Pancerz

Wszystkie pojazdy posiadają pancerz chroniący je przed ogniem nieprzyjaciela. Niektóre pojazdy są mocno opancerzone, a inne są mniej odporne na pociski, jednakże opancerzenie pojazdów zazwyczaj jest zgodne z zasadą: przedni pancerz jest grubszy, a boczny i tylny – słabsze. Grubość pancerza kadłuba mierzy się w milimetrach. W charakterystykach pojazdów wartości te podawane są jako przedni/boczny/tylny pancerz. Jeśli pojazd posiada pancerz kadłuba 75/45/45 mm, to pocisk o standardowej penetracji 60 mm przebije jego boki i tył (zakładając trafienie bezpośrednie), ale nie przebije przodu.

Schemat opancerzenia IS-3. Zmiany w kolorze reprezentują różne grubości pancerza w milimetrach.

Oprócz pancerza bocznego i tylnego, większość pojazdów posiada podobne słabe punkty: niższa płyta czołowa, kopuła dowódcy oraz górna powierzchnia wieży.

Penetracja pancerza

AKrytycznym parametrem określającym penetrację jest kąt, pod którym pocisk uderza w pancerz celu. Idealnie uderzenie powinno wypaść prostopadle do płyty pancerza – w takim wypadku pocisk musi przejść przez najkrótszy możliwy odcinek pancerza, by go przebić. Ta prostopadła trajektoria pocisku – pocisku uderzającego w płytę pancerną dokładnie prostopadle – jest nazwana normalną.

Odchylenie od normalnej jest tak zwanym kątem uderzenia, który określa efektywną grubość pancerza. Jest to faktyczna grubość pancerza, przez jaką pocisk musi się przebić, by przejść na wylot i spowodować uszkodzenia. Im większy kąt uderzenia, tym większa efektywna grubość pancerza.

Pamiętajcie jednak, że pociski nie zawsze penetrują pancerz pojazdu. Mogą się również od niego odbić – jest to tak zwany rykoszet. Pociski przeciwpancerne (AP) oraz pociski podkalibrowe (APCR) mogą zrykoszetować, jeśli kąt uderzenia jest większy niż 70 stopni. Pociski kumulacyjne (HEAT) rykoszetują przy kątach większych niż 85 stopni (zobacz Amunicja). Tylko pociski odłamkowo-burzące (HE) nie rykoszetują: jeśli nie penetrują pancerza, eksplodują na jego powierzchni.

Istnieje jeszcze jedna ważna zasada mechaniki rykoszetów: jeśli kaliber pocisku AP lub APCR jest co najmniej trzykrotnie większy niż nominalna grubość pancerza, rykoszet nie wystąpi przy żadnym kącie uderzenia. Pociski HEAT rykoszetują pod kątami przekraczającymi 85 stopni, niezależnie od kalibru.

Pamiętaj o tych podstawowych zasadach penetracji i rykoszetowania strzelając do pojazdów przeciwnika. Zawsze staraj się zmniejszyć kąt uderzenia pocisku, by zmaksymalizować jego szansę na penetrację. Co więcej, możesz też maksymalnie wykorzystać swój własny pancerz, by zwiększyć swoje szanse przetrwania. Nie przyjmuj nieprzyjacielskiego ognia bezpośrednio: ustawiając swój pancerz lekko pod kątem zwiększasz kąt uderzenia nadlatujących pocisków, przez co zwiększa się jego efektywna grubość.

Efektywne strzelanie

Oto kilka użytecznych technik, które możesz wykorzystać w boju, by efektywniej zadawać uszkodzenia.

Prowadzenie celów

Aby trafić ruchomy cel, celuj i strzelaj w przód lub przed pojazdem przeciwnika. Im większa odległość do celu i jego prędkość, tym dalej należy wyprzedzić go celownikiem.

Automatyczne celowanie

Automatyczne celowanie to bardzo przydatna funkcja, gdy strzelasz w ruchu w pojedynku na małym dystansie. Kliknij prawym przyciskiem myszy celując do przeciwnika, by zablokować działo na celu. Możesz w pełni skoncentrować się na prowadzeniu pojazdu, jednocześnie strzelając do pojazdu przeciwnika.

Automatyczne celowanie nie bierze pod uwagę pancerzu przeciwnika, odległości, ani tego, czy jest w ruchu. Korzystając z tego mechanizmu będziesz strzelał mniej więcej w środek pojazdu przeciwnika i nie będziesz prowadził celu.

