Okres służby

Okresy służby to regularne wydarzenia w grze przeznaczone dla klanów. Podczas okresu służby gracze zdobywają punkty wkładu i punkty służby za wypełnianie zadań i założeń okresu służby. Punkty pozwalają graczom robić postępy i otrzymywać cenne nagrody.

Czas okresu służby to 2 tygodnie. Kiedy jeden okres służby się kończy, natychmiast zaczyna się kolejny z nowymi nagrodami. Aby otrzymać nowe nagrody, gracze muszą znowu zdobywać punkty, bo cały postęp zgromadzony w poprzednim okresie jest zerowany.

Kluczowe definicje

Rozwiń

Wkład osobisty: osobiste postępy gracza w okresie służby. Gracze przyspieszają swoje postępy, zdobywając punkty wkładu osobistego. Za określoną liczbę punktów wkładu osobistego są przyznawane cenne nagrody.

Punkty wkładu osobistego: punkty, które gracz zdobywa za wypełnianie zadań. Punkty wkładu osobistego pozwalają graczom zwiększać ich wkład osobisty.

Postęp: postęp klanu w okresie służby. Postęp zależy od punktów służby zdobywanych przez wszystkich członków klanu. Za postęp w okresie służby gracze mogą otrzymać zdobycze.

Punkty służby: punkty, które gracz zdobywa za wypełnianie zadań i założeń okresu służby. Uwaga: założenia okresu służby zapewniają więcej punktów od zadań.

Zadania: misje osobiste dla członka klanu. Za wypełnianie zadań gracz otrzymuje punkty wkładu i punkty służby. Zadania można wypełniać wielokrotnie. Aby otrzymać nowe zadania, gracz musi ukończyć wszystkie dostępne zadania jak najwięcej razy. Gracze mogą otrzymywać nowe zadania raz dziennie.

Założenia okresu służby: misje wspólne dla wszystkich członków klanu. Klan zdobywa punkty służby za wypełnianie założeń okresu służby. Założenia można wypełniać wielokrotnie. Są zerowane codziennie, niezależnie od tego, czy zostały wypełnione.

Nagrody: przedmioty w grze, które gracz otrzymuje za określoną liczbę punktów wkładu osobistego.

Zdobycze: przedmioty w grze, które członkowie klanu otrzymują za postęp okresu służby. Zdobycze są cenniejsze od nagród za wkład osobisty. Przyznawane są tylko graczom, których klan zdobył wystarczająco dużo punktów służby i których wkład osobisty przekracza wartość konieczną do ich otrzymania.

Zwiń

Postęp okresu służby

W okresie służby są dwa paski postępu:

 • Wkład osobisty: pokazuje tylko Wasze postępy i jest mierzony w punktach wkładu osobistego.
 • Postęp: pokazuje postęp całego klanu i jest mierzony w punktach służby.

Aby zobaczyć wkład osobisty i postęp:

 1. W garażu przejdźcie do zakładki KLAN.
 2. Kliknijcie blok Okres służby. Pojawi się okno OKRES SŁUŻBY pokazujące zarówno Wasz wkład osobisty, jak i postęp Waszych klanów.

 
OKRES SŁUŻBY
Postępy
Założenia
Czas pozostały do końca Okresu służby:
3dn.:2:47:24
Wkład osobisty
Postępy
0
30 000
0
1 000 000
Pozostało punktów:
2000
Pozostało punktów:
3500
10 000
525 000
 
Liczba punktów wkładu osobistego, które zdobyłeś od początku Okresu służby.
 
Liczba punktów wkładu osobistego, które zdobyłeś dzisiaj.
 
Liczba punktów służby, które Twój klan zdobył od początku Okresu służby.
 
Liczba punktów służby Twojego klanu odpowiadających Twojemu wkładowi osobistemu.
 
Liczba punktów służby Twojego klanu przekraczających Twój wkład osobisty.

Wkład osobisty

Każdy gracz ma swój własny wkład osobisty. Tylko Wy możecie zwiększyć swój wkład osobisty, zdobywając  punkty wkładu osobistego. Można je otrzymać za wypełnianie różnych zadań. Po zebraniu określonej liczby punktów wkładu otrzymujesz nagrody.

Jeśli zmienicie klan w czasie okresu służby, całe Wasze punkty wkładu osobistego zostaną wyzerowane. Jednakże zachowacie nagrody i zdobycze, które zdobyliście i nie będziecie mogli ich otrzymać ponownie.
Jeśli opuścicie klan, nie dołączycie do innego klanu i powrócicie do tego samego klanu, wszystkie Wasze punkty wkładu zostaną zachowane.

