Lista zmian wprowadzanych przez wersję 8.0

Główne zmiany:

Nowe pojazdy:
 • Nowa gałąź sowieckich niszczycieli czołgów: 
  • SU-100m-1
  • SU-101 (Uralmash-1)
  • SU-122-54
  • Obiekt 263
 • Nowy brytyjski czołg premium: Matilda Black Prince.
Nowe osiągnięcia: 
 • Medale analogiczne do medalu Boeltera: medal Radleya-Waltersa (8-9 zniszczonych pojazdów) i medal Poola (10-14 zniszczonych pojazdów).
 • Medale analogiczne do medalu Billote’a: medal Bruna (3-4 zniszczone maszyny) i medal Tarzaia (5 lub więcej).
 • Medale analogiczne do medalu Burdy: medal Pasucciego (3 działa samobieżne), medal Dumitra (4 działa samobieżne).
 • Medale analogiczne od medalu Oskina: medal Laschvesligho (2 zniszczone maszyny), medal Nicholasa (4 lub więcej zniszczonych maszyn).
 • Medal Langlade'a: zniszczenie 4 lub więcej wrogich maszyn, które zdobywają bazę (nie muszą znajdować się na terenie bazy w tym samym czasie).
 • Medal Bombardera: medal przyznawany za zniszczenie 2 lub więcej pojazdów jednym strzałem.
 • Medal Patrol Duty: Pomóż swojemu zespołowi uszkodzić co najmniej 6 pojazdów przez ich wykrycie. Jeżeli dwóch lub więcej graczy posiada taką samą ilość wykrytych i zniszczonych pojazdów, lub jeżeli dwóch graczy lub więcej wykryje taką samą liczbę pojazdów, to osiągnięcie zostaje przyznane graczowi, który zdobył w bitwie najwięcej doświadczenia.
 • Medal Tomado Yoshioa: przyznany graczowi, który zniszczy 3 lub więcej działa samobieżne prowadząc czołg lekki, który był o minimum dwa tiery niżej w drzewku rozwoju, niż zniszczone działa samobieżne. Gracz musi przeżyć bitwę, aby otrzymać ten medal.Brothers in Arms: Każdy członek plutonu musi zniszczyć co najmniej 3 wrogie pojazdy i przeżyć. Osiągnięcie zostaje przyznane wszystkim członkom plutonu.
 • Medal Boeltera nie będzie już przyznawany. Medale Boeltera przyznane wcześniej nie zostaną odebrane i pozostaną widoczne w oknie przebiegu służby.

Mechanika gry:

 • Nowa fizyka: pojazdy będę teraz w stanie spadać z klifów, tonąć w rzekach i być przepychane przez inne maszyny.
 • Zmiana systemu kamuflażu:
 • Wszystkie kamuflaże zakupione do dnia wprowadzenia aktualizacji zostaną sprzedane po cenie zakupu.
 • Każdy czołg będzie posiadał maksymalnie 3 kamuflaże, które można kupić oddzielnie, po jednym na każdy typ mapy (letnie, zimowe, pustynne). Kamuflaż będzie aktywowany tylko na odpowiedniej mapie. W razie braku kamuflażu odpowiedniego typu, żaden kamuflaż nie będzie stosowany.
 • Posiadanie aktywnego kamuflażu daje 5% bonusu do kamuflażu pojazdu.
 • Dodano możliwość wyłączenia trybów „boju spotkaniowego” i „szturmu” z mechanizmu losującego. Opcja ta jest dostępna w ustawieniach i działa w przypadku samodzielnej gry. Opcja ta nie jest dostępna dla plutonów ani kompanii czołgów.
 • Zmieniono sposób działa skrótów, dodano również nowe komendy. Komendy będą dostępne w kółku komend, który będzie wyglądał podobnie do tego znajdującego się na obrazku poniżej.
   

  Skrót

  Brak celu

  Celując w sojusznika

  Celując w przeciwnika

  F2

  Do ataku!

  [nick], za mną!

  Atakuję [nick przeciwnika] (tylko dla dział samobieżnych) / Proszę o wsparcie ogniowe przeciwko [nick przeciwnika] (dla pozostałych pojazdów)

  F4

  Do bazy!

  [nick], wycofaj się!

  Do bazy!

  F5

  Potwierdzam!

  Potwierdzam!

  Potwierdzam!

  F6

  Nie!

  Nie!

  Nie!

  F7

  Pomocy!

  [nick], pomóż mi!

  Pomocy!

  F8

  Przeładowuję!

  [nick], stój!

  Przeładowuję!

 • W bitwach treningowych możliwe będzie zmienianie miejsc startowych drużyn bez konieczności manualnego przestawiania czołgów z jednej drużyny do drugiej.
 • Zwiększono ilość dostępnych rodzajów skarg. Dodano możliwości składania skarg po zakończeniu bitwy. Zwiększono ilość skarg, które można złożyć każdego dnia z 3 do 5.

Grafika:

 • Wprowadzono pierwszą wersję nowego silnika graficznego, dzięki któremu obraz będzie wyglądał znacznie bardziej realistycznie.
 • Poprzedni system renderowania będzie nadal dostępny w opcjach jako „standardowa grafika”.
 • Następujące mapy zostały zmodyfikowane pod względem renderowania i oświetlenia:
  • Himmelsdorf
  • Kopalnia
  • Karlia
  • Lakeville
  • Piaszczysta rzeka
  • Fiordy
  • Górska przełęcz
  • Koło podbiegunowe
  • Westfield
 • Na pozostałych mapach zmodyfikowany został jedynie system oświetlenia.
 • Niektóre efekty specjalne zostały przerobione lub odświeżone. Efekt fal i chlapania wody został zmieniony aby wyglądał bardziej realistycznie.
 • Przyogotowaliśmy dla Was specjalny artykuł, w którym tłumaczymy, w jaki sposób zmieniać ustawienia grafiki w grze.

Interfejs Użytkownika:

 • Zmieniono wygląd drzewek technologicznych. Drzewka technologiczne będą teraz poziome i będą zawierać pojazdy premium.

