Zmiany w aktualizacji 1.13

Główne zmiany

Pociski odłamkowo-burzące

Zmiany mechaniki uszkodzeń pocisków OB

 • Pociski OB oddziałują na pancerz w punkcie trafienia. Rozerwanie pocisku na pancerzu nie zadaje uszkodzeń. Wybuch wpływa jedynie na obiekty możliwe do zniszczenia (drzewa, ogrodzenia itp.).
 • Kiedy pocisk OB trafi w pancerz przeciwnika, zawsze zadaje uszkodzenia (chociaż czasem mogą one być niskie) dzięki oderwaniu odłamka wewnątrz pojazdu przeciwnika.
 • Pociski OB mogą przebić obiekty możliwe do zniszczenia i ekrany, w tym gąsienice, działa itp. Kiedy pociski OB oddziałują na przeszkód możliwe do zniszczenia, ich wartość penetracji maleje podobnie, jak w przypadku pocisków PP. Kiedy pociski OB oddziałują na ekrany i moduły, ich wartość penetracji maleje o wartość równą trzykrotności grubości ekranu/modułu.
 • Zmniejszono prawdopodobieństwo zadania uszkodzeń krytycznych modułom zewnętrznym i zranienia członków załogi.
 • Podstawowe parametry pocisków OB pozostają niezmienione.
 • Zmieniono ikonę pocisków OB dla wszystkich typów pojazdów z wyjątkiem dział samobieżnych.

Poprawiono wskaźnik przebicia pancerza. Teraz poprawnie informuje on o prawdopodobieństwie zadania uszkodzeń pociskami OB:

 • Czerwony  – prawdopodobieństwo zadania uszkodzeń jest skrajnie niskie.
 • Żółty – uszkodzenia zostaną zadane, ale w ograniczonej ilości (bez penetracji).
 • Zielony – wysokie prawdopodobieństwo przebicia pancerza i zadania pełnych uszkodzeń.

Dodano komunikaty na temat skutków strzału:

 • Dodano cztery komunikaty: „Nie przebito ekranu”, „Nie przebito gąsienicy”, „Nie przebito koła”, „Nie trafiono w pancerz”.
 • Nowe komunikaty pozwalają graczom zrozumieć, dlaczego nie zadali uszkodzeń po trafieniu.
 • Nowe komunikaty działają ze wszystkimi typami pocisków.

Dokonano zmian w charakterystykach technicznych dla pojazdów, których rozgrywka jest oparta na pociskach OB.

Zmieniono wskazówki, które pojawiają się na ekranach ładowania po naciśnięciu klawisza F1 .

Zmieniono niektóre napisy i elementy interfejsu związane z pociskami OB.

Dodano nowe ustawienia w interfejsie gry i poprawiono działanie istniejących ustawień.

Działa samobieżne

Dla większości dział samobieżnych zaimplementowano koncepcję trzech typów pocisków (użycie pocisku z ogłuszeniem jako standardowej amunicji) w grze:

 • Pocisk 1 – pocisk OB z ogłuszeniem, dużym promieniem rażenia i niskimi uszkodzeniami na strzał. Ten pocisk nie może spowodować uszkodzeń modułów wewnętrznych, ani zranić członków załogi bez penetracji pancerza. Ma niską prędkość lotu, ale trajektoria jest wygodniejsza do ostrzału.
 • Pocisk 2 – pocisk OB bez ogłuszenia, z małym promieniem rażenia i wysokimi uszkodzeniami na strzał. Nie ma ograniczeń uszkodzeń krytycznych. Te pociski są też szybsze, ale odznaczają się mniejszym kątem trajektorii lotu.
 • Pocisk 3 – pocisk PP lub kumulacyjny z wysoką penetracją, ale ze względnie niskimi uszkodzeniami na strzał. Trajektoria tego typu pocisków jest najniższa, a pocisk leci pod najmniejszym kątem względem gruntu.
 • Pociski są mniej więcej równoważne. Nie ma pocisków specjalnych.
 • Dodano brakujące pociski dla dział samobieżnych (w pewnych przypadkach nowe pociski 3 i nowe pociski 2). Usunięto zbędne pociski o podobnych parametrach dla tych samych dział w innych pojazdach.
 • Przerobiono efekty trafienia pociskami z dział samobieżnych.
 • Zmieniono ikony pocisków OB dla dział samobieżnych. Ikony ogłuszających i nieogłuszających pocisków OB dla dział samobieżnych są różne.

Zmieniono interfejs bitwy dla dział samobieżnych:

 • Każdy typ pocisku będzie miał wskaźniki linii ognia informujące gracza, czy ten pocisk może trafić w obrany cel.
 • Każdy typ pocisku będzie miał licznik czasu wskazujący, jak szybko pocisk dotrze do celu.
 • Dodano wskaźnik pozycji kamery (skalę przybliżenia).
 • Dodano alternatywne sterowanie kamerą w Celowniku artyleryjskim (kamera porusza się do przodu i do tyłu oraz obraca względem położenia działa samobieżnego).
 • Obracając kółkiem myszy, można przełączyć tryby celowania pomiędzy zwyczajową artyleryjską perspektywą z powietrza, a widokiem trajektorii.

Do ustawień w kliencie gry dodano osobną zakładkę z Celownikiem artyleryjskim.

 • Dodano opcję włączenia/wyłączenia wskaźników linii ognia wewnątrz okręgu celowania dla różnych typów pocisków.
 • Dodano opcję włączania/wyłączania wskaźnika pozycji kamery (skali przybliżenia).
 • Dodano opcję włączania/wyłączania wygładzonego przybliżenia kamery.
 • Dodano opcję włączania/wyłączania przełącznika trybu automatycznego celowania.
 • Dodano opcję wyboru trybu sterowania kamery w Celowniku artyleryjskim (standardowy/alternatywny).
 • Dodano opcję wyboru trybu celowania po przełączeniu na Celownik artyleryjski (ostatni używany/wybrany w ustawieniach).

Dodano nowe możliwości przeciwdziałania działom samobieżnym:

 • Ślady lotu pocisków z dział samobieżnych są jaśniejsze.
 • Znaczniki pola ostrzału (znaczniki trafienia przez działa samobieżne) są teraz wyświetlane na minimapie.
 • Dodano ostrzeżenie o nadchodzącym ostrzale artyleryjskim (umiejętność Wykrywanie dźwiękiem).

Dodano mechanikę szybkiej zmiany typu pocisku poprzez zmienioną umiejętność Intuicja.

Poprawiono efekty dźwiękowe.

Zmieniono parametry pocisków dla większości dział samobieżnych.

