Personalizacja pojazdu

Aby zmienić swój pojazd w indywidualną i prawdziwie unikalną maszynę bojową, możecie dopasować jego wygląd zewnętrzny. Aktualizacja 9.21 wprowadza nową mechanikę dopasowywania wyglądu. Są dwie możliwości, aby zmienić wygląd całego pojazdu lub tylko niektórych z jego podzespołów:

 • Zestawy stylizacyjne to gotowe komplety elementów dopasowania na wszystkie sezony. Umożliwiają zmianę wyglądu pojazdu jednym kliknięciem.
 • Własne style to zbiory różnych elementów, które możecie zastosować w swoich pojazdach w różnych konfiguracjach. Wybierając i zestawiając elementy samodzielnie możecie stworzyć unikalny projekt pojazdu na każdy sezon.

Zestawy stylizacyjne

Zestawy stylizacyjne to gotowe komplety elementów dopasowania na wszystkie sezony. Każdy zestaw stylizacyjny może zawierać malowanie, kamuflaż, napisy, emblematy i efekty wizualne.

Istnieją trzy typy zestawów stylizacyjnych:

 • Zestawy do wypożyczenia. Mogą być wypożyczone za kredyty dla dowolnego pojazdu na określoną liczbę bitew.
 • Zestawy podstawowe. Style permanentne dla niektórych poziomów pojazdów, dostępne za złoto na nieograniczoną liczbę bitew.
 • Zestawy specjalne. Style, które można otrzymać w prezencie w wydarzeniach specjalnych, lub zdobyć w misjach i niektórych typach bitew, na przykład bitwach rankingowych.

Oprócz zrównoważonego projektu na wszystkie sezony, zestawy stylizacyjne z kamuflażem na kadłub dają premię do maskowania. Zestawy stosuje się do całego pojazdu i nie można ich modyfikować.

Jak zastosować

Aby wykorzystać gotowy zestaw stylizacyjny w swoim pojeździe, należy:

 1. W garażu wybrać Wygląd. W dolnej części ekranu zostanie wyświetlony panel dostosowania wyglądu zewnętrznego.
 2. W panelu przejść do zakładki ZESTAWY STYLIZACYJNE.
 3. Wybrać styl. Zostanie automatycznie zastosowany do pojazdu.
  Na prawo od pojazdu wyświetli się okienko z listą wszystkich elementów dopasowania personalizacji wyglądu w danym zestawie. Aby zobaczyć wygląd zewnętrzny dla innych sezonów, należy skorzystać z przełącznika po lewej stronie ekranu.
 4. Aby wypożyczyć lub kupić wybrany zestaw, należy kliknąć Kup w prawym górnym rogu panelu. Na ekranie z elementami do kupienia należy kliknąć Kup i wyjdź.
Aby cofnąć wszystkie zmiany i anulować zakup, należy kliknąć Anuluj w oknie powyżej przycisku Kup. Jeśli zmienicie zdanie i nie będziecie chcieli kupić jednego lub większej ilości elementów personalizacji wyglądu, odznaczcie odpowiadające im pola na ekranie z elementami do kupienia.
Jak usunąć

Aby usunąć zestaw stylizacyjny ze swojego pojazdu, należy:

 1. W garażu wybrać Wygląd.
 2. Przejść do zakładki ZESTAWY STYLIZACYJNE.
 3. Kliknąć pojazd, a następnie Usuń styl w oknie na prawo od pojazdu.
 4. Kliknąć Zastosuj i wyjdź w prawym górnym roku panelu.

Usunięte zestawy są zachowane i można ich ponownie użyć na tym samym lub na dowolnym innym pojeździe, dla którego ten zestaw jest dostępny. Zestawy permanentne kupione za złoto można również sprzedać: kliknijcie go PPM i wybierzcie Sprzedaj.

Zestawy wypożyczane mogą być usuwane i ponownie stosowane w tym samym pojeździe przez cały okres wypożyczenia. Nie można ich jednak sprzedać.

Własny styl

Własne style Własne style to spory zbiór elementów dopasowania wyglądu, które można użyć na pojazdach w różnych kombinacjach.

Zdefiniowano pięć elementów dopasowania wyglądu—farby, kamuflaż, emblematy, napisy oraz efekty.

Farby

Każdy kraj ma zestaw dostępnych farb służących do udekorowania pojazdu. Farby można nanieść na pięć elementów pojazdu—na kadłub, wieżę, zawieszenie, działo oraz płaszcz działa. Malowanie jednej części zużywa jedną puszkę farby. Potrzeba zatem maksymalnie pięciu puszek, by pomalować cały pojazd.

Kamuflaże

Ten zewnętrzny element dopasowania ma swoją funkcję i może zwiększyć zdolności ukrywania pojazdu. Można zastosować trzy sezonowe kamuflaże, zmieniające się automatycznie w zależności od mapy, na której toczona jest gra.

Kamuflaże mogą być stosowane oddzielnie na kadłubie, wieży oraz dziale. Pozwala to na mieszanie kamuflaży, a oprócz różnych kombinacji, możliwa jest też modyfikacja skali i palety kolorów dla każdej kamuflowanej części pojazdu.

Aby otrzymać premię do maskowania, należy zastosować kamuflaż na kadłubie. Jeśli zakamuflujecie tylko wieżę i działo, widoczność Waszego pojazdu pozostanie bez zmian.
Emblematy

Pojazdy mogą zostać udekorowane emblematami zastępującymi standardowe flagi i oznaczenia, takie jak radzieckie gwiazdy i niemieckie krzyże. W zależności od modelu pojazdu możliwe jest naniesienie jednego lub dwóch emblematów.

