Lista zmian w wersji 9.13

Zmiany w wersji 9.13

- Dodano gałąź czechosłowackich czołgów średnich (poziomy I–X), składającą się z następujących pojazdów:

* Kolohousenka

* LT vz. 35

* LT vz. 38

* ST vz. 39

* Škoda T 24

* Škoda T 25

* Konstrukta T-34/100

* TVP VTU Koncept

* Škoda T 50

* TVP T 50/51

- Dodano do garażu wszystkim graczom czechosłowacki czołg lekki I poziomu Kolohousenka.

- Opracowano 23 pojazdy do jakości HD:

* ZSRR: LTP, SU-18, SU-152, KV-3, KV-5.

* Niemcy: Pz.Kpfw. II Luchs

* USA: M7 Priest, T29, T30, T54E1, T95E6.

* Francja: AMX AC mle. 48.

* Wielka Brytania: Birch Gun, Cruiser I, Cruiser II, Cruiser III, Cruiser IV, Comet, AT 15A.

* Chiny: WZ-111, Chi-Ha.

* Japonia: Ha-Go, Ke-Ni.

- Poprawiono modele wizualne następujących pojazdów japońskich: O-I Experimental, O-I, O-Ni.

- Poprawiono problemy z modelami wizualnymi niektórych pojazdów.

- Poprawiono tekstury śladów gąsienic dla wszystkich powierzchni.

- Ponownie zbalansowano (poprawiono) cechy 37 pojazdów:

* ZSRR: T-44, SU-122-54, Object 430, SU-101, KV-4, T-10, T-54 First prototype, SU-100M1, T-54

* Niemcy: VK 30.02 (D), Ferdinand, Tiger II, Jagdtiger, Leopard prototyp A.

* USA: T69, T28, M26 Pershing, T32, T95, M46 Patton, M48A1 Patton, T95E2, T28 Prototype.

* Francja: ARL V39, AMX 12 t, AMX 13 75, AMX M4 mle. 45, Lorraine 40 t., Bat.-Châtillon 25 t.

* Chiny: WZ-131, WZ-132, T-34-3, T-34-2, WZ-111 model 1-4, 113, 121, 59-Patton.

* Japonia: Type 5 Chi-Ri.

Zmiany w pojazdach

Zwiń

Zmiany w charakterystykach pojazdów radzieckich: Pojazdy 

T-44:

* Penetracja pocisku UBR-412 dla 100 mm działa LB-1 zwiększona z 175 mm do 183 mm.

T-54 first prototype:

* Penetracja pocisku UBR-412 dla 100 mm działa LB-1 zwiększona z 175 mm do 183 mm.

SU-100M1:

* Penetracja pocisku UBR-412 dla 100 mm działa LB-1 zwiększona z 175 mm do 183 mm.

T-54

* Penetracja pocisku UBR-412 dla 100 mm działa LB-1 zwiększona z 175 mm do 183 mm.

Object 430:

* Wytrzymałość zwiększona z 1,900 do 2,000 PW.

* Wytrzymałość modułów wewnętrznych zwiększona o 20%.

SU-122-54:

* Czas przeładowania 100 mm działa D-54S dla wieży SU-122/54 zmniejszony z 6,5 s do 6,3 s.

* Czas przeładowania 122 mm działa D-54S dla wieży SU-122/54 zmniejszony z 9,2 s do 8,8 s.

Т-10:

* Prędkość obrotu dla zawieszenia T-10 zwiększona z 28 do 30.

Dyspersję w ruchu zawieszenia T-10 zmniejszono o 5%.

* Rozrzut w czasie obrotu kadłuba dla zawieszenia T-10 zmniejszony o 5%.

* Zdolność pokonywania przeszkód zawieszenia T-10 na twardym gruncie zwiększona o 8%.

* Zdolność pokonywania przeszkód zawieszenia T-10 na średnim gruncie zwiększona o 7%.

* Zdolność pokonywania przeszkód zawieszenia T-10 na miękkim gruncie zwiększona o 4%.

* Prędkość obrotu dla zawieszenia T-10M zwiększona z 30 do 32.

* Rozrzut w czasie ruchu dla zawieszenia T-10M zmniejszony o 5%.

