Lista zmian w wersji 9.0

Zmiany wprowdzone w wersji 9.0 w stosunku do wersji 8.11

Dodano nowe pojazdy: 
 • Pz.Kpfw. IV Ausf. A, niemiecki czołg średni III poziomu
 • Pz.Kpfw. IV Ausf. D, niemiecki czołg średni IV poziomu
 • StuG III Ausf. B, niemiecki niszczyciel czołgów IV poziomu
Zmodyfikowano i usprawniono następujące pojazdy: 
 • Т-54
 • T-34-85
 • Panther
 • Tiger I
 • Maus
 • M4 Sherman
 • M18 Hellcat
 • M103
 • Tortoise
 • Centurion 7/1

Usunięto problemy związane z zawieszeniem w usprawnionych pojazdach.

Inne zmiany:
 • Zmodyfikowano i przeprojektowano mapy „Malinowka”, „Cichy Brzeg”, „Step”, „Redshire” i „Przełęcz”.
 • Dodano nowy tryb „Bitwy historyczne”. W wersji 9.0 są dostępne następujące bitwy: bitwa pod Kurskiem, bitwa o Ardeny oraz operacja Wiosenne przebudzenie.
 • Usunięto tryb bitwy losowej „Konfrontacja”.
 • Wprowadzono nowe garaże standardowy i premium.
 • Dodano nowe okno ustawień „Grafika”.
 • Wprowadzono opcję umożliwiającą zmniejszenie rozdzielczości obszaru gry przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości interfejsu użytkownika (opcja „Dynamiczna rozdzielczość” w ustawieniach grafiki).
 • Dodano opcję regulacji intensywności efektu „Filtr koloru”.
 • Dodano opcję regulacji częstotliwości odświeżania monitora.
 • Wprowadzono efekt odlatującej wieży czołgowej w momencie wybuchu magazynu amunicyjnego.
 • Dodano nowy efekt pełnoekranowy w trybie snajperskim.
 • Wprowadzono wskaźnik informujący o wybranym języku wpisywania tekstu na ekranie logowania.
 • Dodano nowe nagrody dotyczące trybu bitwy drużynowej: „Rekonesans bojowy”, „Bóg wojny”, „Wola zwycięstwa”, „Decydujące trafienie”, „W ramach operacji taktycznych”.
 • Zmodyfikowano i poprawiono kartę „Pojazdy” w oknie „Przebieg służby”.
 • Zmodyfikowano i poprawiono kartę „Statystyki” w oknie „Przebieg służby”.
 • Zmieniono wymagania dotyczące nagrody „Stalowa ściana”.
 • Statystykę „Potencjalne uszkodzenia” widoczną na ekranie podsumowania bitwy zastąpiono statystyką „Uszkodzenia powstrzymane przez pancerz”.
 • Usunięto problemy związane z komunikacją głosową.
 • Naprawiono graficzne oznaczenie wskaźnika rozrzutu podczas odtwarzania bitwy.
 • Usunięto drobne błędy podczas odtwarzania bitwy.
 • Usunięto problem, który powodował, że rozrzut pocisków artyleryjskich był większy, niż wskazywał na to symbolizujący go okrąg.
 • Usunięto problem skutkujący wybuchaniem pocisków artyleryjskich w powietrzu.
 • Usunięto problem skutkujący zawieszeniem klienta gry podczas próby jego zamknięcia.
 • Usprawniono wydajność klienta gry dla niektórych konfiguracji komputerów PC.
 • Zoptymalizowano jakość wyświetlania elementów ozdobnych* oraz efektu rozmycia obrazu w ruchu.
 • Usunięto problem skutkujący pogorszeniem wydajności po włączeniu efektu wyświetlania śladów gąsienic.
 • Naprawiono efekt wyświetlania cieni roślinności dla średnich oraz wysokich ustawień grafiki.
 • Naprawiono działanie okien powiadomień i zaproszeń na ekranie garażu.
 • Usunięto tabelę pokazującą poziomy pojazdów na ekranie oczekiwania na bitwę.
 • Dodano komunikat „Brak amunicji”, który jest wyświetlany w momencie naciśnięcia klawisza F8, gdy magazyn amunicyjny jest pusty.
 • Zmodyfikowano system wyboru punktów na celu w trybie automatycznego celowania.
 • Przeprojektowano system automatycznego wykrywania ustawień graficznych.
 • Zoptymalizowano jakość wyświetlania dużych list pojazdów w oknie „Misje”.
 • Zremasterowano całą ścieżkę dźwiękową gry.
 • Liczba skarg w ciągu dnia została zwiększona z 5 do 10.
 • Zmodyfikowano nazewnictwo skarg.
 • Naprawiono drobne błędy w oknie „Misje”.
 • Naprawiono przerywanie efektów dźwiękowych podczas prowadzenia ognia z automatycznych dział.
 • Usunięto problemy skutkujące znikaniem i miganiem śladów po gąsienicach.
 • Usunięto problem, który skutkował brakiem odtwarzania efektu dźwiękowego po trafieniu pocisku w pojazd.
 • Usunięto problem skutkujący niekontrolowanym przemieszczaniem się zniszczonych pojazdów.
 • Usunięto problem skutkujący wyświetlaniem co minutę kręcącej się ikony oczekiwania w oknie Garażu.
 • Usunięto problem skutkujący wyświetlaniem ikony „W magazynie” po usunięciu trwałego kamuflażu zakupionego przed wprowadzeniem wersji 0.8.11.
 • Usunięto problem związany z niepoprawnym wyświetlaniem w wyskakującym oknie ilości doświadczenia dotyczącego zbadanego pojazdu lub modułu.
 • Naprawiono wyświetlanie w karcie statystyk „Pojazdy” wszelkich statystyk nagród uzyskanych w trybie bitwy drużynowej.
 • Usunięto problem, który powodował, że gracze nie zawsze otrzymywali Medal Abramsa lub otrzymywali go z opóźnieniem.
 • Usunięto problem związany z nieprawidłowym zaokrąglaniem wartości procentowej zwycięstw.
 • Usunięto problem związany z nawiązywaniem połączenia ze szkoleniowym pokojem rozmów podczas ponownego uruchamiania klienta gry.
 • Usunięto problem dotyczący jakości wyświetlania, który skutkował rysowaniem smug niezgodnych z trajektorią lotu pocisku.
 • Dodano dynamiczny widok celu (działonowego) do punktów celu, który zależy od widoczności z pozostałych punktów widoku (dowódcy wyglądającego z wieżyczki i działonowego przy dziale).
 • Usunięto problem dotyczący zapisywania opcji odległości między kamerą a pojazdem gracza po zakończeniu bitwy.
 • Pociski odłamkowe nie będą wybuchać po trafieniu członka załogi znajdującego się poza pojazdem (w przypadku dział samobieżnych z otwartymi stanowiskami).
 • Usunięto problem z filtrowaniem pozycji w kompanii czołgów według nazwy dowódcy.
 • Poprawiono opisy niektórych osiągnięć.
 • Efekty wystrzałów uzupełniono dynamicznymi źródłami światła.
 • Naprawiono usterkę polegającą na spadku wydajności na mapie Przedmieście.
 • Ustawiono ponownie głośność silnika i zawieszenia czołgu.
 • Usunięto błędy efektów pyłu wywoływanego strzałem.
 • Naprawiono efekty strzałów dla niektórych czołgów.

