Lista zmian 1.5.1

Główne zmiany:

1. Statystyki sesji

Dodano funkcjonalność statystyk sesji, które dają graczom możliwość monitorowania ich szczegółowych statystyk z bitew danego dnia.  Będą one zbierane dla wszystkich bitew losowych z wyjątkiem Wielkich bitew. Statystyki sesji są automatycznie czyszczone raz dziennie i są wtedy zerowane wszystkie Wasze dzienne aktywności. Ale możecie też sami wyzerować aktualne statystyki i zacząć je gromadzić od nowa. Dane są zapisywane na serwerze, więc statystyki sesji będą dostępne we wszystkich klientach gry danego gracza.

Statystyki sesji będą dostępne w samym garażu po lewej stronie od przycisku Centrum powiadomień.  Używając nowej funkcjonalności, gracze mogą:

 • obejrzeć ogólne statystyki dochodów/wydatków obliczone na podstawie wyników rozegranych bitew,
 • zobaczyć swoją skuteczność obliczoną na podstawie wyników bitew rozegranych w sesji (lub danego dnia),
 • zobaczyć swoją skuteczność gry w różnych pojazdach w danej sesji,
 • zobaczyć wpływ aktualnej sesji gry na wartość parametrów za cały czas (dynamikę Waszej gry),
 • wyzerować aktualne statystyki i zacząć je gromadzić od nowa.
 • Statystyki sesji dają graczom bezpośredni dostęp do sali chwały, w której możecie obejrzeć bardziej szczegółowe statystyki dzienne.


Ponadto jako część pracy w ramach statystyk sesji trochę dopracowaliśmy Salę chwały i dodaliśmy do niej:

 • informację o parametrach za cały czas,
 • wskaźniki wpływu aktualnych statystyk dziennych na parametry za cały czas.

2. Mapy

W aktualizacji 1.5.1 powróci mapa Charków, która będzie podlegać znacznym zmianom:

 • Typ bitwy: Bitwa standardowa dla pojazdów poziomów IV-X
 • Rozmiar mapy zwiększył się do 1000x1000 metrów
 • Zmieniono lokalizację baz i obrócono mapę o 45 stopni, aby dać graczom miejsce na manewry taktyczne i pozwolić im wypróbować różne taktyki.
 • Obszar miejski przeszedł pewne zmiany. Zachodni obszar obrzeży miasta całkowicie przebudowano, aby zapewnić więcej przyjemności z gry zwiadowcom, czołgom średnim oraz niszczycielom czołgów.
 • Mapa została przystosowana do jakości HD.

3. Podręczniki dla załogi

Dodano podręczniki dla załogi (nowy przedmiot) w grze. Jest to nowy materiał eksploatacyjny, którego można użyć, aby dodać pewną ilość doświadczenia jednemu lub większej liczbie członków załogi. 

Podręczniki dla załogi można uzyskać z nagród za służbę. Ponadto gracze będą mogli kupić Podręcznik szkoleniowy za kredyty (przez interfejs podręczników dla załogi).

Wszystkie otrzymane podręczniki dla załogi będą przechowywane w specjalnym dziale magazynu, gdzie można ich użyć lub je sprzedać. Liczba podręczników dla załogi każdego typu przechowywanych w magazynie nie jest ograniczona. Są cztery typy tych przedmiotów w grze:

 • Książeczka szkoleniowa + 20 000 PD dla każdego członka załogi (w jednym pojeździe).
 • Przewodnik szkoleniowy + 100 000 PD dla każdego członka załogi (w jednym pojeździe).
 • Podręcznik szkoleniowy + 250 000 PD dla każdego członka załogi (w jednym pojeździe). Ten przedmiot w grze można kupić za 2 000 000 kredytów przez interfejs podręczników dla załogi.
 • Osobisty podręcznik szkoleniowy  +850 000 PD dla wybranego członka załogi.