* Rozrzut w czasie obrotu kadłuba dla zawieszenia T-10M zmniejszony o 5%.

* Zdolność pokonywania przeszkód zawieszenia T-10M na twardym gruncie zwiększona o 9%.

* Zdolność pokonywania przeszkód zawieszenia T-10M na średnim gruncie zwiększona o 15%.

* Zdolność pokonywania przeszkód zawieszenia T-10M na miękkim gruncie zwiększona o 5%.

KV-4:

* Czas celowania 107 mm działa ZiS-24 dla wieży KV-4 zmniejszony z 3,4 s do 3,1 s.

* Czas przeładowania 107 mm działa ZiS-24 dla wieży KV-4 zmniejszony z 11,4 s do 11 s.

* Czas celowania 107 mm działa ZiS-24 dla wieży KV-4 zmniejszony z 3,4 s do 2,9 s.

* Czas przeładowania 107 mm działa ZiS-24 dla wieży KV-4-5 zmniejszony z 11,1 s do 10,3 s.

* Wytrzymałość z wieżą KV-4-5 zwiększona z 1,650 do 1,700 PW.

SU-101:

* Dodano 122 mm działo M62-S2.

 

Zmiany w charakterystykach pojazdów amerykańskich: Pojazdy

M26 Pershing

* Penetracja pocisku AP M77 dla 90 mm dla działa T15E2M2 zwiększona z 180 mm do 190 mm.

M46 Patton:

* Penetracja pocisku AP M77 dla 90 mm dla działa T15E2M2 zwiększona z 180 mm do 190 mm.

* Rozrzut w czasie obrotu 105 mm działa T5E1M2 zmniejszony o 20%.

T69:

* Penetracja pocisku AP M318 dla 90 mm dla działa T178 zwiększona z 173 mm do 181 mm.

T95E2:

* Penetracja pocisku AP M318 dla 90 mm dla działa M41E1 zwiększona z 173 mm do 181 mm.

M48A1 Patton:

* Czas celowania 105 mm działa M68 for the M87 zmniejszony z 2 s do 1,9 s.

* Czas przeładowania 105 mm działa M68 for the M87 zmniejszony z 8,8 s do 8,35 s.

* Rozrzut w czasie obrotu 105 mm działa M68 zmniejszony o 33%.

* Penetracja pocisku AP M77 dla 90 mm dla działa M41 zwiększona z 173 mm do 181 mm.

T95:

* Wytrzymałość zwiększona z 1,700 do 1,800 PW.

* Wytrzymałość silnika Ford GAFM2A1 zwiększona o 20%.

T28:

* Wytrzymałość zwiększona z 1,150 do 1,500 PW.

* Wytrzymałość silnika Ford GAFM2A1 zwiększona o 20%.

T28 Prototype:

* Wytrzymałość silnika Ford GAFM2A1 zwiększona o 20%.

 

Zmiany w charakterystykach pojazdów niemieckich:

Ferdinand

* Czas przeładowania 12,8 cm Pak 44 L/55 dla wieży Ferdinand zmniejszony z 12 s do 11,7 s.

* Wytrzymałość zwiększona z 1,200 do 1,500 PW.

Leopard Prototyp A:

* Rozrzut w czasie ruchu dla zawieszenia Leopard Prototyp A1 zmniejszony o 9%.

* Rozrzut w czasie obrotu kadłuba dla zawieszenia Leopard Prototyp A1 zmniejszony o 9%.

* Rozrzut w czasie ruchu dla zawieszenia Leopard Prototyp A2 zmniejszony o 10%.

* Rozrzut w czasie obrotu kadłuba dla zawieszenia Leopard Prototyp A2 zmniejszony o 10%.

* Czas celowania działa 10,5 cm L7A1 dla wieży Porsche Standardpanzer zmniejszony z 2,3 s do 2,1 s.

* Czas przeładowania działa 10.5 cm L7A1 dla wieży Porsche Standardpanzer zmniejszony z 11,1 s do 10,3 s.

* Rozrzut w czasie obrotu działa 10,5 cm L7A1 zmniejszony o 12%.

* Prędkość obrotu dla zawieszenia Porsche Standardpanzer zwiększona z 36 st./s do 37 st./s.

* Wytrzymałość zwiększona z 1,650 do 1,700 PW.

