Wyposażenie

Wyposażenie to kategoria dodatkowych systemów, części i elementów, które mogą ulepszyć charakterystyki bojowe pojazdu i zminimalizować jego słabe strony.

W World of Tanks istnieją dwa typy wyposażenia: standardowe i specjalne, które dzieli się na ulepszone i z nagród. Wyposażenie standardowe można kupić za kredyty. Aby kupić ulepszone wyposażenie, trzeba mieć obligacje – specjalną walutę, którą można zdobyć tylko w niektórych trybach bitwy, misjach i aktywnościach w grze. Ulepszone wyposażenie można otrzymać jako nagrodę w bitwach rankingowych, a także za żetony w ramach nagrody rocznej 2021. Wyposażenie z nagród zdobywa się w niektórych wydarzeniach takich jak Przepustka bitewna.

Aktualnie ulepszonego wyposażenia Ulepszona sprężarka i Zwiększona odporność na pociski nie można kupić za obligacje. To wyposażenie można otrzymać tylko jako nagrodę za wydarzenia w grze (bitwy rankingowe).

Wyposażenie standardowe

Klasy wyposażenia

Wyposażenie standardowe jest podzielone na trzy klasy w zależności od kosztu i poziomu pojazdu, w którym można je zamontować. Im wyższa klasa wyposażenia, tym wyższy koszt. Dostępność klas wyposażenia zależy od Twojego pojazdu:

 • Wyposażenie 3. klasy można zamontować w pojazdach z poziomów II–IV i w niektórych pojazdach poziomu V lub wyższych.
 • Wyposażenie 2. klasy jest dostępne dla pojazdów z poziomów V–VII i niektórych pojazdów poziomu VIII lub wyższych.
 • Wyposażenie 1. klasy można zamontować w pojazdach z poziomów VIII–X.

Wyjątki stanowią Siatka maskująca i Osłona przeciwodłamkowa.

Siatka maskująca jest podzielona na 2. i 3. klasę. Wyposażenie 3. klasy można zamontować w pojazdach z poziomów II–IV, a 2. klasy w pojazdach z poziomów V–X.

Osłona przeciwodłamkowa nie posiada klas. Dostępne są cztery różne wersje, każda odpowiednia dla określonego typu i poziomu pojazdów:

 • Małą osłonę przeciwodłamkową można zamontować w pojazdach z poziomów V–X: czołgach lekkich i lekkich niszczycielach czołgów lub działach samobieżnych na podwoziach czołgów lekkich.
 • Średnią osłonę przeciwodłamkową można zamontować w czołgach ciężkich z poziomów V–VII i pojazdach z poziomów V–X: czołgach średnich oraz niszczycielach czołgów lub działach samobieżnych na podwoziach czołgów średnich.
 • Ciężką osłonę przeciwodłamkową można zamontować w pojazdach z poziomów VIII–X: czołgach ciężkich, niszczycielach czołgów lub działach samobieżnych o masie niższej niż 75 ton.
 • Superciężką osłonę przeciwodłamkową można zamontować w pojazdach z poziomów VIII–X: czołgach ciężkich, niszczycielach czołgów lub działach samobieżnych o masie nie mniejszej niż 75 ton.

Kategorie wyposażenia i miejsc

Oprócz klas wyposażenie standardowe ma cztery kategorie. Każda z nich ma wpływ na jedną z charakterystyk pojazdu:

 • Siła ognia
 • Wytrzymałość
 • Mobilność
 • Zwiad

Każdy element wyposażenia standardowego jest przyporządkowany do jednej z czterech kategorii, na którą wpływa. Wyjątkami są Ulepszony mechanizm obracania (odpowiada dwóm kategoriom – sile ognia i mobilności) i Ulepszona wentylacja (odpowiada wszystkim czterem kategoriom).

Wyposażenie jest montowane w miejscach, które są dostępne w pojazdach od II poziomu. Liczba dostępnych miejsc zależy od poziomu pojazdu.

