Lista zmian wprowadzanych przez aktualizację 7.2

Zawartość
 • Główne zmiany :
 • Dodane zostaną dwie nowe mapy, Province (w stylu włoskim) i Live Oaks (pierwsza amerykańska mapa).
 • Dodana zostanie nowa linia amerykańskich niszczycieli czołgów wyposażonych w wieże: M8A1, T49, M18, T25-2, T28 prototyp.
 • Amerykański czołg T34 stanie się czołgiem premium i zostanie usunięty z amerykańskiego drzewka rozwoju. Zostanie również poddany zmianom w celu zbalansowania.  Na jego miejscu pojawi się nowy ciężki czołg 9 tieru, M103.
 • Amerykański czołg T30 zostanie przeniesiony do nowego drzewka niszczycieli czołgów na 9 tier. T110E5 zajmie obecne miejsce T30, jako amerykański ciężki czołg 10 tieru.
 • Wprowadzone zostaną 22 nowe umiejętności załogi (ich szczegółowe opisy znajdują się w Personal File każdego członka załogi). Szczegóły na temat umiejętności załóg dostępne są tutaj
 • Dodane zostaną nowe rodzaje kamuflażu dla wszystkich nacji.
 • Dodane zostaną dwa testowe francuskie czołgi premium: artyleria 2 tieru 10.5cm leFH18 B2, oraz niszczyciel czołgów 3 tieru FCM 36 Pak 40. W momencie wprowadzenia patcha, czołgi będą dostępne na serwerze tylko dla osób biorących udział w super teście.
 • Wprowadzono zmianę, dzięki której na każdym czołgu będzie pojawiać się największa ilość uzyskanego doświadczenia (tzw. „qualification badges”).
 • Dodano tutoriale dostępne w garażu dla nowych graczy (dostępne tylko dla nowych kont, np. graczy, którzy uruchamiają grę po raz pierwszy).
 • Dodano imię „Ilya” dla radzieckich załóg.
Modele czołgów:
 • Poprawiono lub stworzono na nowo modele czołgów: IS, IS-7, T34, Panther II, A-20, T-127, JS-3, ISU-152, AMX 40, B1, M3 Stuart, VK 1602, AMX 13 90, JagdTiger, JagdPanther.
 • Rozmiar następujących czołgów został poprawiony, aby był bardziej zgodny z historycznymi realiami: IS-3, IS-4, ISU-152, Object 704, S-51.
 • Zmieniono wizualny model drugiej wieży t32.
 Poprawiono lub stworzono na nowo modele uszkodzeń następujących czołgów: 
 • Sowieckie: : IS, IS-3, IS-4, IS-7, Object  704, Т-50-2, SU-5, Т-26, SU-100, KV-1S, SU-85, А-32, BT-2, ISU-152.
 • Niemieckie: VK 3601H, Hetzer, PzKpfw V Panther, Grille, Marder II, PanzerJager I, PzKpfw VI Tiger (P), PzKpfw IV, PzKpfw 38NA, PzKpfw V/IV, StuG III, PzKpfw II Luchs, VK3001H, VK 4502A, PzKpfw VI Tiger, PzKpfw 38H735(F).
 • Amerykańskie: M3 Stuart, M3 Lee, T20, M4A2E4, T95
 • Francuskie: B1
Mechanika gry:
 • Zyski, koszt w kredytach, cena ulepszenia i naprawy, cena zakupu nowych modułów i cena ulepszenia modułów zostały zmienione dla większości czołgów. Zmiany te są dostępne tutaj.
 • Wszystkie umiejętności załogi uzyskane przed aktualizacją 7.2 zostały zresetowane: całe doświadczenie wydane na umiejętności załogi zostało dodane do puli wolnego doświadczenia poszczególnych członków załogi, jako niewykorzystane doświadczenie. Doświadczenie to może zostać wykorzystane do trenowania zarówno nowych, jaki i starych umiejętności załogi.
 • Wprowadzono możliwość resetowania umiejętności załogi za złoto (100% doświadczenia zostaje zachowane), za kredyty (90% doświadczenia załogi zostaje zachowane) i za darmo (80% doświadczenia załogi zostaje zachowane).
 • Parametry wszystkich czołgów będą przedstawiane biorąc pod uwagę załogę wytrenowaną na 100% podstawowego poziomu umiejętności. Nie będą brane pod uwagę wartości, które dodatkowo zwiększają efektywność załogi, takie jak umiejętności dowódcy, materiały eksploatacyjne itd. Rzeczywiste parametry czołgów pozostają bez zmian.
 • Osłona przeciw kumulacyjna zmniejsza obrażenia zadawane przez pociski odłamkowo burzące zależnie od jej grubości i umiejscowienia. W wersji 7.1 osłona przeciw kumulacyjna jedynie przesuwała miejsce eksplozji pocisku, a nie zmniejszała zadawanych przez niego obrażeń.
 • Pochłanianie uszkodzeń, zadawanych przez pociski odłamkowo burzące, przez pancerz zostaje zmniejszone o 20%.
 • Przedni pancerz najlepszej wieżyczki T-50-2 zostanie zmniejszony z 60 do 45mm.
 • Zasięg radia FuG37 zostanie zmniejszony z 360 do 290 metrów.
 • Mechanizm dosyłający dużego kalibru na KV-220 zostanie zmieniony na mechanizm dosyłający średniego kalibru.
 • Battle Tier (poziom matchmakera) KV-220, T14 i Churchill‘a zostanie zmniejszony o jeden poziom na potrzeby Match Makera
 • Odległość do celu będzie wyświetlana cały czas przy celowniku.
 • Zmieniono format zapisu powtórek. Powtórek zapisanych w wersji 7.1 nie będzie można odtworzyć w wersji 7.2.
 • Dodano cooldown dla komend F4 (Za mną!) i F7 (Pomocy!) w momencie nadużywania tych komend.
 • Dodano notyfikację o Team Killerach (TK) w czasie działania mgły wojny w wojnach klanów na mapie globalnej.
 • Zmieniono kolor flag na bazach. Po wprowadzeniu aktualizacji 7.2 wroga baza będzie zawsze oznaczona na czerwono, a sprzymierzona na zielono.
 • Zmieniono parametry następujących francuskich czołgów:

Renault FT:

 • Prędkość obrotu pierwszej wieży zmniejszona o 1.375 stopnia na sekundę.
 • Prędkość obrotu drugiej wieży zmniejszona o 1 stopień na sekundę.
 • Zasięg widzenia pierwszej wieży zwiększony o 13.75m

Hotchkiss H35:

 • Prędkość skrętu zwiększona o 0.5 stopnia na sekundę.
 • Zasięg widzenia zwiększony o 2.5m.
 • Kąt nachylenia działa w górę zwiększony z 16 do 20 stopni, w dół zwiększony z 10 do 13 stopni.

