Zmiany w wersji 9.19.1

Nowe państwo

Dodano atrybuty dla polskiej narodowości:

 • Polska została dodana do filtrów w karuzeli pojazdów;
 • załogi narodowe (dostępny tylko męski głos) ze stopniami i danymi osobistymi;
 • polskie wzory kamuflażu, emblematy i inskrypcje;
 • polski materiał eksploatacyjny premium: Chleb ze smalcem.
Uwaga: Na razie Polska nie zostanie dodana do drzewa technologicznego.

Zmiany w działach samobieżnych

 • Dodano możliwość zaproszenia działa samobieżnego do plutonu (ograniczenie to jedno działo na pluton).
 • Dodano wygodny sposób wyświetlania obszarów celowania sojuszniczych dział samobieżnych nad obiektami i mostami.
 • Uszkodzenia zadane przez sprzymierzone działa samobieżne ogłuszonemu przeciwnikowi są teraz wliczane do wyliczenia Odznaki biegłości dla danego działa. Teraz te uszkodzenia są sumowane z uszkodzeniami pojazdów przeciwnika po zniszczeniu gąsienicy i wykryciu oraz z uszkodzeniami zadanymi pojazdom przeciwnika.
 • Zmieniono wymagania dotyczące medalu Gore'a:
  • dodano niższy próg 2000 uszkodzeń;
  • zmniejszono górny próg uszkodzeń: teraz wystarczy zadać ośmiokrotną (zamiast dziesięciokrotnej) równowartość punktów wytrzymałości pojazdu.
 • Do zakładki Powiadomienia w bitwie dodano oddzielne opcje dla odznak za postawę w bitwie i historii łącznych uszkodzeń zadanych ogłuszonym celom.
 • Zmieniono ustawienia kamery dla alternatywnego trybu celowania. Zmniejszono czułość kamery na pomniejsze nierówności.
 • Zwiększono o 20% ilość zdobywanego doświadczenia i kredytów za uszkodzenia zadane ogłuszonym pojazdom przeciwnika.

Zmiany w warunkach misji osobistych

LT-7: Łowca dział samobieżnych dla rozdziału 4:

 • Wykryć 3 działa samobieżne przeciwnika i zadać uszkodzenia. Zniszczyć co najmniej jedno działo samobieżne.

MT-7: Cios z zaskoczenia, dla wszystkich rozdziałów:

 • Zadać uszkodzenia co najmniej jednemu działu samobieżnemu.
 • Zniszczyć co najmniej jedno działo samobieżne.
 • Zadać uszkodzenia co najmniej dwóm działom samobieżnym przeciwnika. Zniszczyć co najmniej jedno działo samobieżne.
 • Zadać uszkodzenia co najmniej trzem działom samobieżnym przeciwnika. Zniszczyć co najmniej jedno działo samobieżne.

MT-8: Konfrontacja, dla wszystkich rozdziałów:

 • Zniszczyć co najmniej trzy czołgi średnie przeciwnika.

MT-9: Godny przeciwnik, dla wszystkich rozdziałów:

 • Zadać co najmniej 500 uszkodzeń czołgom ciężkim przeciwnika. Zniszczyć co najmniej jeden czołg ciężki przeciwnika.
 • Zadać co najmniej 1000 uszkodzeń czołgom ciężkim przeciwnika. Zniszczyć co najmniej jeden czołg ciężki przeciwnika.
 • Zadać co najmniej 1500 uszkodzeń czołgom ciężkim przeciwnika. Zniszczyć co najmniej dwa czołgi ciężkie przeciwnika.
 • Zadać co najmniej 2000 uszkodzeń czołgom ciężkim przeciwnika. Zniszczyć co najmniej dwa czołgi ciężkie przeciwnika.

HT-6 (zmiana nazwy i kompletnie przerobiona): Posiłek dwudaniowy, dla wszystkich rozdziałów:

 • Zniszczyć łącznie co najmniej 2 czołgi ciężkie lub średnie.
 • Zniszczyć łącznie co najmniej 2 czołgi ciężkie lub średnie tego samego lub wyższego poziomu.
 • Zniszczyć łącznie co najmniej 3 czołgi ciężkie lub średnie.
 • Zniszczyć łącznie co najmniej 4 czołgi ciężkie lub średnie.