Zaczynając od VI poziomu pojazdów, pierwsze miejsce ma przyporządkowaną określoną kategorię, która zależy od typu Twojego pojazdu:

 • Wytrzymałość dla czołgów ciężkich
 • Mobilność dla czołgów średnich
 • Zwiad dla czołgów lekkich
 • Siła ognia dla niszczycieli czołgów i dział samobieżnych

Jeśli kategoria wyposażenia zgadza się z kategorią miejsca, w którym je zamontowano, wyposażenie to da pojazdowi zwiększoną premię. Jedyny wyjątek stanowi Stabilizator pionowy, który nie zapewnia zwiększonej premii. Jeśli kategorie nie zgadzają się lub miejsce nie ma żadnej kategorii, dany element wyposażenia zapewnia standardowe działanie.

Wybierz zakładkę z kategorią wyposażenia, by poznać szczegóły działania i koszt danego wyposażenia. W opisie wyposażenia pierwsza wartość to standardowy efekt, a druga to efekt powiększony (dla przypadków, gdzie kategoria wyposażenia i jego miejsca są zgodne).
 
Siła ognia
 
Wytrzymałość
 
Mobilność
 
Zwiad
Siła ognia
Ulepszona wentylacja
+5% / +6% do wszystkich umiejętności załogi
Koszt
3. klasa:
50 000
2. klasa:
200 000
1. klasa:
600 000
Mechanizm dosyłający
−10% / −11,5% do czasu ładowania
Koszt
2. klasa:
300 000
1. klasa:
600 000
Ulepszony system naprowadzania
+10% / +11,5% do szybkości celowania
Koszt
3. klasa:
50 000
2. klasa:
200 000
1. klasa:
600 000
Stabilizator pionowy
−20% do rozrzutu podczas ruchu i obrotu pojazdu
Koszt
2. klasa:
200 000
1. klasa:
600 000
Ulepszone celowanie
−5% / −7% do rozmiaru okręgu celowania
Koszt
3. klasa:
50 000
2. klasa:
200 000
1. klasa:
600 000
Ulepszony mechanizm obracania
+10% / +12,5% do prędkości obrotu wieży lub prędkości obrotu działa dla pojazdów ze stacjonarną kabiną
+10% / +12,5% do prędkości obrotu pojazdu
−10% / −12,5% do rozrzutu podczas ruchu i obrotu pojazdu, obrotu działa i po oddaniu strzału.
Koszt
2. klasa:
200 000
1. klasa:
600 000
Wytrzymałość
Ulepszona wentylacja
+5% / +6% do wszystkich umiejętności załogi
Koszt
3. klasa:
50 000
2. klasa:
200 000
1. klasa:
600 000
Osłona przeciwodłamkowa
−50% / −60% do uszkodzeń od pocisków OB i od taranowania wchłanianych przez pancerz
+50% / +60% do ochrony załogi przed zranieniem
−10% / −15% do czasu ogłuszenia
−20% / −25% do dodatkowego czasu ogłuszenia, jeśli pojazd już jest ogłuszony
Koszt
Lekka:
50 000
Średnia:
200 000
Ciężka:
500 000
Superciężka:
750 000
Ulepszone wzmocnienie
W pełni przywraca punkty wytrzymałości zawieszenia po naprawie.
+8% / +10% do punktów wytrzymałości pojazdu
+50% / +65% do wytrzymałości podwozia
+15% / +20% do prędkości naprawy zawieszenia
+10% / +10% do nośności podwozia
−50% / −65% do uszkodzeń kadłuba pochodzących od uszkodzeń zawieszenia przy uderzeniu
Koszt
3. klasa:
40 000
2. klasa:
200 000
1. klasa:
600 000
Zmieniona konfiguracja
Zapobiega jednemu pożarowi zbiornika na paliwo, wybuchowi magazynu amunicji i zniszczeniu silnika po zniszczeniu tych modułów w bitwie.
+25% / +35% do szybkości napraw
+100% / +150% do wytrzymałości magazynu amunicji, zbiornika na paliwo i silnika
−50% / −65% do kary do szybkości ładowania i utraty mocy silnika po uszkodzeniu modułów
−50% / −65% do szansy na zapalenie silnika
Koszt
2. klasa:
200 000
1. klasa:
600 000
Mobilność
Ulepszona wentylacja
+5% / +6% do wszystkich umiejętności załogi
Koszt
3. klasa:
50 000
2. klasa:
200 000
1. klasa:
600 000
Dodatkowe ostrogi
+15% / +20% do prędkości obrotu pojazdu
+10% / +15% do utrzymywania prędkości przy przekraczaniu terenu dowolnego typu
Koszt
3. klasa:
50 000
2. klasa:
250 000
1. klasa:
500 000
Ulepszony mechanizm obracania
+10% / +12,5% do prędkości obrotu wieży lub prędkości obrotu działa dla pojazdów ze stacjonarną kabiną
+10% / +12,5% do prędkości obrotu pojazdu
−10% / −12,5% do rozrzutu podczas ruchu i obrotu pojazdu oraz obrotu wieży
Koszt
2. klasa:
200 000
1. klasa:
600 000
Turbosprężarka
+7,5% / +10% do mocy silnika
+4 km/h / +5 km/h do maksymalnej prędkości jazdy naprzód
+2 km/h / +3 km/h do maksymalnej prędkości jazdy wstecz
Koszt
3. klasa:
50 000
2. klasa:
200 000
1. klasa:
600 000
Zwiad
Ulepszona wentylacja
+5% / +6% do wszystkich umiejętności załogi
Koszt
3. klasa:
50 000
2. klasa:
200 000
1. klasa:
600 000
Lorneta polowa
+25% / +27,5% do zasięgu widzenia stacjonarnego pojazdu (do 445 m)
Koszt
3. klasa:
50 000
2. klasa:
200 000
1. klasa:
600 000
Siatka maskująca
Zwiększa maskowanie stacjonarnego pojazdu:
+5% / +7,5%
+10% / +12,5%
+15% / +17,5%
Koszt
3. klasa:
50 000
2. klasa:
100 000
Cichy układ wydechowy
Zwiększa maskowanie pojazdu stacjonarnego i w ruchu:
+3% / +4%
+6% / +8%
+5% / +6%
Koszt
3. klasa:
50 000
2. klasa:
200 000
1. klasa:
600 000
Powłoka antyrefleksyjna
+10% / +11,5% do zasięgu widzenia (do 445 m)
Koszt
3. klasa:
50 000
2. klasa:
200 000
1. klasa:
600 000
Ulepszone radio
+1,5 s / +2 s do czasu, przez jaki pojazd przeciwnika pozostaje dla Ciebie widoczny
−1,5 s / −2 s do czasu, przez jaki Twój pojazd jest widoczny dla przeciwnika
Koszt
600 000
System obserwacji dowódcy
−15% / −20% do maskowania pojazdów przeciwnika za roślinnością
−10% / −12,5% do maskowania pojazdów przeciwnika w ruchu
Koszt
600 000