D1:

 • Wytrzymałość pierwszej wieży zostanie zwiększona o 5 punktów.
 • Prędkość obrotu pierwszej wieży zwiększona o 1 stopień na sekundę.
 • Prędkość obrotu drugiej wieży zwiększona o 0.25 stopnia na sekundę.
 • Zasięg widzenia drugiej wieży zwiększony o 2.5m.
 • Działo 37mm APX SA 18 otrzyma obniżoną szybkostrzelność o 0.21s.

D2:

 • Prędkość obrotu pierwszej wieży zmniejszona o 1.5 stopnia na sekundę.
 • Prędkość obrotu drugiej wieży zmniejszona o 1.25 stopnia na sekundę.
 • Zasięg widzenia pierwszej wieży zmniejszony o 2.5m.
 • Zasięg widzenia drugiej wieży zwiększony o 5m.

B1:

 • Wytrzymałość pierwszej wieży zwiększona o 10 punktów. 
 • Prędkość obrotu czołgu zwiększona o 2 stopnie na sekundę.
 • Rozrzut w czasie ruchu zostanie zmniejszony o 10%.
 • Prędkość obrotu pierwszej wieży zwiększona o 1.5 stopnia na sekundę.
 • Prędkość obrotu drugiej wieży zwiększona o 1 stopień na sekundę.
 • Zasięg widzenia pierwszej wieży zmniejszony o 15m.
 • Zasięg widzenia drugiej wieży zmniejszony o 12.5m.
 • Kąt nachylenia działa w dół zwiększony z 10 do 18 stopni.
 • Czas przeładowania działa 47mm SA34 na pierwszej wieży zmniejszony o 0.21s.
 • Czas przeładowania działa 47mm SA35 na pierwszej wieży zmniejszony o 0,21s.
 • Czas przeładowania działa 47mm SA34 na drugiej wieży zmniejszony o 0.08s.
 • Czas przeładowania działa 47mm SA35 na drugiej wieży zmniejszony o 0.08s.
 • Czas przeładowania działa 47mm SA37 na drugiej wieży zmniejszony o 0.21s.

B1:

 • Wytrzymałość pierwszej wieży zwiększona o 10 punktów. 
 • Prędkość obrotu czołgu zwiększona o 2 stopnie na sekundę.
 • Rozrzut w czasie ruchu zostanie zmniejszony o 10%.
 • Prędkość obrotu pierwszej wieży zwiększona o 1.5 stopnia na sekundę.
 • Prędkość obrotu drugiej wieży zwiększona o 1 stopień na sekundę.
 • Zasięg widzenia pierwszej wieży zmniejszony o 15m.
 • Zasięg widzenia drugiej wieży zmniejszony o 12.5m.
 • Kąt nachylenia działa w dół zwiększony z 10 do 18 stopni.
 • Czas przeładowania działa 47mm SA34 na pierwszej wieży zmniejszony o 0.21s.
 • Czas przeładowania działa 47mm SA35 na pierwszej wieży zmniejszony o 0,21s.
 • Czas przeładowania działa 47mm SA34 na drugiej wieży zmniejszony o 0.08s.
 • Czas przeładowania działa 47mm SA35 na drugiej wieży zmniejszony o 0.08s.
 • Czas przeładowania działa 47mm SA37 na drugiej wieży zmniejszony o 0.21s.

BDR G1B:

 • Wytrzymałość przy zamontowanej pierwszej wieży zwiększona o 20 punktów.
 • Wytrzymałość przy zamontowanej drugiej wieży zwiększona o 10 punktów.
 • Osłabiono odporność zawieszenia.
 • Zasięg widzenia pierwszej wieży zmniejszony o 6.25m.
 • Zasięg widzenia drugiej wieży zmniejszony o 3.75m.
 • Prędkość obrotu drugiej wieży zwiększona o 0.25 stopnia na sekundę.
 • Czas przeładowania dla działa 75mm SA32 na pierwszej wieży zmniejszony o 0.08s.
 • Czas przeładowania dla działa 75mm Long 44 na pierwszej wieży zmniejszony o 0.08s.
 • Czas przeładowania działa 90mm DCA 30 na drugiej wieży zmniejszony o 0.21s.
 • Czas celowania działa 90mm DCA 30 na drugiej wieży zmniejszony o 0.35s.

ARL 44:

 • Prędkość obrotu pierwszej wieży zmniejszona o 1 stopień na sekundę.
 • Zasięg widzenia pierwszej wieży zwiększony o 5m.
 • Prędkość obrotu drugiej wieży zmniejszona o 0.75 stopnia na sekundę.
 • Zasięg widzenia drugiej wieży zmniejszony o 2.5m.

                AMX M4 1945:

 • Prędkość obrotu czołgu zwiększona o 2 stopnie na sekundę.
 • Odporność zawieszenia zmniejszona.
 • Prędkość obrotu pierwszej wieży zwiększona o 0.5 stopnia na sekundę.
 • Zasięg widzenia pierwszej wieży zwiększony o 2.5m.
 • Zasięg widzenia drugiej wieży zwiększony o 1.25m.

AMX 50 100:

 • Odporność czołgu zmniejszona o 50 punktów.
 • Prędkość skrętu zmniejszona o 2 stopnie na sekundę.
 • Rozrzut w czasie ruchu zwiększony o 10%.
 • Prędkość obrotu wieży zwiększona o 0.5 stopnia na sekundę.
 • Zasięg widzenia zwiększony o 12.5 metra.
 • Czas przeładowania działa 90mm F3 zwiększony o 0.7s.
 • Czas celowania działa 90mm F3 zwiększony o 0.14s.
 • Czas pomiędzy wystrzałami działa 90mm F3 zmniejszony o 10%.
 • Czas przeładowania działa DCA 45 zwiększony o 0.7s.
 • Czas celowania działa DCA 45 zwiększony o 0.14s.
 • Czas pomiędzy wystrzałami działa DCA 45 zmniejszony o 10%.
 • Czas przeładowania działa 100mm SA 47 zwiększony o 0.85s.
 • Czas celowania działa 100mm SA 47 zwiększony o 0.14s.
 • Czas przeładowania działa 100mm SA 47 w momencie korzystania z magazynka zmniejszony o 10%.

