Lista zmian wprowadzanych przez aktualizację 8.11

Spis treści:

 

Mapy

 • Dodano nową mapę miejską: „Wichura", 1000 x 1000 m (krajobraz europejski, zima).
 • Na następujących mapach poprawione zostały elementy gry: Erlenberg, Redshire, Autostrada, Północny Zachód.
 • Usunięto różnorodne błędy i usterki na mapach: „Himmelsdorf”, „Wichura”, „Autostrada”, „Północny Zachód”, „Zatoka rybacka”, „Ukryta wioska”, „Redshire”, „Erlenberg”, „Cichy brzeg”, „Urwisko”, „Murowanka”.
 • Mapa Port została całkowicie usunięta.
 • Poprawiono wydajność na mapie „Ukryta wioska”.
 • Dodano nową mapę „Ruinberg w ogniu” – Ruinberg (deszczowa pogoda, pożary, zmienione oświetlenie).
 • Dodano nową mapę „Himmelsdorf zimą” – jest to zimowa wersja istniejącej mapy „Himmelsdorf”.
 • Błąd pozwalający na dostanie się do budynku w strefie przejmowania na mapie „Himmelsdorf” w trybie bitwy spotkaniowej został usunięty.
 • Poprawiono wydajność gry na mapach „Zatoka rybacka”, „Cichy brzeg”, „Siewierogorsk” i „Ensk”.
 • Naprawiono nadmierną jasność niektórych efektów na kilku mapach.
 • Naprawiono niespójność pomiędzy modelami wizualnymi i modelami uszkodzeń części budynków i obiektów.
 • Naprawiono efekty migotania śladów gąsienic na zimowych mapach.
 • Mapa „Święta dolina” została usunięta z puli map w bitwach losowych.

 

Nowy rodzaj bitwy: Konfrontacja

Ten rodzaj bitwy będzie dostępny w bitwach losowych wraz z trybami „Bój spotkaniowy” i „Szturm”. W trybie „Konfrontacja” przeciwko sobie stają drużyny złożone z pojazdów określonych państw. Nie dopuszcza się bitew pomiędzy zespołami walczącymi pojazdami tego samego pochodzenia. Przykładowo: drużyna grająca francuskimi maszynami może walczyć przeciwko pojazdom brytyjskim, amerykańskim, niemieckim lub radzieckim, ale nie przeciwko graczom w pojazdach francuskich. W trybie tym nie mogą uczestniczyć pojazdy chińskie ani japońskie. Wprowadziliśmy ograniczenie, ponieważ drzewa technologiczne tych państw nie obejmują wszystkich typów pojazdów. W bitwach nowego rodzaju można grać w plutonach, pod warunkiem, że wszyscy członkowie plutonu korzystają z pojazdów tego samego państwa (z wyłączeniem Chin i Japonii).

 

