Informacje o aktualizacji 1.19.1

Główne zmiany

Nowa gałąź czołgów chińskich z mechaniką dopalaczy odrzutowych

Dodano cztery pojazdy (od poziomu VII do poziomu X):

 • Poziom VII – BZ-58
 • Poziom VIII – BZ-166
 • Poziom IX – BZ-68
 • Poziom X – BZ-75

Zmieniono charakterystyki techniczne następujących pojazdów:

Niemcy

Do testów dla graczy supertestu dodano następujący pojazd: Kampfpanzer 3 Prj. 07 HK.

Chiny

Do testów dla graczy supertestu dodano następujący pojazd: BZ-58-2.

Japonia

Do testów dla graczy supertestu dodano następujący pojazd: Type 5 Ka-Ri.

Znane problemy

 • W pewnych przypadkach ciąg zdarzeń w dzienniku jest nieprawidłowy.
 • W pewnych przypadkach powalone drzewa spadają poprzez teren.
 • Po udanym zakończeniu misji Alianci-14 podczas operacji Chimera, po bitwie wyświetlana jest ikona nieudanej misji.
 • Na ekranie wyników bitwy brakuje wpisu o ukończeniu ostatniej misji w serii.
 • Brak powiadomienia głosowego przy zniszczeniu pojazdu przeciwnika.
 • Podczas przełączania w tryb snajperski przy wysokich ustawieniach grafiki i przybliżaniu na listowie może spaść liczba klatek na sekundę.
 • Nad pojazdami zniszczonymi poza zasięgiem rysowania jest ciągle wyświetlana ikona wybuchu magazynu amunicji, kiedy takie pojazdy znajdą się w promieniu rysowania gracza.
 • Po zamontowaniu wyposażenia Eksperymentalna optyka zasięg widzenia jest zaokrąglany w dół.
 • Przy oglądaniu powtórek pojazdy nie wydają dźwięków silnika ani gąsienic.
 • Gdy dowódca zostaje ranny i jest użyta duża apteczka, czas potrzebny do zmiany załadowanego pocisku zmniejsza się w przypadku ładowniczego z wyszkolonym atutem Intuicja.

Naprawione błędy i dodane usprawnienia

 • Dokonano zmian równoważących w parametrach wyposażenia eksperymentalnego.

 • Poprawiono ekran Akademii Pancernej.
 • Uzupełniono opis medalu Dolina Pattonów, uwzględniając czołgi M47 Iron Arnie i M47 Patton Improved.
 • Naprawiono niepoprawne wyświetlanie naklejek na czołgu 60TP Lewandowskiego.
 • Naprawiono niepoprawne wyświetlanie efektów wizualnych na stylu Ignis Purgatio.
 • Poprawiono wyświetlanie efektów wizualnych działających dopalaczy odrzutowych w czołgu BZ-176.
 • Poprawiono wyświetlanie efektów wizualnych zniszczonych gąsienic poruszających się pojazdów.
 • Naprawiono wyświetlanie odznak biegłości na następujących pojazdach: FV4201 Chieftain Proto, Centurion Action X, Caernarvon Action X i UDES 14 Alt 5.

 

Zamknij