AMX 50 120:

 • Wytrzymałość czołgu zmniejszona o 50 punktów.
 • Prędkość skrętu zmniejszona o 2 stopnie na sekundę.
 • Rozrzut w czasie ruchu zwiększony o 10%.
 • Prędkość obrotu wieży zwiększona o 0.5 stopnia na sekundę.
 • Zasięg widzenia zwiększony o 15m.
 • Kąt nachylenia działa zmniejszony z 7 do 6 stopni w dół.
 • Czas przeładowania działa 90mm DCA 45 zwiększony o 2.6s.
 • Czas celowania działa 90mm DCA 45 zwiększony o 0.14s.
 • Czas pomiędzy wystrzałami działa DCA 45 zmniejszony o 10%.
 • Czas przeładowania działa 100mm SA 47 zmniejszony o 1.4s.
 • Czas celowania działa 100mm SA 47 zwiększony o 0.14s.
 • Czas pomiędzy wystrzałami działa 100mm SA 47 zmniejszony o 10%.
 • Czas przeładowania działa 120mm SA 46 zmniejszony o 0.7s.
 • Czas celowania działa 120mm SA 46 zwiększony o 0.14s.
 • Czas pomiędzy wystrzałami działa 120mm SA 46 w zmniejszony o 10%

AMX 50 B:

 • Wytrzymałość zmniejszona o 100 punktów.
 • Rozrzut w czasie ruchu zwiększony o 10%.
 • Prędkość obrotu wieży zwiększona o 0.5 stopnia na sekundę.
 • Zasięg widzenia zmniejszony o 2.5m.
 • Kąt nachylenia działa w dół zmniejszony z 8 do 6 stopni.
 • Czas przeładowania zwiększony o 1.4s.
 • Czas celowania zwiększony o 0.14s.
 • 120mm SA 46  :
 • Czas pomiędzy wystrzałami zmniejszony o 10%.

AMX 38:

 • Prędkość obrotu wieży zmniejszona o 0.25 stopnia na sekundę.
 • Zasięg widzenia zwiększony o 5m.
 • Czas przeładowania działa 37mm SA 38 zwiększony o 0.12s.
 • Czas przeładowania działa 25mm Canon Raccourci Mle.1934 zwiększony o 0.09s.
 • Czas przeładowania działa 47mm SA34 zmniejszony o 0.35s.
 • Czas przeładowania działa 47mm SA35 zwiększony o 0.12s.

AMX 40:

 • Prędkość obrotu pierwszej wieży zwiększona o 0.5 stopnia na sekundę.
 • Zasięg widzenia pierwszej wieży zwiększony o 5m.
 • Prędkość obrotu drugiej wieży zmniejszony o 0.25 stopnia na sekundę.
 • Zasięg widzenia drugiej wieży zwiększony o 25m.

AMX 12t:

 • Wytrzymałość czołgu zmniejszona o 10.
 • Prędkość obrotu wieży zwiększona o 0.25 stopnia na sekundę.
 • Zasięg widzenia zmniejszony o 7.5m.
 • Kąt nachylenia działa zwiększony z 4 do 12 stopni w górę.
 • Czas przeładowania dla wszystkich dział zmniejszony o 0.28s.
 • Czas przeładowania między pociskami w momencie korzystania z magazynka zmniejszony o 10%.
 • Czas celowania dla wszystkich dział zwiększony o 0.22s.

AMX 13 75:

 • Wytrzymałość czołgu zmniejszona o 30 punktów.
 • Prędkość obrotu wieży zwiększona o 0.25 stopnia na sekundę.
 • Zasięg widzenia zmniejszony o 5m.
 • Kąt nachylenia działa zwiększony z 6 do 9 stopni w górę i zmniejszony z 8 do 6 stopni w dół.
 • Czas przeładowania działa 75mm SA49 L48 zmniejszony o 0.7s.
 • Czas pomiędzy wystrzałami działa 75mm SA49 L48 zmniejszony o 9%.
 • Czas celowania działa 75mm SA49 L48 zwiększony o 0.22s.
 • Czas przeładowania działa 75mm SA50 zwiększony o 1s.
 • Czas pomiędzy wystrzałami działa 75mm SA49 L48 zmniejszony o 10%.
 • Czas celowania działa 75mm SA50zwiększony o 0.22s.

AMX 13 90:

 • Wytrzymałość czołgu zmniejszona o 50 punktów.
 • Odporność zawieszenia zmniejszona.
 • Rozrzut w czasie ruchu zwiększony o 5% dla ulepszonego zawieszenia.
 • Prędkość obrotu wieży zwiększona o 0.25 stopnia na sekundę.
 • Zasięg widzenia zmniejszony o 2,5m.
 • Kąt nachylenia działa zwiększony z 8 do 9 stopni w górę i zmniejszony z 9 do 6 stopni w dół.
 • Czas przeładowania działa 75mm SA50 zwiększony o 1.7s.
 • Czas pomiędzy wystrzałami działa 75mm SA50 zmniejszony o 0.22s.
 • 75mm SA50zmniejszony o 10%.
 • Czas celowania działa 75mm SA50zwiększony o 0.22s.
 • Czas przeładowania działa 90mm F3 zwiększony o 0.9s.
 • Czas pomiędzy wystrzałami działa 90mm F3 zmniejszony o 10%.
 • Rozrzut działa 90mm F3 spowodowany skręcaniem wieży zwiększony o 25%.
 • Czas celowania działa 90mm F3 zwiększony o 0.15s. 

Lorraine 40t:

 • Wytrzymałość czołgu zmniejszona o 50 punktów.
 • Prędkość skrętu zmniejszona o 4 stopnie na sekundę.
 • Rozrzut w wyniku skrętu przy pierwszym zawieszeniu zwiększony o 5%.
 • Rozrzut w wyniku skrętu przy drugim zawieszeniu zwiększony o 15%.
 • Prędkość obrotu wieży zmniejszona o 1 stopień na sekundę.
 • Zasięg widzenia zmniejszony o 2,5m.
 • Czas przeładowania działa 90mm F3 zwiększony o 2,7s.
 • Czas pomiędzy wystrzałami działa 90mm F3 zmniejszony o 10%.
 • Czas celowania działa 90mm F3 zwiększony o 0.14s.
 • Czas przeładowania działa 90mm DCA 45 zwiększony o 2,3s.
 • Czas pomiędzy wystrzałami działa DCA 45 zmniejszony o 10%.
 • Przeładowanie w momencie strzelania z magazynka działa 90mm DCA 45 zmniejszony o 10%.
 • Czas celowania działa 90mm DCA45 zwiększony o 0.14s.
 • Czas przeładowania działa 100mm SA 47 zwiększony o 0,6s.
 • Czas pomiędzy wystrzałami działa 100mm SA 47 zmniejszony o o 15%.
 • Czas celowania działa 100mm SA 47 zwiększony o 0.14s.

