Lista zmian wersji 1.6

Główne zmiany

Zmiany w misjach osobistych

 • Zrównoważono misje osobiste w operacji Object 279 (e).

Dostosowano warunki 22 misji.

Zmieniono 2 misje, ale zachowano postępy gracza w ich ramach (z konwersją 1 do 1).

 • Zrównoważono wiele misji dla dział samobieżnych (w obu kampaniach).

Zmieniono 12 misji dla dział samobieżnych w kampanii Długo oczekiwane wsparcie.

Zmieniono 5 misji dla dział samobieżnych w kampanii Drugi front.

Personalizacja pojazdu

 • Dodano szczegółowe informacje o niektórych dostępnych stylach w kliencie gry.
 • Dodano nowe czcionki dla numerów taktycznych.
 • Zmieniono interfejs nanoszenia naklejek.
 • Dodano nowe naklejki: kwadratowe i prostokątne.

Kwadratowe naklejki będą dostępne dla wszystkich pojazdów poziomów X i VIII.

Prostokątne naklejki będą dostępne dla pojazdów X poziomu i pojazdów premium VIII poziomu.

 • Zmieniono miejsca dostępne do nanoszenia naklejek. Wszystkie uprzednio naniesione naklejki zostaną zdjęte i wysłane do działu Wygląd zewnętrzny -> Naklejki.

Wyłączenie ognia/uszkodzeń od sojuszników

 • Wyłączyliśmy uszkodzenia przez drużynę i zniszczenia przez ogień od sojuszników i taranowanie przez nich we wszystkich bitwach losowych (standardowej, spotkaniowej, natarciu i wielkiej bitwie).
 • Zmieniono dźwięki i efekty bezpośrednich trafień przez sojuszników.
 • Skorygowano system kar za zadawanie uszkodzeń sojusznikom i ogłuszanie ich.
 • Zmieniono mechanikę interakcji między pociskami OB dział samobieżnych i działami pojazdów sojuszników
 • Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone do zasad gry i wejdą w życie po wprowadzeniu aktualizacji.

Konto premium WoT

 • Zmieniono logikę dodawania zarządzanego bonusu do PD w ramach konta premium WoT. Teraz dodatkowe PD będą przyznawane załodze według takich samych zasad jak przy doświadczeniu bojowym:

Jeśli przyspieszone szkolenie załogi jest wyłączone (lub nie jest dostępne) przed rozpoczęciem bitwy, część doświadczenia zostanie przyznana załodze, a reszta pojazdowi.

Jeśli przyspieszone szkolenie załogi jest włączone, całe doświadczenie zostanie rozdysponowane pomiędzy członków załogi.

 • Zmieniono warunki, przy których można użyć bonusu (muszą być spełnione wszystkie poniższe warunki):

Najnowsze zwycięstwo w wybranym pojeździe.

Pojazd jest w garażu (nie jest sprzedany, okres jego wypożyczenia nie upłynął itd.)

Załoga, która wygrała bitwę, jest w pojeździe.

Aktualny stan opcji Przyspieszone szkolenie załogi jest taki sam jak przed rozpoczęciem bitwy.

Mapy

 • Dokonano pewnych zmian bilansujących w pozycji obserwacyjnej na mapie Malinowka: usunięto drzewa, które uniemożliwiały drużynie północnej wykrywanie pojazdów przeciwnika.

Zmiany w pojazdach kołowych

 • Zoptymalizowano działanie trybów silnika.

Przy przełączaniu pomiędzy trybami pojazdy kołowe nie będą już tracić mocy silnika. Jest to szczególnie istotne przy przełączaniu z trybu podróżnego w tryb szybki. Teraz pojazdy kołowe nie będą spowalniać przed przyspieszeniem. Pojazdy kołowe będą po prostu nadal nabierać prędkości.

 • Podczas przełączania pomiędzy trybami koła będą chowane i opuszczane w bardziej realistyczny sposób.
 • Zoptymalizowano wydajność fizyki ruchu.

Po zderzeniu z przeszkodą, w niektórych przypadkach będzie łatwiej odzyskać kontrolę nad ruchem pojazdu kołowego.

 • Dodano możliwość przełączania pomiędzy trybami jazdy dla pojazdów kołowych podczas odliczania przed bitwą. To samo dotyczy szwedzkich niszczycieli czołgów.

Zmiany w interfejsie

 • Dodano możliwość usunięcia prędkościomierza pojazdów kołowych w ustawieniach klienta. Powtórzono oznaczenie trybu jazdy na panelu uszkodzeń.
 • Dodano możliwość włączania/wyłączania wskaźnika automatycznego celowania dla wszystkich typów pojazdów (przez zakładkę konfiguracji celownika). Wskaźnik automatycznego celowania można włączyć/wyłączyć niezależnie od domyślnego i alternatywnego trybu celownika. Ta opcja jest dostępna dla wszystkich pojazdów, wliczając pojazdy kołowe.

Wycofanie trybu bitew drużynowych

 • Tryb bitew drużynowych został usunięty z listy dostępnych trybów.

