Personalizacja pojazdu

Aby zmienić swój pojazd w indywidualną i prawdziwie unikalną maszynę bojową, możecie dopasować jego wygląd zewnętrzny. Aktualizacja 9.21 wprowadza nową mechanikę dopasowywania wyglądu. Są dwie możliwości, aby zmienić wygląd całego pojazdu lub tylko niektórych z jego podzespołów:

 • Zestawy stylizacyjne to gotowe komplety elementów dopasowania na wszystkie sezony. Umożliwiają zmianę wyglądu pojazdu jednym kliknięciem.
 • Własne style to zbiory różnych elementów, które możecie zastosować w swoich pojazdach w różnych konfiguracjach. Wybierając i zestawiając elementy samodzielnie możecie stworzyć unikalny projekt pojazdu na każdy sezon.

Zestawy stylizacyjne

Zestawy stylizacyjne to gotowe komplety elementów dopasowania na wszystkie sezony. Każdy zestaw stylizacyjny może zawierać malowanie, kamuflaż, napisy, emblematy i efekty wizualne. Zestaw można wypożyczyć na konkretną liczbę bitew płacąc kredytami. Dla pojazdów wyższych poziomów dostępne są również permanentne zestawy stylizacyjne, kupowane za złoto.

Oprócz zrównoważonego projektu na wszystkie sezony, zestawy stylizacyjne z kamuflażem na kadłub dają premię do maskowania. Zestawy stosuje się do całego pojazdu i nie można ich modyfikować.

Jak zastosować

Aby wykorzystać gotowy zestaw stylizacyjny w swoim pojeździe należy:

 1. W garażu wybrać Wygląd zewnętrzny. W dolnej części ekranu zostanie wyświetlony panel dostosowania wyglądu zewnętrznego.
 2. W panelu przejść do zakładki ZESTAWY STYLIZACYJNE.
 3. Wybierz styl. Zostanie automatycznie zastosowany do pojazdu.
  Na prawo od pojazdu wyświetli się okienko z listą wszystkich elementów dopasowania w danym zestawie. Aby zobaczyć wygląd zewnętrzny dla innych sezonów, należy skorzystać z przełącznika po lewej stronie ekranu.
 4. Aby wypożyczyć lub kupić wybrany zestaw, należy kliknąć Kup w prawym górnym rogu panelu. Następnie kliknąć Kup i wyjdź w okienku Potwierdź zmiany.
Jak usunąć

Aby usunąć zestaw stylizacyjny ze swojego pojazdu należy:

 1. W garażu wybrać Wygląd zewnętrzny.
 2. Przejść do zakładki ZESTAWY STYLIZACYJNE. Zestaw zastosowany w pojeździe będzie zaznaczony na żółto.
 3. Kliknąć zestaw PPM i wybrać Usuń z bieżącego pojazdu.
 4. Kliknąć Zastosuj i wyjdź w prawym górnym roku panelu.

Usunięte zestawy są zachowane i można ich ponownie użyć na tym samym lub na dowolnym innym pojeździe, dla którego ten zestaw jest dostępny. Zestawy permanentne kupione za złoto można również sprzedać: kliknijcie go PPM i wybierzcie Sprzedaj.

Zestawy wypożyczane mogą być usuwane i ponownie stosowane w tym samym pojeździe przez cały okres wypożyczenia. Nie można ich jednak sprzedać.

Własny styl

Własne style Własne style to spory zbiór elementów dopasowania wyglądu, które można użyć na pojazdach w różnych kombinacjach.

Zdefiniowano pięć elementów dopasowania wyglądu – farby, kamuflaż, emblematy, napisy oraz efekty.

Farby

Każdy kraj ma zestaw dostępnych farb służących do udekorowania pojazdu. Farby można nanieść na pięć elementów pojazdu – na kadłub, wieżę, zawieszenie, działo oraz płaszcz działa. Malowanie jednej części zużywa jedną puszkę farby. Potrzeba zatem maksymalnie pięciu puszek, by pomalować cały pojazd.

Kamuflaże

Ten zewnętrzny element dopasowania ma swoją funkcję i może zwiększyć zdolności ukrywania pojazdu. Można zastosować trzy sezonowe kamuflaże, zmieniające się automatycznie w zależności od mapy, na której toczona jest gra.

Kamuflaże mogą być stosowane oddzielnie na kadłubie, wieży oraz dziale. Pozwala to na mieszanie kamuflaży, a oprócz różnych kombinacji, możliwa jest też modyfikacja skali i palety kolorów dla każdej kamuflowanej części pojazdu.

Aby otrzymać premię do maskowania, należy zastosować kamuflaż na kadłubie. Jeśli zakamuflujecie tylko wieżę i działo, widoczność Waszego pojazdu pozostanie bez zmian.
Emblematy

Pojazdy mogą zostać udekorowane emblematami zastępującymi standardowe flagi i oznaczenia, takie jak radzieckie gwiazdy i niemieckie krzyże. W zależności od modelu pojazdu możliwe jest naniesienie jednego lub dwóch emblematów.

Inskrypcje

To kolejny element dekoracyjny. W zależności od modelu pojazdu, możliwe jest naniesienie jednego lub dwóch napisów.