Bat Chatillon 25t:

 • Wytrzymałość czołgu zmniejszona o 100 punktów.
 • Rozrzut w wyniku skrętu przy pierwszym zawieszeniu zwiększony o 5%.
 • Rozrzut w wyniku skrętu przy drugim zawieszeniu zwiększony o 20%.
 • Prędkość obrotu wieży zmniejszona o 0,5 stopnia na sekundę.
 • Zasięg widzenia zmniejszony o 2,5m.
 • Kąt nachylenia działa zmniejszony z 9 do 6 stopni w dół.
 • Czas przeładowania działa 90mm F3 zwiększony o 2,6s.
 • Czas pomiędzy wystrzałami działa 90mm F3 zmniejszony o 10%.
 • Czas celowania działa 90mm F3 zwiększony o 0.14s.
 • Czas przeładowania działa 90mm DCA 45 zwiększony o 2,6s.
 • Czas pomiędzy wystrzałami działa DCA 45 zmniejszony o 10%.
 • Czas celowania działa 90mm DCA45 zwiększony o 0.14s.
 • Czas przeładowania działa 100mm SA 47 zwiększony o 3,4s.
 • Czas pomiędzy wystrzałami działa 100mm SA 47 zmniejszony o o 10%
 • Czas celowania działa 100mm SA 47 zwiększony o 0.14s.

Interfejs:

 • Dodano nową ikonę (trójkąt) do wizerunku członka załogi, która informuje o tym, że członek załogi otrzyma dodatkowe doświadczenie w wyniku przyspieszonego szkolenia.
 • Stworzono nową karuzelę czołgów w garażu i wprowadzono nowe opcje filtrowania czołgów.
 • Wprowadzono zaawansowane okienko dostępne z karuzeli czołgów.
 • Dodano znaczniki plutonu i klany tagów do „szerokiej” listy czołgów w poszczególnych drużynach.
 • „Szerokie” widzenie listy czołgów będzie posiadało szerokość najdłuższego nicka na liście.
 • Tło listy czołgów zostało zmienione na bardziej przeźroczyste.
 • Wprowadzono animację do zmiany listy z szerokiej na wąską na początku bitwy.
 • Wprowadzono nowy sposób wyświetlania listy uczestników bitwy: [ilość fragów] [nazwa czołgu] [ikona czołgu].
 • Wprowadzono zaawansowane okienko wyskakujące w momencie najechania na czołg w karuzeli.
 • Wprowadzono zmiany do znaczników czołgów po naciśnięciu przycisku „alt” w czasie bitwy.
 • Wprowadzono zmiany do celownika w trybie snajperskim.
 • Wprowadzono do celownika indykator informujący o ilości pozostałych naboi w magazynku.
 • Po naciśnięciu przycisku „TAB” wyświetlana będzie „szeroka” lista zamiast tabeli uczestników bitwy.
 • Wprowadzono opcję przenoszenia całej załogi go baraków.
 • Przyciski odpowiedzialne za zakładanie i zdejmowanie wyposażenia zostały przeniesione.
 • Usunięto zbędne elementy interfejsu nadal widoczne po przyciśnięciu klawisza „V” odpowiedzialnego domyślnie za wyłącznie interfejsu.
 • Zmieniono wygląd okienka zakupu premium.
 • Dodano przycisk „pomoc” do menu bitwy, który po naciśnięciu wyświetli okno z klawiszologią.
 • Zmieniono przycisk „statystyki” na „osiągnięcia”.
 • Zmieniono ramkę minimapy.
 • Zmieniono format wiadomości dotyczący wyników bitew w czasie trwania specjali (na przykład w momencie otrzymania doświadczenia x5).
 • Zwiększono obszar okna wyświetlającego wiadomości nad minimapą, aby uniknąć wyświetlania nicków graczy na obszarze większym niż 3 linijki.
Grafika:
 • Stworzono na nowo niektóre efekty ukazujące się w momencie trafienia pocisku w ziemię.
 • Poprawiono efekt płonących czołgów.
 • Poprawiono efekt falowania wody.
 • Stworzono na nowo efekty trafienia w piasek lub śnieg.
 • Dodano dodatkowe poziomy jakości grafiki aktywne w zależności od odległości od pojazdu.
 • Dodano ptaki do niektórych map.
 • Usunięto graficzny efekt przebicia pancerza po trafieniu pocisku odłamkowo burzącego w momencie braku uszkodzenia pojazdu. 
Poprawki:
 • Poprawiono niewłaściwe wyświetlanie grubości pancerza ISU-152 w interfejsie.
 • Poprawiono efekty strzału niektórych czołgów.
 • Naprawiono okazjonalny brak penetracji w momencie trafienia osłony przeciw kumulacyjnej.
 • Naprawiono „wykrywanie czołgów” w zniszczonym czołgu w czasie oglądania statystyk po zakończonej bitwie.
 • Zmieniono kolory i geometrię niektórych niemieckich kamuflaży dla większego podobieństwa do historycznych kamuflaży.
 • Wyposażenie czołgu, które było określana, jako niezdejmowalne będzie nazywane „złożonym”.
 • Naprawiono problem „skoków” w czasie oglądania powtórek bitew.
 • Naprawiono  niewłaściwe wyświetlanie celownika występujące w czasie pauzowania powtórek.
 • Poprawiono wiadomość pojawiająca się przy zdejmowania sprzętu za złoto.
 • Poprawiono wygląd kamery pośmiertnej w czasie korzystania z niskiego poziomu detali.
 • Naprawiono aktywację ikon siatki kamuflażowej i lornetki przed i po bitwie.
 • Poprawiono efekt zderzenia się czołgów z budynkami i innymi przedmiotami.
 • Naprawiono błąd występujący w czasie ładownia standardowej amunicji  w czasie zakupu dla czołgów posiadających mechanizm ładujący.
 • Poprawiono wiadomość wyświetlaną w czasie rekrutacji nowych członków załogi.
 • Naprawiono błąd powiązany z opcję sprzedaży czołgu w zaznaczonym zdejmowanie wyposażenia za złoto w wypadku braku wystarczających środków na koncie.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego załoga nie otrzymywała odznaczeń po zresetowaniu umiejętności lub przeszkoleniu.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego ilość bitew odbytych w poszczególnych czołgach nie zgadzała się z wynikiem podanym w ogólnym liczniku bitew ze względu na bitwy które nie dobiegły końca (na przykład bitwy, które zostały przerwane przez nieprzewidzianą konserwację serwera).
 • Usunięto możliwość przeszkolenia załogi Chińskich czołgów na nieistniejące czołgi.
 • Usunięto ze sklepu niektóre moduły czołgów premium i czołgów X tieru.
 • Naprawiono możliwość zaznaczania tekstu w innych językach niż angielski w oknach dialogowych.
 • Naprawiono błędy w oknie interfejsu odpowiedzialnym za zakup kamuflażu.
 • Naprawiono błąd, w wyniku, którego „ostatnia bitwa” była wyświetlana na rok 1970 na profilu gracza, gdy dany gracz nie rozegrał jeszcze żadnych bitew.
 • Poprawiono opisy osiągnięć: „strzelec wyborowy”, „strzelec pancerny”, „wsparcie”, „rozpruwacz”, „okupant”, „kamikadze”, „nietykalny”, weteran”.
 • Poprawiono opisy epickich osiągnięć: „medal Billotte’a», „medal Burdy” i „ medal Halonena”.
 • Naprawiono błąd przy wyświetlaniu upłynięcia okresu ważności kamuflażu.
 • Poprawiono opisy kilku kamuflaży.
 • Usunięto informacje o zerowym koszcie niektórych naboi lub materiałów eksploatacyjnych.
 • Naprawiono błąd związany ze zdejmowaniem wyposażenia z uszkodzonych czołgów.
 • Poprawiono kilka okien informujących o zmianach w wyposażeniu.
 • Poprawiono głośność dźwięków pojawiających się w momencie niszczenia niektórych przedmiotów.
 • W momencie zaliczenia trafienia krytycznego, wiadomość głosowa będzie informowała tylko o „penetracji”.
 • Usunięto powtarzany dźwięk zrywanej gąsienicy włączający się w czasie powrotu do zniszczonego pojazdu w czasie używania kamery pośmiertnej.
 • Naprawiono rzadki błąd niewłaściwego wyświetlania, zarówno w osi pionowej jak i poziomej, pojazdu przemieszczającego się w dużej odległości od gracza.
 • Naprawiono błąd powodujący niemożność zmiany poziomu filtrowania antyizotropowego w opcjach.
 • Poprawiono kilka niewielkich błędów związanych z wyświetlaniem dynamicznych cieni.
 • Poprawiono kilka błędów w oknie pomocy dostępnym pod klawiszem F1.
 • Naprawiono rzadki błąd powodujący wyłączenie się klienta powstały po wprowadzeniu aktualizacji 7.1.1.
 • Naprawiono okazjonalny błąd powodujący nie dołączenie do rozgrywki, na którą został wysłany czołg gracza. Sytuacja taka mogła mieć miejsce w momencie zawieszenia się klienta w czasie ładowania mapy.
 • Naprawiono rzadki błąd powodujący wyłączenie klienta w momencie wchodzenia do garażu.

