Lista zmian w wersji 9.3


Lista zmian w wersji 9.3 w stosunku do wersji 9.2

Dodano nowe funkcje do Twierdz: Departament wojny oraz najemników.

Rozwiązano wiele problemów z interfejsem oraz dotyczących rozgrywki w trybie Twierdz.

Dodano nowe czołgi lekkie wysokich poziomów:

 • USA: T37 (poziom VI), M41 Walker Bulldog (poziom VII), T49 (poziom VIII).
 • ZSRR: LTTB (poziom VII), Т-54 Lightweight (poziom VIII).
 • Niemcy: Spahpanzer Ru 251 (poziom VIII).

Zrebalansowano całkowiecie M24 Chafee, amerykański czołg lekki. Gracze, którzy odblokowali M24 Chaffee otrzymali 43 340 punktów doświadczenia na tym pojeździe.


Zmiany w pojazdach:

 • M24 Chaffee poziom V, amerykański czołg lekki: w całości zbalansowany.
 • KV-1S radziecki czołg ciężki w całości zbalansowany, poziom zmieniony z VI na V. Stary model czołgu został zastąpiony nowym modelem w jakości HD.
 • KV-85, nowy radziecki czołg ciężki, poziomu VI zastąpił KV-1S na drzewie technologicznym.
 • Następujące modele zastąpiono modelami w jakości HD: Т-34, IS-7, ISU-152, M5 Stuart, M3 Lee, Jagdpanther.
 • Zamieniono miejscami wieże T67 U.S.
 • Dodano możliwość użycia modułu wzmocnione zawieszenie w czołgu M46 Patton
 • Zmieniono nazwę Pz.Sfl.V, niemieckiego niszczyciela czołgów poziomu VII, na Sturer Emil.
 • Zwiększono wytrzymałość zawieszenia dla czołgów lekkich V–VIII poziomu.

Inne zmiany:

