Lista zmian wprowadzanych przez aktualizację 7.4

Aby zaktualizować swoją grę do wersji 7.4 możesz dokonać jednej z następujących czynności:
Pobrać pełnego klienta gry:
Dokonać aktualizacji klienta gry:

 

Nowo wprowadzane elementy:
 • Dodano dwa nowe tryby gry, które będą się ukazywać losowo: Szturm i Bitwa Spotkaniowa.
  • Szturm: jedna drużyna broni jedynej bazy, a druga próbuje ją zdobyć lub zniszczyć wszystkie wrogie pojazdy. Tryb ten jest aktywny wyłącznie na następujących mapach: Erlenberg, Prochorowka, Karelia, Malinowka i Piaszczysta Rzeka.
  • Bój Spotkaniowy: obie drużyny mają na celu zdobycie pojedynczej bazy w centrum mapy lub zniszczenie wrogich czołgów. Tryb ten jest aktywny na następujących mapach: El Halluf, Murowanka, Step, Ensk, Himmelsdorf, Ruinberg i Linia Zygfryda.
 • Dodano dwie nowe mapy: Lotnisko (Afryka) i Bezdroża (Europejskie miasteczko) .
 • Dodano nowe francuskie niszczyciele czołgów: Renault FT AC, Renault UE 57, Somua Sau 40, S 35 CA, ARL V 39, AC Mle.1946, AC Mle.1948 i AMX 50 Foch.
 • Dodano nowe francuskie działa samobieżne: Renault BS, Lorraine 39 L AM, AMX 105 AM, AMX-13 F3 AM, Lorraine 155 (50), Lorraine 155 (51) i Bat. Chatillon 155.
 • Dodano nowe pojazdy premium dostępne dla wszystkich graczy: IS-6 oraz JagdTiger 8.8cm KwK43 L/71.
 • Dodano po jednym nowym kamuflażu dla każdej nacji.
 • Dodano nowe medale:
  • Expert (Ekspert)(dla każdej nacji) – otrzymywany za zniszczenie przynajmniej jednego czołgu każdego typu danej nacji dostępnego w danym momencie w grze.
  • Medal of Raseiniai Heroes (Medal bohaterów Reseiniai) – za zniszczenie wszystkich pojazdów przeciwnej drużyny (nie mniej niż 14 pojazdów).
  • Technical Engineer (Inżynier techniczny) (dla każdej nacji) – za zbadanie wszystkich pojazdów dostępnych w danym momencie w drzewku technologicznym konkretnej nacji.
  • Senior Technical Engineer (Starszy inżynier techniczny) – za zbadanie wszystkich pojazdów dostępnych w grze.
  • Sinai Lion (Lew Synaju) – za zniszczenie ponad 100 czołgów IS i innych modeli tego czołgu.

 

Mechanika gry:
 • Dodano opcję umożliwiającą szkolenie konkretnego członka załogi w umiejętnościach innego członka załogi, o ile pełni on w czołgu również jego rolę. Na przykład: szkolenie dowódcy w umiejętnościach radiooperatora, jeżeli na czołgu nie ma radiooperatora.
 • W celu zredukowania wątpliwych penetracji / braków penetracji system zadawania i kalkulacji uszkodzeń został zmodyfikowany zarówno dla pocisków OB jak i PP. W niektórych przypadkach będzie łatwiej zadać obrażenia lub tafić krytycznie za pomocą pocisków OB.
 • Zmieniono sposób działania dużych apteczek. Od teraz będą one dawały bonus „+5% do szansy uniknięcia obrażeń członków załogi” działający niezależnie od tego, czy apteczka została zużyta, czy nie.
 • Zmieniono sposób działania dużych zestawów naprawczych. Od teraz będą one dawały „+10% do prędkości naprawy” działający aż do zakończenia bitwy nawet, jeżeli zestaw został użyty.
 • Zestawy naprawcze będą od teraz naprawiać obie gąsienice za pojedynczym użyciem zestawu.
 • Poprawiono cenę kamuflaży dla Т30, KV-2 i KW-3.
 • Kompensacja dana czołgiście zranionemu przez sprzymierzony czołg będzie teraz proporcjonalna do otrzymanych obrażeń.
 • Jeżeli ten sam strzał rani zarówno pojazd sprzymierzony i pojazd należący do drużyny przeciwnej, to kara za uszkodzenie pojazdu sprzymierzonego będzie zredukowana.
 • Osiągnięcie „Ekspert” zostaje odebrane w momencie dodania nowych pojazdów do gry.
 • Zmieniono wymagania, które trzeba spełnić, aby otrzymać medale Ławrynienki, Leclerca, Abramsa.
 • Część map i terenu została zmodyfikowana na mapach: El Halluf, Murowanka, Step, Ensk, Himmelsdorf, Ruinberg, Erlenberg, Prohorowka, Westfield, Karelia, Malinowka, Piaszczysta Rzeka i Linia Zygfryda, aby rozgrywki w nowych trybach gry były bardziej zbalansowane.
 • Usunięto inwersję myszy w widoku artyleryjskim.
 • Szansa na zranienie członka załogi czołgu w razie trafienia pociskiem OB została zmniejszona do 33%.

