Lista zmian w wersji 9.22

Poprawki w systemie doboru

 • Poprawki w systemie doboru zapewnią równiejszy rozkład typów bitew wybranych przez graczy (bitwa standardowa, atak/obrona, bitwa spotkaniowa, wielka bitwa). Przy wybieraniu typu bitwy będzie brana pod uwagę historia poprzednich bitew gracza. Wielkie bitwy nie będą pojawiać się w seriach.

Poprawki w dopasowywaniu wyglądu pojazdów

 • Dolny panel interfejsu personalizacji będzie zawierał znak Zastosowane dla elementów, które zastosowano w pojeździe.
 • Powiększono miejsca, które można kliknąć dla emblematów i napisów.
 • Przy zakupie elementów dopasowania, będzie wyświetlany tekst Kup i wyjdź. Jeśli gracz nie dokona zakupu, ale jedynie zmieni element (elementy) dopasowania, zostanie wyświetlony napis Zastosuj i wyjdź.

Zmiany w bitwach rankingowych

Zmiany w nowym sezonie:

 • Teraz sezon będzie trwał 21 dni i nie będzie podzielony na etapy.
 • Zwiększono liczbę stopni z 5 do 15.
 • Przerobiono warunki zdobywania szewronów:
  • Najlepsza 10 graczy z drużyny wygrywającej i najlepszy gracz z drużyny przegranej otrzymują po 1 szewronie.
  • Najlepszych 3 graczy drużyny wygrywającej otrzymuje po 1 dodatkowym szewronie.
  • Gracze sklasyfikowani na miejscach 11-15 w drużynie wygrywającej oraz 2-5 w drużynie przegranej utrzymają szewrony.
  • Gracze sklasyfikowani na miejscach 6-15 w drużynie przegranej tracą po szewronie.
 • Dodano nową funkcjonalność: ochrona stopni. Niektóre stopnie będą „ochronione tarczą”. Tarcza będzie miała określoną liczbę punktów wytrzymałości.
 • Przerobiono interfejs głównego ekranu bitew rankingowych, by poprawnie wyświetlić informację o 15 stopniach.
 • Przerobiono interfejs nagród dla stopni i sezonu. Można do niego przejść z ekranu głównego. Interfejs zawiera:
  • informację o nagrodach dla każdego stopnia.
  • informację o nagrodach za sezon.
 • Zmieniono grafikę stopni pojazdów: zostały zastąpione punktami rankingowymi. Zasada zdobywania punktów rankingowych pozostała bez zmian.
 • Usunięto wyświetlanie stopni pojazdów w panelu pojazdów; stopnie pojazdów zostały zastąpione punktami rankingowymi w statystykach pojazdów.
 • Zmieniono interfejs postępów w stopniach pojazdu: po osiągnięciu maksymalnego stopnia gracze będą mogli zobaczyć w garażu liczbę zdobytych punktów rankingowych.
 • Poprawiono interfejs klasyfikacji dla trybu bitew rankingowych.

Poprawki w trybie Twierdz

 • W potyczkach i natarciach dowódca pokoju bitewnego może wybrać gracza, który będzie korzystał z rezerw bojowych (nalot i ostrzał artyleryjski); może to być dowolny gracz oddziału, wliczając najemników. Gracz staje się wysuniętym obserwatorem i używa rezerw w trakcie bitwy.

Aktualizacja 9.22 wprowadzi do drzewa technologicznego dwa niezapowiedziane pojazdy.

 1. Pojazd X poziomu, który można badać po T-10.
 2. Pojazd X poziomu, który można zbadać po Object 430 Version II.

W drzewie technologicznym zapowiadane pojazdy zostaną oznaczone specjalnym symbolem w celu poinformowania graczy, że odpowiednie pojazdy zostaną dodane w najbliższych aktualizacjach.

