Lista zmian wprowadzanych przez aktualizację 7.5

 

Główne zmiany:

6 nowych niszczycieli czołgów: 
 •  JagdPz E-100 (niemiecki X tier)
 • Object 268 (sowiecki X tier)
 • AMX-50 Foch (155) (francuski X tier)
 • T110E3 (amerykański X tier)
 • T110E4 (amerykański X tier)
 • Jagdpanther II (niemiecki VIII tier)
3 nowe czołgi średnie:
 • E-50 Ausf. M (niemiecki X tier)
 • T-62A (sowiecki X tier)
 • M48A1 (amerykański X tier)
1 nowy czołg lekki:
 • ELC AMX (francuski V tier)
3 nowe mapy

Aktualizacja 7.5 wprowadzi do gry trzy nowe mapy. Wielki otwarty krajobraz Autostrady, gęsta miejska dżungla Portu i malownicza plaża Cichego Brzegu zostaną wkrótce zamienione w pola wraków czołgów zasnute dymem i zalane olejem. Odwiedźcie te nowe mapy i siejcie na nich zniszczenie za pomocą swoich żelaznych rumaków! 

Zmiany w zbalansowaniu gry

Duża liczba istniejących w grze pojazdów została zmodyfikowana i zmieniona w celu zbalansowania gry, co będzie ostatecznie skutkować lepszymi wrażeniami z gry.

 

Spis treści:

 

Zmiany w mechanice gry:

 • Z powodu przesunięcia francuskich czołgów o tier wyżej, ich cena w kredytach i koszt zbadania samych pojazdów i ich modułów zostały zmodyfikowane. Zmodyfikowane zostały również koszty kamuflażu. Zmiany te dotyczą następujących czołgów: AMX 12t, AMX 13 75, AMX 13 90, Lorraine 40t i Bat Chatillon 25t
 • Dodano linię rozwoju z niemieckiego czołgu ciężkiego VII tieru, PzKpfw VI Tiger (P) do niemieckiego niszczyciela czołgów VIII tieru, Ferdinand (koszt wyniesie 150.000 punktów doświadczenia).
 • Po zbadaniu francuskiego czołgu lekkiego VI tieru, AMX 12t będzie możliwe zbadanie francuskiego działa samobieżnego VI tieru, Lorraine 155 50 (koszt: 140.000 punktów doświadczenia)
 • Ustalono ostateczne parametry dla niszczyciela czołgów premium VI tieru, Dicker Max i amerykańskiego czołgu średniego premium VIII tieru, Super Pershing. Oba pojazdy zostały dodane do sklepu w grze.
 • Zyski w kredytach i koszt naprawy zostały zrebalansowane na podstawie statystyk w testach.
 • Zmodyfikowano MM (Match Maker / mechanizm losujący) dla większości pojazdów. Teraz w normalnej sytuacji gracz nie będzie spotykał na polu bitwy pojazdów o różnicy tierów (w stosunku do swojego pojazdu) większej niż 2.
 • Całe doświadczenie z elitarnego niemieckiego niszczyciela czołgów VIII tieru Ferdinand zostanie przeniesione na niemiecki niszczyciel czołgów IX tieru, Jagdtiger.
 • Niszczyciele czołgów tierów II – III zostały zmodyfikowane (szczegóły znajdują się niżej).
 • Zmodyfikowano parametry następujących sowieckich czołgów ciężkich: T-150, KW-3, KV-4, ST-1, IS-4 (szczegóły znajdują się poniżej)
 • Niemieckie czołgi X tieru Maus i E-100 zostały zmodyfikowane na podstawie posiadanych danych statystycznych.
 • Z powodu wprowadzenia czołgów średnich X tieru, następujące czołgi średnie IX tieru zostały zrebalansowane: E-50, M46 Patton, T-54.
 • Z powodu zmian wprowadzanych do mechanizmu losującego następujące sowieckie czołgi średnie zostały zrebalansowane: Т-28, Т-34-85, Т-43, KW-13, SU-85
 • Zmodyfikowano statystyki sowieckiego czołgu ciężkiego VIII tieru, KW-5 i usunięto go ze sklepu w grze. Posiadacze tego pojazdu nie stracą go w wyniku usunięcia ze sklepu.
 • Zmieniono właściwości dolnej płyty pancerza sowieckiego czołgu ciężkiego IX tieru, IS-8.
 • Zmodyfikowano mechanikę ranienia załogi za pomocą pocisków odłamkowo-burzących.
 • Od teraz trafienie modułu wewnętrznego pojazdu będzie powodowało uszkodzenia, nawet jeśli pancerz nie został przebity.
Zmiany w interfejsie:
 • Dodano i zmodyfikowano niektóre podpowiedzi.
 • Naprawiono błąd powodujący błędne wyświetlanie ekranu logowania po zbyt wczesnym naciśnięciu przycisku „Zagraj”.
 • Zmodyfikowano okna podpowiedzi opisujące interfejs w momencie oglądania powtórek.
 • Dodano możliwość przywracania wolnego doświadczenia do pojazdu, w którym było ono oryginalne przed zamianą w wolne. Opcja ta jest dostępne w oknie zamiany doświadczenia.
 • Wprowadzono kilka zmian do okna pomocy dostępnego po naciśnięciu klawisza F1 w czasie bitwy.
 • Dodano notyfikację dotyczącą kompensacji konta premium mającej miejsce ze względu na prace konserwacyjne.
Audio i grafika:
 • Dokonano minimalnej modyfikacji koloru ikon na minimapie.
 • Dodano „samoloty w powietrzu” jako efekt środowiska na mapie „Lotnisko”.
Poprawki:
 • Poprawiono ikonę francuskiego działa samobieżnego AMX 105 AM.
 • Poprawiono nazwę i parametry ulepszonego zawieszenia francuskiego działa samobieżnego Lorraine 155 51.
 • Poprawiono wyświetlanie zygzakowatego kamuflażu na amerykańskim niszczycielu czołgów VI tieru, M18 Hellcat.
 • Naprawiono błąd powodujący niemożność ponownego kupienia podstawowego silnika amerykańskiego czołgu lekkiego V tieru, M24 Chaffee po jego sprzedaży.
 • Poprawiono kilka błędów w modelu wizualnym następujących pojazdów: AMX AC Mle 1948, ARL 44, IS-8.
 • Poprawiono błędy w opancerzeniu francuskiego niszczyciela czołgów IX tieru, AMX 50 Foch.
 • Poprawiono nazwę francuskiego niszczyciela czołgów Somua Sau 40.
 • Poprawiono powiększony zasięg widzenia amerykańskiego czołgu lekkiego I tieru, T1 Cunningham.
 • Poprawiono kilka błędów w modelu wizualnym amerykańskiego czołgu średniego premium VIII tieru, Super Pershing.
 • Poprawiono błąd związany z wiadomościami głosowymi w momencie podpalenia wrogiego pojazdu.
 • Naprawiono błąd powodujący nie zadawanie obrażeń w momencie trafienia zawieszenia, które zostało wcześniej uszkodzone.
 •  Naprawiono błąd powodujący wyłączenie gry w momencie wyjścia do garażu w trakcie bitwy.
 • Poprawiono gęstość niektórych krzaków. Będzie to miało wpływ na wartości kamuflażu.
 • Naprawiono błąd powodujący brak wyświetlania logo World of Tanks w momencie dołączania do boju spotkaniowego.
 • Naprawiono błąd powodujący nie usunięcie chatu pokoju treningowego w momencie jego zamknięcia.
 • Poprawiono wyświetlanie uszkodzonych modułów w widoku pośmiertnym.
 • Poprawiono sposób działania opcji naprawy modułów przez wciśnięcie klawisza CTRL i kliknięcie lewym przyciskiem myszy.
 • Naprawiono rozbieżność pomiędzy wyświetlaniem paska scrollowania na karuzeli chatu w stosunku do jego rzeczywistej pozycji.
 • Poprawiono umiejscowienie okna plutonu w garażu.
 • Poprawiono skrócone nazwy czołgów widoczne w momencie ładowania bitwy.
 • Poprawiono umiejscowienie ikon czołgów w oknie zawierającym opisy historyczne.
 • Poprawiono opis medalu Fadina.
 • Poprawiono błędy w filtrze chatu.
 • Poprawiono wyświetlanie paska wytrzymałości nad pojazdami których cała załoga jest ranna.
 • Poprawiono funkcjonalność ostrzeżeń na minimapie w maksymalnym oddaleniu.
 • Poprawiono okno informacyjne dotyczące odznak mistrzowskich.
 • Poprawiono zmianę koloru znaczników czołgów w momencie włączenia alternatywnego zestawu kolorów (dla daltonistów).
 • Poprawiono funkcjonalność alternatywnego zestawu kolorów w pokojach treningowych.
 • Poprawiono opis odznaki mistrzowskiej „As pancerny”.
 • Poprawiono opisy niektórych umiejętności i atutów.
 • Poprawiono kilka błędów w treningu interfejsu.
 • Naprawiono kilka błędów na mapie „Bezdroża”, które powodowały utknięcie pojazdów.

 

Zmiany w pojazdach konkretnych nacji:

Zmodyfikowano parametry francuskich pojazdów:

AMX 12t:

 • Limit ładowności podstawowego zawieszenia zwiększony o 350 kg.
 • Rozrzut w czasie przemieszczania się pojazdu i ruchu wieży zmniejszony o 8%.
 • Przejezdność przy zamontowanym podstawowym zawieszeniu została zmodyfikowana:
 • Na twardych gruntach: zwiększona o 8%
 • Na średnich gruntach: zwiększona o 14%
 • Na miękkich gruntach: zwiększona o 15%
 • Przejezdność przy zamontowanym ulepszonym zawieszeniu została zmodyfikowana:
 • Na średnich gruntach: zwiększona o 15%
 • Na miękkich gruntach: zwiększona o 10%
 • Radio ER 53 zostało wymienione na radio SCR 528.
 • Zasięg widzenia zwiększony o 20m.
 • Wytrzymałość pojazdu zwiększona o 180 punktów.
 • Działa 75 mm Long 44 i 75 mm SA32 zostały usunięte.
 • Działo 75 mm SA50 będzie dostępne do zbadania po dziale 75 mm SA49L48.
 • Szybkość przeładowania między strzałami w magazynku zwiększona o 22%.
 • Rozrzut działa 75 mm SA49L48 w momencie obrotu wieży zwiększony o 11%

