Personalizacja pojazdu

W World of Tanks możliwe jest spersonalizowanie zarówno całego wyglądu zewnętrznego czołgu, jak i jego poszczególnych części. Prawdziwie spersonalizowane pojazdy, jedyne w swoim rodzaju maszyny bojowe możecie tworzyć, wykorzystując jedną z metod personalizacji:

 • Zestawy stylizacyjne to gotowe komplety elementów dopasowania na wszystkie sezony. Umożliwiają zmianę wyglądu pojazdu jednym kliknięciem.
 • Własne style to zbiory różnych elementów, które możecie zastosować w swoich pojazdach w różnych konfiguracjach. Wybierając i zestawiając elementy samodzielnie możecie stworzyć unikalny projekt pojazdu na każdy sezon.

Zestawy stylizacyjne

Zestawy stylizacyjne to gotowe zestawy elementów dopasowania wyglądu dla wszystkich typów map. Każdy zestaw stylizacyjny może zawierać malowanie, kamuflaż, naklejki, napisy, emblematy oraz efekty wizualne.

Zestawy stylizacyjne można podzielić na następujące kategorie:

 • Style wypożyczane. Style, które można wypożyczyć za kredyty dla każdego pojazdu na dowolną liczbę bitew.
 • Style podstawowe. Style permanentne dla niektórych poziomów pojazdów, dostępne za złoto na nieograniczoną liczbę bitew.
 • Style specjalne. Style, które można otrzymać jako prezenty w wydarzeniach specjalnych lub zdobyć w misjach i niektórych typach bitew. Niektóre style specjalne można kupić za złoto w Sklepie w grze.
 • Style unikalne. Rzadkie style 3D, które można zdobyć w różnych wydarzeniach i promocjach w grze.

Oprócz zrównoważonego wyglądu dla wszystkich typów map, zestawy stylizacyjne dają również premię do maskowania. Zestawy stylizacyjne stosuje się na całym pojeździe. W zależności od możliwości ich dostosowania, zestawy stylizacyjne mogą być:

 • Adaptowalne. Pozwalają usunąć lub wymienić elementy należące do niektórych stylów, np. styl adaptowalny 2D Flora.
 • Adaptowale po zdobyciu naklejek progresywnych. Pozwalają wprowadzić zmiany w większości zestawów stylizacyjnych w grze, gdy otrzyma się progresywną naklejkę dla wybranego pojazdu.
 • Nieadaptowalne. Nie pozwalają na edycję stylu, np. style do wypożyczenia.

Jak zastosować

Aby wykorzystać gotowy zestaw stylizacyjny w swoim pojeździe, należy:

 1. W garażu wybrać Wygląd. W dolnej części ekranu zostanie wyświetlony panel dostosowania wyglądu zewnętrznego.
 2. W panelu przejść do zakładki ZESTAWY STYLIZACYJNE.
 3. Wybrać styl — zostanie on automatycznie zastosowany do pojazdu. Aby zobaczyć wygląd zewnętrzny dla innych typów map, należy przełączyć pomiędzy nimi po lewej stronie ekranu.
  Aby dowiedzieć się więcej o niektórych stylach, kliknij (Szczegóły stylu). Na panelu po prawej stronie ekranu zostaną wyświetlone: bonus do maskowania zapewniany przez styl, jego historyczna dokładność, typ i opis.
  W przypadku stosowania stylu wypożyczonego, możliwe jest automatycznie przedłużenie wypożyczenia — trzeba w tym celu kliknąć (Przedłuż okres wypożyczenia) w menu obrotowym na środku ekranu.
 4. Jeśli stosujesz styl adaptowalny, kliknij (Adaptuj styl) i zmodyfikuj go dostępnymi elementami dostosowania wyglądu.

 5. Aby wypożyczyć lub kupić wybrany zestaw, należy kliknąć Kup w prawym górnym rogu panelu. Na ekranie z elementami do kupienia należy kliknąć Kup i wyjdź.
Aby cofnąć wszystkie zmiany i anulować zakup, należy kliknąć Anuluj w oknie powyżej przycisku Kup. Jeśli zmienicie zdanie i nie będziecie chcieli kupić jednego lub większej ilości elementów personalizacji wyglądu, odznaczcie odpowiadające im pola na ekranie z elementami do kupienia.

