Lista zmian w wersji 9.4

Zmiany w wersji 9.4:

Główne elementy:

 • Dodano nową mapę Stalingrad.
 • Zmieniono format Bitew drużynowych (7/54 zamiast 7/42, zmienione warunki zwycięstwa).
 • Wprowadzono duże ulepszenia i zmiany w trybie Twierdz.

 

Pojazdy:

Zwiń
 • Dodano nowy radziecki niszczyciel czołgów premium III poziomu, SU-76I do sklepu premium.
 • Naprawiono błędy występujące w wyświetlaniu modeli następujących pojazdów: SU-100, IS-7, JagdPanther, M24 Chaffee, Т37, LTTB, Ru 251, Centurion 7/1, КV-85, M5 Stuart, M3 Lee.
 • Naprawiono usterki modeli uszkodzeń dla następujących pojazdów: M24 Chaffee, KV-85.
 • Naprawiono wyświetlanie kamuflażu dla pojazdów: Tiger II, E 100.
 • Poprawiono niewłaściwe oznaczenie wież niszczyciela czołgów T67.
 • Zmieniono parametry czołgu Т-34-3: czas przeładowania zmniejszono z 14,4 do 13,4 s., zmniejszono dyspersję podczas obrotu wieży o 25%.
 • Zmieniono parametry niszczyciela czołgów AT 15A: zwiększono liczbę PW z 850 do 1050, obniżono maksymalny poziom bitwy do VIII.
 • Naprawiono współczynniki ukrycia w czołgu Т-54 lightweight.
 • Zwiększono uszkodzenia pocisków UOF-471BM kalibru 122 mm z 465 do 530 punktów.

 

Zwiń Rozwiń

 

Mapy i obiekty:

Zwiń
 • Poprawiono i ulepszono następujące mapy: Komaryn, Malinowka, Lotnisko, Koło podbiegunowe.
 • Ulepszono wydajność mapy Wichura.
 • Usunięto problemy z modelami wizualnymi niektórych obiektów otoczenia.
 • Naprawiono rozbieżności między modelami wizualnymi i modelami zniszczeń dla niektórych obiektów otoczenia.
 • Usunięto problem z pojazdami wyrzucanymi w powietrze podczas przejeżdżania przez niektóre obiekty otoczenia.
Zwiń Rozwiń

 

Inne zmiany

Zwiń

System i wydajność:

 • Usunięto spadek wydajności podczas wyświetlania niektórych pojazdów w jakości HD.
 • Ulepszono wydajność renderowania cieni oraz jakość wyrenderowanych cieni.
 • Ulepszono wydajność renderowania klatek dla większości konfiguracji.
 • Zoptymalizowano działanie niektórych elementów interfejsu bitwy.
 • Opcja włączania/wyłączania potrójnego buforowania jest ponownie dostępna w menu ustawień graficznych.
 • Usunięto usterkę polegającą na pojawianiu się na ekranie artefaktów graficznych po zmianie rozdzielczości.
 • Naprawiono niektóre przypadki zawieszania się i awarii klienta gry.

Dźwięk:

 • Poprawiono dźwięki zniszczenia pojazdu poprzez taranowanie.
 • Poprawiono dźwięki zniszczenia wybuchających obiektów.
 • Usunięto przerwy w odtwarzaniu dźwięku silnika w przypadku wielu pojazdów stojących blisko siebie.

Mechanika gry:

 • Zmieniono warunki uszkodzeń powodowanych przez odstrzeloną wieżę.
 • Usunięto błąd występujący podczas taranowania, gdy uszkodzenia nie były zadawane w pancerz boczny, ale w spód pojazdu (ocieranie się o KV-5 itp.).
 • Przerwy w odznaczeniach seryjnych są obecnie liczone poprawnie.
 • Naprawiono warunki zdobycia odznaczenia Łowca.

Interfejs, inne:

 • Opracowano ponownie menu gry pojawiające się po naciśnięciu klawisza Esc.
 • Rozszerzono listę nazwisk członków załogi.
 • Usunięto Bitwy historyczne z opcji menu trybów bitwy.
 • Opracowano ponownie efekty pocisków uderzających w niektóre powierzchnie.
 • Usunięto niektóre problemy z interfejsem i rozgrywką w trybie Twierdz.
 • Naprawiono dysproporcję między wielkością znaczników i minimapy podczas zbliżania.
 • Usunięto usterkę polegającą na blokowaniu kanału plutonu podczas tworzenia plutonu.
 • Naprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się komunikatu o karze za dezercję po wychodzeniu z trybu powtórki.
 • Naprawiono usterki funkcjonalności czatu tekstowego w Kompaniach czołgów.
 • Usunięto usterkę polegającą na zwieszaniu się okna wyszukiwania kompanii podczas tworzenia plutonu.
 • Usunięto zawieszanie się gry na „Aktualizacji załogi...” podczas wracania do garażu.
 • Naprawiono wyświetlanie ikony piątej umiejętności członka załogi.
 • Usunięto usterkę polegającą na przywróceniu wyboru serwera na „Auto” po nieudanym logowaniu (np. po wpisaniu nieprawidłowego hasła).
 • Naprawiono niektóre błędy związane z odtwarzaniem powtórek.
 • Naprawiono wyświetlanie logo klanu w garażu dla rozdzielczości ekranu większych niż 1280 pikseli w poziomie.
 • Ulepszono tło niektórych okien interfejsu.
 • Usunięto niektóre problemy z interfejsem w trybie Bitew drużynowych.
 • Naprawiono funkcję czatu głosowego po powtórnym wejściu do bitwy.
 • Naprawiono usterki związane z synchronizacją danych w otwartym oknie wyników bitwy.
 • Umożliwiono dodawanie graczy off-line do oddziałów (plutonów, kompanii czołgów itd.).
 • Wyłączono czat w oknie zaproszeń do Bitew specjalnych.
 • Naprawiono pomniejsze usterki interfejsu.
Zwiń Rozwiń
Zamknij