AMX 13 75:

 • Rozrzut w czasie przemieszczania się pojazdu i obrotu wieży z zamontowanym podstawowym zawieszeniem zmniejszony o 8%.
 • Przejezdność przy zamontowanym podstawowym zawieszeniu została zmodyfikowana:
 • Na twardych gruntach: zwiększona o 10%
 • Na średnich gruntach: zwiększona o 9%
 • Na miękkich gruntach: zwiększona o 11%
 • Rozrzut w czasie przemieszczania się pojazdu i obrotu wieży z zamontowanym ulepszonym zawieszeniem zmniejszony o 4%.
 • Przejezdność przy zamontowanym ulepszonym zawieszeniu została zmodyfikowana:
 • Na twardych gruntach: zwiększona o 11%
 • Na średnich gruntach: zwiększona o 10%
 • Na miękkich gruntach: zwiększona o 13%
 • Wytrzymałość czołgu zwiększona o 250 punktów.
 • Zasięg widzenia zwiększony o 10m.
 • Prędkość obrotu wieży zwiększona o 2 stopnie na sekundę.
 • Czas celowania 75 mm działa SA49L48 zmniejszony o 0.2 s.
 • Prędkość przeładowania między pociskami w magazynku działa 75 mm SA49L48 zwiększona o 9%.
 • Czas przeładowania między magazynkami działa 75 mm SA49L48 zmniejszony o 1 s.
 • Czas celowania działa 75 mm SA50 zmniejszony o 0.2 s.
 • Czas przeładowania między pociskami w magazynku działa 75 mm SA50 zwiększony o 11%.
 • Czas przeładowania między magazynkami działa 75 mm SA50 zmniejszony o 1 s.

 AMX 13 90:

 • Rozrzut w czasie przemieszczania się pojazdu i ruchu wieży zmniejszony o 4%.
 • Przejezdność przy zamontowanym podstawowym zawieszeniu została zmodyfikowana:
 • Na twardych gruntach: zwiększona o 10%
 • Na średnich gruntach: zwiększona o 9%
 • Na miękkich gruntach: zwiększona o 11%
 • Przejezdność przy zamontowanym ulepszonym zawieszeniu została zmodyfikowana:
 • Na twardych gruntach: zwiększona o 11%
 • Na średnich gruntach: zwiększona o 10%
 • Na miękkich gruntach: zwiększona o 13%
 • Wytrzymałość pojazdu zwiększona o 100 punktów.
 • Prędkość obrotu wieży zwiększona o 2 stopnie na sekundę.
 • Czas celowania działa 75 mm SA50 zmniejszony o 0.2 s.
 • Prędkość przeładowania między pociskami w magazynku działa 75 mm SA50 zwiększona o 11%.

Lorraine 40t:

 • Limit ładowności podstawowego zawieszenia zwiększony o 100 kg.
 • Przejezdność przy zamontowanym podstawowym zawieszeniu została zmodyfikowana:
 • Na twardych gruntach: zwiększona o 8%
 • Na średnich gruntach: zwiększona o 14%
 • Na miękkich gruntach: zwiększona o 9%
 • Rozrzut w czasie przemieszczania się pojazdu i obrotu wieży z zamontowanym ulepszonym zawieszeniem zmniejszony o 10%
 • Przejezdność przy zamontowanym ulepszonym zawieszeniu została zmodyfikowana:
 • Na twardych gruntach: zwiększona o 9%
 • Na średnich gruntach: zwiększona o 8%
 • Na miękkich gruntach: zwiększona o 10%
 • Następujące silniki zostały usunięte: Maybach HL 230 i Maybach HL 230P45
 • Wytrzymałość pojazdu zwiększona o 250 punktów.
 • Prędkość obrotu wieży zwiększona o 4 stopnie na sekundę.
 • Działo 90 mm DCA 45 zostało usunięte.
 • Prędkość przeładowania między pociskami w magazynku działa 100 mm SA47 zwiększona o 38%.
 • Czas przeładowania między magazynkami działa 100 mm SA47 zmniejszony o 12 s.
 • Rozrzut działa 100 mm SA47 zamontowanego na ulepszonej wieży zmniejszony o 10%.
 • Penetracja pocisków podkalibrowych Frt Prf 1945 dostępnych dla działa 100 mm SA47 została zmniejszona o 45 mm.
 • Prędkość przeładowania między pociskami w magazynku działa 90 mm F3 zwiększona o 23%.
 • Czas przeładowania między magazynkami działa 90 mm F3 zmniejszona o 10 s.
 • Rozrzut działa 90 mm F3 w czasie obrotu wieży zmniejszony o 10%.