Inskrypcje

To kolejny element dekoracyjny. W zależności od modelu pojazdu, możliwe jest naniesienie jednego lub dwóch napisów.

Efekty

Dzięki efektom możliwe jest sprawienie, że pojazd będzie wyglądał jak obdarta i zaprawiona w boju lub niczym nowiutka maszyna bojowa wprost z garażu. Efekty pozwalają dodać ślady zużycia lub połysk farbom i kamuflażom naniesionym na pojazd.

Wszystkie dopasowania wyglądu są nakładane jedno na drugie w kolejności odpowiadającej ich pozycji w panelu dopasowania. Na przykład jeśli zastosujecie kamuflaż po pomalowaniu pojazdu, kamuflaż zakryje farbę.

Jak zastosować

Aby wykorzystać własny styl na swoim pojeździe, należy:

 1. W garażu wybrać Wygląd. W dolnej części ekranu zostanie wyświetlony panel dostosowania wyglądu zewnętrznego.
 2. Przejść do zakładki WŁASNE STYLE w panelu dostosowania.
 3. W lewej części ekranu wybrać sezon, dla którego pojazd ma być dostosowany.
 4. W panelu wybrać farbę, kamuflaż lub dowolny inny element. Ikona elementu zostanie wyświetlona na prawo od kursora
 5. Kliknąć wszystkie części pojazdu, które mają być spersonalizowane tym elementem.
  Aby było szybciej, kliknijcie Pomaluj cały pojazd dla farb i kamuflaży, lub Zastosuj dla wszystkich map dla emblematów, napisów oraz stylów w oknie na prawo od pojazdu.
 6. Aby kupić dobrane elementy personalizacji, należy kliknąć Kup w prawym górnym roku panelu. Na ekranie z elementami do kupienia kliknąć Kup i wyjdź.
Aby cofnąć wszystkie zmiany i anulować zakup, należy kliknąć Anuluj w oknie powyżej przycisku Kup. Jeśli zmienicie zdanie i nie będziecie chcieli kupić jednego lub większej ilości elementów personalizacji wyglądu, odznaczcie odpowiadające im pola na ekranie z elementami do kupienia.

Elementy dopasowania mogą być kupione wcześniej, bez stosowania ich na pojeździe. Aby to zrobić należy:

 1. Kliknąć PPM element i wybrać Dodaj elementy do koszyka.
 2. W oknie Potwierdzenie zakupu wybrać żądaną liczbę elementów i kliknąć Kup.

Aby zobaczyć aktualną listę wykorzystanych elementów personalizacyjnych dla wybranego typu mapy, kliknijcie  na lewo od przycisku Kup

Jak usunąć

Aby usunąć własny styl ze swojego pojazdu, należy:

 1. W garażu wybrać Wygląd.
 2. Przejść do zakładki WŁASNE STYLE.
 3. Wybrać typ mapy oraz rodzaj personalizacji, który ma być usunięty.
 4. Kliknąć część pojazdu, która ma zostać wyczyszczona.
 5. W oknie na prawo od pojazdu kliknąć przycisk Usuń na przykład Usuń z wieży lub Usuń emblemat.
  Aby usunąć jednolitą farbę lub kamuflaż, należy kliknąć Usuń z pojazdu. Aby usunąć emblematy, napisy i efekty wizualne zastosowane dla wszystkich map, należy kliknąć Usuń ze wszystkich map.
 6. Kliknąć Zastosuj i wyjdź w prawym górnym rogu panelu.
Aby usunąć całą personalizację i przywrócić podstawowy wygląd zewnętrzny dla wybranego typu map, należy kliknąć na lewo od przycisku Kup, następne w wyświetlonym oknie Usuń wszystko.

Wierność historyczna

Wszystkie elementy dopasowania w grze mogą być wierne historycznie lub nie; te drugie są oznaczane ikoną . Jaki ma to wpływ na grę?

Domyślnie wszystkie pojazdy są wyświetlane tylko z historycznym lub podstawowym wyglądem. Wyświetlanie niehistorycznychprojektów może zostać włączone w ustawieniach gry.

Aby włączyć wyświetlanie niehistorycznego wyglądu pojazdów należy:

 1. Będąc w garażu nacisnąć Esc i wybrać Ustawienia.
 2. W zakładce Ogólne odznaczyć opcję Ukryj elementy niehistoryczne i kliknijcie OK.

Po włączeniu wyświetlania niehistorycznego wyglądu zobaczycie na polu bitwy wszystkie style dopasowania wyglądu.

Pamiętajcie o tych opcjach tworząc własny styl. Jeśli w Waszej konfiguracji znajdzie się tylko jeden element niehistoryczny, wygląd całego pojazdu jest uznawany za niehistoryczny i nie będzie wyświetlany graczom z domyślnymi ustawieniami.

Zwróćcie uwagę na przycisk  w prawym górnym rogu panelu. Gdy zastosujecie niezgodny historycznie element, nad przyciskiem pojawi się specjalna ikona.  w prawym górnym rogu panelu. Jeśli chcecie, by wszyscy gracze widzieli Waszą personalizację, kliknijcie   i usuńcie z listy wszystkie elementy niezgodne historycznie. Jeśli trzeba, wybierzcie alternatywne opcje spośród elementów historycznych.

Zestawy podstawowe, farby, palety kamuflaży i efekty są aktualnie dostępne dla pojazdów poziomów VI, VIII, X oraz pojazdów premium VIII poziomu.
Zamknij