Informacje o aktualizacji 1.24

Główne zmiany

Manewry

 • Dodano funkcjonalność przywracania pojazdów do służby w oknie oddziału.
 • Zaktualizowano nagrody w trybie.
 • Dodano aukcję z pojazdami za obligacje.
 • Zmieniono typ bitwy na tryb spotkaniowy z czasem zajęcia bazy ustawionym na 100 sekund.
 • Zmieniono liczbę punktów w postępach wydarzenia.
 • Dodano premię za pierwsze zwycięstwo dnia w każdym pojeździe na służbie.
 • Dodano zapisy dziennika dla klanowych punktów sławy, resetów postępów, przywracania pojazdów do służby i zmiany klanowego okna czasowego.
 • Dodano funkcjonalność szybkiego podglądu miejsca klanu na ekranie Klasyfikacja przez kliknięcie bloku ze swoim miejscem na dole ekranu.
 • Dodano funkcjonalność szybkiego podglądu graczy z klanu na ekranie Klasyfikacja.
 • Dodano wyszukiwanie według graczy i klanów na ekranie Klasyfikacja.
 • Dodano menu kontekstowe wyświetlane po kliknięciu PPM na obszarze nazwy gracza na ekranach Klasyfikacja i Przywrócenie do służby.
 • Postępy nie będą już ponownie resetowane w momencie potwierdzenia resetowania postępów, jeśli ktoś już to zrobił.
 • Pojazdy graczy nie będą już automatycznie otrzymywać statusu Zawieszony, jeśli dołączą oni do klanu w czasie pierwszego etapu.

Przepustka bitewna

 • Wydarzenie odbędzie się we współpracy z zewnętrzną marką medialną i będzie zawierać nowe elementy personalizacji i członków załogi z unikalnymi podkładami głosowymi. 
 • Dodano funkcjonalność wyboru wyposażenia eksperymentalnego i dyrektyw w momencie otrzymywania nagród za ukończenie postępów.
 • Punkty przepustki bitewnej można teraz zdobywać, grając pojazdami poziomów IV–V.
 • Dodano nową kategorię w Sklepie w grze dla pakietów z płatną zawartością Przepustki bitewnej.
 • Odświeżono dział Przedmioty za żetony w Sklepie w grze.
 • Wprowadzono pewne drobne usprawnienia techniczne.

Zasady bitwy

Dla niektórych nowych graczy zasady pierwszych bitew zostaną zmienione.

Wskazówki w bitwie

 • Dodano ekrany wczytywania, które wyjaśniają podstawy mechaniki walki nowym graczom. Można je włączyć/wyłączyć w ustawieniach gry.
 • Dla bitew losowych dodano podpowiedzi kontekstowe wyświetlane w określonych okolicznościach i wyjaśniające mechanikę bieżącej sytuacji nowym graczom. Można je włączyć/wyłączyć w ustawieniach gry.

Zmiany na mapach

Aby zapobiec wjeżdżaniu i utknięciu w obszarach nieprzeznaczonych do gry, zmieniono teren i niektóre obiekty na następujących mapach: Tundra, Fiordy, Himmelsdorf, Kraftwerk, Normandia, Prowincja.

Zakończono wsparcie dla 32-bitowego klienta gry

Po wydaniu aktualizacji 1.24, nie można już uruchamiać 32-bitowego klienta gry za pomocą WGC. Aby uruchomić 32-bitowego klienta gry, będziecie musieli ręcznie otworzyć katalog game/win32 i uruchomić plik WorldOfTanks.exe. Wsparcie dla 32-bitowego klienta gry zostanie całkowicie zakończone w przyszłych aktualizacjach. Prosimy o aktualizację systemu operacyjny do 64-bitowego.

Program rekrutacyjny

Zmieniono interfejs programu rekrutacyjnego.