 • Dodano nowe statystyki bojowe. Będą one dostępne zarówno w hangarze jak i bezpośrednio po bitwie. Ilość dostępnych danych będzie znacznie większa. • Dodano „kółko komend” (patrz: poniższy obrazek). 
 • Dodano możliwość wybierania gracza, za którym chcemy podążać po zniszczeniu poprzez kliknięcie CTRL + LPM na jego nick na liście członków zespołu. Kliknięcie LPM przywróci kamerą do poprzedniego obserwowanego czołgu, a nie do zniszczonej maszyny gracza.
 • Zmieniono wygląd i ilość dostępnych ustawień dla znaczników czołgów.
 • Dodano różne ustawienia dla różnych typów pojazdów: sprzymierzonych, wrogich i zniszczonych.
 • Dodano alternatywny schemat kolorów dla znaczników pojazdów.
 • Zmodyfikowano wszystkie podstawowe elementy interfejsu użytkownika – guziki, okna, tła itd.
 • Zmieniono wygląd okna konwersji doświadczenia: dodano filtry i maksymalną ilość dostępnego do przekonwertowania doświadczenia ze wszystkich dostępnych pojazdów.
 • Dodano nowe porady widoczne w oknie ładowania mapy.
 • Zmieniono sposób działa i wygląd komend na minimapie i w bitwie.
 • Zmieniono wygląd symboli na mapie w zależności od stopnia powiększenia.
 • W momencie kliknięcia na sektor minimapy, w momencie pierwszego błysku będzie słyszalny pojedynczy dźwięk.
 • Zmieniono sposób wyświetlania porad w wyskakujących okienka w garażu.
 • Zaciemniono kolorowe statusy dostępne w wyskakujących okienkach.

Dźwięk:

 • Polepszono dźwięk strzałów. Strzały zostały podzielone na 11 grup w zależności od kalibru i rodzaju zamontowanego hamulca wylotowego.
 • Dodano nowy rodzaj dźwięku dla zawieszenia. Zawieszenia będą posiadały 4 grupy dźwięków w zależności od typu pojazdu, rodzaju terenu i prędkośći.
 • Dodano nowe dźwięki dla poruszania się po piasku, drewnianych mostach, żwirze itd.
 • Dodano nowe dźwięki powiązane z wprowadzeniem fizyki: dźwięki dla obrotu czołgu, ślizgania się po nawierzchni, uderzeń, kolizji, wstrząsów w czasie poruszania się po ciężkim terenie, dźwięku wpadania do wody itd.
 • Zmodyfikowano dźwięki dla penetracji, rykoszetów i trafienia w gąsienice.
 • Wszystkie dźwięki zostały zbalansowane.

Poprawki:

 • Naprawiono błąd powodujący bardzo szybki obrót pojazdów, które przez długi czas były „przytulone” bokami.
 • Naprawiono prawie wszystkie błędy powodujące utknięcie pojazdów w teksturach i błędach w terenie.
 • Poprawiono obrót kamery w czasie przełączania pomiędzy widokiem snajperskim a widokiem z zewnątrz w momencie gdy za czołgiem znajdowała się przeszkoda.
 • Poprawiono kąt nachylenia działa w momencie przejścia z kamery snajperskiej do widoku z zewnątrz w momencie gdy czołg znajdował się w pobliżu dużych budynków.
 • Naprawiono różne błędy związane z dźwiękami – brak dźwięku, niszczenie obiektów itd.

 

Szczegółowa lista zmian podzielona ze względu na nację:

 

Zmiany w specyfikacji pojazdów francuskich:

 AMX-13 F3 AM:
 • Rozrzut działa wynikający z ruchu lub obrotu przy zamontowanym zawieszeniu AMX 13 F3AM został zwiększony o 5%.
 •  Rozrzut działa wynikający z ruchu lub obrotu przy zamontowanym zawieszeniu AMX 13 F3AM B został zwiększony o 5%.
 •  Czas celowania Canon de 155mm de 33 calibre został zmieniony z 6.9 s na 7.1 s
 AMX 50 Foch (155):
 • Maksymalna prędkość cofania została zmieniona z 14 km/h na 13 km/h
 • Czas przeładowania magazynka działa 155 mm SA 58 AC został zmieniony z 48 s na 50 s
 • Rozrzut dla the 155 mm SA 58 AC został zmieniony z 0.35 na 0.36
 AMX AC Mle. 1946:
 • Prędkość obrotu zawieszenia AMX AC Mle 1946 została zmieniona z 26 na 24 stopnie na sekundę
 • Prędkość obrotu zawieszenia AMX AC Mle 1946 Bis została zmieniona z 28 na 26 stopni na sekundę
 • Ilość punktów wytrzymałości została zmniejszona o 10 punktów.
 • Czas celowania dla 100 mm SA 47 AC został zmieniony z 2.3 s na 2.9 s
 • Kąt odchyłu działa w górę dla 100 mm SA 47 AC został zmieniony z 18 stopni na 15 stopni
 • Kąt opuszczenia działa 100 mm SA 47 AC został zmieniony z 6 stopni na 10 stopni
 • Czas przeładowania 100 mm SA 47 AC został zmieniony z 9.3 s na 10 s
 • Rozrzut dla 100 mm SA 47 AC po oddaniu strzału został zwiększony o 25%.
 • Rozrzut dla 100 mm SA 47 AC w czasie ruchu działa został zwiększony o 20%.
 • Kąt odchyłu działa w górę dla 90 mm canon DCA 30 AC został zmieniony z 18 stopni na 15 stopni
 • Kąt opuszczenia działa dla 90 mm canon DCA 30 AC został zmieniony z 6 stopni na 10 stopni
 • Rozrzut dla 90 mm canon DCA 30 AC w czasie ruchu działa został zwiększony o 20%.
 • Kąt odchyłu działa w górę dla 90 mm DCA 45 AC został zmieniony z 18 stopni na 15 stopni
 • Kąt opuszczenia działa dla 90 mm DCA 45 AC został zmieniony z 6 stopni na 10 stopni
 • Czas przeładowania dla 90 mm DCA 45 AC został zmieniony z 6.6 s na 6.9 s
 • Rozrzut dla 90 mm DCA 45 AC po oddaniu strzału został zwiększony o 15%.
 • Rozrzut dla 90 mm DCA 45 AC w czasie ruchu działa został zwiększony o 20%.
 • Kąt odchyłu działa został zmieniony z 10/10 na 7/10.
 AMX AC Mle. 1948:
 • Maksymalna prędkość cofania została zmieniona z 14 km/h na 13 km/h
 • Czas celowania dla 100 mm SA 47 AC został zmieniony z 1.7 s na 2.3 s
 • Czas przeładowania dla 100 mm SA 47 AC został zmieniony z 7.7 s na 8 s
 • Rozrzut dla 100 mm SA 47 AC po oddaniu strzału został zwiększony o 25%
 • Rozrzut dla 100 mm SA 47 AC w czasie ruchu działa został zwiększony o 15%.
 • Czas celowania dla 120 mm SA 46 AC został zmieniony z 2.3 s na 2.9 s
 • Czas przeładowania dla 120 mm SA 46 AC został zmieniony z 10.2 s na 10.4 s
 • Rozrzut dla 120 mm SA 46 AC po oddaniu strzału został zwiększony o 25%.
 • Rozrzut dla 120 mm SA 46 AC w czasie ruchu działa został zwiększony o 20%.
 • Czas przeładowania dla 90 mm DCA 45 AC został zmieniony z 6.1 s na 6.3 s
 • Rozrzut dla 90 mm DCA 45 AC po oddaniu strzału został zwiększony o 15%.
 • Rozrzut dla 90 mm DCA 45 AC w czasie ruchu działa został zwiększony o 40%.
 AMX 38:
 • Ilość punktów wytrzymałości została zmniejszona o 10 punktów.
 • Zasięg widzenia dla wieży AMX38 został zmieniony z 320 m na 310 m.
 • Czas celowania 25mm Canon Raccourci Mle. 1934 został zmieniony z 1.5 s na 1.7 s
 • Czas celowania dla 47mm SA34 został zmieniony z 2 s na 2.3 s
 • Czas przeładowania dla 47mm SA34 został zmieniony z 2.5 s na 3.2 s
 • Rozrzut dla 47mm SA34 w momencie obracania wieży został zwiększony o 15%.
 • Rozrzut dla 47mm SA35 w momencie obracania wieży został zwiększony o 10%.
 • Turret prędkość obrotu for AMX38 został zmieniony z 30 stopni na sekundę na 28 stopni na sekundę
 AMX 50 Foch:
 • Prędkość obrotu AMX 50 Foch została zmieniona z 28 na 26 stopni na sekundę
 • Prędkość obrotu AMX 50 Foch Mle.2 została zmieniona z 30 na 28 stopni na sekundę
 • Maksymalna prędkość cofania została zmieniona z 14 km/h na 13 km/h
 • Czas celowania dla 120 mm SA 46 AC został zmieniony z 1.7 s na 2.3 s
 • Czas przeładowania dla 120 mm SA 46 AC został zmieniony z 9 s na 9.3 s
 • Rozrzut dla 120 mm SA 46 AC po oddaniu strzału został zwiększony o 30%.
 • Rozrzut dla 120 mm SA 46 AC w czasie ruchu działa został zwiększony o 20%.
 B1:
 • Prędkość obrotu dla B1 została zmieniona z 24 na 26 stopni na sekundę
 • Rozrzut działa wynikający z ruchu lub obrotu przy zamontowanym zawieszeniu B1 został zmniejszony o 8%.
 • Prędkość obrotu dla B1Bis został zmieniony z 26 na 28
 • Rozrzut działa wynikający z ruchu lub obrotu przy zamontowanym zawieszeniu dla B1Bis został zmniejszony o 8%.
 • Rozrzut dla 47mm SA34 po oddaniu strzału został zmniejszony o 12%.
 • Rozrzut dla 47mm SA34 w momencie obracania wieży został zmniejszony o 20%.
 • Rozrzut dla 47mm SA35 po oddaniu strzału został zmniejszony o 12%.