Niszczenie modułów

Twój przeciwnik jest tak odporny, że pociski nie zadają prawie żadnych uszkodzeń? Przerzuć się na niszczenie modułów – w szczególności gąsienic. Ta taktyka jest wyjątkowo efektywna przeciwko mocno opancerzonym pojazdom wyższych poziomów. Zniszczenie gąsienicy może zatrzymać przeciwnika, co pozwoli silniejszym sojusznikom skupić się na nim i zniszczyć go. Pod koniec walki zostaniesz wynagrodzony za uszkodzenia zadane przy Twojej asyście.

Teren i ukrywanie się

Bezpieczne pozycje

Na polu walki zawsze korzystaj z ukształtowania terenu! Ukrywaj się za głazami, pagórkami i budynkami, by chronić się przed ogniem nieprzyjaciela w oczekiwaniu na przeładowanie swojego działa. Aby uchronić się przed ogniem dział samobieżnych, trzymaj się blisko gór i innych wysokich, masywnych obiektów.

Oprócz zapewniania sobie bezpieczeństwa, możesz korzystać z ukształtowania terenu, by zająć pozycję dla efektywnego prowadzenia ognia bez narażania się na otrzymanie uszkodzeń. Czołg na obrazku ustawiony jest za grzbietem tak, że przeciwnicy są w stanie dostrzec tylko jego mocno opancerzoną wieżę. Jednocześnie bardziej delikatny kadłub pozostaje bezpiecznie w ukryciu.

Niebezpieczeństwa na mapach

Uważaj przy manewrowaniu: teren może być niebezpieczny! Nie zjeżdżaj po stromych urwiskach! Jeśli będziesz miał szczęście, to tylko uszkodzisz pojazd, moduły i zranisz załogę, ale bardziej prawdopodobne jest to, że zostaniesz zniszczony.

Jeziora, zatoki, głębokie rzeki i kanały – każda głęboka woda może stanowić niebezpieczeństwo. Bądź ostrożny przejeżdżając przez mosty lub wyszukując płytkich miejsc do przeprawy. Jeśli Twój pojazd, a dokładniej jego przedział silnika, znajdzie się pod wodą, masz tylko 10 sekund, by go uratować przed zatonięciem.

Wykrywanie i ukrywanie się

Zasięg widzenia pojazdu

Trudno jest walczyć z przeciwnikiem, którego nie widać. Im wcześniej wykryjesz pojazdy przeciwnika, tym więcej masz przewagi w bitwie. Oto dlaczego wykrywanie to jeden z podstawowych elementów mechaniki gry w World of Tanks.

Zasięg widzenia jest maksymalną odległością, z której Twój pojazd może wykryć przeciwnika. Ten parametr jest określony przez charakterystykę wieży, na którą wpływają atuty i umiejętności załogi.

Wokół ikony Twojego pojazdu na minimapie znajdują się trzy kołowe wskaźniki. Jest to okrąg Twojego zasięgu widzenia, maksymalny zasięg wykrywania i zasięg rysowania.

  1. Okrąg zasięgu widzenia. Pokazuje Twój zasięg widzenia zmodyfikowany zgodnie z umiejętnościami i atutami załogi i wyposażeniem zamontowanym na Twoim pojeździe.
  2. Maksymalny zasięg wykrywania. Maksymalny zasięg wykrywania dla wszystkich pojazdów nie przekracza 445 metrów. Nawet jeśli Twój zasięg widzenia jest większy, nie będziesz w stanie samodzielnie wykryć wroga w odległości większej niż ta wartość; będzie Ci jednak łatwiej wykryć ukryte pojazdy w tej odległości.
  3. Okrąg rysowania. Pokazuje maksymalny zasięg, w którym na ekranie bitwy pojawią się pojazdy innych graczy. Ta wartość wynosi zawsze 565 metrów.

Kolejnym ważnym elementem wykrywania i śledzenia przeciwnika jest zasięg sygnału. Zasięg sygnału Twojego pojazdu to maksymalna odległość, na jaką możesz wymieniać informacje z sojusznikami o pozycjach innych pojazdów. Zasięg ten jest określony w charakterystykach pojazdu i zależy od atutów i umiejętności załogi.

Jeśli sojusznik wykryje przeciwnika i znajduje się w zasięgu, by podzielić się z Tobą tą informacją, ikona wykrytego pojazdu pojawi się na minimapie, nawet jeśli pojazd znajduje się poza zasięgiem rysowania i nie można go zobaczyć bezpośrednio. W związku z tym niezłym pomysłem jest posiadanie możliwie najlepszego radia!

Kamuflaż

Schodzenie z oczu przeciwnikowi pomoże Ci przetrwać bitwę i zadać więcej uszkodzeń. Naucz się chować swój pojazd!

Gęste krzaki i upadłe drzewa mogą ukryć Twój pojazd. Pamiętaj, że cały pojazd musi być zakryty roślinnością; w przeciwnym wypadku pozostaniesz odkryty. Wyjątkiem od tej reguły jest działo: jeśli wystaje poza krzaki, nie wpływa to Twoją wykrywalność.


