Zmiany w aktualizacji 1.9.1

Główne zmiany

Personalizacja pojazdów

Dodano nowy element personalizacji: progresywne naklejki. Zmieniają one swój wygląd w miarę wypełniania przez gracza pewnych celów.

Dodano funkcjonalność edytowania niektórych stylów. Teraz gracze mogą:

 • Dodawać progresywne naklejki, które można otrzymać za spełnienie pewnych warunków i ulepszać w podobny sposób
 • Wymieniać/ukrywać elementy zawarte w nowych stylach

Będą naklejki (kwadratowe i okrągłe) dla wszystkich poziomów.

Teraz emblematy narodowe można usunąć z adaptowalnych stylów. Kiedy Tworzycie swój własny styl, działania na emblematach nie ulegają zmianie.

Nowy styl adaptowalny

Dodano uniwersalny styl adaptowalny dla wszystkich krajów. Gracze mogą wybierać i wymieniać kamuflaż, emblematy i czcionki numerów taktycznych.

Mapy

Dodano mapę Berlin. Dostępne są typy bitew: standardowa i spotkaniowa. Ta mapa jest dostępna do gry w pojazdach poziomów IV-X.

Wyłączono typ bitwy spotkaniowej dla mapy Granica imperium. 

Przepustka bitewna

Dodano 2. sezon Przepustki bitewnej. Po rozpoczęciu 2. sezonu wszystkie postępy w 1. sezonie Przepustki bitewnej, w tym limit punktów dla wszystkich pojazdów, zostaną wyzerowane. 

Dla 2. sezonu nastąpiły następujące zmiany: 

 • Dodano nowe nagrody dla etapów Głównego postępu: elementy personalizacji, style 3D, spersonalizowani członkowie załogi i skórki załogi, oraz nowe wyposażenie z nagród (optyka z nagród i stabilizator z nagród).
 • Dodano naklejki jako nagrody za niektóre etapy Postępu elitarnego.
 • Ulepszono funkcjonalność wybierania końcowych nagród, jeśli jest dostępna Ulepszona przepustka.
 • Ulepszono powiadomienia dla graczy w przypadku, kiedy nie mają pojazdów nadających się do zdobywania punktów w Przepustce bitewnej.
 • Ulepszono funkcjonalność wybierania końcowych nagród, jeśli jest dostępna Ulepszona przepustka.
 • Zaimplementowano obsługę sytuacji, w której gracz nie ma w swoim garażu pojazdów nadających się do zdobywania punktów postępu w Przepustce bitewnej.
 • Zmieniono nawigację na ekranie Głównego postępu.
 • Zmieniono niektóre ekrany i okna.

Bitwy rankingowe

 • Zaimplementowano mechanikę dziennych misji dla różnych ról pojazdów. Misje stają się dostępne, kiedy tylko gracz zakwalifikuje się do ligi.
 • Role pojazdów są wyświetlane w garażu i w filtrze panelu pojazdów.
 • Dodano funkcjonalność dziennych bitew bonusowych.

Efekty wizualne

Dodano nowe efekty interakcji pomiędzy pojazdami i powierzchniami takimi jak ropa i benzyna (trafienia pocisków, efekty pod gąsienicami itp.)

Naprawione błędy

 • Naprawiono problem z nieprawidłowym wyświetlaniem zatopionych pojazdów.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że pojazd o wysokiej prędkości maksymalnej mógł utknąć w pozycji pionowej po uderzeniu w przeszkodę.
 • Naprawiono problem ze zbyt szybkim naprawianiem gąsienic w Т54Е1.
 • Naprawiono problem ze zbyt niską głośnością dźwięku zniszczenia pojazdu.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że w trybie Linii frontu przeciwnik, który zniszczył pojazd gracza, był zawsze wyświetlany niezależnie od wybranych ustawień.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że ustawienia celowania wybrane w garażu, nie były stosowane w bitwie.
 • Naprawiono błąd brakujących odznak biegłości na działach czołgów A-20 i Covenanter.
 • Naprawiono problem z nieprawidłowym wyświetlaniem modeli sojuszniczych pojazdów w trybie Linii frontu.

