Zmiany w aktualizacji 1.16.1

Główne zmiany

Ulepszone konturowanie pojazdów

 • Dodano uproszczone konturowanie pojazdów. Przy celowaniu do pojazdu gra wyświetla kontur obejmujący tylko elementy pancerza, na które mogą oddziaływać pociski.
 • Modele kolizji dla niektórych pojazdów zostały przerobione, by poprawić ich wyświetlanie przy włączonym uproszczonym konturowaniu.
 • Dołożona została opcja włączenia wyświetlania przeszkód dla pocisków (w ramach konturowania pojazdu).
 • Domyślnie renderowanie przeszkód wewnątrz modelu kolizji oraz rysowanie konturów pojazdów z uwzględnieniem modelu kolizji będzie wyłączone. Opcje te można włączyć w ustawieniach gry (w zakładce Celownik).
 • Włączenie opcji konturowania i wyświetlania możliwych/niemożliwych do przebicia przeszkód może spowodować spowolnienie gry na słabszych komputerach.

Opcja wymiany

 • Mechanika wymiany została poprawiona, co skutkuje zwiększoną liczbą ofert wymiany.
 • Interfejs został poprawiony, by wymiana pojazdów była bardziej zrozumiała i przyjazna dla użytkownika.

Sztuka strategii

Wydarzenie w grze Sztuka strategii wystartuje niedługo po wprowadzeniu aktualizacji.

Linia frontu

 • Uruchomienia trybu Linia frontu będą miały miejsce w końcowym okresie każdego sezonu Przepustki bitewnej. W ten sposób gracze mogą zostać odciągnięci od bitew losowych, mając jednocześnie możliwość zdobycia punktów przepustki bitewnej.
 • W tym trybie są dozwolone wyłącznie pojazdy VIII poziomu.
 • Czas przejmowania bazy na pierwszej linii obrony został ponownie ustawiony na 2 minuty i 30 sekund (w teście publicznym przejmowane trwało 2 minuty i 15 sekund).
 • Następujące pojazdy są dostępne do wypożyczenia: T32, T-44, AMX AC mle. 48 oraz WZ-132.
 • Koszt wypożyczenia pojazdu w trybie będzie się teraz zmniejszał każdego dnia. Gracze, którzy przegapią pierwsze dni wydarzenia nie poniosą pełnych kosztów wypożyczenia. 
 • Zmiany w rezerwach bojowych.
  • Rezerwa bojowa Inżynieria została przeniesiona do rezerw typu Zwiad.
  • Ekran dymny został przeniesiony do rezerw taktycznych.
  • Zasłona dymna nie tylko przykrywa wszystkie sojusznicze i wrogie pojazdy w dymie i za nim, ale także zmniejsza skuteczność załogi przeciwnika o 15% i zmniejsza zasięg widzenia o 30%.
  • Liczba pocisków użytych przy Ostrzale artyleryjskim wzrosła z 16/18/20 na 20/24/28 (zależnie od poziomu rezerwy).
  • Rezerwa bojowa danego typu jest teraz zawsze powiązana z konkretnym skrótem klawiszowym, bez znaczenia na pojazd. Jednocześnie porządek odblokowania rezerw bojowych w bitwie dla różnych pojazdów będzie inny.
  • Porządek dla rezerw bojowych dział samobieżnych został zmnieniony. Aktualny porządek: rezerwy szturmowe, rezerwy zwiadowcze, rezerwy taktyczne.

Zmiany w zestawieniu map dla nowych graczy

Jeśli przynajmniej jeden nowy (niedawno zarejestrowany) gracz bierze udziałw bitwie V lub VI poziomu, bitwa będzie miała miejsce na jednej z 14 map: Karelia, Lakeville, Linia Mannerheima, Malinowka, Przełęcz, Piaszczysta rzeka, Prowincja, Prohorowka, Ruinberk, Step, Przedmieście, Klify, El Halluf lub Ensk.

Pociski odłamkowo-burzące

 • Graficzne przedstawienie logu uszkodzeń (na panelu uszkodzeń) zostało poprawione. Teraz ikony pocisków dział samobieżnych i innych typów pojazdów, a także pociski odłamkowo-burzące różnych typów graficznie różnią się od siebie.
 • Opcja Płynne przybliżenie kamery została przeniesiona z zakładki Celownik → Artyleria do zakładki Ogólne i teraz ma zastosowanie do wszystkich pojazdów.
 • Interfejs celowania dla dział samobieżnych przy poruszaniu się kamery w widoku trajektorii został naprawiony.
 • Nazwa parametry została zmieniona z Promień rażenia odłamków na Promień uszkodzeń.

Zmiany na mapach

Linia Zygfryda

 • Usunięto niewidoczną przeszkodę w kwadracie F5.

Tundra

 • Usunięto możliwość wjazdu do obszaru nieprzeznaczonego do gry w kwadratach E8, F7 oraz F8.

Klondike

 • Usunięto możliwość wjazdu do obszaru nieprzeznaczonego do gry w kwadratach C0.
 • Usunięto możliwość utknięcia w kwadratach D4, E7, F2, J4 i H6.

