Informacje o aktualizacji 1.22.1

Główne zmiany

Załoga

 • Zmieniono widżet załogi w garażu.
 • Zmieniono wszystkie zakładki Akt osobowych. Połączono zakładki Dane osobowe i Wygląd załogi .
 • Zmieniono okno Koszar.
 • Zmieniono okna zwolnienia, potwierdzenia i inne.
 • Zaimplementowano całkiem nowy system zarządzania załogą.
 • Dodano uniwersalną książeczkę szkoleniową (20 000 PD dla każdego członka załogi).
 • Dodano uniwersalny przewodnik szkoleniowy (100 000 PD dla każdego członka załogi).
 • Zmieniono ekran Przyspieszonego szkolenia załogi .
 • Ekrany Podręczników dla załogi i zamiany PD bojowego na wolne PD połączono w jeden.
 • Dodano funkcjonalność użycia kilku podręczników dla załogi jednocześnie.
 • Usunięto ograniczenia na liczbę przechowywanych skórek załogi.
 • Usunięto powiązanie pomiędzy skórkami załogi i główną kwalifikacją.
 • Wprowadzono kilka drobnych zmian w interfejsie.

Linia frontu

 • Ustawienia trybu są podobne do tych z pierwszego odcinka w 2023 roku.
 • Scenariusz Zakręty losu jest wyłączony.
 • Rezerwy bojowe mają trzy poziomy ulepszeń.
 • Wprowadzono pewne usprawnienia techniczne.

Powrót do gry

Niektórzy gracze będą mieli mini-wydarzenie Sprowadź kolegów z powrotem do gry.

System poziomów elitarnych

 • Dodano nowy system poziomów elitarnych dla pojazdów.
 • Ta mechanika używa doświadczenia zdobytego w pojazdach, aby przypisać elitarny poziom do pojazdu.
 • Zaczynając od V poziomu, każdy pojazd elitarny otrzymuje specjalną ikonę, która świadczy o oddaniu gracza dla danego pojazdu.
 • Gracze posiadający przynajmniej jeden pojazd elitarny otrzymają powiadomienie o przypisaniu poziomów elitarnych do ich pojazdów.
 • Poziomy elitarne są wyświetlane zarówno w Przebiegu służby, jak i w bitwie (obok ikony pojazdu na listach drużyn).

Turnieje

Do turniejów dodano wsparcie trybu Natarcie.

Natarcie

Rozszerzono funkcjonalność ekranu Statystyk rocznych.

Dodano ekran Statystyk sezonu.

Stalowy łowca

Do klasycznej wersji trybu dodano mechanikę wydarzenia Odrodzony Stalowy łowca.

 • Odradzanie
 • Maruderzy (przeciwnicy kierowani przez SI)
 • Zmiany zbalansowania dla pojazdów, zdolności bojowych i funkcjonalności.

Dodano nową mechanikę i zmieniono istniejące mechaniki:

 • Dodano licznik czasu dla Strefy zagrożenia (żółtej), który jest wyświetlany, kiedy gracz jest w środku.
 • Postępów można teraz dokonać nie tylko poprzez wypełnianie misji dziennych, ale również w zależności od miejsc w wynikach bitwy.
 • Łupy upuszczane przez pokonanych maruderów są teraz cenniejsze.
 • Zmieniono szansę na uzyskanie zdolności bojowych z zaopatrzenia (żółtego łupu): im dłużej trwa bitwa, tym większa szansa.
 • Za zbieranie trofeów wojennych (czerwonego łupu) gracze otrzymają więcej PD. Jeśli zdolności bojowe gracza są w tej chwili w przygotowaniu, to czas przygotowania zostanie znacząco skrócony.
 • Gracze otrzymają teraz mniej PD za ulepszanie swoich pojazdów w czasie zadawania uszkodzeń.
 • Poziom ulepszenia jest teraz wyświetlany nad pojazdami. Tę funkcjonalność można włączyć/wyłączyć w ustawieniach gry.
 • Jeśli gracz opuści bitwę przed zniszczeniem jego pojazdu, nie otrzyma żadnych nagród ekonomicznych.

Zbalansowanie pojazdów:

 • Huragan i Bái Láng są teraz szybsze, mają grubszy pancerz i potężniejsze działa oraz zdolności bojowe.
 • Harbinger ma więcej PW i ulepszone uzbrojenie.
 • Czołgi ciężkie (Walküre, Wareg i Beowulf) mają teraz słabszy pancerz: zwiększyła się szansa na ich przebicie.
 • Raven ma mniej pancerza i mniej groźne uzbrojenie.

WoT Plus

Gracze Steam mogą teraz aktywować subskrypcję WoT Plus w kliencie gry.

Zmiany na mapach

Wprowadzono drobne zmiany w ukształtowaniu terenu i w niektórych obiektach statycznych na mapach Urwisko i Studzianki.

Zmiany charakterystyk technicznych pojazdów

Polska

50TP Resilient

 • Pojazd dodano do gry.

CS-52 LIS

 • Dodano możliwość zamontowania wyposażenia osłona przeciwodłamkowa.

