Služební turnusy jsou pravidelné herní akce pro klany. Během turnusu hráči získávají body přínosu a body turnusu za plnění úkolů a cílů turnusu. Body hráčům pomáhají v dosažení pokroku a získání hodnotných odměn.

Trvání služebního turnusu je 2 týdny. Když turnus končí, tak okamžitě začíná další i s novými odměnami. Chtějí-li hráči nové odměny získat, musí si opět vysloužit body, protože celý pokrok nastřádaný během předchozího turnusu se vynuluje.

Klíčové definice

Rozbalit

Osobní přínos: hráčův osobní pokrok ve služebním turnusu. Hráči svůj pokrok urychlují získáváním bodů přínosu. Za určité sumy bodů přínosu se udělují hodnotné odměny.

Body přínosu: body, které hráč získává za plnění úkolů. Body přínosu hráčům umožňují zvýšení jejich osobního přínosu.

Postup: pokrok klanu ve služebním turnusu. Postup závisí na bodech turnusu, které získávají všichni členové klanu. Za postup v turnusu mohou hráči získat trofeje.

Body turnusu: body, které hráč získává za plnění úkolů a cílů turnusu. Všimněte si, že cíle turnusu vynesou více bodů turnusu než úkoly.

Úkoly: osobní mise pro člena klanu. Za plnění úkolů získává hráč body přínosu a body turnusu. Úkoly se dají splnit vícekrát. K získání nových úkolů musí hráč dokončit všechny dostupné úkoly tolikrát, kolikrát to jde. Nové úkoly mohou hráči dostat jednou za den.

Cíle turnusu: společné mise pro všechny členy klanu. Za plnění cílů turnusu získává klan body turnusu. Cíle se dají splnit vícekrát. Každý den se vynulují bez ohledu na to, zda byly splněny či nikoliv.

Odměny: herní obsah, který hráč získává za určitý počet bodů přínosu.

Trofeje: herní obsah, který členové klanu získávají za postup v turnusu. Trofeje jsou hodnotnější než odměny za osobní přínos. Udělují se pouze těm hráčům, jejichž klan získal dostatek bodů turnusu a jejichž osobní přínos odpovídá požadované hodnotě na jejich získání.

Sbalit

Pokrok ve služebním turnusu

Ve služebním turnusu existují dva panely pokroku:

 • Osobní přínos: ukazuje pouze váš pokrok a měří se v bodech přínosu.
 • Postup: ukazuje pokrok celého klanu a měří se v bodech turnusu.

Chcete-li se podívat na osobní přínos a postup:

 1. Přejděte v garáži na záložku „KLAN“.
 2. Klikněte na blok služebního turnusu. Okno „SLUŽEBNÍ TURNUS“ ukazuje váš osobní přínos i postup vašeho klanu.

 
SLUŽEBNÍ TURNUS
Postup
Cíle
Zbývající čas do konce stávajícího turnusu:
3d:2:47:24
Osobní přínos
Postup
0
30 000
0
1 000 000
Zbývající body:
2 000
Zbývající body:
3 500
10 000
525 000
 
Počet bodů přínosu, které jste získali od začátku služebního turnusu.
 
Počet bodů přínosu, které jste získali za dnešní den.
 
Počet bodů turnusu, které váš klan získal od začátku služebního turnusu.
 
Počet bodů turnusu vašeho klanu, které odpovídají vašemu osobnímu přínosu.
 
Počet bodů turnusu vašeho klanu, které přesahují váš osobní přínos.

Osobní přínos

Každý hráč má svůj osobní přínos. Svůj osobní přínos můžete zvýšit pouze vy, a to získáváním  bodů přínosu. Ty se dají získat za plnění různých úkolů. Když dosáhnete určitého počtu bodů přínosu, dostanete odměny.

Pokud během služebního turnusu změníte klan, jsou všechny vaše body osobního přínosu nastaveny na nulu. Uchováte si však odměny a trofeje, které jste získali, a nebudete je moci získat znovu.
Když opustíte klan, jsou všechny body přínosu uloženy, takže nevstupujte do jiného klanu a vraťte se do toho samého.

