącz czat głosowy.

Jeśli w ogóle nie zamierzacie używać czatu głosowego, możecie go wyłączyć w ustawieniach gry. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytajcie ten artykuł.

Ostatnie przygotowania

Uważne przygotowania do bitwy to jeden z najważniejszych aspektów gry w plutonie. Używajcie czatów plutonu i głosowego, aby omówić pojazdy do bitwy, wykluczone mapy i typy bitew, taktyki oraz inne istotne kwestie.

Wybór pojazdów

Jest kilka zasad dotyczących możliwości wyboru pojazdów podczas gry w plutonie:

 • Członkowie plutonu mogą wybrać tylko pojazdy tego samego poziomu, co pojazd dowódcy plutonu.
 • Dozwolone jest tylko jedno działo samobieżne na pluton.
 • Pluton do Linii frontu musi się składać tylko z pojazdów VIII poziomu.
 • Pluton do Stalowego łowcy musi się składać tylko z pojazdów specjalnych przeznaczonych do tego trybu.
W World of Tanks istnieją pewne pojazdy podlegające preferencyjnemu doborowi. Oznacza to, że nie mogą wejść do bitwy z przeciwnikami powyżej pewnego poziomu. Jeśli gracie w pojeździe z preferencyjnym doborem, ale chociaż jeden spośród Was nie gra takim pojazdem, nie skorzystacie z tej funkcji.

Wykluczone bitwy i typy bitew

Pluton nie może grać na mapach i w typach bitew wykluczonych przez swojego dowódcę. Uwaga: brane pod uwagę są tylko ustawienia dowódcy.

Na przykład:

Wykluczyliście bitwę spotkaniową i mapę Himmelsdorf, ale nie zostały one wykluczone przez dowódcę Waszego plutonu. Podczas gry w plutonie możecie się znaleźć zarówno w bitwie spotkaniowej, jak i na mapie Himmelsdorf.

Po wybraniu swojego pojazdu kliknijcie Gotowy!, aby potwierdzić swoją gotowość do walki.

Po potwierdzeniu gotowości przez wszystkich graczy dowódca może wysłać pluton na pole bitwy. Aby to zrobić, kliknijcie Bitwa!.

Po potwierdzeniu gotowości przez graczy ich pojazdy są wyświetlane w Waszym garażu. Ta funkcja może spowodować niską wydajność lub problemy z grafiką. Aby ją wyłączyć, odznaczcie opcję Wyświetlaj w garażu pojazdy członków plutonu w ustawieniach gry w zakładce Ogólne. Zastosujcie zmiany.

Plutony dynamiczne

Możecie też zawiązać pluton w bezpośrednio na polu bitwy. Taki oddział nosi nazwę plutonu dynamicznego.

Aby stworzyć pluton dynamiczny:

 1. W czasie bitwy przytrzymajcie klawisz Ctrl i najedźcie myszką na nazwę sojusznika w panelu drużyny.
  Jeśli tego gracza można zaprosić do plutonu, po lewej stronie jego nazwy pojawi się ikona .
 2. Kliknijcie (Dodaj do plutonu), aby wysłać zaproszenie do swojego sojusznika.

Obok nazwy tego sojusznika pojawi się ikona . Członek Waszej drużyny zostanie powiadomiony o zaproszeniu i będzie je mógł przyjąć w trakcie bitwy lub po niej.

Jeśli chcecie anulować zaproszenie, przytrzymajcie klawisz Ctrl i kliknijcie PPM na nazwie gracza. Wybierzcie Wycofaj zaproszenie.

Dołączanie do plutonu dynamicznego

Jeśli zostaniecie zaproszeni do plutonu, otrzymacie powiadomienie w czacie bitwy i zobaczycie ikonę obok nazwy gracza, który Was zaprosił. Aby przyjąć zaproszenie przytrzymajcie klawisz Ctrl i kliknijcie ikonę – już jesteście w plutonie!

Zamknij