Zdobyłeś trochę kredytów i doświadczenia w bitwach – możesz teraz wydać te zasoby na ulepszenie swoich pojazdów tak, by lepiej sprawowały się w bitwie. Dowiedz się, czym są moduły; zapoznaj się z różnymi rodzajami amunicji, materiałami eksploatacyjnymi, wyposażeniem i oczywiście nie zapomnij o szkoleniu załogi! Dowiedz się też, jak dodawać nowe pojazdy do swojej kolekcji maszyn bojowych.

Moduły

Moduły to podstawowe elementy każdego pojazdu.

 
 

Typy modułów

Moduły, które można zbadać, dzielą się na pięć typów.

Działo

Działo jest modułem służącym jako główne uzbrojenie pojazdu, jest zasadniczo montowane na wieży lub, jeśli pojazd jej nie posiada, bezpośrednio na kadłubie. Charakterystyka działa określa ogólną siłę ognia pojazdu.

Wieża

Jeden z podstawowych modułów. Montuje się na nim działo; również, w większości przypadków przebywa w niej kilku członków załogi. To jedyny moduł posiadający pancerz, dlatego też zwiększa zdolność przetrwania pojazdu. Wpływa również na skuteczność wykrywania innych pojazdów oraz punkty wytrzymałości.

Zawieszenie

Mechanizm gąsienicowy wpływający na prędkość poruszania się i obrotu, zdolność pokonywania przeszkód i określający limit masy pojazdu.

Silnik

Moduł wprawiający gąsienice w ruch. Moc silnika określa przyspieszenie pojazdu i jego maksymalną prędkość. Bezpośrednie trafienie może zniszczyć i zapalić silnik, co zadaje uszkodzenia pojazdowi.

Radio

Ten moduł pozwala na wymianę informacji pomiędzy członkami drużyny o wykrytych pojazdach. Im większy zasięg sygnału radia, tym lepiej można śledzić położenie pojazdów wroga.

Jak badać i kupować

Moduły można ulepszać na każdym standardowym pojeździe z wyjątkiem większości pojazdów X poziomu (np. IS-4 i Bat.-Châtillon 25 t mogą być dalej ulepszane). Dlaczego jest to tak ważne?

 • Lepsze moduły zwiększają parametry pojazdu.
 • Aby przejść do kolejnego poziomu, należy zbadać określoną liczbę modułów obecnie używanego pojazdu.
 • Pojazdy, które mają zbadane wszystkie moduły i kolejne pojazdy w linii otrzymują status elitarny. Doświadczenie bojowe zdobyte na pojazdach elitarnych może być wykorzystane do przyspieszenia szkolenia załogi lub zamienione na wolne doświadczenie.

Będziesz potrzebował kredytów oraz doświadczenia, aby zbadać nowe moduły:

 1. Kliknij Zbadaj w górnym prawym rogu w garażu, aby przejść do drzewa technologicznego aktywnego pojazdu.
  Liczba PD bojowego wymaganego do zbadania modułów wyświetlona jest na niezbadanych modułach. Jeśli masz wystarczającą liczbę PD bojowego, koszt zbadania jest wyświetlony na zielonym tle.
 2. Kliknij koszt badania i potwierdź badanie. Teraz moduł wyświetli pkoszt zakupu w kredytach.
 3. Kliknij koszt zakupu i potwierdź zakup. Moduł zostanie automatycznie zamontowany w pojeździe.


Amunicja

Gdy po raz pierwszy wejdziesz do gry, Twoje pojazdy I poziomu będą wyposażone w standardowe pociski przeciwpancerne, ale to nie są jedyne pociski, jakich możesz użyć. Sprawdź wszystkie rodzaje pocisków i poznaj ich właściwości. Wiedza o tym, kiedy zmienić rodzaj pocisku zaowocuje lepszymi wynikami na polu bitwy.

Rodzaje pocisków

Pociski przeciwpancerne (PP) są standardowym rodzajem pocisków dla większości pojazdów w grze. Powodują uszkodzenia, gdy przebiją pancerz lub trafią w moduł.

Pociski PP ogólnie nadają się do strzelania do pojazdów tego samego lub niższego poziomu oraz do pojazdów o umiarkowanym pancerzu.

Wady pocisków przeciwpancernych:

 • Nie powodują uszkodzeń, gdy nie przebiją pancerza.
 • Mają dużą szansę na zrykoszetowanie.
 • Potencjał przebicia pancerza spada wraz z przebytym dystansem.

