Wyposażenie

Wyposażenie to kategoria dodatkowych systemów, elementów i części, które mogą poprawić charakterystyki bojowe pojazdu i zredukować jego słabe strony.

 
 

Wyposażenie standardowe

To wyposażenie podstawowego typu można kupić za walutę w grze – kredyty. Może też zostać przyznane za pewne osiągnięcia i w czasie wydarzeń. Jest podzielone na kilka klas i kategorii.

 • Klasy wyposażenia
 • Kategorie wyposażenia i miejsc

Wyposażenie standardowe jest podzielone na trzy klasy w zależności od jego kosztu i poziomu pojazdu, w którym można je zamontować. Im wyższa klasa wyposażenia, tym większa cena. Poziom pojazdu w dużej mierze decyduje o klasie wyposażenia, które można na nim zamontować:

 • Pojazdy poziomów II–IV, a także niektóre pojazdy poziomów od V wzwyż pozwalają zamontować wyposażenie 3 klasy.
 • Pojazdy poziomów V–VII, a także niektóre pojazdy poziomów od VIII wzwyż – wyposażenie 2 klasy.
 • Pojazdy poziomów VIII–X – wyposażenie 1 klasy.

Wyjątek stanowią siatka maskująca i osłona przeciwodłamkowa.

Siatka maskująca jest dostępna w dwóch wariantach: 3 klasę można zamontować w pojazdach II–IV poziomu, natomiast 2 klasa przeznaczona jest dla pojazdów V–X poziomu.

Osłona przeciwodłamkowa nie jest rozpisana na klasy. Zamiast tego, dostępne są jej cztery wersje, każda odpowiednia dla określonych typów i poziomów pojazdów, jak poniżej:

 • Mała: czołgi lekkie V–X poziomu, a także lekkie niszczyciele czołgów lub działa samobieżne na podwoziu czołgu lekkiego.
 • Średnia: czołgi ciężkie V–VII poziomu, a także czołgi średnie V–X poziomu oraz niszczyciele czołgów lub działa samobieżne na podwoziu czołgu średniego.
 • Ciężka: czołgi ciężkie VIII–X poziomu, a także niszczyciele czołgów lub działa samobieżne ważące poniżej 75 ton.
 • Bardzo duża: czołgi ciężkie VIII–X poziomu, a także niszczyciele czołgów lub działa samobieżne ważące przynajmniej 75 ton.

Oprócz klas, standardowe wyposażenie jest podzielone na następujące cztery kategorie, z których każda poprawia jedną z charakterystyk pojazdu:

Siła ognia
Żywotność
Mobilność
Zwiad

Każdy typ standardowego wyposażenia jest przypisany do kategorii, na którą wpływa.

Wyjątek stanowią ulepszony mechanizm obracania, który odpowiada dwóm kategoriom (Siła ognia i Mobilność) oraz ulepszona wentylacja, która odpowiada wszystkim czterem.

Wyposażenie jest wstawiane w miejscach, które stają się dostępne, począwszy od pojazdów II poziomu. Liczba dostępnych miejsc zależy od poziomu pojazdu.

Zaczynając od VI poziomu, do pierwszego miejsca zostaje przypisana określona kategoria, zależnie od typu pojazdu: Jeśli kategoria wyposażenia zgadza się z kategorią miejsca, w którym je zamontowano, wyposażenie to daje pojazdowi zwiększoną premię. Jeśli kategorie nie zgadzają się lub miejsce nie posiada przypisanej kategorii, dana jednostka wyposażenia zapewnia swój standardowy efekt.

Czołgi lekkie
Zwiad
Czołgi średnie
Mobilność
Czołgi ciężkie
Żywotność
Niszczyciele czołgów i działa samobieżne
Siła ognia

Wybierz zakładkę z kategorią wyposażenia, by poznać szczegóły działania i koszt danego wyposażenia. W opisie wyposażenia pierwsza wartość to standardowy efekt, a druga to efekt powiększony (dla przypadków, gdzie kategoria wyposażenia i jego miejsca są zgodne).
 