Zmieniono wskazówki, które pojawiają się na ekranach ładowania po naciśnięciu klawisza F1 .

Zmieniono niektóre teksty i elementy interfejsu związane z pociskami dział samobieżnych i nowymi umiejętnościami.

Zmiany we fragmentach schematów

Podczas tworzenia schematu dla konkretnego pojazdu, kiedy nie ma wystarczająco dużo fragmentów narodowych, można je zastąpić fragmentami narodowymi kraju sojuszniczego (formacje w kampanii „Drugi front” misji osobistych).

Tryb Misji zwiadowczej

W tym trybie gracze będą mogli wypróbować mapy, które znajdują się w ostatnich etapach rozwoju. Cechy gry:

 • Bitwy w Misji zwiadowczej będą podlegały zasadom bitew standardowych.
 • Bitwy w Misji zwiadowczej będą rozgrywane w pojazdach poziomu VIII i wyższych.
 • Wyniki bitew będą dodawane do statystyk bitew losowych.
 • Ekonomia bitwy pozostanie taka sama jak w bitwach losowych.
 • Misje osobiste, zadania i założenia Okresu służby będą niedostępne, ale będzie można wypełniać inne misje bojowe (w tym misje dzienne).
 • Obecnie do eksploracji jest dostępnych 9 map. Będą one wydane w trzech turach po 3 mapy w każdej.
 • Mapy są gotowe, jeśli chodzi o rozgrywkę, ale są one na wczesnym etapie rozwoju wizualnego.
 • Ten tryb obejmuje postępy składające się z 50 bitew (gracz powinien znaleźć się w pierwszej 12 w swojej drużynie pod względem zdobytych PD bojowego). Ich ukończenie jest nagradzane dniami konta premium WoT, dyrektywami, wzorcami kamuflażu, medalem itd.
 • Po rozegraniu określonej liczby bitew gracze będą mogli wypełnić ankiety dwóch typów: ogólną i szczegółową. Ankiety ogólne będą dostępne dla graczy po rozegraniu 20 bitew w tym trybie; ankiety szczegółowe będą dostępne po rozegraniu sześciu bitew na konkretnej mapie. W obu przypadkach gracz powinien się znaleźć w pierwszej 12 w swojej drużynie pod względem zdobytych PD bojowego.
 • Najpopularniejsze mapy według opinii graczy zostaną rozważone do dodania do gry.

Menu wyboru trybu bitwy

Menu wyboru trybu bitwy jest teraz wyświetlane w trybie pełnoekranowym.

Każdy dostępny tryb bitwy jest reprezentowany przez osobny kafelek.

Kafelek trybu zawiera informacje o statusie, zasadach, dostępności, harmonogramie i nagrodach trybu, a także odnośnik do strony ze szczegółowymi informacjami o trybie.

Kafelki niektórych trybów posiadają alternatywny widok, który zawiera informacje o postępach gracza w danym trybie. Na przykład o poziomie Przepustki bitewnej i liczbie punktów potrzebnych do osiągnięcia kolejnego poziomu.

Na kafelku Bitew losowych gracze mogą wybierać swoje preferowane typy bitew (natarcie, bitwa spotkaniowa, wielka bitwa).

Przepustka bitewna: Sezon V

Zaktualizowano treść o nowy sezon.

Poprawiono interfejs głównego ekranu, ekranu wyboru nagród  oraz ekranów z gratulacjami.

W oknie wyboru stylu 3D dodano informacje o pojazdach.

Zaimplementowano integrację z trybami Linii frontu i Misji zwiadowczej.

Bitwy rankingowe 2021-2022: Sezon X

Zmieniono format bitew rankingowych. W sezonie X bitwy będą rozgrywane pomiędzy dwoma drużynami po 10 graczy w każdej.

Poprawiono funkcjonalność „Wzorowy czołgista” i związane z nią interfejsy.

Zmieniono nagrody za ligi w sezonie X.

Zaimplementowano poprawione wersje Turbosprężarki i Ulepszonego wzmocnienia.

Zaimplementowano dyrektywy dla Turbosprężarki, Ulepszonego celowania i Cichego układu wydechowego.

Ulepszenia interfejsu bitwy

Dodano nowe typy kamer:

 • „Kamera dowódcy” oferuje w czasie bitwy dodatkowe poziomy przybliżenia, zapewniając lepszy widok,
 • natomiast „Widok taktyczny” daje możliwość zajrzenia za przeszkody, aby obserwować działania przeciwnika.

Jest możliwość sprawdzenia, ile punktów wytrzymałości pozostało poszczególnym sojusznikom i przeciwnikom. Można to zobaczyć na minimapie i na liście graczy po naciśnięciu klawisza ALT.

Te nowe funkcjonalności można skonfigurować lub wyłączyć w ustawieniach.

Zmiany map

Mapa Mińsk przeszła pewne zmiany.

 • Zmiany rozgrywki:
  • W niektórych miejscach zmieniliśmy czerwoną linię, która wyznacza granicę mapy. To doprowadziło do powstania dodatkowych bezpiecznych przejść, które pozwolą uniknąć nieprzyjacielskiego ognia od pojazdów w centrum.
  • Obniżyliśmy poziom wody w Świsłoczy, co zaowocowało powstaniem wielu wzgórz i dolin. Dodaliśmy też przejścia między nimi.
  • Dodano plac budowy metra.
  • Dodano nowe wzgórza w parku obok alei oraz zmieniono roślinność.
  • Dodano elementy zapewniające osłonę w bazach i innych miejscach. Usunięto dziury w betonowych blokach.
  • W różnych miejscach usunęliśmy też niektóre obiekty, które utrudniały ostrzał.
 • Zmiany wizualne i dźwiękowe:
  • Krajobraz mapy został zmieniony na jesienny.
  • Zoptymalizowaliśmy również liczbę śmigłowców i samolotów przelatujących nad mapą.
  • Dodano komunikację radiową pomiędzy pilotami śmigłowców.
  • Zmieniliśmy dźwięki wiatru i dodaliśmy odgłosy burzy w pobliżu opery.

Sklep w grze

Zmieniono interfejs kupowania przedmiotów w sklepie w grze.