Wyposażenie specjalne

Wyposażenie specjalne dzieli się na ulepszone i z nagród. Ulepszone wyposażenie zapewnia wyższe premie do charakterystyk pojazdu w stosunku do wyposażenia standardowego. Podstawowe działanie wyposażenia z nagród jest takie samo jak wyposażenia standardowego, ale można je ulepszyć za kredyty. Wyposażenie ulepszone i z nagród zapewnia statyczną premię niezależnie od miejsca jego zamontowania, ale oba te typy zapewniają premię większą od wyposażenia standardowego, nawet jeśli korzysta ono z premii dla kategorii miejsca.

 • Ulepszone wyposażenie
 • Wyposażenie z nagród
System wentylacyjny
Działanie: +8,5% do wszystkich umiejętności załogi.
Poprawia umiejętności załogi wpływające na charakterystyki pojazdu.

 

System wyposażenia stabilizującego
Działanie: −27,5% do rozrzutu podczas ruchu i obrotu pojazdu.
Zmniejsza rozrzut działa podczas ruchu i obrotu pojazdu, obrotu wieży i po oddaniu strzału.

 

Innowacyjny system ładowania
Działanie: −13,5% do czasu ładowania.
Zmniejsza czas przeładowania działa.

 

Wzmocniony ulepszony system naprowadzania
Działanie: +13,5% do szybkości celowania.
Zwiększa szybkość schodzenia się celownika.

 

Eksperymentalna optyka
Działanie: +13,5% do zasięgu widzenia (do 445 m).
Zwiększa zasięg widzenia Twojego pojazdu, pozwalając wcześniej wykrywać pojazdy przeciwnika.