Podręczniki dla załogi są podzielone według krajów. Ponadto podręczników dla załogi można użyć tylko, jeśli główna kwalifikacja wszystkich członków załogi wynosi 100%, a ich specjalizacja odpowiada pojazdowi, w którym znajduje się załoga.
Osobisty podręcznik szkoleniowy nie ma ograniczeń w użyciu.

Po ukazaniu się aktualizacji wszyscy gracze otrzymają po 11 książeczek szkoleniowych (jedną na kraj).

Podręczników dla załogi nie można użyć na członkach załogi, których poziom głównej kwalifikacji został zwiększony do 100% za pomocą wyposażenia lub materiałów eksploatacyjnych. Brana pod uwagę jest jedynie bazowa wartość poziomu głównej kwalifikacji (np., jeśli używacie ulepszonych racji bojowych, aby zwiększyć poziom głównej kwalifikacji do 105%, nie możecie użyć podręczników dla załogi, bo poziom bazowy głównej kwalifikacji wynosi tylko 95%).

4. Zaktualizowano film otwierający unitarkę

5. Naprawione błędy

 • Naprawiono błąd powodujący, że ikonka apteczki migała wielokrotnie w czasie bitwy po ogłuszeniu pojazdu.
 • Kiedy gracz zniszczył pojazd, przewracając go, ten pojazd nie liczył się do łącznej liczby pojazdów zniszczonych przez gracza.
 • Naprawiono wyświetlanie w bitwie kar i rekompensat, kiedy aktywne jest konto premium WoT.
 • Poprawiono opis nagrody rocznej na stronie informacyjnej bitew rankingowych.
 • Naprawiono błąd powodujący, że cienie pojazdów nie były wyświetlane pod pewnymi kątami.
 • Teraz klawisz ESC poprawnie zamyka okienko z informacją o otrzymaniu nowego poziomu na Linii frontu.
 • Naprawiono zachowanie kamery i niepoprawne wyświetlanie naklejek na niektórych pojazdach w oknie wyglądu zewnętrznego. Naprawiono niepoprawne wyświetlanie naklejki na prawym boku pojazdu T92 HMC.
 • Naprawiono obszary, w których pojazdy mogły utknąć na mapie Klasztor.
 • Naprawiono problemy z niepoprawnym umiejscowieniem napisów i emblematów na niektórych pojazdach podczas ruchu.
 • Zsynchronizowano wyświetlanie naklejek terenu i ich właściwych kształtów (z serwera) na mapie Przełęcz.
 • Naprawiono wyświetlanie stylów noworocznych na czołgu Centurion Mk. 5/1 RAAC.
 • Naprawiono wyświetlanie klanowego wzoru kamuflażu na pojeździe Chieftain/T95.

6. Znane problemy

 • Gracze mogą przekwalifikować członków załogi do pojazdów specjalnych, które nie są aktualnie dostępne w grze.
 • Nie ma zabezpieczenia przed nadmiernie częstym klikaniem na minimapie.
 • Ikony typów pojazdów w rozszerzonych panelach pojazdów nie zmieniają swoich kolorów dynamicznie przy wyborze trybu alternatywnego zestawu kolorów bitwie.
 • Wyłączone darmowe przekwalifikowanie załogi do pojazdów tego samego typu.
 • Powiadomienie o zajęciu bazy jest wyświetlane przed zebraniem wymaganej liczby punktów zajęcia.
 • Kolejność zdarzeń dla otrzymanych uszkodzeń jest czasem przemieszana w dzienniku uszkodzeń.
 • Tekst warunków misji nie jest wyświetlany w oknie z gratulacjami, jeśli w warunkach misji jest podany wymagany typ pojazdu.
 • Klienta nie można zmaksymalizować do trybu pełnoekranowego, jeśli gracz jest w trakcie rozmowy przez Skype.
 • Poziomy pojazdów na ekranie wyświetlanym po naciśnięciu klawisza TAB nie są wyśrodkowane względem ikon pojazdów.
 • Kiedy pojazd uderzy w ziemię, nie uszkadzając modułów, odgrywany jest dźwięk odnoszonych uszkodzeń.
 • Trzęsący się okrąg celownika w zbliżeniach 16x i 25x w trybie ostrzału w bitwach Linii frontu.
 • Wydarzenia z końca bitwy nie są synchronizowane z tekstem wyniku bitwy.
 • W pewnych przypadkach automatyczna naprawa/uzupełnienie amunicji i materiałów eksploatacyjnych po bitwie nie odbywa się, kiedy na koncie jest wystarczająco dużo kredytów.
 • Znacznik działa pozostaje na dziale samobieżnym po przełączeniu w tryb artyleryjski, jeśli czerwona linia częściowo przecina pojazd.
Wielkie Bitwy zostały tymczasowo wyłączone dla poziomów VIII w celu wprowadzenia dalszych usprawnień technicznych.

