Pancerz

Wszystkie pojazdy posiadają pancerz chroniący je przed ogniem nieprzyjaciela. Niektóre pojazdy są mocno opancerzone, a inne są mniej odporne na pociski, jednakże opancerzenie pojazdów zazwyczaj jest zgodne z zasadą: przedni pancerz jest grubszy, a boczny i tylny – słabsze. Grubość pancerza kadłuba mierzy się w milimetrach. W charakterystykach pojazdów wartości te podawane są jako przedni/boczny/tylny pancerz. Jeśli pojazd posiada pancerz kadłuba 75/45/45 mm, to pocisk o standardowej penetracji 60 mm przebije jego boki i tył (zakładając trafienie bezpośrednie), ale nie przebije przodu.

Schemat opancerzenia IS-3. Zmiany w kolorze reprezentują różne grubości pancerza w milimetrach.

Oprócz pancerza bocznego i tylnego, większość pojazdów posiada podobne słabe punkty: niższa płyta czołowa, kopuła dowódcy oraz górna powierzchnia wieży.

Penetracja pancerza

Krytycznym parametrem określającym penetrację jest kąt, pod którym pocisk uderza w pancerz celu. Idealnie uderzenie powinno wypaść prostopadle do płyty pancerza – w takim wypadku pocisk musi przejść przez najkrótszy możliwy odcinek pancerza, by go przebić. Ta prostopadła trajektoria pocisku – pocisku uderzającego w płytę pancerną dokładnie prostopadle – jest nazwana normalną.

Odchylenie od normalnej jest tak zwanym kątem uderzenia, który określa efektywną grubość pancerza. Jest to faktyczna grubość pancerza, przez jaką pocisk musi się przebić, by przejść na wylot i spowodować uszkodzenia. Im większy kąt uderzenia, tym większa efektywna grubość pancerza.

Pamiętajcie jednak, że pociski nie zawsze penetrują pancerz pojazdu. Mogą się również od niego odbić – jest to tak zwany rykoszet. Pociski przeciwpancerne (AP) oraz pociski podkalibrowe (PK) mogą zrykoszetować, jeśli kąt uderzenia jest większy niż 70 stopni. Pociski kumulacyjne (HEAT) rykoszetują przy kątach większych niż 85 stopni (zobacz Amunicja). Tylko pociski odłamkowo-burzące (OB) nie rykoszetują: jeśli nie penetrują pancerza, eksplodują na jego powierzchni.

Penetracja

Rykoszet

 
Istnieje jeszcze jedna ważna zasada mechaniki rykoszetów: jeśli kaliber pocisku PP lub PK jest co najmniej trzykrotnie większy niż nominalna grubość pancerza, rykoszet nie wystąpi przy żadnym kącie uderzenia. Pociski HEAT rykoszetują pod kątami przekraczającymi 85 stopni, niezależnie od kalibru.

Pamiętaj o tych podstawowych zasadach penetracji i rykoszetowania strzelając do pojazdów przeciwnika. Zawsze staraj się zmniejszyć kąt uderzenia pocisku, by zmaksymalizować jego szansę na penetrację. Co więcej, możesz też maksymalnie wykorzystać swój własny pancerz, by zwiększyć swoje szanse przetrwania. Nie przyjmuj nieprzyjacielskiego ognia bezpośrednio: ustawiając swój pancerz lekko pod kątem zwiększasz kąt uderzenia nadlatujących pocisków, przez co zwiększa się jego efektywna grubość.

Kod bonusowy: COLORUREGG

Efektywne strzelanie

Oto kilka użytecznych technik, które możesz wykorzystać w boju, by efektywniej zadawać uszkodzenia.

Prowadzenie celów

Aby trafić ruchomy cel, celuj i strzelaj w przód lub przed pojazd przeciwnika. Im większa odległość do celu i jego prędkość, tym dalej należy wyprzedzić go celownikiem.