Niektóre pojazdy można wyposażyć w pociski przeciwpancerne premium, o lepszej penetracji lub o wyższej wartości zadawanych uszkodzeń.

Pociski odłamkowo-burzące (OB) mają ogólnie niski potencjał penetracji. Niemniej jednak gdy zdołają przebić się przez pancerz, powodują poważne zniszczenia, z uszkodzeniami krytycznymi włącznie. Jeśli nie przebiją pancerza, pociski OB wybuchają na jego powierzchni powodując (co najwyżej) niewielkie uszkodzenia z szansą na uszkodzenie modułu.

Z tego względu pociski OB są dobrym wyborem, jeśli strzela się do słabo opancerzonych celów, których pancerz mogą faktycznie przebić: czołgów lekkich, niszczycieli czołgów z otwartym kadłubem itp. Z drugiej strony mogą być najlepszym rozwiązanie wobec ciężko opancerzonym celom, ponieważ zadanie minimalnych uszkodzeń i być może zniszczenie modułu jest lepsze niż nie zadanie żadnych uszkodzeń.

Wady pocisków odłamkowo-burzących:

 • Niska zdolność penetracji.
 • Powodują małe uszkodzenia, gdy eksplodują na powierzchni pancerza.
 • Uszkodzenia mogą być w pełni zaabsorbowane przez pancerz.

Niektóre pojazdy mogą strzelać z pocisków odłamkowo-burzących premium z jeszcze większym promieniem rażenia. Niektóre brytyjskie działa mogą strzelać specjalnymi pociskami HESH, które posiadają lepszą zdolność penetracji.

Pociski podkalibrowe (PK) to najpopularniejszy w grze rodzaj pocisków premium. Ich działanie jest podobne do pocisków przeciwpancernych, lecz ich prędkość i zdolność penetracji są większe. Na dalekich dystansach jednak spada ona szybciej niż w przypadku pocisków AP. Podobnie do zwykłych pocisków przeciwpancernych, mogą zrykoszetować jeśli trafią na pancerz pod dużym kątem.

Wady pocisków PK:

 • Niska skuteczność przy trafieniach pod kątem lub na dużą odległość.
 • Wysoki koszt.

Tych pocisków używa się jako standardowej amunicji w pewnych pojazdach średnich i wysokich poziomów.

Pociski przeciwpancerne kumulacyjne (HEAT) to specjalny rodzaj pocisku o znacznie lepszej zdolności penetracji niż w przypadku pocisków PP i PK. Pociski HEAT nie tracą zdolności penetracji z przebytą odległością i nie podlegają standardowym zasadom rykoszetowania. Pociski HEAT premium są doskonałe do zwalczania mocno opancerzonych pojazdów z dużej odległości.

Wady pocisków HEAT:

 • Często są nieskuteczne przy trafieniu pancerza pod dużym kątem.
 • Wybuchają zamiast przelatywać przez zniszczalne obiekty.
 • Wysoki koszt.

Tych pocisków używa się jako standardowej amunicji w pewnych pojazdach średnich i wysokich poziomów.

Jak je kupować i uzupełniać

Pociski można kupić w garażu.

 1. Kliknij na dowolnym miejscu na amunicję powyżej panelu pojazdu.
 2. Użyj suwaków, by ustalić liczbę pocisków, które chcesz przewozić w pojeździe.
 3. Kliknij Zastosuj, by potwierdzić zakup.

Uwaga: Na początku bitwy pojazd zostaje automatycznie załadowany pociskami z pierwszego miejsca. Możesz zmienić kolejność amunicji strzałkami podczas kupowania pocisków.

Wybierz Autouzupełnianie, by automatycznie po każdej bitwie kupować i ładować do pojazdu wybraną liczbę pocisków.

Wyposażenie

Wyposażenie to kategoria dodatkowych systemów, które mogą poprawić charakterystyki bojowe pojazdu. Wyposażenie można montować na dowolnym pojeździe, poczynając od II poziomu. Liczba miejsc na wyposażenie zależy od poziomu pojazdu: jedno miejsce w pojazdach II poziomu, dwa w pojazdach III poziomu oraz trzy miejsca w pojazdach poziomu IV i wyższych.

Rodzaje wyposażenia

Istnieją dwa rodzaje wyposażenia: standardowe i specjalne.