Jagdtiger

* Wytrzymałość zwiększona z 1,800 do 2,100 PW.

Tiger II

C zwiększono z 390 m to 400 m.* Dyspersję działa kalibru 10,5 cm Kw.K. III zmniejszono z 0.37 m do 0.35 m* Liczba punktów wytrzymałości zwiększona z 590 do 600.

C zwiększono z 390 m to 400 m.* Dyspersję działa kalibru 10,5 cm Kw.K. III zmniejszono z 0.34 m do 0.31 m* Liczba punktów wytrzymałości zwiększona z 590 do 600.

VK 30.02 (D):

* Prędkość obrotu dla zawieszenia VK 30.02 (D) zwiększona z 38 do 39.

* Zdolność pokonywania przeszkód zawieszenia VK 30.02 (D) na twardym gruncie zwiększona o 8%.

* Zdolność pokonywania przeszkód zawieszenia VK 30.02 (D) na średnim gruncie zwiększona o 13%.

* Zdolność pokonywania przeszkód zawieszenia VK 30.02 (D) na miękkim gruncie zwiększona o 8%.

* Prędkość obrotu dla zawieszenia VK 30.02 (D) zwiększona z 42 do 43.

* Zdolność pokonywania przeszkód zawieszenia VK 30.02 (D) na twardym gruncie zwiększona o 9%.

* Zdolność pokonywania przeszkód zawieszenia VK 30.02 (D) na średnim gruncie zwiększona o 15%.

* Zdolność pokonywania przeszkód zawieszenia VK 30.02 (D) na miękkim gruncie zwiększona o 9%.

 

Zmiany w charakterystykach pojazdów francuskich:

ARL V39:

* Zdolność pokonywania przeszkód zawieszenia ARL V39 na twardym gruncie zwiększona o 6%.

* Zdolność pokonywania przeszkód zawieszenia ARL V39 na średnim gruncie zwiększona o 6%.

* Zdolność pokonywania przeszkód zawieszenia ARL V39 na miękkim gruncie zwiększona o 7%.

* Zdolność pokonywania przeszkód zawieszenia ARL V39 na twardym gruncie zwiększona o 7%.

* Zdolność pokonywania przeszkód zawieszenia ARL V39 bis na średnim gruncie zwiększona o 12%.

* Zdolność pokonywania przeszkód zawieszenia ARL V39 na miękkim gruncie zwiększona o 7%.

Czas przeładowania działa AC DCA 45 kalibru 90 mm na wieży ARL V39 skrócono z 2.6 do 2,1 s.

AMX M4 mle. 45.

* Wytrzymałość z wieżą ARL 44 zwiększona z 1,100 do 1,200 PW.

* Wytrzymałość z wieżą AMX M4 mle. 45 zwiększona z 1,200 do 1,350 PW.

AMX 12 t

* Rozrzut w czasie ruchu dla zawieszenia AMX 12 t 1er prototype zmniejszony o 12%.

* Rozrzut w czasie obrotu kadłuba dla zawieszenia AMX 12 t 1er prototype zmniejszony o 12%.

* Zdolność pokonywania przeszkód zawieszenia AMX 12 t 1er prototype na twardym gruncie zwiększona o 9%.

* Zdolność pokonywania przeszkód zawieszenia AMX 12 t 1er prototype na twardym gruncie zwiększona o 8%.

* Rozrzut w czasie ruchu dla zawieszenia AMX 12 t 2e prototype zmniejszony o 13%.

* Rozrzut w czasie obrotu kadłuba dla zawieszenia AMX 12 t 2e prototype zmniejszony o 13%.

* Zdolność pokonywania przeszkód zawieszenia AMX 12 t 2e prototype na twardym gruncie zwiększona o 10%.

* Zdolność pokonywania przeszkód zawieszenia AMX 12 t 1er prototype na twardym gruncie zwiększona o 9%.

* Rozrzut w czasie obrotu 75 mm działa SA49 zmniejszony o 5%.

Dyspersja dla działa SA50 kalibru 75 mm przy obrocie wieży zwiększono o 10%.

AMX 13 75:

* Prędkość obrotu dla zawieszenia AMX 13 Type 1R zwiększona z 38 do 40.