Automatyczne celowanie

Aktywuj automatyczne celowanie, kiedy skupiasz się na manewrach i nie możesz ręcznie celować działem. Pozwala Ci to automatycznie zablokować działo na pojeździe przeciwnika, celując w jego środek.

Automatyczne celowanie nie bierze pod uwagę słabych punktów przeciwnika, ruchu, ani przeszkód terenowych.

Niszczenie modułów

Twój przeciwnik jest tak odporny, że pociski nie zadają prawie żadnych uszkodzeń? Przerzuć się na niszczenie modułów – w szczególności gąsienic. Ta taktyka jest wyjątkowo efektywna przeciwko mocno opancerzonym pojazdom wyższych poziomów. Zniszczenie gąsienicy może zatrzymać przeciwnika, co pozwoli silniejszym sojusznikom skupić się na nim i zniszczyć go. Pod koniec walki zostaniesz wynagrodzony za uszkodzenia zadane przy Twojej asyście.

Zwracaj uwagę na szczególną mechanikę uszkodzeń zawieszenia pojazdów kołowych. Zniszczenie ich jednym strzałem jest praktycznie niemożliwe — zniszczysz raczej jedno lub kilka kół. Z każdym zniszczonym kołem pojazd kołowy spowalnia, ale nie zatrzymuje się całkowicie. Zniszcz wszystkie koła, aby spowolnić go do absolutnego minimum i nie pozostawić mu szansy na ucieczkę.

Teren i ukrywanie się

Bezpieczne pozycje

Na polu walki zawsze korzystaj z ukształtowania terenu! Ukrywaj się za głazami, pagórkami i budynkami, by chronić się przed ogniem nieprzyjaciela w oczekiwaniu na przeładowanie swojego działa. Aby uchronić się przed ogniem dział samobieżnych, trzymaj się blisko gór i innych wysokich, masywnych obiektów.

Oprócz zapewniania sobie bezpieczeństwa, możesz korzystać z ukształtowania terenu, by zająć pozycję dla efektywnego prowadzenia ognia bez narażania się na otrzymanie uszkodzeń. Czołg na obrazku ustawiony jest za grzbietem tak, że przeciwnicy są w stanie dostrzec tylko jego mocno opancerzoną wieżę. Jednocześnie bardziej delikatny kadłub pozostaje bezpiecznie w ukryciu.

Niebezpieczeństwa na mapach

Uważaj przy manewrowaniu: teren może być niebezpieczny! Nie zjeżdżaj po stromych urwiskach! Jeśli będziesz miał szczęście, to tylko uszkodzisz pojazd, moduły i zranisz załogę, ale bardziej prawdopodobne jest to, że Twój pojazd zostanie zniszczony.

Jeziora, zatoki, głębokie rzeki i kanały – każda głęboka woda może stanowić niebezpieczeństwo. Bądź ostrożny przejeżdżając przez mosty lub wyszukując płytkich miejsc do przeprawy. Jeśli Twój pojazd, a dokładniej jego przedział silnika, znajdzie się pod wodą, masz tylko 10 sekund, by go uratować przed zatonięciem.

Przy wykonywaniu karkołomnych manewrów, Twój pojazd może przewrócić się na bok lub nawet dachować – ten problem występuje częściej w przypadku lekkich i szybkich pojazdów. Pojazd leżący na boku nie tylko jest unieruchomiony, ale prawie bezbronny: jego zasięg widzenia, celność i szybkostrzelność są znacznie ograniczone. Pojazd, który dachował, w ogóle nie może strzelać i ulega samo-zniszczeniu po 30 sekundach.
Twoi towarzysze z drużyny mogą ostrożnie popchnąć Twój pojazd, aby z powrotem postawić go na gąsienice, ale to nie zawsze działa.

