Informacje o aktualizacji 1.21

Główne zmiany

Linia frontu

 • Dodano nową mapę Fatamorgana.
 • Dodano nową mechanikę premii za stopień generała.
 • Zmieniono system ulepszeń dla rezerw bojowych.
 • Do nagród za postępy dodano wyposażenie eksperymentalne.
 • Usunięto skrócenie czasu przygotowania rezerw bojowych.
 • Wprowadzono pewne zmiany balansujące na mapie Kraftwerk, aby zwiększyć odsetek zwycięstw drużyny atakującej.
 • Wprowadzono zmiany balansujące rezerwy Naprawa polowa i Pole minowe.
 • Panel pojazdów na ekranie odradzania otrzymał filtr dla pojazdów wypożyczonych i premium.
 • Dodano nowy punkt dostępu do trybu (banner w garażu).
 • Wprowadzono pewne zmiany w interfejsie i poprawiono komunikaty systemowe.
 • Poprawiono wydajność trybu.

Odrodzony Stalowy łowca

 • Dodano mechanikę odradzania.
 • Dodano maruderów (pojazdy sterowane przez SI).
 • Liczbę graczy w trybie Solo zmieniono z 20 na 15.
 • Wszystkie pojazdy w trybie są dostępne od samego początku i bez ograniczeń.
 • System doboru tworzy drużyny w oparciu o umiejętności graczy w trybie.
 • System widoczności zmieniono ze stożka na okrąg.
 • Dokonano znacznego zbalansowania pojazdów i zdolności bojowych.
 • Zmieniono zawartość zdobyczy i skrócono czas ich zbierania. Materiały eksploatacyjne mają teraz gwarancję zawierania pocisków i ładunku do Regeneracji, a także przywracają wytrzymałość. Zaopatrzenie zawiera ładunek do Zestawu naprawczego lub którejś zdolności bojowej.
 • Dodano postępy dla tego trybu.
 • Dodano możliwość zdobywania punktów Przepustki bitewnej.
 • Zmieniono elementy wizualne (mapy, garaż, pojazdy, muzykę).

Przebieg służby

 • Zakładkę Przebieg służby zmieniono pod względem wizualnym i funkcjonalnym: interfejs przerobiono i dodano funkcjonalność edycji panelu Cenne nagrody.
 • Na głównej stronie zakładki dodano nowe znaczniki: maksymalne uszkodzenia zablokowane przez pancerz, asysta w uszkodzeniach i łączna liczba zniszczonych pojazdów przeciwnika, a także wskaźniki średnie i rekordowe.
 • Klasyfikację osobistą zastąpiono przez klasyfikację WTR podzieloną na pięć grup: Brąz, Srebro, Złoto, As i Legenda. Każda grupa składa się z 3 poziomów umiejętności (łącznie 15). Każdy poziom ma swój własny styl wizualny i wymaga osiągnięcia określonej liczby punktów WTR.

Przepustka bitewna

Dodano:

 • Nowe elementy personalizacji i członków załogi
 • Nowe nagrody (złoto, wyposażenie eksperymentalne)
 • Nową kolekcję
 • Najnowsze style progresywne dla XI sezonu Przepustki bitewnej.

Interfejs

 • Niektóre elementy interfejsu gry są tymczasowo ukryte u nowych graczy. Te elementy będą stopniowo dodawane wraz z postępami nowych graczy w grze.
 • W menu wyglądu zewnętrznego dodano funkcjonalność odwiedzenia Sklepu w grze.
 • Do Sklepu w grze dodano dział Wygląd zewnętrzny zawierający style 2D i 3D.
 • Dział Pojazdy kolekcjonerskie w Sklepie w grze przesunięto do działu Pojazdy i jest on teraz dostępny jako osobna zakładka.

Zmieniono charakterystyki techniczne następujących pojazdów:

Niemcy

 • Do testów dla graczy supertestu dodano następujący pojazd: Kampfpanzer 07 P(E)