 • Rozrzut dla 47mm SA35 w momencie obracania wieży został zmniejszony o 30%.
 • Prędkość obrotu wieży B1a została zmieniona z 40 stopni na sekundę na 46 stopni na sekundę
 • Zasięg widzenia dla wieży B1b został zmieniony z 320 m. na 330 m.
 • Rozrzut dla 47mm SA34 w momencie obracania wieży został zmniejszony o 40%.
 • Rozrzut dla 47mm SA35 w momencie obracania wieży został zmniejszony o 40%.
 • Rozrzut dla 47mm SA37 po oddaniu strzału został zmniejszony o 12%.
 • Rozrzut dla 47mm SA37 w momencie obracania wieży został zmniejszony o 40%.
 • Ilość punktów wytrzymałości została zwiększona o 20 punktów.
 • Prędkość obrotu wieży B1b została zmieniona z 36 stopni na sekundę na 44 stopni na sekundę
 Bat Chatillon 155:
 • Rozrzut działa wynikający z ruchu lub obrotu przy zamontowanym zawieszeniu Bat Chatillon 155 został zwiększony o 5%.
 • Rozrzut działa wynikający z ruchu lub obrotu przy zamontowanym zawieszeniu Bat Chatillon 155 Bis został zwiększony o 5%.
 • Koszt naprawy został zwiększony o 61,63%
 • Czas przeładowania dla Canon de 155 mm został zmieniony z 65 s na 70 s
 • Rozrzut dla Canon de 155 mm w momencie obracania wieży został zwiększony o 8%.
 BDR G1B:
 • Przedni pancerz wieży FCMF4 został zmieniony z 70 mm na 60 mm.
 D2:
 • Ilość punktów wytrzymałości została zmniejszona o 20 punktów.
 • Maksymalna prędkość cofania została zmieniona z 14 km/h na 12 km/h
 • Czas przeładowania dla 47mm SA34 został zmieniony z 2.3 s na 2.4 s
 • Czas przeładowania dla 47mm SA35 został zmieniony z 2.3 s na 2.4 s
 • Czas przeładowania dla 47mm SA37 został zmieniony z 2.5 s na 2.6 s
 • Prędkość obrotu wieży D2 Bis została zmieniona z 32 stopni na sekundę na 28 stopni na sekundę
 AMX 50B:
 • Rozrzut działa wynikający z ruchu lub obrotu przy zamontowanym zawieszeniu AMX 50B został zmniejszony o 10%.
 • Ilość punktów wytrzymałości została zwiększona o 100 punktów.
 • Czas przeładowania magazynka 120 mm SA 46 został zwiększony o 9,09%
 • Kąt opuszczenia działa dla 120 mm SA 46 został zmieniony z 6 stopni na 8 stopni
 • Rozrzut dla 120 mm SA 46 w momencie obracania wieży został zmniejszony o 20%.
 • Prędkość obrotu wieży AMX 50B została zmieniona z 32 stopni na sekundę na 36 stopni na sekundę
 Lorraine 155 51:
 • Rozrzut działa wynikający z ruchu lub obrotu przy zamontowanym zawieszeniu for Lorraine155 51 został zwiększony o 8%.
 • Koszt naprawy został zwiększony o 47,19%
 • Czas przeładowania między nabojami dla Canon de 155 mm L GPF został zmieniony z 5.1 s na 5.3 s
 • Czas przeładowania między magazynakmi dla Canon de 155 mm L GPF został zmieniony z 23 s na 23.5 s
 Lorraine 40 t:
 • Rozrzut działa wynikający z ruchu lub obrotu przy zamontowanym zawieszeniu Mle. A zmniejszony o 9%.
 • Rozrzut działa wynikający z ruchu lub obrotu przy zamontowanym zawieszeniu Mle. B został zmniejszony o 8%.
 • HP został zwiększony o 50 punktów.
 • Rozrzut dla 100 mm SA 47 w momencie obracania wieży został zmniejszony o 9%.
 • Czas celowania dla 90 mm F3 został zmieniony z 3 s na 2.7 s
 • Czas przeładowania magazynku 90 mm F3 został zmieniony z 30 s na 27 s
 • Rozrzut dla 90 mm F3 w momencie obracania wieży został zmniejszony o 9%.
 RenaultFT AC:
 • Czas celowania 25 mm automatique mle. 1936 został zmieniony z 1.5 s na 1.7 s
 • Rozrzut dla 25 mm automatique mle. 1936 w czasie ruchu działa został zwiększony o 40%.
 • Czas celowania dla 47 mm SA-L Mle.37 został zmieniony z 1.7 s na 2 s
 • Czas przeładowania dla 47 mm SA-L Mle.37 został zmieniony z 2.1 s na 2.3 s
 • Rozrzut dla 47 mm SA-L Mle.37 po oddaniu strzału został zwiększony o 15%.
 • Rozrzut dla 47 mm SA-L Mle.37 w czasie ruchu działa został zwiększony o 40%.
 • Rozrzut dla 47 mm SA-L Mle.37 został zmieniony z 0.35 m na 0.37 m
 Renault UE 57:
 • Czas przeładowania dla 47 mm SA-L Mle.37 został zmieniony z 2.1 s na 2.2 s
 • Rozrzut dla 47 mm SA-L Mle.37 w czasie ruchu działa został zwiększony o 20%.
 • Czas przeładowania dla 57 mm 6 pdr AT Gun Mk IV został zmieniony z 2.7 s na 2.8 s
 • Rozrzut dla 57 mm 6 pdr AT Gun Mk IV po oddaniu strzału został zwiększony o 30%.
 • Rozrzut dla 57 mm 6 pdr AT Gun Mk IV w czasie ruchu działa został zwiększony o 25%.
 S-35 CA:
 • Czas celowania 17 pdr AT Gun MK.II został zmieniony z 1.7 s na 1.9 s
 • Czas przeładowania dla 17 pdr AT Gun MK.II został zmieniony z 4.5 s na 4.8 s
 • Czas przeładowania dla 90 mm canon DCA 30 AC został zmieniony z 8.1 s na 8.4 s
 • Rozrzut dla 90 mm canon DCA 30 AC po oddaniu strzału został zwiększony o 12%.
 • Rozrzut dla 90 mm canon DCA 30 AC w czasie ruchu działa został zwiększony o 20%.
 • Czas przeładowania dla Canon de 105 mle1930 Schneider AC został zmieniony z 11.1 s na 12 s