Zmiany w charakterystykach technicznych następujących pojazdów

ZSRR

Dodano następujące pojazdy:

 • IS-M (VIII poziom)
 • Object 430U (zastępuje Object 430 na X poziomie)
 • Object 268 Version 4 (zastępuje Object 263 na X poziomie)
 • Object 257 (IX poziom)
 • Object 263 (IX poziom)
 • Object 430 (IX poziom)
 • Object 705 (IX poziom)
 • Object 705 (poziom X)

Usunięte pojazdy:

 • Object 263 (poziom X)
 • Object 430 (Х poziom)
 • SU-122-54 (IX poziom)

Zmiany w charakterystykach technicznych następujących pojazdów:

 • T-54 first prototype
  • Zmieniono moc silnika V-44 z 520 KM na 760 KM.
 • T-44-100
  • Zmniejszono rozrzut podczas ruchu o 40%.
  • Zmniejszono rozrzut podczas obrotu kadłuba o 40%.
  • Zmieniono prędkość jazdy wstecz z 20 km/h na 23 km/h.
  • Zmieniono moc silnika V-44 z 520 KM na 760 KM.
 • T-44
  • Zmniejszono rozrzut w trakcie ruchu dla zawieszenia T-44 o 20%.
  • Zmniejszono rozrzut w trakcie ruchu z zawieszeniem T-44M o 22%.
  • Zmniejszono rozrzut przy obrocie kadłuba dla zawieszenia T-44 o 20%.
  • Zmniejszono rozrzut przy obrocie kadłuba z zawieszeniem T-44M o 22%.
  • Zmieniono prędkość jazdy wstecz z 20 km/h na 23 km/h.
  • Zmieniono moc silnika V-54-6 z 680 KM na 760 KM.
 • SU-101
  • Zamieniono działo 122 mm D-25S mod. 1944 na działo 122 mm D-25-SU-101 posiadające następujące parametry:
   Kąt podniesienia działa: 18,3 stopni
   Kąt opuszczenia działa: 3 stopnie
   Rozrzut na 100 m: 0,44
   Czas przełoadniwa: 11,1 s
   Czas celowania: 2,5 s
   UBR-471: uszkodzenia 390 pkt, penetracja 210 mm
   BR-471D: uszkodzenia: 390 pkt, penetracja 248 mm
   UOF-471: uszkodzenia: 530 pkt, penetracja 64 mm
  • Pojemność magazynu amunicji pozostała bez zmian.
  • Zmniejszono rozrzut w trakcie ruchu dla zawieszenia SU-101 o 33%.
  • Zmniejszono rozrzut w trakcie ruchu dla zawieszenia SU-102 o 37%.
  • Zmniejszono rozrzut przy obrocie kadłuba dla zawieszenia SU-101 o 33%.
  • Zmniejszono rozrzut przy obrocie kadłuba dla zawieszenia SU-102 o 37%.
  • Zmieniono prędkość obrotu dla zawieszenia SU-101 z 34 st./s na 23 st./s.
  • Zmieniono prędkość obrotu dla zawieszenia SU-102 z 36 st./s na 25 st./s.
  • Zmieniono rozrzut dla działa 100 mm D-10S mod. 1944 z 0,35 m na 0,4 m.
  • Zmieniono rozrzut dla działa 100 mm D-54S z 0,35 m na 0,39 m.
  • Zmieniono rozrzut dla działa 122 mm M62-C2 z 0,37 m na 0,42 m.
  • Zwiększono rozrzut przy obrocie działa 100 mm D-10S mod. 1944 o 25%.
  • Zwiększono rozrzut przy obrocie działa 100 mm D-54S o 25%.
  • Zmniejszono rozrzut przy obrocie działa 122 mm M62-C2 o 25%.
  • Zmieniono czas przeładowania dla działa 100 mm D-10S mod. 1944 z 6,2 s na 7,1 s.
  • Zmieniono czas przeładowania dla działa 100 mm D-54S z 6,7 s na 9,1 s.
  • Zmieniono czas przeładowania dla działa 122 mm M62-C2 z 12 s na 12,6 s.
  • Zmieniono czas celowania dla działa 100 mm D-10S mod. 1944 z 1,7 s na 2,3 s.
  • Zmieniono czas celowania dla działa 100 mm D-54S z 2,1 s na 2,3 s.
  • Zmieniono czas celowania dla działa 122 mm M62-C2 z 3,1 s na 2,5 s.
  • Zmieniono zasięg widzenia z 380 m na 350 m.