 

Ulepszona konfiguracja
Działanie: 
 • +40% do szybkości napraw
 • +150% do wytrzymałości magazynu amunicji, zbiornika paliwa i silnika
 • −70% do kary do szybkości ładowania i utraty mocy silnika po uszkodzeniu modułów
 • −70% do szansy na zapalenie silnika
Zapobiega jednemu pożarowi zbiornika na paliwo, wybuchowi magazynu amunicji i zniszczeniu silnika po zniszczeniu tych modułów w bitwie.

 

Ulepszona sprężarka
Efekt:
 • +12,5% do mocy silnika
 • +6 km/h do maksymalnej prędkości jazdy w przód
 • +4 km/h do maksymalnej prędkości jazdy w tył
Zwiększa moc silnika i maksymalną prędkość.

 

Zwiększona odporność na pociski
Efekt:
 • W pełni przywraca punkty wytrzymałości zawieszenia po naprawie
 • +12,5% do punktów wytrzymałości pojazdu
 • +75% do wytrzymałości zawieszenia
 • +30% do szybkości napraw zawieszenia
 • +10% do ładowności zawieszenia pojazdu
 • -75% do uszkodzeń kadłuba spowodowanych uszkodzeniem zawieszenia przy uderzeniu
Osłania zawieszenie, zwiększa wytrzymałość pojazdu i jego nośność.

 

Celowanie z nagród
Działanie przed ulepszeniem:5% do rozmiaru okręgu celowania.
Działanie po ulepszeniu:8% do rozmiaru okręgu celowania.
Poprawia celność, zmniejszając koło celowania.

 

Mechanizm dosyłający z nagród
Działanie przed ulepszeniem: −10% do czasu ładowania.
Działanie po ulepszeniu: −12,5% do czasu ładowania.
Zmniejsza czas przeładowania działa.

 

System naprowadzania z nagród
Działanie przed ulepszeniem: +10% do szybkości celowania.
Działanie po ulepszeniu: +12,5% do szybkości celowania.
Zmniejsza czas schodzenia się celownika.

 

Optyka z nagród
Działanie przed ulepszeniem: +10% do zasięgu widzenia (do 445 m).
Działanie po ulepszeniu: +12,5% do zasięgu widzenia (do 445 m).
Zwiększa zasięg widzenia Twojego pojazdu, pozwalając wcześniej wykrywać pojazdy przeciwnika.

 

Stabilizator z nagród
Działanie przed ulepszeniem: −20% do rozrzutu podczas ruchu i obrotu wieży.
Działanie po ulepszeniu: −25% do rozrzutu podczas ruchu i obrotu wieży.
Poprawia celowanie poprzez zmniejszenie rozrzutu podczas ruchu i obrotu pojazdu, a także podczas obrotu wieży.

 

Technologia ochrony z nagród
Działanie przed ulepszeniem: 
 • +25% do szybkości napraw
 • +100% do wytrzymałości magazynu amunicji, zbiornika paliwa i silnika
 • -50% do kary do szybkości ładowania i utraty mocy silnika po uszkodzeniu modułów
 • -50% do szansy na zapalenie silnika
Działanie po ulepszeniu: 
 • +40% do szybkości napraw
 • +150% do wytrzymałości magazynu amunicji, zbiornika paliwa i silnika
 • -70% do kary do szybkości ładowania i utraty mocy silnika po uszkodzeniu modułów
 • -70% do szansy na zapalenie silnika
Zapobiega jednemu pożarowi zbiornika na paliwo, wybuchowi magazynu amunicji i zniszczeniu silnika po zniszczeniu tych modułów w bitwie.

 

Wentylacja z nagród
Działanie przed ulepszeniem: +5% do wszystkich umiejętności załogi.
Działanie po ulepszeniu: +7,5% do wszystkich umiejętności załogi.
Poprawia umiejętności załogi wpływające na charakterystyki pojazdu.

 

Turbosprężarka z nagród
Efekt przed ulepszeniem:
 • +7,5% do mocy silnika
 • +4 km/h do maksymalnej prędkości jazdy naprzód
 • +2 km/h do maksymalnej prędkości jazdy wstecz
Efekt po ulepszeniu:
 • +12% do mocy silnika
 • +5 km/h do maksymalnej prędkości jazdy naprzód
 • +3 km/h do maksymalnej prędkości jazdy wstecz
Zwiększa moc silnika i maksymalną prędkość.