 • Przerobiono całkowicie mapę Murowanka; zmieniono rozmiar mapy z 800х800m na 1000х1000m; niektóre elementy terenu wpływające na rozgrywkę zostały zbalansowane.
 • Dodano wizualne efekty eksplozji i pożarów do następujących obiektów: beczek z paliwem, samochodów, kanistrów, skrzynek amunicji.
 • Przerobiono górną część interfejsu w garażu.
 • Przerobiono i dodano następujące efekty związane z destrukcją pojazdów: zniszczenie pojazdu, pożar amunicji, eksplozję amunicji, eksplozję paliwa, zniszczenie pojazdu poprzez taranowanie i upadek, eliminację załogi, zatonięcie pojazdu.
 • Dodano informację o jakości połączenia w zakładce wyboru serwera.
 • Przerobiona elementy panelu chatu w garażu: nowy styl przycisków, nowa mechanika otwierania zakładek, przewijanie panelu, zliczanie graczy online i graczy na liście kontaktów.
 • Przerobiono interfejs wyboru rodzaju bitwy, tworzenia plutonu i ekranu zaproszeniowego.
 • Dodano kary za naruszenia zasad sportowego zachowania: brak aktywności w bitwie, opuszczanie bitwy (w czasie, kiedy pojazd jest wciąż zdolny do bitwy), samozniszczenie.
 • Odznaczenia z kategorii „Bohaterowie bitwy” mogą być przyznawane wielu graczom jednocześnie.
 • Dodano łatwo uzyskiwane odznaczenia: Kuloodporny, Kolega z wojska, Rozpoznanie, Ogniomistrz, Bojownik, Pojedynkowicz, Człowiek demolka, Podpalacz, Rozrabiaka, Ręka boga, Oko za oko.
 • Dodano bonus do doświadczenia bitewnego, otrzymywany za otrzymanie trafienia bez straty punktów wytrzymałości, (takich jak rykoszet, trafienie bez przebicia pancerza).
 • Zmieniono mechanikę rykoszetowania: po zrykoszetowaniu pocisk nadal się porusza, zamiast znikać.
 • Zmieniono filtr dźwięków pochodzących z z wnętrza wieży.
 • Usunięto osiągnięcia związane z bitwami historycznymi: Strażnik oraz Twórca historii.
 • Po analizach statystycznych, zmiejszono możliwość otrzymanie Oznak biegłości.
 • Teraz, jeśli pojazd zatonie po tym jak zostanie trafiony w gąsienice, jego zniszczenie będzie liczone na poczet gracza, który uszkodził gąsienice.
 • Wzmocniono efekty śladów rykoszetu.
 • Na ekranie wyników bitwy dodano statystyki rykoszetów.
 • Naprawiono niektóry wycieki pamięci podczas bitwy.
 • Wyeliminowane niektóre powody zawieszanie się klienta gry lub wyrzucania z gry.
 • Poprawiona jakość działania klienta gry przy szczególnych ustawieniach konfiguracyjnych komputera.
 • Poprawiono odtwarzanie efektów dźwiękowych.
 • Ulepszono jakość widoku artyleryjskiego.
 • Zmniejszono zużywanie pamięci.
 • Wyeliminowano usterki przy niektórych efektach.
 • Naprawiono możliwość wysyłania, z panelu wyników bitwy, skargi „Nieaktywny/bot” na sojusznika.
 • Wyeliminowano pojawianie się śladów zniszczeń po przeciwnej stronie kadłuba pojazdu po pociskach, które nie przebiły pancerza.
 • W niektórych przypadkach poprawiono pozycję pojazdu podczas wykrywania.
 • Usunięto efekt występujący przy wykryciu pojazdu; wpierw pojawiały gąsienice, a następnie sam pojazd.
 • Poprawiono wyświetlanie liści na średnich i długich dystansach z SLI przy włączonych standardowych ustawieniach grafiki.
 • Naprawiono problemy z rozdzielczością ekranu, polegające na powrocie ustawień domyślnych po zrestartowaniu klienta gry.
 • Naprawiono problemy z wieżą, przenikającą, przy oderwaniu jej od pojazdu, przez ziemię.
 • Usunięto niektóre problemy z interfejsem występujące w bitwach drużynowych.
 • Poprawiono nieprawidłowe wyświetlenie efektów pocisków uderzających w ziemię.
 • Poprawiono nieprawidłowe wyświetlenie ikon sojuszniczych pojazdów w dalekiej odległości.
 • Poprawiono obliczanie parametru „Liczba zniszczonych pojazdów”.
 • Usunieto rozbieżność pomiędzy modelami i modelami kolizji w niektórych obiektach.
 • Usunięto migotanie pojazdu na pochyłym terenie.
 • Poprawiono drobne błędy w interfejsie.
 • Poprawione błędy w wyglądzie następujących modeli: Tiger I, M7, M103, SU-100.
 • Wyświetlanie Odznak biegłości naprawiono na następujących modelach: M18 Hellcat, T34, SU-122-44.
 • Usunięto błąd występujący przy jarzmie działa 120 mm AT T53 na niszczycielu czołgów T95.
 • Naprawione błędy nieprawidłowego wyświetlania śladów penetracji na jarzmach i działach kilku pojazdów.
 • Naprawiono pomniejsze rozbieżności występujące między uszkodzonymi modelami i ich wyglądem na następujących pojazdach : StuG III Ausf. G, Panther, M8A1, SU-152.
 • Naprawiony efekty dotyczące wydzielania spalin w M44 SPG.
 • Od aktualizacji 9.3 wszystkie tekstury pojazdów HD, zarówno nowych jak już istniejących, będą dostarczane w  oddzielnym pliku.

Zwiń

Rozwiń

 

Dalsze zmiany w pojazdach

Zwiń

Zmieniono charakterystyki następujących pojazdów niemieckich:

Jagdpanther:

 • Model pojazdu jest obecnie w HD, ulepszono model zderzeń.

VK 36.01 (H):

 • Koszt naprawy zmniejszono o 24%.

Zmieniono charakterystyki następujących pojazdów brytyjskich: 

FV304:

 • Prędkość obrotu dla zawieszenia FV304 zmieniono z 22 na 20.
 • Zdolność pokonywania średnio twardego terenu dla zawieszenia FV304 zmniejszono o 7%.
 • Prędkość obrotu dla zawieszenia FV304 Mk. II zmieniono z 24 na 22.
 • Dyspersja podczas ruchu i obrotu kadłuba dla zawieszenia FV304 Mk. II została zwiększona o 6%.
 • Zdolność pokonywania średnio twardego terenu dla zawieszenia FV304 Mk. II zmniejszono o 8%.
 • Czas celowania dla haubicy Q.F. 25-Pr. zmieniono z 4,5 na 4,8 s.
 • Czas przeładowania dla haubicy Q.F. 25-Pr. zmieniono z 8,6 na 8,9 s.
 • Dyspersja po strzale dla haubicy Q.F. 25-Pr. zwiększona o 20%.
 • Dyspersja przy obrocie działa dla haubicy Q.F. 25-Pr. zwiększona o 17%.
 • Czas celowania dla haubicy Q.F. 4.5-in. Zmieniono z 4,5 na 4,8 s.
 • Czas przeładowania dla haubicy Q.F. 4.5-in. Zmieniono z 12 na 13,5 s.

