Pancerz

Wszystkie pojazdy posiadają pancerz chroniący je przed ogniem nieprzyjaciela. Niektóre pojazdy są mocno opancerzone, a inne są mniej odporne na pociski, jednakże opancerzenie pojazdów zazwyczaj jest zgodne z zasadą: przedni pancerz jest grubszy, a boczny i tylny – słabsze. Grubość pancerza kadłuba mierzy się w milimetrach. W charakterystykach pojazdów wartości te podawane są jako przedni/boczny/tylny pancerz. Jeśli pojazd posiada pancerz kadłuba 75/45/45 mm, to pocisk o standardowej penetracji 60 mm przebije jego boki i tył (zakładając trafienie bezpośrednie), ale nie przebije przodu.

Schemat opancerzenia IS-3. Zmiany w kolorze reprezentują różne grubości pancerza w milimetrach.

Oprócz pancerza bocznego i tylnego, większość pojazdów posiada podobne słabe punkty: niższa płyta czołowa, kopuła dowódcy oraz górna powierzchnia wieży.

Penetracja pancerza

Krytycznym parametrem określającym penetrację jest kąt, pod którym pocisk uderza w pancerz celu. Idealnie uderzenie powinno wypaść prostopadle do płyty pancerza – w takim wypadku pocisk musi przejść przez najkrótszy możliwy odcinek pancerza, by go przebić. Ta prostopadła trajektoria pocisku – pocisku uderzającego w płytę pancerną dokładnie prostopadle – jest nazwana normalną.

Odchylenie od normalnej jest tak zwanym kątem uderzenia, który określa efektywną grubość pancerza. Jest to faktyczna grubość pancerza, przez jaką pocisk musi się przebić, by przejść na wylot i spowodować uszkodzenia. Im większy kąt uderzenia, tym większa efektywna grubość pancerza.

Pamiętajcie jednak, że pociski nie zawsze penetrują pancerz pojazdu. Mogą się również od niego odbić – jest to tak zwany rykoszet. Pociski przeciwpancerne (AP) oraz pociski podkalibrowe (PK) mogą zrykoszetować, jeśli kąt uderzenia jest większy niż 70 stopni. Pociski kumulacyjne (HEAT) rykoszetują przy kątach większych niż 85 stopni (zobacz Amunicja). Tylko pociski odłamkowo-burzące (OB) nie rykoszetują: jeśli nie penetrują pancerza, eksplodują na jego powierzchni.

Penetracja

Rykoszet

 
Istnieje jeszcze jedna ważna zasada mechaniki rykoszetów: jeśli kaliber pocisku PP lub PK jest co najmniej trzykrotnie większy niż nominalna grubość pancerza, rykoszet nie wystąpi przy żadnym kącie uderzenia. Pociski HEAT rykoszetują pod kątami przekraczającymi 85 stopni, niezależnie od kalibru.

Pamiętaj o tych podstawowych zasadach penetracji i rykoszetowania strzelając do pojazdów przeciwnika. Zawsze staraj się zmniejszyć kąt uderzenia pocisku, by zmaksymalizować jego szansę na penetrację. Co więcej, możesz też maksymalnie wykorzystać swój własny pancerz, by zwiększyć swoje szanse przetrwania. Nie przyjmuj nieprzyjacielskiego ognia bezpośrednio: ustawiając swój pancerz lekko pod kątem zwiększasz kąt uderzenia nadlatujących pocisków, przez co zwiększa się jego efektywna grubość.

Kod bonusowy: COLORUREGG

Efektywne strzelanie

Oto kilka użytecznych technik, które możesz wykorzystać w boju, by efektywniej zadawać uszkodzenia.

Prowadzenie celów

Aby trafić ruchomy cel, celuj i strzelaj w przód lub przed pojazd przeciwnika. Im większa odległość do celu i jego prędkość, tym dalej należy wyprzedzić go celownikiem.

