Pancéřování

Všechna vozidla mají pancíř, který je chrání před nepřátelskou palbou. Některá vozidla jsou těžce obrněná a jiná jsou proti granátům odolná méně, avšak pancéřování na většině vozidel sleduje společný princip: čelní pancíř je obvykle silnější, zatímco boční a zadní části jsou zranitelnější. Síla pancíře korby se měří v milimetrech. Ve vlastnostech vozidla jsou tyto hodnoty zobrazeny jako čelní/boční/zadní pancíř. Pokud má vozidlo pancíř korby s hodnotami 75/45/45 mm, pak granát se standardní průbojností 60 mm prostřelí jeho boční a zadní části (za předpokladu přímého zásahu), ale neprostřelí čelní část.

Schéma pancíře IS-3. Variace barev představují různé hodnoty síly pancíře v milimetrech.

Kromě bočního a zadního pancíře má většina vozidel společná slabá místa: spodní sklopený plát pancíře, velitelskou kupoli a horní povrch věže.

Probíjení pancíře

Zásadním faktorem při určování probití je úhel, pod kterým granát zasáhne pancíř cíle. Ideální úhel je kolmý k plátu pancíře — v takovém případě musí granát projít nejmenším množstvím plátu pancíře, aby ho probil. Kolmá trajektorie granátu — granát udeří na plát pancíře přímo „rovně“ — se označuje jako normála.

Odchylka od normály je takzvaný dopadový úhel, který určuje efektivní sílu pancíře. Je to skutečná tloušťka pancíře, kterým musí granát projít, aby ho probil a způsobil poškození. Čím větší je dopadový úhel, tím větší je efektivní síla pancíře.

Mějte na paměti, že granáty pokaždé pancíř vozidla neprobijí. Také se mohou od povrchu odrazit — tomu se říká ricochet. K odrazu může dojít s průbojnými (AP) a podkaliberními (APCR) granáty, když je úhel v bodě dopadu větší než 70 stupňů. Průpalné (HEAT) granáty se mohou odrazit při úhlech větších než 85 stupňů (podívejte se na Munice). Pouze výbušné (HE) granáty se nikdy neodrazí: když neprostřelí pancíř, tak explodují na jeho povrchu.

Průstřel

Odražení

 
Existuje další důležité pravidlo mechaniky odražení: pokud je ráže AP či APCR granátu třikrát větší než nominální síla pancíře, tak k odražení nedojde pod žádným dopadovým úhlem. HEAT granáty se odrazí pod úhlem větším než 85 stupňů, a to bez ohledu na jejich ráži.

Při palbě na nepřátelská vozidla na tato základní pravidla probití a odražení nezapomeňte. Vždy se pokuste snížit dopadový úhel svých granátů, abyste maximalizovali jejich šanci na probití. Kromě toho můžete co nejvíce využít svůj vlastní pancíř a zvýšit tak svou šanci na přežití. Nestůjte proti příchozí palbě přímo: držení vašeho pancíře nepatrně zešikma zvýší jak dopadový úhel přilétajících výstřelů, tak i efektivní sílu vašeho pancíře.

Bonusový kód: COLORUREGG

Efektivní střelba

Zde jsou některé užitečné techniky, které můžete v boji využít ke způsobení většího poškození.

Předsazování před cíl

Chcete-li zasáhnout pohybující se cíl, zamiřte na přední část nebo před nepřátelské vozidlo. Čím větší je vzdálenost a rychlost nepřátelského vozidla, tím více před něj byste měli mířit.

Automatické míření

Automatické zaměřování zapněte, když se soustředíte na manévry a nemůžete své dělo zaměřovat manuálně. Umožňuje vám automatické uzamčení na nepřátelské vozidlo se zaměřením jeho středu.

Automatické zaměřování nebere v úvahu slabá místa protivníka, pohyb a terénní překážky.

Ničení modulů

Je váš nepřátel tak odolný, že mu vaše granáty nepůsobí žádné či jen malé poškození? Zaměřte se na ničení modulů — konkrétně pásů. Tato taktika je obzvláště efektivní proti těžce obrněným vozidlům vyšší úrovně. Vyřazení pásů může udržet protivníka znehybněného, takže se na nepřítele mohou zaměřit vaši silnější spojenci a zničit ho. Nakonec budete odměněni za poškození způsobené s vaší asistencí.

Věnujte pozornost specifické mechanice poškození podvozku kolových vozidel. Jeho zničení jediným výstřelem je téměř nemožné – nejspíše zničíte jedno či několik kol. S každým zničeným kolem je kolové vozidlo zpomaleno, ale zcela se nezastaví. Zničte všechna kola, aby jeho rychlost poklesla na absolutní minimum, čímž mu nezůstane žádná šance k úniku.

