Zmiany w wersji 9.19

Funkcje gry

Rozwiń

Bitwy rankingowe

Bitwy rankingowe to tryb 15 na 15 wyłącznie dla pojazdów poziomu X, gdzie zwycięża drużyna, która pierwsza wyeliminuje przeciwników lub zdobędzie ich bazę. Podstawowe zasady są takie same jak w bitwach losowych, ale na tym kończy się podobieństwo. W bitwach rankingowych chodzi przede wszystkim o indywidualny rezultat gracza. Waszym celem jest pokazanie się z jak najlepszej strony, by wspinać w klasyfikacji, po drodze zdobywając stopnie i nagrody. Im większe odnosicie sukcesy w bitwach, tym macie wyższy ranking w klasyfikacji bitew rankingowych.

 • Dobór drużyn. System doboru zestawia Was w drużynie z graczami o podobnym stopniu jak Wasz (±1). Jeśli osiągnięcie dopasowania ±1 zabrałoby za dużo czasu, system nieznacznie obniży wymagania tak, byście mogli szybko wejść do bitwy. Dwie drużyny będą zawsze miały tę samą liczbę graczy z danym stopniem. Mówiąc wprost, gracie zawsze z graczami z podobnym stopniem i macie odpowiadającego Wam przeciwnika. Im wyższy stopień, tym wyższe współzawodnictwo. Jeśli system nie zdoła zestawić drużyny w przeciągu 5 minut, bitwa rankingowa nie rozpocznie się, a gracze zostaną odesłani do garażu.
 • Postępy. Ukończenie w najlepszej dwunastce wygranej drużyny pod względem PD daje Wam szewron, przybliżając do zdobycia nowego stopnia. Podobnie działa uplasowanie się w najlepszej trójce drużyny przegranej. Pierwszy stopień kosztuje jedynie 1 szewron, a im wyżej się dostaniecie, tym więcej szewronów potrzeba, by iść dalej. Trzech najsłabszych graczy zwycięskiej drużyny nie zdobywa szewronu, natomiast 12 najsłabszych pokonanych graczy traci szewron.
  Po osiągnięciu pierwszego i piątego stopnia Wasz postęp jest zapamiętywany. Dodatkowo, po dotarciu do piątego stopnia macie możliwość wykazania swoich umiejętności na konkretnym pojeździe poziomu X, maksymalnie podnosząc jego stopień. Każdy stopień pojazdu jest powiązany z konkretnym pojazdem, w którym został zdobyty (każdy pojazd ma swoje własne postępy) i jest związany z nim przez cały etap. Jest tylko jedna różnica: liczba stopni pojazdu jest nieskończona.
 • Rozkład w czasie. Bitwy rankingowe są podzielone na sezony. Sezon beta będzie się składał z czterech siedmiodniowych etapów. Gdy rozpoczyna się nowy etap, stopnie są zerowane. Postęp z końca siódmego dnia jest zapisywany w klasyfikacji. Po zakończeniu sezonu Wasze wyniki z ostatnich 28 dni są sumowane i otrzymujecie nagrody w zależności od końcowego miejsca w klasyfikacji.
 • Ekonomia. Obok standardowych zdobyczy za bitwę otrzymacie premie (kredyty, materiały eksploatacyjne i rezerwy osobiste) za osiągnięcie nowego stopnia i wypełnienie specjalnych misji bojowych właściwych wyłącznie bitwom rankingowym. Pod koniec każdego etapu i sezonu otrzymujecie kontenery z nagrodami i pewną liczbą zupełnie nowej waluty gry, obligacji, których nie można kupić za kredyty ani złoto. Za obligacje możecie kupić dyrektywy i ulepszone wyposażenie, które znacząco ulepsza umiejętności załogi i parametry pojazdu. Im lepszy osiągniecie wynik w etapie i sezonie, tym więcej obligacji otrzymacie.
 • Klasyfikacja. Każdy stopień zdobyty po raz pierwszy w danym etapie daje jeden punkt. Te punkty są sumowane przez cały sezon i określają pozycję gracza względem innych uczestników bitew rankingowych. Określona liczba zdobytych punktów jest wymagana, by wejść do klasyfikacji. Zwiększa się ona z każdym etapem. Pod koniec sezonu spośród tych, którzy zdobyli wystarczającą liczbę punktów, wyłaniani są liderzy. Następnie dzieleni są oni na trzy ligi. Pierwsza to najlepsze 10% graczy i ci dostają najwyższe nagrody. Druga liga to kolejne 15% graczy, którzy dostają nieco mniejsze nagrody. Liga trzecia to kolejne 25% graczy – oni również otrzymują nagrody. Nagrody przyznawane pod koniec sezonu są najlepsze i zawsze wyższe niż te przyznawane za etapy, bez względu na ligę, w której gracz ukończył sezon.
 • Ulepszone wyposażenie. Odpowiednik standardowego wyposażenia, które już występuje w grze, z tą różnicą, że daje większe premie do charakterystyk technicznych. To wyposażenie może być zakupione wyłącznie za obligacje.
 • Dyrektywy. Nowy typ materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku, wykorzystywany do podnoszenia charakterystyk technicznych pojazdów. Dyrektywy mogą zwiększać premię za zamontowane wyposażenie lub umiejętności/atuty członków załogi. Gracz może wykorzystać tylko jedną dyrektywę naraz. Po użyciu w bitwie należy zakupić nową dyrektywę.
 • Odznaki. Gracze mogą zdobywać odznaki (nowy element ozdabiania pojazdu) jako nagrody za uczestnictwo w sezonie. Odznaki są unikalnymi ikonami, które będą wyświetlane obok nazwy gracza w czasie bitwy i każdy będzie mógł je zobaczyć. To najprostszy sposób na pochwalenie się.