* Ozdoba to specjalna tekstura nakładana na teksturę podstawową. Mogą to być m.in.: dziury po kulach i pociskach, logo, napisy itp.

Zmodyfikowano parametry następujących pojazdów: 

M2 Light Tank:

 • Zwiększono o 22% szybkostrzelność karabinu maszynowego Browning MG caliber .50 HB.
 • Zwiększono penetrację pocisków przeciwpancernych do powyższego karabinu z 22 mm do 27 mm.

T7 Combat Car:

 • Zwiększono maksymalną prędkość jazdy do przodu z 38,6 do 56 km/h, oraz jazdy do tyłu z 16 do 20 km/h.
 • Zwiększono o 22% szybkostrzelność karabinu maszynowego Browning MG caliber .50 HB.
 • Zwiększono pojemność magazynu amunicyjnego z 1100 do 1350 pocisków.
 • Zwiększono penetrację pocisków przeciwpancernych do powyższego karabinu z 22 mm do 27 mm.

Light Mk. VIC / Cruiser Mk. III / Vickers Medium Mk. I:

 • Zwiększono współczynnik penetracji broni z 25 do 27 mm.

Pz.Kpfw. IV:

 • Dodano ekrany przeciwkumulacyjne.
 • Usunięto silnik Maybach HL 108 TR.
 • Koszt naprawy zmniejszono o 3%.
 • Zmniejszono prędkość maksymalną z 48km/h do 40km/h.
 • Pojemność magazynu amunicji do działa 10,5 cm Kw.K. L/28 zwiększono z 42 do 59 sztuk.
 • Obniżenie działa 10,5 cm Kw.K. L/28 zmniejszono z -7 do -5 stopni.
 • Obniżenie działa 7,5 cm Kw.K. 40 L/43 zmniejszono z -8 do -7 stopni.
 • Obniżenie działa 7,5 cm Kw.K 40 L/48 zmniejszono z -8 do -6 stopni.
 • Usunięto działo 5 cm Kw.K 39 L/60.
 • Usunięto działo 5 cm Kw.K 37 L/24.
 • Zasięg widzenia pierwszej wieży zwiększono z 330 m do 340 m.
 • Punkty wytrzymałości przy zamontowaniu drugiej wieży zwiększono z 460 do 480.
 • Punkty wytrzymałości przy zamontowaniu pierwszej wieży zwiększono z 420 do 440.
 • Opracowano ponownie pancerz następujących pojazdów: T-54, T-34-85, M103, Tortoise oraz Centurion 7/1.
 • Zmieniono nazwy następujących pojazdów: Pz.Kpfw. IV na Pz.Kpfw. IV Ausf. H. oraz StuG III na StuG III Ausf. G.
 • Wprowadzono pomniejsze zmiany wymiarowania w następujących pojazdach: Panzerjager I, Panzer I oraz Sturmpanzer I.
Zamknij