Wyposażenie

Wyposażenie to kategoria dodatkowych systemów, części i podzespołów, które mogą zwiększyć charakterystyki bojowe pojazdu i zminimalizować jego słabości.

W World of Tanks są dwa typy wyposażenia: standardowe i ulepszone. Standardowe wyposażenie jest podzielone na demontowalne i złożone i można je kupić za kredyty. Demontowalne wyposażenie można zamontować w dowolnym pojeździe i zdemontować z niego za darmo. Złożone wyposażenie może znacznie poprawić poszczególne charakterystyki pojazdu, ale można je zdemontować i wysłać do magazynu tylko za złoto lub przy użyciu zestawu demontażowego. Niektóre typy złożonego wyposażenia dzielą się na różne podtypy odpowiednie dla niektórych pojazdów. Na przykład mechanizmy dosyłające występują w różnych typach zależnie od kalibru działa, w którym można je zamontować.

Ulepszone wyposażenie zapewnia większy bonus do charakterystyk pojazdu niż standardowe wyposażenie. Aby kupić te przedmioty, potrzebujesz obligacji – specjalnej waluty, którą można zdobyć tylko w niektórych trybach bitew. Nie możesz w swoim pojeździe zamontować ulepszonego wyposażenia, jeśli ma on już zamontowane standardowe wyposażenie zapewniające podobny efekt i vice versa. Ulepszone wyposażenie można zdemontować tylko za obligacje.

 • Demontowalne wyposażenie
 • Złożone wyposażenie
 • Ulepszone wyposażenie
Lorneta polowa
Efekt: +25% do zasięgu widzenia dla nieruchomego pojazdu, maksymalnie 445 m.
Zwiększa zasięg widzenia pojazdu na krótki czas po jego zatrzymaniu. Nie działa, jeśli pojazd porusza się do przodu lub do tyłu i podczas obrotu kadłuba. Działa przy obracaniu kadłuba wysokopoziomowych szwedzkich niszczycieli czołgów.

 

Skrzynka z narzędziami
Efekt: +25% do szybkości napraw.
Zwiększa szybkość naprawiania uszkodzonych modułów w czasie bitwy.

 

Siatka maskująca
Efekt: zmniejsza szansę wykrycia stacjonarnego pojazdu.
Zmniejsza widoczność pojazdu na krótki czas po jego zatrzymaniu. Nie działa, jeśli pojazd porusza się do przodu lub do tyłu i podczas obrotu kadłuba. Działa przy obracaniu kadłuba wysokopoziomowych szwedzkich niszczycieli czołgów.

 


Mechanizm dosyłający
Efekt: -10% do czasu przeładowania
Zmniejsza czas przeładowania działa.
Typy: mechanizm dosyłający do dział średniego kalibru, mechanizm dosyłający do haubic średniego kalibru, mechanizm dosyłający do dział dużego kalibru, mechanizm dosyłający do haubic dużego kalibru.

 

Ulepszony system naprowadzania
Efekt: +10% do szybkości celowania.
Zwiększa prędkość celowania celownika.

 

Stabilizator pionowy
Efekt: +20% do celności podczas jazdy i przy wykonywaniu obrotu wieżą.
Poprawia celowanie: zmniejsza rozrzut celownika po strzale, przy obrocie wieży i podczas ruchu pojazdu.
Typy: Stabilizator pionowy Mk1, Stabilizator pionowy Mk2.

 

Powłoka antyrefleksyjna
Efekt: +10% do zasięgu widzenia, ale najwyżej do zasięgu 445 m.
Zwiększa zasięg widzenia Twojego pojazdu, pozwalając na wcześniejsze wykrywanie przeciwników.

 

Ulepszona wentylacja
Efekt: +5% do wszystkich umiejętności załogi.
Poprawia umiejętności załogi wpływające na charakterystyki pojazdu.
Typy: Ulepszona wentylacja (klasa 1), Ulepszona wentylacja (klasa 2), Ulepszona wentylacja (klasa 3).

 

Osłona przeciwodłamkowa
Efekt: 
 • +20/25/30/50% do odporności na taranowanie i wybuchy
 • +20/25/30/50% do ochrony załogi przed zranieniem
 • -10% do czasu ogłuszenia
Zmniejsza uszkodzenia od wybuchów i pocisków odłamkowo-burzących (na pancerzu pojazdu) i od taranowania, zmniejsza czas ogłuszenia załogi i szansę na utratę przytomności przez jej członków.
Typy: mała osłona przeciwodłamkowa, średnia osłona przeciwodłamkowa, duża osłona przeciwodłamkowa, bardzo duża osłona przeciwodłamkowa.

 

Resory
Efekt:
 • +10% do nośności podwozia
 • +20% do wytrzymałości podwozia
 • -50% do uszkodzeń przekazywanych na kadłub przy upadku
To wyposażenie zwiększa nośność i punkty wytrzymałości zawieszenia. W pojeździe można zamontować cięższe moduły.
Typy: ulepszone zawieszenie Vickersa, ulepszone zawieszenie świecowe, ulepszone zawieszenie Christie, ulepszone wzdłużne drążki skrętne, ulepszone drążki skrętne klasy 1 t, ulepszone drążki skrętne klasy 3, ulepszone drążki skrętne klasy 5+ t, wzmocnione wahacze, wzmocnione sprężyny krążkowe, wzm. pionowe resory śrubowe 1. klasy, wzm. pionowe resory śrubowe 2. klasy, wzm. pionowe resory śrubowe 3. klasy, wzm. śrubowe sprężyny resorujące 1 kl., Wzm. śrubowe sprężyny resorujące 2 kl., wzm. śrubowe sprężyny resorujące 3 kl., wzmocnione resory, wzmocnione resory piórowe 2 klasy, wzmocnione resory piórowe 3 klasy, wzmocnione pionowe resory piórowe, wzmocnione poziome resory piórowe.