7. Zmiany charakterystyk technicznych

Wielka Brytania

Dodano następujący pojazd do testowania przez graczy supertestu:

 • FV1066 Senlac – czołg lekki VIII poziomu

Niemcy

Dodano następujący pojazd do testowania przez graczy supertestu:

 • VK 75.01 (K) – czołg ciężki VIII poziomu

Zmiany charakterystyk technicznych następujących pojazdów:

Panzer 58 / Schwarzpanzer 58 / Panzer 58 FL / Panzer 58 Mutz

 • Zmieniono rozrzut na 100 m z 0,36 na 0,34 m
 • Zmieniono zasięg widzenia z 380 na 390 m
 • Zwiększono prędkość pocisku Pzgr 39/48 o 15%
 • Zwiększono prędkość pocisku Pzgr 40/48 o 18%
 • Zwiększono prędkość pocisku Sprgr 48 o 15%
 • Zmieniono wartość penetracji pocisku Sprgr 48 z 45 na 90 mm
 • Zmieniono wartość uszkodzeń pocisku Pzgr 39/48 z 240 na 250
 • Zmieniono wartość uszkodzeń pocisku Pzgr 40/48 z 240 na 250
 • Zmieniono wartość uszkodzeń pocisku Sprgr 48 z 320 na 330
 • Zmieniono wytrzymałość pojazdu z 1300 na 1350 PW

Indien-Panzer

 • Zmniejszono rozrzut podczas ruchu dla zawieszenia B-PS 102 o 8%
 • Zmniejszono rozrzut podczas ruchu dla zawieszenia Indien-Panzer o 9%
 • Zmniejszono rozrzut podczas obrotu kadłuba dla zawieszenia B-PS 102 o 8%
 • Zmniejszono rozrzut podczas obrotu kadłuba dla zawieszenia Indien-Panzer o 9%
 • Zmieniono rozrzut działa 9 cm Kanone dla wieży Indien-Panzer z 0,34 na 0,32 m
 • Zmieniono czas celowania działa 9 cm Kanone z 2,3 na 2,0 s 
 • Zmieniono wartość penetracji pocisku Pzgr 39/48 dla działa 9 cm Kanone z 212 na 218 mm
 • Zmieniono wartość penetracji pocisku Sprgr 48 shell dla działa 9 cm Kanone z 45 na 90 mm
 • Zmieniono wartość uszkodzeń pocisku Pzgr 39/48 dla działa 9 cm Kanone z 240 na 250
 • Zmieniono wartość uszkodzeń pocisku Pzgr 40/48 dla działa 9 cm Kanone z 240 na 250
 • Zmieniono wartość uszkodzeń pocisku Sprgr 48 dla działa 9 cm Kanone z 320 na 330
 • Zmieniono moc silnika MTU MB 837 Ba 500 z 630 na 670 KM