Terén a kryt

Bezpečné pozice

Vždy na bojišti využívejte výhody terénu! Skrývejte se za balvany, kopce a budovy, abyste se ochránili před nepřátelskou palbou, nebo když čekáte na dobití svého děla. Chcete-li zůstat v bezpečí před palbou dělostřelectva, držte se poblíž hor a dalších vysokých a masivních objektů.

Kromě toho, abyste zůstali v bezpečí, můžete terén využít i k obsazení pozice, ze které můžete efektivně pálit bez toho, abyste sami obdrželi poškození. Tank na obrázku stojí za výstupkem, takže protivníci mohou vidět pouze jeho těžce obrněnou věž. Přitom je zranitelnější korba ukryta a v bezpečí.

Nebezpečí na mapách

Buďte při svých manévrech obezřetní: terén může být nebezpečný! Nespadněte ze strmých útesů! Když máte štěstí, poškodí to pouze vaše vozidlo, moduly a posádku, ale s největší pravděpodobností bude vaše vozidlo zničeno.

Jezera, zátoky, hluboké řeky a kanály — jakákoliv hluboká voda může být nebezpečná. Buďte opatrní při přejíždění mostů či hledání mělčin pro překročení hluboké vody. Pokud vaše vozidlo — zejména prostor motoru — klesne pod vodu, máte pouze 10 sekund na to, abyste ho zachránili před utopením.

Při provádění extrémních manévrů může vaše vozidlo přepadnout na bok či se úplně převrátit – lehká a rychlá vozidla se s tímto problémem potýkají častěji. Vozidlo ležící na boku není jen znehybněné, ale také je téměř bezbranné: jeho dohled, přesnost a rychlost palby jsou značně narušeny. Převrácené vozidlo nemůže střílet vůbec a po 30 sekundách se samo zničí.
Spoluhráči mohou do vašeho vozidla opatrně narazit, aby jej převrátili zpět na pásy, ale ne vždy to funguje.

Odhalování a maskování

Dohled vozidla

Těžko se bojuje proti nepříteli, kterého nevidíte. Čím dříve nepřátelská vozidla odhalíte, tím větší výhodu v bitvě máte. To je důvod, proč je odhalování jedním z klíčových prvků herních mechanik World of Tanks.

Dohled je maximální vzdálenost, na kterou dokáže vaše vozidlo protivníky odhalit. Tento parametr je určen vlastnostmi věže a upraven schopnostmi a specializacemi posádky.

Okolo ikony vašeho vozidla na minimapě jsou tři kruhové ukazatele. Jedná se o váš kruh dohledu, maximální dosah odhalení a dosah vykreslování.

  1. Kruh dohledu. Ukazuje hodnotu dohledu vašeho vozidla, upravenou v souladu se schopnostmi a specializacemi vaší posádky a vybavením namontovaným na vozidle.
  2. Maximální dosah odhalení. Maximální dosah odhalení všech vozidel nemůže přesáhnout 445 metrů. Dokonce, i když váš dohled tuto hodnotu přesahuje, nedokážete za touto vzdáleností nepřítele sami odhalit. Avšak odhalení maskovaných vozidel v rámci této vzdálenosti pro vás bude snazší.
  3. Kruh vykreslování. Ukazuje maximální dosah vykreslování, v rámci něhož mohou být na vaší bojové obrazovce zobrazena vozidla ostatních hráčů. Tato vzdálenost vždy činí 565 metrů.

Další základní součástí v odhalování a sledování nepřítele je dosah signálu. Dosah signálu vašeho vozidla je maximální vzdálenost, na kterou si můžete se svými spojenci vyměňovat informace o pozicích ostatních vozidel. Hodnoty dosahu signálu jsou určeny vlastnostmi rádia a upraveny schopnostmi a specializacemi posádky.

Když váš spojenec odhalí nepřítele a je v dosahu, aby se s vámi mohl o tuto informaci podělit, tak se ikona odhaleného vozidla objeví se na vaší minimapě, a to i v případě, kdy je vozidlo za hranicí dosahu vykreslování a nemůžete ho vidět přímo. Bylo by tedy moudré získat co nejlepší dostupné rádio!

Maskování

Držet se z dohledu nepřítele vám pomůže přežít bitvu a způsobit více poškození. Naučte se své vozidlo zamaskovat!