Zmieniony system kar za uszkodzenia zadane sojusznikom

Ogólne zasady:
 • Zwiększono surowość kar za uszkodzenie sojusznika (zadanie uszkodzeń pojazdowi z własnej drużyny) oraz zaostrzono system kar za zniszczenie sojusznika (zniszczenie pojazdu z własnej drużyny). Jednocześnie będzie brane pod uwagę więcej czynników: kary za określone naruszenia zasad gry będą obliczane przy uwzględnieniu przypadkowego uszkodzenia sojuszników.
 • Ryzyko zawieszenia konta (banu) zwiększa się z każdym kolejnym uszkodzeniem pojazdu sojusznika w tej samej bitwie.
 • W przypadku dział samobieżnych stosuje się specjalną metodę obliczania punktów karnych, aby odróżnić przypadkowe trafienia (np. uszkodzenie przeciwnika odłamkami pocisku odłamkowo-burzącego itd.).
 • Taranowanie sojuszników jest także traktowane jako niedozwolone działanie. System uzna, że sprawcą był gracz, który miał większą prędkość w chwili zderzenia.
 • Liczbę otrzymanych punktów karnych można zmniejszyć przez niszczenie pojazdów przeciwnika w bitwach, które zakończą się zwycięstwem sojuszniczej drużyny.
 • Czas trwania pierwszego zawieszenia został skrócony do godziny.
 • Uszkodzenia zadane pojazdom w obrębie plutoniu są niedozwolone i podlegają temu samemu systemowi kar.
Poprawiono system odszkodowań dla gracza poszkodowanego ostrzałem sojusznika:
 • Koszty naprawy poszkodowanego pojazdu będą zawsze rekompensowane.
 • Sprawca będzie musiał pokryć koszty naprawy poszkodowanego oraz zapłacić mu dodatkowe 10% całkowitych kosztów naprawy.
 • Do pokrycia kosztów będą wykorzystywane kredyty zdobyte podczas bitwy, a także kredyty z konta sprawcy.
Poważniejsze kary są przewidziane w następujących przypadkach:
 • przejmowanie bazy przeciwnika zostało przerwane w wyniku działania sojusznika (taranowania lub strzału),
 • moduły sojuszniczego czołgu zostały uszkodzone (w wyniku taranowania lub strzału),
 • sojuszniczy czołg został zniszczony.
Mniej surowe kary (które jednak nadal będą wiązały się z przyznaniem punktów karnych) będą stosowane w następujących przypadkach:
 • sojuszniczy pojazd został przypadkowo uszkodzony, mimo że gracz celował w czołg przeciwnika,
 • sojuszniczy pojazd został przypadkowo uszkodzony odłamkami pocisku odłamkowo-burzącego,
 • w wyniku strzału uszkodzony został zarówno sojusznik, jak i przeciwnik. 

 