Zmiany w charakterystykach technicznych poniższych pojazdów

ZSRR

 • Dodano następujące pojazdy do testowania przez supertesterów:
Tier VIII—Object 703 Version II (122)
Tier VIII—Object 703 Version II (100)

Niemcy

 • Dodano następujące pojazdy do testowania przez supertesterów:

E 75 TS

M48 RPz

USA

 • Dodano następujące pojazdy do testowania przez supertesterów:

AE Phase I

T54E2

Wielka Brytania

 • Dodano następujące pojazdy do testowania przez supertesterów:

A43 BP

 • Dodano gałąź możliwych do zbadania czołgów lekkich. Nowa gałąź czołgów lekkich będzie się rozpoczynać od czołgu VI poziomu Cromwell i zawierać następujące pojazdy:

Poziom VII – GSR 3301 Setter (Setter)

Poziom VIII – LHMTV

Poziom IX – GSOR3301 AVR FS (GSOR)

Poziom X – Manticore

Japonia:

Zmieniono charakterystyki techniczne następujących pojazdów:

 • STB-1

Zmieniono prędkość obrotu kadłuba z 55 na 52 st./s

Zmieniono prędkość obrotu wieży z 46 na 50 st./s

Zmieniono kąt podniesienia lufy z +9 na +15 st. (+21 st., kiedy zawieszenie hydropneumatyczne jest aktywne)

Zmieniono kąt opuszczenia lufy z -6 na -8 st. (-14 st., kiedy zawieszenie hydropneumatyczne jest aktywne)

Zmieniono minimalną prędkość włączania/wyłączania zawieszenia hydropneumatycznego z 15/24 na 30/30 km/godz.

Naprawione błędy i dodane usprawnienia

 • Naprawiono błąd powodujący, że znacznik „Celuję w !” był wyświetlany na biało na terenie.
 • Naprawiono błąd powodujący, że rezerwa osobista w magazynie była wyświetlana z tekstem „Aktywowano”.
 • Naprawiono błąd powodujący, że nazwa i ikona pojazdu oferowanego do kupna w garażu spadały przez teren lub były przesuwane na bok.
 • Dodano w magazynie informację, że nie można sprzedać podręczników dla załogi.
 • Poprawiono opis doświadczenia za asystę (obrona bazy) w bitwach rankingowych.
 • Statystyki bitew rankingowych teraz prawidłowo pokazują rekordowe wartości.
 • Dodano informację o ogłuszeniu do tekstu podpowiedzi ze średnią asystą.
 • Naprawiono błąd powodujący, że funkcjonalność wyłączenia czatu drużyny nie działała w trybie Linii frontu.
 • Podczas przedłużania okresu wypożyczenia nie jest już dodawana załoga z wyszkoleniem 50%.
 • Naprawiono błąd powodujący, że gracz nie otrzymywał stopnia w bitwie Linii frontu, jeśli jego pojazd został zniszczony, ale wymagane doświadczenie było zdobywane później (np. za asystę w uszkodzeniach).
 • Naprawiono błąd powodujący, że w trybie Linii frontu po zniszczeniu pojazdu gracza w centrum mapy był wyświetlany efekt wybuchu.
 • Dodano pojawiającą się wskazówkę dla przycisku statystyk sesji.
 • Naprawiono błąd powodujący, że gracz był w pewnych przypadkach usuwany z czarnej listy.
 • Teraz celowniki magnetycznego automatycznego celowania i standardowego celowania pasują do siebie.

Znane problemy

 • Gracze mogą przeszkolić członków załogi do pojazdów specjalnych, które nie są aktualnie dostępne w grze.
 • Nie ma zabezpieczenia przed nadmiernym klikaniem na minimapie.
 • Ikony typów pojazdów na panelach pojazdów nie zmieniają dynamicznie koloru, gdy wybrany w bitwie jest tryb dla daltonistów.
 • Powiadomienie o zajęciu bazy jest wyświetlane przed zebraniem odpowiedniej liczby punktów zajęcia bazy.
 • Kolejność zdarzeń za otrzymane uszkodzenia jest czasem przetasowana w dzienniku uszkodzeń.
 • Tekst warunków misji nie jest wyświetlany w oknie z gratulacjami, jeśli wymagany typ pojazdu jest wymieniony w warunkach misji.
 • Klienta gry nie można powiększyć do trybu pełnoekranowego, jeśli gracz jest w trakcie rozmowy przez Skype.
 • Poziomy pojazdów na ekranie wyświetlanym po naciśnięciu klawisza TAB nie są wyśrodkowane względem ikon pojazdów.
 • Jeśli pojazd uderzy w ziemię, nie uszkadzając modułów, odtwarzany jest dźwięk odnoszenia uszkodzeń.
 • Trzęsący się okrąg celownika w zbliżeniach 16x i 25x w trybie ostrzału w bitwach Linii frontu.
 • Znacznik działa pozostaje na dziale samobieżnym po przełączeniu w tryb artyleryjski, jeśli czerwona linia częściowo przecina pojazd.
 • Wydarzenia z końca bitwy nie są synchronizowane z tekstem wyniku bitwy.
 • W pewnych przypadkach automatyczna naprawa/uzupełnienie amunicji i materiałów eksploatacyjnych po bitwie nie odbywa się, kiedy na koncie jest wystarczająco dużo kredytów.
 • W pewnych przypadkach powalone drzewa spadają poprzez teren.
 • Materiały eksploatacyjne nie są uzupełniane z magazynu, jeśli gracz ma za mało kredytów na pełne automatyczne uzupełnienie amunicji.
Zamknij