Postęp

Postęp Waszych klanów zależy od liczby  punktów służby, które wszyscy członkowie klanu zdobywają za wypełnianie zadań i założeń okresu służby. Jednakże założenia zapewniają więcej punktów służby od zadań.

Za osiągnięcia klanu w postępie jego członkowie otrzymują zdobycze, które są cenniejsze od nagród za wkład osobisty.

Jeśli klan zdobył wystarczająco dużo punktów służby, aby otrzymać zdobycz, to wszyscy jego członkowie, których wkład osobisty jest równy lub wyższy od postępu klanu, automatycznie otrzymują tę zdobycz. Jeśli Wasz wkład osobisty jest niższy od postępu klanu, otrzymacie tę zdobycz, gdy tylko zdobędziecie wymaganą liczbę punktów wkładu.

Na przykład:

Aby otrzymać zdobycz, potrzebujecie zdobyć   5000 i   1000. Obecnie Wasz klan ma   1000, a Wy macie   4500. Chociaż macie wystarczająco dużo punktów służby, aby otrzymać zdobycz, otrzymacie ją dopiero po zdobyciu kolejnych   500.

Misje

W okresie służby są dwa rodzaje misji:

 • Zadania, które wykonujecie osobiście.
 • Założenia okresu służby wypełniane przez wszystkich członków klanu.

Aktualne misje są wyświetlane w bloku Okres służby w zakładce KLAN.

Aby zobaczyć szczegółowe informacje o zadaniach i założeniach okresu służby:

 1. W zakładce KLAN kliknijcie blok Okres służby.
 2. W oknie OKRES SŁUŻBY przejdźcie do zakładki Założenia. Pokazuje ona informacje o zadaniach i założeniach okresu służby.

Zadania i założenia okresu służby stają się niedostępne po zdobyciu maksymalnej liczby punktów wkładu osobistego i punktów służby. Nowe zadania i założenia pojawią się na początku następnego okresu służby.

Zadania

Kiedy zaczyna się okres służby, otrzymujecie trzy zadania. Każde zadanie można ukończyć określoną liczbę razy. Zdobywacie punkty za każdym razem, kiedy ukończycie zadanie. Za ukończenie zadań otrzymujecie zarówno punkty wkładu, jak i punkty służby.

 

Na przykład:

Ukończyliście zadanie jeden raz i otrzymaliście   120 i   50. To zadanie można ukończyć 4 razy. Tak więc po osiągnięciu maksymalnej liczby powtórzeń (5 razy), otrzymacie   600 i   250.

Mając konto premium WoT, otrzymujecie więcej punktów za wypełnianie zadań.

Aby otrzymać nowe zadania, musicie osiągnąć maksymalną liczbę powtórzeń trzech dostępnych zadań. Zadania można otrzymać raz dziennie. Kiedy rozpoczyna się okres służby, nieukończone zadania są również zamieniane na nowe zadania.

Jeśli ukończyliście wszystkie aktualne zadania przed końcem dnia, nowe zadania pojawią się, kiedy zacznie się następny dzień.

Na przykład:

Otrzymaliście zadania w poniedziałek i osiągnęliście maksymalną liczbę powtórzeń w ten sam dzień. Nowe zadania będą dostępne we wtorek zaraz po tym, jak się ukażą.

Jeśli ukończyliście wszystkie aktualne zadania jeden dzień po ich otrzymaniu, to nowe zadania będą dostępne zaraz potem.

Na przykład:

Otrzymaliście zadania w poniedziałek i osiągnęliście maksymalną liczbę powtórzeń we wtorek. Zadania wtorkowe będą dostępne od razu po ukończeniu zadań poniedziałkowych.

Jeśli ukończyliście zadania kilka dni po ich otrzymaniu, zadania z aktualnego dnia będą dostępne zaraz potem.

Na przykład:

Otrzymaliście zadania w poniedziałek i osiągnęliście maksymalną liczbę powtórzeń w czwartek. Po ukończeniu tych zadań otrzymujecie zadania czwartkowe. Zadania z wtorku i środy nie są już dostępne.

Jeśli zmienicie klan w czasie okresu służby, Wasze postępy w wypełnianiu zadań zostaną zachowane.

Warunki zadań otrzymanych w różnych dniach mogą się różnić. Jednakże wszyscy gracze otrzymują takie same zadania na ten sam dzień.

Rodzaje zadań w okresie służby

Rozwiń
Ikona Warunki Ograniczenia
 • Zdobyć określoną ilość doświadczenia bazowego
 • Zdobyć określoną ilość doświadczenia bazowego w zwycięskich bitwach
 • Zdobyć określoną ilość doświadczenia bazowego i być w pierwszej 10 graczy w swojej drużynie pod względem zdobytego doświadczenia
Liczą się tylko bitwy losowe rozegrane w pojazdach poziomów IV–X oraz bitwy klanowe, turniejowe i Linii frontu.
 