Standardowe wyposażenie można kupić za kredyty lub zdobyć podczas wydarzeń w grze. Standardowe wyposażenie podzielone jest na pięć klas w zależności od poziomu pojazdu, na którym można je zamontować. Oprócz klas, standardowe wyposażenie jest podzielone na cztery kategorie, zgodnie z charakterystykami, które ulepsza: siła ognia, wytrzymałość, mobilność i zwiad. Począwszy od poziomu VI, jedno miejsce na wyposażenie jest przypisane do jednej z tych kategorii, w zależności od pojazdu. Jeśli wyposażenie trafi na miejsce odpowiadającej mu kategorii, jest bardziej efektywne. Standardowe wyposażenie można zdemontować i wysłać do magazynu za złoto lub używając zestawu demontażowego.

Specjalne wyposażenie jest podzielone na wyposażenie ulepszone i wyposażenie z nagród. Ulepszone wyposażenie daje większą niż wyposażenie standardowe premię do charakterystyki pojazdu i kupuje się je za obligacje. Wyposażenie z nagród można zdobyć w wydarzeniach takich jak Przepustka bitewna. Podstawowy efekt działania wyposażenia z nagród jest taki sam, jak jego odpowiednika standardowego, ale można je ulepszyć za kredyty, co czyni je bardziej efektywnym. Ulepszone wyposażenie można zdemontować za obligacje, a wyposażenie z nagród za złoto lub z użyciem zestawu demontażowego.

Zajrzyj na tę stronę, by dowiedzieć się więcej o wyposażeniu.

Jak je kupować i zamontować

Wyposażenie można kupić w garażu:

 1. Wybierz pojazd, na którym chcesz zamontować wyposażenie i kliknij dowolne puste miejsce na wyposażenie w panelu pojazdu.
 2. Kliknij wyposażenie, które chcesz kupić i zamontować na pojeździe. Zostanie ono wyświetlone na wybranym miejscu.
 3. Aby kupić i zamontować wyposażenie, kliknij Zastosuj.

Nie można zamontować dwóch identycznych przedmiotów wyposażenia na jednym pojeździe.

Możesz zmienić kolejność wyposażenia w przeznaczonych na nie miejscach. Przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij wyposażenie z jednego miejsca na drugie.

Aby zdemontować wyposażenie, wybierz miejsce, w którym jest zamontowane i kliknij (Zdemontuj). Wybrane wyposażenie zostanie wysłane do magazynu.


Materiały eksploatacyjne

Używaj materiałów eksploatacyjnych, by naprawiać moduły, poprawiać wydajność pojazdu, leczyć członków załogi i gasić pożary w trakcie bitwy. Materiały eksploatacyjne są tańsze od wyposażenia i działają na każdym pojeździe, ale po użyciu w boju znikają i należy je uzupełnić. Materiały eksploatacyjne są dostępne dla pojazdów wszystkich poziomów począwszy od II. Liczba miejsc na materiały eksploatacyjne zależy od poziomu pojazdu. Jedno miejsce jest dostępne na poziomie II, dwa na poziomie III oraz trzy na poziomach IV i wyższych.

Rodzaje materiałów eksploatacyjnych

Materiały eksploatacyjne dzielą się na dwie grupy:

 • Standardowe materiały eksploatacyjne mają ograniczony efekt, ale za to są dosyć tanie.
 • Ulepszone materiały eksploatacyjne są o wiele bardziej efektywne i dają dodatkowe premie, ale kosztują sporo kredytów.

  Zestaw naprawczy, apteczka oraz gaśnica mogą być używane wielokrotnie w trakcie bitwy; po aktywacji mają 90 sekundowy okres przeładowania, po którym są gotowe do ponownego użycia. Bez względu na ilość aktywacji, po użyciu odpowiedniego materiału eksploatacyjnego w bitwie będziesz musiał go uzupełnić. Wszystkie inne materiały eksploatacyjne są aktywowane automatycznie, działają przez okres jednej bitwy i znikają po jej zakończeniu.

Jak je kupować i uzupełniać

Materiały eksploatacyjne możesz kupić bezpośrednio w garażu:

 1. Kliknij dowolne miejsce na materiały eksploatacyjne powyżej karuzeli pojazdów.
 2. Kliknij materiał eksploatacyjny, w który chcesz wyposażyć pojazd. Zostanie wyświetlony na wybranym miejscu.
 3. Kliknij Zastosuj, by potwierdzić zakup.

Możesz zmienić kolejność materiałów eksploatacyjnych na ich miejscach. Przytrzymaj lewy klawisz myszy i przeciągnij materiał z jednego miejsca na drugie.

Aby usunąć materiał eksploatacyjny z miejsca, kliknij (Umieść w magazynie).

Wybierz Autouzupełnianie, by automatycznie kupować lub ściągać z magazynu materiały eksploatacyjne po każdej bitwie.