Znane problemy:

 • na niektórych maszynach ( 8 lat i sztarszych) client może mieć problemy z wyświetlaniem grafiki. Pracujemy nad usunięciem tych problemów

Szczegółowe zmiany w ekonomii v.2.0

1. Zmiany w zarobkach pojazdów

Objaśnienie

 • +44% — zarobki pojazdu zwiększone o 44%;
 • -8% — zarobki pojazdu zmniejszone o 8%;
 • *(-10%) — koszty napraw pojazdu zmniejszone o 10%;
 • *(+10%) — koszty naprawy pojazdu zwiększone o10%.

Uwaga

 • Pojazdy, których nie ma na liście nie podlegają zmianą w zarabianiu.

Niemcy
 
Czołgi lekkie Czołgi średnie
Czołgi  ciężkie
Niszczyciele czołgów
Artyleria
Tier 1 Leichttraktor +90%        
Tier 2 PzKpfw II +58%     Panzerjager I +36% Sturmpanzer I Bison +57%
PzKpfw 38H735 (f) +10%        
PzKpfw 35(t) +42%        
Tier 3 PzKpfw 38(t) +30%     Marder II +5% Wespe +34%
PzKpfw II Luchs +44%       Sturmpanzer II +40%
T-15 +6%        
PzKpfw III Ausf. A +43%        
Tier 4 PzKpfw 38 nA +25% PzKpfw III +35%   Hetzer +4% Grille +14%
VK 1602 +40%        
Tier 5 VK2801 +14% PzKpfw III/IV +3%   Stug III -5% Hummel +5%
  PzKpfw IV -2%      
Tier 6   VK3001(H) -8% *(- 8,8%)   JagdPz IV -6% GW-Panther +3%
  VK3601(H) -8% *(- 9,75%)      
  VK3001(P) -8%      
Tier 7   VK 3002 (DB) +10% * (+10%) Pz VI Tiger +5% *(+10%) Jagdpanther -3%  
  Pz V Panther *(+5%) Pz VI Tiger (P) -3% *(+10%)    
Tier 8   Panther II -5% * (-5%) VK4502(P)Ausf. A +5%   GW Typ E +7% *(-15%)
    Pz VIB Tiger II +5% *(-5%)    
Tier 9   Е-50 +5% VK4502(P)Ausf. B *(+8%)    
    E-75 *(+8%)    
Tier 10     Maus +5% *(-10%)    
    E-100 +5% *(-5%)    

  Ameryka
  Czołgi lekkie
Czołgi średnie
Czołgi  ciężkie
Czołgi  ciężkie
Artyleria
Tier 1 T1 Cunningham +95%        
Tier 2 M2 Light Tank +26% T2 Medium Tank +40%   T18 +56% Т57 +40%
T2 LT +10%        
Tier 3          
M3 Stuart +7% M2 Medium Tank +16%   T-82 +26% М37 +35% 
M 22 Locust +10%        
Tier 4 М5 Stuart +20% M3 Lee +12%   T40 +10% M7 Priest +8%
Tier 5   M4 Sherman -8% T14 +15% M10 Wolverine -5%  
  RAM-II +5%      
Tier 6   M4A3E2 -8% *(+25%) M6 -5% M36 Slugger -6%  
  M4A3E8 -8% *(+25%)      
Tier 7   Т20 -10% Т29 -5% *(+10%) Т25 АТ -3%  
Tier 8   M26 Pershing -7% *(+3%) Т32 -3%   Т92 +8%
Tier 9   M46 Patton +5%      