 

Zmiany w modelach pojazdów i balansowanie:
 • Zmieniono rozmiar następujących pojazdów, aby zgadzał się z ich historycznymi odpowiednikami: Jagdtiger (powiększony do rozmiarów Tiger II) i Object 261 (zmniejszony do rozmiarów IS-7).
 • Poprawiono lub stworzono na nowo modele uszkodzeń następujących pojazdów: M2 Light Tank, M3 Lee, Jagdtiger, Gw E, Т-28, IS-8 (osłona działa), Е-50 (skrzynia biegów przesunięta na przód czołgu), Е-75 (skrzynia biegów przesunięta na przód czołgu), VK4502B (skrzynia biegów przesunięta na środek czołgu).
 • Poprawiono lub stworzono na nowo modele wizualne następujących pojazdów: ARL-44, KV-1S, Pz III, Т-54, Valentine LL, T1 Heavy, M41, VK4502A i IS-8.
 • Zbalansowano kilka parametrów następujących pojazdów: M103, T110, KV-4, M18 Hellcat i T30.
 • Działo samobieżne LeFH18 B2: poprawiono parametry radia FuG-8, poprawiono masę, zmieniono poziom w mechanizmie losującym bitwy (Match Makerze / MM).
 • M18 Hellcat:
  • Rozrzut w czasie ruchu został zwiększony o 10%
  • Cena najlepszego zawieszenia została zmniejszona z 23000 do 17000 kredytów.
  • Prędkość obrotu czołgu wyposażonego w najlepsze zawieszenie została zmniejszone o 2 stopnie na sekundę.
  • Prędkość przeładowania działa przeciwpancernego 76mm  M1A1 została zmniejszona z 4.1 do 3.9 sekundy.
 • Т30:
  • Prędkość obrotu czołgu zmniejszona o 2 stopnie na sekundę.
  • Czas przeładowania działa 105 mm AT T5E1 został zwiększony z 7.8 do 8.2 sekundy.
  • Czas przeładowania działa 120 mm AT T53 został zwiększony z 7.8 do 8.2 sekundy.
  • Czas przeładowania działa 155 mm AT T7 został zwiększony z 20 do 20.3 sekundy.
  • Czas celowania działa 155 mm AT T7 został zwiększony o 0.1 sekundy.
  • Wpływ rotacji wieży na rozrzut działa został zwiększony o 20%.
 • M103:
  • Opór złego i średniego gruntu został zwiększony o 5%.
  • Czas przeładowania działa 120 mm M58 został zwiększony z 10.9 do 11.2 sekundy.
 • T110E5:
  • Opór każdego rodzaju gruntu został zwiększony o 10%.
  • Czas przeładowania działa 120mm M58 został zwiększony z 9.3 do 10 sekund.
 • KV-4:
  • Pula punktów wytrzymałości została zwiększona o 40 punktów.
  • Pancerz boczny został pogrubiony o 20mm.
  • Grubość pancerza włazu dowódcy ulepszonej wieży została powiększona o 30 mm. 
  • Opór złego i średniego gruntu został zwiększony o 5%.
  • Zamontowanie działa 107 mm ZiS-24 będzie teraz możliwe na podstawowej wieży.
  • Wpływ obracania wieży na działo 107 mm ZiS-24 na celność działa zamontowanego na ulepszonej wieży został zmniejszony o 20%.
  • Maksymalny odchył działa ZiS-24 w pionie zamontowanego na ulepszonej wieży został zwiększony o 6 stopni.

 

Zmiany w interfejsie gry:
 • Dodano wyświetlanie informacji dotyczących zniżek i specjali w kliencie gry.
 • Zmieniono zawartość okienek wyświetlanych po najechaniu na moduły, materiały eksploatacyjne, amunicję i członków załogi.
 • Zmieniono zawartość okienka wyświetlana po najechaniu na czołg w garażu.
 • Usunięto opcję nie posiadającą żadnego zastosowania „Głosy czołgistów według narodowości”. Opcja ta zostanie przywrócona w przyszłości.
 • Dodano ikonę mechanizmu ładującego w czasie korzystania z widoku artyleryjskiego.
 • Dodano opcję włączenia celownika serwerowego w opcjach gry.
 • Dodano możliwość wysyłania wiadomości w chacie tylko dla członków plutonu.
 • Zmieniono sposób wybierania odbiorcy w chacie w czasie walki. Teraz, aby zmienić wysyłanie wiadomości z drużyny do wszystkich, należy przycisnąć klawisz „TAB”.
 •  Dodano nowe kombinacje klawiszy odpowiedzialne za otwieranie okna chatu drużynowego (Enter), chatu ogólnego (Ctrl + Enter), oraz chatu plutonowego (Shift + Enter).
 • W momencie otworzenia menu w czasie bitwy, kursor będzie wycentrowany na przycisku „powrót do garażu”.
 • Gdy dowódca plutonu lub kompanii przemawia używając wbudowanego w klient chatu głosowego, inni użytkownicy będą ściszeni.
 • Zmniejszono intensywność neonowej poświaty dla elementów panelu interfejsu w wyskakujących okienkach w garażu.
 • Dodano funkcję dla ikon w pasku zadań Windows 7. W momencie rozpoczęcia bitwy lub otrzymania zaproszenia ikona gry zacznie migać.
 • Dodano funkcję, dzięki której będzie możliwe cofanie w trakcie odtwarzania powtórek.
 • Ikona przedstawiająca Twój czołg na mapie została zamieniona na strzałkę. Żółty trójkąt będzie teraz poprawnie wskazywał kierunek, w którym obecnie patrzysz.
 • Zniszczenie czołgu będzie teraz sygnalizowane mignięciem ikony niszczonego pojazdu.
 • Od teraz w czasie ładowania mapy i odliczania czasu do rozpoczęcia bitwy będzie się wyświetlać powiadomienie dotyczące trybu rozgrywki.
 • Powiększono rozmiar ikon na minimapie.