Bat Chatillon 25t:

 • Podstawowe zawieszenie, radio SCR 508 i silnik SOFAM 12GSds zostały usunięte.
 • Pojazd może teraz obracać się w miejscu.
 • Rozrzut w czasie przemieszczania się pojazdu i obrotu wieży zmniejszony o 11%
 • Szansa na pożar w razie trafienia silnika Hispano-Suiza HS110 zmniejszona o 2%.
 • Wytrzymałość czołgu zwiększona o 300 punktów.
 • Działo 90 mm DCA45 zostało usunięte.
 • Działo 105 mm CN105 57 zostało dodane i będzie dostępne do zbadania po zbadaniu działa 100 mm SA47.
 • Czas celowania działa 100 mm SA47 zmniejszony o 0.3 s.
 • Czas przeładowania między magazynkami działa 100 mm SA47 zmniejszony o 4 s.
 • Rozrzut działa 100 mm SA47 w czasie obrotu wieży zmniejszony o 11%.
 • Penetracja pocisków podkalibrowych Frt Prf 1945 działa 100 mm SA47 zmniejszona o 45 mm.
 • Czas celowania działa 90 mm F3 zmniejszony o 0.3 s.
 • Czas przeładowania między magazynkami działa 90 mm F3 zmniejszony o 6 s.
 • Rozrzut działa 90 mm F3 w czasie obrotu wieży zmniejszony o 11%.

AMX 13 F3AM:

 • Czas przeładowania działa Obusier de 155 mm mle. 1917 zwiększony o 1.2 s.
 • Rozrzut w czasie obrotu zwiększony o 25%.

Lorraine 155 50:

 • Rozrzut w czasie ruchu i obrotu pojazdu zwiększony o 8%.
 • Czas przeładowania działa Canon de 155 mm de 33 calibres zwiększony o 1.6 s.
 • Dopuszczalny kąt odchyłu działa Canon de 155 mm de 33 calibres zmniejszony o 4 stopnie.
 • Czas przeładowania działa Obusier de 155 mm mle. 1950 zwiększony o 2 s.
 • Dopuszczalny kąt odchyłu działa Obusier de 155 mm mle. 1950 zmniejszony o 4 stopnie.

Lorraine 155 51:

 • Rozrzut w czasie ruchu i obrotu z zamontowanym podstawowym zawieszeniem zwiększony o 8%.
 • Rozrzut w czasie ruchu i obrotu z zamontowanym ulepszonym zawieszeniem zwiększony o 9%.
 • Czas przeładowania działa Canon de 155 mm L GPF zwiększony o 1 s.
 • Dopuszczalny kąt odchyłu działa Canon de 155 mm L GPF zmniejszony o 4 stopnie.
 • Czas przeładowania działa Obusier de 155 mm mle.1950 zwiększony o 2.5 s.
 • Dopuszczalny kąt odchyłu działa Obusier de 155 mm mle.1950 zmniejszony o 4 stopnie.

Bat Chatillon 155:

 • Rozrzut w czasie ruchu i obrotu zmniejszony o 4%.
 • Szansa na pożar silnika Hispano-Suiza HS110 w momencie trafienia zmniejszona o 2%.
 • Dopuszczalny kąt odchyłu działa Canon de 155 mm zmniejszony o 4 stopnie.

AMX 50 100:

 • Penetracja pocisków kompozytowych Frt Prf 1945 działa 100 mm SA47 zmnijeszona o 45 mm.

AMX 50 120:

 • Penetracja pocisków kompozytowych Frt Prf 1945 działa 100 mm SA47 zmnijeszona o 45 mm.

Renault UE 57:

 • Zasięg widzenia zmniejszony o 40m.

S35 CA:

 • Rozrzut działa 17 pdr Gun Mk.II w czasie ruchu podwojony.
 • Rozrzut działa 17 pdr Gun Mk.II po oddaniu strzału zwiększony o 17%.
 • Czas przeładowania działa 90 mm Canon DCA30 AC zwiększony o 0.1 s.
 • Rozrzut działa 90 mm Canon DCA30 AC w czasie ruchu zwiększony o 33%.
 • Rozrzut działa 90 mm Canon DCA30 AC po oddaniu strzału zwiększony o 17%.
 • Czas przeładowania działa Canon de 105 mle.1930 Schneider AC zwiększony o 0.3 s.

ARL V39:

 • Czas przeładowania działa 90 mm Canon DCA30 AC zwiększony o 0.6 s.
 • Rozrzut działa 90 mm Canon DCA30 AC w czasie ruchu zwiększony o 50%.
 • Rozrzut działa Canon de 105 mle.1930 Schneider AC w czasie zmiany pozycji działa zwiększony o 33%.