Zmiany charakterystyk technicznych pojazdów

ZSRR

 • SU-122A
  • Dodano pocisk 53-BR-540B dla działa 152 mm Howitzer D-1. Uszkodzenia: 380 PW. Penetracja: 160 mm. Prędkość pocisku: 492 m/s.
  • Dodano pocisk 53-OF-540V dla działa 152 mm Howitzer D-1. Uszkodzenia: 650 PW. Penetracja: 48 mm. Prędkość pocisku: 439 m/s.
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku 53-OF-531 w dziale 152 mm Howitzer D-1 z 600 na 550 PW
 • SU-8
  • Dodano pocisk 53-BR-540B dla działa 152 mm Howitzer ML-20 mod. 1931. Uszkodzenia: 380 PW. Penetracja: 182 mm. Prędkość pocisku: 546 m/s
  • Dodano pocisk 53-OF-540V dla działa 152 mm Howitzer ML-20 mod. 1931. Uszkodzenia: 650 PW. Penetracja: 48 mm. Prędkość pocisku: 487 m/s
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku 53-OF-531 w dziale 152 mm Howitzer ML-20 mod. 1931 z 600 na 550 PW
 • S-51
  • Dodano pocisk 53-G-551 dla działa 152 mm BR-2. Uszkodzenia: 440 PW. Penetracja: 216 mm. Prędkość pocisku: 600 m/s
  • Dodano pocisk G-620 dla działa 203 mm B-4. Uszkodzenia: 600 PW. Penetracja: 258 mm. Prędkość pocisku: 510 m/s
  • Zwiększono prędkość pocisku 53-OF-551BM w dziale 152 mm BR-2 o 7%
  • Zwiększono prędkość pocisku F-625DBM w dziale 203 mm B-4 o 7%
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku 53-OF-551BM w dziale 152 mm BR-2 z 38 na 48 mm
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku F-625DBM w dziale 203 mm B-4 z 52 na 65 mm
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku 53-OF-551B w dziale 152 mm BR-2 z 700 na 600 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku 53-OF-551BM w dziale 152 mm BR-2 z 700 na 800 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku F-625D w dziale 203 mm B-4 z 1050 na 900 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku F-625DBM w dziale 203 mm B-4 z 1050 na 1200 PW
 • SU-14-2
  • Dodano pocisk 53-G-551 dla działa 152 mm BR-2. Uszkodzenia: 440 PW. Penetracja: 216 mm. Prędkość pocisku: 600 m/s
  • Dodano pocisk G-620 dla działa 203 mm B-4. Uszkodzenia: 600 PW. Penetracja: 258 mm. Prędkość pocisku: 510 m/s
  • Zwiększono prędkość pocisku 53-OF-551BM w dziale 152 mm BR-2 o 7%
  • Zwiększono prędkość pocisku F-625DBM w dziale 203 mm B-4 o 7%
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku 53-OF-551BM w dziale 152 mm BR-2 z 38 na 48 mm
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku F-625DBM w dziale 203 mm B-4 z 52 na 65 mm
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku 53-OF-551B w dziale 152 mm BR-2 z 700 na 600 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku 53-OF-551BM w dziale 152 mm BR-2 z 700 na 800 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku F-625D w dziale 203 mm B-4 z 1050 na 900 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku F-625DBM w dziale 203 mm B-4 z 1050 na 1200 PW
 • 212A
  • Dodano pocisk 53-G-551 dla działa 152 mm BR-2. Uszkodzenia: 440 PW. Penetracja: 216 mm. Prędkość pocisku: 600 m/s
  • Dodano pocisk G-620 dla działa 203 mm B-4. Uszkodzenia: 600 PW. Penetracja: 258 mm. Prędkość pocisku: 510 m/s
  • Zwiększono prędkość pocisku 53-OF-551BM w dziale 152 mm BR-2 o 7%
  • Zwiększono prędkość pocisku F-625DBM w dziale 203 mm B-4 o 7%
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku 53-OF-551BM w dziale 152 mm BR-2 z 38 na 48 mm
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku F-625DBM w dziale 203 mm B-4 z 52 na 65 mm
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku 53-OF-551B w dziale 152 mm BR-2 z 700 na 600 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku 53-OF-551BM w dziale 152 mm BR-2 z 700 na 800 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku F-625D w dziale 203 mm B-4 z 1050 na 900 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku F-625DBM w dziale 203 mm B-4 z 1050 na 1200 PW
 • Object 261
  • Dodano pocisk UBR-600. Uszkodzenia: 520 PW. Penetracja: 334 mm. Prędkość pocisku: 612 m/s
  • Zwiększono prędkość pocisku F-600BM o 7%
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku F-600BM z 45 na 56 mm
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku F-600BM z 900 na 1000 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku F-600D z 900 na 800 PW
 • SU-5
  • Dodano pocisk 53-G-530 dla działa 152 mm Mortar NM mod. 1931. Uszkodzenia: 300 PW. Penetracja: 100 mm. Prędkość pocisku: 342 m/s
  • Dodano pocisk 53-OF-521 dla działa 152 mm Mortar NM mod. 1931. Uszkodzenia: 450 PW. Penetracja: 44 mm. Prędkość pocisku: 305 m/s
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku 53-OF-500 w dziale 152 mm Mortar NM mod. 1931 z 400 na 350 PW
 • SU-14-1
  • Dodano pocisk 53-BR-540B dla działa 52 mm Howitzer ML-20 mod. 1931. Uszkodzenia: 380 PW. Penetracja: 182 mm. Prędkość pocisku: 546 m/s
  • Dodano pocisk 53-OF-540V dla działa 52 mm Howitzer ML-20 mod. 1931. Uszkodzenia: 650 PW. Penetracja: 48 mm. Prędkość pocisku: 487 m/s
  • Dodano pocisk 53-G-551 dla działa 152 mm BR-2. Uszkodzenia: 440 PW. Penetracja: 216 mm. Prędkość pocisku: 600 m/s
  • Dodano pocisk G-620 dla działa 203 mm B-4. Uszkodzenia: 600 PW. Penetracja: 258 mm. Prędkość pocisku: 510 m/s
  • Zwiększono prędkość pocisku F-625DBM w dziale 203 mm B-4 o 7%
  • Zwiększono prędkość pocisku 53-OF-551BM w dziale 152 mm BR-2 o 7%
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku F-625DBM w dziale 203 mm B-4 z 52 na 65 mm
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku 53-OF-551BM w dziale 152 mm BR-2 z 38 na 48 mm
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku 53-OF-531 dla działa 152 mm Howitzer ML-20 mod. 1931 z 600 na 550 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku 53-OF-551B w dziale 152 mm BR-2 z 700 na 600 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku 53-OF-551BM w dziale 152 mm BR-2 z 700 na 800 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku F-625D w dziale 203 mm B-4 z 1050 na 900 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku F-625DBM w dziale 203 mm B-4 z 1050 na 1200 PW
 • ISU-130
  • Zmieniono moc silnika z 520 na 600 KM
  • Zwiększono prędkość pocisku Ch. № 2-02864A o 7%
  • Zwiększono prędkość pocisku Ch. № 2-02742 o 21%
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku Ch. № 2-01743 z 187 na 212 mm
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku Ch. № 2-02864A z 215 na 238 mm
  • Zmieniono kąty obrotu działa z -2/10 na -10/10 st.
  • Zmieniono pojemność magazynu amunicji z 25 na 35 pocisków
 • IS-5 (Object 730)
  • Zmniejszono rozrzut w czasie ruchu o 17%
  • Zmniejszono rozrzut w czasie obrotu wieży o 38%
  • Zmieniono kąt opuszczenia działa z -5 na -7 st.
 • KV-4 Kreslavskiy
  • Zmieniono moc silnika z 1200 na 1350 KM
  • Zmniejszono rozrzut w czasie ruchu i obrotu kadłuba o 33%
  • Ulepszono opancerzenie wieży
  • Zmieniono prędkość maksymalną z 30 na 40 km/godz.
  • Zmienion wytrzymałość pojazdu z 1500 na 1700 PW
 • KV-2
  • Zmniejszono rozrzut podczas ruchu i obrotu kadłuba dla zawieszenia KV-2 mod. 1941 o 7%
  • Zmieniono prędkość obrotu kadłuba dla zawieszenia KV-2 mod. 1941 z 18 na 20 st./s
  • Zmniejszono rozrzut podczas obrotu wieży MT-2 o 6%
  • Zmieniono czas celowania działem 152 mm M-10 z 4 na 3,8 s
  • Zmieniono prędkość obrotu wieży MT-2 z 16 na 17 st./s
  • Zmieniono moc silnika V-5 z 600 na 640 KM
 • KV-2 (R)
  • Zmniejszono rozrzut w czasie ruchu i obrotu kadłuba o 7%
  • Zmieniono prędkość obrotu kadłuba z 18 na 20 st./s
  • Zmniejszono rozrzut w czasie obrotu wieży o 6%
  • Zmieniono czas celowania z 4 s na 3,8 s
  • Zmieniono prędkość obrotu wieży z 16 na 17 st./s
  • Zmieniono moc silnika z 600 na 640 KM
 • A-43, A-44, Т-150, KV-3
  • Zmieniono moc silnika V-5 z 600 na 640 KM

