Zmiany w aktualizacji 1.17

Główne zmiany

Stalowy łowca 2022 

Dodano nową mapę Firnulfir.

Dodano trzy nowe pojazdy, każdy z unikalnymi zdolnościami bojowymi:

  • Beowulf, szwedzki czołg ciężki
  • Huragan, polski czołg średni 
  • Bái Láng, chiński czołg lekki

Domyślnie wszyscy gracze mają dostęp do pojazdów Varyag, Raven i Arlequin. Resztę pojazdów można zabrać na darmową jazdę próbną i następnie wypożyczona za stalowe pieczęcie, unikalną walutę trybu. 

Ulepszenie ekonomii trybu

  • Ilość zdobywanych zasobów zależy teraz nie tylko od pozycji na liście wyników bitwy, ale też ogólnej skuteczności bojowej.
  • Wpływ na zdobycze zasobów mają teraz konto premium WoT, rezerwa kredytów, rezerwy klanowe i osobiste oraz bonus plutonowy.

Strefa kurczy się teraz bardziej dynamicznie. Strefa zamknie się teraz szybciej, w zależności od liczby zniszczonych pojazdów.

Elementy składające się na łupy zmieniły się:

  • Materiały eksploatacyjne przywracają PW, zawierają amunicję i PD do ulepszania pojazdu i zapewniają (z określonym prawdopodobieństwem) doładowanie zdolności Regeneracja. 
  • Zaopatrzenie (poprzednio amunicja) naprawiają uszkodzone moduły i zawierają PD (ale mniej niż materiały eksploatacyjne). Istnieje też pewne prawdopodobieństwo otrzymania doładowania zdolności Zestaw naprawczy lub jednej z unikalnych zdolności bojowych.
  • Zrzut to najcenniejszy typ łupów. Przywraca PW i naprawia uszkodzone moduły, zawiera również amunicję, PD i doładowania do wszystkich czterech zdolności. Zebranie zrzutu zajmuje 7 sekund. 
  • Trofea wojenne zawierają połowę tego, co miał zniszczony pojazd przeciwnika, ale teraz czas ich zebrania to 2 sekundy.  

Plutony są teraz ograniczone do dwóch graczy. 

Ulepszenia Detekcji radiowej zostały przerobione. Każda z nich ma teraz wyraźne zalety i wady.

Aby uaktualnić istniejące pojazdy, wprowadzono w ich charakterystykach technicznych zmiany bilansujące. 

Osiągnięcia w trybie można oglądać w zakładce Przebieg służby. 

Jest dostępny zestaw unikalnych misji dziennych. Wypełniając je, można zdobyć więcej zasobów, takich jak kredyty i stalowe pieczęcie.

Usunięto możliwość wjechania i utknięcia w nieprzeznaczonych do gry kwadratach A4, B5, B0, C3, C4, C5, C6, C8, D1, D7, D8, E1, E7, F1, G4, H9 i J6 na mapie Strefa 404.

Usunięto możliwość wjechania i utknięcia w nieprzeznaczonych do gry kwadratach G0, H5, H6, H0, J8, J9, J0 i K9 na mapie Arzagir 4.04.

Misja zwiadowcza

W czerwcu na 14 dni pojawi się sześć nowych map do ekploracji.
Przerobiliśmy ankietę: poprawiliśmy design, prędkość odpowiedzi zwiększyła się a pytania zmodyfikowane.
System progresji nagród został poprawiony. Po pierwszym tygodniu wydarzenia postęp graczy jest zerowany. Postępy można wypełniać od nowa. Postęp na mapie nie będzie resetowany.

Przepustka bitewna

Dodaliśmy nagrody w nowym sezonie Przepustki bitewnej.

System dobierający

Skróciliśmy kolejkę oczekiwania do wejścia do bitwy nowych graczy.

Twierdze

Struktura Szwadron bombowców szturmowych został zastąpiony strukturą Usługa logistyczna.

Rezerwa Ostrzał artyleryjski została zastąpiona rezerwą Inspiracja. Przy aktywacji tej rezerwy załoga gracza, a także wszystkie załogi sojusznicze w promieniu działania otrzymają premię do głównych kwalifikacji i wszystkich umiejętności. Efektywność tej rezerwy zależy od jej poziomu.

W porównaniu do testów publicznych, czas trwania rezerwy Inspiracja został skrócony z 60 do 40 sekund.

Rezerwa bojowa Ostrzał artyleryjski zadaje teraz ustalone (i bardziej przewidywalne) uszkodzenia. Skuteczność tej rezerwy bojowej zależy od jej poziomu a także od poziomu bitwy (VI, VIII lub X). Obie drużny widzą obszar działania rezerwy bojowej.

W porównaniu do testów publicznych, opóźnienie przed aktywacją Ostrzału artyleryjskiego skróciło się z 7 do 6 sekund.

Obie rezerwy – Ostrzał artyleryjski i Inspiracja – można wprowadzić do bitwy w tym samym czasie.

Uszkodzenia zadane przez rezerwę Ostrzał artyleryjski są wyświetlane w wynikach bitwy.