Znane problemy:

 • Nie ma zabezpieczenia przed nadmiernie częstym klikaniem na minimapie.
 • W pewnych przypadkach ciąg zdarzeń w dzienniku jest nieprawidłowy.
 • Klienta nie można zmaksymalizować do trybu pełnoekranowego, jeśli gracz jest w trakcie rozmowy przez Skype.
 • Jeśli pojazd spadnie na ziemię bez uszkodzenia żadnego modułu, odgrywany jest dźwięk odniesionych uszkodzeń.
 • Trzęsący się okrąg celownika w zbliżeniach 16x i 25x w trybie ostrzału w bitwach Linii frontu.
 • Znacznik działa pozostaje na dziale samobieżnym po przełączeniu w tryb artyleryjski, jeśli czerwona linia częściowo przecina pojazd.
 • Wydarzenia z końca bitwy nie są synchronizowane z tekstem wyniku bitwy.
 • W pewnych przypadkach automatyczna naprawa/uzupełnienie amunicji i materiałów eksploatacyjnych po bitwie nie odbywa się, nawet jeśli na koncie jest wystarczająco dużo kredytów.
 • W pewnych przypadkach powalone drzewa spadają poprzez teren.
 • Materiały eksploatacyjne nie są uzupełniane z magazynu, jeśli gracz ma za mało kredytów na pełne automatyczne uzupełnienie amunicji.
 • Po udanym zakończeniu misji „Alianci-14” podczas operacji „Chimera”, po bitwie wyświetlana jest ikona nieudanej misji.
 • Odznaki biegłości na niektórych pojazdach wyglądają na podwojone przy oddalaniu kamery.
 • Emblematy narodowe nie są pokazywane na czołgach z wieżą oscylacyją (np. Bat.-Châtillon 12 t)

Zmiany w charakterystykach technicznych pojazdów

Francja

 • Dodano Lorraine 50 t

Wielka Brytania                   

Zmiany charakterystyk technicznych następujących pojazdów:

Cavalier

 • Zmieniono rozrzut działa 75 mm Gun Mk. V w wieży А24 Vauxhall z 0,42 na 0,41 m
 • Zmieniono rozrzut haubicy 3.7-inch Howitzer w wieży А24 Vauxhall z 0,56 na 0,53 m
 • Zmieniono czas przeładowania działa 75 mm Gun Mk. V w wieży А24 Vauxhall z 3,7 na 3,3 s
 • Zmieniono czas przeładowania haubicy 3.7-inch Howitzer w wieży А24 Vauxhall z 8,2 na 7,5 s
 • Zmieniono czas celowania haubicy 3.7-inch Howitzer w wieży А24 Vauxhall z 2,6 na 2,3 s
 • Zmieniono prędkość maksymalną z 40 na 46 km/godz.
 • Zmieniono prędkość jazdy wstecz z 16 na 18 km/godz.
 • Zmieniono moc silnika Nuffield Liberty Mk. IVA z 410 na 450 KM

Crusader

 • Zmniejszono rozrzut podczas ruchu dla zawieszenia Crusader Mk. I o 12%
 • Zmniejszono rozrzut podczas ruchu dla zawieszenia Crusader Mk. III o 17%
 • Zmniejszono rozrzut podczas obrotu kadłuba dla zawieszenia Crusader Mk. I o 12%
 • Zmniejszono rozrzut podczas obrotu kadłuba dla zawieszenia Crusader Mk. III o 17%
 • Zmieniono rozrzut działa QF 6-pdr Gun Mk. V w wieży Mk. III z 0,41 na 0,37 m
 • Zmieniono rozrzut haubicy OQF 3-inch Howitzer Mk. I w wieży Crusader Mk. I z 0,55 na 0,49 m
 • Zmieniono rozrzut haubicy OQF 3-inch Howitzer Mk. I w wieży Crusader Mk. III z 0,55 na 0,49 m
 • Zmniejszono rozrzut podczas obrotu wieży dla haubicy OQF 3-inch Howitzer Mk. I w wieży Crusader Mk. I o 17%
 • Zmniejszono rozrzut działa QF 6-pdr Gun Mk. V w wieży Mk. III po oddaniu strzału o 43%
 • Zmniejszono rozrzut haubicy OQF 3-inch Howitzer Mk. I w wieży Crusader Mk. I po oddaniu strzału o 25%
 • Zmniejszono rozrzut haubicy OQF 3-inch Howitzer Mk. I w wieży Crusader Mk. III po oddaniu strzału o 25%
 • Zmieniono czas celowania działa QF 6-pdr Gun Mk. V dla wieży Crusader Mk. III z 2,3 na 2 s
 • Zmieniono zasięg widzenia dla wieży Crusader Mk. I z 340 na 360 m
 • Zmieniono zasięg widzenia dla wieży Crusader Mk. III z 360 na 370 m
 • Zmieniono prędkość maksymalną z 50 na 58 km/godz.