Jak usunąć

Aby usunąć zestaw stylizacyjny ze swojego pojazdu, należy:

 1. W garażu wybrać Wygląd.
 2. Przejść do zakładki ZESTAWY STYLIZACYJNE.
 3. Kliknąć pojazd, a następnie kliknąć (Usuń styl) w wyświetlonym menu obrotowym.
 4. Kliknąć Zastosuj i wyjdź w prawym górnym roku panelu.

Usunięte zestawy są zachowane i można ich ponownie użyć na tym samym lub na dowolnym innym pojeździe, dla którego ten zestaw jest dostępny. Zestawy permanentne kupione za złoto można również sprzedać: kliknijcie go PPM i wybierzcie Sprzedaj.

Zestawy wypożyczane mogą być usuwane i ponownie stosowane w tym samym pojeździe przez cały okres wypożyczenia. Nie można ich jednak sprzedać.

Własny styl

Własne style Własne style to spory zbiór elementów dopasowania wyglądu, które można użyć na pojazdach w różnych kombinacjach.

Własny styl można stworzyć przy użyciu następujących pięciu dostępnych elementów:

Farby

Każdy kraj ma zestaw dostępnych farb służących do udekorowania pojazdu. Farby można nanieść na pięć elementów pojazdu—na kadłub, wieżę, zawieszenie, działo oraz płaszcz działa. Malowanie jednej części zużywa jedną puszkę farby. Potrzeba zatem maksymalnie pięciu puszek, by pomalować cały pojazd.

Kamuflaże

Ten zewnętrzny element dopasowania ma swoją funkcję i może zwiększyć zdolności ukrywania pojazdu. Można zastosować trzy sezonowe kamuflaże, zmieniające się automatycznie w zależności od mapy, na której toczona jest gra.

Kamuflaże mogą być stosowane oddzielnie na kadłubie, wieży oraz dziale. Pozwala to na mieszanie kamuflaży, a oprócz różnych kombinacji, możliwa jest też modyfikacja skali i palety kolorów dla każdej kamuflowanej części pojazdu.

Aby otrzymać premię do maskowania, należy zastosować kamuflaż na kadłubie. Jeśli zakamuflujecie tylko wieżę i działo, widoczność Waszego pojazdu pozostanie bez zmian.
Naklejki

Duże grafiki, rozpościerające się na kilka części pojazdu. Obraz można skalować i obracać w poziomie. Liczba dostępnych na pojeździe miejsc na naklejki zależy od proporcji ich wymiarów. Uwaga: liczba naklejek zastosowanych jednocześnie na pojeździe jest ograniczona do trzech.

Emblematy

Pojazdy mogą zostać udekorowane emblematami zastępującymi standardowe flagi i oznaczenia, takie jak radzieckie gwiazdy i niemieckie krzyże. W zależności od modelu pojazdu możliwe jest naniesienie jednego lub dwóch emblematów.

Napisy

Element dekoracyjny w postaci krótkiego tekstu lub numeru. Elementy tekstowe nie mogą być edytowane. Niektóre z nich są przypisane konkretnej narodowości pojazdu, a inne można zastosować na dowolnym pojeździe w grze. Opcjonalnie można udekorować swój pojazd numerem taktycznym – edytowalną kombinacją cyfr, dostępną w różnych czcionkach. W zależności od modelu pojazdu, istnieje możliwość nałożenia jednego lub dwóch napisów na jego wieżę i kadłub.

Efekty

Dzięki efektom możliwe jest sprawienie, że pojazd będzie wyglądał jak obdarta i zaprawiona w boju lub niczym nowiutka maszyna bojowa wprost z garażu. Efekty pozwalają dodać ślady zużycia lub połysk farbom i kamuflażom naniesionym na pojazd.

Wszystkie dopasowania wyglądu są nakładane jedno na drugie w kolejności odpowiadającej ich pozycji w panelu dopasowania. Na przykład jeśli zastosujecie kamuflaż po pomalowaniu pojazdu, kamuflaż zakryje farbę.