Rezerwy bojowe Ostrzał artyleryjski i Inspiracja poziomów XI i XII dodano do listy nagród za Gry wojenne.

Zmiany charakterystyk technicznych następujących pojazdów:

ZSRR

Do testów dla graczy supertestu dodano następujący pojazd: Udarniy.

USA

Do testów dla graczy supertestu dodano następujący pojazd: TS-54.

Wielka Brytania

Do testów dla graczy supertestu dodano następujący pojazd: FV4201 Chieftain Proto.

Znane problemy

W pewnych przypadkach ciąg zdarzeń w dzienniku jest nieprawidłowy.

W pewnych przypadkach powalone drzewa spadają poprzez teren.

Po udanym zakończeniu misji „Alianci-14” podczas operacji „Chimera”, po bitwie wyświetlana jest ikona nieudanej misji.

Na ekranie wyników bitwy brakuje wpisu o ukończeniu ostatniej misji w serii.

Brak powiadomienia głosowego o trafieniu pojazdu przeciwnika przy jego późniejszym zniszczeniu.

W pewnych przypadkach przewrócone pojazdy otrzymują karę za opuszczenie bitwy przed jej zakończeniem.

Przy wysokich ustawieniach grafiki, po przełączeniu w tryb snajperski i przybliżeniu na listowie spada liczba klatek na sekundę.

Nad pojazdami zniszczonymi poza zasięgiem rysowania jest ciągle wyświetlana ikona wybuchu magazynu amunicji, kiedy takie pojazdy znajdą się w promieniu rysowania gracza.

Po zamontowaniu wyposażenia Eksperymentalna optyka zasięg widzenia jest zaokrąglany w dół.

Przy oglądaniu powtórek nie słychać dźwięków silnika i gąsienic.

W niektórych przypadkach czas przeładowania jest zmniejszony po wyleczeniu zranionego dowódcy.

Przy przenoszeniu celownika artyleryjskiego nad pojazd przeciwnika umieszczony poza kołem rysowania gracza i po zniszczeniu tego pojazdu wyświetlana jest detonacja eksplozji stojaka amunicyjnego.

Przy użyciu MSAA (standardowe ustawienia graficzne), w modelach pojazdów ukrytych za roślinami i przeszkodami stosowane jest zielone wypełnienie.

Powiadomienia o tym, dlaczego nie zadano uszkodzeń są wyświetlane nawet kiedy wyłączono odpowiednią opcję.

W wynikach bitwy wyświetlana jest niepoprawna liczba uszkodzonych/zniszczonych pojazdów przeciwnika.

W trybie Stalowy łowca może być niepoprawnie wyświetlany czas zbierania łupu.

W trybie Stalowy łowca przy grze na słabszych komputerach granice stref mogą być wyświetlane niepoprawnie.

W trybie Stalowy łowca licznik aktywacji Pocisku kwasowego może być w niektórych przypadkach błędnie wyświetlany.

W trybie Stalowy łowca podczas detonacji magazynu amunicji w czołgu lekkim model jest wyrzucony w powietrze lub zapada się pod ziemię.

W trybie Stalowy łowca Kula ognia nie atakuje pojazdów przeciwnika, jeśli pojawia się przed zniszczonym modelem pojazdu.

W trybie Stalowy łowca w rzadkich przypadkach pojazdu nie można ulepszyć skrótami klawiszowymi.

Naprawione błędy i dodane usprawnienia

Naprawiono problem niewyświetlania się w niektórych przypadkach scenariuszy w trybie Topografia.

Naprawiono problemy w muzyce Unitarki.

Naprawiono problem Kuli ognia, która nie atakowała celów stacjonarnych w trybie Stalowy łowca.

W Wielkich bitwach warunki misji osobistych są teraz wyświetlane po naciśnięciu przycisku N.

W trybie Stalowy łowca poprawiono wyświetlanie obszaru objętego efektem zdolności bojowych na obiektach dwupoziomowych (np. mostach).

Naprawiono problem modelu pojazdu wyświetlanego niepoprawnie w podglądzie menu ulepszenia polowego w garażu, w trybie Topografia.

Naprawiono problem powodujący zatrzymywanie się klienta gry przy częstym użyciu szybkich komend w bitwach klanowych.

Naprawiono problem niewyświetlania się panelu nagród i niektórych sekcji wyników bitwy po przejściu przez kilka poziomów Linii frontu.

Naprawiono problem niewyświetlania się obrazków niektórych pojazdów w oknie plutonu.

Naprawiono problem wyświetlania błędnej daty zakończenia sezonu na ekranie postępów rozdziału Przepustki bitewnej.

Naprawiono problem wyświetlania niepoprawnej łącznej liczby otrzymanych PD po zastosowaniu zarządzanego bonusu.

Naprawiono problem niepoprawnego wyświetlania sylwetki pojazdu przeciwnika po zniszczeniu przeszkody, która go zasłaniała.

Naprawiono problem niewyświetlania usuniętych elementów wyglądu zewnętrznego w panelu elementów personalizacji.

Zamknij