Leopard 1

 • Zamieniono pociski APDS-T M392 na DM13 (pełnokalibrowe z rdzeniem na pełnokalibrowe z rdzeniem). Uszkodzenia: 420   Prędkość pocisku: 1480 m/s    Wartość penetracji: 278 mm
 • Zamieniono pociski HEP-T M393 na DM11 (OB na OB). Uszkodzenia: 510   Prędkość pocisku: 1173 m/s    Wartość penetracji: 105 mm
 • Zamieniono pociski HEAT-T T384E4 na DM23 (kumulacyjne na pełnokalibrowe z rdzeniem). Uszkodzenia: 420   Prędkość pocisku: 1613 m/s    Wartość penetracji: 323 mm                           
 • Zmniejszono rozrzut podczas ruchu o 28%
 • Zmniejszono rozrzut podczas obrotu kadłuba o 28%
 • Zmieniono prędkość obrotu kadłuba z 54 na 50 st./s
 • Zmieniono rozrzut na 100 m z 0,3 na 0,29 m
 • Zmieniono rozrzut podczas obrotu wieży o 12%
 • Zmieniono czas przeładowania z 8,7 na 9,3 s
 • Zmieniono czas celowania z 1,9 na 1,7 s
 • Zmieniono prędkość obrotu wieży z 36 na 40 st./s
 • Zmieniono maksymalną prędkość z 65 na 70 km/godz.
 • Zmieniono wytrzymałość pojazdu z 1950 PW na 1850 PW

Leopard Prototyp A

 • Zamieniono pociski APDS-T M392 dla działa 10,5 cm L7A1 na DM13 (pełnokalibrowe z rdzeniem na pełnokalibrowe z rdzeniem). Uszkodzenia: 420   Prędkość pocisku: 1380 m/s    Wartość penetracji: 278 mm
 • Zamieniono pociski HEP-T M393 dla działa 10,5 cm L7A1 na DM11 (OB na OB). Uszkodzenia: 510   Prędkość pocisku: 1173 m/s    Wartość penetracji: 105 mm
 • Zamieniono pociski HEAT-T T384E4 dla działa 10,5 cm L7A1 na DM23 (kumulacyjne na pełnokalibrowe z rdzeniem). Uszkodzenia: 420   Prędkość pocisku: 1613 m/s    Wartość penetracji: 323 mm
 • Zmniejszono rozrzut podczas ruchu dla zawieszenia Leopard Prototyp A1 o 10%
 • Zmniejszono rozrzut podczas ruchu dla zawieszenia Leopard Prototyp A2 o 11%
 • Zmniejszono rozrzut podczas obrotu kadłuba dla zawieszenia Leopard Prototyp A1 o 10%
 • Zmniejszono rozrzut podczas obrotu kadłuba dla zawieszenia Leopard Prototyp A2 o 11%
 • Zmieniono prędkość obrotu kadłuba dla zawieszenia Leopard Prototyp A1 z 38 na 39 st./s
 • Zmieniono prędkość obrotu kadłuba dla zawieszenia Leopard Prototyp A2 z 42 na 44 st./s
 • Zmieniono rozrzut działa 10,5 cm L7A1 dla wieży Porsche Standardpanzer z 0,32 na 0,31 m
 • Zmieniono rozrzut działa 10,5 cm L7A1 dla wieży Leopard Prototyp A2 z 0,36 na 0,34 m
 • Zmniejszono rozrzut przy obrocie wieży działa 10,5 cm L7A1 dla wieży Porsche Standardpanzer o 29%
 • Zmniejszono rozrzut przy obrocie wieży działa 10,5 cm L7A1 dla wieży Leopard Prototyp A2 o 50%
 • Zmieniono prędkość przeładowania pocisku działa 10,5 cm L7A1 dla wieży Porsche Standardpanzer z 10,3 na 10,6 s
 • Zmieniono prędkość przeładowania pocisku działa 10,5 cm L7A1 dla wieży Leopard Prototyp A2 z 13 na 12 s
 • Zmieniono czas celowania działa 10,5 cm L7A1 dla wieży Porsche Standardpanzer z 2,1 na 1,9 s
 • Zmieniono czas celowania działa 10,5 cm L7A1 dla wieży Leopard Prototyp A2 z 2,9 na 2,5 s
 • Zmieniono prędkość obrotu wieży Leopard Prototyp A2 z 36 na 33 st./s
 • Zmieniono prędkość obrotu wieży Porsche Standardpanzer z 37 na 35 st./s
 • Zmieniono wartość penetracji pocisku Pzgr 39/48 dla działa 9 cm Kanone z 212 na 218 mm
 • Zmieniono wartość penetracji pocisku Sprgr 48 shell dla działa 9 cm Kanone z 45 na 90 mm
 • Zmieniono wartość uszkodzeń pocisku Pzgr 39/48 dla działa 9 cm Kanone z 240 na 250
 • Zmieniono wartość uszkodzeń pocisku Pzgr 40/48 dla działa 9 cm Kanone z 240 na 250
 • Zmieniono wartość uszkodzeń pocisku Sprgr 48 dla działa 9 cm Kanone z 320 na 330
 • Zmieniono prędkość jazdy wstecz z 23 na 20 km/godz.
 • Zmieniono moc silnika MTU MB 837 Ba 500 z 630 na 670 KM
 • Zmieniono moc silnika MTU MB 838 CaM 500 z 830 na 800 KM

