Misja dzienna

Misje dzienne to seria trzech misji o rosnącym poziomie trudności (poziom I, poziom II i poziom III). Misje można wypełniać w bitwach losowych i wielkich bitwach, a wszystkie trzy misje można wypełnić jednocześnie oraz w dowolnej liczbie bitew. Misje odnawiają się codziennie pod koniec dnia gry i pozostają niezmienione do momentu ich ukończenia lub wymiany. Każda ukończona misja daje nagrodę, a po ukończeniu trzech misji udostępniana jest misja bonusowa.

Rodzaje misji dziennych

W World of Tanks występują trzy rodzaje misji: standardowa, bonusowa oraz premium. Misje standardowe to losowe warunki, które można wypełniać każdego dnia i które są codziennie odnawiane. Podobnie jak w przypadku misji osobistych, postępy w misjach standardowych są aktualizowane wyłącznie po zakończeniu każdej bitwy.

Zamiana misji

Niechcianą misję standardową można wymienić, aby otrzymać jakąś inną, nową z tej samej kategorii trudności, ale z innymi warunkami. Jeśli jeden lub więcej z Twoich pojazdów jest w bitwie, możesz stracić postępy przy wymianie misji. Kolejną niechcianą misję można wymienić po upływie 4 godzin.

Po wypełnieniu trzech misji standardowych o różnych poziomach trudności udostępniona zostaje misja bonusowa, z jeszcze bardziej wartościowymi nagrodami. Misję bonusową trzeba wypełnić przed końcem dnia; w przeciwnym wypadku misja straci ważność. Warunków misji bonusowej nie można zmienić.

Konto premium WoT daje dostęp do zestawu trzech misji premium, które trzeba wypełnić w kolejności. Misje dzienne premium nie wpływają na odblokowanie misji bonusowej, ale przyspieszają postęp ku epickiej nagrodzie. Postęp misji premium jest aktualizowany wyłącznie po zakończeniu każdej bitwy.

Swoje misje dzienne możesz znaleźć w garażu, w zakładce MISJE poniżej przycisku Bitwa!.

Nagrody

Za każdą ukończoną misję otrzymujesz nagrody. Nagroda zależy od poziomu trudności misji — za trudniejsze misje przyznaje się lepsze nagrody.

  • Nagrody za misje standardowe
  • Nagrody misji bonusowej
Fragmenty schematu
Wolne PD
Kredyty
Obligacje
Książeczki szkoleniowe
Materiały eksploatacyjne
Zestaw demontażowy
Fragmenty schematu
Książeczka szkoleniowa
Wygląd załogi
Wolne PD
Kredyty
Obligacje
Miejsce w garażu

Wypełniając misje dzienne wypełniasz pasek postępu. Każda ukończona misja standardowa, bonusowa czy premium daje jeden punkt. Po zdobyciu 45 punktów otrzymujesz epicką nagrodę.

Jako część epickiej nagrody na pewno otrzymasz:

100 obligacji

Oraz niektóre z poniższych:

Rezerwy osobiste
Podręcznik uniwersalny
Konto premium WoT
Zestaw demontażowy
Fragmenty schematu
Osobisty podręcznik szkoleniowy
Wyposażenie

Po osiągnięciu końca cyklu wszystko rozpoczyna się od nowa. Cykl epickiej nagrody nie ma ograniczeń czasowych i może być wypełniony w dowolnym czasie.

Pokaż, kto jest najlepszy na polu bitwy i zgarnij swoje nagrody!
Zamknij