Siła ognia
 
Wytrzymałość
 
Mobilność
 
Zwiad
Siła ognia
Ulepszona wentylacja
+5% / +6% do wszystkich umiejętności załogi
Koszt
3. klasa:
50 000
2. klasa:
200 000
1. klasa:
600 000
Mechanizm dosyłający
−10% / −11,5% do czasu ładowania
Koszt
2. klasa:
300 000
1. klasa:
600 000
Ulepszony system naprowadzania
+10% / +11,5% do szybkości celowania
Koszt
3. klasa:
50 000
2. klasa:
200 000
1. klasa:
600 000
Stabilizator pionowy
−20% do rozrzutu podczas ruchu i obrotu pojazdu
Koszt
2. klasa:
200 000
1. klasa:
600 000
Ulepszone celowanie
−5% / −7% do rozmiaru okręgu celowania
Koszt
3. klasa:
50 000
2. klasa:
200 000
1. klasa:
600 000
Ulepszony mechanizm obracania
+10% / +12,5% do prędkości obrotu wieży lub prędkości obrotu działa dla pojazdów ze stacjonarną kabiną
+10% / +12,5% do prędkości obrotu pojazdu
−10% / −12,5% do rozrzutu podczas ruchu i obrotu pojazdu oraz obrotu wieży
Koszt
2. klasa:
200 000
1. klasa:
600 000
Wytrzymałość
Ulepszona wentylacja
+5% / +6% do wszystkich umiejętności załogi
Koszt
3. klasa:
50 000
2. klasa:
200 000
1. klasa:
600 000
Osłona przeciwodłamkowa
−50% / -60% do uszkodzeń od pocisków OB i od taranowania wchłanianych przez pancerz
+50% / +60% do ochrony załogi przed zranieniem
−10% / -15% do czasu ogłuszenia
−20% / -25% do dodatkowego czasu ogłuszenia, jeśli pojazd już jest ogłuszony
Koszt
Lekka:
50 000
Średnia:
200 000
Ciężka:
500 000
Superciężka:
750 000
Ulepszone wzmocnienie
 Efekt: w pełni przywraca punkty wytrzymałości zawieszenia po naprawie.
+8% / +10% do punktów wytrzymałości pojazdu
+50% / +65% do wytrzymałości podwozia
+15% / +20% do prędkości naprawy zawieszenia
+10% / +10% do nośności podwozia
−50% / -65% do uszkodzeń kadłuba pochodzących od uszkodzeń zawieszenia przy uderzeniu
Koszt
3. klasa:
40 000
2. klasa:
200 000
1. klasa:
600 000
Zmieniona konfiguracja
 Efekt: zapobiega jednemu pożarowi zbiornika na paliwo, wybuchowi magazynu amunicji i zniszczeniu silnika po zniszczeniu tych modułów w bitwie.
+25% / +35% do szybkości napraw
+100% / +150% do wytrzymałości magazynu amunicji, zbiornika na paliwo i silnika
−50% / -65% do kary do szybkości ładowania i utraty mocy silnika po uszkodzeniu modułów
−50% / -65% do szansy na zapalenie silnika
Koszt
2. klasa:
200 000
1. klasa:
600 000
Mobilność
Ulepszona wentylacja
+5% / +6% do wszystkich umiejętności załogi
Koszt
3. klasa:
50 000
2. klasa:
200 000
1. klasa:
600 000
Dodatkowe ostrogi
+15% / +20% do prędkości obrotu pojazdu
+10% / +15% do utrzymywania prędkości przy przekraczaniu terenu dowolnego typu
Koszt
3. klasa:
50 000
2. klasa:
250 000
1. klasa:
500 000
Ulepszony mechanizm obracania
+10% / +12,5% do prędkości obrotu wieży lub prędkości obrotu działa dla pojazdów ze stacjonarną kabiną
+10% / +12,5% do prędkości obrotu pojazdu
−10% / −12,5% do rozrzutu podczas ruchu i obrotu pojazdu oraz obrotu wieży
Koszt
2. klasa:
200 000
1. klasa:
600 000
Turbosprężarka
+7,5% / +10% do mocy silnika
+4 km/h / +5 km/h do maksymalnej prędkości jazdy naprzód
+2 km/h / +3 km/h do maksymalnej prędkości jazdy wstecz
Koszt
3. klasa:
50 000
2. klasa:
200 000
1. klasa:
600 000
Zwiad
Ulepszona wentylacja
+5% / +6% do wszystkich umiejętności załogi
Koszt
3. klasa:
50 000
2. klasa:
200 000
1. klasa:
600 000
Lorneta polowa
+25% / +27,5% do zasięgu widzenia stacjonarnego pojazdu (do 445 m)
Koszt
3. klasa:
50 000
2. klasa:
200 000
1. klasa:
600 000
Siatka maskująca
Zwiększa maskowanie stacjonarnego pojazdu:
+5% / +7,5%
+10% / +12,5%
+15% / +17,5%
Koszt
3. klasa:
50 000
2. klasa:
100 000
Cichy układ wydechowy
Zwiększa maskowanie pojazdu stacjonarnego i w ruchu:
+3% / +4%
+6% / +8%
+5% / +6%
Koszt
3. klasa:
50 000
2. klasa:
200 000
1. klasa:
600 000
Powłoka antyrefleksyjna
+10% / +11,5% do zasięgu widzenia (do 445 m)
Koszt
3. klasa:
50 000
2. klasa:
200 000
1. klasa:
600 000
Ulepszone radio
+1,5 s / +2 s do czasu, przez jaki pojazd przeciwnika pozostaje dla Ciebie widoczny
-1,5 s / -2 s do czasu, przez jaki Twój pojazd jest widoczny dla przeciwnika
Koszt
600 000
System obserwacji dowódcy
−15% / −20% do maskowania pojazdów przeciwnika za roślinnością
−10% / −12,5% do maskowania pojazdów przeciwnika w ruchu
Koszt
600 000