Jeśli jesteś nie dalej niż 15 metrów od krzaków, będziesz w stanie zobaczyć przez nie inne pojazdy. Nie tylko pozostaniesz w ukryciu, ale będziesz też w stanie przeprowadzić zasadzkę.

Vehicles are hardest to spot when they are not moving. Moving your hull makes you more visible, while gun and turret traverse don't affect concealment. Shooting makes you much more visible, and also temporarily negates any concealment provided by foliage.

Możesz sprawić, że Twój pojazd będzie jeszcze mniej widoczny używając kamuflażu, wyposażenia i szkoląc u załogi odpowiednie atuty i umiejętności.

Wzmacnianie zasięgu widzenia i maskowania

Zasięg widzenia
Lorneta polowa

Daje +25% premii do zasięgu widzenia dla nieruchomego pojazdu.

Powłoka antyrefleksyjna

Daje +10% premii do zasięgu widzenia, zarówno dla nieruchomego jak i pojazdu w ruchu.

Umiejętność dowódcy „Zwiad”

Zwiększa maksymalny zasięg widzenia. Ta umiejętność jest bardziej efektywna, gdy urządzenia obserwacyjne są uszkodzone.

Umiejętność radiooperatora „Rozeznanie w sytuacji”

Zwiększa zasięg widzenia.

Kamuflaż
Siatka maskująca

Siatka maskująca

Umiejętność załogi „Maskowanie”

Zmniejsza widoczność pojazdu. Zaczyna działać po rozpoczęciu szkolenia. Znacząco zmniejsza widoczność, jeśli wszyscy członkowie załogi mają ją wyszkoloną w 100%.

Kamuflaż

Zewnętrzne malowanie pojazdu zmniejszające jego widoczność w trakcie bitwy.

Atut dowódcy „Szósty zmysł”

Nie zmniejsza widoczności, ale ostrzega w przypadku wykrycia Twojego pojazdu, abyś mógł zmienić pozycję i schować się.

Zasięg widzenia i maskowanie
Atut załogi „Braterstwo broni”

Polepsza główne kwalifikacje i umiejętności całej załogi.

Ulepszona wentylacja

Daje +5% premii do wszystkich umiejętności załogi.

Materiały eksploatacyjne premium (czekolada, skrzynka coli, itp.)

Dają +10% premii do wszystkich umiejętności załogi na czas jednej bitwy.


Czołgi i taktyka

World of Tanks features five vehicle types, and each of them requires certain tactics on the battlefield.

Czołgi lekkie. Czołgi lekkie to oczy i uszy drużyny. To najszybsze czołgi i mają świetny zasięg widzenia, ale mają też zazwyczaj cienki pancerz i dość słabą siłę ognia.

Czołgi średnie. Wielozadaniowe pojazdy bojowe. Łączą w sobie mobilność, siłę ognia i całkiem niezły pancerz, więc są użyteczne zarówno w boju na pierwszej linii, jak i w roli wsparcia średniego zasięgu. Mimo to czołgi średnie nie powinny walczyć same: pojedynczy czołg średni to łatwa zdobycz, natomiast kilka takich w grupie potrafi szybko rozprawić się z przeciwnikiem.

Czołgi ciężkie. Mocno opancerzone pojazdy z potężnymi działami. Ich główną rolą jest nacieranie lub odpieranie natarcia przeciwnika, zadając przy tym znaczne uszkodzenia i blokując ogień nieprzyjaciela swoim pancerzem. Ten typ pojazdów jest dość wolny i zazwyczaj cechuje się niską szybkostrzelnością. Pamiętaj również, że zazwyczaj czołgi ciężkie to ulubiony cel dział samobieżnych przeciwnika.

Niszczyciele czołgów. To snajperzy z celnymi i mocnymi działami. Ogólnie mają zwartą budowę i są łatwe do ukrycia. Optymalnie jest im strzelać z dystansu pozostając całkowicie niewidocznymi. Niszczyciele czołgów zwykle nie posiadają wieży, są słabo opancerzone i powolne, więc są podatne w walce na małym dystansie.

Działa samobieżne. Działa samobieżne, zwane również artylerią, uzupełniają drużynę ogniem z dużego dystansu. Są w stanie trafić cel niemalże w każdym miejscu na mapie, a ich pociski odłamkowo-burzące zadają uszkodzenia w obszarze, czasem kilku pojazdom jednocześnie. Pociski o kalibrze 150 mm i więcej mają też możliwość ogłuszania, co chwilowo osłabia wszystkie charakterystyki trafionego pojazdu. Działa samobieżne są wolne, a ich pancerz jest bardzo słaby.

Zamknij