 

Zmiany w grafice i dźwięku:
 • Naprawiono kilka błędów w francuskim kamuflażu.
 • Zmieniono oświetlenie mapy Himmelsdorf.
 • Dodano dźwięki do następujących elementów środowiska: ptaków, rzek, morza, lasów i wsi.
 • Zmieniono kilka dźwięków środowiska.
 • Poprawiono lub stworzono na nowo niektóre efekty związane z trafianiem drewna lub śniegu.
 • Zmieniono sposób wyświetlania baz i miejsc początkowych na minimapie.
 • Bazy i punkty początkowe zostały dodane do minimapy dla daltonistów.
 • Dodano dźwięki do grupy przycisków dostępnych w interfejsie, które wcześniej nie wydawały żadnych dźwięków.
 • Zmieniono wygląd okienek konwersji złota na kredyty i doświadczenia przypisanego do czołgów na wolne doświadczenie.
 • Dodano nowe logo Wargaming.net do okna logowania.

 

Zmiany techniczne i optymalizacje:
 •  Mapa Ruinberg została zoptymalizowana, co powinno zmniejszyć obciążenie procesora i zużycie pamięci.  
 • Wszystkie dźwięki w grze zostały zoptymalizowane i skompresowane.
 • Poprawiono sposób wyświetlania kamuflażu (na gąsienicach, kadłubie i wieży) dla starych kart graficznych marki Radeon.
 • Dokonano ulepszeń filtru spamu.
 • Dodano nowy rodzaj skargi „Informacje nie posiadające związku z grą” .
 • Dodano możliwość korzystania z iluminacji diod w czasie korzystania z mysz ROCCAT Kone[+].

 

Poprawki:
 • Poprawiono nazwę zawieszenia dla działa samobieżnego M12.
 • Naprawiono błędy związane z kamuflażem dla IS-7 i Marder II.
 • Poprawiono sposób działania atutu Orle Oko (atut dostępny dla dowódcy) w momencie korzystania z widoku artyleryjskiego, gdy przeciwnik znajduje się w polu widzenia.
 • Poprawiono opis medalu Fadina.
 • Poprawiono niektóre obiekty na mapie Step.
 • Naprawiono kilka błędów w wyniku których gracze byli w stanie przejechać w miejscach, gdzie nie było to zamierzone na Linii Zygfryda, El Halluf i Ensku.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego panel pośmiertny był wyświetlany po wyłączeniu interfejsu.
 • Naprawiono błąd związany z kolorem guzika zaproszeń, który pojawiał się po wyjściu lub wykluczenia członka plutonu.
 • Naprawiono błąd powodujący zawieszenie klienta gry po zakończeniu ładowania mapy.
 • Poprawiono opis atutu „Towarzysze broni”.
 • Naprawiono rzadki błąd powodujący zawieszenie paska wytrzymałości OTM.
 • Naprawiono rzadki błąd powodujący zawieszenie klienta w momencie przejścia do widoku snajperskiego.
 • Poprawiono sposób wyświetlania widoku snajperskiego, gdy klient jest otwarty tylko oknie, w którym wysokość jest większa niż szerokość.
 • Poprawiono drobne błędy w trybie dla daltonistów.
 • Poprawiono podświetlanie okna chatu w momencie dołączania do bitwy.
 • Usunięto okazjonalne strzały za 0 punktów obrażeń w momencie trafienia zawieszenia, diała lub osłony przeciwkumulacyjnej.
 • Usunięto niemożność penetracji osłon dział niektórych niszczycieli czołgów i dział samobieżnych: Lorraine 39 L AM, AMX 105 AM, AMX 13 F3 AM, 105 leFH 18 B2, Gw Tiger, M12, SU-26.
 • Naprawiono błąd w wyniku którego niektórzy gracze nie mogli korzystać z chatu głosowego.
 • Naprawiono błąd w wyniku którego niektórzy gracze mimo przyjęcia do klanu przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych nie zostali do niego przeniesieni.
Zamknij