Ulepszone wyposażenie

To cenne wyposażenie można kupić za obligacje, a jego charakterystyki są lepsze od wyposażenia standardowego – nawet, jeśli to ostatnie jest umieszczone w odpowiednim miejscu. Wadą jest to, że ulepszone wyposażenie nie należy do żadnej z czterech kategorii wyposażenia, co oznacza, że nie otrzyma ono żadnych dodatkowych premii za umieszczenie w wyspecjalizowanym miejscu.

System wentylacyjny
+8,5% do wszystkich atutów załogi
System wyposażenia stabilizującego
−27,5% do rozrzutu podczas ruchu i obrotu pojazdu
Innowacyjny system ładowania
−13,5% do czasu ładowania
Wzmocniony ulepszony system naprowadzania
+13,5% do szybkości celowania
Eksperymentalna optyka
+13,5% do zasięgu widzenia (do 445 m)
Ulepszona sprężarka
+12,5% do mocy silnika
+6 km/h do maksymalnej prędkości jazdy naprzód
+4 km/h do maksymalnej prędkości jazdy wstecz
Ulepszona konfiguracja
 Efekt: zapobiega jednemu pożarowi zbiornika na paliwo, wybuchowi magazynu amunicji i zniszczeniu silnika po zniszczeniu tych modułów w bitwie.
+45% do szybkości napraw
+150% do wytrzymałości magazynu amunicji, zbiornika na paliwo i silnika
−70% do kary do szybkości ładowania i utraty mocy silnika po uszkodzeniu modułów
−70% do prawdopodobieństwa pożaru silnika
Zwiększona odporność na pociski
 Efekt: w pełni przywraca punkty wytrzymałości zawieszenia po naprawie.
+12,5% do punktów wytrzymałości pojazdu
+75% do wytrzymałości zawieszenia
+30% do szybkości napraw zawieszenia
+10% do ładowności zawieszenia pojazdu
−75% do uszkodzeń kadłuba spowodowanych uszkodzeniem zawieszenia przy uderzeniu

Wyposażenie z nagród

To specjalna linia przedmiotów dostępnych przez różne wydarzenia w grze takie jak Przepustka bitewna. Początkowo ma ono parametry wyposażenia standardowego, ale można je ulepszyć za kredyty.