ZSRR

Do testów dla graczy supertestu dodano następujący pojazd: Object 452K

USA

Do testów dla graczy supertestu dodano następujący pojazd: M48A2 (120)

Szwecja

Bofors Tornvagn

 • Prędkość obrotu kadłuba zmieniono z 22 na 25 st./s
 • Rozrzut działa zmieniono z 0,42 na 0,4 m
 • Zmniejszono rozrzut działa przy obrocie wieży o 20%
 • Zmieniono zasięg widzenia z 360 na 370 m
 • Prędkość obrotu wieży zmieniono z 22 na 25 st./s
 • Zmieniono prędkość maksymalną z 32 na 35 km/h

Naprawione błędy i dodane usprawnienia

 • Zmieniono ekran dodawania e-maila do konta Steam.
 • Dodano podpowiedź wyświetlaną przy wyposażaniu niekompatybilnej dyrektywy.
 • Zmieniono proces sprzedaży pojazdu.
  • Domyślnie, każdy element wyposażenia jest demontowany i wysyłany do magazynu zamiast sprzedawania go lub rozbierania na części. Ekran sprzedaży wyświetla teraz również ostrzeżenia, jeśli wybrano opcję sprzedaży lub rozebrania na części zamontowanego wyposażenia.
  • Wyskakujące okna błędów i ostrzeżeń o niemożliwości wykonania wybranej operacji są teraz bardziej przejrzyste.
 • Wyposażenie:
  • Zmieniono kolejność zakładek wyposażenia w garażu i sortowanie wyposażenia w magazynie. Priorytet wyświetlania: standardowe, z nagród, ulepszone, eksperymentalne.
  • Podczas sprzedaży lub rozbierania na części wyposażenia z magazynu, jest teraz używany nowy interfejs.
  • Zmieniono ikony i przyciski służące do sprzedaży i rozebrania na części wyposażenia w magazynie.
  • Ikony wyświetlające poziom wyposażenia eksperymentalnego zamieniono na bardziej przejrzyste.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że stylu 2D Widmo nie można było w niektórych przypadkach zastosować na pojazdach.

 • Naprawiono błąd, który powodował, że aktywowane rezerwy klanowe były wyświetlane jako nieaktywne na Linii frontu, w Stalowym łowcy i w Natarciu.

 • Naprawiono błąd, który powodował, że pojazdy nie były ogłuszane po trafieniu przez sojuszniczy pocisk artylerii lub rezerwę bojową Nalot na Linii frontu.

 • Naprawiono błąd, który powodował, że ikony poziomów rezerw bojowych nachodziły na numery ich miejsc na Linii frontu.

 • Poprawiono opis dyrektywy załogi Doświadczeni strażacy.

 • Naprawiono błąd, który powodował, że prędkość BZ-176 była niepoprawnie wyświetlana w trybie obserwatora.

 • Naprawiono błąd, który powodował, że podczas kupowania podręczników dla załogi nie było wyświetlane okno potwierdzenia.

 • Naprawiono błąd, który powodował, że w Centrum powiadomień było często wyświetlane powiadomienie o kolekcjach.

 • Naprawiono błąd, który powodował, że bonus z wyposażenia wentylacja i dyrektywy dla niego nie poprawiał atutu Braterstwo broni.

 • Naprawiono błąd, który powodował, że wypełnione warunki nie były wyświetlane w kartach misji.

 • Naprawiono błąd, który powodował, że system doboru działał nieprawidłowo w niektórych przypadkach w Wielkich bitwach.

 • Naprawiono błąd, który powodował, że przy niektórych rozdzielczościach ekranu obszar ikon misji dziennych w garażu, w który można kliknąć, rozszerzał się poza te ikony.

 • Naprawiono błąd, który powodował, że w niektórych przypadkach pojazd gracza gotowego do bitwy przestawał być wyświetlany w oknie plutonu.

 • Naprawiono błąd, który powodował, że emblematy klanów nie były wyraźnie wyświetlane na pojazdach.

 • Poprawiono wyświetlanie modeli graficznych T57 Heavy Tank oraz Rinoceronte (ze stylem Nyx).

Znane problemy

 • Kiedy włączona jest kamera dowódcy, standardowy obrys pojazdu gracza może działać nieprawidłowo.
 • Kiedy załoga jest ogłuszona, małej apteczki można użyć na niezranionym członku załogi.
 • W niektórych przypadkach wyskakujące okienko nie pojawia się po najechaniu kursorem na ikonę modułu pojazdu w panelu uszkodzeń.
 • W pewnych przypadkach ciąg zdarzeń w dzienniku może być nieprawidłowy.
 • W pewnych przypadkach powalone drzewa spadają poprzez teren.
 • Po udanym zakończeniu misji „Alianci-14” w operacji „Chimera”, po bitwie wyświetlana jest ikona nieudanej misji.
 • Na ekranie wyników bitwy brakuje wpisu o ukończeniu ostatniej misji w serii.
 • Brak powiadomienia głosowego przy zniszczeniu pojazdu przeciwnika.
 • Podczas przełączania w tryb snajperski przy wysokich ustawieniach grafiki i przybliżaniu na listowie może spaść liczba klatek na sekundę.
 • Nad pojazdami zniszczonymi poza zasięgiem rysowania jest ciągle wyświetlana ikona wybuchu magazynu amunicji, kiedy takie pojazdy znajdą się w promieniu rysowania gracza.
 • Po zamontowaniu wyposażenia Eksperymentalna optyka zasięg widzenia jest zaokrąglany w dół.
 • W czasie powtórek pojazdy nie wydają dźwięków silnika ani gąsienic.
 • Przy przenoszeniu celownika artyleryjskiego nad pojazd przeciwnika umieszczony poza kołem rysowania gracza i po zniszczeniu tego pojazdu wyświetlana jest detonacja eksplozji magazynu amunicji.
 • Przy włączonym antyaliasingu w grafice standardowej sylwetka pojazdu gracza czasami robi się zielona.
 • Na mapach trybu Linia frontu możliwe jest wjechanie do struktur przy ich podstawach.
 • Przy najechaniu na kartę pojazdu dostępnego do odzyskania w dziale Garaż w zakładce Magazyn na przycisku wyświetlany jest tekst „Sprzedaj”.
Zamknij