Sterowanie i strzelanie

Nieruchomy pojazd to łatwy cel, więc musisz się ruszać! Aby kontrolować swój pojazd, używaj myszkę i klawiaturę.

Kontrola kadłuba

Aby poruszać pojazdem, używaj klawiszy W, A, S, D.

 
 

Możesz też użyć tempomatu:

ruch do przodu w trybie tempomatu

ruch do tyłu w trybie tempomatu

Naciśnij raz jeden z przycisków tempomatu, by zacząć poruszać się z najmniejszą prędkością, dwa razy, by jechać ze średnią prędkością, a trzy – z maksymalną.

Hamulec ręczny do nagłego zatrzymania pojazdu. Jest to szczególnie użyteczne, gdy musisz się zatrzymać, by oddać strzał z większą celnością.

Ruch działa

Aby ustawić działo na cel, użyj myszy. Ruszając nią w lewo i w prawo obracasz działo w poziomie. Poruszając myszą w górę i w dół – podnosisz i opuszczasz lufę. Kliknij lewym klawiszem myszy, by oddać strzał.

 
 

Większość pojazdów posiada działa zamontowane na wieżach, co umożliwia obracanie dział o 360 stopni i celowanie w dowolnym kierunku bez potrzeby poruszania kadłuba.

Inaczej jest jednak w przypadku większości dział samobieżnych oraz niszczycieli czołgów, które często nie posiadają wieży. Bez niej działo może poruszać się w poziomie tylko w ograniczonym zakresie; aby bardziej obrócić działo, należy obrócić cały kadłub pojazdu. W trybie widoku zewnętrznego pojazd tego typu będzie się automatycznie obracał, jeśli ruszysz celownikiem.

Celownik

Każdy celny strzał przybliża Cię do zwycięstwa. Dlatego tak ważne jest umiejętne celowanie i strzelanie.

Celownik to centralny element ekranu. Jest niezbędny, by oddać celny strzał. Aby strzelać celnie, musisz poznać elementy celownika i ich działanie.

Obrazek interaktywny. Najedź myszą na punkty , by wyświetlić szczegółowe informacje.

 

Odległość do celu

Odległość do celu w metrach

Przeładowanie działa

Wskaźnik aktualnego stanu działa: naładowane i gotowe do strzału lub w trakcie przeładowywania. Staje się czerwony w czasie przeładowania.

Liczba pocisków

Liczba dostępnych pocisków wybranego typu.

Pojemniki

Liczba pocisków pozostałych w magazynku. Ten wskaźnik wyświetla się tylko dla dział z magazynowym systemem ładowania.

Wskaźnik stanu

Wskaźnik PW pojazdu. Pokazuje stan pojazdu podczas celowania.

Czas przeładowania działa

Czas potrzebny na przeładowanie działa w Twoim pojeździe, wraz z odliczaniem pomiędzy strzałami.

Celownik

Celownik jest zawsze widoczny w centrum ekranu i podąża za ruchem kamery. Celownik wskazuje jedynie kierunek patrzenia, nie kierunek, w którym wycelowane jest działo.

Centralny punkt celownika nazywa się znacznikiem centralnym.

 

Celność działa

Okrąg, w którego promieniu trafi twój pocisk. Obrót wieży i kadłuba zmniejsza celność strzelania, powodując że ten okrąg się powiększa. Aby poprawić celność, poczekaj aż koło celowania się zmniejszy. Po zakończonym ruchu pojazdu lub obrocie wieży poczekaj, aż okrąg celowania złapie cel.

Koło celowania

Koło celowania wskazuje bieżącą pozycję działa i podąża za celownikiem z opóźnieniem, ponieważ działo nie porusza się natychmiastowo.

Aby oddać celny strzał, poczekaj aż znacznik działa w środku koła celowania pokryje się ze znacznikiem centralnym celownika.

Tryby celowania

Widok zewnętrzny

Tryb zewnętrzny jest trybem domyślnym w World of Tanks. Dzięki kamerze umieszczonej z tyłu pojazdu możesz widzieć siebie, innych graczy oraz sytuację na polu bitwy.

Ten tryb jest najwygodniejszy w bitwach na krótkie i średnie dystanse.

Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk myszy, by rozejrzeć się wkoło bez poruszania działa.

Tryb snajperski

Tryb snajperski jest dostępny we wszystkich typach pojazdów oprócz dział samobieżnych, przełącza on widok pojazdu na pierwszoosobową perspektywę gry. Tryb snajperski jest nieoceniony przy strzelaniu na duże odległości i precyzyjnym celowaniu w moduły.

lubprzełączają w tryb snajperski.

W trybie snajperskim na prawo od celownika znajduje się wskaźnik zbliżenia. Informuje on o ile razy został powiększony obecny widok. Domyślnie największa wartość przybliżenia wynosi ×8. Możesz ją zwiększyć do ×25 w ustawieniach gry.

Unikaj ciągłego używania trybu snajperskiego: jest świetny do celowania w pojedynczy cel, ale ogranicza Twoją możliwość obserwacji całego pola bitwy.

Automatyczne celowanie

Podczas automatycznego celowania Twój celownik zostaje zablokowany na środku pojazdu przeciwnika, a działo automatycznie kieruje się na niego. Ten tryb jest przydatny, kiedy strzelasz w ruchu.

aktywuj/dezaktywuj automatyczne celowanie.

Automatyczne celowanie jest dezaktywowane, kiedy cel zniknie z pola widzenia.

Tryb artyleryjski

Tryb artyleryjski jest dostępny wyłącznie dla dział samobieżnych. Umożliwia on podgląd mapy z góry i oddawanie strzałów na duże odległości.

lub lewy  przełączają w tryb artyleryjski.

Linia biegnąca do środka celownika to orientacyjna trajektoria pocisku. Teren wpływa na nią w sposób opisany kolorami:

  • zielony – Twój pocisk dosięgnie celu;
  • czerwony – na drodze jest przeszkoda, zazwyczaj pagórek lub budynek;
  • szary – cel jest poza zasięgiem.

Dostępny jest również alternatywny widok artyleryjski, zwany widokiem trajektorii. Jest on poniekąd podobny do trybu artyleryjskiego, ale może pomóc w precyzyjniejszym określeniu trajektorii lotu pocisku.

przełącza do widoku trajektorii.
Celowanie i strzelanie

Domyślnie Twoi przeciwnicy są oznaczeni na czerwono, a sprzymierzeńcy na zielono. Gdy celujesz do pojazdu, podświetla się on na odpowiedni kolor.

 
 

W grze działa automatyczny system kar za uszkodzenia i zniszczenia w drużynie (zobacz Zniszczenie sojusznika).

Strzelanie

Skoro już wiesz, jak poruszać działem i jak funkcjonuje celownik możesz wejść do bitwy!

Aby oddać strzał do pojazdu przeciwnika:

  1. Wyceluj w pojazd przeciwnika.
  2. Poczekaj, aż koło celowania całkowicie pokryje się z celownikiem. Znacznik działa powinien pokryć się ze znacznikiem centralnym.
  3. Poczekaj, aż koło celowania zacieśni się na celu.
  4. Kliknij lewym klawiszem myszy, by oddać strzał.

Poczekaj na przeładowanie działa i zacieśnienie się koła celowania przed ponownym strzałem.

Zamknij