Wyposażenie z nagród nie jest przypisane do żadnej z czterech kategorii, co oznacza, że nie będzie korzystać z premii zapewnianych przez wyspecjalizowane miejsca. Jednak można je ulepszyć, a jego premie przewyższają premie za umieszczenie wyposażenia standardowego w odpowiednim miejscu.

Celowanie z nagród
−5% / −8% do rozmiaru okręgu celowania
Mechanizm dosyłający z nagród
−10% / −12,5% do czasu ładowania
System naprowadzania z nagród
+10% / +12,5% do szybkości celowania
Optyka z nagród
+10% / +12,5% do zasięgu widzenia (do 445 m)
Stabilizator z nagród
−20% / −25% do rozrzutu podczas ruchu i obrotu wieży
Wentylacja z nagród
+5% / +7,5% do wszystkich atutów załogi
Mechanizm obracania z nagród
−10% / −15% do rozrzutu podczas ruchu i obrotu pojazdu oraz obrotu działa i po oddaniu strzału
+10% / +15% do prędkości obrotu kadłuba i wieży
Turbosprężarka z nagród
+7,5% / +12% do mocy silnika
+4 km/h / +5 km/h do maksymalnej prędkości jazdy naprzód
+2 km/h / +3 km/h do maksymalnej prędkości jazdy wstecz
Technologia ochrony z nagród
 Efekt: zapobiega jednemu pożarowi zbiornika na paliwo, wybuchowi magazynu amunicji i zniszczeniu silnika po zniszczeniu tych modułów w bitwie.
+25% / +40% do szybkości napraw
+100% / +150% do wytrzymałości magazynu amunicji, zbiornika na paliwo i silnika
−50% / −70% do kary do szybkości ładowania i utraty mocy silnika po uszkodzeniu modułów
−50% / −70% do prawdopodobieństwa pożaru silnika
Układ wydechowy z nagród
 Efekt: zwiększa maskowanie pojazdu stacjonarnego i w ruchu.
+6% / +9% dla czołgów lekkich i średnich
+5% / +7% dla niszczycieli czołgów
+3% / +5% dla czołgów ciężkich i dział samobieżnych

Wyposażenie eksperymentalne

Ten typ wyposażenia łączy dwie lub więcej charakterystyk innych typów wyposażenia w grze. Wyposażenia eksperymentalnego nie można kupić. Zamiast tego, otrzymuje się je za ukończenie misji bojowych i udział w pewnych wydarzeniach. Tego wyposażenia nie można zniszczyć, ale można je rozmontować za darmo. W zamian otrzymuje się części, których można użyć do jego ulepszenia lub zdemontowania.

Zestaw poprawiający mobilność
+5% / +6% / +8% do mocy silnika
+4% / +5% / +6% do prędkości obrotu wieży lub prędkości obrotu działa dla pojazdów ze stacjonarną kabiną
+4% / +5% / +6% do prędkości obrotu kadłuba
−4% / −5% / −6% do rozrzutu podczas ruchu pojazdu i przy obrocie kadłuba i wieży
+4 / +4 / +5 km/h do prędkości maksymalnej
+2 / +3 / +3 km/h do prędkości wstecz
Zestaw poprawiający żywotność
 Efekt: w pełni przywraca punkty wytrzymałości zawieszenia po naprawie.
+6% / +7% / +9% do wytrzymałości pojazdu
+50% / +70% / +100% do wytrzymałości magazynu amunicji, zbiornika na paliwo i silnika
+30% / +40% / +50% do wytrzymałości zawieszenia
+10% / +15% / +20% do szybkości naprawy zawieszenia
−30% / −40% / −50% do kary do szybkości ładowania i utraty mocy silnika po uszkodzeniu modułów
System kontroli ognia
+6% / +7% / +9% do szybkości celowania
−7% / −9% / −11% do rozrzutu podczas ruchu pojazdu i przy obrocie kadłuba i wieży