Inne zmiany

 • Dopracowano wymiary modeli T-54 i Type 59.
 • Opracowano ponownie model czołgu T-54.
 • Zmniejszono wagę artylerii na potrzeby systemu dobierania drużyn o 10%.
 • Poprawiono zbyt nisko położony punkt tonięcia działa samobieżnego M44.
 • Dokonano standaryzacji szczegółów modeli zniszczeń zawieszenia dla następujących amerykańskich maszyn: T29, T32, T34, M37, M41, Chaffee, Pershing, T92, Hellcat, M4A2E4, M46 Patton, M103, T57, T110E5, T26E4, T110E4, T110E3, M44, M53/M55, T69 and M60.
 • Naprawiono nieścisłości modeli wizualnych następujących pojazdów: Chaffee, KV-1S, Lorraine 40 t oraz Type 3 Chi-Nu. 
 • Poprawiono modele dział czołgów M48A1 Patton oraz Conqueror.
 • Usunięto błędy związane z kamuflażem WZ-120.
 • W celu skrócenia czasu oczekiwania na bitwę pojazdów VIII poziomu usunięto 12. poziom bitewny z rozkładu mechanizmu losującego.
 • Dodano nowy rodzaj bitwy: Konfrontacja, w którym zespoły rozdzielone są według przynależności państwowej (ZSRR kontra Niemcy, USA przeciw Francji itd.).
 • Dodano grupowe zarządzanie członkami załogi: grupowe przetrenowanie całej załogi (dla nowego czołgu), przywrócenie starej załogi za pomocą jednego kliknięcia.
 • Dodano opcję wyłączenia czatu podczas bitwy (dotyczy tylko wiadomości tekstowych – rozkazy i wskaźniki na mapie dalej będą widoczne).
 • Dodano możliwość przeglądania historii czatu.
 • Dodano nowe głosy dla załogi brytyjskiej. 
 • Wprowadzono nowy system kar i rekompensat za zniszczenia/obrażenia drużynowe.
 • Dodano bardziej widoczną ikonę płonącego czołgu, podobną do tej wyświetlanej podczas tonięcia.
 • Dodano możliwość wyłączenia podglądu czołgu, który zniszczył maszynę gracza.
 • Usunięto błędy w dziale „Misje i wydarzenia”.
 • Poprawiono kolejność poszczególnych działów menu kontekstowego wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem karuzeli czołgów w garażu.
 • Można teraz przejść do czołgu w hangarze prosto z okna badań, klikając nową ikonę.
 • Można użyć gaśnicy za pomocą kliknięcia lewym przyciskiem myszy ikony pożaru (lewy dolny róg ekranu).
 • W trybie po zniszczeniu kamera będzie teraz przełączać się najpierw na członków plutonu gracza (dopiero w dalszej kolejności na pozostałe czołgi).
 • Do wiadomości przeładowania dodano licznik czasu przeładowania.
 • Dodano nowe znaczniki do ustawień celownika.
 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że znikały zdobyte odznaki mistrzowskie.
 • Naprawiono czat zwykły i głosowy w bitwach drużynowych.
 • Naprawiono kilka usterek w interfejsie bitew drużynowych.
 • Naprawiono spadek wydajności gry, który miał miejsce przy dokonywaniu zbliżeń na niektóre japońskie czołgi.
 • Poprawiono sposób działania kamuflażu:  kamuflaże kupione za złoto będą teraz przechowywane i będzie można z nich skorzystać ponownie po zastosowaniu innego wzoru.
 • Dodano nowe medale Bohater bitwy: „Wysoki kaliber” (najwięcej zadanych obrażeń) oraz „Czołgista-snajper” (najwięcej obrażeń zadanych na dystansie przekraczającym 300 metrów).
 • Medal Snajper został przeniesiony do kategorii specjalnej. Gracze mogą teraz sprawdzić, ile zdobyli medali Snajper i w których czołgach, lecz nie będą już one dostępne.
 • Dodano nowe osiągnięcia w trybie bitew drużynowych: „Geniusz wojny” (zdobycie największej liczby PD w 100 wygranych bitwach), „Pancerna pięść” (zniszczenie drużyny przeciwnej przy stracie maksymalnie jednego czołgu), „Taktyczne przełamanie” (wygranie trzech bitew z rzędu w losowym zespole), „Król wzgórza” (bycie jedynym ocalałym w bitwie, czołgiem lub niszczycielem czołgów), „Wilk pośród owiec” (zadanie największej liczby obrażeń w 100 zwycięskich bitwach).
 • Poprawiono opisy niektórych osiągnięć.
 • Zdobycie medalu mistrzowskiego jest teraz wyświetlane w raporcie po każdej bitwie, jeśli tylko warunki zostały spełnione (nawet jeśli w danym pojeździe zdobyto już taki medal).
 • Naprawiono błąd wyświetlania modułów i wyposażenia w sklepie w grze dotyczących pojazdów, których nie można kupić.
 • Zoptymalizowano wydajność efektów rozmycia ekranu.
 • Wyświetlane są teraz modyfikatory, które mają wpływ na umiejętności załogi (okno osobiste).
 • Przerobiono graficznie rykoszety.
 • Przerobiono medal Bohaterowie Rosieni.
 • Dokonano standaryzacji insygniów rang dla członków załóg wszystkich państw.
 • Usunięto błędy związane z powtórkami.
 • Wskaźnik prędkość przy poruszaniu się do tyłu został naprawiony.
 • Zmodyfikowano i ogólnie zmniejszono pole widzenia dla różnych rozmiarów ekranów.
 • Usunięto błąd zapisywania odległości kamery od czołgu po bitwie.
 • Dodano zapisywanie zastosowanego ostatnio kamuflażu pomiędzy sesjami gry.
 • Naprawiono błędy dźwięków interfejsu użytkownika.
 • Opracowano ponownie dźwięki przewracanych drzew.
 • Medal Najdina dodano do listy nagród „Za bohaterski opór”.
 • Usunięto błędy występujące po zmianie domyślnych ustawień graficznych.