Niemcy

 • Grille
  • Dodano pocisk 15 cm Gr. 19 Stg dla działa 15 cm s.F.H. 13 L/17. Uszkodzenia: 580 PW. Penetracja: 48 mm. Prędkość pocisku: 380 m/s
  • Dodano pocisk Gr 39 H1A dla działa 15 cm s.F.H. 13 L/17. Uszkodzenia: 340 PW. Penetracja: 154 mm. Prędkość pocisku: 426 m/s
  • Dodano pocisk Sprgr L erz. dla działa 15 cm s.I.G. 33 L/11. Uszkodzenia: 450 PW. Penetracja: 44 mm. Prędkość pocisku: 294 m/s
  • Dodano pocisk Gr 39 H1A L dla działa 15 cm s.I.G. 33 L/11. Uszkodzenia: 300 PW. Penetracja: 98 mm. Prędkość pocisku: 330 m/s
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku Sprgr 18 w dziale 15 cm s.F.H. 13 L/17 z 540 na 480 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku Sprgr L w dziale 15 cm s.I.G. 33 L/11 z 400 na 350 PW
 • Hummel
  • Dodano pocisk 15 cm Gr. 19 Stg dla działa 15 cm s.F.H. 13 L/17. Uszkodzenia: 580 PW. Penetracja: 48 mm. Prędkość pocisku: 380 m/s
  • Dodano pocisk Gr 39 H1A dla działa 15 cm s.F.H. 13 L/17. Uszkodzenia: 340 PW. Penetracja: 154 mm. Prędkość pocisku: 426 m/s
  • Dodano pocisk 15 cm Gr. 19 Stg FES dla działa 15 cm s.F.H. 18 L/29.5. Uszkodzenia: 730 PW. Penetracja: 49 mm. Prędkość pocisku: 449 m/s
  • Dodano pocisk Gr 39 H1A G dla działa 15 cm s.F.H. 18 L/29.5. Uszkodzenia: 400 PW. Penetracja: 188 mm. Prędkość pocisku: 504 m/s
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku Sprgr 18 w dziale 15 cm s.F.H. 13 L/17 z 540 na 480 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku Sprgr G w dziale 15 cm s.F.H. 18 L/29.5 z 680 na 600 PW
 • G.W. Panther
  • Dodano pocisk 15 cm Gr. 19 Stg FES dla działa 15 cm s.F.H. 18 L/29.5. Uszkodzenia: 730 PW. Penetracja: 49 mm. Prędkość pocisku: 449 m/s
  • Dodano pocisk Gr 39 H1A G dla działa 15 cm s.F.H. 18 L/29.5. Uszkodzenia: 400 PW. Penetracja: 188 mm. Prędkość pocisku: 504 m/s
  • Dodano pocisk Gr 39H2A G dla działa 15 cm s.F.H. 43. Uszkodzenia: 400 PW. Penetracja: 224 mm. Prędkość pocisku: 528 m/s
  • Zwiększono prędkość pocisku Sprgr 36 w dziale 15 cm s.F.H. 43 o 7%
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku Sprgr 36 w dziale 15 cm s.F.H. 43 z 39 na 49 mm
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku Sprgr G w dziale 15 cm s.F.H. 18 L/29.5 z 680 na 600 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku Sprgr G 31 w dziale 15 cm s.F.H. 43 z 680 na 600 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku Sprgr 36 w dziale 15 cm s.F.H. 43 z 680 na 730 PW
 • G.W. Tiger (P)
  • Dodano pocisk Pzgr 73 dla działa 17 cm Kanone 72. Uszkodzenia: 500 PW. Penetracja: 268 mm. Prędkość pocisku: 612 m/s
  • Dodano pocisk Gr. 18Be. dla działa 21 cm Mörser 18/1. Uszkodzenia: 640 PW. Penetracja: 296 mm. Prędkość pocisku: 522 m/s
  • Zwiększono prędkość pocisku Gr. 18 dla działa 21 cm Mörser 18/1 o 7%
  • Zwiększono prędkość pocisku Sprg18 Ausf. G w dziale 17 cm Kanone 72 o 7%
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku Gr. 18 w dziale 21 cm Mörser 18/1 z 53 na 66 mm
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku Sprg18 Ausf. G w dziale 17 cm Kanone 72 z 44 na 55 mm
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku Sprgr 18 w dziale 17 cm Kanone 72 z 850 na 750 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku Sprg18 Ausf. G w dziale 17 cm Kanone 72 z 850 na 950 PW
  • Zmieniono wartość uszkodzeń pocisku Gr. 18 Stg w dziale 21 cm Mörser 18/1 z 1100 na 900 PW
  • Zmieniono wartość uszkodzeń pocisku Gr. 18 w dziale 21 cm Mörser 18/1 z 1100 na 1200 PW
 • G.W. Tiger
  • Dodano pocisk Pzgr 73 dla działa 17 cm Kanone 72. Uszkodzenia: 500 PW. Penetracja: 268 mm. Prędkość pocisku: 612 m/s
  • Dodano pocisk Gr. 18Be. dla działa 21 cm Mörser 18/1. Uszkodzenia: 640 PW. Penetracja: 296 mm. Prędkość pocisku: 522 m/s
  • Zwiększono prędkość pocisku Gr. 18 dla działa 21 cm Mörser 18/1 o 7%
  • Zwiększono prędkość pocisku Sprg18 Ausf. G w dziale 17 cm Kanone 72 o 7%
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku Gr. 18 w dziale 21 cm Mörser 18/1 z 53 na 66 mm
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku Sprg18 Ausf. G w dziale 17 cm Kanone 72 z 44 na 55 mm
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku Sprgr 18 w dziale 17 cm Kanone 72 z 850 na 750 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku Sprg18 Ausf. G w dziale 17 cm Kanone 72 z 850 na 950 PW
  • Zmieniono wartość uszkodzeń pocisku Gr. 18 Stg w dziale 21 cm Mörser 18/1 z 1100 na 900 PW
  • Zmieniono wartość uszkodzeń pocisku Gr. 18 w dziale 21 cm Mörser 18/1 z 1100 na 1200 PW
 • G.W. E 100
  • Dodano pocisk Gr. 18Be. Uszkodzenia: 640 PW. Penetracja: 372 mm. Prędkość pocisku: 522 m/s
  • Zwiększono prędkość pocisku Gr. 18 o 7%
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku Gr. 18 z 53 na 66 mm
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku Gr. 18 Stg z 1100 na 900 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku Gr. 18 z 1100 na 1200 PW
 • Sturmpanzer I Bison
  • Dodano pocisk Sprgr L erz. dla działa 15 cm s.I.G. 33 L/11. Uszkodzenia: 450 PW. Penetracja: 44 mm. Prędkość pocisku: 294 m/s
  • Dodano pocisk Gr 39 H1A L dla działa 15 cm s.I.G. 33 L/11. Uszkodzenia: 300 PW. Penetracja: 98 mm. Prędkość pocisku: 330 m/s
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku Sprgr L w dziale 15 cm s.I.G. 33 L/11 z 400 na 350 PW
 • Sturmpanzer II
  • Dodano pocisk Sprgr L erz. dla działa 15 cm s.I.G. 33 L/11. Uszkodzenia: 450 PW. Penetracja: 44 mm. Prędkość pocisku: 294 m/s
  • Dodano pocisk Gr 39 H1A L dla działa 15 cm s.I.G. 33 L/11. Uszkodzenia: 300 PW. Penetracja: 98 mm. Prędkość pocisku: 330 m/s
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku Sprgr L w dziale 15 cm s.I.G. 33 L/11 z 400 na 350 PW