 

Zmiany w specyfikacji pojazdów niemieckich:

 Działa:
 • Penetracja pocisku wystrzelonego z działa Pzgr 40 7.5 cm KwK 40 L/43 zmieniona z 126 mm na 139mm
 • Penetracja pocisku wystrzelonego z działa Pzgr 39 7.5 cm KwK 40 L/43 zmieniona z 98mm na 103mm
 • Penetracja pocisku wystrzelonego z działa Pzgr 40 7.5 cm KwK 40 L/48 zmieniona z 143 mm na 158mm
 • Penetracja pocisku wystrzelonego z działa Pzgr 39 7.5 cm KwK 40 L/48 zmieniona z 106 mm na 110mm
 • Penetracja pocisku wystrzelonego z działa Pzgr 40 7.5 cm StuK 40 L/43 zmieniona z 126 mm na 139mm
 • Penetracja pocisku wystrzelonego z działa Pzgr 39 7.5 cm StuK 40 L/43 zmieniona z 98 mm na 103mm
 • Penetracja pocisku wystrzelonego z działa Pzgr 40 7.5 cm PaK 39 L/48 zmieniona z 143 mm na 158mm
 • Penetracja pocisku wystrzelonego z działa Pzgr 39 7.5 cm PaK 39 L/48 zmieniona z 106 mm na 110mm
 • Penetracja pocisku wystrzelonego z działa Pzgr 39 L 7.5 cm StuK 42 L/70 zmieniona z 138 mm na 150 mm
 • Penetracja pocisku wystrzelonego z działa Pzgr 39 L 7.5 cm KwK 42 L/70 zmieniona z 138 mm na 150 mm
 E-100:
 • Prędkość obrotu zawieszenia E-100-Ketten zmieniona z 20 na 22 stopni na sekundę
 • Manewrowość zawieszenia E-100-Ketten na twardym i miękkim podłożu zwiększona o 10%.
 • Ilość punktów wytrzymałości zwiększona o 100 HP.
 • Rozrzut działa 12.8 cm KwK 44 L/55 w czasie obrotu działa zmniejszony o 20%.
 • Prędkość obrotu wieży E-100-Turm Ausf. B zmieniona z 18 stopni na sekundę na 20 stopni na sekundę
 GW Typ E:
 • Koszt naprawy zwiększony o 33,18%
 GW Tiger:
 • Koszt naprawy zwiększony o 27,25%
 Marder II:
 • Prędkość obrotu zawieszenia Marder-II-Ketten Ausf. A zmieniona z 36 na 34 stopni na sekundę
 • Prędkość obrotu zawieszenia Marder-II-Ketten Ausf. B zmieniona z 38 na 36 stopni na sekundę
 • Czas celowania działa 5 cm PaK 39 L/60 zmieniona z 1.7 s na 2 s
 • Czas przeładowania działa 5 cm PaK 39 L/60 zmieniona z 2.4 s na 2.5 s
 • Rozrzut działa 5 cm PaK 39 L/60 po oddaniu strzału zwiększony o 15%.
 • Rozrzut działa 5 cm PaK 39 L/60 w czasie obrotu działa zwiększony o 40%.
 • Czas celowania działa 7.5 cm PaK 40/2 zmieniony z 2.3 s na 2.7 s
 • Czas przeładowania działa 7.5 cm PaK 40/2 zmieniona z 4.5 s na 4.8 s
 • Rozrzut działa 7.5 cm PaK 40/2 w czasie obrotu działa zwiększony o 20%
 • Czas celowania działa 7.6 cm PaK 36 (r) zmieniony z 2.3 s na 2.9 s
 • Czas przeładowania działa 7.6 cm PaK 36 (r) zmieniona z 4.8 s na 5 s
 • Rozrzut działa 7.6 cm PaK 36 (r) w czasie obrotu działa zwiększony o 20%
 Hetzer:
 • Rozrzut działa 7.5 cm PaK 39 L/48 zmieniony z 0.4 m na 0.37 m
 • Rozrzut działa 7.5 cm StuK 40 L/43 zmieniony z 0.41 m na 0.39 m
 JagdPanther II:
 • Koszt zbadania niszczyciela czołgów IX tieru Jagdtiger zmieniony ze 150300 na 175000 punktów doświadczenia.
 JagdPz E-100:
 • Prędkość obrotu zawieszenia JagdPz E-100-Ketten zmieniona z 18 na 20 stopni na sekundę
 • Manewrowość zawieszenia JagdPz E-100-Ketten na twardych i miękkich gruntach zwiększona o 10%
 • Czas celowania działa 17 cm PaK46 zmieniona z 2.9 s na 2.7 s
 • Rozrzut działa 17 cm PaK46 w czasie ruchu działa zmniejszony o 18%.
 • Prędkość ruchu działa zmieniona z 20 stopni na sekundę na 26 stopni na sekundę
 JagdPz IV:
 • Rozrzut działa 7.5 cm PaK 39 L/48 zmieniona z 0.4 m na 0.37 m
 PzKpfw III:
 • Przedni pancerz wieży PzKpfw-III-Turm Ausf. E zmieniony z 50 mm na 30 mm
 • Czołg otrzymał 16 grup pancerza na potrzeby modelu kolizji.
 PzKpfw III/IV:
 • Rozrzut działa 7.5 cm KwK 40 L/43 zmieniona z 0.43 m na 0.41 m
 • Rozrzut działa 7.5 cm KwK 40 L/48 zmieniona z 0.42 m na 0.39 m
 PzKpfw IV:
 • Wieża Scmalturm została zastąpiona przez inny model.
 • Najlepsze działo 7.5 cm KwK 42 L/70 zostało usunięte.
 • Czołg został poddany zrebalansowaniu.
 PzKpfw V-IV:
 • Rozrzut działa 7.5 cm KwK 40 L/48 zmieniony z 0.42 m na 0.39 m
 PzKpfw V-IV Alpha:
 • Rozrzut działa 7.5 cm KwK 40 L/48 zmieniony z 0.42 m na 0.39 m
 StuG III:
 • Rozrzut działa 7.5 cm PaK 39 L/48 zmieniony z 0.4 m na 0.37 m
 • Rozrzut działa 7.5 cm StuK 40 L/43 zmieniony z 0.41 m na 0.39 m
 Sturmpanzer II:
 • Ilość pocisków, które pojazd jest w stanie pomieścić przy zamontowanym dziale 15 cm sIG 33 L/11 zmieniona z 15 na 30
 T-25:
 • Ilość pocisków, które pojazd jest w stanie pomieścić przy zamontowanym dziale 7.5 cm A18 KwK zmieniona z 50 na 60
 VK 2801:
 • Rozrzut działa 7.5 cm KwK 40 L/43 zmieniony z 0.42 m na 0.41 m
 • Rozrzut działa 7.5 cm KwK 40 L/48 zmieniony z 0.41 m na 0.39 m
 VK 3001 (H):
 • Rozrzut działa 7.5 cm KwK 40 L/43 zmieniony z 0.43 m na 0.41 m
 • Rozrzut działa 7.5 cm KwK 40 L/48 zmieniony z 0.42 m na 0.39 m
 • Koszt zbadania czołgu średniego VII tieru, VK 3002 (DB) zmieniony z 25000 na 45000
 VK 3001 (P):
 • Rozrzut działa 7.5 cm KwK 40 L/48 zmieniony z 0.42 m na 0.39 m
 VK 3002 (DB):
 • Rozrzut działa 7.5 cm KwK 40 L/48 zmieniony z 0.42 m na 0.39 m
 VK 3601 (H):
 • Rozrzut działa 7.5 cm KwK 40 L/48 zmieniony z 0.42m na 0.39m
 Wespe:
 • Rozrzut działa 10.5 cm leFH 16 L/22 zmieniony z 0.56 m na 0.54 m
 • Czas przeładowania działa 10.5 cm leFH 18 L/28 zmieniony z 13.5 s na 13.3 s

 

Zmiany w specyfikacji pojazdów amerykańskich:

 M10 Wolverine:
 • Kąt odchyłu działa w górę 105 mm AT SPH M4 L23 zmieniony z 20 stopni. na 30 stopni.
 • Kąt odchyłu działa w górę 76 mm AT Gun M7 L/50 zmieniony z 25 stopni. na 30 stopni.
 • Kąt odchyłu działa w górę 76 mm AT Gun M1A1 zmieniony z 25 stopni. na 30 stopni.
 • Kąt odchyłu działa w górę 76 mm AT Gun M1A2 zmieniony z 25 stopni. na 20 stopni.
 M2 Light Tank:
 • Dodano silnik - Continental R670-7
 M22:
 • Kąt odchyłu działa w górę 37 mm M-6 zmieniony z 25 stopni. na 30 stopni.
 • Kąt opuszczenia działa 37 mm M-6 zmieniony z 8 stopni. na 10 stopni.
 M24 Chaffee:
 • Kąt odchyłu działa w górę 75mm Gun M6 zmieniony z 19 stopni. na 15 stopni.
 • Pancerz wieży T37 zmieniony z 25 mm na 13 mm
 M3 Lee:
 • Kąt odchyłu działa w górę 75 mm M2 zmieniona z 15 stopni. na 20 stopni.
 • Kąt opuszczenia działa 75 mm M2 zmieniona z 10 stopni. na 9 stopni.
 • Kąt odchyłu działa w górę 75 mm M3L/37 zmieniona z 15 stopni. na 20 stopni.
 • Kąt opuszczenia działa 75 mm M3L/37 zmieniona z 10 stopni. na 9 stopni.
 M3 Stuart:
 • Kąt odchyłu działa w górę 20 mm Hispano-Suiza Birgikt Gun zmieniony z 25 stopni na 20 stopni
 •  Kąt opuszczenia działa 20 mm Hispano-Suiza Birgikt Gun zmieniony z 7 stopni na 10 stopni
 •  Kąt odchyłu działa w górę 37 mm M-5 zmieniony z 25 stopni na 20 stopni
 •  Kąt opuszczenia działa 37 mm M-5 zmieniony z 7 stopni na 10 stopni
M36:
 • Kąt odchyłu działa w górę 76 mm AT Gun M1A2 zmieniony z 25 stopni na 20 stopni
 • Kąt odchyłu działa w górę 90 mm AT M3 zmieniony z 17 stopni na 20 stopni
 • Kąt opuszczenia działa 90 mm AT M3 zmieniony z 6 stopni na 10 stopni
 M37:
 • Kąt opuszczenia działa 105 mm Howitzer M3 zmieniony z 5 stopni na 10 stopni
 • Czas przeładowania dla of 105 mm Howitzer M3 zmieniony z 15.9 s na 15.5 sec
 • Rozrzut 105 mm Howitzer M3 zmieniony z 0.56 m na 0.54 m
 • Kąt opuszczenia działa 105 mm Howitzer M4 zmieniony z 5 stopni na 10 stopni
 • Czas przeładowania 105 mm Howitzer M4 zmieniony z 13.4 s na 13 s
 M40/M43:
 • Koszt naprawy zwiększony o 40,75%
 M48A1:
 •  Rozrzut wynikający z ruchu lub obrotu przy zamontowanym zawieszeniu T97E2 zwiększony o 20%.
 •  Czas celowania 105 mm M68 zmieniona z 1.7 s na 2 s
 •  Czas przeładowania 105 mm M68 zmieniona z 8 s na 8.8 s
 •  Rozrzut 105 mm M68 po oddaniu strzału zwiększony o 15%.
 •  Rozrzut 105 mm M68 w czasie obrotu działa zwiększony o 40%.
 •  Czas celowania 105 mm T5E1M2 zmieniona z 1.7 s na 2 s
 •  Czas przeładowania 105 mm T5E1M2 zmieniona z 8 s na 8.8 s
 •  Rozrzut the 105 mm T5E1M2 po oddaniu strzału zwiększony o 15%.
 •  Rozrzut the 105 mm T5E1M2 w czasie obrotu działa zwiększony o 40%.
 •  Zmieniono czas celowania 90mm M41 z 1.7 s na 2 s
 •  Czas przeładowania 90mm M41 z 6 s na 6.3 s
 •  Rozrzut 90mm M41 po oddaniu strzału zwiększony o 15%.
 •  Rozrzut 90mm M41 w czasie obrotu działa zwiększony o 30%.
 •  Prędkość obrotu wieży M87 zmieniona z 42 stopni/sec na 40 stopni/sec
 M4A3E8 Sherman:
 • Kąt odchyłu działa w górę 105 mm SPH M4L23 zmieniony z 25 stopni na 28 stopni
 • Kąt opuszczenia działa 105 mm SPH M4L23 zmieniony z 12 stopni na 10 stopni
 • Kąt opuszczenia działa 75 mm M3L/37 zmieniony z 12 stopni na 10 stopni
 • Kąt opuszczenia działa 76 mm M1A1 zmieniony z 12 stopni na 10 stopni
 M5 Stuart:
 • Kąt opuszczenia działa 20 mm Hispano-Suiza Birgikt Gun zmieniony z 5 stopni na 10 stopni
 • Kąt odchyłu działa w górę 37 mm M-6 zmieniony z 25 stopni na 20 stopni
 • Kąt opuszczenia działa 37 mm M-6 zmieniony z 5 stopni na 10 stopni
 • Kąt opuszczenia działa 75 mm Howitzer M3 zmieniony z 12 stopni na 20 stopni
 M6:
 • Czołg otrzymał 16 grup pancerza na potrzeby modelu kolizji.
 M7:
 • VVSS T48: prędkość obrotu zmieniona z 44 na 46
 •  Ilość punktów wytrzymałości zwiększona o 20.
 • Zasięg widzenia wieży M24A1 zmieniony z 330 m. na 370 m.
 •  Kąt odchyłu działa w górę 37 mm M-6 zmieniony z 25 stopni na 18 stopni
 •  Kąt opuszczenia działa 37 mm M-6 zmieniony z 7 stopni na 8 stopni
 •  Kąt odchyłu działa w górę QF 6 pounder Mk III zmieniony z 25 stopni na 18 stopni
 •  Kąt opuszczenia działa QF 6 pounder Mk III zmieniony z 7 stopni na 8 stopni
 •  Zasięg widzenia wieży M47 zmieniony z 370 m. na 380 m.
 •  Czas celowania 75 mm M2 zmieniony z 1.8 s na 1.7 s