  ZSRR
  Czołgi lekkie
Czołgi średnie
Czołgi  ciężkie
Niszczyciele czołgów
Artyleria
Tier 1 MS-1 +82%        
Tier 2 Т-26 +46%     АТ-1 +52% SU-18 +60%
Tetrarch +10%        
BТ-2 +44%        
Tier 3 BТ-7 +52%     SU-76 +30% SU-26 +42%
Т-46 +46%        
Т-127 +15%        
M3 Stuart +10%        
Tier 4 A-20 +37% T-28 +10%   SU-85Б +3% SU-5 +13%
T-50 +36%        
Tier 5 T-50-2 +14% Matilda +5% Churchill +6% SU-85 -5%  
  T-34 +5% KV-220 +6%    
Tier 6   T-34-85 -8% *(+10%) KV-1S -5% *(-5%) SU-100 -6%  
    KV-3 -5%    
Tier 7   KV-13 -7% *(+15%) IS +12% *(+5%) SU-152 -3% Object 212 *(+10%)
  T-43 *(-10%)      
Tier 8   T-44  -5% IS-3 +5%   Object 261 +10%
Tier 9   Т-54 +10% IS-4 *(+8%) Object  704 -5%
 
Tier 10     IS-7 +5% *(-5%)    

  Francja
  Czołgi lekkie
Czołgi średnie
Czołgi  ciężkie
Tier 1 RenaultFT +92%    
Tier 2 Hotchkiss H35 +44%    
D1 +55%    
Tier 3 AMX38 +51% D2 +35%  
Tier 4 AMX40 +21%   B1 +20%
Tier 5     BDR G1B +20%
Tier 6 AMX: 13 75 -13% *(+10%)   ARL44 -12%
Tier 7 AMX 13 90 +10%   AMX M4 1945 *(+13%)
Tier 8      
Tier 9   Bat Chat. 25t *(-15%)  
Tier 10     AMX 50B +5% *(-10%)
2. Zmiany w doświadczeniu wymaganym do badań

Objaśnienia

 • SU-18: 125>>>180 — zmiana ilości doświadczenia potrzebnego do badań
 Zmiana ilości doświadczenia potrzebnego do badań
                                     
ZSRR       Niemcy                                                                            
   Ameryka                                 
Tier 2
SU-18: 125>>>180 Sturmpanzer I Bison: 125>>>160  T57: 125>>>160
BТ-2: 115>>>120 Panzerjager I: 125>>>130  T18: 135>>>110
AT-1: 75>>>110 PzKpfw 35(t): 125>>>120 M2 LT: 90>>>120
T-26: 115>>>135 PzKpfw II: 90>>>100 T2 MT: 90>>>120
Tier 3 BТ-7: 1090>>>1500
Wespe: 1005>>>3500 (from PzII) M37: 2725>>>3235
Т-46: 705>>>1400 PzKpfw III Ausf A: 835>>>1500 M2 MT: 725>>>1140
SU-26: 3605>>>3500 PzKpfw II Luchs: 1005>>>1480 T82: 570>>>1050
SU-76: 615>>>1100 PzKpfw 38(t): 1020>>>1250 T82: 3003>>>4000 (from M3)

Marder II: 745>>>1600

Sturmpanzer II: 3500>>>3600
Tier 4
SU-85B: 2490>>>3100 Hetzer: 3145>>>3600 M5 Stuart: 4120>>>4500

Hetzer: 2120>>>5000 (from Pz38NA)
А-20: 3040>>>3200 Grille: 14445>>>14500 (from Stpz II) M3 Lee: 3385>>>3500
SU-5: 13950>>>10550 Grille: 12925>>>12300 (from Wespe) T40: 2270>>>3300
T-50: 3200>>>4800 Pz38NA 4: 3590>>>3800 M7 Priest: 13160>>>11500
T-28: 3280>>>3600 VK1602 Leopard: 3860>>>5000 M7 Priest: 30385>>>33200 (from M3)

Pz III: 3860>>>3800
Tier 5 KV: 13985>>>14985 PzKpwf IV: 14040>>>15000 T1 Heavy: 13055>>>14055
T-34: 13025>>>11500 VK3001 (H): 26055>>>27800 M4 Sherman: 13055>>>14055
SU-85: 9770>>>12500 VK 2801: 56230>>>52100 M10 Wolverine: 12430>>>14430
SU-85: 40480>>>23500 (from T-34) Hummel: 43215>>>50000 (from Pz III/IV)
SU-8: 47160>>>42500
M4A3E8: 28550>>>30500
T-50-2: 54700>>>62500
M4A3E8: 25260>>>28700 (from M7)
Tier 6 KV-3: 21330>>>18500 JagdPz IV: 30685>>>31100 M12: 112250>>>106000
KV-1S: 26830>>>23800 GW-Panther: 116580>>>109500 M36 Slugger: 58910>>>51900 (from M4A3E8)
SU-100: 25285>>>26500 VK3601(H): 13225>>>8500 (от VK3001(H)) M6: 14605>>>22500 (from M4A3E2)
SU-14: 112890>>>109000

Tier 7 SU-152: 34425>>>31500 PzKpfw VI Tiger(P): 41180>>>45100 T29: 35070>>>42070
KV-13: 63300>>>53300 (from KV-1S) PzKpfw V Panther: 47145>>>48600 T20: 51690>>>55500 (from M4A3E8 and M4A3E2)
Object 212: 185570>>>146000 (from S-51) VK3002(DB): 41180>>>25000 (from VK3001(H)) T25 AT: 55820>>>45000
Object 212: 185570>>>146000 (from SU-14) VK3002(DB): 39750>>>21000 (от VK3601(H)) M40/M43: 148720>>>165000
T-43: 57285>>>53000 Jagdpanther: 64400>>>60500 M26 Pershing: 100750>>>98100
T-43: 26520>>>22200 (от КВ-13) Gw-Tiger: 166000>>>162000 T28: 74875>>>87000

PzKpfw V Panther: 24535>>>20000 (from VK3002DB)  
Tier 8 IS-3: 80575>>>77000 PzKpfw VIB Tiger II: 83365>>>78000 T92: 313820>>>326000
 
 
 
ISU-152: 79135>>>75000 VK4502(P) Ausf. A: 99550>>>90000
Object 261: 311100>>>320000 Panther II: 98800>>>88500

Ferdinand: 72630>>>77500
Gw typ E: 251000>>>264000
Tier 9 IS-4: 168665>>>164700 Jagdtiger: 176240>>>150300 T95: 178900>>>165000
T-54: 167025>>>160100 E-75: 163490>>>154000

Object 704: 152900>>>176500
Tier 10
IS-7: 178445>>>189200

3. Zmiany kosztu zakupu pojazdu

Objaśnienia

 • SU-18: 5300>>>3400Zmiana ilości kredytów wymaganych do dokonania zakupu pojazdu
Zmiana ilości kredytów wymaganych do dokonania zakupu pojazdu