USA

 • M41 HMC
  • Dodano pocisk HE M107 dla działa 155 mm Howitzer M1. Uszkodzenia: 600 PW. Penetracja: 48 mm. Prędkość pocisku: 460 m/s
  • Dodano pocisk HEAT M167 dla działa 155 mm Howitzer M1. Uszkodzenia: 360 PW. Penetracja: 150 mm. Prędkość pocisku: 516 m/s
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku HE M102 w dziale 155 mm Howitzer M1 z 550 na 500 PW
 • M44
  • Dodano pocisk HE M107 dla działa 155 mm Howitzer M1. Uszkodzenia: 600 PW. Penetracja: 48 mm. Prędkość pocisku: 460 m/s
  • Dodano pocisk HEAT M167 dla działa 155 mm Howitzer M1. Uszkodzenia: 360 PW. Penetracja: 150 mm. Prędkość pocisku: 516 m/s
  • Dodano pocisk HE M107 dla działa 155 mm Howitzer M45. Uszkodzenia: 600 PW. Penetracja: 49 mm. Prędkość pocisku: 460 m/s
  • Dodano pocisk HEAT M167 dla działa 155 mm Howitzer M45. Uszkodzenia: 360 PW. Penetracja: 182 mm. Prędkość pocisku: 516 m/s
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku HE M102 w dziale 155 mm Howitzer M1 z 550 na 500 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku HE M102 w dziale 155 mm Howitzer M45 z 550 na 500 PW
  • Zwiększono rozrzut działa 155 mm Howitzer M1 o 5%
  • Zwiększono rozrzut działa 155 mm Howitzer M45 o 6%
  • Zmieniono czas przeładowania działa 155 mm Howitzer M1 z 20,3 na 23 s
  • Zmieniono czas przeładowania działa 155 mm Howitzer M45 z 19,9 na 22 s
  • Zmieniono czas celowania działem 155 mm Howitzer M1 z 4,6 na 5,2 s
  • Zmieniono czas celowania działem 155 mm Howitzer M45 z 4,9 na 5,4 s
  • Zmieniono prędkość obrotu wieży z 10 na 9 st./s
 • M12
  • Dodano pocisk AP M111. dla działa 155 mm Gun M1918M1 Uszkodzenia: 420 PW. Penetracja: 206 mm. Prędkość pocisku: 570 m/s
  • Dodano pocisk AP M112 dla działa 155 mm Gun M1A1. Uszkodzenia: 420 PW. Penetracja: 218 mm. Prędkość pocisku: 588 m/s
  • Zwiększono prędkość pocisku HE M101M6 w dziale 155 mm Gun M1A1 o 7%
  • Zwiększono prędkość pocisku HE M101M2 w dziale 155 mm Gun M1918M1 o 7%
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku HE M101M6 w dziale 155 mm Gun M1A1 z 39 na 49 mm
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku HE M101M2 w dziale 155 mm Gun M1918M1 z 39 na 49 mm
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku HE M101A1 w dziale 155 mm Gun M1918M1 z 700 na 600 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku HE M101M2 w dziale 155 mm Gun M1918M1 z 700 na 750 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku HE M101M4 w dziale 155 mm Gun M1A1 z 700 na 600 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku HE M101M6 w dziale 155 mm Gun M1A1 z 700 na 750 PW
 • M40/M43
  • Dodano pocisk AP M112 dla działa 155 mm Gun M1A1. Uszkodzenia: 420 PW. Penetracja: 218 mm. Prędkość pocisku: 588 m/s
  • Dodano pocisk M106/M78 dla działa 8-inch Howitzer M1. Uszkodzenia: 600 PW. Penetracja: 272 mm. Prędkość pocisku: 528 m/s
  • Zwiększono prędkość pocisku HE M101M6 w dziale 155 mm Gun M1A1 o 7%
  • Zwiększono prędkość pocisku HE M106 w dziale 8-inch Howitzer M1 o 7%
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku HE M101M6 w dziale 155 mm Gun M1A1 z 39 na 49 mm
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku HE M106 w dziale 8-inch Howitzer M1 z 52 na 65 mm
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku HE M101M4 w dziale 155 mm Gun M1A1 z 700 na 600 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku HE M101M6 w dziale 155 mm Gun M1A1 z 700 na 750 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku HE M106 w dziale 8-inch Howitzer M1 z 1050 na 1100 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku HE A1M1 w dziale 8-inch Howitzer M1 z 1050 na 900 PW
 • M53/M55
  • Dodano pocisk AP M112 dla działa 155 mm Gun M46. Uszkodzenia: 420 PW. Penetracja: 282 mm. Prędkość pocisku: 588 m/s
  • Dodano pocisk M106/M78 dla działa 8-inch Howitzer M47. Uszkodzenia: 600 PW. Penetracja: 314 mm. Prędkość pocisku: 528 m/s
  • Zwiększono prędkość pocisku HE M101M6 w dziale 155 mm Gun M46 o 7%
  • Zwiększono prędkość pocisku HE M106 w dziale 8-inch Howitzer M47 o 7%
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku HE M101M6 w dziale 155 mm Gun M46 z 39 na 49 mm
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku HE M106 w dziale 8-inch Howitzer M47 z 52 na 65 mm
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku HE M101M4 w dziale 155 mm Gun M46 z 700 na 600 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku HE M101M6 w dziale 155 mm Gun M46 z 700 na 750 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku HE M106 w dziale 8-inch Howitzer M47 z 1050 na 1100 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku HE A1M1 w dziale 8-inch Howitzer M47 z 1050 na 900 PW
 • T92 HMC
  • Dodano pocisk M114/M78. Uszkodzenia: 750 PW. Penetracja: 372 mm. Prędkość pocisku: 552 m/s
  • Zwiększono prędkość pocisku HE M160 o 7%
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku HE M160 z 60 na 75 mm
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku HE M146 z 1300 na 1100 PW
  • Zmieniono wartość uszkodzeń pocisku HE M160 z 1300 na 1420 PW
 • T49
  • Zmieniono rozrzut działa 152 mm Gun-Launcher XM81 (conventional) w wieży XM551 test bed z 0,6 na 0,57 m
  • Zmieniono rozrzut działa 152 mm Gun-Launcher XM81 (conventional) podczas obrotu wieży XM551 test bed o 8%
 • XM551 Sheridan
  • Zmieniono rozrzut działa 152 mm Gun-Launcher XM81 (conventional) z 0,53 na 0,51 m
  • Zmniejszono rozrzut działa 152 mm Gun-Launcher XM81 (conventional) przy obrocie wieży o 12%
 • T23E3
  • Zmniejszono rozrzut w czasie ruchu i obrotu kadłuba o 30%
 • T92
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku HVAP-DS-T M331A2 z 175 na 189 mm
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku HEAT-T M496 z 210 na 230 mm
 • M60
  • Poprawiono przedni pancerz kadłuba i wieży