Husté keře a padlé stromy mohou vaše vozidlo zamaskovat. Nezapomeňte, že celé vaše vozidlo musí být zakryto listovím, jinak nebudete ukryti. Výjimkou z tohoto pravidla je vaše dělo: když vaše dělo přečnívá za hranici keřů, tak to vaše maskování nenaruší.


Když jste ve vzdálenosti do 15 od keře, budete skrze něj moci vidět ostatní vozidla. Nejen, že budete mimo dohled, ale také budete v dobré pozici pro útok ze zálohy.

Vozidla se hůře odhalují, když se nehýbají. Pohyb korby vás více zviditelní, zatímco rotace věže a děla nemá na maskování vliv. Střelba vás zviditelní hodně a navíc ruší veškeré maskování, které vám dává okolní rostlinstvo.

Vaše vozidlo může být hůře viditelné, když využijte kamufláž, vybavení, nebo naučíte svou posádku speciální schopnosti a specializace.

Zlepšení dohledu a maskování

Dohled
Binokulární dalekohled

Poskytuje bonus +25 % k dohledu nehybného vozidla.

Skládaná optika

Poskytuje bonus +10 % k dohledu vozidla, ať už nehybného či jedoucího.

Schopnost velitele „Ostříží zrak“

Zvyšuje maximální dohled. Schopnost je ještě účinnější, když je poškozeno pozorovací zařízení.

Schopnost radisty „Prostorová představivost“

Zvyšuje dohled.

Maskování
Maskovací síť

Odnímatelné vybavení, které snižuje viditelnost nehybného vozidla.

Schopnost posádky „Maskování“

Snižuje viditelnost vozidla. Účinkuje po zahájení výcviku. Když mají všichni členové posádky tuto schopnost vycvičenou na 100 %, tak značně snižuje viditelnost vozidla.

Kamufláž

Úprava vzhledu vozidla, která snižuje jeho viditelnost v bitvě.

Velitelova specializace „Šestý smysl“

Nesnižuje viditelnost, ale varuje vás v případě, kdy bylo vaše vozidlo odhaleno, takže můžete změnit pozici a ukrýt se.

Dohled a maskování
Specializace posádky „Bratři ve zbrani“

Zlepšuje hlavní kvalifikace a schopnosti celé posádky.

Vylepšená ventilace

Poskytuje bonus +5 % ke všem schopnostem posádky.

Prémiové spotřební doplňky (Čokoláda, Plechovka koly atd.)

Poskytují bonus +10 % ke všem schopnostem posádky během jedné bitvy.


Tanky a taktiky

World of Tanks obsahuje pět typů vozidel a každý z nich vyžaduje na bojišti určitou taktiku.

Lehké tanky. Lehké tanky jsou oči a uši týmu. Jsou to nejrychlejší tanky a mají skvělý dohled, ale obvykle také slabý pancíř a poměrně špatnou palebnou sílu.

Střední tanky. Víceúčelová bojová vozidla. Kombinují v sobě pohyblivost, palebnou sílu a relativně dobrý pancíř, takže jsou užitečné jak v boji na frontové linii, tak i v podpůrné roli ze střední vzdálenosti. Střední tanky by však neměly bojovat samy: osamocený střední tank je zpravidla snadnou kořistí, zatímco když je jich ve skupině několik, dokážou protivníky velmi rychle „rozebrat“.

Těžké tanky. Těžce obrněná vozidla se silnými děly. Jejich hlavní úlohou je vyvíjení tlaku na křídle nebo zastavení nepřátelského náporu, udělování masivního poškození a blokování nepřátelské palby pomocí jejich silného pancíře. Tento typ vozidel je relativně pomalý a obvykle má nízkou kadenci. Také si všimněte, že těžké tanky jsou zpravidla oblíbeným cílem nepřátelského dělostřelectva.

Stíhače tanků. Jsou to odstřelovači s přesnými a silnými děly. Jsou obecně kompaktní a snadno se skryjí, takže hledají příležitosti k palbě na dlouhé vzdálenosti, kdy zůstanou zcela nezpozorováni. Stíhače tanků jsou často bez věží, špatně pancéřované a pomalé, takže jsou zranitelné v boji z blízka.

Dělostřelectvo. Dělostřelectvo, také známé jak artilerie, dává týmu palebnou sílu na velkou vzdálenost. Dokáže zasáhnout cíle téměř kdekoliv na mapě a jeho HE granáty působí explozivní poškození, někdy i několika vozidlům najednou. Granáty od ráže 150 mm a vyšší mají navíc efekt ochromení, který dočasně oslabuje všechny vlastnosti cílového vozidla. Dělostřelectva jsou pomalá a jejich pancíř je extrémně slabý.

Zavřít