Wymiana waluty i zasobów

W World of Tanks można wymieniać następujące waluty i zasoby:

 • Złoto na kredyty.
  Kurs wymiany: 1400
 • Doświadczenie bojowe zdobywane w bitwach w pojazdach elitarnych można wymienić na wolne doświadczenie. Wolnego doświadczenia używa się do badania dowolnych pojazdów i modułów. Doświadczenie bojowe wymienia się za złoto.
  Kurs wymiany: 25 + 1 25

Wymiana złota na kredyty

Są sytuacje, w których po zbadaniu pojazdów lub modułów potrzeba wciąż kredytów na ich zakup. Kiedy tak się stanie, można otrzymać wymaganą liczbę kredytów, wymieniając na nie złoto.

Aby wymienić złoto na kredyty:

 1. Kliknij Wymień w prawym górnym rogu ekranu.
 2. W oknie potwierdzenia podaj ilość złota, jaką chcesz wymienić na kredyty lub kredyty, które chcesz otrzymać po dokonaniu transakcji. Następnie kliknij Wymień.

Wymiana doświadczenia bojowego na wolne doświadczenie

Pojazdy premium i pojazdy ze zbadanymi wszystkimi modułami i następującymi po nich pojazdami mają status elitarnych. Używaj złota, aby wymienić doświadczenie bojowe zdobyte w pojazdach elitarnych na wolne doświadczenie, którego można użyć do zbadania dowolnych pojazdów lub modułów, a także do zwiększenia poziomu atutu lub umiejętności członka załogi.

Aby wymienić doświadczenie bojowe zdobyte w pojazdach elitarnych na wolne doświadczenie:

 1. Kliknij Wymień w prawym górnym rogu ekranu.
 2. W oknie potwierdzenia wybierz pojazdy, których doświadczenie bojowe chcesz wymienić lub wybierz Wszystkie pojazdy, aby wymienić doświadczenie bojowe ze wszystkich posiadanych przez Ciebie pojazdów elitarnych. Możesz też ustawić ilość doświadczenia bojowego, którą chcesz wymienić lub złoto, które chcesz wydać na tę transakcję.
 3. Kliknij Wymień.

Współczynnik wymiany zasobów może się zmieniać w zależności od wydarzeń i promocji w grze.
Zamknij