ZSRR

Dodano następujący pojazd do testowania przez graczy supertestu:

 • T-116 – czołg lekki III poziomu

USA

Zamieniono M46 Patton KR na T92 w sklepie.

Japonia

STA-1

 • Zmniejszono rozrzut podczas ruchu dla zawieszenia STA-1 o 11%
 • Zmniejszono rozrzut podczas ruchu dla zawieszenia STA-3 o 12%
 • Zmniejszono rozrzut podczas obrotu kadłuba dla zawieszenia STA-1 o 11%
 • Zmniejszono rozrzut podczas obrotu kadłuba dla zawieszenia STA-3 o 12%
 • Zmieniono rozrzut działa 90 mm Gun Type 61 dla wieży STA-3 z 0,36 na 0,38 m
 • Zmieniono prędkość przeładowania pocisku działa 90 mm Rifled Gun dla wieży STA-3 z 7,7 na 7,2 s
 • Zmieniono prędkość przeładowania pocisku działa 90 mm Gun Type 61 dla wieży STA-3 z 7,5 na 6,5 s
 • Zmieniono czas celowania działa 90 mm Gun Type 61 dla wieży STA-3 z 2,3 na 2,2 s
 • Zwiększono prędkość pocisku M318A1 dla działa 90 mm Gun Type 61 o 18%
 • Zmieniono moc silnika Mitsubishi 12HM20WT z 570 na 650 KM

 

STA-2

 • Zwiększono prędkość pocisku M318A1 o 34%
 • Zwiększono prędkość pocisku M71 o 16%
 • Zwiększono prędkość pocisku Type 70  o 16%
 • Zmieniono prędkość jazdy wstecz z 20 na 23 km/godz.
 • Zmieniono moc silnika z 570 na 650 KM

 