Elementy progresywne

Elementy progresywne to elementy dopasowania wyglądu pojazdu, które zdobywa się za spełnienie określonych warunków w bitwach na danym pojeździe, takich jak zdobycie odznak za mistrzostwo.

Każdy element progresywny ma poziomy, które można osiągnąć po spełnieniu warunków o rosnącym stopniu trudności. Wygląd elementu zmienia się z każdym poziomem. Po zdobyciu elementu progresywnego jeden jego wariant otrzymuje się za darmo. Aby wykorzystać ten element na różnych mapach lub w wielu miejscach, należy kupić jego dodatkowe warianty. Na pojazdach można stosować element progresywny dowolnego osiągniętego poziomu. Po ich otrzymaniu, elementy progresywne można wykorzystać w większości zestawów stylizacyjnych.

Aby dowiedzieć się więcej o elementach progresywnych i poziomach, które odblokowałeś, przejdź do zakładki Elementy progresywne w lewej części ekranu.

Jak zastosować

Aby wykorzystać własny styl na swoim pojeździe, należy:

 1. W garażu wybrać Wygląd. W dolnej części ekranu zostanie wyświetlony panel dostosowania wyglądu zewnętrznego.
 2. Przejść do zakładki WŁASNE STYLE w panelu dostosowania.
 3. W lewej części ekranu wybrać sezon, dla którego pojazd ma być dostosowany.
 4. W panelu wybrać farbę, kamuflaż lub dowolny inny element. Ikona elementu zostanie wyświetlona na prawo od kursora .
  Aby wybrać elementy z konkretnej grupy lub z danym współczynnikiem proporcji (dla naklejek), należy użyć filtra po lewej stronie panelu dostosowania wyglądu zewnętrznego.
 5. Kliknąć na część pojazdu, która ma być spersonalizowana wybranym elementem. Kliknąć ponownie, aby wyświetlić menu obrotowe z dodatkowymi ustawieniami personalizacji:

 • Farby
 • Kamuflaże
 • Naklejki
 • Emblematy
 • Napisy
 • Efekty
Farby

Pomalować cały pojazd dla wybranego typu mapy.

Usunąć farbę z tej części pojazdu.

Kamuflaże

Zmienić paletę kolorów kamuflażu. Niektóre kamuflaże występujące w grze mają dostępne trzy schematy kolorów.

Wyskalować wzorzec kamuflażu. Dostępne są trzy rozmiary: x1 (mały), x2 (średni) i x3 (duży). Domyślnie wszystkie kamuflaże są stosowane w rozmiarze średnim.

Zastosować kamuflaż na całym pojeździe dla wybranego typu mapy.

Usunąć kamuflaż z tej części pojazdu.

Naklejki

Obrócić naklejkę poziomo.

Przesuń naklejkę z aktualnego miejsca.

Wyskalować naklejkę. Dostępne są trzy rozmiary: x1 (mały), x2 (średni) i x3 (duży). Domyślnie wszystkie naklejki są stosowane w rozmiarze dużym.

Zastosować dla wszystkich typów map.

Usunąć naklejkę.

Emblematy

Zastosować emblemat dla wszystkich typów map.

Usunąć emblemat.

Napisy

Zastosować napis dla wszystkich typów map.

Usunąć napis.

Zmiana numeru taktycznego.

Efekty

Zastosować efekt dla wszystkich typów map.

Usunąć efekt z pojazdu.

Aby wyjść z menu obrotowego, należy kliknąć (Zamknij menu). Uwaga: jeśli zastosowano którekolwiek ustawienia personalizacji, nie są one anulowane po wyjściu z menu.

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6. Aby kupić dobrane elementy personalizacji, należy kliknąć Kup w prawym górnym roku panelu. Na ekranie z elementami do kupienia kliknąć Kup i wyjdź.
Aby cofnąć wszystkie zmiany i anulować zakup, należy kliknąć Anuluj w oknie powyżej przycisku Kup. Jeśli zmienicie zdanie i nie będziecie chcieli kupić jednego lub większej ilości elementów personalizacji wyglądu, odznaczcie odpowiadające im pola na ekranie z elementami do kupienia.