Postup

Postup vašeho klanu závisí na počtu  bodů turnusu, které všichni členové klanu získají za plnění úkolů a cílů turnusu. Nicméně, cíle vynášejí více bodů turnusu než úkoly.

Za úspěchy klanu v postupu získávají členové klanu trofeje, které jsou ve srovnání s odměnami za osobní přínos hodnotnější.

Pokud si klan vysloužil dostatek bodů turnusu na získání trofeje, všichni členové klanu, jejichž osobní přínos se rovná nebo přesahuje postup klanu, tuto trofej automaticky dostanou. Pokud je váš osobní přínos pozadu za postupem klanu, pak trofej získáte, jakmile si vysloužíte požadovaný počet bodů přínosu.

Například:

K získání trofeje si musíte vysloužit   5 000 a   1 000. V daném okamžiku má váš klan   1 000 a vy máte   4 500. Ačkoliv máte dostatek bodů turnusu na získání trofeje, dostanete ji teprve poté, co získáte dalších   500.

Mise

Ve služebních turnusech existují dva typy misí:

 • Úkoly, které plníte osobně.
 • Cíle turnusu, které plní všichni členové klanu.

Stávající mise jsou zobrazeny v bloku služebního turnusu na záložce „KLAN“.

Chcete-li získat podrobné informace o úkolech a cílech turnusu:

 1. Na záložce „KLAN“ klikněte na blok služebního turnusu.
 2. V okně „SLUŽEBNÍ TURNUS“ přejděte na záložku „Cíle“. Ta ukazuje všechny informace o úkolech a cílech turnusu.

Úkoly a cíle turnusu se vám znepřístupní poté, co získáte maximální počet bodů přínosu a bodů turnusu. Nové úkoly a cíle se objeví na začátku dalšího služebního turnusu.

Úkoly

Při zahájení služebního turnusu dostanete tři úkoly. Každý úkol se dá splnit několikrát. Při každém splnění úkolu získáváte body. Za plnění úkolů dostáváte jak body přínosu, tak i body turnusu.

 

Například:

Splnili jste úkol jednou a získali jste   120 a   50. Tento úkol se dá splnit ještě 4krát. To tedy znamená, že po dosažení limitu opakování (5krát), získáte  600 a  250.

S prémiovým účtem WoT získáte za plnění úkolů více bodů.

Pro získání nového úkolu musíte dosáhnout limitu opakování tří dostupných úkolů. Úkoly se dají získat jednou za den. Když služební turnus začíná, jsou nedokončené úkoly rovněž nahrazeny novými úkoly.

Když splníte všechny stávající úkoly před koncem dne, objeví se nové úkoly při zahájení dalšího dne.

Například:

V pondělí jste dostali úkoly a během dne jste dosáhli jejich limitu opakování. Nové úkoly se zpřístupní v úterý, okamžitě poté, co se objeví.

Pokud jste splnili všechny stávající úkoly den poté, co jste je dostali, tak se nové úkoly zpřístupní okamžitě poté.

Například:

V pondělí jste dostali úkoly a v úterý jste dosáhli jejich limitu opakování. Úterní úkoly se zpřístupní okamžitě po splnění pondělních úkolů.

Pokud jste splnili úkoly několik dní poté, co jste je dostali, okamžitě se poté zpřístupní úkoly pro stávající den.

Například:

V pondělí jste dostali úkoly a ve čtvrtek jste dosáhli jejich limitu opakování. Po splnění těchto úkolů dostanete čtvrteční úkoly, neboť úterní úkoly nejsou nadále k dispozici.

Pokud během služebního turnusu změníte klany, je váš pokrok v plnění úkolů uložen.

Podmínky získaných úkolů pro různé dny mohou být různé. Na stejný den však všichni hráči dostanou stejné úkoly.

Typy úkolů ve služebních turnusech

Rozbalit
Ikona Podmínky Omezení
 • Získejte určité množství základních zkušeností
 • Získejte určité množství základních zkušeností ve vítězných bitvách
 • Získejte určité množství základních zkušeností a buďte mezi nejlepšími 10 hráči svého týmu podle získaných zkušeností
Započítávají se pouze náhodné bitvy s vozidly IV.–X. úrovně a také klanové bitvy, turnajové bitvy a bitvy Frontové linie.
 