Type 61

 • Poprawiono opancerzenie wieży i kadłuba czołgu Type 61
 • Zmniejszono rozrzut podczas ruchu dla zawieszenia STA-4 o 19%
 • Zmniejszono rozrzut podczas ruchu dla zawieszenia Type 61 o 29%
 • Zmniejszono rozrzut podczas obrotu kadłuba dla zawieszenia STA-4 o 19%
 • Zmniejszono rozrzut podczas obrotu kadłuba dla zawieszenia Type 61 o 29%
 • Zmieniono prędkość obrotu zawieszenia STA-4 z 44 na 46 st./s
 • Zmieniono prędkość obrotu zawieszenia Type 61 z 48 na 50 st./s
 • Zmieniono rozrzut działa 105 mm Rifled Gun dla wieży Type 61 z 0,36 na 0,38 m
 • Zmniejszono rozrzut przy obrocie wieży działa 105 mm Rifled Gun dla wieży Type 61 o 21%
 • Zmieniono prędkość przeładowania pocisku działa 105 mm Rifled Gun dla wieży Type 61 z 10 na 8,2 s
 • Zmieniono czas celowania działa 105 mm Rifled Gun dla wieży Type 61 z 2,3 na 2,1 s
 • Zamieniono pociski L28A1 dla działa 105 mm Rifled Gun na M392XB (pełnokalibrowe z rdzeniem na PP) Uszkodzenia: 360  Wartość penetracji: 258 mm
 • Zwiększono prędkość pocisku M318A1 dla działa 90 mm Gun Type 61 o 18%
 • Zmniejszono prędkość pocisku Type 75 dla działa 105 mm Rifled Gun o 19%
 • Zmniejszono prędkość pocisku M456 dla działa 105 mm Rifled Gun o 19%
 • Zmieniono wartość uszkodzeń pocisku Type 75 dla działa 105 mm Rifled Gun z 480 na 440
 • Zmieniono wartość uszkodzeń pocisku M456 dla działa 105 mm Rifled Gun z 390 na 360
 • Zmieniono pojemność magazynu amunicji działa 105 mm Rifled Gun dla wieży Type 61 z 32 na 50 pocisków
 • Zmieniono maksymalną prędkość z 47,6 na 45 km/godz.
 • Zmieniono prędkość jazdy wstecz z 20 na 23 km/godz.
 • Zmieniono moc silnika Mitsubishi 12HM20WT z 570 na 650 KM
 • Zmieniono moc silnika Mitsubishi 12HM21WT z 604 na 750 KM
 • Zmieniono wytrzymałość pojazdu z wieżą STA-4 z 1600 na 1720 PW
 • Zmieniono wytrzymałość pojazdu z wieżą Type 61 z 1700 na 1750 PW

 

STB-1

 • Poprawiono opancerzenie wieży i zmieniono model kolizji jarzma działa
 • Dodano zawieszenie hydropneumatyczne
 • Zmniejszono rozrzut podczas ruchu o 44%
 • Zmniejszono rozrzut podczas obrotu kadłuba o 44%
 • Zmieniono prędkość obrotu kadłuba z 52 na 55 st./s
 • Zmieniono rozrzut na 100 m z 0,36 na 0,37 m
 • Zmieniono czas przeładowania z 8 na 7,1 s
 • Zmieniono czas celowania z 2,3 na 2,0 s
 • Zmieniono zasięg widzenia z 410 na 400 m
 • Zmieniono prędkość obrotu wieży z 42 na 46 st./s
 • Zamieniono pociski L28A1 na M392XB (pełnokalibrowe z rdzeniem na PP) Uszkodzenia: 360  Prędkość pocisku: 1185 m/s   Wartość penetracji: 258 mm
 • Zmniejszono prędkość pocisku M456 o 19%
 • Zmniejszono prędkość pocisku Type 75 o 19%
 • Zmieniono wartość uszkodzeń pocisku M456 z 390 na 360
 • Zmieniono wartość uszkodzeń pocisku Type 75 z 480 na 440
 • Zmieniono kąt podniesienia lufy z +13 na +9 st. (+15 st., kiedy zawieszenie hydropneumatyczne jest aktywne)
 • Zmieniono kąt opuszczenia lufy z -10 na -6 st. (-12 st., kiedy zawieszenie hydropneumatyczne jest aktywne)
 • Zmieniono maksymalną prędkość z 53 na 50 km/godz.
 • Zmieniono prędkość jazdy wstecz z 20 na 25 km/godz.
 • Zmieniono moc silnika z 750 na 950 KM
 • Zmieniono wytrzymałość pojazdu z 1950 na 2000 PW
Zamknij