 

Mokry magazyn amunicyjny
Efekt: +50% do wytrzymałości magazynu amunicji.
Uszkodzenie magazynu amunicyjnego może skutkować natychmiastową detonacją. To wyposażenie podwaja punkty wytrzymałości magazynu amunicyjnego.
Typy: Mokry magazyn amunicyjny (klasa 1), Mokry magazyn amunicyjny (klasa 2).

 

Napełnienie zbiorników CO2
Efekt: +50% do wytrzymałości zbiornika paliwa.
Pojazd może się zapalić przy przebiciu zbiornika paliwa. To wyposażenie zwiększa wytrzymałość zbiorników paliwa pojazdu.

 

Filtr cyklonowy
Efekt: +50% do wytrzymałości silnika.
Zwiększa punkty wytrzymałości silnika, co zwiększa jego odporność na otrzymane uszkodzenia.

 

Dodatkowe ostrogi
Efekt:
 • +10% do mobilności na miękkim terenie
 • +5% do mobilności na umiarkowanie miękkim terenie
Poprawia prowadzenie pojazdu na miękkim terenie.

 


System wentylacyjny
Efekt: +7.5% do wszystkich umiejętności załogi.
Poprawia umiejętności załogi wpływające na charakterystyki pojazdu.

 

System wyposażenia stabilizującego
Efekt: -25% do rozrzutu podczas ruchu i obrotu wieży.
Poprawia celowanie: zmniejsza rozrzut celownika po strzale, przy obrocie wieży i podczas ruchu pojazdu.

 

Innowacyjny system ładowania
Efekt: -12,5% do czasu ładowania.
Zmniejsza czas przeładowania działa.

 

Wzmocniony ulepszony system naprowadzania
Efekt: +12,5% do szybkości celowania.
Zwiększa prędkość celowania celownika.

 

Eksperymentalna optyka
Efekt: +12,5% do zasięgu widzenia, ale najwyżej do zasięgu 445 m.
Zwiększa zasięg widzenia Twojego pojazdu, pozwalając na wcześniejsze wykrywanie przeciwników.

 

Rozszerzony zestaw części zamiennych
Efekt: +40% do szybkości napraw.
Zwiększa szybkość naprawiania uszkodzonych modułów w czasie bitwy.

 


Montaż wyposażenia

Na pojeździe możesz zamontować do trzech sztuk wyposażenia. Wyposażenie można kupić w garażu:

 1. Wybierz czołg, na którym chcesz zamontować wyposażenie i kliknij na pustym miejscu na wyposażenie nad panelem pojazdu. W menu Wybierz wyposażenie są dostępne typy wyposażenia. Najedź myszą na typ wyposażenia, aby dowiedzieć się więcej o jego charakterystykach i cenie.
 2. Wybierz wyposażenie, które chcesz zamontować i kliknij Kup. Wyposażenie zostanie zakupione i automatycznie zamontowane na Twoim pojeździe oraz wyświetlone w jednym z miejsc na wyposażenie.

Demontaż wyposażenia

Możesz zdemontować wyposażenie demontowalne za darmo, złożone za 10 lub przy pomocy zestawu demontażowego, a ulepszone za 200. Aby zdemontować wyposażenie, wybierz odpowiednie miejsce i kliknij Zdemontuj.

Zdemontowane wyposażenie jest wysyłane do magazynu i można je zamontować w innym pojeździe. Możesz też zniszczyć złożone lub ulepszone wyposażenie za darmo. W tym przypadku jest ono na stałe usuwane z pojazdu.

Aby zdemontować jedną sztukę złożonego wyposażenia, możesz użyć zestawu demontażowego, który jest zużywany po aktywacji. Można go otrzymać w ramach Nagrody za zasługi za udział w aktywnościach w grze.

Otrzymany zestaw demontażowy jest na stałe przechowywany w Magazynie. Możesz obejrzeć dostępne zestawy demontażowe w dziale Zasoby w zakładce Materiały eksploatacyjne.

Prosimy zauważyć, że zestawu demontażowego nie można sprzedać.

Zestawów demontażowych można użyć do niektórych elementów wyposażenia:

 • Powłoka antyrefleksyjna
 • Ulepszony system naprowadzania
 • Napełnienie zbiorników CO2
 • Filtr cyklonowy
 • Stabilizator pionowy
 • Dodatkowe ostrogi
 • Mechanizm dosyłający
 • Mokry magazyn amunicyjny
 • Ulepszona wentylacja
 • Osłona przeciwodłamkowa
 • Wzmocnione resory

Aby zdemontować złożone wyposażenie za pomocą zestawu demontażowego:

 1. Wybierz miejsce ze złożonym wyposażeniem nad panelem pojazdu i kliknij Zdemontuj.
 2. W oknie potwierdzenia wybierz zestaw demontażowy i kliknij Zdemontuj.

Zamknij