Zakup i badanie pojazdów

W World of Tanks jest ponad 600 pojazdów z 11 krajów reprezentowanych w grze. Większość z nich można badać, używając doświadczenia bojowego, a następnie kupować za kredyty.

Typy pojazdów

Każdy pojazd zalicza się do jednej z czterech kategorii:

 • Pojazdy możliwe do zbadania – ogromna kolekcja pojazdów z różnych krajów i różnych typów dostępnych dla wszystkich graczy. Te pojazdy można zbadać w pełni lub częściowo, używając doświadczenia bojowego, wolnego doświadczenia lub schematów.
 • Pojazdy premium – unikalne pojazdy, których nie trzeba badać. Pojazdy premium można kupować za złoto lub obligacje w sklepie w grze albo zakupić je w Sklepie premium. Pojazdy premium można otrzymać w prezencie, jako nagrodę w specjalnych wydarzeniach w grze lub za ukończenie specjalnych misji. Grając pojazdami premium, zarabia się więcej zasobów – kredytów, doświadczenia bojowego, wolnego doświadczenia i doświadczenia załogi – niż grając pojazdami możliwymi do zbadania tego samego poziomu.
 • Pojazdy kolekcjonerskie – specjalne pojazdy dostępne za kredyty w sklepie w grze. Nie są one powiązane z drzewem technologicznym. Maksymalny poziom pojazdów kolekcjonerskich dostępnych dla gracza zależy od najwyższego poziomu pojazdów zbadanych dla danego kraju.  Na przykład, po zbadaniu pojazdu V poziomu we francuskim drzewie technologicznym zyskuje się dostęp do wszystkich francuskich pojazdów kolekcjonerskich do poziomu V włącznie. Moduły pojazdów kolekcjonerskich można badać za doświadczenie. Kiedy wszystkie moduły zostaną zbadane, pojazd otrzymuje status elitarny.
 • Pojazdy-nagrody i specjalne – rzadkie pojazdy zazwyczaj otrzymywane w specjalnych trybach bitew i w wydarzeniach w grze. Te pojazdy nie są pokazywane w drzewie technologicznym i nie trzeba ich badać. Pojazdy-nagrody i specjalne można kupić za obligacje w sklepie w grze lub za kredyty i złoto podczas wydarzenia specjalnego, na przykład na Czarnym rynku. Ponadto, pojazdy-nagrody i specjalne można otrzymać za ukończenie misji osobistych.

Badanie pojazdów

Do badania pojazdów można używać:

 • Doświadczenia bojowego zdobytego w bitwach w pojazdach możliwych do zbadania i elitarnych.
 • Wolnego doświadczenia zdobywanego w każdej bitwie – 5% zdobytego doświadczenia bojowego jest dodatkowo zamieniane na wolne doświadczenie. Ponadto, wolne doświadczenie można otrzymać, zamieniając doświadczenie bojowe zdobyte w pojazdach elitarnych.
 • Fragmenty schematów można otrzymać, wypełniając misje dzienne i etapy Przepustki bitewnej oraz biorąc udział w różnych wydarzeniach w grze.

Więcej o doświadczeniu bojowym i wolnym doświadczeniu można przeczytać w Ekonomii w World of Tanks.

Kiedy pojazd zostanie zbadany, można go kupić za kredyty.

Aby zacząć badać pojazd, należy zbadać wszystkie pojazdy poprzedzające go w gałęzi. Aby szybko awansować w danej gałęzi, można badać tylko wymagane moduły i kolejne pojazdy.

Można też badać dodatkowe moduły – poprawią one charakterystyki techniczne pojazdu. Ponadto, pojazdy ze zbadanymi wszystkimi modułami i gałęziami technicznymi stają się elitarne. Doświadczenie bojowe zdobyte w pojazdach elitarnych można wydać na przyspieszone szkolenie załogi danego pojazdu lub wykorzystać do zamiany na wolne doświadczenie.

Badanie pojazdów za pomocą doświadczenia bojowego

Aby zbadać pojazd, należy się upewnić, że zbadano wszystkie pojazdy poprzedzające go w gałęzi i że ma się wystarczająco dużo doświadczenia. Liczba na zielonym tle poniżej pojazdu pokazuje, ile doświadczenia potrzeba na jego zbadanie.