Francja

 • AMX 13 F3 AM
  • Dodano pocisk OCO mle. 1944 dla działa Canon de 155 mm de 33 calibres. Uszkodzenia: 420 PW. Penetracja: 194 mm. Prędkość pocisku: 564 m/s
  • Dodano pocisk HE M107 dla działa Canon de 155 mm de 33 calibres. Uszkodzenia: 770 PW. Penetracja: 49 mm. Prędkość pocisku: 503 m/s
  • Dodano pocisk H.E. Mk. 1A1 dla działa Obusier de 155 mm C mle. 1917. Uszkodzenia: 600 PW. Penetracja: 48 mm. Prędkość pocisku: 412 m/s
  • Dodano pocisk OCO mle. 1944 dla działa Obusier de 155 mm C mle. 1917. Uszkodzenia: 380 PW. Penetracja: 182 mm. Prędkość pocisku: 462 m/s
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku OE mle. 1956 w dziale Canon de 155 mm de 33 calibres z 700 na 630 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku OE mle. 1917 w dziale Obusier de 155 mm C mle. 1917 z 550 na 500 PW
 • Lorraine 155 mle. 50
  • Dodano pocisk OCO mle. 1944 dla działa Canon de 155 mm de 33 calibres. Uszkodzenia: 420 PW. Penetracja: 194 mm. Prędkość pocisku: 564 m/s
  • Dodano pocisk HE M107 dla działa Canon de 155 mm de 33 calibres. Uszkodzenia: 770 PW. Penetracja: 49 mm. Prędkość pocisku: 503 m/s
  • Dodano pocisk OCO mle. 1944 dla działa Obusier de 155 mm mle. 1950. Uszkodzenia: 420 PW. Penetracja: 230 mm. Prędkość pocisku: 540 m/s
  • Zwiększono prędkość pocisku HE M107 w dziale Obusier de 155 mm mle. 1950 o 7%
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku HE M107 w dziale Obusier de 155 mm mle. 1950 z 40 na 50 mm
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku OE mle. 1956 w dziale Canon de 155 mm de 33 calibres z 700 na 630 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku OE mle. 1956 w dziale Obusier de 155 mm mle. 1950 z 700 na 630 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku HE M107 w dziale Obusier de 155 mm mle. 1950 z 700 na 770 PW
 • Lorraine 155 mle. 51
  • Dodano pocisk AP M112 dla działa Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F. Uszkodzenia: 460 PW. Penetracja: 268 mm. Prędkość pocisku: 570 m/s
  • Dodano pocisk OCO mle. 1944 dla działa Obusier de 155 mm mle. 1950. Uszkodzenia: 420 PW. Penetracja: 230 mm. Prędkość pocisku: 540 m/s
  • Zwiększono prędkość pocisku HE M107 w dziale Obusier de 155 mm mle. 1950 o 7%
  • Zwiększono prędkość pocisku OE M101M6 w dziale Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F. o 7%
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku HE M107 w dziale Obusier de 155 mm mle. 1950 z 40 na 50 mm
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku OE M101M6 w dziale Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F. z 45 na 56 mm
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku OE M101M4 w dziale Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F. z 750 na 680 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku OE M101M6 w dziale Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F. z 750 na 830 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku OE mle. 1956 w dziale Obusier de 155 mm mle. 1950 z 700 na 630 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku HE M107 w dziale Obusier de 155 mm mle. 1950 z 700 na 770 PW
 • Bat.-Châtillon 155 55
  • Dodano pocisk AP M112 dla działa Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F. Uszkodzenia: 460 PW. Penetracja: 268 mm. Prędkość pocisku: 570 m/s
  • Dodano pocisk AP M112 dla działa Canon de 155 mm. Uszkodzenia: 460 PW. Penetracja: 310 mm. Prędkość pocisku: 588 m/s
  • Zwiększono prędkość pocisku OE M101M6 w dziale Canon de 155 mm o 7%
  • Zwiększono prędkość pocisku OE M101M6 w dziale Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F. o 7%
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku OE M101M6 w dziale Canon de 155 mm z 48 na 60 mm
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku OE M101M6 w dziale Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F. z 45 na 56 mm
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku OE M101M4 w dziale Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F. z 750 na 680 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku OE M101M6 w dziale Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F. z 750 na 830 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku OE M101M4 w dziale Canon de 155 mm z 750 na 680 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku OE M101M6 w dziale Canon de 155 mm z 750 na 830 PW
 • Bat.-Châtillon 155 58
  • Dodano pocisk AP M112. Uszkodzenia: 460 PW. Penetracja: 310 mm. Prędkość pocisku: 588 m/s
  • Zwiększono prędkość pocisku OE M101M6 o 7%
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku OE M101M6 z 48 na 60 mm
  • Zmieniono wartość uszkodzeń pocisku OE M101M4 z 750 na 680 PW.
  • Zmieniono wartość uszkodzeń pocisku OE M101M6 z 750 na 830 PW.
 • Panhard AML Lynx 6x6
  • Zwiększono rozrzut podczas ruchu i obrotu wieży dla zawieszenia Panhard AML Lynx 6x6 o 12%
  • Zwiększono rozrzut podczas ruchu i obrotu wieży dla zawieszenia Panhard AML Lynx 6x6 bis o 12%
  • Zwiększono rozrzut działa 90 mm CN 90 F3 przy obrocie wieży o 25%
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku OE w dziale 90 mm D. 921 F1 z 90 na 75 mm