Misje 2.0

Funkcje i wygląd okna Misje i promocje przeszły w pierwszej iteracji znaczące zmiany.

W garażu zostanie udostępniona zakładka Misje. Pozwala ona na wyświetlenie odpowiedniego ekranu. Misje są wygodnie podzielone pomiędzy trzy zakładki: Wydarzenia, Misje i Dla wybranego pojazdu.

Wydarzenia: zadania, które wymagają znacznego wysiłku (na przykład maratony).

Misje: zadania, które łączy wspólny pomysł (np. misje dzienne, misje szkoleniowe itp.).

Każda misja jest wyświetlana jako tytuł; wszystkie misje są logicznie posortowane: misje o wysokim priorytecie są wyświetlane na początku listy. Każda misja (tytuł) może być rozwinięta w celu obejrzenia jej szczegółowego opisu. Nowy projekt okna Misje ułatwi początkującym zrozumienie tego elementu gry.

Promocje są teraz dostępne jako opcja menu Sklepu. W grze występują różne promocje: zasadniczo są to zniżki na pojazdy, materiały eksploatacyjne, konwersję doświadczenia itp. Każda promocja jest reprezentowana przez tytuł oraz szczegółowy opis zniżki, jej wysokość i inne informacje. Wszystkie promocje są interaktywne – można z nich skorzystać bezpośrednio w kliencie gry przez kliknięcie odpowiedniego tytułu.

Zarządzanie klanem

Aktualizacja rozszerza możliwości zarządzania klanem. W kliencie gry stają się dostępne następujące funkcjonalności:

 • Rozdział złota ze skarbca klanu
 • Zmiana stopni członków klanu
 • Przeniesienie uprawnień dowódcy klanu
 • Przeglądanie szczegółowych statystyk członków klanu

Ulepszenia w Twierdzach

Poniższe nagrody, które były do zdobycia za działania związane z Twierdzą aż do wersji 9.17.1, zostały przeniesione do kategorii Specjalne:

 • Harcownik
 • Za decydujące bitwy
 • Zdobywca
 • Zdobywca fortec
 • Odwet

Dźwięk

Dodano żeńskie komentarze. Opcja komentarza Narodowy została zastąpiona przez opcję Dowódca, która udostępnia komentarze w zależności od narodowości i płci dowódcy pojazdu. W związku z tym, jeśli dowódcą jest kobieta, komentarze będą żeńskie.

Z gry usunięto tryb Kompania czołgów

Misje treningowe zostały wyłączone.

Naprawiono usterkę umożliwiającą wjeżdżanie w miejsce, które nie było przeznaczone do rozgrywki na mapie Koło podbiegunowe.

Zmiany w atutach

Atut Siostry stali stał się teraz atutem Braterstwo broni, który umożliwia tworzenie mieszanych załóg (męsko-żeńskich), które będą mogły korzystać z premii za ten atut.

Zmiany w sterowaniu

Zmieniono logikę operacji przycisku, który powoduje zablokowanie obrotu wieży: przycisk automatycznego celowania powoduje teraz zablokowanie wieży. Wcześniej domyślnym przyciskiem blokującym obrót wieży był prawy przycisk myszy.

Zwiń

Dobór drużyn

Rozwiń

Zmiany w mechanizmie doboru drużyn

Wprowadziliśmy kilka zmian w mechanizmie doboru, aby zmniejszyć liczbę jedno- i dwupoziomowych bitew na korzyść systemu 3/5/7.

 • Liczba bitew jedno- i dwupoziomowych zmniejszy się na rzecz systemu 3/5/7. Zmiana będzie dostrzegalna w bitwach wysokiego poziomu (pojazdy poziomów VIII–X).
 • Większość trzypoziomowych bitew będzie tworzona zgodnie z podstawowym szablonem 3/5/7.

Zamierzamy delikatnie zaostrzyć wymagania doboru dla plutonów, dział samobieżnych, niszczycieli czołgów i czołgów lekkich tak, aby zmniejszyć liczbę bitew, w których nie są one zbalansowane.

Zwiń

Pojazdy

Rozwiń

Modele HD

Następujące pojazdy przerobiono do jakości HD:

 • KV-13
 • Т-44
 • IS-2
 • BDR G1 B
 • Renault FT 75 BS
 • Renault UE 57
 • Renault FT AC
 • Alecto
 • Excelsior
 • Vickers Mk.E Type B
 • STA -1
 • MTLS-1G14

Zmiany w pojazdach

Niemcy

 • Zmieniony model pojazdu: Pz.Kpfw. VII
 • Zmiany w parametrach pojazdów: VK 72.01 (K) – zmiana w opancerzeniu

ZSRR

 • Zmiany w parametrach pojazdów: Т-50 – zmieniono wyświetlaną moc silnika dla silnika V-4M z 300 KM na 400 KM, co odpowiada faktycznej wartości mocy silnika w grze.

USA

 • M4A3E8 Sherman: Ulepszony pancerz jarzma działa
 • M4A3E8 Fury: Ulepszony pancerz jarzma działa
 • M4A3E2 Sherman Jumbo: Ulepszony pancerz jarzma działa
Zwiń
Zamknij