ZSRR                 
Ameryka                         
Niemcy                                       
Tier 2
T-26: 4500>>>3700 T18: 4100>>>3000 Sturmpanzer I Bison: 6000>>>3500
BT-2: 7400>>>3500 T57: 5400>>>3100 Panzerjager I: 3800>>>3200
АТ-1: 4400>>>3000 T2 Med: 5100>>>3500 PzKpfw 35(t): 4300>>>3600
SU-18: 5300>>>3400 M2 LT: 4100>>>3400 PzKpfw II: 4100>>>3000
Tier 3
BT-7: 60200>>>37000 T82: 56900>>>30000 Pz II Luchs: 55200>>>39000
T-46: 47400>>>38500 M3 Stuart: 53400>>>37500 PzKpfw III Ausf A: 53100>>>35000
SU-76: 65000>>>35500 M2 Med: 45600>>>31000 PzKpfw 38(t): 36000>>>33000
SU-26: 54300>>>53000 M37: 55800>>>47000 Marder II: 52100>>>42000


Sturmpanzer II: 45000>>>51000
Wespe: 53500>>>48000
Tier 4
Т-50: 189300>>>200000 M3 Lee: 155300>>>126000 Pz III: 182500>>>138000
T-28: 189200>>>135000 M5 Stuart: 188700>>>143000 Pz38NA: 185600>>>145000
А-20: 197700>>>134000 T40: 163700>>>125000 VK1602 Leopard: 255100>>>210000
SU-85B: 158300>>>124000 M7 Priest: 149300>>>175000 Hetzer: 164800>>>127000
SU-5: 142100>>>172000
Grille: 147100>>>177000
Tier 5
KV: 333200>>>410000 M4 Sherman: 250500>>>350500 PzKpfw III/IV: 190800>>>315000
T-34: 256700>>>356700 T1 Heavy: 315800>>>435000 VK 2801: 621200>>>705000
SU-85: 360900>>>414000 M7: 240500>>>355000 PzKpwf IV: 244300>>>373000
SU-8: 505000>>>685000 M24 Chaffee: 537550>>>687550 Stug III: 340600>>>422000
T-50-2: 506400>>>725000 M10 Wolverine: 361200>>>415000 Hummel: 512700>>>692700

M41: 520000>>>700000
Tier 6 T-34-85: 708800>>>915000 M4A3E8: 710500>>>930500 VK3001 (P): 720400>>>920000
KV-3: 1078200>>>1055000 M4A3E2: 794700>>>975000 VK3601 (H): 736500>>>935000
KV-1S: 623100>>>850000 M6: 640300>>>885000 VK3001 (H): 623100>>>845000
SU-100: 858900>>>908900 M36 Slugger: 834200>>>884200 JagdPz IV: 840500>>>910500
SU-14: 1117900>>>1460000 M12: 1120800>>>1400000 GW-Panther: 1250000>>>1500000
S-51: 1072500>>>1200000

Tier 7
T-43: 1305300>>>1355000 T20: 1290000>>>1340000 PzKpfw VI Tiger(P): 1276500>>>1395000
SU-152: 1383200>>>1305000 M40/M43: 2438000>>>2838000 PzKpfw VI Tiger: 1256700>>>1390000
Object 212: 2490000>>>2860000
PzKpfw V Panther: 1411800>>>1380000

VK3002(DB): 1386100>>>1369000
Jagdpanther: 1304200>>>1345000
Gw-Tiger: 2560000>>>2910000
Tier 8
T-44: 2010000>>>2085000
PzKpfw VIB Tiger II: 2392000>>>2450000
Object 261: 3548000>>>3430000 VK4502(P) Ausf. A: 2378700>>>2435000


Tier 9
Object 704: 3547000>>>3660000 T95: 3560000>>>3500000 E50: 2890000>>>2990000


Jagdtiger: 3550000>>>3450000
E-75: 3561000>>>3480000
VK 4502 (P) Ausf. B: 3557000>>>3598000
Tier 10


E-100: 6154000>>>6100000

4. Zmiany w doświadczeniu wymaganym do badania modułów

Objaśnienia

 • 105 mm Howitzer M4: 1550>>>2500  Zmiana ilości doświadczenia wymaganego do zbadania modułu
Zmiana ilości doświadczenia wymaganego do zbadania modułu
  ZSRR Ameryka Niemcy
Działo  23 mm VY: 180>>>140  20mm Hispano-Suiza Birgikt gun: 180>>>140  2 cm Flak 38 L/112: 180>>>160
45 mm VТ-42: 550>>>850 37mm Gun M-5: 40>>>90 3,7 cm KwK 38 (t) L/47: 40>>>120
57 mm ZIS-2: 3200>>>4000 75 mm Howitzer M1A1: 330>>>660 5 cm PaK 39 L/60: 550>>>350
37 mm ZiS-19S: 240>>>160 Ordnance QF 2pdr AT Gun Mk.X: 525>>>500 7,6 cm PaK 36 (r): 3200>>>2600
85 mm LB-2S: 4500>>>5100 75mm Howitzer M3: 1100>>>700 10,5 cm leFH 18 L/28: 1500>>>2500
152 mm Howitzer ML-20 1931: 5550>>>8600 105 mm Howitzer M4: 1550>>>2500 5 cm KwK 39 L/60: 550>>>350
122 mm А-19 1937: 21500>>>18600 57 mm Gun M1 L/50: 2040>>>2350 15 cm sFH 18 L/30: 5200>>>7800
122 mm D-25S 1944: 26700>>>21400 155 mm Gun M1918M1: 12500>>>8800 7,5 cm StuK 42 L/70: 4800>>>4600
  155 mm Gun M1A1: 35000>>>15500 7,5 cm PaK 39 L/48: 4100>>>3400
  90mm Gun M3: 9500>>>14000  
  76 mm AT Gun M1A1: 4750>>>4600  
  76 mm AT Gun M1A2: 6100>>>5800  
  105 mm AT SPH M4 L23: 1550>>>1500  
  90 mm AT Gun M3: 16070>>>14000  
  105 mm Gun T5E1: 40700>>>18100  
  105 mm AT Gun T5E1: 41000>>>18100  
  120 mm AT Gun T53: 63000>>>51000  
Zawieszenie SU-26B: 100>>>300 Cunningham E2: 85>>>70 Leichtetraktorketten B: 90>>>70
Т-28А: 1470>>>1220 T18E2: 300>>>100 VK-2801-Ketten Ausf. B: 6750>>>5600
SU-5бis: 100>>>1000 VVSS T36E8: 1500>>>1200 M36T42: 4950>>>6950
T-50-2M: 7640>>>6500 T25T2: 9025>>>13800 VK 4502 (P) verstarkte Ketten: 18890>>>23300
SU-8А: 1625>>>2100    
Wieża T136: 9600>>>12100 Cunningham D2: 50>>>40 PzIIturm ausf F 3: 340>>>320
IS-122: 9500>>>12200   PzKpfw-III-Turm Ausf. C 3: 375>>>400
    PzKpfw-38-(t)Turm Ausf.G: 940>840
    PzKpfw-IIL-Grossturm: 830>>>930
    VK3001(P)Porsche Turm: 9800>>>7400
    PzKpfwV Schmalturm: 11620>>>10100
Radio KRSTB: 4700>>>5800    
Silniki GAZ-М1: 30>>>35 Cunningham V8: 100>>>60 Krupp M311: 60>>>50
АМО-3: 45>40 Continental W670-7: 500>>>190 Maybach HL 62 TR: 140>>>145
Т-26М: 125>>>95 Wright Continental R-975C2: 850>>>350 Maybach HL 62 TRM: 170>>>180
Т-26F: 175>>>130 Continental W-670: 720>>>310 Skoda T-15: 150>>>325
М-17F: 500>>>850 Continental R-975-C1: 850>>>550 Maybach HL 38 TR: 100>>>80
V-2-34: 2000>>>5000 Wright G200 M781C9GC1: 10900>>>15100 Maybach HL 120 TR: 850>>>710
V-2K: 2200>>>5100 Continental AV-1790-3: 23000>>>19000 Praga EPA/2: 750>>>550
М-5-400F Bis: 840>>>1200 AV-1790-5A: 12000>>>31000 Praga EPA/3: 1200>>>1000
М-17E: 5600>>>6000   Maybach HL 230 P 45: 23000>>>18800