Aby zobaczyć aktualną listę wykorzystanych elementów personalizacyjnych dla wybranego typu mapy, kliknijcie  na lewo od przycisku Kup.

Elementy dopasowania mogą być kupione wcześniej, bez stosowania ich na pojeździe. Aby to zrobić należy:

 1. Kliknąć PPM element i wybrać Dodaj elementy do koszyka.
 2. W oknie Potwierdzenie zakupu wybrać żądaną liczbę elementów i kliknąć Kup.

Aby obejrzeć tylko elementy dopasowania wyglądu kupione wcześniej, należy użyć specjalnego filtra, klikając  (W magazynie) po lewej stronie panelu dopasowania wyglądu.

Jak usunąć

Aby usunąć własny styl ze swojego pojazdu, należy:

 1. W garażu wybrać Wygląd.
 2. Przejść do zakładki WŁASNE STYLE.
 3. Wybrać typ mapy oraz rodzaj personalizacji, który ma być usunięty.
 4. Części pojazdu z zastosowanymi elementami dopasowania wyglądu są oznaczone specjalną ikoną . Należy kliknąć część pojazdu, która ma zostać wyczyszczona.
 5. W wyświetlonym menu obrotowym kliknąć przycisk Usuń na przykład Usuń z wieży lub Usuń emblemat.
  Aby usunąć jednolitą farbę lub kamuflaż, należy kliknąć Usuń z pojazdu. Aby usunąć emblematy, napisy i efekty wizualne zastosowane dla wszystkich map, należy kliknąć Usuń ze wszystkich map.
 6. Kliknąć Zastosuj i wyjdź w prawym górnym rogu panelu.
Aby usunąć całą personalizację i przywrócić podstawowy wygląd zewnętrzny dla wybranego typu map, należy kliknąć na lewo od przycisku Kup, następne w wyświetlonym oknie Usuń wszystko.

Wierność historyczna

Wszystkie elementy personalizacji mogą być:

Historyczne. Style i elementy personalizujące, które istniały i były rzeczywiście używane (lub mogły być używane) kiedyś w przeszłości.

Niehistoryczne. Style i elementy personalizujące, które nie istniały, ale teoretycznie mogłyby być używane w niektórych rzeczywistych sytuacjach.

Fikcyjne. Style i elementy personalizujące, które najprawdopodobniej nie mogłyby być użyte w prawdziwym życiu.

Jak to wpływa na grę?

Domyślnie wyświetlany jest tylko historyczny lub podstawowy wygląd wszystkich pojazdów. Wyświetlanie wszystkich projektów i elementów personalizujących można włączyć w ustawieniach gry.

Aby skonfigurować wyświetlanie wyglądu zewnętrznego:

 1. W garażu naciśnij Esc i wybierz Ustawienia.
 2. W zakładce Ogólne przewiń do sekcji Wyświetlanie elementów dostosowania wyglądu zewnętrznego w bitwie i wybierz odpowiednią opcję.
 3. Kliknij Zastosuj.

Po włączeniu wyświetlania niehistorycznych i fikcyjnych elementów wyglądu, na polu bitwy zobaczysz wszystkie style personalizujące.

Pamiętaj o tych ustawieniach przy tworzeniu własnego stylu. Jeśli w wyglądzie Twojego pojazdu znajdzie się chociaż jeden niehistoryczny lub fikcyjny element, wygląd całego pojazdu uważany jest za niehistoryczny i nie będzie wyświetlany graczom z domyślnymi ustawieniami.

Zwróć uwagę na przycisk w prawym górnym rogu panelu personalizacji. Gdy wykorzystasz niehistoryczny lub fikcyjny element, wyświetli się specjalna ikona.  Jeśli chcesz, by wszyscy gracze widzieli Twój własny styl pojazdu, kliknij i usuń wszystkie niehistoryczne oraz fikcyjne elementy z listy. Jeśli będzie trzeba, wybierz alternatywne pozycje spośród elementów historycznych.

Zamknij