Lista zmian wprowadzanych przez aktualizację 8.1

Główne zmiany:

 • Dodano brytyjskie drzewko rozwoju: gałąź czołgów średnich kończąca się na czołgu FV4202 na X tierze i FV215b w gałęzi czołgów ciężkich na X tierze.
 • Następujące pojazdy premium zostały dodane do sklepu w grze: sowiecki niszczyciel czołgów VII tieru, SU-122-44, niemiecki czołg średni VII tieru Panther-M10 i niemiecki czołg średni VI tieru, PzKpfw IV Schmalturm.
 • Następujące mapy przeszły lifting graficzny wprowadzający nowy system renderowania: Prowincja, El Halluf, Smocza Grań, Klasztor.
 • Smocza Grań została ponownie wprowadzona do puli bitew losowych.
 • Prohorówka w trybie szturmu została usunięta.
 • Inskrypcje na radzieckich czołgach zostały zmodyfikowane, aby były bardziej czytelne.
 • Inskrypcje na wszystkich czołgach zostały zmodyfikowane, aby były bardziej czytelne z dużej odległości.

Mechanika gry

 • Stworzono możliwość kupna amunicji premium za kredyty. Ta sama amunicja będzie dostępna za kredyty, a kurs wymiany będzie wynosił tyle, co zazwyczaj (1 sztuka złota = 400 kredytów). Więcej wiadomości odnośnie tego możecie znaleźć w wiadomościach.
 • Dodano okienko informacyjne mówiące o niewystarczającej ilości kredytów aby kupić konkretny moduł.
 • Dodano możliwość wyłączenia trybu szturmu i boju spotkaniowego dla plutonów.
 • Dla większości pojazdów zmodyfikowano prędkość spalania w razie pożaru (minimalne zmiany).
 • Obiekt 263 został dodano do listy pojazdów liczących się do osiągnięcia „Lew Synaju”.

Optymalizacja::

 • Niektóre obiekty na mapach zostały zmodyfikowane aby były objęte nowym systemem renderowania.
 • Zoptymalizowano prędkość rysowania małych obiektów.
 • Poprawiono jasność niektórych efektów graficznych na niektórych mapach.
 • Poprawiono problem związany z obniżeniem wydajności niektórych konfiguracji sprzętowych.

Poprawki:

 • Naprawiono błąd powodujący umieszczenie gracza w trybie gry, który został wcześniej odznaczony.
 • Poprawiono prawdopodobieństwo umieszczenia gracza w pewnym trybach gry (np. niektórzy gracze doświadczali zwiększonego prawdopodobieństwa umieszczenia w „boju spotkaniowym” w przypadku odznaczenia trybu „szturmu”).
 • Naprawiono błąd powodujący wystrzelenie czołu w powietrze przy wjechaniu w bunkier.
 • Naprawiono błędy w umieszczeniu obiektów i oświetlenia na mapach: Ruinber, Bezdroża, El-Halluf, Lotnisko i Himmelsdorf.
 • Usunięto „cienie” czołgów widoczne w garażu, gdy czołg nadal znajdował się w bitwie.
 • Usunięto szparę pomiędzy modelami czołgów a podłożem w podstawowym garażu.
 • Poprawiono błędy w modelach następujących pojazdów: Pz IV Schmalturm, SU-122-54, T26E4 Superpershing, VK 3002 (DB), VK 3001 (H)
 • Poprawiono błąd w wyświetlaniu kamuflażu na SU-100-M1
 • Poprawiono niepoprawne wyświetlanie kamuflażu i inskrypcji na następujących pojazdach: AMX 13 F3 AM, D2, SU-122-54, Tetrarch, VK 3601 (H), T110E5 i AMX 50 120.
 • Poprawiono wyświetlanie schematu dział samobieżnych w oknie statusu pojazdu w czasie bitwy (który w wyniku błędu został zamieniony na schemat czołgu).
 • Poprawiono wyświetlanie pancerza kadłuba SU-122-54.
 • Poprawiono kąt nachylenia przedniej dolnej płyty pancerza IS-7 i IS3, aby były zgodne z historycznymi realiami.
 • Poprawiono dolną płytę pancerza czołgów.
 • Poprawiono widoczność pocisku w trakcie korzystania z widoku snajperskiego.
 • Naprawiono błąd powodujący zawieszenie gry w momencie rozpoczęcia bitwy.
 • Naprawiono błąd powodujący zawieszenie gry w momencie powrotu do garażu.
 • Naprawiono błąd powodujący spadek ilości wyświetlanych klatek na sekundę pojawiający się około 2 sekundy po wejściu w widok snajperski.
 • Poprawiono wyświetlanie wody z włączonym anti-aliasingiem.
 • Poprawiono niewłaściwe reinicjowanie dynamicznych cieni po zminimalizowaniu gry za pomocą skrótu ALT+TAB.
 • Poprawiono wyświetlanie zawieszenia, gdy pojazd znajduje się w powietrzu.
 • Poprawiono wyświetlanie trawy w widoku snajperskim, gdy jest ona wyłączona.
 • Naprawiono problem powodujący nie zatrzymywanie odtwarzania powtórki po zakończeniu bitwy.
 • Naprawiono błąd powodujący niemożność wznowienia odtwarzania powtórki po jej zapauzowaniu.
 • Poprawiono błąd, w wyniku którego miała miejsce niewłaściwa interakcja wody i mgły.
 • Poprawiono wiele drobnych błędów w oknie statystyk dostępnych po bitwie.
 • Poprawiono błąd powodujący odtwarzanie dźwięku przechwytywania bazy w momencie zatrzymania odtwarzania powtórki.
 • Naprawiono błąd powodujący zawieszenie odtwarzania powtórki w momencie przewijania do tyłu.
 • Poprawiono błąd z minimapą w czasie wojen klanów przy włączonej mgle wojny.
 • Naprawiono problem powodujący niemożność połączenia się ponownie po rozłączeniu z bitwą klanową.
 • Naprawiono błąd powodujący marnowanie pamięci w momencie otwarcia okna komend.
 • Poprawiono wyświetlanie ikon czołgów w drzewku rozwoju.
 • Naprawiono niepoprawne wyświetlanie modułów na pojazdach, które nie zostały jeszcze zbadane.
 • Poprawiono interakcję ikony wysadzenia magazynu amunicji z ilością zadanych obrażeń.
 • Poprawiono nieodpowiedni dźwięk odtwarzany w momencie zderzenia się ze skałą.
 • Naprawiono błąd w wyniku, którego menu bitwy pojawia się po sekundzie od kliknięcia przycisku „Esc”.
 • Naprawiono rzadki błąd związany z kursorem w oknie bitwy.
 • Poprawiono błędy gramatyczne w niemieckich inskrypcjach.
 • Usunięto nakładanie automatycznego zawieszenia konta w przypadku gdy konto było zalogowane przez ponad 25 godzin.
 • Usunięto możliwość przeszkolenia załogi na czołg „Observer”.
 • Naprawiono niepoprawne wyświetlanie penetracji po rykoszecie.
 • Naprawiono problem powodujący niemożność zrobienia zrzutu ekranu w czasie posiadania otwartego okna chatu.
 • Naprawiono błąd powodujący wyświetlenie trzech typów amunicji w garażu dla pojazdów posiadających tylko dwa typy amunicji.
 • Poprawiono emblemat: Dodano flagę Mjanma, poprawiono flagę Tajwanu.
 • Zmodyfikowana warunki zdobycia osiągniecia „służba patrolowa”.
 • Poprawiono zawieszenie/zamrożenie kamery w momencie otwarcia szybkiego menu komend.
 • Poprawiono problem powodujący niewyświetlanie postępu szkolenia załogi w momencie wglądu do jego karty ewidencyjnej.
Zamknij