 •  Kąt odchyłu działa w górę 75 mm M2 zmieniony z 25 stopni na 18 stopni
 •  Kąt opuszczenia działa 75 mm M2 zmieniony z 7 stopni na 8 stopni
 •  Czas celowania 75 mm M3L/37 zmieniony z 2.1 s na 2 s
 •  Kąt odchyłu działa w górę 75 mm M3L/37 zmieniony z 25 stopni na 18 stopni
 •  Kąt opuszczenia działa 75 mm M3L/37 zmieniony z 7 stopni na 8 stopni
 M7 Priest:
 • Dodano silnik Ford GAA
 • Prędkość maksymalna zmieniona z 38.6 km/h na 39 km/h
 • Czas celowania 105 mm Howitzer M2A1 zmieniony z 5.1 s na 5 s
 • Czas przeładowania 105 mm Howitzer M3 zmieniony z 13.1 s na 12.7 s
 • Rozrzut 105 mm Howitzer M3 zmieniony z 0.56 m na 0.54 m
 • Kąt opuszczenia działa w poziomie dla działa M7D1 zmieniony z 23 i 23 na 15 i 30 stopni
 M26 Pershing:
 • Kąt odchyłu działa w górę 76 mm M1A1 zmieniony z 22 stopni na 20 stopni
 • Kąt odchyłu działa w górę 76 mm M1A2 zmieniony z 22 stopni na 20 stopni
 • Kąt odchyłu działa w górę 90 mm M3 zmieniony z 22 stopni na 20 stopni
 • Kąt odchyłu działa w górę 90 mm T15E2M2 zmieniony z 22 stopni na 20 stopni
 • Kąt odchyłu działa w górę 105 mm SPH M4L23 zmieniony z 22 stopni na 20 stopni
 Ram-II:
 • Kąt odchyłu działa w górę QF 6 Pounder Mk IIIA zmieniony z 12 na 20 stopni
 • Kąt opuszczenia działa QF 6 Pounder Mk IIIA zmieniony z 6 stopni na 7.5 stopni
 T110E3:
 • Prędkość maksymalna T110E3 zmniejszona z 26 km/h na 24 km/h
 • Maksymalna prędkość cofania zmieniona z 10 km/h na 8 km/h
 • Czas celowania działa 155 mm AT T7E2 zmieniony z 2.3 s na 2.5 s
 • Czas przeładowania działa 155 mm AT T7E2 zmieniony z 17.6 s na 18.3 s
 • Rozrzut działa 155 mm AT T7E2 zmieniony z 0.34 m na 0.36 m
 T110E4:
 • Prędkość maksymalna zmniejszona z 28 km/h na 26 km/h
 • Maksymalna prędkość cofania zmieniona z 12 km/h na 10 km/h
 • Boczne opancerzenie wieży zmienione z 203 mm na 152 mm
 • Opancerzenie „policzków” wieży T110E4 zmienione z 254 mm na 203 mm
 • Opancerzenie płyty osłaniającej działo T110E4 zmienione z 305 mm na 254 mm
 • Czas celowania działa 155 mm AT T7E2 zmieniony z 2.7 s na 2.9 s
 • Czas przeładowania działa 155 mm AT T7E2 zmieniony z 20.2 s na 21 s
 • Rozrzut działa 155 mm AT T7E2 zmieniony z 0.36 m na 0.37 m
 T2 Medium Tank:
 • Prędkość obrotu zawieszenia T2E1 zmieniona z 36 stopni na sekundę na 38 stopni na sekundę
 • Tier silnika Liberty zmieniony z 3 na 2
 • Cena silnika Liberty zmieniona z 9900 na 990
 • Zasięg widzenia wieży T2T1 zmieniony z 320 m. na 300 m.
 • Prędkość obrotu wieży T2T1 zmieniona z 32 stopni na sekundę na 34 stopni na sekundę
 • Rozrzut 37mm Browning semiautomatic gun w czasie ruchu działa zmniejszony o 20%.
 • Rozrzut 37 mm Semiautomatic Gun M1 Gun 924 w czasie ruchu działa zmniejszony o 20%.
 • Prędkość obrotu wieży T2T2 zmieniona z 35 stopni na sekundę na 36 stopni na sekundę
 T25/2:
 • Kąt odchyłu działa w górę 90 mm AT M3 zmieniony z 17 stopni na 20 stopni
 • Kąt opuszczenia działa działa 90 mm AT M3 zmieniony z 6 stopni na 10 stopni
 T25 AT:
 • Dopuszczalne obciążenie dla zawieszenia T25T1 zmienione z 39200 kg. na 39205 kg.
 • Kąt odchyłu działa w górę 90 mm AT M3 zmieniony z 17 stopni na 20 stopni
 • Kąt opuszczenia działa 90 mm AT M3 zmieniony z 6 stopni na 10 stopni
 T26E4 SuperPershing:
 • Zmieniono kąt odchyłu działa w górę 90 mm T15E1 z 18 stopni na 20 stopni
 T29:
 • Zmieniono Kąt odchyłu działa w górę 105 mm T5E1 z 25 stopni na 15 stopni
 • Zmieniono Kąt odchyłu działa w górę 76 mm M1A2 z 25 stopni na 15 stopni
 • Zmieniono Kąt odchyłu działa w górę 90 mm M3 z 25 stopni na 15 stopni
 • Zmieniono Kąt odchyłu działa w górę 105 mm T5E1 z 25 stopni na 15 stopni
 T30:
 • Maksymalna prędkość cofania zmieniona z 12 km/h na 10 km/h
 • Czas przeładowania 155 mm AT T7 zwiększony z 20.3 s na 21 s
 T40:
 • Zmieniono kąt odchyłu działa w górę dla 57 mm M1 L/50 z 17 stopni na 20 stopni
 • Zmieniono kąt odchyłu działa w górę dla 76 mm AT M1918 z 15 stopni na 20 stopni
 • Zmieniono kąt odchyłu działa w górę dla 76 mm AT M1A1 z 25 stopni na 30 stopni
 T57:
 • Zmieniono Kąt opuszczenia działa 76 mm M1918 z 4 stopni na 5 stopni
 • Kąt opuszczenia działa działa zamontowanego na więzy T51D1 zmieniony z 20 20 stopni na 15 15 stopni
 T92:
 • Koszt naprawy zwiększony o 59,33%