Zmieniono charakterystyki następujących pojazdów amerykańskich:

M18 Hellcat:

 • Dyspersja w ruchu i podczas obrotu kadłuba dla zawieszenia M18 T67 zwiększona o 60%.
 • Zdolność pokonywania twardego terenu dla zawieszenia M18 T67 zmniejszono o 9%.
 • Zdolność pokonywania średnio twardego terenu dla zawieszenia M18 T67 zmniejszono o 14%.
 • Zdolność pokonywania miękkiego terenu dla zawieszenia M18 T67 zmniejszono o 9%.
 • Dyspersja w ruchu i podczas obrotu kadłuba dla zawieszenia M18 T69 zwiększona o 57%.
 • Zdolność pokonywania twardego terenu dla zawieszenia M18 T69 zmniejszono o 10%.
 • Zdolność pokonywania średnio twardego terenu dla zawieszenia M18 T69 zmniejszono o 17%.
 • Zdolność pokonywania miękkiego terenu dla zawieszenia M18 T69 zmniejszono o 10%.
 • Maksymalna prędkość cofania zostąła zmniejszona z 20 do 12 km/h.
 • Rozrzut działa 76 mm AT Gun M1A2 przy obrocie wieży zwiększono o 12%.
 • Czas przeładowania dla działa 90 mm AT Gun M3 z wieżą M18 M1 zmieniono z 8 do 8,5 s.
 • Rozrzut działa 90 mm AT Gun M3 przy obrocie wieży zwiększono o 25%.

M24 Chaffee:

 • Wprowadzono model w jakości HD.
 • Maksymalny poziom bitwy zredukowano do poziomu VIII.
 • Prędkość obrotu dla zawieszenia T24 zmieniono z 42 na 40.
 • Rozrzut w ruchu z zawieszeniem T24 zwiększono o 25%.
 • Rozrzut przy obrocie kadłuba z zawieszeniem T24 zwiększono o 25%.
 • Zdolność pokonywania twardego terenu dla zawieszenia T24 zwiększono o 10%.
 • Zdolność pokonywania średnio twardego terenu dla zawieszenia T24 zwiększono o 8%.
 • Zdolność pokonywania miękkiego terenu dla zawieszenia T24 zwiększono o 10%.
 • Koszt opracowania zawieszenia M24 zmieniono z 4670 na 2050.
 • Prędkość obrotu dla zawieszenia M24 zmieniono z 46 na 42.
 • Rozrzut w ruchu z zawieszeniem M24 zwiększono o 80%.
 • Rozrzut przy obrocie kadłuba z zawieszeniem M24 zwiększono o 80%.
 • Crossing capacity for M24 suspension on solid terrain increased by 11%.
 • Dodano silnik Twin Cadillac, Series 44T4—296 hp. 
 • Dodano silnik Wright Continental R-975C4—460 hp. 
 • Usunięto silnik 2x 44E24 V-8 Cadillac—300 hp.
 • Usunięto silnik Continental AOS-895-1—500 hp.
 • Usunięto silnik Wright Continental R-975C1—400 hp.
 • Koszt pojazdu zmieniono z 687 550 na 405 000.
 • Koszt naprawy zmniejszono o 61%.
 • Zwiększono prędkość maksymalną z 56 km/h do 77,2 km/h.
 • Kąt opuszczenia działa 75 mm Gun M6 zmieniono z -10 na -7 stopni.
 • Czas przeładowania działa 75 mm Gun M6 z wieżą T24 zmieniono z 4,0 na 3,8 s.
 • Dyspersję działa 75 mm Gun M6 zmieniono z 0,4 na 0,39 m.
 • Prędkość obrotu wieży T24 zmieniono z 40 na 44 stopnie/s.
 • Zasięg widzenia wieży M24 zmieniono z 400 na 390 m.
 • Czas celowania działa 75 mm Gun M6 z wieżą M24 zmieniono z 1,5 na 2 s.
 • Pojemność magazynu amunicji dla dział 75 mm Gun M6 zmieniono z 60 na 48 pocisków.
 • Dodano działo 75 mm Gun M17.
 • Usunięto działo 76 mm Gun T94.
 • Poziom wieży M24 zmieniono z VI na V.
 • Koszt wieży M24 zmieniono z 15 500 na 12 100.
 • Prędkość obrotu wieży M24 zmieniono z 39 na 44 stopnie/s.
 • Wytrzymałość z wieżą T24 zmieniono z 530 na 400 PW.
 • Wytrzymałość z wieżą M24 zmieniono z 580 na 44 PW.