Efekty

Dzięki efektom możliwe jest sprawienie, że pojazd będzie wyglądał jak obdarta i zaprawiona w boju lub niczym nowiutka maszyna bojowa wprost z garażu. Efekty pozwalają dodać ślady zużycia lub połysk farbom i kamuflażom naniesionym na pojazd.

Wszystkie dopasowania wyglądu są nakładane jedno na drugie w kolejności odpowiadającej ich pozycji w panelu dopasowania. Na przykład jeśli zastosujecie kamuflaż po pomalowaniu pojazdu, kamuflaż zakryje farbę.

Jak zastosować

Aby wykorzystać własny styl na swoim pojeździe należy:

 1. W garażu wybrać Wygląd zewnętrzny. W dolnej części ekranu zostanie wyświetlony panel dostosowania wyglądu zewnętrznego.
 2. Przejść do zakładki WŁASNE STYLE w panelu dostosowania.
 3. W lewej części ekranu wybrać sezon, dla którego pojazd ma być dostosowany.
 4. Kliknąć element pojazdu, który ma być dostosowany.
 5. W panelu wybrać farbę, kamuflaż lub dowolny inny element, by zastosować go na wybranej części pojazdu.
  Aby użyć tego elementu dla innych sezonów, należy kliknąć odpowiednią ikonę sezonu w oknie ustawień dopasowania w prawej części ekranu.
 6. Aby kupić wybrane dopasowanie, należy kliknąć Kup w prawym górnym rogu panelu. Następnie kliknąć Kup i wyjdź w okienku Potwierdź zmiany.
Jeśli zmienicie zdanie i nie będziecie chcieli kupić elementu dopasowania, odznaczcie odpowiednią pozycję w oknie Potwierdź zmiany.

Istnieje też możliwość szybkiego zastosowania jednego wybranego elementu na wszystkich elementach pojazdu. Aby to zrobić należy:

 1. Kliknąć element dopasowania. Jego ikona pojawi się na prawo od kursora .
 2. Klikać po kolei wszystkie elementy pojazdu, na których dany element ma być użyty.
 3. Aby kupić wybrane dopasowanie, należy kliknąć Kup w prawym górnym rogu panelu personalizacji. Następnie kliknąć Kup i wyjdź w okienku Potwierdź zmiany.

Elementy dopasowania mogą być kupione wcześniej, bez stosowania ich na pojeździe. Aby to zrobić należy:

 1. Kliknąć PPM element i wybrać Dodaj elementy do koszyka.
 2. W oknie Potwierdzenie zakupu wybrać żądaną liczbę elementów i kliknąć Kup.
Jak usunąć

Aby usunąć własny styl ze swojego pojazdu, należy:

 1. W garażu wybrać Wygląd zewnętrzny.
 2. Przejść do zakładki WŁASNE STYLE i wybrać element, który ma być usunięty.
 3. Kliknąć element pojazdu, który ma być wyczyszczony. Okno dopasowania w prawej części ekranu pokaże sezony, dla których ma zastosowanie ten element.
 4. Kliknąć ikonę sezonu, by usunąć dla niego dany element dopasowania. Ikona sezonu zmieni się na   po najechaniu na nią kursorem.
 5. Kliknąć Zastosuj i wyjdź w prawym górnym roku panelu.

Usunięte style są zachowane i można ich ponownie użyć na tym samym lub na dowolnym innym pojeździe, dla którego ten styl jest dostępny. Elementy możecie również sprzedać: kliknijcie wybrany element PPM i wybierzcie Sprzedaj.

Wierność historyczna

Wszystkie elementy dopasowania w grze mogą być wierne historycznie lub nie; te drugie są oznaczane ikoną . Jaki ma to wpływ na grę?

Domyślnie wszystkie pojazdy są wyświetlane tylko z historycznym lub podstawowym wyglądem. Wyświetlanie niehistorycznychprojektów może zostać włączone w ustawieniach gry.

Aby włączyć wyświetlanie niehistorycznego wyglądu pojazdów należy:

 1. Będąc w garażu nacisnąć Esc i wybrać Ustawienia.
 2. W zakładce Ogólne odznaczyć opcję Ukryj elementy niehistoryczne i kliknijcie OK.

Po włączeniu wyświetlania niehistorycznego wyglądu zobaczycie na polu bitwy wszystkie style dopasowania wyglądu.

Pamiętajcie o tych opcjach tworząc własny styl. Jeśli w Waszej konfiguracji znajdzie się tylko jeden element niehistoryczny, wygląd całego pojazdu jest uznawany za niehistoryczny i nie będzie wyświetlany graczom z domyślnymi ustawieniami.

Zwracajcie uwagę na status dopasowania poniżej ikony pojazdu w górnej części ekranu. Jeśli zastosujecie niehistoryczny element, status podświetli się na żółto i wyświetli się specjalna ikona  . Kliknijcie na   linię statusu, by wyświetlić listę wszystkich zastosowanych niehistorycznych elementów i w razie potrzeby usunąć je.

Farby, palety kamuflażu i efekty są aktualnie dostępne tylko dla X poziomu i pojazdów premium VIII poziomu.
Zamknij