 

Zmiany w specyfikacji pojazdów sowieckich:

 А-20:
 • Prędkość obrotu czołgu przy zamontowanym zawieszeniu A-20 mod. zwiększona z 40 do 44 stopni na sekundę
 • Prędkość obrotu czołgu przy zamontowanym zawieszeniu A-20 mod. 1941 zwiększona z 44 na 46 stopni na sekundę
 • Ilość punktów wytrzymałości została zwiększona o 10.
 • Zasięg widzenia zwiększony dla wieży А-20 mod. 1938 z 240 m do 300 m
 • Zmniejszono czas celowania działa 37 mm ZiS-19 z 2.3 sec na 1.9 sec
 • Zmniejszono czas celowania działa 45 mm 20K z 2.3 sec na 1.9 sec
 • Prędkość obrotu wieży А-20 mod. 1938 zmieniona z 40 stopni na sekundę na 45 stopni na sekundę
 • Czas przeładowania 37 mm Automatic SH-37 zmieniony z 4.6 sec na 4.2 sec
 • Zmniejszono czas celowania działa 37 mm ZiS-19 from 2.3 sec na 1.9 sec
 • Zmniejszono czas celowania działa 45 mm 20K from 2.3 sec na 1.9 sec
 • Zmniejszono czas celowania działa 45 mm VT-42 from 2.3 sec na 1.9 sec
 • Prędkość obrotu wieży А-20 bis zmieniona z 49 stopni na sekundę na 50 stopni na sekundę
 АТ-1:
 • Rozrzut w czasie przemieszczania się i obrotu przy zamontowanym zawieszeniu АТ-1 zmniejszony o 6%.
 • Rozrzut w czasie ruchu przy zamontowanym zawieszeniu АТ-1 zmniejszony o 6%.
 • Rozrzut w czasie ruchu działa 37 mm ZiS-19S zmniejszony o 20%.
 • Rozrzut w czasie ruchu działa 45 mm 20KS zmniejszony o 20%.
 BT-7:
 • Prędkość obrotu przy zamontowanym zawieszeniu BT-5 zmieniona z 44 na 48 stopni na sekundę
 • Ilość punktów wytrzymałości została zwiększona o 10.
 • Zwiększono zasięg widzenia wieży BT-5 z 240 m na 260 m
 • Zmniejszono czas celowania działa 37 mm ZiS-19 z 2.3 sec na 1.9 sec
 • Czas przeładowania działa 37 mm ZiS-19 zmieniony z 2.3 sec na 2.1 sec
 • Rozrzut działa 37 mm ZiS-19 po oddaniu strzału zmniejszony o 15%.
 • Rozrzut działa 37 mm ZiS-19 w trakcie obrotu wieży zmniejszony o 40%.
 • Zmieniono czas celowania działa 45 mm 20K z 2.3 sec na 1.9 sec
 • Rozrzut działa 45 mm 20K po oddaniu strzału zmniejszony o 15%.
 • Rozrzut działa 45 mm 20K w trakcie obrotu wieży zmniejszony o 25%.
 KV-13:
 • Prędkość obrotu of KV-13 suspension zmieniona z 36 na 38 stopni na sekundę
 • Rozrzut w czasie ruchu przy zamontowanym zawieszeniu KV-13 zmniejszony o 8%.
 • Prędkość obrotu przy zamontowanym zawieszeniu KV-13M zmieniona z 38 na 40 stopni.
 • Rozrzut w czasie ruchu przy zamontowanym zawieszeniu KV-13M zmniejszony o 8%.
 • Czas przeładowania działa 76 mm S-54 zmieniona z 4.2 s na 3.6 s
 • Czas przeładowania 76 mm ZiS-5 zmieniona z 4.2 s na 3.6 s
 • Czas przeładowania 85 mm D-5T zmieniona z 5.2 s na 5 s
 • Zmniejszono czas celowania działa 85 mm D-5T-85BM z 2.9 s na 2.3 s
 • Czas przeładowania 85 mm D-5T-85BM zmieniony z 6.3 s na 5.9 s
 • Prędkość obrotu KV-13M zmieniona z 46 stopni na sekundę na 48 stopni na sekundę

 M3 Stuart:

 • Rozrzut w czasie przemieszczania się i obrotu przy zamontowanym zawieszeniu Stuart E1 zmniejszony o 6%.
 • Ilość punktów wytrzymałości została zwiększona o 20.
 • Zmieniono czas celowania działa 37 mm M-5 z 2.06 s na 1.9 s
 • Kąt opuszczenia działa działa 37 mm M-5 zmieniona z 7 stopni na 10 stopni
 • Czas przeładowania 37 mm M-5 zmieniony na 2.5 s
 Object 212:
 • Koszt naprawy zwiększony o 44,12%
 Object 261:
 • Koszt naprawy zwiększony o 41,90%
 IS-6:
 • Koszt kamuflażu zmniejszony o 11,11%
 • Prędkość obrotu IS-6 zmieniona z 24 na 26 stopni na sekundę
 • Właściwości jezdne IS-6 na twardych i średnich gruntach zwiększone o 5%.
 • Hit Punktów zwiększony o 50.
 • Rozrzut działa 122mm D-30 w czasie obrotu wieży zmniejszony o 15%.
 • Prędkość obrotu wieży zmieniona z 22 stopni na sekundę na 24 stopnie na sekundę
 SU-18:
 • Cena silnika MS-1 zmieniona z 260 na 0
 • Zmniejszono czas celowania 76 mm Howitzer mod. 1927 z 4.6 s na 4.4 s
 • Czas przeładowania 76 mm Howitzer mod. 1927 zmieniona z 7 s na 6.8 s
 SU-5:
 • Uszkodzenia zadawane przez pocisk 53-BP520 wystrzeliwany przez 152 mm Mortar NM mod. 1931 zmienione z 290 na 320
 • Uszkodzenia zadawane przez pocisk 53-ОF500 wystrzeliwany przez 152 mm Mortar NM mod. 1931 zmienione z 330 na 360
 SU-76:
 • Rozrzut w czasie ruchu lub obrotu przy zamontowanym zawieszeniu SU-76 zmniejszony o 6%.
 • Rozrzut w czasie ruchu lub obrotu przy zamontowanym zawieszeniu SU-76М zmniejszony o 6%.
 • Czas przeładowania 57 mm ZIS-2 zmieniona z 3.3 s na 3.2 s
 • Czas przeładowania 57 mm ZiS-8S zmieniona z 2.7 s na 2.6 s
 • Rozrzut w czasie ruchu działa 57 mm ZiS-8S zmniejszony o 20%.
 • Rozrzut 57 mm ZiS-8S zmieniony z 0.43 m na 0.41 m
 • Rozrzut w czasie ruchu działa 76 mm ZIS-3 zmniejszony 15%
 T-50-2:
 • Prędkość obrotu przy zamontowanym zawieszeniu Т-50-2 zmieniona z 42 na 36 stopni na sekundę
 • Prędkość obrotu przy zamontowanym zawieszeniu Т-50-2M zmieniona z 46 na 38 stopni na sekundę
 Т-43:
 • Pancerz wieży Т-43 mod. 1943 zmieniony z 62 mm na 90 mm
 Т-44:
 • Koszt zbadania czołgu Т-54 zmieniony z 160100 na 142000
 Т-54:
 • Dodano możliwość zbadania i zamontowania działa 100 mm D-10T2C
Zamknij