Normandia

 • Usunięto możliwość wjazdu do obszarów nieprzeznaczonych do gry obok wież dział wielkokalibrowych #1, #3 i #4.
 • Usunięto możliwość utknięcia w strefie odradzania się za wieżą działa wielkokalibrowego #2, na stoku na zachód od wieży wielkokalibrowego działa #5 i obok koła odnawiania na południowy zachód od bazy C.

Kraftwerk

 • Ulepszono kilka pozycji dla atakujących, by równowaga gry była dla nich wygodniejsza. Szczegóły zostaną przedstawione w artykule poświęconym rebilansowaniu mapy Linii frontu.

Informowanie nowych graczy

 • Przycisk statystyk sesji nie będzie wyświetlany nowym graczom, którzy rozegrali mniej niż dwie bitwy.
 • Podpowiedź „Nowe” na ekranie wyboru trybu nie będzie wyświetlana nowym graczom, którzy rozegrali mniej niż 10 bitew.
 • Podpowiedź „Nieśmiertelnik” nie będzie wyświetlana nowym graczom, którzy rozegrali mniej niż 100 bitew.

Elementy personalizacji

Niektóre naklejki zostały usunięte ze sklepu w grze:

 • Plaster 1
 • Skośna belka
 • Dwie skośne belki
 • Trzy skośne belki
 • Szewron
 • Odwrócony szewron

Poprawki techniczne

Efektywność dla złożonych efektów i scenariuszy została poprawiona (ogólne obciążenie CPU zostało zmniejszone a zajętość rdzeni poprawiona).

Zmiany charakterystyk technicznych następujących pojazdów:

Chiny

Т-34-1

 • Model kolizji wieży T-34-1 model 2 został przerobiony, by odpowiadał jego wyglądowi.

ZSRR

Do testów dla graczy supertestu dodano następujący pojazd: Object 259A.

Znane problemy

 • W pewnych przypadkach ciąg zdarzeń w dzienniku jest nieprawidłowy.
 • W pewnych przypadkach powalone drzewa spadają poprzez teren.
 • Po udanym zakończeniu misji „Alianci-14” podczas operacji „Chimera”, po bitwie wyświetlana jest ikona nieudanej misji.
 • Na ekranie wyników bitwy brakuje wpisu o ukończeniu ostatniej misji w serii.
 • Po zamontowaniu wyposażenia Eksperymentalna optyka zasięg widzenia jest zaokrąglany w dół.
 • Po naciśnięciu N w wielkich bitwach nie są wyświetlane warunki misji osobistych.
 • Przy użyciu komendy „Jadę na pozycję!” ze znacznikiem przed bitwą, związana z tym wiadomość nie pojawia się na czacie.
 • Brak powiadomienia głosowego o trafieniu pojazdu przeciwnika przy jego późniejszym zniszczeniu.
 • W pewnych przypadkach przewrócone pojazdy otrzymują karę za opuszczenie bitwy przed jej zakończeniem.
 • Przy wysokich ustawieniach grafiki, po przełączeniu w tryb snajperski i przybliżeniu na listowie spada liczba klatek na sekundę.
 • Nad pojazdami zniszczonymi poza zasięgiem rysowania jest ciągle wyświetlana ikona wybuchu magazynu amunicji, kiedy takie pojazdy znajdą się w promieniu rysowania gracza.
 • W niektórych przypadkach liczba kredytów nie jest aktualizowana przy otwieraniu Rezerwy kredytów.

Naprawione błędy i dodane usprawnienia

 • Wyświetlanie zarządzanego bonusa do doświadczenia na ekranie wyników bitwy zostało poprawione.
 • Głośność niektórych fraz wypowiadanych przez załogantów została podniesiona.
 • Na ekranie potwierdzenia zakupu zawieszeń pojazdów kołowych ikona gąsienicy została zamieniona na ikonę koła.
 • Głośność trafień otrzymanych przez pojazd gracza podczas gry w trybie snajperskim została zmniejszona.
 • Naprawiono problem powiadomień o zniszczonych pojazdach, pojawiających się w niektórych wypadkach na minimapie (a nie ponad nią).
 • Ulepszono celownik serwerowy.
 • Naprawiono problem, gdzie gracze w niektórych wypadkach nie mogli stworzyć plutonu pojazdów VII poziomu.
 • Naprawiono problem wiadomości o niemożliwym montażu, wyświetlanej przy zmianie elementu wyposażenia na inny o podobnym efekcie.
 • Wskaźnik systemu anonimizującego został dodany do listy drużyn w bitwie.
 • Naprawiono problem duplikowania odgłosu strzału przy szybkiej zmianie z celowania snajperskiego na zręcznościowy.
 • Naprawiono problem nieznacznego przesunięcia wieży pojazdu przy nakładaniu stylu na IS-4.
 • Model kolizji Caernarvon Action X został poprawiony.
 • Pojazdy kolekcjonerskie już nie są nagrodą odprawy.
Zamknij