Dowiedz się więcej o zasadach dotyczących wyposażenia eksperymentalnego

Rozwiń
 • Wyposażenie eksperymentalne zapewnia zarówno premie główne, jak i dodatkowe.
  • Premia główna to współczynnik pojawiający się jako pierwszy w opisie. Weźmy na przykład premię z turbosprężarki – nie można zamontować już więcej wyposażenia tego samego typu na pojeździe.
  • Dodatkową premię można uzyskać z innych rodzajów wyposażenia (jednego lub wielu) lub z innej mechaniki gry. Dodatkowa premia nie dostarcza efektów zapewnianych przez wyposażenie, z którego się wywodzi (na przykład pełnego przywrócenia wytrzymałości zawieszenia po naprawie zapewnianego przez Ulepszone wzmocnienie).
 • Instalacja wyposażenia eksperymentalnego ma specjalne wymagania.
  • Wyposażenie eksperymentalne, które łączy premie dwóch typów wyposażenia, będzie działać jedynie w pojazdach, w których oba te typy wyposażenia mogłyby być zamontowane. Na przykład wyposażenie eksperymentalne z premią (główną bądź dodatkową) pochodzącą z mechanizmu dosyłającego nie może być zamontowane na pojazdach z automatem ładującym bądź z działami z automatycznym przeładowaniem.
  • Wyposażenie eksperymentalne, które łączy premie trzech lub więcej typów wyposażenia, zapewnia premie niezwiązane ze sprzętem lub posiada nietypowe połączenie premii, ma swoje własne wymogi montażu.
 • Wyposażenie eksperymentalne nie otrzymuje dodatkowej premii za zajmowane miejsce, niezależnie od poziomu ulepszenia.
 • Wyposażenie eksperymentalne nie jest podzielone na klasy (przykładowo ten sam egzemplarz może być zamontowany w pojeździe II lub IX poziomu, jeśli tylko spełnia wymagane warunki).
 • Dotyczy wszystkich egzemplarzy wyposażenia eksperymentalnego:
  • Jego zestaw statystyk nie ulega zmianie po zwiększeniu poziomu ulepszenia.
  • Wraz z każdym nowym poziomem ulepszenia wartości jednego lub kilku paramentów mogą jedynie wzrosnąć, nigdy nie będą spadać.
Zwiń

Montaż wyposażenia

Wyposażenie jest wstawiane w miejscach, które stają się dostępne, począwszy od pojazdów II poziomu. Liczba dostępnych miejsc zależy od poziomu pojazdu.

Aby zamontować element wyposażenia:

 1. Wybierz pojazd, a następnie kliknij puste miejsce na wyposażenie powyżej panelu pojazdu. Najedź myszą na element wyposażenia, aby dowiedzieć się więcej o jego charakterystykach.
 2. Wybierz wyposażenie i kliknij Zastosuj. Wyposażenie zostanie kupione i automatycznie zamontowane na Twoim pojeździe. Będzie wtedy wyświetlane w jednym z miejsc na wyposażenie Twojego pojazdu.

Nie można montować wielu elementów wyposażenia zapewniających taki sam efekt, niezależnie od typu wyposażenia.

Ulepszanie wyposażenia

Wyposażenie z nagród i eksperymentalne to jedyne dwa typy wyposażenia, które można ulepszać. Wyposażenie z nagród można ulepszyć tylko raz, a wyposażenie eksperymentalne można ulepszać od poziomu I do III.

