Rodzaje i funkcje pojazdów

Rodzaj i charakterystyki wybranego pojazdu określają taktykę w bitwie. Pamiętaj, że wybór umiejętności i atutów, dodatkowego wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych zależy również od charakterystyki pojazdu. Wszystkie te czynniki wpływają na wynik bitwy: szansa na zwycięstwo jest większa, gdy pojazd wypełnia w niej właściwą sobie rolę.

Rodzaje pojazdów

W World of Tanks można spotkać pięć rodzajów pojazdów.

Czołgi lekkie. Zwrotne pojazdy o kompaktowych wymiarach, dobrym maskowaniu i zasięgu widzenia, ale z kiepskim opancerzeniem i siłą ognia.

Czołgi średnie. Wszechstronne jednostki, dość zwrotne, ze znaczną siłą ognia i opancerzeniem, a często również o dobrym zasięgu widzenia.

Czołgi ciężkie. Pojazdy o niskiej zwrotności, ale z porządnym pancerzem i potężnym działem. Ten rodzaj pojazdów jest trwały i potrafi zadać znaczące uszkodzenia.

Niszczyciele czołgów. Zasadniczo są to słabo opancerzone pojazdy z bardzo celnym działem o dużym zasięgu. Charakteryzuje je dobre maskowanie i możliwość prowadzenia efektywnego ostrzału z ukrycia.

Działa samobieżne. Wolne i kiepsko opancerzone działa szturmowe z pociskami odłamkowo-burzącymi strzelające na duże odległości mogą ogłuszyć lub zadać uszkodzenia kilku pojazdom jednocześnie. Niektóre działa samobieżne używają pocisków przeciwpancernych lub kumulacyjnych (HEAT), które są skuteczne przeciwko powolnym i dobrze opancerzonym pojazdom.

Linie bojowe

W każdej bitwie mapę można podzielić na trzy linie bojowe, z których każda umożliwia inne rozwiązania taktyczne.

Potyczki z przeciwnikiem toczą się na pierwszej linii. Tutaj ciężko opancerzone pojazdy prowadzą atak, a zwrotne czołgi lekkie wykrywają przeciwników. Pojazdy w drugiej linii wspierają atak i osłaniają pojazdy atakujące. Trzecia linia przeznaczona jest dla pojazdów grających jako snajperzy i artyleria, niszczących przeciwnika z ukrycia i na dużym dystansie.

Funkcje pojazdów

Różne rodzaje pojazdów realizują swoje zadania w bitwie w zależności od charakterystyki danego pojazdu.

  • Czołgi lekkie
  • Czołgi średnie
  • Czołgi ciężkie
  • Niszczyciele czołgów
  • Działa samobieżne

Czołgi lekkie mają słaby pancerz, ale doskonały zasięg widzenia i zdolność maskowania. Głównym celem czołgów lekkich jest wykrywanie pojazdów przeciwnika i udostępnianie sojusznikom informacji o jego pozycjach. Walcząc, strzelają do wolnych, słabo opancerzonych pojazdów i unieruchamiają przeciwnika w swoim zasięgu widzenia, niszcząc mu gąsienice.

Rola czołgów średnich w bitwie zależy od charakterystyki konkretnego pojazdu. Te z przeciętnym pancerzem, dobrym działem i niezgorszą manewrowością udzielają wsparcia ogniowego i osłaniają sojuszników. Pojazdy takie zadają uszkodzenia pojazdom przeciwnika znajdującym się w ich zasięgu widzenia. W bliskim starciu walczą przeciwko pojedynczym celom, starając się je zaskoczyć z flanki. Dzięki swojej zwrotności i dobremu maskowaniu, często są w stanie uderzyć jako pierwsze. Wsparcie na pierwszej linii to rola czołgów średnich charakteryzujących się słabą zwrotnością i dobrym pancerzem. Czołgi wsparcia grają najefektywniej na średnim i małym dystansie, wykrywając przeciwników i unieruchamiając ich pojazdy.

Czołgi ciężkie walczą na krótkim dystansie. Dzięki odpornym pancerzom i potężnym działom są w stanie efektywnie blokować uszkodzenia. To wszystko pozwala im prowadzić natarcia i powstrzymywać pojazdy przeciwnika na pierwszej linii, blokując znaczne ilości uszkodzeń. Czołgi ciężkie z magazynkowym systemem ładowania charakteryzują się dość przeciętnymi działami i ogromną siłą ognia. Umożliwia to wspieranie sojuszników przy jednoczesnym nacieraniu na kluczowych kierunkach.

Niszczyciele czołgów z przeciętnym pancerzem dają wsparcie pojazdom sojuszniczym. Te posiadające dobre maskowanie, celne działo i przeciętny pancerz, grają jako snajperzy. Pojazdy takie wykrywają i z ukrycia uderzają w cele na dowolnym dystansie. Niszczyciele czołgów z magazynkowym systemem ładowania grają w roli wsparcia, powstrzymując siły przeciwnika i blokując uszkodzenia.

Pociski wystrzelone przez działa samobieżne do odległego przeciwnika mają wysoką trajektorię, co czyni z nich niezłe pojazdy wsparcia. Mają one potężne działa, słaby pancerz i niską mobilność. Działa samobieżne to pojazdy wszechstronne i mogą strzelać różnymi rodzajami pocisków. Standardowe pociski odłamkowo-burzące mogą niszczyć lub ogłuszać grupy pojazdów. Alternatywne pociski odłamkowo-burzące nie ogłuszają przeciwnika, ale mogą skutecznie razić pojazdy z umiarkowaną osłoną pancerną. Działa samobieżne mogą również niszczyć moduły wewnętrzne i ranić członków załogi. Niektóre mogą wykorzystywać pociski przeciwpancerne i kumulacyjne (HEAT), które są skuteczne przy strzelaniu do powolnych, dobrze opancerzonych pojazdów.


Zaplanuj swoją taktykę tak, by w pełni wykorzystać mocne strony swojego pojazdu i maksymalnie zrealizować jego potencjał. Aby poprawić efektywność w bitwie i uzyskać w niej przewagę, szkol załogę, stosuj materiały eksploatacyjne i instaluj na pojeździe dodatkowe wyposażenie. Zakłada się, że pewne umiejętności, atuty, materiały eksploatacyjne i dodatkowe wyposażenie są bardziej odpowiednie dla poszczególnych typów pojazdów. Wybór zależy również od charakterystyki danego pojazdu jak i Twojego stylu gry.

Zamknij