Dyspersję w ruchu zawieszenia AMX 13 Type 1R zmniejszono o 5%.

Dyspersję przy obrocie kadłuba dla zawieszenia AMX 13 Type 1R zmniejszono o 5%.

* Prędkość obrotu dla zawieszenia AMX 13 Type 2A zwiększona z 40 do 42.

* Rozrzut w czasie ruchu dla zawieszenia AMX 13 Type 2A zmniejszony o 10%.

* Rozrzut w czasie obrotu kadłuba dla zawieszenia AMX 13 Type 2A zmniejszony o 10%.

Dyspersja dla działa SA49 kalibru 75 mm przy obrocie wieży zwiększono o 11%.

Dyspersja dla działa SA50 kalibru 75 mm przy obrocie wieży zwiększono o 12%.

Lorraine 40 t:

* Czas celowania 100 mm działa SA47 dla wieży Lorraine 40 t zmniejszony z 3 s do 2,5 s.

* Czas celowania 90 mm działa F3 dla wieży Lorraine 40 t zmniejszony z 2,7 s do 2,3 s.

Bat.-Châtillon 25 t

* Czas celowania 100 mm działa SA47 dla wieży Batignolles-Châtillon 25 t zmniejszony z 2,7 s do 2,5 s.

* Czas celowania 90 mm działa F3 dla wieży Batignolles-Châtillon 25 t zmniejszony z 2,7 s do 2,3 s.

 

Zmiany w charakterystykach pojazdów chińskich:

113

* Rozrzut w czasie ruchu dla zawieszenia 113 zmniejszony o 5%.

* Rozrzut w czasie obrotu kadłuba dla zawieszenia 113 zmniejszony o 5%.

* Zdolność pokonywania przeszkód zawieszenia 113 na twardym gruncie zwiększona o 15%.

* Zdolność pokonywania przeszkód zawieszenia 113 na średnim gruncie zwiększona o 14%.

* Zdolność pokonywania przeszkód zawieszenia 113 na miękkim gruncie zwiększona o 7%.

* Czas celowania 122 mm działa 60-122T dla wieży 113 zwiększony z 2,7 s do 2,8 s.

* Czas przeładowania 122 mm działa 60-122T dla wieży 113 zmniejszony z 10,9 s do 10 s.

* Rozrzut 122 mm działa 60-122T zwiększony z 0.36 do 0.37 m.

* Kąt nachylenia działa zwiększony z 4 st. do 5 st.

121

* Zdolność pokonywania przeszkód zawieszenia 121 na twardym gruncie zwiększona o 12%.

* Zdolność pokonywania przeszkód zawieszenia 121 na średnim gruncie zwiększona o 11%.

* Zdolność pokonywania przeszkód zawieszenia 121 na miękkim gruncie zwiększona o 11%.

* Rozrzut w czasie obrotu 122 mm działa 60-122TG zmniejszony o 14%.

* Kąt nachylenia działa zwiększony z 3 st. do 3,5 st.

WZ-132

* Czas przeładowania 100 mm działa 59-100T dla wieży WZ-131-1 zmniejszony z 8,5 s do 8,1 s.

* Czas przeładowania 100 mm działa 59-100T dla wieży WZ-131-1 zmniejszony z 8,3 s do 7,7 s.

* Czas przeładowania 100 mm działa 59-100T dla wieży WZ-131-1 zmniejszony z 7,9 s do 7,3 s.

WZ-131

* Zdolność pokonywania przeszkód zawieszenia WZ-131 na miękkim gruncie zwiększona o 6%.

* Zdolność pokonywania przeszkód zawieszenia WZ-131 model 2 na miękkim gruncie zwiększona o 7%.

* Czas celowania 100 mm działa 59-100T dla wieży 132B zmniejszony z 2,7 s do 2,6 s.

* Czas celowania 100 mm działa 59-100T dla wieży 132B zmniejszony z 8,7 s do 8,3 s.

* Rozrzut w czasie obrotu 85 mm działa 64-85T zmniejszony o 17%.

WZ-111 model 1-4

* Rozrzut w czasie ruchu dla zawieszenia WZ-111 zmniejszony o 13%.

* Rozrzut w czasie obrotu kadłuba dla zawieszenia WZ-111 zmniejszony o 13%.

