Zmiany w aktualizacji 1.12.1

Główne zmiany

Ulepszenie interfejsu bitwy

Gracze mogą w ustawieniach gry ustawić domyślny stan blokady kadłuba w trybie snajperskim dla niszczycieli czołgów i innych pojazdów z ograniczonymi kątami obrotu wieży/działa.

 • Po włączeniu, rozgrywka nie ulegnie zmianie.
 • Po wyłączeniu rozgrywka będzie podobna do tej pojazdami dysponującymi trybem ostrzału.

Gracze mają teraz możliwość przełączania blokady kadłuba w trybie snajperskim podczas bitwy przy użyciu klawisza „X”.

Dodano nowe dźwięki ręcznej aktywacji/dezaktywacji blokady kadłuba. 

Unitarka

Zmieniły się okno powitalne i okna wyników bitwy, a także okno wyjścia z unitarki. Dodano pasek postępów szkolenia.

Nagrody za zadania klanowe

Dodano nowe elementy personalizujące: można je otrzymać jako nagrodę za ukończone zadania klanowe.

Zmiany w charakterystykach technicznych

Niemcy
Dodano następujące pojazdy: Pz.Kpfw. IV Ausf. H Ankou.

Chiny
 Dodano następujące pojazdy do testowania przez graczy-supertesterów: 114 SP2

Znane problemy

 • W pewnych przypadkach ciąg zdarzeń w dzienniku jest nieprawidłowy.
 • Klienta nie można zmaksymalizować do trybu pełnoekranowego, jeśli gracz jest w trakcie rozmowy przez Skype.
 • W pewnych przypadkach powalone drzewa spadają poprzez teren.
 • Po udanym zakończeniu misji „Alianci-14” podczas operacji „Chimera”, po bitwie wyświetlana jest ikona nieudanej misji.
 • Na ekranie wyników bitwy brakuje wpisu o ukończeniu ostatniej misji w serii.
 • Przy strzelaniu w ziemię z odległości przekraczającej 500 m efekt jest wyświetlany obok pojazdu, który oddał strzał.
 • Po zamontowaniu wyposażenia Eksperymentalna optyka zasięg widzenia jest zaokrąglany w dół.
 • Po naciśnięciu N w wielkich bitwach nie są wyświetlane warunki misji osobistych.
 • Przy użyciu komendy „Jadę na pozycję!” ze znacznikiem przed bitwą, związana z tym wiadomość nie pojawia się na czacie.
 • W menu „Wygląd zewnętrzny” model aktualnego pojazdu jest zastępowany przez model pojazdu, który wrócił z bitwy.
 • Na mapie Normandia w trybie Linia frontu niektóre szwedzkie niszczyciele czołgów mogą się odrodzić po swojej stronie.
 • W panelu drużyn nazwy pojazdów są wyświetlane różnymi fontami.

Poprawki i ulepszenia

 • Naprawiono problem polegający na tym, że klient zawieszał się czasami po wejściu do bitwy.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że klient zawieszał się czasami po wymianie złota za kredyty.
 • Naprawiono problem nieodgrywania niektórych dźwięków i ścieżki dźwiękowej wprowadzającej do mapy po awarii gry.
 • Naprawiono problem polegający na nieuzupełnianiu materiałów eksploatacyjnych z magazynu w przypadku gdy gracz nie miał po bitwie wystarczającej liczby kredytów na pełne automatyczne uzupełnienie amunicji.
 • Naprawiono problem polegający na wyświetlaniu tekstu technicznego w oknie podglądu stylu 3D.
 • Ulepszono wyświetlanie flagi w stylu 3D „Kantemirowiec”.
 • Dodano ekran powitalny Przepustki bitewnej, wyświetlający informacje o dodatkowych nagrodach za ukończenie misji dziennych.
 • Gracze mogą teraz przejść do menu progresywnych elementów personalizujących bezpośrednio z ekranu wyników bitwy.
 • Po zrealizowaniu rekordowej serii zdobytych niektórych nagród (Strzelec wyborowy, Strzelec pancerny itp.) opis nagrody na ekranie wyników bitwy wyświetla teraz informację na temat rekordowej serii i pojazdów, na których ten wynik został osiągnięty.
Zamknij