  • Zmieniono prędkość obrotu działa z 44 st./s na 26 st./s.
  • Poprawiono opancerzenie kadłuba.
  • Zmniejszono prędkość pocisku UOF-472 dla działa 122 mm M62-C2 o 10%.
  • Zmniejszono prędkość pocisku BR-472 dla działa 122 mm M62-C2 o 10%.
  • Zmniejszono prędkość pocisku BK-9 dla działa 122 mm M62-C2 o 8%.
  • Zmieniono kąt opuszczenia działa 100 mm D-10S mod. 1944 z 2,3 na 3 st.
  • Zmieniono kąt opuszczenia działa 100 mm D-54S z 2,3 na 3 st.
  • Zmieniono kąt opuszczenia działa 122 mm M62-C2 z 2,2 na 3 st.
  • Zmieniono kąty obrotu dział 100 mm D-10S mod. 1944 oraz 100 mm D-54S z -9,3/9,3 na -10/12 st.
  • Zmieniono kąty obrotu działa 122 mm M62-C2 z -7,3/7,3 na -10/12 st.
  • Zmieniono prędkość jazdy wstecz z 16 km/h na 18 km/h.
  • Zmieniono wytrzymałość pojazdu z 990 na 1100 KM.
 • SU-100M1
  • Zmniejszono rozrzut w ruchu zawieszenia SU-100M1 o 30%.
  • Zmniejszono rozrzut w ruchu zawieszenia SU-100M1 Bis o 33%.
  • Zmniejszono rozrzut przy obrocie kadłuba dla zawieszenia SU-100M1 o 30%.
  • Zmniejszono rozrzut przy obrocie kadłuba dla zawieszenia SU-100M1 Bis o 33%
  • Zmieniono prędkość obrotu zawieszenia SU-100M1 z 32 st./s na 23 st./s.
  • Zmieniono prędkość obrotu zawieszenia SU-100M1 Bis z 34 st./s na 25 st./s.
  • Zmieniono rozrzut dla działa 100 mm D-10S mod. 1944 z 0,37 m na 0,42 m.
  • Zmieniono rozrzut dla działa 100 mm LB-1C z 0,33 m na 0,41 m.
  • Zwiększono rozrzut przy obrocie działa 100 mm D-10S mod. 1944 o 25%.
  • Zmniejszono rozrzut przy obrocie działa 100 mm LB-1C o 25%.
  • Zmieniono czas przeładowania dla działa 100 mm D-10S mod. 1944 z 7,3 s na 7,1 s.
  • Zmieniono czas przeładowania dla działa 100 mm LB-1C z 5,9 s na 7,1 s.
  • Zmieniono czas celowania dla działa 100 mm D-10S mod. 1944 z 2 s na 2,3 s.
  • Zmieniono czas celowania dla działa 100 mm LB-1C z 1,7 s na 2,3 s.
  • Zmieniono zasięg widzenia z 360 m na 350 m.
  • Zmieniono prędkość obrotu działa z 44 st./s na 26 st./s.
  • Poprawiono opancerzenie kadłuba.
  • Zmieniono penetrację pocisku UBR-412P dla działa 100 mm LB-1C z 235 mm na 258 mm.
  • Zmieniono penetrację pocisku UBR-412 dla działa 100 mm LB-1С z 183 mm na 212 mm.
  • Zmieniono kąty obrotu dla dział 100 mm D-10S mod. 1944 oraz 100 mm LB-1С z -8 /8 na -12/12 st.
  • Zmieniono prędkość maksymalną z 50 km/h na 54 km/h.
  • Zmieniono prędkość jazdy wstecz z 14 km/h na 16 km/h.
  • Zmieniono wytrzymałość pojazdu z 830 na 850 PW.

Francja

Pojazdy opracowane w jakości HD:

 • AMX 40

Zmiany powstałe na wskutek wyników 2. testu publicznego

 • Object 705
  • Ulepszono opancerzenie pierścienia wieży z przodu.
 • Object 705A
  • Ulepszono opancerzenie pierścienia wieży z przodu.
 • Object 268 Version 4
  • Uprzednio dostępna do zamontowania Duża osłona przeciwodłamkowa została zastąpiona Bardzo dużą osłoną przeciwodłamkową.
 • Object 257
  • Nieznacznie poprawiono opancerzenie boku kadłuba.

Pojazdy dodane do sklepu:

 • 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger
 • Panzer 58 Mutz
 • M46 Patton KR
 • M56 Scorpion
 • AMX M4 mle. 49
 • AC 4 Experimental

Pojazdy usunięte ze sklepu:

 • FCM 50 t
Zamknij