Załoga

Żaden pojazd nie wyjedzie do bitwy bez załogi. Dobrze wyszkolona załoga zwiększa Twoją efektywność w bitwie i jest kluczem do sukcesu na polu bitwy.

Członkowie załogi zdobywają doświadczenie po każdej bitwie i ulepszają swoją podstawową kwalifikację – ich podstawową funkcję w pojeździe. Gdy ich wyszkolenie w podstawowej kwalifikacji osiągnie 100%, członkowie załogi mogą rozpocząć naukę specjalnych atutów i umiejętności. Doświadczona załoga potrafi znacząco wpłynąć na działanie pojazdu.

Przeszkalaj i przenoś załogę na pojazdy wyższych poziomów wraz z Twoimi postępami w grze! Gdy załoga nabywa nowe umiejętności, zwiększa efektywność nowych pojazdów.

Nowe pojazdy

Toczyłeś bitwy w swoim pojeździe i ulepszyłeś go do granic możliwości. Jesteś gotowy, by spróbować nowego czołgu? Pora poznać szeroką gamę pojazdów w World of Tanks.

Pojazdy do zbadania

Pojazdy do zbadania to spora kolekcja pojazdów różnych nacji i typów, dostępna dla wszystkich graczy. Aby je zbadać i kupić, potrzebne są PD lub wolne PD oraz kredyty. Pojazdy te mogą być również częściowo lub w całości zbadane z użyciem schematów pojazdów.
Przejdź do zakładki DRZEWO TECHNOLOGICZNE w swoim garażu, by zobaczyć wszystkie istniejące w grze nacje i pojazdy do zbadania. Każdy kraj jest reprezentowany przez co najmniej jedną gałąź pojazdów od poziomu I do X. Na ekranie DRZEWO TECHNOLOGICZNE możesz przeglądać szczegółowe charakterystyki pojazdów oraz sprawdzić koszty badania i zakupu. Również tutaj możesz zbadać i kupić nowe moduły i pojazdy.

Pojazdy premium

Pojazdy premium to unikalne pojazdy, których nie trzeba badać. Pojazdy premium można kupić za złoto lub obligacje w sklepie w grze lub kupić je za prawdziwe pieniądze w Sklepie premium. Możesz je również otrzymać jako prezenty, wygrać w różnych wydarzeniach specjalnych, otrzymać je jako nagrody za ukończenie misji w grze lub kupić w trakcie krótkich wydarzeń.Pojazdy premium mają wiele zalet:

 • Zwiększają dochody kredytów i doświadczenie.
 • Domyślnie są pojazdami elitarnymi, co pozwala na zbieranie doświadczenia bojowego, które może być wymienione na wolne doświadczenie.
 • Pozwalają przyspieszyć szkolenie załogi.

Jednak przy wszystkich swoich zaletach ekonomicznych, pojazdy premium nie są niezniszczalne i nie mają żadnej dodatkowej przewagi na polu bitwy. Dlatego też dochody z pojazdów premium zależą przede wszystkim od skuteczności w bitwach.

Pojazdy kolekcjonerskie

Pojazdy kolekcjonerskie to specjalne pojazdy, dostępne za kredyty w sklepie w grze. Nie są powiązane z drzewem technologicznym i można je kupić od razu, bez badania. Niemniej jednak, aby odblokować zakup pojazdu kolekcjonerskiego, należy zbadać co najmniej jeden pojazd tego samego poziomu w drzewie technologicznym odpowiedniej nacji.Pojazdy kolekcjonerskie mają możliwe do zbadania moduły, dostępne za PD. Pojazd kolekcjonerski posiadający wszystkie zbadane moduły zdobywa status elitarnego. Możesz użyć Ulepszenia polowego w pojazdach kolekcjonerskich poziomów VI-X.

Pojazdy specjalne i pojazdy-nagrody

Pojazdy specjalne i pojazdy-nagrody to rzadkie pojazdy, które zazwyczaj zdobywa się w specjalnych trybach gdy i wydarzeniach w grze. Pojazdy usunięte z drzewa technologicznego przed aktualizacją 1.9 mają również miano specjalnych.

Niektóre pojazdy-nagrody oraz pojazdy specjalne można kupić za obligacje w sklepie w grze lub za kredyty podczas krótkotrwałych wydarzeń, takich jak Czarny rynek. Takich pojazdów nie można kupić za prawdziwe pieniądze.Pojazdy-nagrody i pojazdy specjalne dają te same korzyści, co pojazdy premium, z wyjątkiem zwiększonych dochodów w kredytach za bitwę.

Zamknij