AMX AC mle.1946:

 • Wytrzymałość pojazdu zmniejszona o 10 punktów.
 • Maksymalna prędkość pojazdu zmniejszona o 2 km/h.
 • Rozrzut działa 100 mm SA47 AC w czasie ruchu zwiększony o 33%.
 • Penetracja pocisków kompozytowych Frt Prf 1945 działa 100 mm SA47 zmniejszona o 45 mm.
 • Czas przeładowania działa 90 mm Canon DCA30 AC zwiększony o 0.3 s.
 • Czas przeładowania działa 90 mm Canon DCA45 AC zwiększony o 0.1 s.
 • Rozrzut działa 90 mm Canon DCA45 AC w czasie obrotu wieży zwiększony o 50%.

AMX AC mle.1948:

 • Penetracja pocisków kompozytowych Frt Prf 1945 działa 100 mm SA47 zmniejszona o 45 mm.
 • Czas przeładowania działa 120 mm SA46 AC zwiększony o 0.2 s.

AMX 50 Foch:

 • Przejezdność przy zamontowanym podstawowym zawieszeniu została zmodyfikowana:
 • Na twardych gruntach: zmniejszona o 8%
 • Na średnich gruntach: zmniejszona o 7%
 • Na miękkich gruntach: zmniejszona o 9%
 • Przejezdność przy zamontowanym ulepszonym zawieszeniu została zmodyfikowana:
 • Na twardych gruntach: zmniejszona o 8%
 • Na średnich gruntach: zmniejszona o 8%
 • Na miękkich gruntach: zmniejszona o 10%
 • Wytrzymałość pojazdu zmniejszona o 50 punktów.
 • Czas przeładowania dla działa 120 mm SA46 AC zwiększony o 0.6 s.
 • Rozrzut działa 120 mm SA46 AC w czasie ruchu działa zwiększony dwukrotnie.
 • Celność działa 120 mm SA46 AC zmniejszona o 0.01.

 

Zmiany w niemieckim drzewku technologicznym:

E-100:

 • Przedni pancerz pogrubiony o 10 mm do 250 mm.
 • Minimalnie zwiększony czas celowania działa 15 cm KwK 44 L/38.
 • Czas przeładowania działa 15 cm KwK 44 L/38 zwiększony o 1.1 s.
 • Celność działa 15 cm KwK 44 L/38 zwiększona z 0.42 do 0.4.
 • Wytrzymałość pojazdu zwiększona o 100 punktów.

E-50:

 • Prędkość zawieszenia E-50-Ketten Ausf. C została zwiększona o 1 stopień na sekundę.
 • Rozrzut w czasie ruchu przy posiadanym zamontowanym zawieszeniu E-50-Ketten Ausf. C został minimalnie zwiększony.
 • Wytrzymałość pojazdu została zmniejszona o 50 punktów.

Marder II:

 • Prędkość obrotu przy zamontowanym zawieszeniu Marder-II-Ketten Ausf. A zmniejszona o 1 stopień na sekundę.
 • Prędkość obrotu przy zamontowanym zawieszeniu Marder-II-Ketten Ausf. B zmniejszona o 2 stopnie na sekundę.
 • Zmniejszono celność w czasie ruchu dla obu typów zawieszenia.
 • Zmniejszono opór gruntu dla zawieszenia Marder-II-Ketten Ausf. A na średnich i miękkich gruntach.
 • Zmniejszono opór gruntu dla zawieszenia Marder-II-Ketten Ausf. B na wszystkich gruntach.
 • Wytrzymałość pojazdu została zwiększona o 5 punktów.
 • Maksymalna prędkość cofania zwiększona z 11 do 12 km/h.
 • Zasięg widzenia zmniejszony z 400 do 360 m.
 • Czas przeładowania działa 5cm PaK 39 L/60 zwiększony o 0.1 s.
 • Czas celowania działa 7.5cm PaK 40/2 zwiększony z 1.7 do 2.3 s.
 • Czas przeładowania działa 7.5cm PaK 40/2 zwiększony z 4 do 4.5 s.
 • Rozrzut po oddaniu strzału z działa 7.5cm PaK 40/2 zwiększony o 30%.
 • Czas celowania działa 7.6сm PaK 36 (r) zwiększony z 1.7 do 2.3 s.
 • Czas przeładowania działa 7.6сm PaK 36 (r) zwiększony z 4.3 do 4.8 s.
 • Rozrzut po oddaniu strzału z działa 7.6сm PaK 36 (r) zwiększony o 30%.

Maus:

 • Wytrzymałość zwiększona o 200 punktów.
 • Pancerz przedni pogrubiony z 220 do 240 mm.