Automatyczne celowanie

Automatyczne celowanie to bardzo przydatna funkcja, gdy strzelasz w ruchu w pojedynku na małym dystansie. Kliknij prawym przyciskiem myszy celując do przeciwnika, by zablokować działo na celu. Możesz w pełni skoncentrować się na prowadzeniu pojazdu, jednocześnie strzelając do pojazdu przeciwnika.

Automatyczne celowanie nie bierze pod uwagę pancerzu przeciwnika, odległości, ani tego, czy jest w ruchu. Korzystając z tego mechanizmu będziesz strzelał mniej więcej w środek pojazdu przeciwnika i nie będziesz prowadził celu.

Niszczenie modułów

Twój przeciwnik jest tak odporny, że pociski nie zadają prawie żadnych uszkodzeń? Przerzuć się na niszczenie modułów – w szczególności gąsienic. Ta taktyka jest wyjątkowo efektywna przeciwko mocno opancerzonym pojazdom wyższych poziomów. Zniszczenie gąsienicy może zatrzymać przeciwnika, co pozwoli silniejszym sojusznikom skupić się na nim i zniszczyć go. Pod koniec walki zostaniesz wynagrodzony za uszkodzenia zadane przy Twojej asyście.

Zwracaj uwagę na szczególną mechanikę uszkodzeń zawieszenia pojazdów kołowych. Zniszczenie ich jednym strzałem jest praktycznie niemożliwe — zniszczysz raczej jedno lub kilka kół. Z każdym zniszczonym kołem pojazd kołowy spowalnia, ale nie zatrzymuje się całkowicie. Zniszcz wszystkie koła, aby spowolnić go do absolutnego minimum i nie pozostawić mu szansy na ucieczkę.

Teren i ukrywanie się

Bezpieczne pozycje

Na polu walki zawsze korzystaj z ukształtowania terenu! Ukrywaj się za głazami, pagórkami i budynkami, by chronić się przed ogniem nieprzyjaciela w oczekiwaniu na przeładowanie swojego działa. Aby uchronić się przed ogniem dział samobieżnych, trzymaj się blisko gór i innych wysokich, masywnych obiektów.

Oprócz zapewniania sobie bezpieczeństwa, możesz korzystać z ukształtowania terenu, by zająć pozycję dla efektywnego prowadzenia ognia bez narażania się na otrzymanie uszkodzeń. Czołg na obrazku ustawiony jest za grzbietem tak, że przeciwnicy są w stanie dostrzec tylko jego mocno opancerzoną wieżę. Jednocześnie bardziej delikatny kadłub pozostaje bezpiecznie w ukryciu.

Niebezpieczeństwa na mapach

Uważaj przy manewrowaniu: teren może być niebezpieczny! Nie zjeżdżaj po stromych urwiskach! Jeśli będziesz miał szczęście, to tylko uszkodzisz pojazd, moduły i zranisz załogę, ale bardziej prawdopodobne jest to, że Twój pojazd zostanie zniszczony.

Jeziora, zatoki, głębokie rzeki i kanały – każda głęboka woda może stanowić niebezpieczeństwo. Bądź ostrożny przejeżdżając przez mosty lub wyszukując płytkich miejsc do przeprawy. Jeśli Twój pojazd, a dokładniej jego przedział silnika, znajdzie się pod wodą, masz tylko 10 sekund, by go uratować przed zatonięciem.

Przy wykonywaniu karkołomnych manewrów, Twój pojazd może przewrócić się na bok lub nawet dachować – ten problem występuje częściej w przypadku lekkich i szybkich pojazdów. Pojazd leżący na boku nie tylko jest unieruchomiony, ale prawie bezbronny: jego zasięg widzenia, celność i szybkostrzelność są znacznie ograniczone. Pojazd, który dachował, w ogóle nie może strzelać i ulega samo-zniszczeniu po 30 sekundach.
Twoi towarzysze z drużyny mogą ostrożnie popchnąć Twój pojazd, aby z powrotem postawić go na gąsienice, ale to nie zawsze działa.

