Lista zmian wprowadzanych przez aktualizację 8.7

Spis treści:

Nowa zawartość:

Nowa brytyjska gałąź dział samobieżnych: 
 • Poziom II: Loyd Gun Carriage
 • Poziom III: Sexton II
 • Poziom IV: Birch Gun
 • Poziom V: Bishop
 • Poziom VI: FV304
 • Poziom VII: Crusader 5.5-in. SP
 • Poziom VIII: FV207
 • Poziom IX: FV3805
 • Poziom X: Conqueror Gun Carriage

 

Nowa mapa

„Siewierogorsk” to nowa zimowa mapa przypominająca wyglądem Europę Wschodnią. Przeważają na niej otwarte przestrzenie, ale znajduje się tam także trochę infrastruktury i budynków, które mogą posłużyć za osłonę.

 

Nowe pojazdy

MT-25: ten radziecki czołg lekki VI poziomu zastąpi T-50-2.

 • Jeżeli T-50-2 został opracowany przed aktualizacją, po jej wprowadzeniu będzie opracowany również MT-25.
 • Jeżeli przed aktualizacją w garażu gracza znajdował się T-50-2, zostanie on zastąpiony przez MT-25.
 • Załoga T-50-2 zostanie automatycznie przeszkolona do obsługi MT-25. Do załogi dołączy także radiooperator o wyszkoleniu na poziomie 100%.
 • Wzory kamuflażu i statystyki T-50-2 zostaną przeniesione na MT-25.
 • Doświadczenie zdobyte czołgiem T-50-2 zostanie przeniesione na czołg MT-25.
 • Doświadczenie zdobyte czołgiem T-50 zostanie przeniesione na czołg KV-1S.
 • W czołgu M-25 nie zostanie załadowana nowa amunicja.
 • Emblematy i inskrypcje na czołgu T-50-2 zostaną sprzedane po cenie zakupu.

E-25: niemiecki niszczyciel czołgów premium VII poziomu.

Sexton I: brytyjskie działo samobieżne premium III poziomu.

 

Równoważenie

Zmieniono równoważenie czołgu T-50:
 • Zmniejszono rozrzut działa podczas ruchu i zwrotów o 4%.
 • Zmniejszono wytrzymałość zawieszenia T-50 na wszystkich typach terenu o 15%.
 • Dodano silnik V-3.
 • Usunięto silnik M17E.
 • Usunięto silnik M-5-400F Bis.
 • Zmniejszono cenę czołgu z 200 000 do 140 000.
 • Zmniejszono prędkość maksymalną o 8 km/h.
 • Zmniejszono kąt obniżenia działa automatycznego Sh-37 kal. 37 mm o 2 stopnie.
 • Zmniejszono czas przeładowania działa 20K kal. 45 mm z 2,3 do 2,1 s.
 • Zwiększono liczbę pocisków działa BT-42 kal. 45 mm o 10 sztuk.
 • Zmniejszono kąt uniesienia działa BT-42 kal. 45 mm z 25 do 19 stopni.
 • Zmniejszono kąt obniżenia działa BT-42 kal. 45 mm z 7 do 4 stopni.
 • Zmniejszono czas przeładowania działa BT-42 kal. 45 mm z 2,3 do 2,1 s.
 • Dodano działo BT-43 kal. 45 mm.
 • Usunięto działo ZiS-8 kal. 57 mm.
 • Zwiększono szybkość obrotu wieży T-50 z 45 do 48 stopni na sekundę.

 

VK 30.02 (D)
 • Zastąpiono silnik Maybach HL 210 P30 silnikiem Maybach HL 210 TRM P30.

Wyłączono tryb Szturm na mapach Westfield i Malinowka.

 

Poprawki i ulepszenia


 • Opracowano ponownie mapy „Autostrada” i „Port” pod kątem nowych renderów.
 • Opracowano ponownie i dopasowano niektóre efekty specjalne.
 • Poprawiono kilka zniszczalnych obiektów, które znacząco obniżały prędkość czołgu.
 • Naprawiono i ulepszono modele wizualne niektórych obiektów tła.
 • Naprawiono kilka usterek systemu balansowania drużyn, które pojawiły się po wprowadzeniu wersji 8.6.
 • Powiększono listę imion i nazwisk członków załóg wszystkich państw.
 • Wiadomość głosowa „Dorwaliśmy ich!” została zastąpiona przez „Pancerz przebity!”.
 • Naprawiono modele zderzeń niektórych budynków i obiektów.
 • Poprawiono opisy wymagań w osiągnięciach „Snajper” i „Szczęściarz”.

Zamknij