 

Równoważenie pojazdów

AMX 50 Foch (155):

 • Silnik Maybach HL 295 F (1200 k.m.) zastąpiono silnikiem Saurer (1000 k.m.).
 • Obrażenia zadawane pociskami przeciwpancernymi AP-T T368 na dziale 155 mm AC SA58 zredukowano z 850 do 750.
 • Obrażenia zadawane pociskami typu HEAT T267 na dziale 155 mm AC SA58 zredukowano z 850 do 750.
 • Wartość penetracji pocisków HEAT T267 (działo 155 mm AC SA58) zredukowano z 408 mm do 395 mm.
 • Dokonano zmian w pancerzu pojazdu.

Waffenträger auf E 100:

 • Prędkość zwrotu pojazdu WT E-100 zredukowano z 30 do 26.
 • Rozproszenie działa 12,8 cm Kanone L/61 podczas obrotu wieży zwiększono o 212%.
 • Rozproszenie działa 15 cm Pak L/38 podczas obrotu wieży zwiększono o 75%.
 • Prędkość obrotu wieży WT E-100 zredukowano z 24 stopni/sek. do 22 stopni/sek.
 • Zmniejszono o 200 punktów wytrzymałość pojazdu.

T110E3:

 • Czas przeładowania działa 155 mm AT Gun T7E2 zmieniono z 18.3 sekund na 17 sekund.
 • Obrażenia zadawane pociskami przeciwpancernymi AP M111E1 (działo 155 mm AT Gun T7E2) zredukowano z 850 do 750.
 • Obrażenia zadawane pociskami typu APCR M112E1 (działo 155 mm AT Gun T7E2) zredukowano z 850 do 750.

T110E4:

 • Czas przeładowania działa 155 mm AT Gun T7E2 zmieniono z 21 sek. na 19.5 sek.
 • Obrażenia zadawane pociskami przeciwpancernymi AP M111E1  (działo 155 mm AT Gun T7E2) zredukowano z 850 do 750.
 • Obrażenia zadawane pociskami typu APCR M112E1 (działo 155 mm AT Gun T7E2) zredukowano z 850 do 750.

Object 268:

 • Prędkość zwrotu pojazdu zredukowano z 30 do 28.
 • Rozproszenie działa podczas ruchu zwiększono o 11%.
 • Rozproszenie działa podczas obrotu pojazdu zwiększono o 11%.
 • Maksymalną prędkość wstecz zredukowano z 18 km/h do 15 km/h.
 • Czas przeładowania działa 152 mm М64 zmieniono z 17 sek. do 16.5 sek.
 • Obrażenia zadawane pociskami typu UBK551M  (działo 152 mm M64) zredukowano z 850 do 750.
 • Wartość penetracji pocisków typu UBK551M (działo 152 mm M64) zredukowano z 450 mm do 395 mm.
 • Obrażenia zadawane pociskami typu UBR551M  (działo 152 mm М64) zredukowano z 850 do 750.

 

Lista zmian przychodów z poszczególnych pojazdów:

 • T-34-3, przychody zwiększono o 10%.
 • 112, przychody zwiększono o 10%. 
 • FCM 50 t, przychody zwiększono o 5%.
 • Lorraine 155 mle. 50, przychody zwiększono o 5%.
 • G.W. Panther, przychody zwiększono o 5%.
 • Löwe, przychody zwiększono o 5%.
 • VK 20.01 (D), przychody zwiększono o 10%.
 • VK 28.01, przychody zwiększono o 10%.
 • VK 30.01 (D), przychody zwiększono o 10%. 
 • Sexton I, przychody zwiększono o 10%.
 • M12, przychody zwiększono o 3%.
 • M6A2E1, przychody zwiększono o 8%.
 • T34, przychody zwiększono o 5%.
 • S-51, przychody zwiększono o 5%.
 • SU-14-1, przychody zwiększono o 5%.
 • Conqueror Gun Carriage, przychody zmniejszono o 10%.
 • Object 140, koszt naprawy zwiększono o 25%.
Zamknij