Zmiany w charakterystykach technicznych pojazdów

Chiny:

 • 121: zmieniono kąt opuszczenia działa 122 mm 60-122T z -3,5 na -5 stopni.
 • 113: zmieniono kąt opuszczenia działa 122 mm 60-122TG z -5 na -7 stopni (na bokach).
 • Do drzewa technologicznego dodano nowy czołg ciężki poziomu X WZ-111-5A do zbadania. Pojazd będzie dostępny poprzez WZ-111-4.

Przerobienie do jakości HD

Pojazdy przerobione do jakości HD:

 1. SU-8
 2. SU-26
 3. M3 Light
 4. M4A3E8 Sherman
 5. M36 Jackson
 6. AMX 13 F3 AM
 7. AMX 105 AM mle. 47
 8. AMX 105 AM mle. 50
 9. Lorraine 39L AM
 10. Pz.Kpfw. IV Hydrostat.
 11. D1
 12. Universal Carrier 2-pdr
 13. Churchill Gun Carrier

Inne zmiany

 • Zastąpiono Szkolenie bojowe Unitarką.
 • Zmieniono mechanikę wskaźnika penetracji pancerza.
 • W trybie Twierdze dowódca pokoju bitewnego w natarciach przed rozpoczęciem bitwy może wskazać strategię na minimapie. Wszyscy gracze w pokoju bitewnym będą mogli zobaczyć te wskazówki.
 • Matchmaking w obrębie poszczególnych poziomów: stopień niedopasowania liczby czołgów lekkich, niszczycieli czołgów, dział samobieżnych i plutonów na każdym poziomie zostanie zmniejszony.
 • Dodano możliwość zaproszenia działa samobieżnego do plutonu (ograniczenie to jedno działo na pluton).
 • Zmieniono porządek wyświetlania pojazdów (na danym poziomie) względem typów w panelach drużyn. Nowy porządek to: czołgi ciężkie, czołgi średnie, niszczyciele czołgów, czołgi lekkie, działa samobieżne. W ramach typu pojazdy są wyświetlane alfabetycznie.
 • Nagrano ponownie chińską ścieżkę dźwiękową z nowym głosem i w wymaganym dialekcie.
 • Zaktualizowano radzieckie żeńskie komentarze. Ponownie nagrano niektóre zwroty.
 • Zmieniono efekt zakłóceń radiowych dla żeńskich komentarzy, zgodnie z sugestiami graczy. Teraz żeńskie komentarze będą czytelniejsze i lepiej zaakcentowane.
 • Przerobiono wygląd menu ESC.

Naprawione usterki

 • Naprawiono usterkę powodującą, że pochwała (za ukończenie piętnastej misji osobistej) nie wyświetlała ikony żeńskiego członka załogi.
 • Naprawiono niewłaściwe działanie przycisku „Wyczyść listę” w porównywarce pojazdów.
 • Naprawiono usterkę powodującą, że niewłaściwe pojazdy były wyświetlane jako dostępne do wypełnienia misji.
 • Naprawiono usterkę powodującą, że klient nie przełączał się do trybu pełnoekranowego w systemach używających dwóch lub więcej ekranów.
 • Naprawiono usterkę uniemożliwiającą zmianę rozmiaru okna czatu w garażu.
 • Naprawiono usterkę powodującą, że atut Braterstwo broni, Ulepszona wentylacja oraz narodowe materiały eksploatacyjne wpływały na modyfikatory ukrywania pojazdu, gdy załoga nie posiadała umiejętności Kamuflaż.
 • Naprawiono usterkę związaną z opisem odznaczenia Lew Synaju.
 • Naprawiono usterkę powodującą, że Punkt werbunkowy nie mógł zostać zamknięty po otrzymaniu nagrody.
 • Naprawiono usterkę powodującą, że w niektórych przypadkach cała załoga nie mogła zostać wyszkolona do 100%.

Ulepszenia

 • Dodano ostrzeżenie, że część nieprzydzielonego doświadczenia bojowego zostanie wykorzystana na szkolenie w głównej kwalifikacji podczas przeszkalania członka załogi w szkole pułkowej lub na kursach przyspieszonych.
 • Dodano ikonę ostrzegającą, że sprzedaż zawartości w grze zostanie przeprowadzona ze zniżką.
 • Ulepszono okno odzyskiwania członka załogi. Dodano ostrzeżenie o zakończeniu okresu darmowego odzyskiwania w oknie odzyskiwania członka załogi.
 • Sposób wyświetlania liczby odznak mistrzowskich As pancerny w zakładkach Przebiegu służby wygląda teraz podobnie.
 • Podczas przechodzenia z ekranu porównywania pojazdów do okna podglądu pojazdu zostaje zachowana wybrana konfiguracja.
Zamknij