PanzerJager I:

 • Prędkość obrotu przy zamontowanym zawieszeniu PzJg-Ketten I zmniejszona o 2 stopnie na sekundę.
 • Zwiększono opór gruntu dla zawieszenia PzJg-Ketten I na twardych i średnich gruntach.
 • Prędkość obrotu przy zamontowanym zawieszeniu PzJg-Ketten II zmniejszona o 2 stopnie na sekundę.
 • Minimalnie zwiększono rozrzut w czasie ruchu przy zamontowanym podstawowym zawieszeniu.
 • Zwiększono opór gruntu dla zawieszenia PzJg-Ketten II na twardych i średnich gruntach.
 • Zwiększono widoczność pojazdu w czasie ruchu.
 • Maksymalna prędkość cofania zmniejeszona z 10 do 8 km/h.
 • Zwiększono czas celowania dla działa 3.7сm PaK 38 (t) L/47 z 1.1 do 1.4 s.
 • Zmniejszono dopuszczalny kąt odchyłu działa 3.7сm PaK 38 (t) L/47 w dół o 3 stopnie i w górę o 2 stopnie.
 • Zwiększono czas celowania działa 4.7сm PaK 38 (t) L/43 z 1.26 do 2.5 s.
 • Zmniejszono kąt odchyłu działa 4.7сm PaK 38 (t) L/43 w górę o 2 stopnie.
 • Zwiększono czas celowania działa 5сm PaK 39 L/60 z 1.7 do 2.3 s.
 • Zwiększono czas przeładowania działa 5сm PaK 39 L/60 z 2.3 do 2.9 s.
 • Zwiększono rozrzut działa 5сm PaK 39 L/60 po oddaniu strzału i w czasie obrotu wieży.

 

Zmiany w sowieckich pojazdach:

А-20:

 • Prędkość obrotu podstawowej wieży zmniejszona o 0.25 stopnia na sekundę.

АТ-1:

 • Prędkość obrotu pojazdu zmniejszona o 3 stopnie na sekundę dla obu typów zawieszenia.
 • Prędkość cofania zmniejszona o 1 km/h.

BТ-2:

 • Prędkość obrotu ulepszonej wieży zwiększona o 0.5 stopnia na sekundę.

IS-4:

 • Wytrzymałość pojazdu zwiększona o 100 punktów.
 • Rozrzut w czasie ruchu zmniejszony o 33%.

IS-8:

 • Prędkość przeładowania działa 122 mm BL-9 przy zamontowanej podstawowej wieży zmniejszona o 4,5 %
 • Prędkość przeładowania działa 122 mm D25T przy zamontowanej podstawowej wieży zmniejszona o 4 %
 • Prędkość przeładowania działa 122 mm М62Т przy zamontowanej podstawowej wieży zmniejszona o 4,5 %
 • Wytrzymałość pojazdu zwiększona o 20 punktów.
 • Prędkość przeładowania działa 122 mm BL-9 przy zamontowanej ulepszonej wieży zmniejszona o 3 %
 • Prędkość przeładowania działa 122 mm D25T przy zamontowanej ulepszonej wieży zmniejszona o 4 %
 • Prędkość przeładowania działa 122 mm М62Т przy zamontowanej ulepszonej wieży zmniejszona o 3 %

KW-13:

 • Zwiększono prędkość obrotu przy zamontowanym podstawowym zawieszeniu o 1 stopień na sekundę.
 • Rozrzut w czasie ruchu i obrotu przy zamontowanym podstawowym zawieszeniu zwiększony o 18%.
 • Wytrzymałość pojazdu przy zamontowanej podstawowej wieży zmniejszona o 30 punktów.
 • Prędkość obrotu podstawowej wieży zmniejszona o 1 stopień na sekundę.
 • Rozrzut w czasie ruchu i w czasie obrotu przy zamontowanym ulepszonym zawieszeniu zwiększony o 20%.
 • Zasięg widzenia przy zamontowanej ulepszonej wieży zwiększony o 10m.
 • Prędkość obrotu ulepszonej wieży zwiększona o 2 stopnie na sekundę.
 • Wytrzymałość pojazdu przy zamontowanej ulepszonej wieży zwiększona o 48 punktów.
 • Pojemność magazynu amunicji dla działa  D5Т-85BМ zmniejszona o 14 pocisków.
 • Prędkość cofania zmniejszona o 2 km/h.
 • Prędkość maksymalna zmniejszona o 10km/h.

KW-3

 • Wytrzymałość pojazdu zwiększona o 100 punktów.

KV-4

 • Zwiększono przejezdność na średnich i złych gruntach dla obu typów zawieszenia.
 • Wytrzymałość pojazdu zwiększona o 70 punktów.
 • Zmniejszono czas przeładowania działa 107mm ZiS-24 o 0.86% gdy jest zamontowane na podstawowej wieży.
 • Zmniejszono rozrzut działa 107mm ZiS-24 w czasie obrotu wieży o 10%
 • Zwiększono prędkość obrotu ulepszonej wieży o 2 stopnie na sekundę.
 • Zmniejszono czas celowania działa 107mm ZiS-6 o 14% gdy jest zamontowane na ulepszonej wieży.
 • Zmniejszono rozrzut działa 107mm ZiS-6 w czasie obrotu ulepszonej wieży o 14%

KW-5

 • Zwiększono celność w czasie ruchu o 10%.
 • Zwiększono celność w czasie obrotu wieży o 10%.
 • Wytrzymałość pojazdu została zwiększona o 100 punktów.
 • Zwiększono prędkość obrotu wieży o 1 stopień na sekundę.