5. Zmiany w kosztach zakupu modułów

Objaśnienia

 • 152 mm М-10: 70820>>>58000 — Zmiana ilości kredytów wymaganych do zakupu modułu
Zmiany w kosztach modułów (kredyty)

ZSRR USA Niemcy
Działa 45 mm 1932: 2350>>>2000 37mm Gun M-5: 2400>>>2000 2 cm Breda: 3570>>>1970
20 mm TNSH: 2580>>>2380 Ordnance QF 2pdr AT Gun Mk.X: 20150>>>17200 2 cm KwK 38 L/55: 2390>>>1920
122 mm Howitzer 1930: 25000>>>35000 57 mm Gun M1 L/50: 38230>>>33000 5 cm KwK 38 L/42: 6970>>>9970
76 mm L-10S: 10090>>>10310 155 mm Gun M1A1: 130800>>>111500 10,5 cm StuH 42 L/28: 22460>>>28000
57 mm ZiS-8: 21980>>>22910 90 mm AT Gun M3: 127300>>>81000 8,8 cm KwK 36 L/56: 81000>>>66000
152 mm М-10: 70820>>>58000 90 mm Gun M3: 93000>>>81000 8,8 cm PaK 36 L/56: 81000>>>66000
122 mm М-30S: 63340>>>42500 76mm Gun M1A2: 64000>>>62000 7,5 cm KwK 42 L/70: 64000>>>53000
85 mm LB-2S: 86550>>>62600 76 mm AT Gun M1A1: 52100>>>50330 7,5 cm StuK 42 L/70: 56000>>>53000
203 mm B-4: 118800>>>150000 76 mm AT Gun M1A2: 64000>>>62000 10,5 cm KwK 42 L/28: 40100>>>28000
85 mm D-5S-85А: 81930>>>59000 105 mm AT SPH M4 L23: 42100>>>40300 7,5 cm KwK 40 L/48: 32360>>>27380
107 mm ZiS-6S: 70850>>>68290 105 mm Gun T5E1: 158000>>>118000 12,8 cm PaK 44 L/55: 309000>>>310000
122 mm А-19 1937: 101990>>>94000 105 mm AT Gun T5E1: 179300>>>118000
122 mm BL-9S: 181000>>>178500 120 mm Gun T53: 302000>>>250000

120 mm AT Gun T53: 310000>>>250000

203mm Howitzer M1: 119000>>>150000
Wieże Т-50-2М: 9660>>>16500 Cunningham D2: 300>>>200 Verbesserter Turm: 480>>>280
Т-34 1942: 7300>>>10000 T37: 12100>>>15500 PzIIturm ausf F 3: 1803>>>1700
Т-54 1949: 22000>>>52000 T136: 20750>>>25500 PzKpfw-III-Turm Ausf. C 3: 2200>>>2000
IS-122: 20460>>>26300
PzKpfw-IIL-Grossturm: 4627>>>4700


VK-2801-Turm Ausf. F: 11100>>>17500


VK3001(P)Porsche Turm: 23110>>>21200


PzKpfwV Schmalturm: 27570>>>22300
Zawieszenie Т-28А: 6250>>>5250 T82T55E4: 550>>>1850 PzKpfw 38-(t) verstarkte Ketten: 1720>>>1620
T-50-2M: 9100>>>17100 VVSS T36E8: 6350>>>5050 Luchsketten Ausf B: 4626>>>4650
Т-34-85-60: 12500>>>9500 M43: 36950>>>30000 VK-2801-Ketten Ausf. B: 9210>>>15000
Object 212М: 22300>>>29700
VK 4502 (P) verstarkte Ketten: 48000>>>60000


G-Tiger-Ketten Ausf. B: 37520>>>30400
Silniki Т-26М: 830>>>1230 Cunningham V8: 1100>>>650 Krupp M311: 300>>>400
Т-26F: 900>>>1500 Continental W670-7: 7600>>>5600 Maybach HL 38 TR: 410>>>500
V-2K: 23050>>>28300 Wright Continental R-975C2: 10200>>>9200 Maybach HL 62 TRM: 4960>>>5000
V-2-34М: 36000>>>29500 Continental W-670: 6200>>>8200 Maybach HL 38 TR: 500>>>700
М-5-400F BiS: 11560>>>16100 Wright G2X M781C9GC1: 34700>>>30000 Maybach HL 120 TRM: 13900>>>19900
М-17E: 25540>>>29300 Continental AV-1790-3: 67000>>>59000 Maybach HL90: 18400>>>16400

AV-1790-5A: 81000>>>99000 Maybach HL 157P: 22300>>>20000


Maybach HL 230 P 45: 66750>>>55000


Maybach HL 234: 98730>>>80000
Radio KRSTB: 30150>>>37500


 
   

Zamknij