Lista zmian wersji 1.1

Główne zmiany

Nowa kampania misji osobistych: Drugi front

 1. Nowa kampania zawiera trzy operacje:
  • Operacja: Excalibur (dostępna od razu po ukazaniu się nowej wersji)
  • Operacja: Chimera (dostępna od około 18.09.2018)
  • Operacja: Object 279 (e) (dostępna od około 9.10.2018)
 2. Każda operacja zawiera 4 zestawy misji. Każdy zestaw można ukończyć w pojazdach należących do jednego z sojuszów między państwami, a typ pojazdów nie jest już ograniczeniem. Aby ukończyć misję, gracze powinni wejść do bitwy w pojeździe, który należy do jednego z następujących przymierzy:
  • Związek – ZSRR i Chiny
  • Blok – Niemcy i Japonia
  • Alianci – Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Polska
  • Koalicja – Francja, Szwecja, Czechosłowacja i Włochy
 3. Druga kampania jest dostępna od razu, niezależnie od postępów w pierwszej kampanii. W ten sposób, misje obu kampanii można wypełniać jednocześnie.
 4. Każdy zestaw zawiera 15 misji – 14 misji jest dostępnych od razu i można je wypełniać w dowolnej kolejności. Misja 15 (finałowa) staje się dostępna dopiero po ukończeniu pozostałych misji (podobnie jak w pierwszej kampanii).
 5. Wszystkie operacje mają różne zestawy warunków:
  • Operacja: Excalibur – misje sumujące się. Misję można ukończyć w nieograniczonej liczbie bitew, np. zadanie 10 000 punktów uszkodzeń w dowolnej liczbie bitew.
  • Operacja: Chimera – misję trzeba ukończyć w jednej bitwie (podobnie jak w pierwszej kampanii)
  • Operacja: Object 279 (e) – misję trzeba ukończyć w ograniczonej liczbie bitew. Jeśli gracz nie zdoła ukończyć misji, jej postępy zostaną wyzerowane, a gracz będzie musiał rozpocząć od nowa.
 6. Za każdą ukończoną misję otrzymuje się w nagrodę kredyty, materiały eksploatacyjne itp. Nagrodą za ukończenie operacji jest unikalny pojazd, którego nie można zdobyć w żaden inny sposób.
 7. Gracze będą mogli sprawdzić postępy misji w samej bitwie:
  • W wersji 1.1 ta funkcjonalność będzie dostępna tylko dla misji nowej kampanii.
  • Szczegółowy opis zaakceptowanych misji będzie dostępny w bitwie po naciśnięciu klawisza Tab lub N.
 8. Wskaźnik misji osobistych w garażu pokazuje oddzielnie misje każdej kampanii.
 9. Operacje kampanii Drugi front staną się dostępne kolejno po pewnych okresach czasu. Gracze, którzy ukończą operację przed udostępnieniem kolejnej, otrzymają w nagrodę odpowiedni unikalny emblemat.
 10. Poprawiono interfejs pierwszej kampanii:Zupełnie zmieniono ekran główny tak, aby jednocześnie wyświetlać misje obu kampanii.
  • Poprawiono profil misji.
  • Ujednolicono wszystkie elementy z uwzględnieniem specyfiki obu kampanii.
  • Powstał nowy ekran nagród za ukończone misje osobiste.
  • Zmieniono wyświetlanie misji w bitwie (po naciśnięciu klawisza Tab)

Mapy

 • Dodano nową mapę Studzianki.
 • Dodano nową mapę Mińsk.
 • Dodano mapę Pilzno, która została poprawiona do jakości HD. Główne zmiany:
  • Zwiększono rozmiar mapy z 800х800 do 1000х1000 m.
  • Kompletnie zmieniono wschodnią część mapy.
  • Dokonano pewnych zmian wpływających na zbalansowanie i rozgrywkę na całej mapie.

Dokonano zmian balansujących na następujących mapach:

 1. Lodowiec
 2. Linia Zygfryda
 3. Kopalnie
 4. Prowincja

Mapa Prowincja będzie dostępna tylko dla pojazdów poziomów IV-VII.

Polskie czołgi

 • Dodano nową gałąź 10 polskich czołgów (kolejno poziomy I-X):
 1. 4TP
 2. 7TP
 3. 10TP
 4. 14TP
 5. 25TP KSUST II
 6. 40TP Habicha
 7. 45TP Habicha
 8. 53TP Markowskiego
 9. 50TP Tyszkiewicza
 10. 60TP Lewandowskiego

Tryb Twierdza

Wkrótce po ukazaniu się nowej wersji, do trybu Twierdza zostanie dodana nowa funkcjonalność – pozwoli ona graczom automatycznie wyszukiwać oddziały. Klany będą mogły również automatycznie wyszukiwać najemników do potyczek.

Ta funkcjonalność będzie obejmowała następujące możliwości:

 1. Dowódca oddziału będzie mógł wybrać pojazdy, których powinni używać najemnicy znalezieni w wyniku automatycznego wyszukiwania.
 2. Najemnicy będą mogli wybrać pojazdy, których chcą użyć do walki w oddziale.
 3. Automatyczne wyszukiwanie dopasowania (pomiędzy pojazdami wybranymi przez dowódcę oddziału i najemników).