M5 Stuart:

 • Wprowadzono model w jakości HD.
 • Zdolność pokonywania twardego terenu dla zawieszenia VVSS T16E3 zwiększono o 9%.
 • Zdolność pokonywania średnio twardego terenu dla zawieszenia VVSS T16E3 zwiększono o 15%.
 • Zdolność pokonywania miękkiego terenu dla zawieszenia WSS T16E3 zwiększono o 13%.
 • Prędkość obrotu dla zawieszenia WSS T36E8 zmieniono z 45 na 42.
 • Zdolność pokonywania twardego terenu dla zawieszenia WSS T36E8 zmniejszono o 12%.
 • Zdolność pokonywania średnio twardego terenu dla zawieszenia WSS T36E8 zmniejszono o 11%.
 • Prędkość maksymalną zmieniono z 58 na 64,4 km/h.
 • Zasięg widzenia z wieżą M5 zmieniono z 330 na 340 m.
 • Kąt obniżenia działa 37 mm Gun M6 zmieniono z 5 na 3 stopnie, gdy wieża obrócona jest do tyłu (60 stopni).
 • Pojemność magazynu amunicji dla działa 37 mm Gun M6 zmieniono ze 147 na 123 pociski.
 • Dyspersję podczas obrotu wieży dla działa 37 mm Gun M6 zwiększono o 20%.
 • Dodano działo 37 mm Gun T16.
 • Usunięto działko 20 mm Hispano-Suiza Birkigt.
 • Prędkość obrodu wieży M5 zmieniono z 40 na 44 stopnie/s.
 • Zasięg widzenia dla wieży M5A1 zmieniono z 370 na 360 m.
 • Usunięto haubicę 75 mm Howitzer M3.
 • Wytrzymałość z wieżą M5 zmieniono z 290 na 320 PW.

T18:

 • Prędkość obrotu dla zawieszenia T18E1 zmieniono z 28 na 18.
 • Zdolność pokonywania twardego terenu dla zawieszenia T18E1 zmniejszono o 43%.
 • Zdolność pokonywania średnio twardego terenu dla zawieszenia T18E1 zmniejszono o 29%.
 • Zdolność pokonywania miękkiego terenu dla zawieszenia T18E1 zmniejszono o 7%.
 • Prędkość obrotu dla zawieszenia T18E2 zmieniono z 30 na 22.
 • Zdolność pokonywania twardego terenu dla zawieszenia T18E2 zmniejszono o 46%.
 • Zdolność pokonywania średnio twardego terenu dla zawieszenia T18E2 zmniejszono o 40%.
 • Zdolność pokonywania miękkiego terenu dla zawieszenia T18E2 zmniejszono o 12%.
 • Maksymalną prędkość na biegu wstecznym zmieniono z 8 na 6 km/h.
 • Czas przeładowania haubicy 75 mm Howitzer M1A1 z wieżą T18T47 zmieniono z 4,8 na 5,2 s.
 • Dyspersję podczas obrotu działa dla haubicy 75 mm Howitzer M1A1 zwiększono o 12%.
 • Czas przeładowania dla działa QF 2-pdr Mk. IX z wieżą T18T47 zmieniono z 2,1 na 2,5 s.
 • Dyspersję podczas obrotu działa dla działa QF 2-pdr Mk. IX zwiększono o 17%.
 • Wytrzymałość zmieniono ze 125 na 120 PW.

T57 Heavy Tank:

 • Rozrzut w ruchu z zawieszeniem T97 zwiększono o 25%.
 • Rozrzut przy obrocie kadłuba z zawieszeniem T97 zwiększono o 25%.
 • Czas przeładowania działa 120 mm Gun T179 z wieżą T169 zmieniono z 2,7 na 2,9 s.
 • Dyspersję podczas obrotu wieży dla działa 120 mm Gun T179 zwiększono o 29%.

T69:

 • Koszt działa 76 mm Gun T185 zmieniono z 63 000 na 73 000.

T71:

 • Koszt działa 76 mm Gun T185 zmieniono z 63 000 na 73 000.

T92:

 • Rozrzut w ruchu z zawieszeniem T92 T80E1 zmniejszono o 11%.
 • Rozrzut przy obrocie kadłuba z zawieszeniem T92 T80E1 zmniejszono o 11%.
 • Zdolność pokonywania twardego terenu dla zawieszenia T92 T80E1 zwiększono o 17%.
 • Zdolność pokonywania średnio twardego terenu dla zawieszenia T92 T80E1 zwiększono o 14%.
 • Zdolność pokonywania miękkiego terenu dla zawieszenia T92 T80E1 zwiększono o 17%.
 • Rozrzut podczas obrotu działa dla haubicy 240 mm Howitzer M1 zmniejszono o 3%.