Automatycznie odwracanie pojazdów

W niektórych trybach gry jest teraz dostępne automatyczne odwracanie pojazdów. Jeśli Twój pojazd pozostaje przewrócony lub unieruchomiony przez pewien czas, automatyczne odwracanie ustawi go na gąsienicach. Aby ta mechanika zadziałała, muszą być spełnione następujące warunki:

 • Pojazd leży na boku lub na dachu.
 • Pojazd nie poruszył się przez 3 sekundy.

Gdy tylko pojazd spełni te warunki, startuje licznik czasu, który uruchamia mechanikę automatycznego odwracania. Należy pamiętać, że jeśli pojazd otrzyma uszkodzenia od taranowania lub koledzy z drużyny spróbują go ustawić z powrotem na gąsienicach, odliczanie zostanie wznowione.

Znane problemy

Rozwiń
 1. Podczas automatycznego odwracania mogą ulec uszkodzeniu moduły zawieszenia.
 2. Jeśli pojazd zostanie odwrócony po łuku, może trafić do środka budynku.
 3. Pojazd może ponownie przewrócić się na bok, jeśli został odwrócony na inny pojazd.
 4. Jeśli na przewróconym pojeździe znajduje się inny pojazd, po odwróceniu pojazd znajdzie się na tym pojeździe.
 5. Pojazd może zostać odwrócony na inne pojazdy w okolicy.
Zwiń

Wykrywanie i ukrywanie się

Zasięg widzenia pojazdu

Trudno jest walczyć z przeciwnikiem, którego nie widać. Im wcześniej wykryjesz pojazdy przeciwnika, tym więcej masz przewagi w bitwie. Oto dlaczego wykrywanie to jeden z podstawowych elementów mechaniki gry w World of Tanks.

Zasięg widzenia to maksymalna odległość, z której Twój pojazd może wykrywać przeciwników. Ten parametr jest określony przez charakterystykę pojazdu, a modyfikowany przez atuty i umiejętności załogi.

Aby mieć kompletny obraz zasięgu wykrywania i widzenia swojego pojazdu, możesz wykorzystać specjalne okręgi na minimapie, wskazujące zasięg bezpośredniego wykrycia, zasięg widzenia i maksymalny zasięg widzenia, a także odległość rysowania pojazdów.

 1. Koło bezpośredniego wykrycia. Promień 50 metrów, w którego zasięgu pojazd zostaje automatycznie wykryty bez względu na istniejące przeszkody i maskowanie.
 2. Okrąg zasięgu widzenia. Pokazuje Twój zasięg widzenia zmodyfikowany zgodnie z umiejętnościami i atutami załogi i wyposażeniem zamontowanym na Twoim pojeździe.
 3. Maksymalny zasięg wykrywania. Maksymalny zasięg wykrywania dla wszystkich pojazdów nie przekracza 445 metrów. Nawet jeśli Twój zasięg widzenia jest większy, nie będziesz w stanie samodzielnie wykryć wroga w odległości większej niż ta wartość; będzie Ci jednak łatwiej wykryć ukryte pojazdy w tej odległości.
 4. Okrąg rysowania. Pokazuje maksymalny zasięg, w którym na ekranie bitwy pojawią się pojazdy innych graczy. Ta wartość wynosi zawsze 565 metrów.
Wyświetlanie tych okręgów możesz włączyć w ustawieniach gry. Przejdź do zakładki Ogólne i wybierz żądane opcje w dziale Pokaż wskaźniki zasięgu na minimapie.

Kolejnym ważnym elementem wykrywania i śledzenia przeciwnika jest zasięg sygnału. Zasięg sygnału Twojego pojazdu to maksymalna odległość, na jaką możesz wymieniać informacje z sojusznikami o pozycjach innych pojazdów. Zasięg ten jest określony w charakterystykach pojazdu i zależy od atutów i umiejętności załogi.

Jeśli sojusznik wykryje przeciwnika i znajduje się w zasięgu, by podzielić się z Tobą tą informacją, ikona wykrytego pojazdu pojawi się na minimapie, nawet jeśli pojazd znajduje się poza zasięgiem rysowania i nie można go zobaczyć bezpośrednio. W związku z tym niezłym pomysłem jest posiadanie możliwie najlepszego radia!