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku OE w dziale 90 mm CN 90 F3 z 90 na 75 mm
 • Panhard EBR 90
  • Zwiększono rozrzut podczas ruchu i obrotu wieży dla zawieszenia Panhard EBR 90 o 12%
  • Zwiększono rozrzut podczas ruchu i obrotu wieży dla zawieszenia Panhard EBR 90 bis o 12%
  • Zwiększono rozrzut działa 90 mm CN 90 F3 przy obrocie wieży o 25%
  • Zwiększono rozrzut działa 90 mm D. 921 przy obrocie wieży o 25%
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku OE w dziale 90 mm D. 921 z 90 na 75 mm
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku OE w dziale 90 mm CN 90 F3 z 90 na 75 mm
 • Panhard EBR 105
  • Zwiększono rozrzut podczas ruchu i obrotu kadłuba o 12%
  • Zwiększono rozrzut podczas obrotu wieży o 25%
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku OE-105-Mle. 60 D. 1504 (EBR) z 105 na 75 mm
 • Dodano następujący pojazd do testowania przez graczy Supertestu: AltProto AMX 30

Wielka Brytania

 • Crusader 5.5-in. SP
  • Dodano pocisk AP 80-lb Mk. 3 dla działa B.L. 5.5-in. Gun. Uszkodzenia: 400 PW. Penetracja: 212 mm. Prędkość pocisku: 528 m/s
  • Zwiększono prędkość pocisku HE 80-lb Mk. 4 w dziale B.L. 5.5-in. o 7%
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku HE 80-lb Mk. 4 w dziale B.L. 5.5-in. Gun z 35 na 44 mm
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku HE 80-lb Mk. 4 w dziale B.L. 5.5-in. Gun z 600 na 650 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku HE 80-lb Mk. 3 w dziale B.L. 5.5-in. Gun z 600 na 550 PW
 • FV207
  • Dodano pocisk AP 80-lb Mk. 3 dla działa B.L. 5.5-in. Gun. Uszkodzenia: 400 PW. Penetracja: 212 mm. Prędkość pocisku: 528 m/s
  • Dodano pocisk AP Mk. V dla działa Q.F. 6-in. Gun Mk. V. Uszkodzenia: 480 PW. Penetracja: 254 mm. Prędkość pocisku: 576 m/s
  • Zwiększono prędkość pocisku HE Mk. VI w dziale Q.F. 6-in. Gun Mk. V o 7%
  • Zwiększono prędkość pocisku HE 80-lb Mk. 4 w dziale B.L. 5.5-in. o 7%
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku HE Mk. VI w dziale Q.F. 6-in. Gun Mk. V z 38 na 48 mm
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku HE 80-lb Mk. 4 w dziale B.L. 5.5-in. Gun z 35 na 44 mm
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku HE 80-lb Mk. 3 w dziale B.L. 5.5-in. Gun z 600 na 550 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku HE 80-lb Mk. 4 w dziale B.L. 5.5-in. Gun z 600 na 650 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku HE Mk. V w dziale Q.F. 6-in. Gun Mk. V z 700 na 650 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku HE Mk. VI w dziale Q.F. 6-in. Gun Mk. V z 700 na 800 PW
 • FV3805
  • Dodano pocisk AP 80-lb Mk. 3 dla działa B.L. 5.5-in. Gun. Uszkodzenia: 400 PW. Penetracja: 212 mm. Prędkość pocisku: 528 m/s
  • Dodano pocisk AP Mk. V dla działa Q.F. 6-in. Gun Mk. V. Uszkodzenia: 480 PW. Penetracja: 254 mm. Prędkość pocisku: 576 m/s
  • Dodano pocisk AP Mk. 1D dla działa B.L. 7.2-in. Howitzer Mk. 6. Uszkodzenia: 560 PW. Penetracja: 306 mm. Prędkość pocisku: 528 m/s
  • Zwiększono prędkość pocisku HE Mk. 2D w dziale B.L. 7.2-in. Howitzer Mk. 6 o 7%
  • Zwiększono prędkość pocisku HE 80-lb Mk. 4 w dziale B.L. 5.5-in. o 7%
  • Zwiększono prędkość pocisku HE Mk. VI w dziale Q.F. 6-in. Gun Mk. V o 7%
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku HE Mk. 2D w dziale B.L. 7.2-in. Howitzer Mk. 6 z 46 na 58 mm
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku HE 80-lb Mk. 4 w dziale B.L. 5.5-in. Gun z 35 na 44 mm
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku HE Mk. VI w dziale Q.F. 6-in. Gun Mk. V z 38 na 48 mm
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku HE 80-lb Mk. 3 w dziale B.L. 5.5-in. Gun z 600 na 550 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku HE 80-lb Mk. 4 w dziale B.L. 5.5-in. Gun z 600 na 650 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku HE Mk. V w dziale Q.F. 6-in. Gun Mk. V z 700 na 650 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku HE Mk. VI w dziale Q.F. 6-in. Gun Mk. V z 700 na 800 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku HE Mk. 1D w dziale B.L. 7.2-in. Howitzer Mk. 6 z 900 na 850 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku HE Mk. 2D w dziale B.L. 7.2-in. Howitzer Mk. 6 z 900 na 1000 PW
 • Conqueror Gun Carriage
  • Dodano pocisk AP Mk. 18. Uszkodzenia: 720 PW. Penetracja: 370 mm. Prędkość pocisku: 432 m/s
  • Zwiększono prędkość pocisku HE Mk. 19 w dziale B.L. 9.2-in. Howitzer Mk. II o 7%
  • Zmieniono wartość penetracji pocisku HE Mk. 19 z 59 na 74 mm
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku HE Mk. 18 z 1200 na 1000 PW
  • Zmieniono uszkodzenia pocisku HE Mk. 19 z 1200 na 1350 PW
 • Chieftain/T95
  • Zmieniono moc silnika z 750 na 850 KM
  • Zmniejszono rozrzut w czasie ruchu i obrotu kadłuba o 22%
  • Zmniejszono rozrzut w czasie obrotu wieży o 29%
  • Zmieniono czas przeładowania z 8,3 na 7,5 s
  • Zmieniono zasięg widzenia z 380 na 400 m
 • FV1066 Senlac
  • Zmieniono rozrzut z 0,38 na 0,35 m
  • Zmieniono zasięg widzenia z 400 na 410 m
 • Alecto
  • Zmieniono nazwę pocisku AP-T Mk. 1T S.C. w dziale Q.F. 25-Pr. AT Gun/How. Mk. III na AP-T Mk. 1TA S.C.