Wykrywanie i ukrywanie się

Zasięg widzenia pojazdu

Trudno jest walczyć z przeciwnikiem, którego nie widać. Im wcześniej wykryjesz pojazdy przeciwnika, tym więcej masz przewagi w bitwie. Oto dlaczego wykrywanie to jeden z podstawowych elementów mechaniki gry w World of Tanks.

Zasięg widzenia jest maksymalną odległością, z której Twój pojazd może wykryć przeciwnika. Ten parametr jest określony przez charakterystykę wieży, na którą wpływają atuty i umiejętności załogi.

Wokół ikony Twojego pojazdu na minimapie znajdują się trzy kołowe wskaźniki. Jest to okrąg Twojego zasięgu widzenia, maksymalny zasięg wykrywania i zasięg rysowania.

  1. Okrąg zasięgu widzenia. Pokazuje Twój zasięg widzenia zmodyfikowany zgodnie z umiejętnościami i atutami załogi i wyposażeniem zamontowanym na Twoim pojeździe.
  2. Maksymalny zasięg wykrywania. Maksymalny zasięg wykrywania dla wszystkich pojazdów nie przekracza 445 metrów. Nawet jeśli Twój zasięg widzenia jest większy, nie będziesz w stanie samodzielnie wykryć wroga w odległości większej niż ta wartość; będzie Ci jednak łatwiej wykryć ukryte pojazdy w tej odległości.
  3. Okrąg rysowania. Pokazuje maksymalny zasięg, w którym na ekranie bitwy pojawią się pojazdy innych graczy. Ta wartość wynosi zawsze 565 metrów.

Kolejnym ważnym elementem wykrywania i śledzenia przeciwnika jest zasięg sygnału. Zasięg sygnału Twojego pojazdu to maksymalna odległość, na jaką możesz wymieniać informacje z sojusznikami o pozycjach innych pojazdów. Zasięg ten jest określony w charakterystykach pojazdu i zależy od atutów i umiejętności załogi.

Jeśli sojusznik wykryje przeciwnika i znajduje się w zasięgu, by podzielić się z Tobą tą informacją, ikona wykrytego pojazdu pojawi się na minimapie, nawet jeśli pojazd znajduje się poza zasięgiem rysowania i nie można go zobaczyć bezpośrednio. W związku z tym niezłym pomysłem jest posiadanie możliwie najlepszego radia!

Maskowanie

Schodzenie z oczu przeciwnikowi pomoże Ci przetrwać bitwę i zadać więcej uszkodzeń. Naucz się chować swój pojazd!

Gęste krzaki i upadłe drzewa mogą ukryć Twój pojazd. Pamiętaj, że cały pojazd musi być zakryty roślinnością; w przeciwnym wypadku pozostaniesz odkryty. Wyjątkiem od tej reguły jest działo: jeśli wystaje poza krzaki, nie wpływa to na Twoją wykrywalność.


Jeśli jesteś nie dalej niż 15 metrów od krzaków, będziesz w stanie zobaczyć przez nie inne pojazdy. Nie tylko pozostaniesz w ukryciu, ale będziesz też w stanie przeprowadzić zasadzkę.

Najtrudniejsze do wykrycia są pojazdy pozostające w bezruchu. Poruszanie kadłubem sprawia, że jesteś bardziej widoczny, ale obrót działa i wieży już na to nie wpływają. Strzał demaskuje Cię jeszcze bardziej i chwilowo znosi maskujące działanie roślinności.

Możesz sprawić, że Twój pojazd będzie jeszcze mniej widoczny używając kamuflażu, wyposażenia i szkoląc załogę w zakresie odpowiednich atutów i umiejętności.

Polepszanie zasięgu widzenia i maskowania

Zasięg widzenia
Lorneta polowa

Daje +25% do zasięgu widzenia dla nieruchomego pojazdu.