Obiekt 704

 • Zwiększono zasięg widzenia o 13.75m

ST-1

 • Zwiększono przejezdność na średnich gruntach dla obu typów zawieszenia.
 • Zwiększono prędkość obrotu ulepszonego zawieszenia o 2 stopnie na sekundę.
 • Zwiększono zasięg widzenia podstawowej i ulepszonej wieży o 10 m.
 • Wytrzymałość pojazdu zwiększona o 100 punktów.
 • Zmniejszono czas przeładowania działa 122mm BL-9 zamontowanego na podstawowej wieży o 0.5%
 • Zmniejszono czas przeładowania działa 122mm D25T zamontowanego na podstawowej wieży o 2.5%
 • Zmniejszono czas przeładowania działa 122mm BL-9 zamontowanego na ulepszonej wieży o  2.32%
 • Zmniejszono czas przeładowania działa 122mm D25T zamontowanego na ulepszonej wieży o  3.3%
 • Zmniejszono czas przeładowania działa 122mm M62-T2 zamontowanego na ulepszonej wieży o  8.9%

SU-100

 • Pojemność magazynu amunicji dla działa 85mm D5S-85BM zwiększona o 4.

SU-76

 • Zmniejszono prędkość obrotu podstawowego zawieszenia o 5 stopni na sekundę.
 • Zwiększono rozrzut w czasie ruchu przy zamontowanym podstawowym zawieszeniu o 21%.
 • Zmniejszono prędkość obrotu ulepszonego zawieszenia o 6 stopni na sekundę.
 • Zwiększono rozrzut w czasie ruchu przy zamontowanym ulepszonym zawieszeniu o 30%.
 • Wytrzymałość pojazdu zmniejszona o 5 punktów.
 • Zwiększono czas przeładowania działa 57mm ZiS-2 o 15%.

SU-85

 • Usunięto działo 107mm ZiS-6C.
 • Dodano działo 85mm D5S-85C-85BM.

T-150

 • Wytrzymałość pojazdu zwiększona o 40 punktów.
 • Czas przeładowania działa 107mm ZiS-6 zmniejszony o 4.6%.
 • Zmniejszono rozrzut w czasie obrotu wieży o 16%.

T-28

 • Zmniejszono prędkość obrotu ulepszonej wieży o 1.5 stopnia na sekundę.
 • Usunięto działo 85mm F-30.
 • Zwiększono czas przeładowania działa 57mm ZiS-4 o 8%.

T-34-85

 • Dodano silnik V-54K.
 • Wytrzymałość pojazdu zwiększona o 30 punktów.
 • Zmniejszono prędkość obrotu podstawowej wieży o 3 stopnie na sekundę.
 • Zwiększono czas przeładowania działa ZiS S-53 zamontowanego na podstawowej wieży o 4%
 • Zwiększono czas przeładowania działa 122mm U-11 zamontowanego na podstawowej wieży o 3.5%
 • Zmniejszono czas przeładowania działa 76mm S-54 zamontowanego na podstawowej wieży o 10%
 • Usunięto działo 100mm D10T.
 • Zwiększono zasięg widzenia ulepszonej wieży o 10m.
 • Zmniejszono czas przeładowania działa 76mm S-54 zamontowanego na ulepszonej wieży o 12%.
 • Zwiększono czas przeładowania działa 85mm D5T-85BM zamontowanego na ulepszonej wieży  o 3%.
 • Zmniejszono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 85mm D5T-85BM o 12 sztuk.
 • Zmniejszono prędkość celowania dla działa 85mm D5T-85B o 19%
 • Zmniejszono prędkość celowania dla działa 85mm ZiS S-53 o 19%
 • Zmniejszono prędkość celowania dla działa 85mm S-54 o 19%

T-43

 • Zmniejszono prędkość obrotu podstawowego zawieszenia o 1 stopień na sekundę.
 • Zwiększono rozrzut w czasie ruchu przy zamontowanym podstawowym zawieszeniu o 4%.
 • Zmniejszono prędkość obrotu ulepszonego zawieszenia o 2 stopnie na sekundę.
 • Zwiększono rozrzut w czasie ruchu przy zamontowanym ulepszonym zawieszeniu o 4.7%.
 • Dodano silnik V-54K.
 • Zwiększono zasięg widzenia o 10m.
 • Zmniejszono prędkość obrotu podstawowej wieży o 1 stopień na sekundę.
 • Zwiększono zasięg widzenia ulepszonej wieży o 20m.
 • Zmniejszono czas celowania działa 85mm ZiS S-53 zamontowanego na ulepszonej wieży o 19%
 • Zmniejszono czas przeładowania działa 85mm ZiS S-53 zamontowanego na ulepszonej wieży o 4%
 • Zmniejszono czas celowania działa 85mm D5T-85BM zamontowanego na ulepszonej wieży o 19%
 • Zmniejszono czas przeładowania działa 85mm D5T-85BM zamontowanego na ulepszonej wieży o 7%
 • Zmniejszono czas przeładowania działa 122mm U-11 zamontowanego na ulepszonej wieży o 1.9%
 • Zmniejszono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 85mm D5T-85BM o 12 sztuk