Cruiser Mk. IV

 • Zmieniono rozrzut działa QF 40 mm Mk. VI Bofors w wieży Cruiser Mk. IVA z 0,41 na 0,43 m
 • Zmieniono czas przeładowania działa QF 40 mm Mk. VI Bofors w wieży Cruiser Mk. IVA z 6 na 7 s
 • Zmieniono wartość penetracji pocisku SAP Mk. 1T dla działa QF 40 mm Mk. VI Bofors z 63 na 86 mm
 • Zmieniono wartość penetracji pocisku APHV Mk. 1T dla działa QF 40 mm Mk. VI Bofors z 101 na 112 mm
 • Zmieniono wartość uszkodzeń od pocisku SAP Mk. 1T dla działa QF 40 mm Mk. VI Bofors z 50 na 60 PW
 • Zmieniono wartość uszkodzeń od pocisku HE Mk. 2T dla działa QF 40 mm Mk. VI Bofors z 60 na 75 PW
 • Zmieniono wartość uszkodzeń od pocisku APHV Mk. 1T dla działa QF 40 mm Mk. VI Bofors z 50 na 60 PW

Covenanter

 • Zmniejszono rozrzut podczas ruchu dla zawieszenia Covenanter Mk. I o 12%
 • Zmniejszono rozrzut podczas ruchu dla zawieszenia Covenanter Mk. III o 12%
 • Zmniejszono rozrzut podczas obrotu kadłuba dla zawieszenia Covenanter Mk. I o 12%
 • Zmniejszono rozrzut podczas obrotu kadłuba dla zawieszenia Covenanter Mk. III o 12%
 • Zmieniono rozrzut haubicy OQF 3-inch Howitzer Mk. I w wieży Covenanter Mk. IV CS z 0,53 na 0,49 m
 • Zmniejszono rozrzut podczas obrotu wieży dla haubicy OQF 3-inch Howitzer Mk. I w wieży Covenanter Mk. IV CS o 17%
 • Zmniejszono rozrzut haubicy OQF 3-inch Howitzer Mk. I w wieży Covenanter Mk. IV CS po oddaniu strzału o 25%
 • Zmieniono rozrzut działa QF 40 mm Mk. VI Bofors w wieży Covenanter Mk. IV CS z 0,39 na 0.41 m
 • Zmieniono czas przeładowania działa QF 40 mm Mk. VI Bofors w wieży Covenanter Mk. IV CS z 5,5 na 6 s
 • Zmieniono czas przeładowania haubicy OQF 3-inch Howitzer Mk. I w wieży Covenanter Mk. IV CS z 4,3 na 4 s
 • Zmieniono wartość penetracji pocisku SAP Mk. 1T dla działa QF 40 mm Mk. VI Bofors z 63 na 86 mm
 • Zmieniono wartość penetracji pocisku APHV Mk. 1T dla działa QF 40 mm Mk. VI Bofors z 101 na 112 mm
 • Zmieniono wartość uszkodzeń od pocisku SAP Mk. 1T dla działa QF 40 mm Mk. VI Bofors z 50 na 60 PW
 • Zmieniono wartość uszkodzeń od pocisku HE Mk. 2T dla działa QF 40 mm Mk. VI Bofors z 60 na 75 PW
 • Zmieniono wartość uszkodzeń od pocisku APHV Mk. 1T dla działa QF 40 mm Mk. VI Bofors z 50 na 60 PW
 • Zmieniono prędkość maksymalną z 50 na 55 km/godz.
 • Zmieniono prędkość jazdy wstecz z 20 na 22 km/godz.
 • Zmieniono moc silnika Meadows D.A.V. O.C. z 360 na 400 KM
 • Zmieniono wytrzymałość pojazdu z wieżą Covenanter Mk. I z 475 na 510 PW
 • Zmieniono wytrzymałość pojazdu z wieżą Covenanter Mk. IV CS z 500 na 540 PW