Japonia

 • Type 4 Heavy
  • Dodano pociski Common Type 91 dla działa 15 cm/45 41st Year Type. Uszkodzenia: 680 PW. Penetracja: 252 mm. Prędkość pocisku: 900 m/s
  • Zmieniono rozrzut działa 15 cm/45 41st Year Type z 0,52 na 0,49 m
  • Zmieniono rozrzut działa 14 cm/50 3rd Year Type z 0,42 na 0,4 m
 • Type 5 Heavy
  • Dodano pocisk Type 91 dla działa 15 cm/45 41st Year Type. Uszkodzenia: 680 PW. Penetracja: 252 mm. Prędkość pocisku: 900 m/s
  • Zmieniono rozrzut działa 14 cm/50 3rd Year Type z 0,40 na 0,38 m
  • Zmieniono rozrzut działa 15 cm/45 41st Year Type z 0,5 na 0,47 m

Chiny

 • 121B
  • Zmieniono czas przeładowania z 8,7 na 8,1 s
  • Ulepszono opancerzenie kadłuba i wieży
  • Zmieniono prędkość maksymalną z 50 na 55 km/godz.
  • Zmieniono prędkość jazdy wstecz z 20 na 25 km/godz.
 • M41D
  • Zmieniono zasięg widzenia z 390 na 410 m
  • Zmieniono prędkość maksymalną z 65 na 70 km/godz.
  • Zmieniono prędkość jazdy wstecz z 22 na 24 km/godz.

Czechosłowacja

 • Dodano następujący pojazd do testowania przez graczy Supertestu: Škoda T 56

 

Znane problemy

 • W pewnych przypadkach ciąg zdarzeń w dzienniku jest nieprawidłowy.
 • Klienta nie można zmaksymalizować do trybu pełnoekranowego, jeśli gracz jest w trakcie rozmowy przez Skype.
 • W pewnych przypadkach powalone drzewa spadają poprzez teren.
 • Po udanym zakończeniu misji „Alianci-14” podczas operacji „Chimera”, po bitwie wyświetlana jest ikona nieudanej misji.
 • Na ekranie wyników bitwy brakuje wpisu o ukończeniu ostatniej misji w serii.
 • Przy strzelaniu w ziemię z odległości przekraczającej 500 m efekt jest wyświetlany obok pojazdu, który oddał strzał.
 • Po zamontowaniu wyposażenia Eksperymentalna optyka zasięg widzenia jest zaokrąglany w dół.
 • Po naciśnięciu klawisza N w wielkich bitwach nie są wyświetlane warunki misji osobistych.
 • Przy użyciu komendy „Jadę na pozycję!” ze znacznikiem przed bitwą, związana z tym wiadomość nie pojawia się na czacie.
 • W menu „Wygląd zewnętrzny” model aktualnego pojazdu jest zastępowany przez model pojazdu, który wrócił z bitwy.
 • Na mapie Normandia w trybie Linia frontu niektóre szwedzkie niszczyciele czołgów mogą się odrodzić po swojej stronie.
 • W panelu drużyn nazwy pojazdów są wyświetlane różnymi fontami.

Naprawione błędy i dodane usprawnienia

 • Naprawiono błąd, który powodował, że w niektórych przypadkach gracze nie mogli się zalogować do gry.
 • W trybie Stalowy łowca licznik czasu odbioru łupów nie jest już zerowany po ulepszeniu pojazdu.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że złoto nie było pobierane za progresywną naklejkę, którą gracz już posiadał w swoim magazynie.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że naprawiony magazyn amunicji natychmiast ładował jedno z dział w dwudziałowych pojazdach.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że w niektórych pojazdach gąsienice niektórych pojazdów nie były wyświetlane po wybuchu ich magazynu amunicji.
 • Podczas sprzedaży przedmiotów z kategorii Standardowej, teraz domyślnie jest wybierany jeden przedmiot.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że w pewnych przypadkach rozegrane bitwy nie liczyły się do Przebiegu służby.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że medal za ukończenie Przepustki bitewnej nie był przyznawany niektórym graczom.
Zamknij