Maskowanie

Schodzenie z oczu przeciwnikowi pomoże Ci przetrwać bitwę i zadać więcej uszkodzeń. Naucz się chować swój pojazd!

Gęste krzaki i upadłe drzewa mogą ukryć Twój pojazd. Pamiętaj, że cały pojazd musi być zakryty roślinnością; w przeciwnym wypadku pozostaniesz odkryty. Wyjątkiem od tej reguły jest działo: jeśli wystaje poza krzaki, nie wpływa to na Twoją wykrywalność.


Jeśli jesteś nie dalej niż 15 metrów od krzaków, będziesz w stanie zobaczyć przez nie inne pojazdy. Nie tylko pozostaniesz w ukryciu, ale będziesz też w stanie przeprowadzić zasadzkę.

Pojazd jest najlepiej zamaskowany, kiedy się nie porusza. Tylko czołgi lekkie V i wyższych poziomów zachowują swoje współczynniki maskowania niezmienione w ruchu i stacjonarnie.

Maskowanie dramatycznie spada, kiedy wystrzelisz z działa. Strzelanie wpływa również negatywnie na roślinność w promieniu 15 metrów, powodując, że jest przezroczysta. Jednocześnie, obrót działa i wieży nie wpływa na maskowanie żadnego stacjonarnego pojazdu.

Możesz poprawić zasięg widzenia swojego pojazdu i zmniejszyć jego widoczność, wykorzystując wyposażenie, materiały eksploatacyjne, specjalne umiejętności i atuty załogi, kamuflaż oraz dyrektywy.

Polepszanie zasięgu widzenia i maskowania

Zasięg widzenia
Lorneta polowa

Daje premię +25%/+27,5% do zasięgu widzenia pojazdu stacjonarnego.

Powłoka antyrefleksyjna i modyfikacje optyki

W zależności od rodzaju wyposażenia, zwiększa zasięg widzenia od +10% do +13,5% zarówno dla pojazdu stacjonarnego, jak i w ruchu.

Umiejętność dowódcy „Zwiad”

Zwiększa maksymalny zasięg widzenia. Ta umiejętność jest bardziej efektywna, gdy urządzenia obserwacyjne są uszkodzone.

System obserwacji dowódcy

–10%/–12,5% do maskowania poruszających się pojazdów przeciwnika.
–15%/–20% do maskowania pojazdów przeciwnika za roślinnością.

Umiejętność radiooperatora „Rozeznanie w sytuacji”

Zwiększa zasięg widzenia.

Dyrektywa „Kalibracja optyczna”

Daje premię +2,5% do zasięgu widzenia pojazdu, jeśli zamontowano Powłokę antyrefleksyjną lub inne modyfikacje optyki.

Maskowanie
Siatka maskująca

Daje od +5% do +15% do maskowania pojazdu stacjonarnego, w zależności od jego typu.

Umiejętność załogi „Maskowanie”

Zmniejsza widoczność pojazdu. Zaczyna działać po rozpoczęciu szkolenia. Znacząco zmniejsza widoczność, jeśli wszyscy członkowie załogi mają ją wyszkoloną w 100%.

Cichy układ wydechowy i jego warianty

Zapewnia od +3% do +8% do maskowania pojazdu zarówno stacjonarnego, jak i w ruchu, w zależności od typu pojazdu.

Kamuflaż

Zewnętrzne malowanie pojazdu zmniejszające jego widoczność w trakcie bitwy.

Szósty zmysł: specjalna cecha dowódcy

Ostrzega, gdy Twój pojazd został wykryty, umożliwiając zmianę pozycji i ukrycie się. Nie zmniejsza widoczności. Domyślnie jest dostępny dla wszystkich dowódców.