Zmiany charakterystyk technicznych pojazdów

ZSRR

BT-5

 • Zmieniono pojemność magazynu amunicji dla działa 37 mm automatic OKB-2 w wieży BT-5 ze 165 na 168 pocisków

USA

Do testów dla graczy supertestu dodano następujący pojazd: Chrysler MTC 2TC

Francja

Do testów dla graczy supertestu dodano następujący pojazd: FCM 2C

Wielka Brytania

Do testów dla graczy supertestu dodano następujący pojazd: Vickers MBT Mk. 3

Znane problemy

 • W niektórych przypadkach menu komend nie znika po jego aktywacji.
 • Kiedy pojazd przewróci się w wodzie, nie jest wyświetlany licznik tonącego czołgu.
 • W niektórych przypadkach osłona jest niepoprawnie wyświetlana.
 • Gdy gracz przechodzi do zakładki Pojazdy w dziale Przebieg służby, wyświetlane są statystyki losowego pojazdu.
 • W Sali chwały brakuje niektórych pojazdów.
 • Dla pojazdów z automatycznym przeładowaniem zamiast czasu przeładowania jednego pocisku jest wyświetlany czas ładowania pomiędzy strzałami, jeśli w magazynku jest ostatni pocisk.
 • Kiedy włączona jest kamera dowódcy, standardowy obrys pojazdu gracza może działać nieprawidłowo.
 • Kiedy załoga jest ogłuszona, możliwe jest użycie małej apteczki na niezranionym członku załogi.
 • W pewnych przypadkach ciąg zdarzeń w dzienniku może być nieprawidłowy.
 • Po udanym zakończeniu misji „Alianci-14” w operacji „Chimera”, po bitwie wyświetlana jest ikona nieudanej misji.
 • Brak powiadomienia głosowego przy zniszczeniu pojazdu przeciwnika.
 • Podczas przełączania w tryb snajperski przy wysokich ustawieniach grafiki i przybliżaniu na roślinność może spaść liczba klatek na sekundę (FPS).

Naprawione błędy i dodane usprawnienia

 • Naprawiono błąd, który powodował nieprawidłowe wyświetlanie medalu za ukończenie postępów XII sezonu Przepustki bitewnej.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że pojazdy zdobyte w trybie Powrót do akcji nie otrzymywały statusu elitarnego po zbadaniu wszystkich modułów i kolejnych gałęzi.
 • Naprawiono błąd, który powodował wyświetlenie ekranu podglądu w niektórych przypadkach po zakupie pojazdu w Sklepie w grze.
 • Naprawiono błąd, który powodował nakładanie się okna wyników bitwy na profil członka załogi po kliknięciu przycisku szkolenia nowego atutu członka załogi w oknie wyników bitwy.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że karta członkini załogi pozostawała widoczna po jej zwerbowaniu w koszarach.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że gracze nie mogli rekrutować członkiń załogi z powodu niewystarczającej liczby łóżek w koszarach.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że premia dowódcy była uwzględniana w podpowiedziach do niektórych atutów i charakterystyk pojazdu, nawet jeśli dowódca nie znajdował się w pojeździe.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że w oknie porównania pojazdów siła ognia japońskich czołgów ciężkich z podwójną mechaniką celowania była znacznie niższa niż siła ognia pojazdów tego samego typu i poziomu.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że w niektórych przypadkach kąt opuszczenia lufy różnił się w trybie zręcznościowym i snajperskim dla niektórych pojazdów z zawieszeniem hydropneumatycznym.
 • Naprawiono błąd, który w niektórych przypadkach uniemożliwiał graczom zastosowanie naklejek progresywnych na progresywnych stylach 3D.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że wyposażenie lorneta polowa i siatka maskująca było aktywne, kiedy pojazd przewrócił się, został podniesiony i nadal się poruszał.
 • Dostosowano działanie wyposażenia Ulepszone wzmocnienie.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że dziennik wydarzeń nie wyświetlał uszkodzeń zadanych ostatnim pociskiem gracza, jeśli jego pojazd został zniszczony, zanim ten pocisk dotarł do celu.
 • Do wyników bitew w Twierdzach dodano specjalny status dla pojazdów zniszczonych przez Ostrzał artyleryjski.
 • Poprawiono kolor ikony czołgu Nomad w panelach drużyn.
 • Poprawiono ikony następujących pojazdów w oknie plutonu: Rheinmetall Panzerwagen, Mäuschen i WZ-113G FT
 • Ulepszono modele wizualne następujących pojazdów: Churchill I, Patton the Tank, FV201 (A45), Mitsu 108, Ho-Ri 3 i Object 452K.
Zamknij