 • Udělte nebo pomozte udělit určité množství poškození *
 • Udělte nebo pomozte udělit určité množství poškození ve vítězných bitvách *
 • Udělte nebo pomozte udělit určité množství poškození a buďte mezi nejlepšími 10 hráči podle získaných zkušeností *

Asistované poškození je poškození díky vašemu odhalování a rovněž poškození způsobené spojenci díky vašemu zničení pásu či ochromení.

 • Zničte určitý počet nepřátelských vozidel
 • Zničte určitý počet nepřátelských vozidel ve vítězných bitvách
 • Zničte určitý počet nepřátelských vozidel a buďte mezi nejlepšími 10 hráči podle získaných zkušeností
Získejte určitý počet ocenění z kategorie „Hrdina bitvy“ nebo kategorie epických medailí
Vyhrajte určitý počet bitev
 • Buďte několikrát mezi nejlepšími 10 hráči svého týmu podle získaných zkušeností
 • Buďte několikrát mezi nejlepšími 10 hráči svého týmu podle zkušeností získaných ve vítězných bitvách
Započítávají se pouze náhodné bitvy 15 proti 15 a 30 proti 30 s vozidly IV.–X. úrovně a také klanové bitvy, turnajové bitvy a bitvy Frontové linie.
Sbalit

Cíle turnusu

Během služebního turnusu dostávají klany každý den dva cíle. Každý cíl se dá splnit několikrát. Stejně jako u úkolů získávají klany body turnusu pokaždé, když je cíl splněn.

Cíle jsou společné pro všechny členy klanu. Do splnění cíle se započítávají výsledky každého člena klanu.

 

Například:

Podmínkou cíle je vybojování šarvátky. Do šarvátky se zapojí jednotka sedmi klanových hráčů. Jelikož tedy každý ze sedmi hráčů vybojoval šarvátku, započítá se sedm bitev, což znamená, že cíl je splněn sedmkrát.

Cíle turnusu jsou stejné pro všechny klany. Každý den se vynulují: nové cíle nahradí ty předchozí bez ohledu na to, zda byly splněny či nikoliv. Pokud všechny cíle splníte před koncem dne, budete muset počkat do dalšího dne, abyste dostali cíle nové.

Typy cílů turnusu

Rozbalit
Ikona Podmínka Omezení
  Vyhrajte určitý počet bitev v četě se členem klanu Počítají se pouze náhodné bitvy s vozidly IV.–X. úrovně.

Vybojujte určitý počet šarvátek *

Pokud v šarvátce bojujete jako legionář jiného klanu, tato šarvátka se do splnění cíle vašeho klanu započítá.

 

Vybojujte určitý počet bitev v ofenzívě *

Pokud v bitvě v ofenzívě bojujete jako legionář jiného klanu, tato bitva se do splnění cíle vašeho klanu započítá.

 
Vybojujte určitý počet bitev na globální mapě
 
Sbalit

Odměny a trofeje

Za dosažení určitých hodnot na panelech pokroku si vysloužíte odměny za osobní přínos a trofeje za postup

Pokrok ve služebním turnusu vám umožňuje doplnit do skladiště klanu průmyslové zdroje, které slouží k rozvoji opevnění a přípravě klanových záloh.

Podívejte se na ostatní sekce, abyste toho o klanech zjistili více.

Pokud jste ve světe klanů noví, zavítejte do sekce „Časté dotazy“ na klanovém portálu, kde zjistíte, jak vstoupit do klanu, založit svůj vlastní klan nebo naverbovat vhodné hráče.

Pokud chcete dostávat v bitvách další bonusy a účastnit se Válečných her, rozvíjejte své opevnění a připravujte klanové zálohy.

Jste-li připraveni k vybudování pevných aliancí s ostatními klany, obsazování nových území a obraně svého vlastnictví, zkuste své štěstí v bitvách na globální mapě.

Nechť je na bojišti štěstí vždy na vaší straně!

Zavřít