 • Ulepszanie wyposażenia z nagród
 • Ulepszanie wyposażenia eksperymentalnego
 1. W swoim garażu, kliknij dowolne miejsce na wyposażenie nad panelem pojazdu.
 2. Przejdź do zakładki Z nagród, wybierz typ wyposażenia i kliknij (Ulepsz).
 3. Na wyświetlonym ekranie kliknij Ulepsz, aby potwierdzić działanie. Wymagana liczba kredytów zostanie odjęta od Twojego konta.

Możesz też ulepszyć dowolne wyposażenie z nagród przechowywane w dziale Zapasymagazynie. Kliknij PPM na element wyposażenia i wybierz Ulepsz w wyświetlonym menu.


 1. W swoim garażu, kliknij dowolne miejsce na wyposażenie nad panelem pojazdu.
 2. Przejdź do zakładki Eksperymentalne, wybierz typ wyposażenia i kliknij (zostanie wyświetlony aktualny poziom wyposażenia).
 3. Na wyświetlonym ekranie kliknij Ulepsz, aby potwierdzić działanie. Wymagana liczba części zostanie odjęta od Twojego konta.

Wyposażenie

Części potrzebne do ulepszeń
Poziom I → II Poziom II → III
System kontroli ognia 400 2000
Zestaw poprawiający mobilność

400

2000

Zestaw poprawiający żywotność

400

2000

 • Łączny efekt wyposażenia I poziomu jest równy efektowi wyposażenia standardowego.

 • II poziom to ulepszone wyposażenie z nagród.

 • III poziom to ulepszone wyposażenie (które kupuje się za obligacje).

Ulepszona jednostka niezamontowanego wyposażenia eksperymentalnego nie zostanie automatycznie zamontowana na pojeździe. Nie zapomnij go samodzielnie zamontować przed bitwą!

Rozmontowywanie wyposażenia

Wyposażenie eksperymentalne to jedyny typ wyposażenia, które można rozmontować. Demontaż wyposażenia pozwala uzyskać części. Dokładna liczba, którą otrzymasz, zależy od poziomu ulepszenia rozmontowanego wyposażenia według poniższej tabeli:

Wyposażenie Części otrzymane z rozmontowania
Poziom I Poziom II Poziom III
System kontroli ognia 100 400 1600
Zestaw poprawiający mobilność 100 400 1600
Zestaw poprawiający żywotność 100 400 1600

Demontaż wyposażenia

Wszystkie typy wyposażenia można demontować:

 • Wyposażenie standardowe i z nagród – za złoto lub za pomocą zestawu demontażowego;
 • Ulepszone wyposażenie – za obligacje;
 • Wyposażenie eksperymentalne – za złoto lub za pomocą zestawu demontażowego, a następnie można je rozmontować na części.

Zestaw demontażowy

Zestawy demontażowe pozwalają zdemontować jeden element wyposażenia za darmo. Zestawy zużywają się po aktywacji i można je otrzymać w nagrodę za wypełnianie misji dziennych.

Otrzymane i kupione zestawy demontażowe są na stałe przechowywane w magazynie. Swoje zestawy demontażowe możesz zobaczyć w zakładce Materiały eksploatacyjne w dziale Zapasy.

Uwaga: zestawów demontażowych nie można sprzedawać.

Aby zdemontować swoje wyposażenie za pomocą zestawu demontażowego, wykonaj następujące czynności:

 1. W swoim garażu wybierz pojazd, z którego chcesz zdemontować wyposażenie, a następnie kliknij miejsce na wyposażenie, w którym ono się znajduje.
 2. Kliknij (Zdemontuj).
 3. W oknie potwierdzenia wybierz: zestaw demontażowy, a następnie Zdemontuj.

Zostanie zużyty jeden zestaw demontażowy, a zdemontowane wyposażenie trafi do magazynu. Możesz zamontować zdemontowane wyposażenie na innym pojeździe.

Wymagania demontażu wyposażenia eksperymentalnego zależą od jego poziomu ulepszenia. Ilość wymaganych zasobów jest następująca:

 • I poziom: 1 zestaw demontażowy lub 10

 • II poziom: 50 części

 • III poziom: 100 części

Zamknij