ZSRR

Zmiany charakterystyk technicznych następujących pojazdów:                                        

BT-7

 • Zmniejszono rozrzut podczas ruchu dla zawieszenia BT-5 o 9%
 • Zmniejszono rozrzut podczas ruchu dla zawieszenia BT-7 o 20%
 • Zmniejszono rozrzut podczas obrotu kadłuba dla zawieszenia BT-5 o 9%
 • Zmniejszono rozrzut podczas obrotu kadłuba dla zawieszenia BT-7 o 20%
 • Zmieniono prędkość obrotu kadłuba dla zawieszenia BT-5 z 50 na 48 st./s
 • Zmieniono prędkość obrotu kadłuba dla zawieszenia BT-7 z 54 na 52 st./s
 • Zmieniono rozrzut działa 45 mm 20K w wieży BT-7 mod. 1935 z 0,46 na 0,44 m
 • Zmieniono rozrzut działa 45 mm 20K w wieży BT-7 mod. 1937 z 0,45 na 0,42 m
 • Zmniejszono rozrzut działa 45 mm 20K w wieży BT-7 mod. 1935 po oddaniu strzału o 33%
 • Zmniejszono rozrzut działa 45 mm 20K w wieży BT-7 mod. 1937 po oddaniu strzału o 33%
 • Zmieniono czas przeładowania działa 45 mm 20K w wieży BT-7 mod. 1935 z 2,3 na 2,1 s
 • Zmieniono czas przeładowania działa 45 mm 20K w wieży BT-7 mod. 1937 z 2,1 na 1,9 s
 • Zmieniono prędkość obrotu wieży BT-7 mod. 1935 z 36 na 38 st./s
 • Zmieniono prędkość obrotu wieży BT-7 mod. 1937 z 38 na 40 st./s

A-20

 • Zmieniono rozrzut działa 76 mm L-11 w wieży SP-3 z 0,46 na 0,43 m
 • Zmieniono rozrzut działa 45 mm VT-42 w wieży SP-3 z 0,39 na 0,37 m
 • Zmniejszono rozrzut podczas obrotu wieży działa 45 mm VT-42 w wieży SP-3 o 20%
 • Zmniejszono rozrzut działa 45 mm VT-42 w wieży SP-3 po oddaniu strzału o 43%
 • Zmieniono czas przeładowania działa 76 mm L-11 w wieży SP-3 z 6 na 5 s
 • Zmieniono czas przeładowania działa 45 mm VT-42 w wieży SP-3 z 2 na 1,9 s
 • Zmieniono zasięg widzenia wieży A-20 mod. 1938 z 340 na 350 m
 • Zmieniono wytrzymałość pojazdu z wieżą A-20 mod. 1938 z 475 na 520 PW
 • Zmieniono zasięg widzenia w wieży SP-3 z 350 na 360 m
 • Zmieniono wytrzymałość pojazdu z wieżą SP-3 z 500 na 560 PW
 • Zmieniono prędkość jazdy wstecz z 20 na 23 km/godz.

KV-1S

 • Zmieniono rozrzut haubicy 122 mm Howitzer S-41 w wieży KV-122 mod. 1944 z 0,52 na 0,48 m
 • Zmniejszono rozrzut haubicy 122 mm Howitzer S-41 w wieży KV-122 mod. 1944 po oddaniu strzału o 25%
 • Zmniejszono rozrzut działa 85 mm S-31M w wieży KV-122 mod. 1944 po oddaniu strzału o 25%
 • Zmieniono prędkość obrotu wieży KV-122 mod. 1944 z 28 na 31 st./s
 • Zmieniono kąt opuszczenia działa 85 mm S-31M w wieży KV-122 mod. 1944 z -3,5 na -5 st.
Zamknij