Dyrektywa Zwiększone skupienie

Wzmacnia efekt szóstego zmysłu, specjalnej cechy dowódcy.

Dyrektywa „Naturalne maskowanie”

Daje umiejętność „Maskowanie” wyszkoloną w 100% lub zwiększa jej efekt.

Izolacja wydechu

Zapewnia +2% do maskowania pojazdu stacjonarnego lub w ruchu z zamontowanym Cichym układem wydechowym (dowolnej klasy).

Zasięg widzenia i maskowanie
Atut załogi „Braterstwo broni”

Daje premię +5% do głównej kwalifikacji i wszystkich umiejętności całej załogi.

Ulepszona wentylacja i jej odmiany

W zależności od typu wyposażenia, zwiększa efekty umiejętności załogi od +5% do +8,5%.

Ulepszone radio

+1,5 s / +2 s do czasu widoczności pojazdu przeciwnika.
-1,5 s / -2 s do czasu widoczności Twojego pojazdu przez przeciwnika.

Dyrektywa „Czyszczenie wentylacji”

Daje premię +2,5% do atutów i umiejętności załogi, jeśli zamontowano ulepszoną wentylację lub jej odmiany.

Ulepszone materiały eksploatacyjne (czekolada, skrzynka coli itp.)

Dają +10% do wszystkich umiejętności załogi na czas jednej bitwy.

Ulepszenie polowe

Zwiększa zasięg widzenia i maskowanie pojazdu w zależności od jego poziomu, typu i roli w bitwie. Ulepszenie polowe jest dostępne dla pojazdów poziomów VI–X.


Czołgi i taktyka

W World of Tanks występuje pięć typów pojazdów, każdy z nich wymaga stosowania odpowiedniej taktyki na polu bitwy.

Czołgi lekkie. Czołgi lekkie to oczy i uszy drużyny. To najszybsze czołgi posiadające świetny zasięg widzenia, które zazwyczaj mają jednak cienki pancerz i dość słabą siłę ognia.

Czołgi średnie. Wielozadaniowe pojazdy bojowe. Łączą w sobie mobilność, siłę ognia i całkiem niezły pancerz, więc są użyteczne zarówno w boju na pierwszej linii, jak i w roli wsparcia średniego zasięgu. Mimo to czołgi średnie nie powinny walczyć same: pojedynczy czołg średni to łatwa zdobycz, natomiast kilka takich w grupie potrafi szybko rozprawić się z przeciwnikiem.

Czołgi ciężkie. Mocno opancerzone pojazdy z potężnymi działami. Ich główną rolą jest nacieranie lub odpieranie natarcia przeciwnika, zadając przy tym znaczne uszkodzenia i blokując ogień nieprzyjaciela swoim pancerzem. Ten typ pojazdów jest dość wolny i zazwyczaj cechuje się niską szybkostrzelnością. Pamiętaj również, że zazwyczaj czołgi ciężkie to ulubiony cel dział samobieżnych przeciwnika.

Niszczyciele czołgów. To snajperzy z celnymi i mocnymi działami. Ogólnie mają zwartą budowę i są łatwe do ukrycia. Najlepiej idzie im strzelanie z dystansu pozostając całkowicie niewidocznymi. Niszczyciele czołgów zwykle nie posiadają wieży, są słabo opancerzone i powolne, więc są podatne w walce na małym dystansie.

Działa samobieżne. Działa samobieżne zapewniają swojej drużynie siłę ognia dalekiego zasięgu za pomocą pocisków OB i przeciwpancernych. Są w stanie trafić w cele niemal w każdym miejscu na mapie, a ich pociski OB zadają uszkodzenia rozpryskowe, czasem kilku pojazdom jednocześnie. Pociski kalibru 139,7 mm i większych powodują również ogłuszenie, które tymczasowo osłabia wszystkie charakterystyki trafionego pojazdu. Działa samobieżne są powolne, a ich pancerz jest wyjątkowo słaby.

Zamknij