M6A2E1

 • Zmniejszono maksymalny poziom bitew o 1 M6A2E1 

M3 Lee:

 • Wprowadzono model w jakości HD, ulepszono model zderzeń.

 

Zmieniono charakterystyki następujących pojazdów radzieckich:

IS:

 • Czas celowania działa 100 mm D-10T z wieżą IS-122 zmieniono z 2,9 na 2,7 s.
 • Czas przeładowania działa 100 mm D-10T z wieżą IS-122 zmieniono z 9,3 na 7,6 s.
 • Rozrzut działa 100 mm D-10T zmieniono z 0,42 na 0,38 m.
 • Czas celowania działa 100 mm D-10Т z wieżą IS-85 zmieniono z 2,9 na 2,7 s.
 • Czas przeładowania dział 100 mm D-10T z wieżą IS-85 zmieniono z 9,3 na 7,8 s.
 • Rozrzut działa 100 mm D-10T zmieniono z 0,42 na 0,38 m.

 

ISU-152:

 • Wprowadzono model w jakości HD, ulepszono model zderzeń.

KV-1:

 • Koszt opracowania czołgu KV-1S mod. 1942 zmieniono z 23 800 na 10 650.

KV-1S:

 • KV-1S został podzielony na dwa pojazdy: KV-1S (obecnie poziom V) oraz KV-85 (nowy poziom VI).

KV-85:

Po przeniesieniu czołgu KV-1S na poziom V, KV-85 zastępuje go na poziomie VI. Prędkość maksymalna KV-85 jest niższa niż KV-1S (34 km/h w porównaniu do 43 km/h). Główną różnicą między pojazdami są działa, które można na nich zamontować. KV-85 zachowuje armatę 122 mm D2-5T, chociaż jej parametry zostały znacznie zmienione w porównaniu do dotychczasowego uzbrojenia KV-1S. W przeciwieństwie do KV-1S, działo D2-5Т montowane na KV-85 jest raczej uzbrojeniem alternatywnym, charakteryzującym się specyficznym stylem rozgrywki, a uzbrojeniem głównym jest działo С-34 kalibru 100 mm. Działo to jest podobne do dobrze znanego graczom działa D10-T. Charakteryzuje się dobrą celnością i stabilizacją – co nie było typowe dla radzieckich armat – a także jednym z najwyższych współczynników uszkodzeń na minutę na swoim poziomie. Inną istotną różnicą pomiędzy KV-85 a KV-1S jest różny kąt obniżenia dział: 3 stopnie dla najlepszych dział KV-85 ora 8 stopni dla działa D2-5T z czołgu KV-1S.

Object 430:

 • Czas przeładowania działa 100 mm U-8TC z wieżą Object 430 zmieniono z 6,9 na 6,4 s.
 • Rozrzut podczas obrotu wieży dla działa 100 mm U-8TC zmniejszono o 25%.
 • Dyspersję działa 100 mm U-8ТС zmieniono z 0,35 na 0,38 m.

Т-34:

 • Wprowadzono model w jakości HD, ulepszono model zderzeń.

IS-7:

 • Wprowadzono model w jakości HD, ulepszono model zderzeń.

Układ przeniesienia napędu następujących pojazdów nie będzie się palił po trafieniu pociskiem:

 • ZSRR: Object 263.
 • Niemcy: E 100, Jagdpanzer E 100, Maus, VK 72.01 (K), Waffenträger auf E 100, JagdTiger, E 50, E 75, VK 45.02 (P) Ausf. B, Waffentrager auf Pz. IV, 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger, Jagdpanther II, Löwe, Panther II, Tiger II, Tiger I.
 • USA: T28.
 • Japonia: Type 61, STA-1.
 • Wielka Brytania:  FV215b (183).

Zwiększono wytrzymałość zawieszenia w następujących pojazdach:

 • ZSRR: MT-25.
 • Niemcy: VK 16.02 Leopard, VK 28.01, Aufklärungspanzer Panther.
 • USA: M24 Chaffee, T21, T71.
 • Chiny: 59-16, WZ-131, WZ-132, Type 64.
 • Francja: ELC AMX, AMX 12 t, AMX 13 75, AMX 13 90.
Zwiń Rozwiń

 

Zamknij