Aby zbadać nowy pojazd za doświadczenie:

 1. Należy przejść do zakładki DRZEWO TECHNOLOGICZNE w garażu.
 2. Po lewej stronie ekranu należy wybrać kraj pojazdu. Zostanie wyświetlone drzewo technologiczne danego pojazdu.
 3. Należy kliknąć pojazd, który zamierza się zbadać. Na wyświetlonym ekranie pod obrazem pojazdu można znaleźć wymaganą ilość doświadczenia potrzebną do jego zbadania. W przypadku braku wymaganej ilości doświadczenia, należy zdobyć je w bitwach.
 4. Należy kliknąć Badania. Po zbadaniu pojazdu można go kupić.

Badanie pojazdów za pomocą schematów

Schematy pojazdów to specjalne przedmioty zapewniające zniżkę na koszt badania nowych pojazdów.

Każdy schemat składa się z fragmentów, które można otrzymać na następujące sposoby:

 • Wypełniając misje dzienne
 • Wypełniając specjalne misje z zestawów Prime Gaming
 • Kończąc etapy w Przepustce bitewnej
 • Uczestnicząc w różnych wydarzeniach w grze

Każdy fragment schematu zapewnia określoną procentową zniżkę na badania, a mając w pełni zmontowany schemat, można zbadać pojazd, nie wydając doświadczenia. Więcej o badaniu pojazdów za pomocą schematów można przeczytać w przewodniku Schematy pojazdów.

Kupno pojazdów

Po zbadaniu pojazdu można go kupić za kredyty.

Aby kupić pojazd:

 1. Należy przejść do zakładki DRZEWO TECHNOLOGICZNE w garażu.
 2. W drzewie technologicznym wybranego kraju należy wybrać zbadany pojazd, który zamierza się kupić. Pod nazwą pojazdu można zobaczyć ilość potrzebnych na niego kredytów. Należy się upewnić, że posiada się wystarczającą ilość kredytów.
 3. Należy kliknąć koszt pojazdu. W oknie, które się pojawi, można wybrać poziom wyszkolenia załogi, załadować amunicję standardową, kupić dodatkowe miejsce w garażu lub kupić pojazd bez żadnej konfiguracji.
 4. Należy kliknąć Kup. Pojazd pojawi się w garażu.

Zakup pojazdów premium

Pojazdów premium nie trzeba badać i można je kupić za złoto lub obligacje w sklepie w grze i w Sklepie premium. Aby kupić pojazd premium:

 1. Należy przejść do zakładki DRZEWO TECHNOLOGICZNE w garażu.
 2. Po lewej stronie ekranu należy wybrać kraj, aby otworzyć jego drzewo technologiczne. Pod drzewem technologicznym znajdują się pojazdy premium danego kraju dostępne do zakupu. Koszt jest wyświetlany pod obrazem pojazdu.
 3. Należy kliknąć koszt pojazdu. W oknie, które się pojawi, można wybrać poziom wyszkolenia załogi, załadować amunicję standardową, kupić dodatkowe miejsce w garażu lub kupić pojazd bez żadnej konfiguracji.
 4. Należy kliknąć Kup. Pojazd pojawi się w garażu.

Zakup pojazdów kolekcjonerskich

Pojazdy kolekcjonerskie – specjalne pojazdy dostępne za kredyty w sklepie w grze. Pojazdy kolekcjonerskie nie są powiązane z drzewem technologicznym, ale mają moduły do zbadania. Pojazd kolekcjonerski określonego poziomu można kupić po zbadaniu pojazdu tego samego poziomu w drzewie technologicznym wybranego kraju. Aby kupić pojazd kolekcjonerski:

 1. Należy przejść do zakładki SKLEP w garażu.
 2. Należy kliknąć ikonę po lewej stronie ekranu. W oknie, które się pojawi, będą wyświetlone kraje, dla których można kupić pojazdy kolekcjonerskie.
 3. Należy wybrać kraj i kliknąć pojazd, który zamierza się kupić. W oknie, które się pojawi, można wybrać poziom wyszkolenia załogi, załadować amunicję standardową, kupić dodatkowe miejsce w garażu lub kupić pojazd bez żadnej konfiguracji.
 4. Należy kliknąć Kup. Pojazd pojawi się w garażu.

Zamknij