Powłoka antyrefleksyjna

Daje +10% do zasięgu widzenia, zarówno dla nieruchomego jak i pojazdu w ruchu.

Umiejętność dowódcy „Zwiad”

Zwiększa maksymalny zasięg widzenia. Ta umiejętność jest bardziej efektywna, gdy urządzenia obserwacyjne są uszkodzone.

Umiejętność radiooperatora „Rozeznanie w sytuacji”

Zwiększa zasięg widzenia.

Maskowanie
Siatka maskująca

Demontowane wyposażenie zmniejszające widoczność stacjonarnego pojazdu.

Umiejętność załogi „Maskowanie”

Zmniejsza widoczność pojazdu. Zaczyna działać po rozpoczęciu szkolenia. Znacząco zmniejsza widoczność, jeśli wszyscy członkowie załogi mają ją wyszkoloną w 100%.

Kamuflaż

Zewnętrzne malowanie pojazdu zmniejszające jego widoczność w trakcie bitwy.

Atut dowódcy „Szósty zmysł”

Nie zmniejsza widoczności, ale ostrzega w przypadku wykrycia Twojego pojazdu, abyś mógł zmienić pozycję i schować się.

Zasięg widzenia i maskowanie
Atut załogi „Braterstwo broni”

Polepsza główne kwalifikacje i umiejętności całej załogi.

Ulepszona wentylacja

Daje +5% do wszystkich umiejętności załogi.

Materiały eksploatacyjne premium (czekolada, skrzynka coli itp.)

Dają +10% do wszystkich umiejętności załogi na czas jednej bitwy.


Czołgi i taktyka

W World of Tanks występuje pięć typów pojazdów, każdy z nich wymaga stosowania odpowiedniej taktyki na polu bitwy.

Czołgi lekkie. Czołgi lekkie to oczy i uszy drużyny. To najszybsze czołgi posiadające świetny zasięg widzenia, które zazwyczaj mają jednak cienki pancerz i dość słabą siłę ognia.

Czołgi średnie. Wielozadaniowe pojazdy bojowe. Łączą w sobie mobilność, siłę ognia i całkiem niezły pancerz, więc są użyteczne zarówno w boju na pierwszej linii, jak i w roli wsparcia średniego zasięgu. Mimo to czołgi średnie nie powinny walczyć same: pojedynczy czołg średni to łatwa zdobycz, natomiast kilka takich w grupie potrafi szybko rozprawić się z przeciwnikiem.

Czołgi ciężkie. Mocno opancerzone pojazdy z potężnymi działami. Ich główną rolą jest nacieranie lub odpieranie natarcia przeciwnika, zadając przy tym znaczne uszkodzenia i blokując ogień nieprzyjaciela swoim pancerzem. Ten typ pojazdów jest dość wolny i zazwyczaj cechuje się niską szybkostrzelnością. Pamiętaj również, że zazwyczaj czołgi ciężkie to ulubiony cel dział samobieżnych przeciwnika.

Niszczyciele czołgów. To snajperzy z celnymi i mocnymi działami. Ogólnie mają zwartą budowę i są łatwe do ukrycia. Najlepiej idzie im strzelanie z dystansu pozostając całkowicie niewidocznymi. Niszczyciele czołgów zwykle nie posiadają wieży, są słabo opancerzone i powolne, więc są podatne w walce na małym dystansie.

Działa samobieżne. Działa samobieżne, zwane również artylerią, wspierają drużynę ogniem z dużego dystansu. Są w stanie trafić cel niemalże w każdym miejscu na mapie, a ich pociski OB mogą zadać uszkodzenia z eksplozji nawet kilku pojazdom jednocześnie. Pociski o kalibrze 150 mm i więcej mają też możliwość ogłuszania, co chwilowo osłabia wszystkie charakterystyki trafionego pojazdu. Działa samobieżne są wolne, a ich pancerz jest bardzo słaby.

Zamknij