 

Mechanizm obracania z nagród
Działanie przed ulepszeniem: 
 • -10% do rozrzutu podczas ruchu i obrotu pojazdu oraz obrotu wieży
 • +10% do szybkości obrotu kadłuba i wieży
Działanie po ulepszeniu:
 • -15% do rozrzutu podczas ruchu i obrotu pojazdu oraz obrotu wieży
 • +15% do szybkości obrotu kadłuba i wieży
Zwiększa prędkość obrotu kadłuba i wieży dla pojazdów z wieżą. Zwiększa prędkość obrotu kadłuba i działa dla pojazdów ze stałymi kabinami. Zmniejsza rozrzut działa podczas ruchu pojazdu, obrotu wieży i kadłuba i po oddaniu strzału.

 

Układ wydechowy z nagród
Poprawia maskowanie pojazdu stacjonarnego i w ruchu (pierwsza wartość to efekt przed ulepszeniem, druga to efekt po ulepszeniu):
       +6% / +9%
          +5% / +7%
       +3% / +5%
 

 


Montaż wyposażenia

W zależności od poziomu pojazdu można zamontować różną liczbę elementów wyposażenia:

 • jeden element na pojazdach II poziomu;
 • dwa elementy na pojazdach III poziomu;
 • do trzech elementów na pojazdach z poziomów IV–X.
 1. Wybierz pojazd, w którym chcesz zamontować wyposażenie i kliknij dowolne wolne miejsce na wyposażenie nad panelem pojazdów. Najedź myszką nad element wyposażenia i dowiedz się więcej o jego charakterystykach.
 2. Wybierz wyposażenie i kliknij Zastosuj. Wyposażenie zostanie kupione i automatycznie zamontowane w Twoim pojeździe, a następnie będzie wyświetlane w jednym z miejsc na wyposażenie.

Nie możesz zamontować elementów wyposażenia o takim samym działaniu, niezależnie od typu wyposażenia.

Ulepszanie wyposażenia z nagród

Możesz ulepszyć swoje wyposażenie z nagród w garażu:

 1. Kliknij miejsce na wyposażenie nad panelem pojazdów.
 2. Wybierz zakładkę Specjalne, wybierz wybrane wyposażenie z nagród i kliknij (Ulepsz).
 3. Na wyświetlonym ekranie kliknij Ulepsz, aby potwierdzić działanie. Wymagana suma kredytów zostanie pobrana z Twojego konta.
Jeśli ulepszysz w ten sposób niezamontowany element wyposażenia, nie zostanie on automatycznie zamontowany w pojeździe. Nie zapomnij zamontować go samodzielnie przed bitwą!

Możesz też ulepszyć wyposażenie z nagród przechowywane w Magazynie w dziale Zapasy: kliknij PPM na elemencie wyposażenia i wybierz Ulepsz w wyświetlonym menu.

Demontaż wyposażenia

Wszystkie typy wyposażenia można zdemontować. Wyposażenie standardowe i wyposażenie z nagród można zdemontować za złoto lub przy użyciu zestawu demontażowego, a ulepszone wyposażenie można zdemontować za obligacje. Możesz też zniszczyć swoje wyposażenie. W tym przypadku zostanie ono usunięte z pojazdu i skasowane.

Aby zdemontować jedną sztukę wyposażenia, należy użyć zestawu demontażowego, który jest przy tym zużywany. Zestaw demontażowy można uzyskać jako nagrodę za wypełnienie misji dziennych. 

Otrzymane i kupione zestawy demontażowe są na stałe przechowywane w magazynie. Możesz zobaczyć dostępne zestawy demontażowe w dziale Zapasy w zakładce Materiały eksploatacyjne.

Uwaga: zestawów demontażowych nie można sprzedawać.

Aby zdemontować wyposażenie za pomocą zestawu demontażowego:

 1. W swoim garażu wybierz pojazd, z którego chcesz zdemontować wyposażenie i kliknij wybrane miejsce na wyposażenie.
 2. Kliknij (Demontuj).
 3. W oknie potwierdzenia wybierz zestaw demontażowy i kliknij Demontuj. Zostanie wydany jeden zestaw demontażowy, a zdemontowany element wyposażenia zostanie wysłany do magazynu. Możesz zamontować zdemontowane wyposażenie w innym pojeździe.

Zamknij