 • Zadać lub asystować w zadaniu określonej ilości uszkodzeń *
 • Zadać lub asystować w zadaniu określonej ilości uszkodzeń w zwycięskich bitwach *
 • Zadać lub asystować w zadaniu określonej ilości uszkodzeń i być w pierwszej 10 graczy pod względem zdobytego doświadczenia *

Asysta w uszkodzeniach to uszkodzenia po Waszym wykryciu, a także uszkodzenia zadane przez Waszych sojuszników po ogłuszeniu lub zniszczeniu przez Was gąsienicy.

 • Zniszczyć określoną liczbę pojazdów przeciwnika
 • Zniszczyć określoną liczbę pojazdów przeciwnika w zwycięskich bitwach
 • Zniszczyć określoną liczbę pojazdów przeciwnika i być w pierwszej 10 graczy pod względem zdobytego doświadczenia
Zdobyć określoną liczbę nagród z kategorii medali epickich lub Bohater Bitwy
Wygrać określoną liczbę bitew
 • Być w pierwszej 10 graczy w swojej drużynie pod względem zdobytego doświadczenia określoną liczbę razy
 • Być w pierwszej 10 graczy w swojej drużynie pod względem doświadczenia zdobytego w zwycięskich bitwach określoną liczbę razy
Liczą się tylko bitwy losowe rozegrane w pojazdach poziomów IV–X w trybie 15 na 15 lub 30 na 30 graczy oraz bitwy klanowe, turniejowe i Linii frontu.
Zwiń

Założenia okresu służby

Klan otrzymuje dwa założenia każdego dnia w czasie okresu służby. Każde założenie można wypełnić określoną liczbę razy. Podobnie jak w przypadku zadań klan zdobywa punkty służby za każdym razem po wypełnieniu założenia.

Założenia są wspólne dla wszystkich członków klanu. Wyniki każdego członka klanu liczą się do ukończenia założenia.

 

Na przykład:

Warunkiem założenia jest rozegranie potyczki. Oddział siedmiu graczy klanu wziął udział w potyczce. Zatem, skoro każdy z siedmiu graczy klanu walczył w potyczce, liczone jest siedem bitew, co oznacza, że założenie jest spełnione siedem razy.

Założenia okresu służby są jednakowe dla wszystkich klanów. Są one resetowane codziennie – nowe założenia zastępują poprzednie niezależnie od tego, czy zostały one spełnione. Jeśli ukończycie wszystkie założenia przed końcem dnia, będziecie musieli poczekać na początek następnego dnia, aby otrzymać nowe założenia.

Rodzaje założeń okresu służby

Rozwiń
Ikona Warunek Ograniczenia
  Wygrać określoną liczbę bitew w plutonie z członkiem klanu Liczą się tylko bitwy losowe w pojazdach z poziomów IV–X.

Rozegraj określoną liczbę potyczek *

Jeśli walczycie w potyczce jako najemnik innego klanu, ta potyczka będzie się liczyć do wypełnienia założeń waszych klanów.

 

Rozegrać określoną liczbę bitew w natarciu *

Jeśli walczycie w natarciu jako najemnik innego klanu, ta bitwa będzie się liczyć do wypełnienia założeń Waszych klanów.

 
Rozegrać określoną liczbę bitew na mapie globalnej
 
Zwiń

Nagrody i zdobycze

Za osiągnięcie określonych wartości na paskach postępu zdobywacie nagrody za wkład osobisty i zdobycze za postęp.

Postęp w okresie służby pozwala uzupełniać magazyn klanu surowcami przemysłowymi używanymi do rozwijania Twierdzy i przygotowywania rezerw klanowych.

Zobaczcie inne działy, aby dowiedzieć się więcej o klanach.

Jeśli jesteście nowi w świecie klanów, zajrzyjcie do działu FAQ na portalu klanowym, gdzie dowiecie się, jak dołączyć do klanu, stworzyć własny klan lub zwerbować odpowiednich graczy.

Jeśli chcecie otrzymać dodatkowe bonusy w bitwach i wziąć udział w Grach wojennych, rozwińcie swoją Twierdzę i przygotujcie rezerwy klanowe.

Jeśli jesteście gotowi do budowania trwałych sojuszów z innymi klanami, zajmowania nowych terytoriów i obrony swoich posiadłości, spróbujcie szczęścia w bitwach na mapie globalnej.

Niech szczęście zawsze sprzyja Wam na polu bitwy!

Zamknij