Wielka Brytania

 • Do testów dla graczy supertestu dodano następujący pojazd: GSOR 1010 FB

Znane problemy

 • W niektórych przypadkach gracze nie mogą strzelać w bitwie po zmianie konfiguracji wyposażenia/materiałów eksploatacyjnych podczas wczytywania mapy.
 • W pewnych przypadkach ciąg zdarzeń w dzienniku może być nieprawidłowy.
 • W pewnych przypadkach powalone drzewa spadają poprzez teren.
 • Po udanym zakończeniu misji Alianci-14 podczas operacji Chimera, po bitwie wyświetlana jest ikona nieudanej misji.
 • Na ekranie wyników bitwy brakuje wpisu o ukończeniu ostatniej misji w serii.
 • Brak powiadomienia głosowego przy zniszczeniu pojazdu przeciwnika.
 • Podczas przełączania w tryb snajperski przy wysokich ustawieniach grafiki i przybliżaniu na listowie może spaść liczba klatek na sekundę.
 • Nad pojazdami zniszczonymi poza zasięgiem rysowania jest ciągle wyświetlana ikona wybuchu magazynu amunicji, kiedy takie pojazdy znajdą się w promieniu rysowania gracza.
 • Po zamontowaniu wyposażenia Eksperymentalna optyka zasięg widzenia jest zaokrąglany w dół.
 • Przy oglądaniu powtórek pojazdy nie wydają dźwięków silnika ani gąsienic.
 • Gdy dowódca zostaje ranny i jest użyta duża apteczka, czas potrzebny do zmiany załadowanego pocisku zmniejsza się w przypadku ładowniczego z wyszkolonym atutem Intuicja.
 • Przy przenoszeniu celownika artyleryjskiego nad pojazd przeciwnika umieszczony poza kołem rysowania gracza i po zniszczeniu tego pojazdu wyświetlana jest detonacja eksplozji stojaka amunicyjnego.
 • Przy włączonym antyaliasingu w grafice standardowej sylwetka pojazdu gracza czasami robi się zielona.
 • Na mapach trybu Linia frontu możliwe jest wjechanie do struktur przy ich podstawach.
 • Przy najechaniu na kartę pojazdu dostępnego do odzyskania w dziale Garaż w zakładce Magazyn na przycisku wyświetlany jest tekst „Sprzedaj”.

Naprawione błędy i dodane usprawnienia

 • Zaktualizowano ekran wczytywania klienta gry.
 • Ulepszono modele wizualne następujących pojazdów (również z zastosowanymi stylami 3D): Object 430U (ze stylem 3D Kosa Żniwiarza), T54 Heavy Tank, Kranvagn (ze stylem 3D Trettonde), Object 705A (ze stylem 3D Niedźwiedź polarny), Tiger (P) i IS-3A Peregrine.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że w niektórych przypadkach darmowy demontaż wyposażenia nie był dostępny w momencie sprzedaży wypożyczonych pojazdów z subskrypcją WoT Plus. Usunięto również powiadomienie, które ostrzegało graczy o ilości złota niewystarczającej na demontaż wyposażenia w przypadkach, w których powinien on być dostępny za darmo.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że w niektórych przypadkach gracze nie mogli kontrolować swoich pojazdów, a pojazdy te nie mogły zostać zniszczone po odliczaniu przed bitwą w trybie Natarcie.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że w niektórych przypadkach klient gry zawieszał się w bitwach Natarcia.
 • Naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie nieprawidłowego poziomu wyposażenia eksperymentalnego na karcie w magazynie.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że przycisk kamuflażu w interfejsie porównania pojazdów przenosił graczy do ekranu wyposażenia.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że okrąg zasięgu widzenia był nieprawidłowo wyświetlany na minimapie. Teraz jego promień odpowiada aktualnemu zasięgowi widzenia pojazdu.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że stożek zasięgu widzenia był nadal wyświetlany przed zniszczonym pojazdem przeciwnika po zakończeniu jednej z misji Unitarki.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że 100% zniżka na załogę nie była naliczana przy kupowaniu pojazdu przez Zamianę.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że szybka autoryzacja za pośrednictwem klienta gry nie działała w niektórych przeglądarkach.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że w niektórych przypadkach ikony zamontowanego wyposażenia materiałów eksploatacyjnych znikały z odpowiadających im miejsc po przeciągnięciu.
 • Naprawiono błąd, który powodował resetowanie wybranej pozycji panelu stylu wybranego podczas zmiany mapy w menu Wygląd zewnętrzny.
 • Naprawiono błąd, który w niektórych przypadkach powodował migotanie emblematów na pojazdach widzianych pod ostrym kątem.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że w niektórych przypadkach ilustracje nie były wyświetlane na stronie informacyjnej trybu Topografia.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre elementy interfejsu HUD nachodziły na niektóre menu w bitwie (wyświetlane po naciśnięciu klawiszy Tab, N, F1 i ESC).
 • Naprawiono błąd, który powodował, że w niektórych przypadkach przycisk „Pomaluj cały pojazd” działał nieprawidłowo podczas stosowania kamuflażu w menu Wygląd zewnętrzny.
 • Naprawiono błąd, który w niektórych przypadkach powodował znikanie znacznika automatycznego celowania po naciśnięciu klawisza Alt .
 • Naprawiono błąd, który w niektórych przypadkach powodował nieprawidłowe wyświetlanie statystyk w miejscach na pojazdy w garażu.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że menu wyboru trybu bitwy było wyświetlane po zamknięciu okna potwierdzającego przełączenie na Unitarkę.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że podpowiedź nie była wyświetlana w nowym oknie Rezerwy osobiste przy otwieraniu ekranu aktywacji po raz pierwszy.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że ustawienia dostosowania kolorów z jednego konta były nadal stosowane po zalogowaniu się do gry przy użyciu innego konta.
Zamknij