T-44

 • Zwiększono rozrzut w czasie ruchu przy zamontowanym podstawowym zawieszeniu o 8%
 • Zmniejszono prędkość obrotu ulepszonego zawieszenia o 2 stopnie na sekundę.
 • Zwiększono rozrzut w czasie ruchu przy zamontowanym ulepszonym zawieszeniu o 5%
 • Wytrzymałość przy zamontowanej podstawowej wieży zwiększona o 10 punktów.
 • Zmniejszono prędkość obrotu podstawowej i ulepszonej wieży o 1 stopień na sekundę.
 • Zmniejszono czas przeładowania działa 85mm ZiS S-53 zamontowanego na podstawowej wieży o 3%
 • Zmniejszono czas przeładowania działa 85mm D5T-85BM zamontowanego na podstawowej wieży o 1.8%
 • Zmniejszono czas celowania działa 85mm ZiS S-53 zamontowanego na ulepszonej wieży o 6%
 • Zmniejszono rozrzut działa 85mm ZiS S-53 w czasie obrotu drugiej wieży o 12%
 • Zmniejszono czas przeładowania działa 85mm D5T-85BM zamontowanego na ulepszonej wieży o 3.6%
 • Zmniejszono rozrzut działa D5T-85BM w czasie obrotu drugiej wieży o 12%
 • Zmniejszono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 85mm D5T-85BM o 6 gdy jest zamontowane na ulepszonej wieży.
 • Zmniejszono rozrzut działa 122mm D25-44  w czasie obrotu drugiej wieży o 12%
 • Zmniejszono czas przeładowania działa 100mm D10T zamontowanego na ulepszonej wieży o 3%
 • Zmniejszono rozrzut działa 100mm D10T w czasie obrotu drugiej wieży o 12%
 • Zmniejszono rozrzut działa 100mm LB-1 w czasie obrotu drugiej wieży o 12%

T-54

 • Zmniejszono prędkość obrotu podstawowego zawieszenia o 1 stopień na sekundę.
 • Zmniejszono rozrzut w czasie ruchu przy zamontowanym podstawowym zawieszeniu o 15%.
 • Wytrzymałość przy zamontowanej podstawowej wieży zwiększona o 20 punktów.
 • Zmniejszono prędkość obrotu podstawowego zawieszenia o 1 stopień na sekundę.
 • Zwiększono czas przeładowania działa 100mm LB-1 zamontowanego na podstawowej wieży o 5%
 • Zwiększono czas przeładowania działa 100mm D10T mod. 45 zamontowanego na podstawowej wieży o 1%
 • Prędkość obrotu ulepszonej wieży zmniejszona o 1 stopień na sekundę.
 • Zmniejszono rozrzut działa 100mm LB-1 w czasie obrotu ulepszonej wieży o 12%
 • Zmniejszono rozrzut działa 100mm D10T mod. 45 w czasie obrotu ulepszonej wieży o 12%
 • Zmniejszono czas przeładowania działa 00mm D10T mod. 45 zamontowanego na ulepszonej wieży o 2.5%
 • Zwiększono czas przeładowania działa 100mm D54 mod. 45 zamontowanego na ulepszonej wieży o 0.4%
 • Zastąpiono pociski 100mm UBR-412 AP pociskami 100mm 3UBK4..

 

Zmiany w amerykańskich pojazdach:

M2 Light Tank

 • Zmniejszono zasięg widzenia podstawowej wieży z 262.5 do 260m
 • Zwiększono zasięg widzenia ulepszonej wieży z 315 do 320m

M22 Locust

 • Zmniejszono zasięg widzenia podstawowej wieży z 332.5 do 330m

M24 Chaffee

 • Zwiększono zasięg widzenia podstawowej wieży z 367.5 do 370m
 • Zmniejszono zasięg widzenia ulepszonej wieży z 402 do 400m

M3 Lee:

 • Zwiększono zasięg widzenia z 315 do 320 m.

M46 Patton:

 • Minimalnie zmodyfikowano modyfikację ruchu dla obu typów zawieszenia.
 • Zwiększono czas przeładowania działa 105mm T5E1M2 z 8.9 do 9.3 s.
 • Zwiększono rozrzut działa 105mm T5E1M2 w czasie ruchu o 50%.
 • Zwiększono cenę pojazdu z 2980000 do 3450000 kredytów.

M6

 • Increased the view range of the first turret from 315 to 320

T110E5

 • Zwiększono cenę pojazdu z 6.000.000 do 6.100.000 kredytów

T18

 • Zmniejszono prędkość cofania z 10 do 8 km/h.
 • Zwiększono rozrzut działa 75mm Howitzer M1A1 w czasie obrotu z 0.12 do 0.16
 • Zmniejszono kąt odchyłu pionowego działa 75mm Howitzer M1A1 z 8 do 5 stopni.
 • Zmniejszono kąt odchyłu pionowego dla działa Ordnance QF 2pdr AT Mk.X z 8 do 5 stopni
Zamknij