Automatyczne wyszukiwanie będzie na stałe dostępne w potyczkach na poziomie VI, a w dniach rozgrywania Gier wojennych na poziomach VIII i X (według harmonogramu potyczek i gier wojennych).

Inne zmiany

 • 4. Dodano możliwość dostosowania wyglądu dla wszystkich pojazdów IX poziomu.
 • 5. Wprowadzono aktualizację Wwise (silnika dźwiękowego) – naprawiono pewne problemy krytyczne systemu dźwiękowego; dodano nową funkcjonalność mającą poprawić dźwięk w grze.
 • 6. Zmieniono wyświetlanie biuletynu w kliencie. Ten dział zmienił też nazwę na Poczta polowa.

Zmiany charakterystyk technicznych pojazdów

  ZSRR

 •  Dodano IS-2M

  Zmienione charakterystyki pojazdów

 • Object 430 II: wyświetlana moc silnika 4TDF została zmieniona z 580 na 610 KM, co odpowiada faktycznej wartości.

Poprawki i usprawnienia 

 • Dodano wyświetlanie dynamicznych charakterystyk technicznych do podpowiedzi wyposażenia.
 • Pociski w magazynie są wyświetlane prawidłowo przy zmianie typu pocisku podczas przeładowania magazynu.
 • Naprawiono problem, przy którym czasem po naprawie pojazdy mogły się poruszać bez gąsienic.
 • Naprawiono problem, przy którym po zastosowaniu elementu dostosowania wyglądu kamuflażu zimowego lub pustynnego gracz wchodził ponownie do menu wyglądu zewnętrznego, ale widział zakładkę predefiniowanych stylów.
 • Naprawiono problem, przy którym nieusuwalne wzorce kamuflażu pozwalające na nanoszenie napisów i emblematów można było usunąć w menu wyglądu zewnętrznego.

Znane usterki 

 • Panel pojazdu nie jest zablokowany po potwierdzeniu gotowości w bitwach specjalnych.
 • Gracze mogą przeszkolić członków załogi do pojazdów specjalnych, które nie są aktualnie dostępne w grze.
 • Nie ma zabezpieczenia przed nadmiernym klikaniem na minimapie.
 • Ikony typów pojazdów na panelach pojazdów nie zmieniają dynamicznie koloru, gdy wybrany w bitwie jest tryb dla daltonistów.
 • Niedostępne „darmowe” przeszkolenie załogi dla pojazdów tego samego typu.
 • Gdy gracz zniszczy pojazd przewracając go, nie zalicza się on do całkowitej liczby pojazdów zniszczonych przez gracza.
 • Nie można sprzedać pojazdu z zamontowanym standardowym i ulepszonym wyposażeniem.
 • Biuro werbunkowe rekrutera nie wyświetla zaproszonych rekrutów ani rezerwistów, jeśli konto rekrutera zostało przywrócone do stanu sprzed przyjęcia zaproszenia przez rekrutów.
 • Niezgodność w opisach misji osobistych (dla plutonów) w bitwie (po naciśnięciu klawisza TAB), w wynikach bitwy i w oknie z gratulacjami.
 • Odznaka dotycząca zajęcia bazy może zostać wyświetlona przedwcześnie, nawet zanim zostanie zebrana wskazana liczba punktów.
 • Kolejność zdarzeń za otrzymane uszkodzenia jest czasem wymieszana w dzienniku uszkodzeń.
 • Tekst warunków misji nie jest wyświetlany w oknie z gratulacjami, jeśli wymagany typ pojazdu jest wymieniony w warunkach misji.
 • W niektórych sytuacjach brakuje dźwięku i efektów związanych z otrzymaniem uszkodzeń.
 • Po kliknięciu „Pomaluj cały pojazd” w przypadku niektórych niszczycieli czołgów i dział samobieżnych, farba nie jest nakładana na cały pojazd.
 • Gdy wykryty pojazd przeciwnika jest ogłuszony, przestaje być widoczny i gdy ogłuszony gracz wykorzystuje apteczkę, pozostając nadal niewykrytym, wskaźnik ogłuszenia jest nadal widoczny dla przeciwnika ponad pojazdem po ponownym wykryciu.
 • Gry pojazd jest zniszczony, dziennik znika w przypadku, gdy gracz nie wybrał opcji „Pokaż w trybie pośmiertnym pojazd, który zniszczył Twój pojazd”.
 • Ilość otrzymanych uszkodzeń od strzału, który zniszczył pojazd gracza, nie jest wyświetlana w dzienniku.
 • Status elitarny nie jest przyznawany pojazdom poziomu V, jeśli kolejny pojazd (poziomu VI) został kupiony za żeton z unitarki.
 • Miejsce gracza w lidze nie jest wyświetlane na ekranie domowym bitew rankingowych.

 

Zamknij