* Rozrzut w czasie ruchu dla zawieszenia WZ-111 model 4 zmniejszony o 14%.

* Rozrzut w czasie obrotu kadłuba dla zawieszenia WZ-111 model 4 zmniejszony o 14%.

T-34-2:

* Czas celowania 100 mm działa 59-100T dla wieży T-34-2 model 2 zmniejszony z 2,9 s do 2,8 s.

* Czas celowania 122 mm działa 59-100T dla wieży T-34-2 model 2 zmniejszony z 3,4 s do 3,1 s.

* Kąt nachylenia 122 mm działa 37-122JT dla wieży T-34-2 model 2 zwiększony z 3 st. do 5 st.

T-34-3

* Kąt nachylenia działa zwiększony z 3 st. do 5 st.

59-Patton:

* Penetracja pocisku AP M318 dla 90 mm dla działa M41 zwiększona z 173 mm do 190 mm.

 

Zmiany cech pojazdów japońskich:

Type 5 Chi-Ri.

* Wytrzymałość modułów wewnętrznych zwiększona o 15%.

 

Zwiń Rozwiń

 

Mapy i obiekty

Zwiń

- Rozszerzono listę map dostępnych w bitwach pojazdów IV i V poziomu.

- Zredukowano czterokrotnie częstość występowania mapy Stalingrad w bitwach losowych.

- Dodano nową mapę Pilsen do trybów bitew losowych i Rozwałki.

- Usunięto mapę Południowe wybrzeże z klienta gry.

- Naprawiono błąd z obiektami zawieszonymi w powietrzu na mapie Cichy brzeg.

- Naprawiono błąd ze znikającymi niektórymi obiektami na mapie Berlin, przy niskich ustawieniach grafiki.

- Poprawiono efekty oświetlenia na niektórych mapach.

- Naprawiono i poprawiono niektóre efekty wizualne.

- Naprawiono błąd ze zniekształconymi cieniami na niektórych budynkach.

Zwiń Rozwiń

 

Inne zmiany

Zwiń

 

- Przerobiono warunki misji osobistych w trybie Rozwałka.

- Naprawiono błędy interfejsu w profilu klanu.

- Naprawiono błędy interfejsu w trybie Rozwałka.

- Naprawiono błędy interfejsu zmiany wyglądu pojazdów.

- Naprawiono rzadki błąd przyznawania punktów zwycięstwa w trybie Rozwałka.

- Wynajęte pojazdy są teraz wyświetlane na karuzeli pojazdów tylko, jeśli wybrany jest tryb Rozwałka.

- Naprawiono wyświetlanie nazwy poprzedniego pojazdu w panelu statusu pojazdu po tym, jak gracz kontynuuje grę w swoim kolejnym pojeździe w trybie Rozwałka.

- Przywrócono do profilu klanu informację o zasobach przemysłowych zarobionych przez członków klanu.

- Naprawiono wyświetlanie emblematów przyznawanych za ukończenie misji.

- Naprawiono błąd powodujący niemożliwość przejścia do ekranu statystyk pojazdu z garażu.

- Naprawiono oznaczenie sortowania podczas przeglądania listy pojazdów gracza.

- Naprawiono błędy warunków tekstowych niektórych misji osobistych.

- Komunikację głosową można teraz wyłączyć, naciskając G zamiast ALT+Q.

- Naprawiono zapisywanie ustawienia kamery w standardowym widoku celowania pomiędzy bitwami.

- Naprawiono wyświetlanie dodatkowych informacji na minimapie po naciśnięciu ALT.

- Naprawiono wyświetlanie nagród za misje osobiste w sekcji Następne nagrody w Przebiegu służby gracza.

- Naprawiono błędy w działaniu opcji Skarga w garażu.

- Naprawiono błąd z niemożliwością wysłania zaproszenia do plutonu z menu kontekstowego w Wynikach bitwy.

- Naprawiono błąd z niemożliwością ponownego połączenia z serwerem przy wybranym ustawieniu „Automatycznie”, kiedy sesja nie wygasła.

- Naprawiono błąd, przez który kamera poruszała się pod powierzchnią podczas przełączania się pomiędzy pojazdami sojuszników po zniszczeniu pojazdu gracza.

Zwiń Rozwiń
Zamknij