Informacje o aktualizacji 1.23

Główne zmiany

Zdarzenia losowe

Mechanika zdarzeń losowych została wprowadzona po testach w trybie Zwiad 2023.

 • Zdarzenia losowe są dostępne na następujących mapach: Prochorowka, Himmelsdorf, Bezpieczna przystań i Ruinberg.
 • Komponent graficzny zdarzeń losowych został znacznie poprawiony.
 • Sygnały i powiadomienia zostały poprawione.
  • Obszar zbliżającego się zdarzenia losowego będzie teraz oznaczony czerwonym dymem, który pojawi się na 20 sekund przed rozpoczęciem zdarzenia.
  • Obszar zdarzenia losowego będzie oznaczony na minimapie.
  • Przy wjeżdżaniu w obszar zdarzenia losowego niebezpiecznego dla pojazdów na ekranie będzie wyświetlany specjalny znacznik.
 • Zdarzenia losowe będą pojawiać się z określonym prawdopodobieństwem.
 • W miejscach schronienia pojawiających się po zajściu zdarzenia losowego zostały wprowadzone zmiany bilansujące.
 • Do ustawień gry dodano opcję wyłączenia zdarzeń losowych: „Rozwijane mapy”. Domyślnie wydarzenia losowe są włączone dla wszystkich graczy.

Zmiany na mapach

Teren i niektóre obiekty na mapach Bezpieczna przystań, Himmelsdorf i Ruinberg zostały zmienione, w szczególności by zapobiec przejeżdżaniu  i grzęźnięciu w obszarach nieprzeznaczonych do gry. 

Zmiany charakterystyk technicznych pojazdów

ZSRR

 • Do testów dla graczy supertestu dodano następujący pojazd: IT-3
 • Do testów dla graczy supertestu dodano następujący pojazd: ISU-122-2

Niemcy

 • Do testów dla graczy supertestu dodano następujący pojazd: Pz.Kpfw. IV Ausf. F2.
 • Do testów dla graczy supertestu dodano następujący pojazd: T 54D
 • Do testów dla graczy supertestu dodano następujący pojazd: Tiger II (T)

USA

 • Do testów dla graczy supertestu dodano następujący pojazd: M24 Chaffee No. 594
 • Do testów dla graczy supertestu dodano następujący pojazd: ARMT

Wielka Brytania

 • Do testów dla graczy supertestu dodano następujący pojazd: A7E3

Chiny

 • Do testów dla graczy supertestu dodano następujący pojazd: BZ-72-1
 • Do testów dla graczy supertestu dodano następujący pojazd: Vickers 6 ton

Czechosłowacja

 • Do testów dla graczy supertestu dodano następujący pojazd: Panzerwagen 39

Znane problemy

 • Wyposażenie Lorneta polowa i Siatka maskująca pozostają aktywne gdy pojazd wywróci się, wróci na koła i kontynuuje ruch.
 • Kiedy włączona jest kamera dowódcy, standardowy obrys pojazdu gracza może działać nieprawidłowo.
 • Kiedy załoga jest ogłuszona, możliwe jest użycie małej apteczki na niezranionym członku załogi.
 • W niektórych przypadkach wyskakujące okienko nie pojawia się po najechaniu kursorem na ikonę modułu pojazdu w panelu uszkodzeń.
 • W pewnych przypadkach ciąg zdarzeń w dzienniku może być nieprawidłowy.
 • W pewnych przypadkach powalone drzewa spadają poprzez teren.
 • Po udanym zakończeniu misji „Alianci-14” w operacji „Chimera”, po bitwie wyświetlana jest ikona nieudanej misji.
 • Na ekranie wyników bitwy brakuje wpisu o ukończeniu ostatniej misji w serii.
 • Brak powiadomienia głosowego przy zniszczeniu pojazdu przeciwnika.
 • Podczas przełączania w tryb snajperski przy wysokich ustawieniach grafiki i przybliżaniu na listowie może spaść liczba klatek na sekundę.
 • Nad pojazdami zniszczonymi poza zasięgiem rysowania jest ciągle wyświetlana ikona wybuchu magazynu amunicji, kiedy takie pojazdy znajdą się w promieniu rysowania gracza.
 • W czasie powtórek pojazdy nie wydają dźwięków silnika ani gąsienic.
 • Przy przenoszeniu celownika artyleryjskiego nad pojazd przeciwnika umieszczony poza kołem rysowania gracza i po zniszczeniu tego pojazdu wyświetlana jest detonacja eksplozji magazynu amunicji.
 • Przy włączonym antyaliasingu w grafice standardowej sylwetka pojazdu gracza czasami robi się zielona.
 • Na mapach trybu Linia frontu możliwe jest wjechanie do struktur przy ich podstawach.
 • Przy najechaniu na kartę pojazdu dostępnego do odzyskania w dziale Garaż w zakładce Magazyn na przycisku wyświetlany jest tekst „Sprzedaj”.

Naprawione błędy i dodane usprawnienia

 • Rezerwa klanowa Szkolenie taktyczne teraz daje również premię do PD załogi.
 • Naprawiono problem polegający na braku aktualizacji statystyk gracza i klanu na ekranie automatycznego wyszukiwania klanu.
 • Naprawiono problem polegający na nieprawidłowym wyświetlaniu ekranu automatycznego wyszukiwania klanu przy zaistniałych błędach.
 • Naprawiono problem polegający na wyświetlaniu nieprawidłowego formatu daty w niektórych językach w oknie harmonogramu Twierdz.
 • Naprawiono problem polegający na niewyświetlaniu w niektórych przypadkach oddziałów w oknie listy oddziałów w dziale Twierdze.
 • Naprawiono problem polegający na niewyświetlaniu w niektórych przypadkach okna zakupu radzieckich pojazdów przy pojedynczym kliknięciu odpowiedniego przycisku w drzewie technologicznym.
 • Naprawiono problem polegający na duplikowaniu ikon rezerwy osobistej w oknie Szczegóły konwersji na ekranach 4K.
 • Naprawiono problem polegający na aktywności przycisku Przywróć załogę do pojazdu w przypadku gdy cała załoga została zwolniona.
 • Naprawiono opisy dla wyposażenia Siatka maskująca i Lorneta polowa. Dodano informację na temat pojazdów z hydro-pneumatycznym zawieszeniem.
 • Naprawiono problem polegający na niewyłączaniu się tempomatu po naciśnięciu W/S przy przytrzymanym klawiszu Ctrl.
 • Naprawiono problem polegający na wielokrotnym wyświetlaniu wiadomości „Nie udało się uzupełnić amunicji” gdy waluta w grze nie była dostępna (myślniki) w garażu.
 • Naprawiono problem polegający na zaokrąglaniu w dół zasięgu widzenia przy zamontowanym wyposażeniu Eksperymentalna optyka.
 • Poprawiono grafiki dla FV601 Saladin i GSOR 1006 Scheme 7 w panelu pojazdów.
 • Naprawiono problem polegający na wyświetlaniu iskier za kołami niektórych brytyjskich czołgów kołowych, gdy się poruszają.
Zamknij